NASLOV

 

 

Sažeci svih radova od 2005. do Ožujka 2010. povezani s nekim punim tekstovima

od brojeva 198625 do 444288 - 98 članaka

 

(Summaries of all papers since 2005. until March 2010. with the associated some full texts from

numbers  198625 to 444288 - 98 articles)

 

 

 

 

Boris Špadina, dipl. ing.

Ožujak  2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod:

 

Rad daje pregled svih radova upisanih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju od 2005. do ožujka 2010. god. Radovi su navedeni po datumu upisa što je pretežno i datum stvaranja radova  osim u slučaju diplomskog rada i patenata koji su ranijeg godišta od navedenog.

Prvi broj u oznaci članaka se odnosi na red upisa u CROSBI-bazu podataka, a drugi broj je onaj pod kojim se pojedini rad vodi u listi radova uz ime autora.

 

 

Sadržaj: 

 

 

A) Sažeci u zbornicima skupova (1)

 

1 / 1. Špadina, Boris.

Inovativni model optimiranja proizvodnje sekundarnog aluminija // Proceedings book of the 6th International Foundrymen Conference Innovative Foundry Materials and Technologies.
Sisak : Faculty of Metallurgy, 2005. 1-13 (predavanje,sažetak,znanstveni).

 

 

1)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 198625

Zbornik radova

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Inovativni model optimiranja proizvodnje sekundarnog aluminija
( Innovative model of optimization production of secondary alumnium )

Izvornik:

Proceedings book of the 6th International Foundrymen Conference Innovative Foundry Materials and TechnologiesSisak : Faculty of Metallurgy , 2005. 1-13 (ISBN: 953-7082-008).

Dio CC časopisa:

NE

Skup:

6th International Foundrymen Conference Innovative Foundry Materials and Technologies

Mjesto i datum:

Opatija, Hrvatska, 23.-25.05.2005.

Ključne riječi:

Sekundarni aluminij, Rotacijska peć, Taljivo
( secondary aluminium, rotary furnace, flux )

Sažetak:

Najveći problem kod optimiranja proizvodnje sekundarnog aluminija je u tome što različite sirovine za proizvodnju ovog metala sadrže različite primjese aluminijevog oksida, a imaju i različitu sklonost oksidaciji tijekom taljenja. Zbog toga svako praktično talioničko rješenje prerade aluminijskih sekundarnih sirovina , koje ima za cilj proračunavanje šarže, značajno doprinosi unapređenju talioničke prakse, budući da još uvijek nema općeprihvaćenog standardnog talioničkog postupka koji bi objedinio sve parametre taljenja u optimiranom tehnološkom postupku.

Vrsta sudjelovanja:

Predavanje

Vrsta prezentacije u zborniku:

Sažetak

Vrsta recenzije:

Nema recenziju

Izvorni jezik:

HRV

Kategorija:

Znanstveni

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

198625.21_Spadina.pdf (tekst priložen 6. Kol. 2007. u 10:40 sati)

Tiskani medij:

Da

Napomene:

Rad je napisan prema patentnim prijavama HP 970238 A2, HP 990336 A2 i HP 990350 A2 koje su povezane radi rješavanja (u sažetku) opisanog metalurškog problema.

 

 

 

 

 

B) Druge vrste radova – samo seminarski s poslijediplomskog studija metalurgije (2):

 

 

2 / 87. Špadina, Boris.
Prerada (reciklaža) posebne aluminijske sekundarne sirovine (metalni ostaci iz elektrolitičke proizvodnje primarnog aluminija) postupkom zaštitno-rafinacijskog taljenja pomoću taljiva koje se upotrebljava u obliku kupke u 8-tonskoj roatcijskoj plamenoj peći, 2005. (seminarski s poslijediplomskog

 znanstvenog studija metalurgije).

 

3 / 88. Špadina, Boris.
Izdvojeni postupci karbotermičkog dobijanja aluminija iz patentne literature s posebnim osvrtom na aparature i peći koje upotrebljavaju plazma-gorionike, te usporedba ovih postupaka sa općeprihvaćenim industrijskim Hall-Héroultovim elektrolitičkim postupkom, 2005. (seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije).

 

 

2)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 200555

 

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Prerada (reciklaža) posebne aluminijske sekundarne sirovine (metalni ostaci iz elektrolitičke proizvodnje primarnog aluminija) postupkom zaštitno-rafinacijskog taljenja pomoću taljiva koje se upotrebljava u obliku kupke u 8-tonskoj roatcijskoj plamenoj peći
( Recycling of the special aluminim secondary raw material (metallic waste from electrolytic production of primary aluminium ) by using process of melting raw materials, that needs protecting and clearing flux in form salt's bath in 8MT rotary drum furnace )

Izvornik:

Izvornik se nalazi na Metalurškom fakultetu, Sisak , HR-44000 SISAK

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2005

Ključne riječi:

Sekundarni aluminij, Elektrolitička proizvodnja aluminija, Zemljino gravitacijsko polje
( secondary aluminium, electrolytic production of aluminium, terrestrial field of gravitation )

Sažetak:

Rad opisuje proizvodnju sekundarnog aluminija iz otpadne sirovine porijeklom iz primarne proizvodnje aluminija. Konačni cilj Rada je da se on proširi s reduciranim teorijskim razmatranjima sve do tumačenja pravog porijekla električne energije pomoću koje je "proizvedena" aluminijska sekundarna sirovina, kao glavni predmet praktičnog dijela Rada (opisuje se njena praktična talionička prerada).

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

200555.Seminarski_rad_iz_Metalurgije_kovina_i_slitina.pdf (tekst priložen 6. Kol. 2007. u 11:11 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Rad se temelji u prvom redu na mojem stručnom radnom iskustvu iz metalurške proizvodnje aluminija Hall-Heroultovim postupkom elektrolitičkog dobivanja aluminija iz glinice Al_2O_3. Zato ću , na temelju ovog iskustva, i svoje "Univerzalne teorije građe tvari" (arhivirana pri DZIV RH) postaviti novu teorijsku osnovu opisanog postupka proizvodnje sekundarnog aluminija, na način da istu reduciram sve do opisa same suštine elektrolitičkog procesa proizvodnje primarnog aluminija. To sve zato što je ovaj primarni metalurški postupak proizvodnje aluminija "proizveo" otpadnu aluminijsku sirovinu čiju talioničku reciklažu  opisujem u ovom Radu. Elektroliza je u svojoj suštini proces koji kao "pogonsko gorivo" koristi tvar sadržanu u zemaljskom gravitacijskom polju (zemaljskom vakuumu, eteru ili plazmi). Tvar i energija se ne mogu promatrati odvojeno kada se opisuje građa tvari i obratno, jer svaka tvar ima i odgovarajući prirodni sadržaj energije. Tako i u slučaju opisa ovog "posebnog goriva" možemo govoriti o slobodnim elektronima, koji pored ostalih građevnih komponenti grade zemaljsko gravitacijsko (energetsko) polje. Elektroni postoje i u građi tijela tvari ; jedna i druga vrsta elektrona, (kao i sve druge vrste) imaju jednaku građu, karakterističnu po sadržaju pozitivno i negativno električno nabijenih pod-čestica, koje se povezuju i razdvajaju kohezijsko-adhezijskim silama na "Boškovićevim malim i velikim udaljenostima". Isto tako elektroni grade i posebno energetsko polje koje okružuje Avogadrove gram-Molove tvari. Budući da su ovi elektroni smješteni između tijela tvari (atoma) i zemaljskog gravitacijskog polja, oni ujedno povezuju ova dva susjedna medija. Opisano novo energetsko polje-tvar, po svojoj "Univerzalnoj teoriji građe tvari", nazvao sam "Molarnim viškom tvari". Energetskom polju "Molarnog viška tvari" može se računski pridružiti određena masa odnosno sila težine proporcionalno "Avogadrovoj količini tvari "1 Mol" (g/mol) što je gradi određeni kemijski element. Međutim "Molarni višak tvari", po orijentaciji svoje sile težine, ne pripada ni zemaljskom gravitacijskom polju niti tijelu tvari (levitacija mase). Zato Avogadrova fizikalna Molarna masa (ili težina) ne računa s postojanjem ove materije. "Molarni višak tvari" se može izjednačiti s pojmom "Morfogenetskog polja" iz još uvijek znanstveno nepriznatog stanja tehnike. Na kraju upravo u shvaćanju ove materije i njene funkcije graničnog povezivanja tvari s neposrednim okruženjem - zemaljskom gravitacijskim poljem, leži ključ za shvaćanje postanka mnogih prirodnih pojava (npr. rendgenskih ili laserskih zraka i sl.). Tako se na kraju ukazuje potreba da se pomoću ovih osnovnih teorijskih postavki za građu tvari, sagleda na novi način i proces proizvodnje aluminija u elektrolitičkom postupku izlučivanja aluminija iz glinice Al_2O_3. Proizvodnja električne energije kao što je poznato počinje od rotacije rotora generatora za proizvodnju Tesline izmjenične električne struje. To se dešava tako da rotorski namotaji, napravljeni od elektro-vodljive žice, uslijed vrtnje privremeno gube svoj "Molarni višak tvari". Međutim oni ovaj svoj gubitak istovremeno nadoknađuju preuzimanjem slobodnih elektrona iz zemaljskog gravitacijskog polja. To uzrokuje nastanak elektronskog protoka - električne struje, koju električni vodiči prenose do potrošača struje. Električni vodiči služe za usmjeravanje protoka strujnih elektrona, na način da se pozitivne i negativno nabijene pod-čestice elektrona, stalno naizmjenično privlače i razdvajaju-titraju, što po važećem stanju tehnike stvara privid da se pozitivni naboj kreće u jednom smjeru, a negativni u drugom - suprotnom. Nadalje, glinica Al_2O_3 , je karakteristična po tome što, kao kemijski spoj kisika i aluminija, ima molekularni tip veze. Međutim kada se glinica doda u tekući elektrolit ( Na_3AlF_6 ) elektrolitičke peći, koja je priključena na izvor (istosmjerne) električne energije, ona prije konačnog rastvaranja, postaje ionski spoj, jer atomi aluminija (2 atoma) iz svojeg "Molarnog viška tvari" predaju elektrone "Molarnom višku tvari atoma kisika" (tri atoma). Ovo smanjivanje i povećavanje mase ili broja elektrona u opisanim "Molarnim viškovima tvari" je samo privremeno, jer ono što je aluminij izgubio dobiva od katode (gdje se izlučuje tekući aluminij), a ono što je kisik dobio u suvišku to i gubi predajom elektrona anodi (na kojoj se izlučuje nusprodukt postupka ugljični dioksid CO_2). Drugim riječima u opisanom sustavu jedna od komponenti - zemaljsko gravitacijsko polje opskrbljuje cijeli sustav s elektronima i istovremeno održava ravnotežu po bilanci mase elektrona (mase koja dolazi iz zemaljskog gravitacijskog polja, zatim ulazi u sustav za proizvodnju aluminija i na kraju se vraća natrag u zemaljsko gravitacijsko polje u nepromijenjenoj količini). Dakle, za pokretanje procesa kruženja tvari elektrona potreban je izvor elektrona, a to je u suštini - prirodni okoliš odnosno zemaljsko gravitacijsko polje. Na taj način mehanički rad turbina (koje su povezane s generatorima električne energije) se transformira u električnu energiju potrebnu za proces proizvodnje aluminija. Na kraju se može zaključiti da novim pogledom na odnos tvari i energije, kao što je u opisanom slučaju, možemo bolje razumjeti mnoge, do danas nedovoljno razjašnjene prirodne pojave i njima pridružene fizikalno-kemijske zakonitosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 230355

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Izdvojeni postupci karbo-termičkog dobivanja aluminija iz patentne literature s posebnim osvrtom na aparature i peći koje upotrebljavaju plazma-gorionike, te usporedba ovih postupaka sa općeprihvaćenim industrijskim Hall-Héroultovim elektrolitičkim postupkom
( Separated methods for carbo-thermal production of aluminium from patent`s literature, with special analyse about apparatus and metallurgical furnaces which use plasma-burners, and comparison these methods according to usually industrial Hall-Héroult electrolytic production )

Izvornik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - METALURŠKI FAKULTET, Sisak - Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 SISAK

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2005

Ključne riječi:

Aluminij, Plazma, Karbotermički procesi
( aluminium, plasma, carbothermal processes )

Sažetak:

Rad opisuje karbo-termičke eksperimentalne metode dobivanja aluminija , koje su opisane u patentnoj literaturi, s konačnom analizom njihove rentabilnosti u usporedbi s ustaljenim ili općeprihvaćenim praktičnim elektrolitičkim postupkom proizvodnje aluminija. Također je rad proširen s novim teorijskim postavkama o funkcioniranju plazma-gorionika kada se oni koriste u opremi metalurških peći , pri čemu se u radu pozivam na baznu "Novu kemijsku (univerzalnu) teoriju građe tvari". Na kraju rad daje i prijedlog za odabir novog elektrolita za elektrolizu glinice (proizvodnja primarnog aluminija) u elektrolitičkim pećima u zamjenu za kriolit-Na3AlF6, koji je inače standardan elektrolit u opće prihvaćenom Hall-Herolultovom elektrolitičkom postupku. Ovaj idejni prijedlog kemijskog sastava nisko-temperaturnog elektrolita se temelji na iskustvima (racionalizacijama) iz proizvodnje sekundarnog aluminija odnosno na trima patentima (koje sam inače kao jedini autor prijavio DZIV-RH i koji su na kraju priznati u postupku potpunog ispitivanja). Prema analizi danoj u radu kao i prema ispravljenim spoznajama do kojih sam došao pri samom polaganju ispita na Metalurškom fakultetu Sisak, postoji velika vjerojatnost da ovaj elektrolit uz svoju ekonomičnost nabave/pripreme bude također i procesno učinkovit.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

230355.Seminarski_rad_iz_Lakih_metala_i_njihovih_slitina.pdf (tekst priložen 6. Kol. 2007. u 11:19 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

"Nova kemijska (univerzalna) teorija građe tvari" koja se spominje u Sažetku je , također, moj poseban rad "ispisan" i poslan na arhiviranje i slobodno odnosno javno korištenje (u skladu s zakonskim propisima o Autorskom pravu)u DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO - Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB. Budući da se opis građe zemaljskog gravitacijskog polja (plazme , vakuuma ili etera) u suštini svodi na opis građe elementarnih čestica , to bih onda u okviru Napomene uz ovaj Rad , na današnji dan 31.12.2006. iznio svoje shvaćanje još i nekih drugih prirodoznanstvenih pojava koje su usko vezane sa temom predmetnog Rada. Ovo će se razmišljanje naravno temeljiti na izračunima iz spomenute "Nove univerzalne teorije građe tvari", te usporedbama ovih rezultata sa realnim prirodnim dokazima koje, zaista obimno, pruža današnja suvremena znanstveno-istraživačka tehnika u različitim znanstvenim/stručnim područjima od primjerice svemirskih istraživanja do medicinske dijagnostike. Deuterijeve silnice (čitaj atome deuterija po stanju tehnike) treba raščlaniti na neutronske i protonske polu-silnice (čitaj neutrone i protone po stanju tehnike), kao jedino prirodno postojeće masivne elementarne čestice , jer u ovoj analizi treba poći od atomske građe najjednostavnijih kemijskih elemenata : vodika, deuterija i tricija. Kao što sam istakao u drugim "Napomenama uz radove - otkrića" ove čestice , možemo podijeliti na još jednostavnije (a ipak složene) pod-čestice ovih tvari: neutronske i protonske kvarkove. Svaki od ovih kvarkova u svojoj građi sadrži po jedan (težinski minorni) elektronski kvark koji je u stvari pod-čestica (makro)elektrona vezanog u tijelu atoma. Međutim kada se analizira bilanca mase atoma po njegovim ( gore nabrojenim) elementarnim pod-česticama, npr. u nuklearnim reakcijama, očito je da se svakom "vezanom atomskom elektronu/elektronskom kvarku" može pridružiti po jedan "slobodni (makro)elektron/ elektronski kvark". Ova bi pak posebna vrsta "slobodne elektronske tvari" trebala pripadati "elektronskom omotaču atoma iz stanja tehnike" ili po novom masi "Molarnog elektronskog viška tvari" . Na taj način dolazimo konačno do računice da postoje protonski i neutronski gravitacijski valovi kao masivne atomske čestice koje u sebi uključuju težinski minorne čestice vezanog elektrona, ali da bi trebali uz to postojati još i "slobodni (gravitacijski) elektronski valovi" u tzv. "Molarnom višku tvari". Elektronske čestice današnja tehnika opisuje ili kao dvije podvrste čestica kojima se može utvrditi masa ("fizikalni elektroni i pozitroni") ili kao dvije podvrste čestica "zanemarive mase" (fizikalni neutrini i antineutrini). Međutim ovdje bi se trebalo raditi o jednoj te istoj vrsti tvari - česticama elektrona koje "vuku svoje porijeklo" ili iz samog tijela atoma ili iz atomskog elektronskog omotača ("Molarnog viška tvari") koji je pridružen tijelu atoma . Pojednostavljeno rečeno, to bi značilo slijedeće : kada uz pozitron ili elektron kao produkt nuklearne reakcije nastaje još i neutrino ili antineutrino onda ove čestice nisu ništa drugo nego različiti pojavni oblici elektrona bilo da su oni, s obzirom na stanje svojih pod-čestica, u "okrupnjenom - ne raspadnutom stanju" ili "dezintegriranom-raspadnutom stanju". To što ih današnja tehnika registrira jedanput kao pozitivno električno nabijene čestice , a drugi put kao negativno nabijene , te treći put kao čestice bez naboja (i mase) , po mojem mišljenju je "fizikalni problem nemogućnosti ispravnog otkrivanja mase/električnog naboja elementarnih čestica". Na kraju se rezimiranjem opisa građe atoma, može zaključiti da osim nabrojenih elementarnih čestica ne postoje druge elementarne čestice. Na taj način bi npr. "mezoni" i druge "egzotične elementarne čestice" bile samo međufazni produkti raspada atoma ili aglomerati atomskih elementarnih pod-čestica, koji se nisu mogli do kraja raspasti-razbiti. Isto tako radioaktivni raspad kemijskih elemenata / atoma, kao što je djelomično poznato, je u suštini raspad mase jedne vrste atoma koji ( raspad ) rezultira stvaranjem nove lakše mase drugog kemijskog elementa / atoma, putem izlučivanja (opisanih) različitih vrsta građevnih elementarnih čestica. U skladu s ovim razmišljanjem , kada se u drugom slučaju promatra suprotni fizikalno-kemijski proces npr. fizikalni eksperimentalni postupak spajanja jedne pod-vrste elektrona (pokus grupe nobelovaca pod nazivom "pokus Kamiokande") može se zaključiti da elektroni mogu stvoriti protonske i neutronske gravitacijske valove (polu-silnice) i da se na taj način (uz pomoć zemaljskog gravitacijskog polja na površini Zemlje) može od lakšeg kemijskog elementa/atoma stvoriti novi teži kemijski element/atom. To bi konačno značilo da je elektron zaista "najmanja elementarna" postojeća čestica u prirodi sastavljena od elektronskih pod-čestica - kvarkova (vidi daljnja detaljna objašnjenja u samom predmetnom Radu ili Napomenama drugih Radova-otkrića). Ako bi se nadalje ovo teorijsko istraživanje praktično primijenilo na danas važeće objašnjenje stvaranja X-zraka, onda bi mogli zaključiti da to objašnjenje ima nedostataka. Naime po stanju tehnike X-zrake nastaju emisijom energije zračenja iz metalne katode (mete) kada se ona bombardira s brzim elektronima . Na taj bi način atomi metalne mete, tijekom duže emisije X-zraka, izgubili svoju cjelokupnu masu, ali kao što je poznato, masa metala koji emitira X-zrake se zbog ove pojave ne mijenja! Prema tome površno objašnjenje kvantne fizike da X-zrake nastaju uslijed preskakanja elektrona iz više atomske energetske skale u nižu , zbog čega radi održavanja energetske ravnoteže u atomu dolazi do prateće pojave X-zračenja, više nije dovoljno. Nije dovoljno zato što ovo objašnjenje ne uzima u obzir odnos emitirane tvari i sadržaja energije koji joj pripada - konkretno tvari emitiranih elektrona (X-zraka) u odnosu na sadržaj energije koji pripada ovim zrakama (elektronima) dok se kreću Zemljinim okruženjem-zemaljskim gravitacijskim poljem. Nadalje na analogan način bi se mogao naći i nedostatak u teorijskom objašnjenju nastanka laserskih zraka itd. ........ Konačno bi, daljnjim proučavanjem sličnih fizikalnih teorija, mogli doći do zaključka da kvantna fizika zaista može praktično poslužiti znanosti (kao što i služi) , ali da sama fizika bez suštinskog uključivanje kemije ne može na dovoljno jasan način objasniti tjelesno-valnu prirodu tvari i fizikalno-kemijske zakonitosti ponašanja ove tvari u prirodi. ............PREGLEDAO i zaključio u Šibeniku, 19. 11.2007., BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

