Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 858696

Časopis

Autori: Macuka, Ivana
Naslov: Emocionalni i ponašajni problemi mlađih adolescenata – zastupljenost i rodne razlike
( Emotional and behavioural problems in young adolescents – incidence and gender differences )
Izvornik: Ljetopis Socijalnog Rada (1846-5412) 23 (2016), 1; 65-86
Vrsta rada: prethodno priopćenje
Ključne riječi: internalizirani problemi, eksternalizirani problemi, rodne razlike, adolescencija
( internalised problems, externalised problems, gender differences, adolescence )
Sažetak:
Adolescencija predstavlja razdoblje povećanog rizika za pojavu emocionalnih i ponašajnih problema zbog intenzivnih promjena u nizu aspekata tjelesnog i psihosocijalnog funkcioniranja. Kao polazište istraživanja prikazanog u ovom radu korišten je Achenbachov multivarijatni statistički pristup kojim se istražuje zastupljenost različitih problema u adolescentnoj dobi. Specifičan cilj rada je bio ispitati zastupljenost različitih sindroma kod mlađih adolescenata: anksioznosti/depresivnosti, povlačenja, tjelesnih poteškoća, agresivnosti, kršenja pravila, socijalnih problema, problema mišljenja i pažnje kao i zastupljenost zasebnih skupina internaliziranih i eksternaliziranih problema. Razmatrale su se i rodne razlike u zastupljenosti pojedinih problema te odnosi između internaliziranih i eksternaliziranih problema. Ujedno su dobiveni rezultati uspoređeni s normama postavljenim na uzorku djece i mladih u Republici Hrvatskoj u istraživanju Rudan i sur. (2005.). U istraživanju je sudjelovalo 937 učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola grada Zadra (476 adolescentica i 461 adolescenata) prosječne dobi 13 godina. Zastupljenost različitih problema ispitana je Skalom samoprocjene ponašanja mladih (YSR − Youth Self-Report, Achenbach i Rescorla, 2001.). Dobiveni rezultati na cijelom uzorku ukazuju da adolescenti iskazuju nešto više procjene zastupljenosti skupine internaliziranih problema nego skupine eksternaliziranih problema. Analizom rodnih razlika dobiveni rezultati ukazuju da su procjene zastupljenosti skupine internaliziranih problema više kod adolescentica u odnosu na adolescente. Dobiveni rezultati ukazuju na razlike u zastupljenosti simptoma anksioznosti/depresivnosti i tjelesnih poteškoća (koje su više zastupljene kod adolescentica) te kršenja pravila − delinkvencije (koje je više zastupljeno kod adolescenata). Nadalje, utvrđeni su značajni pozitivni odnosi između internaliziranih i eksternaliziranih problema. Na osnovi usporedbe s postavljenim normama u prijašnjim istraživanjima sa adolescentima (Rudan i sur., 2005.), ovo istraživanje ukazuje na blago više procjene zastupljenosti različitih problema kod adolescenata.
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Puni text rada: 858696._Ivana_Macuka.pdf (tekst priložen 30. Sij. 2017. u 11:35 sati)
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/164946
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=243240
Broj citata:
Altmetric:
DOI: 10.3935/ljsr.v23i1.97
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Emocionalni i ponašajni problemi mlađih adolescenata – zastupljenost i rodne razlike
Upisao u CROSBI: Ivana Macuka (imacuka@unizd.hr), 30. Sij. 2017. u 11:35 sati