Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 939712

Zbornik radova

Autori: Momirović, Aleksandar
Naslov: Dimenzije konativnog sklopa u miješanom uzorku
( Personality pattern dimensions in a mixed sample )
Izvornik: XXI Dani psihologije - Knjiga sažetaka / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Čubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.). - Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru , 2018. 78-78 (ISBN: 978-953-331-196-8).
Skup: Međunarodni znanstveno-stručni skup XXI Dani psihologije u Zadru
Mjesto i datum: Zadar, Hrvatska, 24-26.05.2018.
Ključne riječi: konativni sklop, taksonomska analiza, diskriminativna analiza
( personality pattern, taxonomic analysis, discriminant analysis )
Sažetak:
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti dimenzije strukture ličnosti, s posebnim naglaskom na patološke simptome, u heterogenom uzorku ispitanika. Uzorak je uključivao 300 ispitanika, 100 bez dijagnoze, 100 s dijagnozom neurotskog poremećaja i 100 s dijagnozom psihotičkog poremećaja. Primijenjen je upitnik ličnosti koji uključuje 180 čestica sa šest subskala: neurotska astenija, agresivnost, konverzivne smetnje, disocijacija, regresija i introverzija- ekstroverzija. U obradi podataka primijenjena je analiza polarnih taksona i kanonička diskriminativna analiza. Izolirane su četiri značajne taksonomske dimenzije: opća psihopatologija, ekstroverzija, neurotizam i konverzivna disocijacija. Diskriminativna analiza provedena je na te četiri dimenzije i pokazuje jasne razlike između grupa zdravih, neurotičnih i psihotičnih ispitanika. Grupe ispitanika razlikuju se na dvije diskriminativne dimenzije: prva je definirana razinom opće psihopatologije, a druga neurotizmom. Pacijenti bez dijagnoze pozicionirani su vrlo blizu negativnog pola dimenzije opće psihopatologije. Psihotični pacijenti pozicionirani su u područje povišenog intenziteta opće psihopatologije i konverzivne disocijacije, a neurotični pacineti u područje srednjeg intenziteta opće psihopatologije i konvezivne discijacije, te izražene introverzije. Dimenzije konativnog sklopa u miješanom uzorku pokazuju dijelom očekivane (opća psihopatologija, neurotizam i ekstroverzija), a dijelom neočekivane (dimenzija konverzivne disocijacije) rezultate, što je prilog aktualnoj raspravi o redefiniranju pojma disocijacije.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Međunarodna recenzija
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Stručni
Znanstvena područja:
Psihologija
Upisao u CROSBI: Aleksandar Momirović (aleksandar.momirovic@stampar.hr), 24. Svi. 2018. u 16:16 sati