C) Diplomski rad (1)

 

4 / 1.Špadina, Boris.
Solvent ekstrakcija titana iz troske dobivene taljenjem crvenog mulja / diplomski rad.
Sisak : Tehnološki fakultet (Metalurški odjel), 15.04. 1977., 55 str. Voditelj: Logomerac, Vladimir.

 

 

 

 

4)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 248109

Disertacija

 

Autor:

Špadina, Boris

Naslov:

Solvent ekstrakcija titana iz troske dobivene taljenjem crvenog mulja
( Solvent extraction of titanium from the slag produced by melting of the red mud )

Vrsta:

diplomski rad

Fakultet:

Tehnološki fakultet (Metalurški odjel)

Sveučilište:

Sveučilište u Zagrebu

Mjesto:

Sisak

Datum:

15.04.

Godina:

1977

Stranica:

55

Mentor:

Logomerac, Vladimir

Neposredni voditelj:

Črnko, Josip

Ključne riječi:

Solvent ekstrakcija, građa tvari, aluminij, sivi lijev, atom, gravitacijski val, kvark, deuterij, proton, neutron, elektron, mikrovalno i infracrveno zračenje, elektronski omotač, X-zrake, NMR, Plankova konstanta, g-Mol
( solvent extraction, material structure, aluminium, gray iron castings, atom, wave of gravitation, deuterium, proton, neutron, electron, microwave and infrared radiation, electron cover, X-ray, NMR, Planck constant, g-Mol )

Sažetak:

Titan sadržan u trosci, dobivenoj taljenjem crvenog mulja, ekstrahira se na način da se najprije od troske napravi lužnata otopina- solvent za tvar (titanovi ioni) koju želimo ekstrahirati. Nakon toga se "tekućinskom izmjenom iona" na granici faza : "primarno tekuće otapalo (solvent) / tekuće sredstvo za ekstrakciju ", titanovi ioni prevode u ekstrahirajuče sredstvo (dietilfosforna kiselina), iz kojeg se na kraju re-ekstrakcijom pomoću otopine Na_2CO_3 izlučuje hidroksid titana kao finalni proizvod.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

248109.diplomski_rad.pdf (tekst priložen 23. Srp. 2007. u 11:54 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Napomene:

Predmetni rad je polazna osnova za moj daljnji nastavak stručnog/znanstvenog rada , kojeg sam kontinuirano i sustavno nadograđivao s "pojedinačnim praktičnim racionalizacijama u industrijskoj proizvodnji" kroz cijelo vrijeme svojeg zaposlenja u neposrednoj proizvodnji( proizvodnja primarnog aluminija , zatim sivog i nodularnog lijeva, te na kraju sekundarnog aluminija ). Zajednička "tema" svih ovih radova je bila : kako optimalno primijeniti teorijske postavke iz predmetnog Diplomskog rada koji obrađuje temu iz solvent ekstrakcije tipa "tekuće / tekuće" . Na taj sam način u praksi razvijao metalurške metode solvent ekstrakcije tipa "tekuća troska (taljivo) / tekući metal s nemetalnim nečistoćama". Na kraju bih mogao rezimirati rezultat svojeg 30-godišnjeg rada, na današnji dan ( 30.12. 2006.g. )kad unosim dopune / ispravke podataka za konačnu prijavu Rada CROSBI bibliografiji. Ovaj rezime , ili zaključak svih svojih ranijih zaključaka iz dosadašnjeg stručnog / znanstvenog rada, odnosit će se na problematiku građe atoma. To činim posebno iz razloga što je ovaj problem star koliko i sama znanost, a još uvijek nije riješen na odgovarajući način . Naime, današnji opis građe atoma je površan, odnosno nedovoljno jasan. Na temelju svoje "Univerzalne teorije građe tvari" (koja je arhivirana u DZIV-RH ) ukratko ću iznijeti svoje, nove osnovne teorijske poglede ili svoje zamišljanje građe atoma. Atom izgrađuju gravitacijski valovi sačinjeni od "deuterijevih gravitacijskih valova - silnica", odnosno od "neutronskih i/ili protonskih polu-sinica" kada želimo raščlaniti masu deuterijevih silnica ( jer neki kemijski elementi u svojim atomima, za razliku od deuterija, imaju ne spareni broj protona u odnosu na broj neutrona ). Čestice protona i neutrona iz "atomske jezgre" kako ih opisuje stanje tehnike, po mojoj teoriji su samo središta ( i na neki način sjecišta) svih "gravitacijskih neutronskih i/ili protonskih valova – polu-silnica" prisutnih u atomu određenog kemijskog elementa. Opisano središte atoma bi trebalo imati masu u stanju tzv. apsolutnog mirovanja (u prostoru koji zauzima ova masa nema nikakvog valnog gibanja - titranja ) . Ukupna masa "neutronskih" i / ili "protonskih" polu-silnica, je raspoređena gotovo jednoliko po cijelom tijelu atoma (osim u samom središtu ), a jednaka je ukupnim masama protona i/ili neutrona po današnjem, važećem stanju tehnike. "Neutronski i/ili protonski gravitacijski valovi" formiraju "tijelo atoma" na način da se gravitacijski valovi namotavaju u kuglasti oblik tijela atoma rotacijom svojih međusobno povezanih "valnih segmenata - kvarkova". Ovi kvarkovi sadrže najmanju elementarnu (a ipak složenu) česticu "gravitacijskog vala" koja je složena od najmanjeg elementarnog dijela elektrona te najmanjeg elementarnog dijela protona i/ili najmanjeg elementarnog dijela neutrona. Opisani najmanji dijelovi elementarnih čestica se opet dijele na dva simetrična dijela , jednaka po masi ali suprotna po električnim nabojima. Ovi pod-dijelovi se naizmjenično privlače i odbijaju i na taj se način povezuju. ( Pod-čestica protonskog kvarka neznatno je lakša od pod-čestice neutronskog kvarka ) Namatanje opisanih dijelova gravitacijskih valova (pri opisanom formiranju tijela atoma) ima svoj početak , pojedinačno za svaki val-polu-silnicu, u središtu atoma. Ravnina opisane vrtnje (ponovo ističem pri zamišljenom formiranju tijela atoma) bi se trebala jednoliko i konstantno zakretati u odnosu na središte ravnine , koje središte bi se opet preklapalo sa centrom samog atoma , što bi na kraju trebalo stvoriti kemijski homogenu atomsku građu. Po svojoj karakteristici, valno gibanje gravitacijskih valova se manifestira kao naizmjenično mikrovalno i infracrveno elektromagnetno zračenje. Nadalje , elektronski omotač ( po stanju tehnike ) je u stvari samo vanjski površinski plašt opisanog tijela atoma, u kojem egzistiraju slobodni elektroni čija bi se masa mogla nazvati "masom elektronskih viškova tvari" koja okružuje tijelo atoma, ali mu po orijentaciji svoje ukupne sile težine ne pripada. Ova tvar bi trebala pripadati tzv. "Molarnim viškovima tvari", (vidi Napomene uz druge Radove-otkrića ). Na kraju još samo jedna moja teorijska postavka u usporedbi sa stanjem tehnike. Rendgenske zrake, pomoću kojih je "otkrivena" građa atomske jezgre, stvarno ne prolaze kroz središte atoma (već samo kroz preostali pretežiti dio tijela atoma ), tako da one i otkrivaju samo središnji dio atomske građe. To stvara kod znanstvenika ( fizičara) privid da je sva masa atoma sadržana samo u ovom središtu kojeg su nazvali jezgrom atoma. Međutim, kada tvar izlažemo npr. mikrovalnom ( radiovalnom ) zračenju otkrivamo masu preostalog pretežitog dijela atoma - npr. pomoću tehnike nuklearne magnetske rezonance u medicinskoj dijagnostici "dobivamo jasnu sliku" građe tkiva. I na kraju ovom prilikom navodim da sam tijekom provjere svoje "Univerzalne teorije građe tvari", u odnosu na neke važeće fizikalno-kemijske teorije ( koristeći naravno svoje novo - izvedene fizikalno-kemijske veličine ) među ostalim , došao do spoznaje da bi trebalo ispraviti vrijednost "Planck-ove konstante zračenja" koja pripada jednom kvantu energije zračenja, jer sam ( računski !) dobio vrijednost u razlici za jedno decimalno mjesto. To navodim zbog toga što sam, također na sličan način, ustanovio da masu 1 Mola tvari( g-Molu ), naravno za svaki kemijski element pojedinačno, treba umanjiti za 10 puta. .......OVO JE PO REDOSLIJEDU UPISIVANJA RADOVA IV. RAD - slijedi još 19 radova (patenti ; znanstveni poslijediplomski seminarski radovi ; otkrića ; rukopisi i drugo )...............Rad upisao u elektronsku bibliografiju CROSBI autor ovog Diplomskog rada i njegovog aneksa-Napomene Boris Špadina dipl. ing. metalurgije, a sve putem AAI elektroničkog identiteta prijenosom podataka iz "Gradske knjižnice Juraj Šižgorić - Šibenik"................PREGLEDANO I ZAKLJUČENO U ŠIBENIKU 17. lipnja 2007.

 

 

 

 

 

 

 

D) Patenti (3)

 

5 / 1. Špadina, Boris.

Intenziviranje prerade aluminijske troske u talionicama za reciklažu aluminijskih sekundarnih sirovina, kroz unapređenje postupka njenog taljenja u rotacionoj bubnjastoj peći, konstruiranoj za jednokratna šaržiranja.
Hrvatski patentni glasnik 4 (2006) 1218.

 

6 / 2. Špadina, Boris.
Postupak prerade aluminijskih sekundarnih sirovina baziran na proračunu najrentabilnije šarže rotacijske peći i primjeni ekonomičnog taljiva - zaštitno-rafinacijske soli.
Hrvatski patentni glasnik 2 (2006) 230.

 

 

7 / 3. Špadina, Boris.
Postupak proizvodnje sekundarnog aluminija u dvokratnom punjenju rotacijske bubnjaste peći sa šaržama osobitim po nepromjenjivim i ujednačenim sastavnim djelovima.
Hrvatski patentni glasnik 4 (2006) 1218.

 

 

5)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 248137

Patent

 

Autori:

Špadina, Boris
18446744073709551615, HR

Naslov:

Intenziviranje prerade aluminijske troske u talionicama za reciklažu aluminijskih sekundarnih sirovina, kroz unapređenje postupka njenog taljenja u rotacionoj peći, konstruiranoj za jednokratna punjenja
( Intensification of recycling of aluminium slag in plants for the recycling of aluminium secondary raw material, by improving the process of melting thereof in rotary-drum furnaces, designed for single charging )

Hrvatski patentni glasnik:

4 (2006) 1218

Broj patenta:

HR P990336 B1

Nositelj prava:

Pravo na patent sam imao ja osobno, sve do prošle godine, ,

Ključne riječi:

Taljivo, Sekundarni aluminij
( flux, secondary aluminium )

Sažetak:

Opisana je proizvodnja sekundarnog aluminija , u rotacijskoj peći taljenjem metalnog uloška sa visokim 80 postotnim udjelom aluminijske troske koja sadrži cca 50% aluminija. Metalni uložak također sadrži sirovinu u kojoj je, kao jalovina (nemetalna primjesa), prisutan kriolit, koji se zbog toga mora uklopiti u sastav  mješavine soli-taljiva radi formiranja zaštitno-rafinacijske kupke peći.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

248137.BarakovicKorisnici70003101My_Documents248137.PATENT_P990336A_10042.pdf (tekst priložen 30. Srp. 2007. u 19:11 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj patent zajedno s patentima HR P970238 B1 i HR P990350 B1, čini jednu zaokruženu cjelinu u smislu definiranja postupka proizvodnje sekundarnog aluminija te odabira univerzalnih, ekonomičnih i ekoloških (također i učinkovitih) taljiva za aluminij i njegove legure. .....Pregledao i zaključio u Šibeniku, 19.11.2007., podnositelj prijave patenta, autor patenta i nositelj prava ( sve do 30.10.2006.god. ), autor Rada i teksta u prijavnom obrascu BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

6)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 248145

Patent

 

Autori:

Špadina, Boris
18446744073709551615, HR

Naslov:

Postupak prerade aluminijskih sekundarnih sirovina baziran na proračunu najrentabilnije šarže rotacijske peći i primjeni ekonomičnog taljiva - zaštitno-rafinacijske soli
( Process of refining aluminium secondary raw materials based on the calculation of optimal rotary furnace charge and application of economical melter-safety refining salt )

Hrvatski patentni glasnik:

2 (2006) 230

Broj patenta:

HR P970238 B1

Datum patenta:

28.02.2006.

MKP klasifikacija:

C22 B 21/00

Ključne riječi:

Taljivo, Sekundarni aluminij
( flux, secondary aluminium )

Sažetak:

Patent daje rješenje za proračunavanje šarže peći za proizvodnju sekundarnog aluminija u postupku zaštitno-rafinacijskog taljenja koje se provodi pomoću posebne mješavine soli-taljiva. Taljivo formira tekuću trosku (u obliku kupke u peći), tako da se u neposrednom kontaktu miješaju dvije tekuće faze : aluminij i troska od soli, što omogućuje fizikalnu solvent ekstrakciju aluminijskih nemetalnih primjesa iz tekućeg aluminija (rafinaciju aluminija). Cijeli postupak , koji se provodi u 8-tonskoj plamenoj rotacijskoj peći u obliku, po svojoj suštini je postavljen po uzoru na slične , već usvojene, ekstrakcijske, talioničke, postupke proizvodnje metala, npr. sivog lijeva u kupolnim pećima.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

248145.BarakovicKorisnici70003101My_DocumentsPRIJEDLOG_3._TEME_za_Magistarski_rad_PATENT_P970238.pdf (tekst priložen 20. Lis. 2007. u 12:12 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj patent zajedno s još druga dva patenta (HR P990336 B1 i HR P990350 B1)daje konačni model za optimiranje proizvodnje sekundarnog aluminija, ali isto tako i rješenje za optimalni izbor dvaju tipova ekonomičnih i ekoloških taljiva, kao univerzalnih talioničkih zaštitno-rafinacijskih preparata. Prvi tip je namijenjen za čisti aluminij i njegove legure bez magnezija, a drugi za aluminijske legure pripravljene s dodatkom magnezija. .......... Predmetnom patentu je istekla zaštita s danom 06.05.2007., odnosno s ovim datumom je isteklo moje isključivo pravo raspolaganja s patentom, koje je inače trajalo punih 10 godina. Kako ni nakon dopunskog roka od 6 mjeseci nisam produžio važnost ovog prava, u stvarnosti sam pristao da se opis izuma otkrije društvu u svim svojim pojedinostima kako u praktičnom tako i teorijskom dijelu, tako da je na ovaj način ovaj patent postao javno dostupan svim zainteresiranima. Naime patent u svojem praktičnom dijelu ima industrijsku primjenjivost jer se na osnovu njega mogu preslikati sami karakteristični industrijski postupci opisani u izumu, ali još i više od toga pomoću ovog patenta mogu se također kreirati različiti analogni metalurški postupci, kao i novi inovativni univerzalni talionički, kemijski proizvodi za zaštitu i rafinaciju tekućeg aluminija i njegovih legura. I na kraju posebnu vrijednost ovaj patent ima u opisu suštine izuma jer je ovaj opis proširen s novim fizikalno-kemijskim spoznajama do kojih sam došao samostalnim uređivanjem podnijete patentne prijave. To znači da puno shvaćanje i primjena ovog izuma može omogućiti tehnološki napredak kako u određenom području procesne metalurgije tako i šire, npr. u kemijskom inženjerstvu odnosno općenito u području prirodne kemijske znanosti. ............ PREGLEDAO i uredio u Šibeniku 20.11.2007., autor Rada i teksta u prijavnom obrascu BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije.

