Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 907380

Časopis

Autori: Vrhovski, Ivana; Fratrić Kunac, Silvana; Ražić, Mirna
Naslov: Akademska i socijalna prilagodba studenata na studij na primjeru studenata privatnog visokog učilišta
( Academic and social adaptation of students on study program - example of private university )
Izvornik: Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta (1847-8107) 3 (2012), 4; 34-40
Vrsta rada: prethodno priopćenje
Ključne riječi: akademska prilagodba, socijalna prilagodba, studenti, spolne razlike
( academic adaptation, social adaptation, students, gender differences )
Sažetak:
Izloženost akademskom stresu zahtijeva suočavanje studenata ne samo s akademskim izazovima već i s novim socijalnim odnosima. Kvaliteta prilagodbe novim ulogama i uvjetima povezana je s akademskim uspjehom i s ustrajanjem u studiranju (retencijom) što upućuje na važnost istraživanja ovog područja. Ovim istraživanjem željelo se istražiti razlike u stupnju akademske i socijalne prilagodbe obzirom na spol, dob, godine studija i status studenta. Na uzorku od 125 studenata Veleučilišta VERN' primijenjena je za tu svrhu prilagođena Skala prilagodbe na studij (SACQStudent Adaptation to College Questionnaire ; Baker i Siryk, 1999.). U istraživanju su promatrana dva aspekta (akademska i socijalna prilagodba) od originalno postojeća četiri. (Emocionalna prilagodba na studij te institucionalna privrženost nisu predmet ovoga rada). Akademska prilagodba odnosi se na različite obrazovne zahtjeve s kojima se studenti susreću na fakultetu i upućuje na posvećenost visokom obrazovanju općenito. Socijalna prilagodba govori o tome kako se studenti nose s interpersonalnim iskustvima na fakultetu, poput sklapanja prijateljstava i/ili priključivanja grupama i sl. Studentice ostvaruju više prosječne rezultate u aspektu akademske prilagodbe od studenata, s tim da je veća razlika po spolu vidljiva na prvoj godini izvanrednog studija i trećoj godini redovnog studija. U svakom slučaju, bez obzira na spol, akademska prilagodba ima tendenciju opadanja s prelaskom na višu godinu studija. Socijalna prilagodba prema varijabli spola ne pokazuje neke značajne razlike između studenata i studentica i kod svih ima tendenciju rasta s godinama studiranja, no studentice prve godine izvanrednog studija imaju značajno nižu socijalnu prilagodbu od ostalih.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Stručni
Znanstvena područja:
Psihologija,Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
URL Internet adrese: https://hrcak.srce.hr/file/142645
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Akademska i socijalna prilagodba studenata na studij na primjeru studenata privatnog visokog učilišta
Upisao u CROSBI: IVANA VRHOVSKI (ivana.vrhovski@vern.hr), 23. Stu. 2017. u 12:52 sati