Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 914269

Disertacija

Autor: Crnojević, Helena
Naslov: Kemijska i toksikološka karakterizacija podzemnih voda prije i nakon obrade elektrokemijskim metodama
( Chemical and toxicological characterization of groundwater prior/after treatment by electrochemical methods )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 19.12.
Godina: 2017
Stranica: 112
Mentor: Radić Brkanac, Sandra ; Matošić, Marin
Ključne riječi: arsen, elektrokemijska obrada vode, toksičnost, humani limfociti, Lemna minor, Daphnia, Allium cepa
( arsenic, toxicity, electrochemical treatment of water, Human lymphocytes, Lemna minor, Daphnia magna, Allium cepa )
Sažetak:
Zbog dokazane toksičnosti i mutagenosti te široke rasprostranjenosti, arsen se smatra jednim od bitnih zagađivača vode koja se koristi za piće. Cilj ovog istraživanja je toksikološka i kemijska procjena uzoraka podzemnih voda onečišćenih arsenom, prije i nakon kombiniranog postupka pročišćavanja (EAOP) koji uključuje elektrokoagulaciju i naknadnu primjenu naprednih oksidacijskih procesa simultanim djelovanjem ozona, UV zračenja i ultrazvuka. U istraživanju je korišteno nekoliko biotestova: testovi akutne toksičnosti na vodenbuhama (Daphnia magna) i luku (Allium cepa), test kronične toksičnosti na vodenoj leći (Lemna minor L.) te test toksičnosti na humanim limfocitima periferne krvi (HPBL). Također je utvrđena genotoksičnost ispitivanih voda na vodenu leću te su određeni biokemijski pokazatelji oksidacijskog stresa. Fizikalno-kemijske analize su pokazale da je kombinirani postupak pročišćavanja vrlo učinkovit pri uklanjanju arsena, amonijaka i organskih spojeva iz onečišćenih podzemnih voda. Nepročišćena podzemna voda izazvala je slabu toksičnost na D.magna u testu inhibicije pokretljivosti vodenbuha. Citotoksičan učinak nepročišćenih podzemnih voda dokazan je na HPBL i meristemskim stanicama korijena luka. Genotoksični učinak nepročišćenih podzemnih voda dokazan je komet testom na jezgrama vodene leće te povećanjem broja kromosomskih nepravilnosti na stanicama korijena luka. Osim toga, sedmodnevno izlaganje vodene leće nepročišćenim uzorcima podzemnih voda uzrokovalo je značajnu inhibiciju rasta te visok stupanj oksidacijskog stresa u biljci. Utvrđena genotoksičnost, citotoksičnost i opći toksični učinak netretirane podzemne vode gotovo je potpuno uklonjen nakon provedbe kombiniranog postupka pročišćavanja (EAOP). Prema rezultatima toksikoloških i kemijskih analiza, predloženi postupak pročišćavanja (EAOP) mogao bi se koristiti za obradu podzemnih voda u svrhu dobivanja zdravstveno ispravne vode za piće namijenjene za ljudsku potrošnju.
Izvorni jezik: hrv
Znanstvena područja:
Biologija,Interdisciplinarne prirodne znanosti,Interdisciplinarne biotehničke znanosti
Upisao u CROSBI: Sandra Radić Brkanac (sandra.radic.brkanac@biol.pmf.hr), 21. Pro. 2017. u 08:25 sati