 

 

 

7)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 248238

Patent

 

Autori:

Špadina, Boris
18446744073709551615, HR

Naslov:

Postupak proizvodnje sekundarnog aluminija u dvokratnom punjenju rotacijske bubnjaste peći sa šaržama osobitim po nepromjenjivim i ujednačenim sastavnim djelovima
( Process for producing secondary aluminium that includes double charging of rotary-drum furnace with particular unchangeable standard elements )

Hrvatski patentni glasnik:

4 (2006) 1218

Broj patenta:

HR P990350 B1

Datum patenta:

30.04.2006.

MKP klasifikacija:

C22B 21/00

Nositelj prava:

Pravo na patent sam imao ja isključivo, sve do prošle godine, ,

Ključne riječi:

Taljivo, Sekundarni aluminij
( flux, secondary aluminium )

Sažetak:

Rad opisuje proizvodnju sekundarnog aluminija u postupku taljenja s izvatkom aluminija od 68%, u kojem se za metalni uložak koriste aluminijske sekundarne sirovine koje sadrže magnezij, pa se odgovarajuće tome propisuje i poseban kemijski sastav taljiva za formiranje kupke od soli u talioničkoj rotacijskoj peći u obliku bubnja.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

248238.BarakovicKorisnici70003101My_Documents248238.PATENT_P990350.pdf (tekst priložen 30. Srp. 2007. u 19:14 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj patent zajedno sa još druga dva (HR P970238 B1 i HR P990336 B1 ) formira jednu složenu cjelinu odnosno temu, koja ima za krajnji cilj projektiranje dvaju novih, univerzalnih, tipova taljiva za aluminij i njegove legure. Ova taljiva su također učinkovita, te prihvatljiva kako po cijeni koštanja tako i po utjecaju na okoliš, za razliku od svih do sada poznatih i primjenjivanih taljiva u aluminijskoj industriji. ....PREGLEDAO i zaključio, u Šibeniku 19.11.2007., autor teksta u prijavnom obrascu, podnositelj prijave i autor patenta kao i isključivi nositelj prava na patent (sve do 12.11.2006. g.) BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

 

E) Druge vrste radova (91):

 

 

8 / 86. Špadina, Boris.
Sažetak praktičnih radova : Od proizvodnje sekundarnog aluminija solvent ekstrakcijom "tekuča solna troska/aluminijska taljevina" do stvaranja novih, inovativnih pomoćnih talioničkih/ljevarskih proizvoda, 2006. (izložba).


9 /  89. Špadina, Boris.

Otkriće "Nove kemijske teorije solvent ekstrakcije" izvedene iz patentne prijave koja opisuje proizvodnju sirovog sekundarnog aluminija upotrebom kupke taljiva/otapala za fizikalno otapanje aluminijskih oksida Al_2O_3 i njihovo izdvajanje iz aluminijske taljevine

, 2005. (stručni rad).

 

10 / 90. Špadina, Boris.
Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada, 2005. (seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije).

 

11 / 91. Špadina, Boris.
I) Plazma ; II) Primjena Gibbsov-og pravila faza u solvent ekstrakciji ; III) Pojmovi iz Fizike metala ( iz osnova nauke o materijalima i osnova inženjerstva ), 2004. (seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije).

 

12 / 92. Špadina, Boris.
Kemijska difuzija u čvrstoj tvari na primjeru oksidacije metala, 2004. (seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije).

 

13 / 93. Špadina, Boris.

Rendgenska strukturna analiza metala, 2004. (seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije).

 

14 / 74. Špadina, Boris.

Teorijsko razmatranje problema "efekta staklenika" sa stanovišta "Nove univerzalne teorije građe tvari", 2007. (stručni rad).

 

 

15 / 75. Špadina, Boris.

Otkriće fizikalno-kemijske teorije oksidacije/ sagorijevanja ugljika u atmosferi čistog kisika, 2007. (otkriće).

 

16 / 76. Špadina, Boris.
Nova teorija sunčanog sata, 2007. (popularan rad).

 

17 / 77. Špadina, Boris.
Sažetak teorijskih radova : "24 minute u ekvinokciju", 2007. (stručni rad).

 

 

18 / 78. Špadina, Boris.
Osvrt na radove iz Hrvatske znanstvene bibliografije, posebno na Rad br. 292171, u kontekstu konačne provjere "NUKTGT"., 2000. - 2007. (stručni rad).

 

19 / 79. Špadina, Boris.
I. dio Revolucionarne kozmološke objave: "Ljeto i zima - Dnevna i godišnja rotacija Sunca oko Zemlje koja rotira samo oko svoje osi", 2007. (izvješće .....( za crosbi).

 

20 / 26. Špadina, Boris.
II. dio revolucionarne kozmološke objave: "Utvrđivanje točnog promjera Mjeseca i njegove udaljenosti od planeta Zemlje po NUKTGT-u", 2008. (izvješće(otkriće).

 

21 /27. Špadina, Boris.
Računanje apsolutnih gustoća i/ili masa tvari i objašnjenje pravila slaganja slojeva atoma metala i molekula metalnih oksida kod keramičkih supravodića, 2008. (izvješće(otkriće).


22 / 28. Špadina, Boris.
Otkrivanje novih temeljnjih fizikalno-kemijskih teorija pomoću "NUKTGT-a : Nove univerzalne kemijske teorije građe 1 g-Mola tvari", 2000-2008 (do danas). (rukopis (na cca 1000 stranica).

 

23 / 80. Špadina, Boris.
Stvaranje naslaga zapečene troske i toplinski gubici strujne, trafazno-izmjenične, elektro-lučne peći, 2007. (poslijediplomski seminarski rad).

 

24 / 29. Špadina, Boris.
Otkriće karakteristične građe izotopa atoma kisika O-15, 9994 i povezano s time i temeljnog kemijskog mehanizma pojave raka/malignog tumora, kao i moguće kemijske zakonitosti starenja žive tvari, 2008. (izvješće (za crosbi).

 

25 / 30. Špadina, Boris.
Galvanska korozija aluminija i Nova teorija proizvodnje električne energije, 2008. (izvješće .....( za crosbi).


26 / 31. Špadina, Boris.
Galvanska korozija i Elektrokemijska teorija nastajanja ugljika C-14 u feritičnom sivom ljevu, 2008. (izvješće ....( za crosbi).

 

27 / 81. Špadina, Boris.

Građa molekule vodika H_2 po NUKTGT, 2007. (izvješće .....( za crosbi).


28 / 82. Špadina, Boris.
Otkriće tajne građe pozitronija po NUKTGT, 2007. (stručni rad).

 

29 / 32. Špadina, Boris.
Elektrokemijska teorija Galvanske korozije iz industrije aluminija, 2008. (izvješće ....( za crosbi).

 

30 / 83. Špadina, Boris.
Otkriće građe laserskih zraka po kratkoj metalurškoj analizi ljudskog znanja od otkrića vatre do izuma TV prijamnika, 2007. (stručni rad).

 

31 / 33. Špadina, Boris.
Multidisciplinarni pristup: "Galvanska korozija i liječenje raka, I. uvodni dio", 2008. (izvješće(za crosbi).


32 / 34. Špadina, Boris.
Galvanska korozija i liječenje raka, II. dio - Liječenje do potpunog izliječenja, 2008. (izvješće (za crosbi).

 

33 / 84. Špadina, Boris.
Masa elektrona i jedinica atomske mase, 2007. (popularan rad).

 

34 / 36. Špadina, Boris.
Okoliš: Rječnik novih fizikalno-kemijskih pojmova, I. dio, 2008. (izvješće (za crosbi).

 

35 / 35. Špadina, Boris.
Galvanska korozija DNA i Sistemski eritemski lupus, 2008. (izvješće (za crosbi).

 

36 / 85. Špadina, Boris.
Metalurški zapis o proizvodnji sekundarne aluminijske slitine AlSi9Cu3(Fe) iz sekundarnog aluminijskog otpatka onečišćenog s mehanički vezanim željezom, 2007. (stručni rad).

 

37 / 37. Špadina, Boris.
Rječnik novih fundamentalnih fizikalno-kemijskih pojmova, II dio, 2007/2008. (izvješće (za crosbi).


38 / 38. Špadina, Boris.
Religija i znanost po NUKTGT-teoriji, 2008. (izvješće (za crosbi).


39 / 39. Špadina, Boris.
Medicinska genetika i nanotehnologija u liječenju bolesti i mogućem produžetku života po fizikalno-kemijskoj NUKTGT-teoriji koja se opisuje u CROSBI, 2008. (izvješće (za crosbi).

 

 


40/ 40. Špadina, Boris.
Einstein nije bio potpuno u pravu ili izračunavanje mase Mjeseca pomoću Newtonovog općeg zakona gravitacije ili NUKTGT, a prema geocentričnom Sunčevom sustavu koji uključuje Sunce te Zemlju smještenu u centru Novog solarnog sustava, te zemljine mjesece (Mjesec, Veneru, Merkur) kao i njenu antimateriju planet Mars, 2008. (izvješće (za crosbi).


41 / 41. Špadina, Boris.
Trenutno važeće stanje kozmoloških istraživanja sunčevih sustava u usporedbi s najnovijim kozmološkim rezultatima razvoja Nove univerzalne teorije građe tvari- NUKTGT od 04. siječnja 2008., 2008. (izvješće (za crosbi).


42 / 42. Špadina, Boris.
Mjesec, I. dio, 2008. (izvješće (za crosbi).


43 / 43. Špadina, Boris.
NUKTGT - Praktičan rad na Teoriji univerzalne strukture materije, 2008. (otkriće-izvješće (za crosbi).


44 / 44. Špadina, Boris.
Mjesec, II. dio, 2008. (otkriće-izvješće (za crosbi).


45 / 45. Špadina, Boris.
RSS - kozmološka studija o "Našem realnom, geocentričnom sunčevom sustavu", 2008. (izvješće (za crosbi).

 

46 / 46. Špadina, Boris.
Računanje vremena i stvaranje Kalendara, I. dio rada: "Kalendar-uvodni dio", 2006.-2008. (izvješće (za crosbi).


47 / 47. Špadina, Boris.
Računanje vremena i stvaranje Kalendara, II. dio rada: "Hrvatski projekt inovativnog modela optimiranja Kalendara za računanje vremena", 2008. (izvješće (za crosbi).


48 / 48. Špadina, Boris.
Novi Mjesec - Mlađak, I. dio, 2008. (izvješće (za crosbi).


49 / 49. Špadina, Boris.
Izumi i znanost-Zaključni opis "Našeg realnog sunčevog sustava", 2008. (izvješće (za crosbi).


50 / 50. Špadina, Boris.
Novi mjesec - Mlađak, II. dio, 2008. (izvješće (za crosbi).


51 / 51. Špadina, Boris.
Mladi mjesec (Mlađak) III. Dio, 2008. (izvješće (za crosbi).


52 / 52. Špadina, Boris.
"Tko je tko" - ja sam Boris Špadina, 2008. ((biografija).


53 / 53. Špadina, Boris.
"Fizikalno-kemijske i matematičke postavke za konstrukciju novog, gravitacijskog, generatora izmjenične električne struje , 152 godine poslije rođenja Nikole Tesle", 2008. (izvješće (za crosbi).


54 / 54. Špadina, Boris.
Usklađivanje NUKTGT-teorije s važećim Kalendarom, 2008. (izvješće (za crosbi).


55 / 55. Špadina, Boris.
Kalendar, III dio - konačan prijedlog Novog svjetskog kalendara, 2008. (izvješće (za crosbi).


56 / 56. Špadina, Boris.
Uvod u modernu termodinamiku, 2008. (otkriće-izvješće (za crosbi).


57 / 57. Špadina, Boris.
Realna struktura elektrona i protona, 2008. (izvješće (za crosbi).


58 / 58. Špadina, Boris.
Broj, 2008. (izvješće (za crosbi).


59 / 59. Špadina, Boris.
Prava definicija broja Pi, 2008. (izvješće o nuktgt ( za crosbi).


60 / 60. Špadina, Boris.
Vakuum po konačnoj ispravci i poboljšanju NUKTGT-teorije, 2008. (izvješće o stanju nuktgt ( za crosbi).

 

61 / 61. Špadina, Boris.
Zaključak osobnih CROSBI-radova, 2008. (izvješće .....( za crosbi).


62 / 62. Špadina, Boris.
Objava završetka istraživanja po NUKTGT-teoriji, 2008. (izvješće .....( za crosbi).


63 / 63. Špadina, Boris.
Prijedlog univerzalnog znanstvenog kalendara kao konačno rješenje za računanje istih vremenskih razdoblja po 4 godine, 2008. (izvješće .....( za crosbi).


64 / 64. Špadina, Boris.
Gibanje Mjeseca unutar "Zemaljskog solarnog sustava", 2008. (izvorni znanstveni rad (u crosbi).


65 / 65. Špadina, Boris.
Gibanje Mjeseca unutar "Zemaljskog solarnog sustava" - prijevod rada br. 366918, 2008. (izvješće (izvorni znanstveni rad u crosbi).

 

66 / 66. Špadina, Boris.
Naučimo iz lekcija o modernoj astronomiji iz Hrvatske znanstvene bibliografije - CROSBI, 2008. (otkriće ( izvorni znanstveni rad).


67 / 67. Špadina, Boris.
Objava dokaza o točnosti ranijeg osobnog kemijskog otkrića, 2008. (otkriće)).


68 / 68. Špadina, Boris.
Značaj prosječne Avogadrove Molekularne težine (g/Mol) tvari - opisano otkriće po CROSBI-radu br. 370857 i uspoređeno s personaliziranim liječenjem, 2008. (popularan rad i otkriće u napomeni)).


69 / 69. Špadina, Boris.
Boris Špadina: Mjesečeve faze po provjeravanju konačnih otkrića iz područja astronomije iz CROSBI, 2008. ((otkriće).


70 / 70. Špadina, Boris.
Lunacija: CROSBI-članak "Mjesečeve mijene" na web stranici, 2008. (otkriće)).


71 / 71. Špadina, Boris.
Pjenasti ugljik, metalurgija, medicina i druge tehničke i prirodne znanosti, 2008. (otkriće)).


72 / 72. Špadina, Boris.
OPASNI POSTUPCI U PROIZVODNJI NEKIH KEMIJSKIH PROIZVODA I PROIZVODNJI/UPOTREBI IZMJENIČNE ELEKTRIČNE ENERGIJE!? - primjer primjene dvaju CROSBI radova ( 63667 i 375350) za unapređenje medicinskog i drugog znanja, 2008. (zaključak osobnog projekta (s-iii-158).


73 / 73. Špadina, Boris.
24 sata, 2008. (izvorni znanstveni rad - dodatak zaključku projekta (s-iii-158).

 

74 / 8. Špadina, Boris.
Konačan rezultat primjene Teorije prirodne filozofije u Hrvatskoj, 2009. (izvorni znanstveni rad kao dio projekta (s-iii-158).


75 / 9. Špadina, Boris.
Practice for determininig time-zones - Part I, 2009. (otkriće (samostalni, samodokaziv rad).


76 / 10. Špadina, Boris.
POSLJEDNJE UPISANI ČLANAK: "Practice for determininig time-zones - Part II (Vježba za određivanje vremenskih zona - Dio II)", 2009. ((otkriće-samostalni, samodokaziv znanstveni rad).


77 / 11. Špadina, Boris.
STVARNO POSLJEDNJI ČLANAK - OTKRIĆE: Kompjutersko postavljanje vremenskih zona i simulacija kretanja sunčevog svjetla i sjene koju sunčevo svjetlo stvara na našoj planeti Zemlji .....(DISCOVERY: The setting time zones by computer and the simulation of movement of sunlight and shadow that sunlight make on our planet Earth), 2009. (stručno-znanstveni)).

 

78 / 12. Špadina, Boris.
Poboljšanje stare teorije geocentričnog solarnog sustava i Teorija globalnog neprirodnog zagrijavanja naše planete Zemlje kao jedinstven rad, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


79 / 13. Špadina, Boris.
Prijedlog novog sustava u politici, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


80 / 14. Špadina, Boris.
Računanje vremena i Nova teorija našeg sunčevog sustava bazirana na "NUKTGT", 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


81 / 15. Špadina, Boris.
Dodatak ukupnoj "NUKTGT", 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


82 / 16. Špadina, Boris.
Kraj ukupne "NUKTGT" po usporednoj analizi sunčevog i biološkog srčanog Sustava: GEOCENTRIČNI SOLARNI SUSTAV po računanju vremenskih zona, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).

 

83 / 7. Boris Špadina.
83. rad-SAŽETAK 82 članka: "HOME", 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).

 

84 / 17. Špadina, Boris.
KOMENTAR 83 prethodna članka - 84. rad: "SHEMA kao opći dokaz protiv neodrživog stanja svjetske Kozmologije", 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


85 / 18. Špadina, Boris.
Model, instrument, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


86 / 19. Špadina, Boris.
86. članak u CROSBI: Model-instrument, II. dio, 2009. ((@simet.hr, &(elaborat)).


87 / 20. Špadina, Boris.
OD METALURŠKIH I BIO-KEMIJSKIH ISTRAŽIVANJA DO ODLIČNIH ZNANSTVENIH REZULTATA IZ PODRUČJA ASTRONOMIJE (87. rad): Shema Nove teorije našeg sunčevog sustava, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


88 / 21. Špadina, Boris.
88. rad, Ekologija i društvo: Humanističko-tehnička analiza suživota dvaju slavensko-balkanskih naroda u prirodnim bespućima našeg sunčevog sustava, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


89 / 22. Špadina, Boris.
NASA, "NUKTGT" i bombardiranje Mjeseca, 2009. ((@simet.hr, $(elaborat)).


90 / 23. Špadina, Boris.
HARAČ: Povijesno egoistično sakupljanje državnih nameta u BiH, danas je ponovo stvarnost u Europi po hrvatskoj priči o novoj tranziciji sve do gubitka demokracije, 2009. (popularan rad).


