Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 939877

Zbornik radova

Autori: Putarek, Vanja; Pavlin‐Bernardić, Nina; Tunjić, Luka
Naslov: Uloga motivacijskih čimbenika u predviđanju akademskog nepoštenja srednjoškolaca
( The role of motivational factors in predicting high school students' academic dishonesty )
Izvornik: XXI. Dani psihologije u Zadru / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.). - Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru , 2018. 85-85 (ISBN: 978-953-331-196-8).
Skup: XXI. Dani psihologije u Zadru
Mjesto i datum: Zadar, Hrvatska, 24-26.05.2018.
Ključne riječi: akademsko nepoštenje ; samoefikasnost u samoregulaciji ; ciljevi postignuća ; uključenost ; biologija
( academic dishonesty ; self-efficacy in self-regulation ; achievement goals ; engagement ; biology )
Sažetak:
Akademsko nepoštenje predstavlja učenička ponašanja koja nisu u skladu s etičkim standardima ili vrijednostima koji se smatraju prihvatljivima u određenoj kulturi. Istraživanja na hrvatskim srednjoškolcima i studentima pokazuju da je u hrvatskoj kulturi akademsko nepoštenje vrlo rašireno i prihvaćeno. Primjerice, više od 90% učenika i studenata navodi da je barem jednom prepisivalo od kolega za vrijeme ispita ili se služilo šalabahterom. Ovaj oblik akademskog nepoštenja neki autori nazivaju aktivnim varanjem i odnosi se na ponašanja kod kojih osoba na nedopuštene načine pokušava saznati informacije kako bi postigla bolji uspjeh. Još prihvaćeniji i rašireniji oblik akademskog nepoštenja je tzv. pasivno varanje, odnosno pomaganje drugima da postignu bolji uspjeh. Različiti individualni i kontekstualni čimbenici doprinose akademskom nepoštenju, poput osobina ličnosti, školskog uspjeha i nadzora nastavnika. U individualne čimbenike ubraja se i motivacija učenika, iako je njezin doprinos objašnjenju akademskog nepoštenja bio rijetko istraživan. Stoga je cilj ovog rada ispitati može li se na temelju samoefikasnosti u samoregulaciji, ciljeva postignuća i uključenosti predvidjeti razina akademskog nepoštenja na nastavi biologije kod srednjoškolaca. Pritom su odnosi među varijablama operacionalizirali u okviru Hijerarhijskog modela motivacije za postignućem. Pretpostavljeno je da samoefikasnost u samoregulaciji predviđa ciljeve postignuća, koji zatim predviđaju uključenost, a ona u konačnici predviđa akademsko nepoštenje. Nadalje, pretpostavljeno je da postoje izravne veze između samoefikasnosti u samoregulaciji te uključenosti i akademskog nepoštenja. Istraživanje je provedeno na 283 srednjoškolaca, uz korištenje baterije upitnika prilagođene za područje biologije: Skala samoefikasnosti u samoregulaciji, Skala ciljeva postignuća, Skala uključenosti te Skala varanja. Nakon konfirmatorne faktorske analize za dvije potonje skale, provedena je medijacijska analiza korištenjem analize traga. Budući da pasivno varanje nije bilo povezano s ostalim varijablama, u analizu je uvršteno samo aktivno varanje. Rezultati pokazuju da je samoefikasnost u samoregulaciji ključni prediktor aktivnog varanja. Istraživanje sugerira da je u nastavnom procesu važno poticati ciljeve ovladavanje putem uključivanja te emocionalnu i bihevioralnu uključenost kako bi spremnost učenika na aktivno varanje bila manja.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL Internet adrese: http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-05-23-112031-100
Upisao u CROSBI: Vanja Putarek (vputarek@ffzg.hr), 26. Svi. 2018. u 08:25 sati