Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 942393

Zbornik radova

Autori: Matijaš, Marijana; Brdovčak, Barbara
Naslov: Psihometrijske karakteristike Upitnika zabrinutosti zbog završetka školovanja - preliminarne analize
( Psychometric characteristics of the Concerns about Completion of Schooling Questionnaire: A preliminary analysis )
Izvornik: XXI. Dani psihologije u Zadru - Sažetci priopćenja / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković ; Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju , 2018. 132-132.
Skup: XXI. Dani psihologije u Zadru
Mjesto i datum: Zadar, Hrvatska, 24.05.-26.05.2018
Ključne riječi: zabrinutost ; završetak školovanja ; konstrukcija upitnika
( worry, completion of schooling, questionnaire construction )
Sažetak:
Cilj ovog istraživanja bio je konstruirati Upitnik zabrinutosti zbog završetka školovanja i utvrditi njegove psihometrijske karakteristike. Upitnik ispituje konstrukt zabrinutosti zbog završetka školovanja koji do sada, prema saznanjima autora, nije ispitivan. Sam konstrukt zabrinutosti proizlazi iz istraživanja anksioznosti prema kojem zabrinutost predstavlja kognitivni aspekt anksioznosti kao stanja, kojeg smo primijenili u područje tranzicije u svijet rada. Istraživanje je provedeno online, na uzorku od 192 studenta diplomske razine studija ili završnih godina integriranog studija s područja Republike Hrvatske. Veći dio uzorka (78, 1%) činile su studentice. Sudionici su izrazili u kojoj mjeri se slažu (1 - u potpunosti se ne slažem ; 5 – u potpunosti se slažem) sa svakom od 34 tvrdnje koje se odnose na zabrinutost oko različitih aspekata vezanih uz završetak školovanja. Uz ovaj upitnik primijenjeni su još: Endlerova multidimenzionalna skala anksioznosti (EMAS ; Sorić, 2002), točnije EMAS-S skala koja mjeri anksioznost kao stanje s dvije subskale: subskalom kognitivne zabrinutosti i autonomno- emocionalnom subskalom ; Skala netolerancije neizvjesnosti (NN-11 ; Mihić i sur., 2014) koja se sastoji od subskale inhibitorne i prospektivne anksioznosti te Upitnik metakognicije (Cartwright-Hatton i Wells, 1997), točnije subskale Pozitivna vjerovanja o zabrinutosti i Negativna vjerovanja o nekontroliranosti misli i s tim povezane opasnosti. Kako bi se utvrdila faktorska struktura Upitnika zabrinutosti zbog završetka školovanja provedena je analiza glavnih komponenti. Na temelju paralelne analize i scree testa zadržane su tri komponente koja objašnjavaju 58, 6% varijance. Komponente predstavljaju sljedeće dimenzije: zabrinutost oko zapošljavanja, zabrinutost o stečenim znanjima i vještinama na studiju i zabrinutost oko prilagodbe na posao i radnu okolinu. Rezultati pokazuju kako Upitnik ima jasnu faktorsku strukturu, a dobivene subskale visoku unutarnju pouzdanost. Kako bi se provjerila konstruktna valjanost Upitnika, rezultat na subskalama je koreliran s mjerama anksioznosti, netolerancije neizvjesnosti te metakognitivnih vjerovanja o zabrinutosti. Najveće korelacije subskala Upitnika zabrinutosti zbog završetka školovanja dobivene su sa subskalom kognitivne zabrinutosti, na način da je veća izraženost kognitivne zabrinutosti povezana s većom zabrinutosti oko zaposlenja (r=0, 56), stečenih znanja i vještina (r=0, 58) i prilagodbe na posao (r=0, 53). Na temelju utvrđenih metrijskih karakteristika, ovaj upitnik može se smatrati dobrim polazištem za konstrukciju finalne verzije Upitnika zabrinutosti zbog završetka školovanja.
Vrsta sudjelovanja: Poster
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Međunarodna recenzija
Izvorni jezik: hrv
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Upisao u CROSBI: Marijana Matijaš (mmatijas@unicath.hr), 11. Lip. 2018. u 09:19 sati