91 / 24. Špadina, Boris.
91. Članak: VALIDACIJA kemijskog modela globalnog pregrijavanja planeta Zemlje na ovoj internetskoj stranici, 2009. (ekspertiza).


92 / 25. Špadina, Boris.
92. Članak: Nastavljeno istraživanje u fizici kao kraj teksta na osobnoj web-stranici, pred Božić 2009. god., 2009. (model, instrument).

 

93 / 1. Špadina, Boris.
U spomen nekadašnjoj radničkoj životnoj radosti: IZLAZNE ANKETE U POLITIČKIM IZBORIMA, 2010. ((studija povezana s poslijediplomskim studijem metalurgije).


94 / 2. Špadina, Boris.
Imati ili ne imati, 2010. ((opći stručni rad).


95 / 3. Špadina, Boris.
IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH: II. izdanje osobne web-stranice na dan 30. siječnja 2010., 2010. ((popularan rad).


96 / 4. Špadina, Boris.
Elektro-kemija i Opća kemija po NUKTGT, 2010. (stručno-znanstveni izvorni rad).


97 / 5. Špadina, Boris.
Elektrokemija je Opća kemija po NUKTGT, 2010. (stručno-znanstveni izvorni rad).


98 / 6. Špadina, Boris.
Nova pravednost, ekonomija, filozofija i kozmologija: PO METALURGIJI: Novi model izračunavnja materijalne bilanse proizvodnje (bruto i netto Al) , postotka škarta i iskorištenja aluminijske legure (u ljevaonici) koje daje ukupan gubitak taljenja aluminijske legure u izgaranju (oksidaciji), isparavanju i vezivanju aluminija (kapljice) u Al-troski, 2010. ((izvorni znanstveni rad).

 

 

 

 

8)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 257554

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Sažetak praktičnih radova : Od proizvodnje sekundarnog aluminija solvent ekstrakcijom "tekuća troska od soli/tekući aluminij" do stvaranja novih, inovativnih pomoćnih talioničkih/ljevačkih proizvoda
( Summary of the practical works : From the Production of Secondary Aluminium by Solvent Extraction "Liquid Salt-Mixture/Molten Aluminium" to the Idea for Creation of New Innovative Foundry`s Helping-Pproducts )

Izvornik:

Hrvatski savez inovatora, HR-10001 ZAGREB , p.p. 261

Vrsta:

Izložba

Godina:

2006

Ključne riječi:

Sekundarni aluminij, Otapalo-zaštitno/rafinacijsko taljivo
( secondary aluminium, solvent-safety/refining flux )

Sažetak:

Rad kao izložbeni eksponat  daje sažeti prikaz stvaranja kemijskog proizvoda, na temelju industrijskih, ekstrakcijskih metalurških postupaka proizvodnje aluminija. Ovi pak postupci su dio sustavnog, dugogodišnjeg, teorijskog i praktičnog, naučnog istraživanja različitih tipova solvent ekstrakcija kojima se do danas bavila hrvatska metalurgija. RAD JE VIII. PO REDOSLIJEDU UPISIVANJA, a iza njega slijedi još 10 radova ( seminarski sa poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije ; i otkrića)

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

257554.OTKRIVANJE_NOVIH_Al_RAFINATORA.pdf (tekst priložen 6. Kol. 2007. u 10:52 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj rad je povezan sa svim radovima koje sam do sada prijavio "CROSBI-bibliografiji", i predstavlja, u stvari, jednu vrstu opisa (sažetka) kronologije stvaranja ovih radova po slijedećem redu brojevnog označavanja : 248109, 248137, 248145, 248238, 198625, 200555 i 230355.

 

 

 

9)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 285843

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkriće "Nove kemijske teorije solvent ekstrakcije" izvedene iz patentne prijave koja opisuje proizvodnju sirovog sekundarnog aluminija upotrebom kupke taljiva/otapala za fizikalno otapanje aluminijskih oksida Al_2O_3 i njihovo izdvajanje iz aluminijske taljevine
( Discovery of the "New chemical theory of the solvent extraction", evolved from the patent that describes production of the raw secondary aluminium , by using bath of the flux/solvent for the physical disolving of aluminium oxides Al_2O_3 and its separating from a liquid aluminium )

Izvornik:

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak (prvobitni prijedlog Rada za 6. Međunarodni simpozij ljevača-Opatija 2005.)

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2005

Ključne riječi:

Teorija, Ekstrakcija, Aluminij
( theory, extraction, aluminium )

Sažetak:

Taljenjem aluminijskih sekundarnih sirovina u talioničkoj rotacijskoj peći, miješaju se taljivo , tekući aluminij i nemetalne primjese koje su pretežito aluminijevi oksidi koji onečišćuju upotrijebljenu sirovinu. Cilj postupka je izlučivanje primjesa pomoću taljiva na način da se ove nečistoće ekstrahiraju, potpunom solvent ekstrakcijom, prelaskom u nusprodukt postupka - trosku.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika, Kemija

Puni text rada:

285843.Nova_teorija_solvent_ekstrakcije.pdf (tekst priložen 23. Srp. 2007. u 17:15 sati)

Tiskani medij:

da

URL Internet adrese:

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=299580

 

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=292621

Napomene:

Rad, koji je prvobitno zamišljen kao patentna prijava, primarno opisuje proizvodnju sekundarnog aluminija. Međutim ovaj opis je proširen s teorijskim obrazloženjem suštine "Patenta HR P990336 B1", što inače nije obveza u opisu patentnih prijava. Dakle ovaj teorijski dodatak obrazlaže na novi, fundamentalan, način fizikalno-kemijsku zakonitost idealne solvent ekstrakcije. Na taj način Rad u svojem Zaključku , daje ipak ono što je najvažnije . Tako se u njemu ističe teorijska , a s obzirom da opisuje primjer iz prakse, i praktična primjenjivost novih fizikalno-kemijskih pojmova (veličina) : Apsolutne molekularne (geometrijske) gustoće i Apsolutne molekularne težine tvari. Ove fizikalno-kemijske veličine se izražavaju istim jedinicama kao i geometrijska ( molarna gustoća tvari i molekularna težina tvari, iz važećeg stanja tehnike. "Nova teorija - zakonitost solvent ekstrakcije" se na kraju matematički maksimalno pojednostavljuje do svođenja na izračun rezultata u obliku apsolutnog matematičkog broja. Ovaj broj , slučajno ili ne je upravo broj "Pi" - 3, 14 . Na kraju izvedenu zakonitost proširujem sa svojom "Novom univerzalnom kemijskom postavkom" za primjenu Prirodnog periodnog sustava kemijskih elemenata, upravo na osnovu odnosa spomenutih novih vrijednosti: Apsolutnih gustoća i Apsolutnih težina elemenata (što znači da bi se ovo pravilo moglo primijeniti i na njihove spojeve ). Time ovaj "Novi kemijski zakon" zamjenjuje nepotpuni odnosno nedorečeni "Avogadrov fundamentalni kemijski zakon" koji, nedovoljno precizno ili "nedovoljno prirodno", povezuje kemijsku građu tvari s osnovnim fizikalnim zakonitostima. Upravo ovaj nedostatak Avogadrovog zakona je prednost mojeg "Osnovnog kemijskog zakona". Međutim ni ovaj moj novi kemijski zakon nije savršen, jer ima jedan manji nedostatak, budući da se ne može primijeniti na željezo. Ipak ovaj kemijski element je inače redovna iznimka među kemijskim elementima, kada se postavljaju opće zakonitosti u odnosu na "Prirodni periodni sustav kemijskih elemenata", pa to može biti samo još jedna potvrda valjanosti i buduće šire primjenjivosti ovog mojeg novog prirodoznanstvenog pravila. Ovom prilikom ponovo ističem postojanje moje kompletne "Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari" kao posebnog cjelovitog autorskog djela. U svezi ove teme navodim samo jednu od brojnih novih znanstvenih činjenica do kojih sam došao. Naime radi se o jednoj činjenici tipa preciziranja postojeće : važeća molarna - Avogadrova masa kemijskih elemenata (g/Mol) , mora imati vrijednost 10 puta manju od one koju daje stanje tehnike. Dakle, da zaključim ovu Napomenu uz Rad: moj "Novi osnovni kemijski zakon" ne isključuje "Avogadrov osnovni kemijski zakon", već ga samo ispravlja u njegovoj netočnosti ili nadopunjuje u okvirima "Nove univerzalne teorije građe tvari", što sam ju postavio. Da ne postoje samo netočnosti u teorijskoj kemiji, ovim putem , radi ilustracije, navodim još samo jedan primjer iz fizike : akceleracija zemaljske sile teže na površini Zemlje nije 9, 81 m/sec^2: instrumenti je kao takvu dobro mjere, ali ti isti instrumenti funkcioniraju sa sustavnom greškom. Točna vrijednost ove veličine je 10 m/sec^2. Ovo rješenje proizlazi iz drugačijeg - točnijeg shvaćanja zemaljske sile teže (koja djeluje u Zemljinom gravitacijskom polju ). Naime ona je rezultanta kružno-dvosmjerne akceleracije Sile privlačenja/odbijanja čestica iz sastava kvarkova plazme pri površini Zemlje ( koja inače u Zemljinoj orbiti omogućuje kruženje satelita oko Zemlje) i akceleracije sile težine koja je vektorski usmjerena od težišta tijela prema središtu Zemlje ( koja inače omogućuje slobodan pad tijela u Zemljinom gravitacijskom polju neposredno iznad površine Zemlje). Objašnjeno na jednostavnom primjeru : privlačenje/odbijanje između Sunca i Zemlje, po Newton-ovom "Općem zakonu gravitacije", se može računski prikazati djelovanjem sile koja djeluje od središta Zemlje prema središta Sunca (i obratno), i tu nema greške. Međutim kada se promatra slobodan pad tijela u zemaljskom gravitacijskom polju, onda tijelo ne pada točno okomito prema središtu Zemlje već u korigiranom smjeru ( što ga daje rezultanta paralelograma opisanih sila ), zbog nespornog djelovanja opisane "centripetalne" akceleracije zemaljskog gravitacijskog polja. .............Inače opisana "nova akceleracija" po Newton-ovom pravocrtnom (među)djelovanju sila, sada promatrano između čestica kvarkova plazme (npr. u smijeru od Sunca prema Zemlji) ima srednju vrijednost reda veličine 4 x 10^8 m/sec^2 ( točna vrijednost se nalazi u Rukopisu NUKTGT). ........To znači da plazma pomoću svojih kvarkova (koji se rasprostiru u 1, 86 puta 10 na 68-mu dimenzija, vidi točan podatak u Rukopisu NUKTGT, može na tijela djelovati dvojako : Pod a) U zemaljskoj orbiti, poslije lansiranja tijela sa Zemlje silom odnosno kružnom brzinom koja se može uklopiti u opisanu akceleraciju plazme, može , slikovito opisano, od umjetnih satelita stvoriti prirodne satelite. Pod b) S druge strane kada ova akceleracija djeluje, relativno blizu površine Zemlje, na tijela koja su u jednom trenutku izgubila brzinu kretanja, može djelovati tako da njihovo prvobitno kretanje preusmjeri u kretanje po slobodnom padu. ........... Drugi fizikalni primjer netočnosti fizikalnih teorija je slijedeći : npr. može se postaviti novi, ili bolje rečeno vratiti na stari, geocentrični Sunčev sustav sa Zemljom u centru sustava (koja se vrti samo oko svoje osi ) i Suncem koje ima posebno gibanje. Naime zašto Sunce ne bi moglo kružiti oko Zemlje , tako da naizmjenično, u jednom vremenskom periodu sužuje spiralnu putanju , a u drugom širi, i tako u stalnom ponavljanju ovog ciklusa. Ovakva nova teorijska postavka u "planetarnim gibanjima" mogla bi na kraju objasniti tajanstveno stvaranje petlji što ih s periodičnim ponavljanjem pravi Mars u svojem gibanju u odnosu na Zemlju, kada se njegovo gibanje promatra sa Zemlje. Nakon toga, mogao bi se (slično kao što je napravio Newton) postaviti novi opće-primjenjiv matematički proračun, za sva međusobna gibanja planeta u odnosu na Sunce , i onda bi se moglo opet zaključiti da je "matematika međuplanetarnih gibanja" u redu. Drugim riječima Newton-ova mehanika daje najlakši mogući izračun koji matematički objašnjava sve prirodne pojave unutar Sunčevog sustava, budući da se u Newton-ovo vrijeme , kada nije bilo elektroničkih računala, nije moglo ništa složenije niti izračunati. Zbog sličnih matematičkih pogrešaka po teorijskoj fizici npr.: "nedostaje 90% mase Sunčevog sustava" i tada sve teorije koje se vezuju uz ovaj problem dobivaju karakteristiku paradigme. Međutim kada je izračunavanje prirodnih zakonitosti postavljeno na realnim predodžbama , onda nema ovakvih problema . To bi konačno značilo da se krivoj polaznoj teorijskoj predodžbi može pridružiti točno matematičko obrazloženje (izračun), ali to onda ne odražava , zaista pravo, prirodno, stanje stvari. .......PREGLEDAO I UREDIO u Šibeniku 12. 12.2007. - autor Rada, BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

10)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 287498

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada
( The supplying and recycling of the metallurgical waste )

Izvornik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - Metalurški fakultet, Sisak, Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 Sisak

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2005

Ključne riječi:

Okoliš, Elektroni, Plazma zemljinog gravitacijskog polja
( environment, electrons, plasma of the terrestrial field of gravitation )

Sažetak:

Ovaj rad je u stvari moj poslijediplomski seminarski rad s temom "Zbrinjavanje i oporaba metalurškog otpada". Rad opisuje primjer za zbrinjavanje metalurškog otpada. Također rad se bavi opisom više primjera ekološki nepovoljnih emisija u okolinu ( zrak, vodu i tlo ) koje se održavaju u dozvoljenim granicama prema evropskim standardima. To se postiže primjenom odgovarajućih tehnoloških proizvodnih postupaka , čiji nusprodukti se konstantno (periodično) provjeravaju po sadržaju štetnih kemijskih elemenata i spojeva. Na kraju rad se može proširiti s novim spoznajama do kojih sam došao primjenom svoje "Nove univerzalne teorije građe tvari" kao svojeg posebnog rada kojeg sam prijavio (dao na arhiviranje i zaštitu) "Državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva - Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb" Upravo opisano proširenje (nadopuna) je predmet "Napomene" u ovom prijavnom obrascu.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj rad je usko povezan s ostalim radovima u ovoj bibliografiji , a posebno s kategorijom "radova -otkrića" uz koje sam inače, ( za razliku od ovog rada ) priložio i cjelovite tekstove. Poanta ovog rada je u tome da istakne postojanje Zemljinog gravitacijskog polja (plazme, etera ili vakuuma )na površini planeta Zemlje ( i šire) kao posebnog čovjekovog prirodnog okruženja ( okoliša ) . Ovo energetsko polje ( sa sadržajem tvari koje mu pripada) je inače nedovoljno poznato današnjoj znanosti. Međutim, upravo zbog ovog nepoznavanja ova vrsta čovjekovog prirodnog okoliša može biti opasno ugrožena štetnim čovjekovim djelovanjem koja ako se ne prekinu ili ne smanje, mogu dovesti u pitanje i sam opstanak života na planetu Zemlji. U drugim Radovima i napomenama uz ove Radove (posebno one iz kategorije otkrića) , ukazao sam na to da se zemaljskom gravitacijskom polju može "definirati opis građe " (što sam napravio u svojoj, već u sažetku spomenutoj, "Univerzalnoj teoriji građe tvari". Ovo energetsko polje-tvar je (jednako kao i voda , zrak ili tlo ) važno u stvaranju i održavanju života na Zemlji, jer u svojoj građi, pored ostalih komponenti, sadrži još i slobodne elektrone. Upravo ove elektrone i njegove pod-čestice ( vidi ostale Radove ) možemo povezati sa stvaranjem i korištenjem električne energije. Naime kada čovjek stvara električnu energiju, onda Zemljinom gravitacijskom polju oduzima dijelove njegove energije odnosno dijelove njegove građevne materije u kojoj je prirodno sadržana ova energija, tako da mu se na taj način, gledano prvenstveno sa kemijskog gledišta, smanjuje njegova prirodna gustoća i zato ono postaje više propusno za prirodno sunčevo toplinsko zračenje, što u konačnici ima za posljedicu pojačano neprirodno zagrijavanje površine Zemlje i njene atmosfere. Na kraju se može zaključiti , da će prekomjerna potrošnja električne energije, ako se nastavi s dosadašnjim prekomjernim "crpljenjem elektrona", narušiti prirodnu ravnotežu u građi Zemljinog gravitacijskog polja kao važnog čovjekovog prirodnog okruženja . Drugim riječima ako se tvar elektrona, kao prirodni sastojak Zemljinog gravitacijskog polja (plazme , etera ili vakuuma) čovjekovim djelovanjem "premješta" u neko drugo neprirodno okruženje ( različite uređaje - potrošače električne energije razmještene posvuda na površine Zemlje ), onda je očito da se ovakvim djelovanjem djelomično nesvjesno mijenja i Priroda. Zbog nepoznavanja ove stvarnosti naša civilizacija nije ni svjesna svih mogućih posljedica koje opisana promjena može izazvati. Kada bih na kraju ovu svoju teoriju usporedio sa drugim danas aktualnim teorijama ( koje objašnjavaju isti problem globalnog zatopljenja ) onda bih mogao jedino dodati još i slijedeće : odgovor koji daje ovaj Rad se temelji na novim inovativnim znanstvenim spoznajama koje su matematički, fizikalno i na kraju kemijski provjerene također i na ( mnogim ) drugim fizikalno-kemijskim zakonitostima ( pojavama )u okviru moje "Nove univerzalne teorije građe tvari" ; zbog toga ovakav pristup predstavlja novo , konačno i nepobitno rješenje "znanstvenog problema br.1 današnjice" koji svojom tajnovitošću sve više i više zabrinjava čovječanstvo (jer današnja znanost još uvijek nudi samo različite i zbunjujuće, kontradiktorne odgovore ). ...............PREGLEDAO i zaključio u Šibeniku 19. 11. 2007., autor Rada i teksta u ovom elektroničkom prijavnom obrascu BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

11)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 288286

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

I) Plazma ; II) Primjena Gibbsov-og pravila faza u solvent ekstrakciji ; III) Pojmovi iz Fizike metala ( iz osnova nauke o materijalima i osnova inženjerstva )
( I) Plasma ; II) Using of "Gibbs phase rule" in the solvent extraction ; III) Notions of the Physics of metal (from fundamentals of materials science and engineering ) )

Izvornik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - Metalurški fakultet, Sisak - Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 Sisak

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2004

Ključne riječi:

Plazma, Gibbsovo pravilo, Fizikalni pojmovi
( plasma, Gibbs phase rule, physical notions )

Sažetak:

Opisuju se svojstva plazme i primjena plazme u metalurgiji, zatim nova teorijska i praktična primjena Gibbs-ovog pravila faza na primjeru proizvodnje sekundarnog aluminija. Na kraju je naveden niz pojmova i njihovih objašnjenja. Ovaj popis osnovnih pojmova iz "Fizike metala" je sastavljen od 484 osnovna fizikalna pojma , a radi se u stvari o prijevodu dijelova engleskog tehničkog "Rječnika fizikalnih pojmova" na hrvatski jezik" .

