Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 931521

Disertacija

Autor: Filipović, Ana
Naslov: Utjecaj natrijeva acetata na rast mikroorganizama koji akumuliraju fosfor iz otpadne vode
( Influence of sodium acetate on the growth of microorganisms that accumulate phosphorus from waste water )
Vrsta: završni rad - diplomski/integralni studij
Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 28.02.
Godina: 2018
Stranica: 62
Mentor: Matošić, Marin
Ključne riječi: mikroorganizmi koji akumuliraju fosfor (PAO), natrijev acetat, otpadna voda, fosfor
( phosphorus accumulating microorganisms (PAO), sodium acetate, wastewater, phosphorus )
Sažetak:
Uklanjanje fosfora iz otpadnih voda u posljednje je vrijeme radi ljudske aktivnosti postalo sve važnije kako bi se izbjeglo preopterećivanje prirodnih recipijenata. Napredno biološko uklanjanje fosfora često se koristi u praksi i stalno se usavršava i istražuje. U ovome je radu praćena obrada sintetičke otpadne vode u laboratorijskom SBR uređaju s naglaskom na uklanjanje spojeva s fosforom, a cilj rada bio je ispitati utjecaj visoke koncentracije natrijeva acetata na uspješnost procesa obrade i na preživljavanje i aktivnost mikroorganizama koji akumuliraju fosfor (PAO). Provedena su dva pokusa u kojima su korištene različite koncentracije natrijeva acetata (3400 mgL-1 i 1200 mgL-1). Usklađene su faze obrade uz aeraciju i bez aeracije radi propagiranja rasta PAO u aktivnome mulju. SBR uređaj je radio u ciklusima obrade od 24 sata pri čemu se svaki ciklus sastojao od 6 faza: punjenje, anaerobna faza obrade, aerobna faza obrade, i uzimanje mulja, taloženje mulja i uzimanje efluenta. Uvjeti rada uređaja bili su prilagođeni rastu PAO (pH = 8 ; T = 20°C) te su praćeni različiti parametri poput uklanjanja ugljika, dušika i fosfora kako bi se iz dobivenih rezultata mogla procijeniti kvaliteta pročišćene vode i efikasnost primijenjene metode obrade. SRT oba pokusa je bio 10 dana. Rezultati su pokazali da u prvom pokusu nisu bili prisutni PAO, najvjerojatnije zbog previsoke koncentracije natrijeva acetata, dok je u drugom pokusu zabilježena veća aktivnost PAO.
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Biotehnologija
Puni text rada: 931521.Diplomski_rad_Ana_Filipovi_konana_verzija.pdf (tekst priložen 20. Ožu. 2018. u 14:20 sati)
Upisao u CROSBI: Marin Matošić (mmatosic@pbf.hr), 20. Ožu. 2018. u 14:20 sati