Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 954995

Disertation

Author: Lukin, Priska
Title: FIZIKALNO-KEMIJSKA KARAKTERIZACIJA DESTILATA JABUKE
( PHISICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF APPLE DISTILLATE )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb, Hrvatska
Date: 10.09.
Year: 2018
Page: 22
Mentor: Stanzer, Damir
Keywords: frakcijska destilacija ; jabuka ; voćna rakija ; rektifikacija
( fractional distillation ; apple ; fruit brandy ; rectification )
Abstract:
Jabuka (Malus domestica sp.) je voće koje se često koristi za proizvodnju rakije u Hrvatskoj. Određeni omjer kiselina i šećera u nekim vrstama jabuke doprinosi kvaliteti destilata pa se većinom koriste vrste Jonatan i Zlatni delišes. Konačni proizvod je jabukovača - voćna rakija dobivena destilacijom prefermentiranog mošta jabuke. Tijekom procesa proizvodnje ispitivanih uzoraka korištena je frakcijska destilacija, kojom se najbolje izdvajaju aromatske komponente koje pridonose kvaliteti destilata. Cilj ovog rada je praćenje procesa proizvodnje rakije od jabuke i određivanje njenih karakteristika. Određena je koncentracija hlapivih komponenti (ukupni esteri i kiseline), metanola i etanola u različitim frakcijama destilata. Rezultati su pokazali da je koncentracija hlapivih komponenti najveća u prvoj frakciji, jednako kao i koncentracija metanola i etanola. Njihov udio se smanjuje tijekom destilacije, zbog čega je njihova koncentracija u drugoj frakciji manja.
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Karla Hanousek Čiča (khanousekcica@pbf.hr), 18. Ruj. 2018. u 13:41 sati