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj Rad, po odabiru tema, pokazuje originalni filozofsko-metafizički pristup istraživanju u znanosti ili struci, koji postupak kao posebnu znanstvenu metodu nisam naučio iz filozofske literature , već sam ga koristio po svojoj intuiciji. Čitanje literature kasnije mi je samo potvrdilo da je ovaj postupak ispravan jer je već ranije primjenjivan u znanosti( Dr.sc. Boris Kalin : Udžbenik filozofije za srednje škole). Naime metafizika ( vidi fotokopiju stranice iz jednog od dijela Immanuel Kanta poslane DZIV-u ) je naročito potrebna kada istovremeno treba povezati više znanstvenih disciplina kako bi se u određenoj fazi istraživanja napravio bitan iskorak. Pri tom mogu još dodati svoje osobno iskustvo : najveća greška bi bila da se pođe preširoko od postojeće knjižne građe. Tada se istraživač zapliće u mrežu brojnih informacija jer mu u određenom trenutku nisu sve potrebne, a inače u velikom broju mogu biti i štetne jer mogu skrenuti put razmišljanja u krivom smjeru. Zbog toga ove informacije trebaju biti ciljano odabirane po količini i značaju te pripadnosti određenoj naučnoj disciplini, a opet sve skupa prema potrebama određenog misaonog procesnog trenutka ili faze istraživanja. Drugim riječima istraživač treba u svakom slučaju izabrati svoj originalni put odnosno slijediti svoj tijek promišljanja u povezivanju novih činjenica s onima koje već postoje u teoriji ili praksi. U tom smislu najprije treba imati jasan stav da autoritete u znanosti treba poštovati ali se ne treba puno "plašiti" njihovih dijela, odnosno imati osjećaj inferiornosti da njihova genijalna djela više nitko nikada neće ponoviti. Kada spominjem "nedostatke" postojeće knjižne građe, onda naravno pri tome podrazumijevam da se ne može biti ni "prazna ploča" pa krenuti u istraživačku avanturu. Dapače potrebna je što bolji spoznajni temelj iz različitih prirodnih i tehničkih disciplina, što se normalno postepeno izgrađuje od osnovne škole pa nadalje tijekom ukupnog redovnog školovanja stručnjaka ili znanstvenika. .........Još samo napomena da je za postizanje većeg konačnog uspjeha , uz neophodno teorijsko poznavanje i povezivanje fizike, kemije i metalurgije, dobro kombinirati praktičan industrijski rad ( i to u kontinuitetu po srodnosti stručnog područja u kojem se radi ) s najnovijim stručnim teorijskim spoznajama, a ako se ima prilika veoma važno je i nastaviti fakultetsko školovanje sve do najviših stupnjeva obrazovanja. ...............PREGLEDAO i uredio u Šibeniku, 12. 12. 2007., autor Rada i teksta upisanog u prijavni obrazac BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

12)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 288304

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Kemijska difuzija u čvrstoj tvari na primjeru oksidacije metala
( Chemical diffusion in the solid matter at the exemplar of metal oxidation )

Izvornik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - Metalurški fakultet, Sisak - Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 SISAK

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2004

Ključne riječi:

Newton-Einsteinova fizikalna kemija, Mikrokemijska i makrokemijska događanja, Anodna oksidacija aluminija, Primjer iz prakse
( Newton-Einstein`s physical chemistry, microchemistry`s and macrochemistry`s events, anodic oxidation of aluminium, exemplar from the practice )

Sažetak:

Najnoviji kvantno-mehanički pristup fizikalnoj kemiji mikro-sustava je potaknuo novi intelektualni pristup Elektrokemiji, Kemiji površina i Heterogenoj katalizi, u osnovi kojeg leži specijalističko područje kemije : "Kemija krutog stanja"

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Tiskani medij:

da

Napomene:

Na jednom primjeru iz prakse (prerađivačke aluminijske industrije) u Radu se nastoji, primjenom novog teorijskog ( tehničkog ) pristupa, sagledati proces zaštite aluminijske površine pomoću ( anodne ) oksidacije njegove površine. ..........Temu ovog Rada (problematiku oksidacije metala) sam povezao s praktičnim podacima iz industrijske proizvodnje u kojoj sam radio nekoliko mjeseci u vrijeme rata u Hrvatskoj ( Tvornica lakih metala, pogon TLM-ELEMES u Šibeniku). ........PREGLEDAO i zaključio u Šibeniku, 12.12.2007., autor BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

13)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 288502

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Rendgenska strukturna analiza metala
( Röntgen´s structural analysis of metal )

Izvornik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - METALURŠKI FAKULTET, Sisak - Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 SISAK

Vrsta:

Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije

Godina:

2004

Ključne riječi:

X-zrake, Magnetsko rezonantno snimanje, Spektroskopija, Mikrovalovi
( x-rays, magnetic resonance imaging, spectroscopy, microvawes )

Sažetak:

Kada se mjeri udaljenost između atoma odnosno razmak između njihovih središta , u kristalnoj rešetki metala, koristi se tehnika rendgenskog zračenja tvari, jednako kao i kod analize strukture metalne tvari (kvantitativno i kvalitativno utvrđivanje prisutnosti pojedinih kemijskih elemenata). Međutim za topološko proučavanje posebnih bioloških molekularnih struktura koristimo infracrvenu ili mikrovalnu spektroskopiju.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Tiskani medij:

da

Napomene:

Ovaj rad sam napravio iz jednog od izbornih predmeta na I. godini poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije, iz kojeg sam polagao prvi ispit. Rendgenska strukturna analiza mi je bila zanimljiva tema, najprije zbog činjenice da je Rutherford pomoću X-zraka otkrio atomsku jezgru. Drugi razlog je bio uočavanje nekih od nedostataka/nelogičnosti u važećem znanstvenom objašnjenju nastajanja ovih zraka u pogledu bilance masa tvari-elektrona koji bombardiraju metalnu katodu i nastalih X-zraka a sve u odnosu na nepromjenjivo težinsko stanje katode tijekom vijeka trajanja Rendgen-aparata. .......... Magnetskom rezonantnom spektroskopijom otkrivamo "izgled detalja atomske jezgre" ili točnije rečeno oblike ( konture ) atoma tvari........ Ovaj Rad je povezan s ostalim mojim radovima, koje sam priložio ovoj bibliografiji, posebno sa Seminarskim radom iz "Fizike metala" s mojeg poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije ( Rječnik osnovnih fizikalno-kemijskih pojmova ). ................NASTAVAK 15.09 2007.ILI USPOREDBA prijašnjih zapisa iz prijavnih obrazaca vezanih uz druge radove u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji, sa stanjem znanosti kako ga opisuju dnevne ili tjedne hrvatske tiskovine u kojem pišu znanstveni novinari: ......Npr. prema današnjem članku iz "Nedjeljnog Vjesnika-15.09.2007." u rubrici "Znanost" može se pročitati članak o najnovijim spoznajama u dijagnosticiranju raka dojke, prema kojoj su znanstvene medicinske analize utvrdile da je najbolji postotak otkrivanja bolesnog tkiva kod upotrebe tehnike nuklearne magnetske rezonance (skraćeno NMR ili MR-tehnika ). Po navodima iz članka NMR dijagnostička tehnika zamjenjuje mamografiju (rendgensko snimanje) i ultrazvučnu analizu tkiva, kada ove metode nisu dovoljno pouzdane, posebno u slučaju uznapredovanog stadija raka kada se javljaju pojave kalcifikacije. U opisanom slučaju kalcifikacija je u biti miješanje anorganske tvari (elementa kalcija ) s organskim molekulama koje izgrađuju stanice tkiva. NMR-aparat je ovdje najmoćniji dio medicinske dijagnostičke opreme zbog toga što razlike u građi materije /da li je organski ili anorganski spoj/ za ovu tehniku nisu prepreka, što se može zaključiti iz mojih shvaćanja temeljnih tehničkih razlika između različitih spektroskopskih metoda ispitivanja tvari ( vidi gornji upis podatka iz ove rubrike kao i tekst ranije upisanog Sažetka. ...........Kada sam se dotakao logike, koja se inače po filozofiji ne priznaje kao valjana metoda za dolaženje do novih spoznaja u znanosti, ( Dr. sc. Boris Kalin : Udžbenik filozofije za srednje škole ) ja ću je ovom prilikom ipak ponovo primijeniti . Najprije da kažem da sam računanjem na dva paralelna načina izračunao točnu novu ili stvarnu udaljenost Mjeseca od Zemlje. Jedan način je bio korištenjem stvorene nove " "NUKTGT-Konstante energijskog privlačenja/odbijanja" makro tijela Sunčevog sustava (vrijedi do veličine 1-K-mola tvari)s kojom sam zamijenio Newton-ovu konstantu gravitacije "G" po silama privlačenja/odbijanja. Drugi način je bio da sam uzeo za točnu teoriju, po kojoj je Mjesec nastao otkidanjem dijela Zemlje, pa sam onda pomoću astronautičkih formula izračunao "lansiranje Mjeseca sa Zemlje" u sadašnju Mjesečevu orbitu. Međutim, neka sam dobio potvrdu rezultata, još uvijek nisam bio zadovoljan, jer je stanje znanosti po objašnjenju računanja udaljenosti Mjeseca, kao i u pogledu samog krajnjeg rezultata ove teorije, bilo znatno drugačije. Tad sam morao iskoristiti logiku i došao sam do jednostavnog zaključka da Zemlja ne može praviti sjenu na Mjesecu na tako velikoj udaljenosti koju zastupa stanje astronomije, a sve na temelju jednostavnog pokusa pravljenja sjene u pozadini tijela, na način da sam ovo tijelo izložio izvoru svjetla koje nije točkasto već raspršeno ( kao što je Sunčeva svjetlost ). Ova skica se nalazi u DZIV-u. Naime predmeti koje se na ovaj način osvijetli na zastoru stvaraju oštru sjenu na maksimalnoj udaljenosti (od pozadinskog zastora) reda veličine debljine samog predmeta. .............NASTAVAK 23. siječnja 2008.: Vezano za elektromagnetska zračenja odnosno univerzalno pravilo iz NUKTGT o dvojnom valnom gibanju građevnih gravitacijskih (elektromagnetnih) valova neutronskih i protonskih silnica, bilo da se one nalaze u građi kemijske tvari ili GRAĐI ETERA (PLAZME) ZEMLJINOG GRAVITACIJSKOG POLJA, NAVODIM PRIMJER IZ TEHNIKE KAKO SE TEHNIČKI UREĐAJI U SUSTAVIMA ZA SATELITSKU KOMUNIKACIJU I RADARSKIM SUSTAVIMA (radarska kontrola ili radarski teleskopi) PODEŠAVAJU NA MIKRO-VALNU FREKVENCIJU, KAKO BI SE ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA KOJE U NJIHOVOJ FUNKCIJI EMITIRAJU NAVEDENI UREĐAJI USKLADILI S FREKVENCIJOM/VALNOM DULJINOM PRIRODNE GRAĐE ETERA, rukopis "NUKTGT"-a i usporedno Internet - pojam "reflektometar, RF mikrovalovi". ...........Pregledao i zaključio , u Šibeniku, 19.11.2007., autor rada i upisanog teksta u CROSBI-prijavni obrazac : BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

14)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 290340

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Teorijsko razmatranje problema "efekta staklenika" sa stanovišta "Nove univerzalne teorije građe tvari"
( The theoretical consideration of the unaccountable "hothouse effect" according to the "New universal theory of material structure" )

Izvornik:

CROSBI bibliografija

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Okoliš, Elektroni, Plazma zemaljsko gravitacijskog polja, Filozofija
( environment, electrons, plasma of the terrestrial field of gravitation, philosophy )

Sažetak:

Rad se sastoji od dvije stranice izuzete iz Seminarskog rada s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije i treće, zadnje, stranice kao zajedničke za ovaj Rad i opisani Seminarski. Opisuje se "teorija staklenika" na novi originalni inženjerski (znanstveni) način.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika, Kemija, Povijest

Puni text rada:

290340.Efekt_staklenika.pdf (tekst priložen 6. Kol. 2007. u 11:01 sati)

Tiskani medij:

da

URL Internet adrese:

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=257554

 

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287498

Napomene:

Ovaj rad se može usporediti sa drugim mojim radom iz CROSBI bibliografije - br. 287498, koji obrađuje istu temu, tako da čitatelj (znanstvenik) može sam prosuditi koji bi čimbenik, od opisana dva oprečna, bio presudan za nepoželjno zagrijavanje planeta Zemlje - tzv. "efekt staklenika". Ja sam odredio da je to onaj koji je utjecajniji odnosno prvi, što sam opisao u Napomeni obrasca za prijavu navedenog Rada br.287498. Također se ovaj Rad može povezati s Radom br. 257554 koji u obliku eksponata daje jedan primjer izrade ekoloških metalurških proizvoda ( Al-rafinatora) kojima se zamjenjuju za ozon štetni kemijski preparati na bazi heksakloretana. ......PREGLEDAO i uredio, u Šibeniku 29.10.2007., autor Rada i teksta u prijavnom obrascu BORIS ŠPADINA, Magistar metalurgije

 

 

 

15)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 290584

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkriće fizikalno-kemijske teorije oksidacije/ sagorijevanja ugljika u atmosferi čistog kisika
( Discovery of the physicochemical theory of oxidation/combustion of carbon into the atmosphere of pure oxygen )

Izvornik:

datoteka u osobnom računalu (nepromjenjivi PDF format - samo za čitanje)

Vrsta:

Otkriće

Godina:

2007

Ključne riječi:

Filozofija, Sagorijevanje, Ugljik, Kisik, Struktura tvari, Egzotermna reakcija, Neutron, Elektron, Nuklearna reakcija, Antineutrino, ............ Pozitronij, Kemijski elektron, Fizikalni elektron, Stjepan Mohorovičić
( philosophy, combustion, carbon, oxygen, material structure, egsothermical reaction, neutron, electron, nuclear reaction, antineutrino, ............ positronium, chemical electron, physical electron, Stjepan Mohorovičić )

Sažetak:

Rad je u stvari preuređenje Rada br. 290340 kojemu je dodana novost - novi zaključak po naslovnoj temi, a sve u skladu s "Novom univerzalnom teorijom građe tvari". U zaključku se obrazlaže dokazivanje predmetne teorije na način da se ona povezuje s novim načinom sagledavanja raspada atoma ili bolje rečeno subatomske čestice neutrona atoma kisika, koja reakcija rezultira zračenjem elektrona u okolinu ( egzotermna kemijska reakcija). Također se ukazuje na prirodu ovakvog raspada dijelova atoma, točnije "jezgre neutrona" i elektrona koji bi bili prirodno slabo povezani, pa onda dolazi do opisane reakcije sagorijevanja tvari. Dakle opisana reakcija se bitno razlikuje od visokoenergetskih nuklearnih procesa razdvajanja dijelova jezgri atoma kada nastaju antineutrini kao nusprodukt raspada dijelova elektrona ili točnije (po NUKTGT-teoriji) dvojne čestice koja ima simbol (e+/e-). Zašto "dvojne čestice" elektrona ili "fizikalnog elektrona po stanju znanosti", a ne "polovične čestice elektrona" ili "kemijskog elektrona po stanju znanosti" . .............Iz ove reakcije, kao i na temelju drugih spoznaja iz mojih CROSBI-radova, može se zaključiti da je ELEKTRON čestica koja je po svojoj strukturi najbliža Mohorovičić-evom pozitroniju. Drugim riječima elektron, po NUKTGT-teoriji, nikad ne egzistira isključivo kao "nesimetrična čestica" s isključivo negativnim nabojem, već je to dvojna "simetrična čestica po masi i naboju" (slično električnoj dipolnoj čestici ili tvari), a koja bi u konačnici trebala imati dvostruku masu od one što ju sada ima "kemijski elektron=1/2 mase fizikalnog elektrona" (sve ovo po NUKTGT-u). .......Ukratko ova čestica bi po masi i naboju trebala biti sastavljena od dijelova elektrona i pozitrona iz stanja temeljne opće fizike i kemije. Nadalje engleski znanstvenik Joseph John Thomson je 1934.godine otkrio samo polovinu PRAVOG ELEKTRONA. Hrvatski znanstvenik Stjepan Mohorovičić, je iste 1934.godine, otkrio pozitronij (dakle česticu najsličniju ELEKTRONU). Njemački znanstvenik Deutch je 1951. god., na eksperimentalan način potvrdio Mohorovičić-evo otkriće. ......Zato na kraju zaključujem da znanost nije još uvijek detektirala PRAVI ELEKTRON. ...... / vidi još više u internetskom članku, hrvatskog akademika Vladimir Paar-a, pod naslovom: "Stjepan Mohorovičić otac pozitronija"/ ..... Nastavak 26.09.2007: Vezano za strukturu PRAVOG ELEKTRONA (koji još uvijek nije otkriven po NUKTGT-u), , a sve nakon spoznaja što sam ih sabrao na osnovu novo-upisanih radova br. 305985, 306025 i 305997, te ranije upisanog rad br. 288286, zaključujem da VATRA, kao prateća fizikalne pojave kod izgaranja tvari pomoću kisik ( ili zraka), NASTAJE KAO POSLJEDICA fizikalnog preuređenja elektronske tvari iz Morfogenetskog polja. Naime, ova posljednja tvar je izmiješana s elektronskom tvari iz sastav plazme, i sve to oko atoma i molekula produkata izgaranja tvari (koje se podvrgavaju izgaranju/oksidaciji). Pored ostalog to se može zaključiti i na osnovu poznate znanstvene činjenice po kojoj srednja elektronska gustoća plazme međuplanetarnog prostora, što znači i približno i na površini Zemlje (rad br. 288286) iznosi 10 na šesnaestu do 10 na osamnaestu  elektrona po metru kubnom volumena prostora plazme, dok je gustoća vatre 10 na četrnaestu ( elektrona  /po metru kubnom. Kod stvaranja vatre nema nikakvih razlika u pogledu eventualne promjene (bilance) mase atoma koji sudjeluju u reakciji oksidacije (izgaranja tvari) ili izlaze iz nje kao produkti sagorijevanja . Isto tako nema niti promjena u pogledu bilance mase (ili broja) slobodnih elektrona koji sudjeluju u reakciji ili izlaze iz reakcije kao produkti sagorijevanja. Također elektroni iz plazme ne sudjeluju u reakciji, tako da ih nema niti u produktu sagorijevanja. .... Pregledano i konačno uređeno u Šibeniku, 26/9/2007. god., Autor: Boris Špadina.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

 Metalurgija, Povijest

Puni text rada:

290584.290584_Teorija_sagorjevanja_ugljika_u_atmosferi_cistog_kisika.pdf (tekst priložen 23. Srp. 2007. u 16:10 sati)

Tiskani medij:

da

Napomene:

Radi boljeg razumijevanja ovaj rad je najbolje čitati po slijedećem nizu radova upisanih u ovoj elektronskoj bibliografiji : ispred predmetnog rada je najprije br.287498, a zatim 288286, te 288502 i spomenuti 290340.

