Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 925853

Poglavlje/Rad u knjizi

Autori: Šimić Šašić, Slavica
Naslov: Odnos nastavnik-učenik: sličnosti i razlike s obzirom na dob učenika te efekti na učenje
( Teacher-student relationship: similarities and differences with reference to the pupil's age and studying effects )
Knjiga: Odnosi u školi: prilozi za pedagogiju odnosa
Urednik/ci: Bilić, Vesna ; Bašić, Slavica
Izdavač: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grad: Zagreb
Godina: 2016
Raspon stranica:: 98-133
ISBN: 978-953-8115-04-3
Ključne riječi: pozitivan odnos nastavnik-učenik, negativan odnos nastavnik-učenik, školsko postignuće, prilagodba u školi, učeniku usmjeren pristup, konstruktivističko učenje
( positive teacher-student relationship, negative teacher-student relationship, academic achievement, school adjustment, student-centered approach, constructivist learning )
Sažetak:
Kvaliteta odnosa između nastavnika i učenika kao dimenzija razredne interakcije pokazala je značajnu povezanost s učeničkim socijalnim funkcioniranjem, ponašajnim problemima, angažmanom u učenju i akademskim postignućem. Utjecaj odnosa nastavnika i učenika na prilagodbu u školi dugotrajan je pa se smatra da utječe na cjelokupan razvoj učenika. Osim toga, odnos nastavnik - učenik djeluje kao zaštitni čimbenik kod različitih rizičnih faktora, odnosno emocionalna podrška nastavnika može biti važna u smanjenju razlika u postignuću učenika s visokim i onih s niskim rizikom od školskog neuspjeha. Kvaliteta odnosa ovisi i o nekim obilježjima učenika (npr. spol, dob, socioekonomski status, temperament), ali i nastavnika (spol, iskustvo). Ta obilježja mogu modificirati odnos nastavnik - učenik te izazvati različite efekte na školsko postignuće. Odnos nastavnik - učenik proučava se unutar nekoliko teorijskih okvira koji prate razvojne promjene i potrebe učenika, kao što su teorija privrženosti, motivacijski i socijalno- kulturalni pristup, pa se onda i operacionalizira na donekle različite načine. Skupina autora na čelu s Wubbelsom (Wubbels i sur., 1988) primijenila je pristup komunikacijskih sustava na razredni kontekst promatrajući razrednu interakciju iz perspektive interpersonalnih odnosa i ponudila jedinstven okvir za mjerenje odnosa nastavnik - učenik na različitim razinama obrazovanja. Cilj je ovog rada prikazati sličnosti i razlike u prirodi odnosa nastavnika i učenika na različitim razinama obrazovanja (od predškolske do visokoškolske razine) i njegove efekte na različite ishode učenja. Pozitivan odnos nastavnik - učenik povezan je s optimalnim, holističkim učenjem koje se temelji na humanističkom obrazovanju i konstruktivističkom, učeniku usmjerenom pristupu, stoga će se u radu ukazati na mogućnosti praktične primjene rezultata dobivenih u znanstvenim istraživanjima ovog područja.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Ostalo
Znanstvena područja:
Psihologija,Pedagogija,Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
Upisao u CROSBI: Slavica Šimić Šašić (slsasic@unizd.hr), 17. Vel. 2018. u 10:49 sati