Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 864616

Zbornik radova

Autori: Černja, Iva; Rajter, Miroslav; Vejmelka, Lucija
Naslov: Validacija Testa ovisnosti o internetu na hrvatskom uzorku
( Validation of Internet Addiction Test on Croatian sample )
Izvornik: Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka / Husremović, Dženana ; Koso-Drljević, Maida (ur.). - Sarajevo : Udruženje Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine , 2017. 20-20.
Skup: Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
Mjesto i datum: Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 02-04.03.2017.
Ključne riječi: ovisnost o internetu, adolescenti, IAT, validacija
( Internet addiction, adolescents, IAT, validation )
Sažetak:
Ovisnost o internetu može se definirati kao neprikladan način korištenja interneta koji je povezan s nekoliko psiholoških i socijalnih problema (Chou, Condron, i Belland, 2005). Ovisnost o internetu rastući je problem, te je u području istraživanja ovisnosti nužan valjan i pouzdan instrument za njegovo mjerenje. U tu svrhu razvijen je Test ovisnosti o internetu (Young, 1998.) (Internet addiction test- IAT), baziran na DSM-IV kriteriju za patološko kockanje. IAT je od tada učestalo korišten alat za procjenu simptoma Internet ovisnosti. Zbog rastuće važnosti u kliničkoj i istraživačkoj praksi, proveden je velik broj validacijskih studija instrumenta, međutim ustanovljene su varijacije u faktorskim strukturama u različitim zemljama (Barke i sur.2012, Chang iLaw, 2008, Rezul i Nigar, 2013, Widyanto and McMurran, 2004). Cilj ovog istraživanja je ispitati metrijske karakteristike Testa ovisnosti o internetu u hrvatskoj populaciji. Podaci su prikupljeni na uzorku 353 učenika srednjih škola u dobi od 15 do 20 godina. Prosječna korelacija čestica s ukupnim rezultatom na testu iznosi 0, 6, a svi parametri ukazali su na pogodnost matrice korelacija za faktorsku analizu. Eksploratornom faktorskom analizom ekstrahirana su 3 faktora: (1) emocionalna i kognitivna preokupacija internetom (oslanjanje na online život), (2) zanemarivanje rada i (3) nedostatak kontrole i socijalni problemi. Ekstrahirana tri faktora objašnjavaju ukupno 51, 64% ukupne varijance. Rezultati ukazuju na dobru unutarnju homogenost prvog (0, 87) i drugog faktora (0, 84), te nešto lošiju pouzdanost trećeg faktora (0, 62). Problematični korisnici (kategorija visoke razine ovisnosti) postižu više rezultate na sva tri IAT faktora u usporedbi s prosječnim i neproblematičnim korisnicima oba spola. Istraživačke i praktične implikacija rada biti će raspravljane.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Međunarodna recenzija
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija,Socijalne djelatnosti
Upisao u CROSBI: Miroslav Rajter (mrajter@unizg.hr), 6. Ožu. 2017. u 12:22 sati