 

 

 

16)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 291439

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Nova teorija sunčanog sata
( New theory of the sundial )

Izvornik:

Moja članska datoteka u računalu Gradske knjižnice

Vrsta:

Popularan rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Sunčani sat, Mjerenje vremena
( sundial, time measurement )

Sažetak:

Rad daje novi pogled na mjerenje vremena sa stanovišta Nove univerzalne teorije građe tvari ("NUTGT")koja obrađuje-revidira i teoriju kretanja nebeskih tijela u Sunčevom sustavu vraćanjem na grčki antički geocentrični Sunčev sustav.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Povijest

Puni text rada:

291439.BarakovicKorisnici70003101My_Documents291439._Suncani_sat.pdf (tekst priložen 30. Srp. 2007. u 18:34 sati)

Tiskani medij:

da

 

 

 

 

 

17)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 292171

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Sažetak teorijskih radova : "24 minute u ekvinokciju"
( Summary of theoretical articles: "24 minutes in equinox" )

Izvornik:

CROSBI bibliografija

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Ekvinocij, matematika, Eudoxo
( equinox, Eudoxo )

Sažetak:

Rad je osvrt na cjelovito djelo kojeg sam nazvao "Nova univerzalna(kemijska)teorija građe tvari" ili skraćeno "NUKTGT". Rad na vrlo slikovit i praktičan način, pokazuje ekvinocijsku pravilnost gibanja Sunca (po njegovim izlascima i zalascima na horizontu) u odnosu na gibanje Zemlje (koja se okreće samo oko svoje osi). Ovakva matematička pravilnost relativnih gibanja Sunca i Zemlje bi bila i geometrijski neizvediva da se Zemlja još okreće oko Sunca ( i da Sunce miruje u središtu kao što je po heliocentričnom sustavu).

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika,Kemija,Povijest

Puni text rada:

292171.BarakovicKorisnici70003101My_Documents292171._24_MINUTE_U_EKVINOKCIJU.pdf (tekst priložen 30. Srp. 2007. u 18:32 sati)

Tiskani medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 12. Ožu. 2007. u 12:46 sati

Napomene:

"NUKTGT" sam napisao pretežno u rukopisu i dao na arhiviranje "Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH" , a sve u okviru teorijske nadopune patentnih prijava koje sam podnio istom tijelu državne uprave. Nakon priznanja patentnih prijava ove sam Radove-patente također upisao u CROSBI bazu podataka. Kako svaka nova teorija zahtjeva stalno novo potvrđivanje to je onda i ovaj Rad upisan u prilog tom dokazivanju. Na taj način ovaj Rad pruža još jedan računski dokaz (pored brojnih drugih ranije izvedenih) o valjanosti cjelovite "Nove univerzalne teorije građe tvari". ..........Pregledao i zaključio u Šibeniku 19.11. 2007., autor BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

18)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 292239

Ostalo

 

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Osvrt na radove iz Hrvatske znanstvene bibliografije, posebno na Rad br. 292171, u kontekstu konačne provjere "NUKTGT".
( Review to papers in the Croatian scientific bibliography, especially at the paper num 292171, in the context of final checking of "NUCTMS" )

Izvornik:

Gradska knjižnica Juraj Šižgorič- Šibenik ( osobna članska CD datoteka u računalu)

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Nova univerzalna kemijska teorija građe tvari
( new universal chemical theory of material structure )

Sažetak:

Rad je osvrt na sve do sada prijavljene Radove u ovoj elektronskoj bibliografiji.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika,Kemija,Povijest

Puni text rada:

292239.BarakovicKorisnici70003101My_Documents292239._OSVRT_NA_RADOVE.pdf (tekst priložen 30. Srp. 2007. u 18:29 sati)

Tiskani medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 13. Ožu. 2007. u 12:01 sati

Napomene:

Rad se posebno osvrće na Rad br. 292171. .....Pregledao i zaključio, u Šibeniku 19. 11. 2007., autor Rada BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

19)

 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 292621

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

I. dio Revolucionarne kozmološke objave: "Ljeto i zima - Dnevna i godišnja rotacija Sunca oko Zemlje koja rotira samo oko svoje osi"
( Revolutionary cosmological announcement 1st Part: "Summer and winter - Sun daily and annual rotation around Earth, that orbit exists around its axis only" )

Izvornik:

CROSBI u I. objavi rada dostavom rada iz CD datotke iz kućnog kompjutera, odnosno konačno iz CD datoteke člana šibenske gradske znanstvene Biblioteke

Vrsta:

Izvješće .....( za CROSBI

Godina:

2007

Ključne riječi:

Špadina, Ljeto, Zima, Sunčeva orbita, Antika, Avogadro, Tesla, Newton, Einstein, Planck, Bohr, Schrodinger, Edison, Lomonosov, Lavoisier, Sunce, Mjesec, Zemlja, Aristotel, Kant, Eudoxo, Herman Dalmatin, Ruđer Bošković, Metalurgija
( Spadina, summer, winter, Sun´s orbite, classical antiquity, Avogadro, Tesla, Newton, Einstein, Planck, Bohr, Schrodinger, Edison, Lomonosov, Lavoisier, Sun, Moon, Earth, Aristotel, Kant, Eudoxo, Herman Dalmatin, Rudjer Boskovic, metallurgy )

Sažetak:

Rad je nastavak osvrta na radove koji su priloženi ovoj elektronskoj bibliografiji, a opisuje nove teorijske spoznaje do kojih se dolazi razvijanjem "Nove univerzalne (kemijske)teorije građe tvari" na primjeru Nove teorije gibanja Sunca u odnosu na Zemlju (koja se temelji na grčkom antičkom geocentričnom Sunčevom sustavu).

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

292621.292621.BarakovicKorisnici70003101My_Documents292621._LJETO_I_ZIMA.pdf (tekst priložen 19. Tra. 2008. u 17:07 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 19. Ožu. 2007. u 08:27 sati

Napomene:

Opisanim načinom gibanja Sunca i Zemlje, Sunce se okreće oko Zemlje praveći za 24 sata jedan nepuni krug (umanjen za 12 stupnjeva-ili kada Sunce napravi puni krug oko Zemlje za 24 sata i 24 minute, Zemlja se okrene za puni krug + 12 stupnjeva). ............Zemlja rotira samo oko svoje osi "svojim južnim polom učvršćena" u jednoj fiksnoj točki svemirskog prostora odnosno Zemljinog magnetskog polja. Ovom polju se praktično ne mijenja položaj u prostoru već mu se samo kontinuirano žiroskopski mijenja usmjerenost/položaj sjevernog magnetskog pola, što utječe istovremenu na žiroskopu promjenu položaja sjevernog ali ne i južnog Zemljinog geografskog pola. Zemljino magnetno polje je uravnoteženo s vanjskim magnetskim poljem (jedno i drugo polje nastaje iz gravitacijskog polja kojeg gradi "Newton-ov eter" ili vakuum ili plazma po NUKTGT-u , koja se nalazi između Sunca i Zemlje. ............ Zemljina rotacijska os konstantno zadržava paralelan položaj u odnosu na Sunčevu žiroskopski rotirajuću os simetrije koja se može pridružiti njegovoj godišnjoj putanji oko Zemlje. .................Sunce u godinu dana naizmjenično dva puta ponovi isti vertikalni položaj gore-dolje , npr. pođe od ljetnog solsticijskog položaja i vrati se u ovaj isti položaj zaokružujući jedan ciklus gibanja. Za ovo vrijeme i u odnosu na projekciju na Zemljinu kuglu, Sunce se vertikalno pomiče između dviju Zemljinih obratnica (sjeverne i južne). ........ Na ovakav način , a sve u skladu s opisima iz Rada, može se točno (za razliku od netočnosti iz stanja znanost) protumačiti prirodni događaj po kojem u vrijeme jednog i drugog ekvinocija Sunce cijeli dan (24 sata) kruži iznad ekvatora, kao što to isto radi iznad obratnica u vrijeme solsticijskih dana tj. prvog dana ljeta i prvog dana zime. ................Ljetni solsticijski položaj je po stanju znanosti položaj najveće udaljenosti ( 151.000.000 km )između Sunca i Zemlje, dok se u vrijeme zimskog solsticija ova udaljenost smanjuje ( 147.000.000 km ). ..................Opis po NUKTGT daje objašnjenje za "žiroskopsko okretanje" Zemlje oko njezine orbitalne osi, te s tim u vezi ona daje i objašnjenja za promjenu klime na Zemlji u vrijeme različitih godišnjih doba. ..................... Sunčeva približno jednodnevna kružna putanja oko Zemlje se uvijek formira u ravnini koja je paralelna s ravninom Zemljinog ekvatora, pa tako npr. u vrijeme ekvinocija ona prelazi u produžetak ravnine Zemljinog ekvatora. ................Tumačenje iz stanja znanosti ima nedostatak u tome što je zanemareno da je ravnina ekvatora nagnuta na "ravninu ekliptike po stanju znanosti" točno za kut od 23, 5 stupnjeva, a ne 23, 45 stupnjeva, naravno kada bi postojala staza ekliptike! (jer ona po NUKTGT ne postoji zbog toga što ista zastupa geocentrični  Sunčev sustav kojeg sam opisao cjelokupno u istoj teoriji, vidi druge radove!). ..................... Ako se napravi digresija i na čas ovaj Rad poveže s drugim, po tematici bliskim Radovima u ovoj bibliografiji, posebno s radom br. 293744, moglo bi se dodati još i slijedeće: GRAVITACIJA "zakrivljuje svjetlost" koja dolazi ili se prostire od Sunca prema Zemlji ( u navodnim znakovima je Einstein-ov izraz) na način da se do udaljenosti 13370 km od središta Zemlje prema Suncu, formira zona usmjereno-pojačane (fokusirane) svjetlosti u obliku okrnjenog stošca, čiji presjek daje trapez kojem su stranice položene na širu bazu pod kutom od 66, 5 stupnjeva. Nakon toga se ova svjetlosna zona ( u tehnici slična zoni fokusirane laserske svjetlosti koju stvara aparatura za navarivanje alata za tlačno i kokilno lijevanje aluminija ) do dolaska na Zemlju još dodatno "zakrivljuje" na način da formira stožac čiji presjek oblika jednakokračnog trokuta ima krakove položene nad bazom pod kutom od 52 stupnja. ....................Prema Internetu ( stranica HSA portala ; tema pomrčina Sunca ; autor Pol Negri, 28.03.2006.) u vrhu ovakvog presjeka okrenutom prema središtu Zemlje , može se konstruirati "mali krug" promjera 280 km , kojeg presjek Zemlje uzduž kraće simetrijske osi dijeli približno na dva jednaka dijela -kružna odsječka, a koji bi trebao odgovarati promjeru Umbre - Mjesečeve jake sjene koja nastaje u vrijeme potpune pomrčine Sunca ( ili pomrčine Zemlje po NUKTGT). Na taj način i prikaz (slika) Sunčeva diska se umanjuje za 11000 puta na udaljenosti 13370 km (13370 km = udaljenost od središta Zemlje do središta Mjeseca), kada bi se mjerila ova udaljenost od središta Zemlje prema Suncu. To znači da se na ovoj udaljenosti Sunčev disk prividno izjednačava sa veličinom Mjesečeva diska, zbog čega inače na Zemljinom horizontu prikazi Mjesečevog i Sunčevog diska imaju tijekom cijele godine približno jednaku (prosječnu) površinu. /U opisivanju ove prirodne pojave na ovaj način, uračunat je i dodatni lom Sunčevih zraka pod kutom od 6 stupnjeva kada Sunčeve zrake prelaze iz vakuuma u Zemljinu atmosferu koja je relativno blizu površine Zemlje, tako da ovo posljednja "zakrivljenost" konačno uzrokuje da se Mjesečeva jaka sjena (Umbra) formira u opisanom malom prostoru na Zemlji. ................ Na osnovu ovakvog opisa "zakretanja svjetlosti" moglo bi se zaključiti da plazma (eter ili vakuum) Zemljinog gravitacijskog polja djeluje na Sunčevu svjetlost kao optička leća za fokusiranje svjetlosti , a na predmete u njenoj pozadini kao leća za umanjivanje njihovih okvirnih gabarita ili slikovnih predodžbi. .....................ONO ŠTO SE JOŠ MOŽE ZAKLJUČITI IZ RADA br.293744 je slijedeće : U VRIJEME LJETNOG SOLSTICIJA SUNCE ĆE PRAVITI JEDNODNEVNI KRUG IZNAD SJEVERNE OBRATNICE. RAVNINA ZEMLJINOG EKVATORA ĆE BITI PARALELNA SA OVIM KRUGOM. ZEMLJINA ROTACIJSKA OS ( os u odnosu na gibanje Zemlje samo oko njezine osi ) ĆE BITI OKOMITA NA ZEMLJIN EKVATOR I PARALELNA SA SUNČEVOM ROTACIJSKOM OSI ( os u odnosu okretanje Sunca samo oko njegove osi). NA TEMELJU OVAKVIH PROSTORNIH POLOŽAJA SUNCA I ZEMLJE MOŽE SE GEOMETRIJSKOM ANALIZOM DOĆI DO PODATAKA O POLOŽAJU ZENITA TOČNO U 12:00 NA DAN 21.06.2007. GLEDANO NA ISTOM MERIDIJANU ( kao i svakog periodičnog ponavljanja prirodnog događanja "prvog dana ljeta" na sjevernoj Zemljinoj hemisferi): a) SUNCE ĆE IZNAD SJEVERNE OBRATNICE IMATI POPUNO OKOMIT ZENITNI POLOŽAJ ; b)IZNAD EKVATORA ZENIT ĆE BITI POLOŽEN POD KUTOM OD 67 STUPNJA ; c)IZNAD SJEVERNOG POLA BIT ĆE POD NAJVEĆIM MOGUĆIM KUTOM KOJEG SUNCE MOŽE POSTIĆI, ODNOSNO ZENITNA TOČKA ĆE BITI POD KUTOM OD 60 STUPNJEVA ; I d) IZNAD JUŽNE OBRATNICE ZENITNA TOČKA ĆE BITI POD KUTOM OD 50 STUPNJEVA . Objašnjenje posljednje ključne teze po Radu br.293744 nalazi se na stranici 9. ovog rada u "Prilogu-skici mjerenja". Na skici se nalazi desna kružnica koja u većem mjerilu označava presjek Zemlje. Tako npr. ako hoćemo utvrditi ljetni solsticijski zenitni položaj Sunca na sjevernoj Zemljinoj hemisferi u odnosu na sve promatrane točke položene na : a)sjevernoj obratnici, b) na sjevernom polu i c) na ekvatoru, onda najprije zakrećemo Zemljin ekvator pod kutom od 23, 45 stupnjeva da dobijemo novi ekvator (odnosno njegovu projekciju-liniju u krugu). Ova linija-dužina naravno siječe opisani kružni presjek (kružnicu koja u Skici prikazuje Zemlju u umanjenom mjerilu ) na dvije jednake polovine-polukruga. Nakon toga se povuče paralela ili nova sjeverna obratnica na način da ona mora sječi gornji dio kruga/kružnice na odmaku od 23, 45 stupnjeva. Tada vučemo jedan pravac/dužinu od središte kružnice prema upravo dobivenom sjecištu "nove sjeverne obratnice" i opisane kružnice (koja označava obod kružnog Zemljinog presjeka). Tako smo dobili jednu stranicu raznostraničnog trokuta za određivanje opisanih zenitnih kutova . Drugu stranicu dobivamo tako da spajamo upravo dobiveno opisano sjecište sa točkom sjevernog pola. Pri tome se točka sjevernog pola mora nalaziti na okomici povućenoj u odnosu na opisanu novo-dobivenu/zaokrenutu ekvatorijalnu liniju. I na kraju baza trokuta je dužina koja spaja točku sjevernog pola sa središtem kruga/kružnice. Kada je gotova konstrukcija trokuta onda se mjerenjem nagiba/kuta kojeg čine stranice trokuta prema bazi trokuta određuju nagibi solsticijske zenitne točke u odnosu na promjenjive  točke meridijana i na sam nepromjenjivi položaj sjevernog pola. Na dan ljetnog solsticija, 21.06 svake godine, na sjevernoj zemaljskoj hemisferi, točno u podne, Sunčev zenitni položaj se nalazi pod pravim kutom u odnosu na promatrača koji se nalazi na primjer na nultom meridijanu. Za isto vrijeme i na istom meridijanu, promatrač koji se nalazi na ekvatoru, vidjet će Sunce u zenitu pod kutom od 67 stupnjeva, a onaj koji se nalazi na sjevernom polu pod kutom od 60 stupnjeva. ........Tako se određuju opisana tri zenitna položaja/kuta kojeg pravi Sunce u odnosu na promatrače na Zemlji. Za analogno određivanje četvrtog zenitnog nagibnog kuta Sunca od 50 stupnjeva na južnoj obratnici, treba na istom crtežu konstruirati novi pridruženi trokut. Naime ako produžimo bazu opisanog trokuta do sjecišta ove dužine/pravca sa projekcijom južne obratnice (koja je naravno paralelna s novom ekvatorijalnom linijom ) konstruirat ćemo vrh novog spojenog/pridruženog trokuta. Jedan njegov krak će biti upravo dobivena/opisana dužina, a drugi krak je dužina koja se dobiva spajanjem upravo dobivenog vrha novog kuta sa sjecištem dužine-projekcije sjeverne obratnice i opisane kružnice (koja u umanjenom mjerilu označava obod kružnog Zemljinog presjeka uzduž geografske osi). ..............Što se tiče korištenja podatka o ekvinocijskoj udaljenosti Sunca od Zemlje po stanju znanosti( vrijednost između najveće ljetno-solsticijske i najmanje zimsko-solsticijske po računanju ljeta i zime u odnosu na sjevernu hemisferu), ne može se ništa posebno iskoristiti u NUKTGT-u , što više u skladu s radom br.293744 dobivam da je ekvinocijska udaljenost Sunca od Zemlje 113 milijuna km. Naime u skladu s opisom iz priloženog Rada Sunčeva godišnja putanja oko Zemlje odgovara opisivanju oplošja okrenutog okrnjenog stošca. Prema radu br. 293744 taj stožac imao skoro zanemarivi nagibni kut (oko 2 stupnja), što bi u konačnici ukazivalo na blagu nesimetriju između polugodišnjih okretanja Sunca oko Zemlje kada se ono uspoređuje posebno u odnosu na sjevernu hemisferu, a posebno u odnosu na južnu. .........Do gornjih zaključaka se dolazi analizom pomoću nacrtne geometrije ( jer se trodimenzionalnu geometrijsku misaonu analizu, za 4 godišnja scenarija, treba pretvoriti u dvodimenzionalnu nacrtnu geometriju-crtež ). Zato je dobro koristiti tehničke naprave da se sve ne pamti ili da se olakša misaona analiza, za što bi npr. u iznijetom primjeru bio najbolji alat kompjuterski model/simulacija po zamišljenim postavkama i elektronska konstrukcija crteža. Nažalost u cijelom ovom radu kao i u ostalim ja sam imao mogućnost koristiti samo olovku i papir uz elektronski naučni kalkulator i običan geometrijski pribor. Veliko olakšanje mi je bila otvorena mogućnost ovakvog tekstualnog elektronskog pisanja, u čemu se ovom prilikom posebno zahvaljujem osnivačima ove elektronske bibliografije i CROSBI-administraciji ( znanstvenicima - bibliotekarima ) na pomoći kod unošenja Radova u bazu podataka. Zbog opisanog nedostatka u korištenju odgovarajućih alata gore sam naveo podatak da je kut nagiba opisanog stošca ( opis Sunčeve putanje) približan, jer sam ga odredio s mogućom preciznošću koju daje običan geometrijski pribor odnosno crteži izrađeni s ovakvim jednostavnim alatom/priborom............ I na kraju u opisu Sunčeve putanje još samo jedan zaključak : Ako bi se zamislilo da se godišnjoj žiroskopskoj putanji Sunca (ili opisu okrnjenog stošca s nagibom od oko 2 stupnja) može pridružiti neki srednji uzdužni presjek , onda bi se približno u središte dobivenog trapeza (ili približno pravokutnika) moglo postaviti središte Zemlje. Navodim izraz približno zato što je Zemlja s opisanim smještajem svojeg središta pomaknuta u lijevo i prema gore za približno 1/20 svojeg promjera. To proizlazi iz iste Skice koja je i gore spominjana ( iz Rada br.293744 ) tako da je i ovdje održano prirodno pravilo asimetrične građe tvari . ............Što se tiče pak strukture svemirskog prostora u dijelu Sunčevog sustava kojeg sam opisao, postoji (u znanosti dovoljno proučen) tjelesni ili vidljivi sadržaj i drugi nedovoljno proučen/definiran, ne tjelesni ili ne vidljiv sadržaj. Postojanje ovog drugog dijela teorijski je ustanovio (ili točnije pretpostavio da postoji) Newton a nazvao ga je "eterom koji mora postojati jer nešto mora povezivati svemirska tijela Sunčevog Sustava". Dakle u opisanom slučaju tjelesni dio svemirskog prostora, između Sunca i Zemlje, su Zemljin mjesec  ali i druga dva Zemljina mjeseca (ne planeta!): Merkur  i Venera. ....Po svojoj građi Newton-ov eter je pak građen od čestica plazme, koje sam simbolično u rukopisu NUKTGT-a ( vidi na kraju Napomene podatke o ovom izvoru) opisao kao tvar (X+, X-, e+, e-) jer je sastavljena od pod-čestice protona (X+), pod-čestice neutrona (X-) te pod-čestice elektrona (e+/e-). .........Samo da još podsjetim na stvarnu univerzalnost NUKTGT po jednom primjeru iz mikrosvijeta (što sam djelomično navodio i u  radovima Hrvatske znanstvene bibliografije ) : Einstein-ova masa mirovanja jednog kvarka etera ili "NUTGT-plazme" , na ukupnoj pravocrtnoj dužini kvarkova od 1, 5 x 10 na 8-mu metara , (a ne dvostruko višoj jer se radi o naizmjeničnom privlačenju i odbijanju elementarnih čestica kvarkova kao i samih kvarkova međusobno ) po NUKTGT IZNOSI: 2, 79 x 10 na minus 36 kg. Međutim tu nije kraj jer se ista elementarna masa ( masa Planck-ovog zračenja ili masa Newton-ovog pravocrtnog gibanja ili Einstein-ova elementarna masa mirovanja) može izračunati usklađivanjem Einstein-ovih i Planck-ovih zakona ( jedan govori o masi tvari i energiji a drugi o valnom titranju tvari i energiji) u atomskoj vezi između dvaju atoma ugljika u strukturi dijamanta itd. .......Sve o ovome i daleko više piše detaljno, na oko 1000 stranica rukopisa ( pisano rukom, strojopisom ili kompjuterskim ispisom) kojeg sam pisao od 2000 do 2006. a nalazi se u kopiji arhiviran u "Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo - Ul. grada Vukovar 78, HR:10000 Zagreb. ............. PREGLEDAO i zaključio u Šibeniku, 21.travnja 2008., autor Rada i teksta upisanog u ovaj prijavni elektronički obrazac: Boris ŠPADINA.

 

 

 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

 

 

20)

 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 293744

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

II. dio revolucionarne kozmološke objave: "Utvrđivanje točnog promjera Mjeseca i njegove udaljenosti od planeta Zemlje po NUKTGT-u"
( Revolutionary Cosmological Announcement 2nd Part: "Revising of Moon's diameter and its distance from planet Earth by "NUCTMS" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće(Otkriće

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Tesla, Filozofija, Sunce, Mjesec, Zemlja, Aristotel, Kant, Eudoxo, Herman Dalmatin, Ruđer Bošković
( Spadina, Tesla, philosophy, the sun, Moon, the Earth, Aristotel, Kant, Eudoxo, Herman Dalmatin, Ruđer Boškovic )

Sažetak:

ABSTRACT ENGLISH: In this Article once again I am controlling "New universal theory of the chemical structure of matter" (abbreviated English. "NUCTMS") on the example of ways of linking space bodies, which are interesting for science or for life on Earth: the Sun, Earth and the Moon. As in previous works in my CROSBI database, all based on unjustifiably abandoned, ancient Greek Solar system that consist our planet Earth in the its center. Specifically, the inability of science to explain the changes in the Brightness of planets , for example, the planet Mars, as well as change its position in relation to the planet Earth as his anti-subject matter (the creation of the Mars-loop) should not be reason to think the turnaround in Astronomy via < Kopernikovog obrata >. "The new structure of universal chemical substances" for this phenomenon provides adequate information that is partly just fit into my theory < geocentričnog Solar systems > ( closest in relation to it is mentioned ancient theory) and that is simultaneously more confirmed in other individual preferences from other scientific fields . My theory settings, by its essentially, are based primarily on the scientific work of the Croatian astronomer, mathematician and physicist Ruder Boškovića ( "The theory of natural philosophy") as well as on some theories in the fields of electromagnetism. The linking of new knowledge that I was coming, but that does not exist in the valid science by various scientific fields, was my backbone, among other things, general and technical encyclopedia as well as physics textbooks for secondary schools whose authors are Academicians and University professors or former Scientific founders of scientific institute "Ruđer Bošković - Zagreb" (see list of literature from Article no. 285843 )............ Two days after signing up the full text of Article, please find small mistake in the scheme in Figure 1 , On p.8: instead of the spot S1 and S4 tags middle "the Sun and Earth" they (need to write) labels "the Sun and the Moon." And further clarification with this fact is the following: length S2S4 is drawn to scale 1:1000.000.000.000, and S3S1 scale 1:100.000.000. And at the end of this another explanation for the errors described: it is a situation with "Eclipse of planet Earth" (which matches the phrase "Eclipse of the sun, " according to the valid science. .......... When the Moon body (or disc) cover the sun (or its disc), then occurs total Eclipse on the planet Earth or Eclipse of the sun (Eclipse of the planet Earth by the description of the Article by NUCTMS-theory) . This situation actually occurred, and among other things, and on the day 21. June 2001 when the Eclipse could see the best in southern Africa (see on the Internet in English term "Eclipse of the planet Earth and the sun" - Web site of Croatian "Astronomical Society Koprivnica"). This means that such a situation can get when the triangle in which there are circles that represent the sun and the Moon, turns around the peak, which coincides with the center point of the planet Earth, for amount of angle of 23, 45 degrees. The sun is then placed in the position Summer solstice in relation to the < North hemisphere > just above < North obratnice > ). Error made to the draft, however, does not affect the accuracy of new results that I have come to diameter and distance to the Moon "sun-planet Earth" at the time of Equinox (113 million km - see Note of Article no. 292621) .. .... . So intensive heating of the planet the Earth by the sun exists only during the spring , although the sun is on equal distances from Earth in Autumn (see Archive in Note / Article no. 292744). On this phenomenon during the spring strongly impacts has atmosphere because it is yet cold because the our planet passed from the cold winter period. Specifically in the spring, the cause of the warming of the Earth is weakly movement of electrons into the magnetic field next to the Earth's surface because in this time they give less protection from the sun and so the its radiation easier comes to the surface of the Earth (in relationship to the situation in autumn). .......... /in the Dalmatian-Croatian oral folk legend exists very picturesque description for the sun radiation in the first month of spring - month March, see also Article no. 257554. ............... Reviewed , 11.04.2008 in Šibenik, author Boris ŠPADINA Sc. Ing metallurgy.… … … SAŽETAK NA HRVATSKOM JEZIKU: U ovom Article još jednom provjeravam "Novu univerzalnu teoriju kemijske strukture tvari" (skraćeno engl."NUCTMS") na primjeru načina povezivanja svemirskih tijela, koja su inače interesantna za znanost odnosno za život na Zemlji: Sunca , planeta Zemlje i Mjeseca. Kao i u prethodnim mojim radovima u CROSBI bazi podataka, sve se temelji na neopravdano napuštenom, grčkom antičkom Sunčevom sustavu koji u centru ima naš planet Zemlju. Naime, nesposobnost tadašnje znanosti da objasni promjene u osvijetljenosti planeta (pomoću sunčeve svjetlosti) , npr. planet Mars, kao i promjenu njegovog položaja u odnosu na planet Zemlju kao njegovu anti-materiju (stvaranje Mars-ovih petlji) nije trebao biti razlog da se čini obrat u astronomiji putem < Kopernikanskog obrata >. "Nova univerzalna kemijska struktura tvari" za ove pojave daje odgovarajuća objašnjenja koja se djelomice jednostavno uklapaju u moju teoriju Geocentričnog svemirskog sustava ( najbliža u odnosu na nju je spomenuta antička teorija ) i koja se istovremeno još više potvrđuju u ostalim pojedinačnim postavkama iz drugih znanstvenih područja. Moje teorijske postavke se, po svojoj suštini, temelje se u prvom redu na znanstvenom djelu hrvatskog astronoma, matematičara i fizičara Ruđera Boškovića ("Teorija prirodne filozofije") kao i na nekim teorijama iz područja elektro-magnetizma. U povezivanju novih spoznaja do kojih sam dolazio, a koje ne postoje u važećoj znanosti po različitim znanstvenim područjima, bila mi je okosnica, pored ostalog, opća i tehnička enciklopedija kao i udžbenici fizike za srednje škole čiji autori su hrvatski akademici i sveučilišni profesori ili nekadašnji znanstvenici/osnivači znanstvenog instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu ( vidi popis literature iz Rada br. 285843)............Dva dana nakon upisa punog teksta članka, ispravljam manju grešku u shemi na slici 1, na str.8 : umjesto da su točke S4 i S1 oznake središta "Sunca i Zemlje" one su (treba pisati) oznake "Sunca i Mjeseca" . I dodatno objašnjenje uz ovaj podatak je slijedeće: duljina S2S4 je nacrtana u mjerilu 1:1000.000.000.000, a S3S1 u mjerilu 1:100.000.000. I na kraju ovih ispravaka još jedno objašnjenje za opisane greške : radi se o situaciji s prikazom <Pomrčine planeta Zemlje> (što odgovara engleskom izrazu "Eclipse of the sun" po važećoj znanosti . ..........Kada sunce prekrije Mjesečevo tijelo-disk, tada se na Zemlji događa potpuna pomrčina ( Eclipse of the sun) , odnosno Pomrčina planeta Zemlje po opisu iz članka. Ova situacija se stvarno i dogodila pored ostalog i na dan 21.lipnaj 2001. godine kada se pomrčina mogla najbolje vidjeti na jugu Afrike (vidi na Internetu pojam na hrvatskom "Pomrčina Zemlje i sunca" - web stranica hrvatskog "Astronomskog društva Koprivnica" ). To znači da ovakvu situaciju možemo dobiti i na ispravljenom nacrtu , kada trokut u kojem se nalaze krugovi koji predstavljaju sunce i Mjesec, zaokrene oko vrha koji s podudara s točkom središta Zemlje, za kut od 23, 45 stupnjeva. Naime tada se sunce nalazi u položaju Ljetnog solsticija u odnosu na sjevernu hemisferu (iznad Sjeverne obratnice) . Na taj način se korigira sporni crtež jer on kako je u članku nacrtan pogrešno prikazuje sunce u položaju koji odgovara situaciji u Ekvinociju i to po geometrijskom položaju Sunca, Mjeseca i Zemlje, a za udaljenost « sunce-planet Zemlja» uzima najveću udaljenost koja ne odgovara situaciji u Ekvinociju već onoj u Solsticiju. Greška napravljena na nacrtu ipak ne utječe na točnost novih rezultata do kojih sam došao za promjer Mjeseca i udaljenost « sunce-planet Zemlja» u vrijeme Ekvinocija (113 milijuna km - vidi Napomenu u članku  br.292621).. .....Dakle sunce intenzivnije grije Zemlju u vrijeme proljeća nego u vrijeme jeseni, iako se sunce nalazi na jednakim udaljenostima od planeta Zemlje u ovim godišnjim razdobljima (vidi zapis u napomeni od članka br. 292744). Na ovu pojavu jakog zagrijavanja površine planeta Zemlje upravo u vrijeme proljeća utječe slaba zagrijanost Zemljine atmosfere jer je Zemlja upravo izašla iz hladnog zimskog dijela godine. Naime u proljeće, pored bliske udaljenosti sunce-planet Zemlja, na pojačano zagrijavanje planeta Zemlje utječe slabo titranje slobodnih elektrona u Zemljinom magnetskom polju pri površini Zemlje pa je time i slabija zaštita od sunčevih zraka jer one tada lakše prodiru do površine Zemlje (u odnosu na situaciju u jeseni). ........../ Vezano uz ovaj zaključak u dalmatinsko-hrvatskoj usmenoj predaji postoji narodna izreka koja opisanu tezu odnosno realnost vrlo slikovito opisuje na primjeru opisa jačine zračenja sunca u mjesecu Ožujku (vidi također rad br. 257554. ...............PREGLEDAO I ZAKLJUČIO, U Šibeniku 11.04.2008., autor Boris ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

293744.Moon_diameter_and_its_distance_to_Earth.pdf (tekst priložen 11. Tra. 2008. u 23:57 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://www.knjiznica-sibenik.hr/

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 26. Ožu. 2007. u 12:36 sati

Napomene:

Prilažem URL adresu "Gradske knjižnice Juraj Šižgorić - Šibenik u kojoj sam pronalazio neke od ključnih stručnih i znanstvenih suvremenih informacija kao i onih iz povijesti znanosti (knjige, atlasi, enciklopedije, stručni rječnici i dr.). Također ova knjižnica, raspolaže s dnevnim i tjednim hrvatskim novinama kao i časopisima iz kulture te tehnologije i popularne znanosti, koje sve tiskovine sam također koristio kao povremeni izvor novih i starih opće-tehničkih/tehnologijskih informacija korisnih kako za ovaj rad tako i za druge koje sam upisao u CROSBI-bazu podataka. .....Također prilažem kao koristan link URL adresu "Metalurškog fakulteta u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu" gdje sam 1977.god. završio diplomski studij metalurgije i gdje trenutno pohađam poslijediplomski znanstveni studij metalurgije. ........Pregledao i zaključio, u Šibeniku, 29. Listopada 2008. autor rada i podataka upisanih u Sažetak i ovu Napomenu, Boris ŠPADINA, diplomirani inženjer metalurgije.

 

                                                    

 

21)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 299580

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Računanje apsolutnih gustoća i/ili masa tvari i objašnjenje pravila slaganja slojeva atoma metala i molekula metalnih oksida kod keramičkih supravodića
( Calculation of absolute densities and/or masses of matter with exsplanation of the rule for getting along layers of metalic atoms and molecules of metal-oxides within cheramic super-conductors )

Izvornik:

CROSBI baza podataka

Vrsta:

Izvješće(Otkriće

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, supravodljivost
( Spadina, super-conductivity )

Sažetak:

Rad daje najprije formulu za izračunavanje apsolutnih masa i apsolutnih gustoća tvari pomoću postojećih molarnih masa ( iz stanja tehnike) i odgovarajućih konstanti za jedinicu mase i jedinicu sadržaja specifičnog broja čestica tvari, koja bi pripadala središnjem dijelu ili "jezgri" tvari, a koju pak okružuje vanjski dio tvari : "kemijska ili elektromagnetna kora tvari". ...............Zbroj apsolutne mase/gustoće "jezgre tvari" i manjinske apsolutne mase/gustoće "kore tvari" daje Molarnu masu/gustoću po stanju tehnike ( kao ne umanjene veličine koje bi inače po NUKTG trebalo umanjiti za 10 puta). ...........Zatim se nadalje djelomično analizira supravodič (okruglog poprečnog presjeka) u vanjskom dijelu vodiča koji je sastavljen od slijedećeg nano-slojevnog niza atoma i molekula: Ca, CuO, Ca, Bao. ........... Naime po NUTGT površinski dio vodiča (prvi površinski sloj atoma kalcija - Ca) bi trebao biti nositelj struje elektrona . Inače promatrani supravodič funkcionira na temperaturi Tc =125 K ( otkriven 1988.g. ). ......... To se radi na način da se izračunavaju matematičke (brojevne) konstante u odnosima između opisanih novih fizikalno-kemijskih karakteristika promatranih slojeva tvari ( sveukupno prisutni slojevi slažu se u supravodič ukupne debljine 3, 5 nm ). ............. Tako se na osnovu literature odnosno podatka iz "Fizike 4", autora akademika Vladimira Paar-a ( Školska knjiga Zagreb- 1997.), može još dodatno doći do određenih novih zaključaka. ........ Parovi slojeva koji međusobno graniče, a nalaze se ispod prvog para slojeva ( Ca/CuO ), što znači: II., III. i IV. par nano-slojeva atoma ili molekula tj. slijedeći niz parova slojeva : CuO/Ca ; Ca/CuO i CuO/Bao, moraju bit složeni po određenom "pravilu proporcionalnog slaganja apsolutnih gustoća i/ili masa" "jezgara" i "vanjskih dijelova-kora" ovih tvari. .............Dakle, za eksperimentom dobiveno slaganje slojeva supravodiča , može se najprije izračunati konstantna vrijednost za omjere opisanih novih veličina kada se uspoređuje jedan po jedan par slojeva i to počevši od karakteristika "kore" Ca prema "kori" CuO, a zatim i karakteristika "omotača" Ca prema "omotaču" CuO . ............Tako se dobiva za oba pod-računa zajednički konstantni omjer N = 0, 24. Kada se nadalje izvodi analogno računanje za slijedeći dodirujući sloj CuO-Ca, onda se za zajednički konstantni broj /N/ dobiva iznos 4, 16 (radi se o recipročnom omjerima tako da ova činjenica sama za sebe nema važnosti). .............Slijedeći granični slojevi su opet par koji se ponavlja odnosno III. parni slojevi Ca/CuO (N=0, 24). Za slijedeći IV. parni ili granični par slojeva CuO/BaO dobiva se vrijednost N = 1, 28. ..............Tako se na kraju može postaviti pravilo za slaganje II., III.i IV. para po kojem treba biti : /"N" II. para/ + /"N" III. para/ - /"N" IV. para/ = ~ /Pi ili 3, 14/. Inače predmetni keramički supravodič sadrži ukupno 21 nano-slojeva atoma metala ili molekula metalnih oksida, s time što su prvi i zadnji izrađeni od atoma kalcija (Ca). ............... I na kraju samo napomena za općepoznatu činjenicu u tehnici da je broj Pi (3, 14) matematičko-fizikalna konstanta koja inače, uz ostale veličine ili konstante, opisuje elektro-magnetno ponašanje tvari u prirodi. ...................Tako se broj "2xPi" također može izračunati, kao omjer opsega putanje (kružnice) što ju opiše Sunce za 24-satnog trajanja ekvinocijskog dana na udaljenosti "r"=113 milijuna km od Zemlje (vidi Rad br. 292621 ), i samog radijusa "r" ove kružnice. Sama po sebi ova činjenica ne bi imala snagu dokazivanja pravilnosti ukupne NUTGT da, u razmjeru istih brojeva (355/113) kod proučavanja 34080 teza za računanje broja "Pi", to nije također ranije dobio Lazzerini (1901.god.) što se podudara sa brojem Pi kojeg je još ranije izračunao kineski matematičar Zu Chongzhi.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 12. Lip. 2007. u 23:05 sati

Napomene:

Original Rad-rukopis kao dio šireg Rada-rukopisa ( s opisom većeg broja logički povezanih tema ) nosi datum 29.06.2002. kada sam Rad završio i istog dana ga poslao redovnim poštanskim putem na arhiviranje "Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo-RH" . Sve je to bilo u okviru teorijske nadopune prijavljenih patenata iz područja proizvodnje sekundarnog aluminija ( isti se inače također nalaze na popisu Radova u ovoj bibliografiji). . ............. Novo-ustanovljene fizikalno-kemijske karakteristike tvari: apsolutna molarna gustoća i apsolutna molarna masa koje bi veličine pripadale središnjem dijelu tvari, a koje bi opet proizlazile iz same elektro-magnetne prirode tvari, određuju najprije način formiranja različitih tipova kemijskih veza ( prema ukupnoj literaturi -a. ..........Kod proučavanja fizikalnih događanja u kojima učestvuju različite tvari može se doći do postavljanja čisto kemijskih zakonitosti ( vidi pravilo koje opisuje "Idealnu solvent ekstrakciju" iz Rada br. 285843 - izvor-b. ............. Međutim ovaj Rad pokazuje da se slične zakonitosti pri upotrebi predmetnih novih fizikalno-kemijskih veličina mogu postaviti i u drugim ne srodnim znanstvenim područjima, najbliže području elektrotehnike (današnji novo-upisani Rad u ovoj elektronskoj bazi podataka koji se bavi analizom triju kemijskih materijalnih komponenti ) - izvor c. ................Zbog toga bi se moglo reći da nova teorija koju sam nazvao skraćeno "NUKTGT" zaista pokazuje elemente univerzalnosti. ................KORIŠTENI IZVORI : a) "Nova univerzalna teorija građe tvari" kao zajednički naslov za ukupan teorijski Rad ili zbir različitih tema u arhivu DZIV RH......... b) Rad upisan u CROSBI pod br. 285843...... i pod c) danas formiran novi izvor podataka, odnosno predmetni Rad br. 299580. ........................ ................Dovršetak izlaganja "Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari" ("NUKTGT") u seriji Radova namijenjenih u prvom redu za konačno uređenje spomenute teorije te njeno konačno arhiviranje u CROSBI bazu podataka sa svim relevantnim podacima.

 

 

 

 

 

 

 

22)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 300434

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkrivanje novih temeljnih fizikalno-kemijskih teorija pomoću "NUKTGT-a : Nove univerzalne kemijske teorije građe 1 g-Mola tvari"
( Discovering of the new physicochemical theories by using of the "NUCTMS : New universal chemical theory of the material building of the chemical g/Mol" )

Izvornik:

Državni zavod intelektualnog vlasništva RH ; CROSBI ; CD datoteka u osobnom kompjuteru

Vrsta:

Rukopis (na oko 1000 stranica

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, metalurgija, kemija, fizika, matematika, elektrotehnika, elektro-magnetizam, elektrodinamika, biologija, astronomija, astrofizika, astronautika, nuklearna fizika, elektrokemija, ekologija, medicina, filozofija, Aristotel, Kant, Eudoxo, Ruđer Bošković
( Spadina, metallurgy, chemistry, physics, mathematics, electrical engineering, electromagnetism, electrodynamics, biology, astronomy, astrophysic, astronautics, nuclear physics, electrochemistry, ecology, medicine, phylosphy, Aristotel, Kant, Eudoxo, Ruđer Bošković )

Sažetak:

Summary ENGLISH: The Article is conceived a way that shows the scheme of motion the sun around the planet Earth which is located into the center of geocentričnog Solar system ( The planet Earth rotates only around his axis!). So this Article is direct continuation of the Article 292621 and 328390 (written after this Article) . However, although the new description of our Solar system is the basic issue, this Article deals with other important parts of my new "Universal theory of chemical structure of matter» . So exist my experimental and theoretical works in CROSBI database inside Papers. Therefore, I will enumerate all chapters, and also at the end i will add a new knowledge from protection of Environment. The first is following list of Articles from database CROSBI: A) Patents for the production of aluminium (Papers 248137, 248147, 248238, 198625 and 257554) B) The theory of gravity with topics : Establishing electro-magnetic structure of matter by Bošković-theory who sets the first three layers of atoms in crystalline lattice , as well as the theory of chemic quantity of matter "1gMol" conforms with Einstein expression for energy E=m x c2 ; computing of force between the sun and the planet Earth which establishes over vacuum or plasma medium ( < kvarkovi of particles >) ; Calculation of the chemical energy of all types of connections (no associated Articles from CROSBI) ; Theory of gravity or the theory of electro-magnetic waves of substances, according to different energies radiation all toward unique composition of electrons ; Theory of electro-magnetic waves of atoms of deuterium and generic elements of periodic system elements composed of neutrons and protons or infra-red and microwave radiation (Papers 248109, 290340, 200535, 230355, 287498, 288286 and 288502) C) Theory of gravity: contribution to the knowledge of "Laplace genius" and basic medical sciences ; Mechanics of movement the sun, the planet Earth, Moon and the planet Mars (processed with articles 292171, 292239, 292621, 291439, 293744, 297983) ; Paradigme in Solar system ; Inability collision asteroida with the planet Earth ; Expansion and contraction of space of universe (associated with Article 297983 ; Question "What is unknown in 97% of mass of genome?" which question is analogous with unknown lack of 90% of the mass in the Universe " ; Black Hole and the centre of atoms ; Group Kamiokande ( Nobelovci) and their discoveries of neutrinos and awards for physics for connecting neutrinos in element (gas) Argon from Chlorine into the laboratory deep beneath the Earth's surface (not associated any Articles except in manuscript in DZIV RH) ; .......Fotosinteza and the photoelectric effect ; Raspad COH links in the structure of DNA and DNA metilacije phenomenon, and the comparison with the common biochemical phenomena with chronic upalnih process and malignant tumors - The fundamental theory of "particulate change" in metilaciji DNA or appears deficitarnosti oxygen in tissue near oboljelom process upalnih / tumors - Setting the tumor the most effective cure can cause immunological reactions (eg use interferona), or immune to medication (for example, a vaccine) should make individually from antibodies produced by the oboljela people that coincides with the fact that the DNA of each individual kartakteristika person ; aging process, which monitors increasing the content of carbon isotopes C (14) in the body of a man, and connect this phenomenon with the conclusion that the accumulation of this ugljikovog isotopes and its partial breakdown in the body of a man could be a major cause of cancer occurrence, or tumor DNA mutation in the cells of tissues - a description of harmful Chemical collapse of the C (14) changes in the level of elementary particles subatomskih ; Kancerogenost ugljikovodikovih compounds (eg benzena) from dimnih gases, originating from oil refineries, due to the content of harmful isotopes ugljikovog C (14) ; Optoelektrični cables and their superconductivity of electrons in the relatively low gustoćama flow - jakostima electricity (not associated with even one from the Labor CROSBI bibliography) ; Electric superconductivity - Physical analog supratečljivosti (associated Work no. 299580) ; new law on balance reaktanata products and chemical reactions on the basis of new physical and chemical size - apsolutnih molar masses and density substances (not associated with either one paper from CROSBI database) ; expansion and correction Avogadrovog basic chemical laws ; Zakonitost (formula) to calculate apsolutnih molar mass and density of chemical elements and their compounds (not associated with even one Work) ; rule ideal solvent ekstrakcije (Work No. 285843) ; sagorjevanja new theory of carbon in the atmosphere of oxygen (Work no. 290584 and 290340) ; Plankove The constants ; Proposal for experimental determination of the actual mass "of electrons = (pozitronija by the state of science) ; Calculate the minimum distance between the existing dual najamnjih / simetričnih particles and the minimum duration of time the moment ; Calculate the mass of elementary particles deuterijevih silnica or kvarkova made up of sub-particles of neutrons, protons and electrons = pozitronija or read "The number of connective deuterijevih / gradivih kvarkova in space plasma (ethers, or vacuuma) gravitacijskog fields which belonged to the space Sunčevog system and the number of dimensions of space, which is equal to the number of these particles-kvarkova (not associated with even one Work except that some topics are mentioned in part in the Rada, or their Napomenama - 230355, 248109 and 285843) ; D) The expanded use of TEORIJE GRAVITACIJE: Svođenje all the natural force (mechanical, electrical, nuclear) on a single natural chemical force jediničnog g-Mola substances, and define the associated physical units (Work no. 293744) ; Correction of mass g-Mola substances on the basis of determining the exact value of the land akceleracije force harder, "g" and other new physical and chemical parameters / sizes ; akceleracije The particles kvarkova ethers (plasma or vacuuma) in the space of geostacionarne spheres to the surface of Earth's important to define the exact value constants akceleracije land forces more difficult ( "g") and items 1 g-pier substances ; calculate the average density electronic ethers (plasma or vacuuma) gravitacijskog fields Sunčevog System (= density Sunčeve kromosfere by the state of science) ; Investigation nuclear chemical reactions by bilansi elementary particles reaktanata products and reaction, all the explanations in the light of positive and negative beta-disintegration and the appearance of neutrino and antineutrina who are in fact raspadnuti electrons, or exactly by NUTGT space not connected (dezintegrirani) quarks "electrons = pozitronija" ; explanation for the production of alternating electrical energy from the substance "of electrons = pozitronija" originating from plasma (ethers or vacuuma) Zemljinog gravitacijskog fields, with regard to natural quantum-gravitacijsku tendency of the permanent maintenance of balance vezivne energy and matter at the border "(electronic) Molarnog surplus" substances electric vodića and okružujućeg space - ethers (plasma or vaccuma) Zemljinog gravitacijskog fields ; The new mechanical-gravitacijske "energijske constants K" Newtonovog with the general laws of gravity by applying Theory of quantum gravity for determining Boškovićeve energy attracting / rejection of the body Sunčevog system (not even one associated Work) ; E) The basic procedure (among numerous parallel) for verification theory: Jedinične calculate the mass of kvarkova deuterijeve silnice from sastva matter that connects the two carbon atoms in atomic related substances dijamanta CC ; Establishing the existence of the substance, or philosophic (Herman Dalmatin), "the one in which something is done, " and what is not covered Avogadrovim the number of particles in the g - Minor matter - "Morfogenetsko field, or so-called substances. Molarni surplus substances " ; Other historical philosophical thoughts are significant for the development of science are under 1)" on metafizici in science, "according Emanuelu Kantu ....... ; setting that is genetically gradivi material is precisely this" Molarnom surplus substances, " and that the world neživom in this part of the "responsible" for a transfer of electricity from ethers (plasma or vacuuma) Zemljinog gravitacijskog fields via electric vodiča to potrošača electricity (not even one associated Work) ; Determining the exact diameter of the Moon and its distance from Countries (article no. 293744) ; Establishing Sunčeve orbite (referring to checking by simply provedivim measurements) around our planet Earth by the new or dopunjenom ancient Graeco-geocentričnom Solar system (no papers. 291439, 292171, 292239, 292621, 293744 and 297983 ) F) Dopuna from CROSBI - The uzroku about global zagrijavnja the Earth's atmosphere: the production of alternating electrical energy is the main cause of narušavanja natural structures čovjekovog nearby natural environment - ethers (plasma or vacuuma) Zemljinog gravitacijskog fields near the Earth's surface (Work no. 287498, 290584 and 290340) G) Miscellaneous: Calendar of time or quantum gravity calculating per year Suncu and Mjesecu and comparison with historical calendar (not associated with even one Work) ; Transcedentni number of PI (3, 14), Ludolfov number or the number of Italian mathematician Lazzerinija ( 3, 1415929), derived from quantum-gravitacijskih brojevnih constants or regularity, such as those described in Idealnoj solvent ekstrakciji, then Idealnoj elektrovodljivosti or supravodljivosti and at the end of Idealnom or roundabout Sun revs around our planet Earth, or more accurately space with Plasma, the edge of a circular plane, which is overtime ekvatorijalne plane, a distance of 113 million km from the center of the Earth to the Sun and the center of everything during the 24-hour duration ekvinocijskog days (Papers no. 292621, 293744, 285843 and 299580) ; Dictionary of basic physical terms (Work br.288286). ....... VIDI DANAŠNJI EXHIBIT NABROJENIM TEORIJAMA in a form PRILOGA "PUNOG TEXT OF": daily model and the annual Sun turning around the Earth in the extension plane that sijeku land between the southern and northern obratnice. ... .......... CONTINUATION or another part of records relating directly by the Ekologij, data entry date is today 21. June 2008. Slabljenje Zemljinog magnetic field (see attachment from the URL address from today's Nedjeljnog Vjesnik ") is caused gradivog disappearance of the materials Zemljinog ethers, which surrounds our planet Earth. This is a process of aging in the form of "not a standard type" corrosion / degradation nežive substances. A similar happens, and with live matter when poor mechanical functions of the organism, which eventually leads to a natural death . According to my theory NUKTGT-earth (or Newtonov) air, in a part of this matter, which is located around the surface of planet Earth, energy-match Zemljinom magnetic field, a grade ga protons and neutrons and electrons free dismantled on their pod-čestice/kvarkove, see the rest of my CROSBi-works. This encompasses all media and live nežive substances on the planet Earth (and because the surrounding prapočelo the invisible part of the planet matter). In it are contained free electrons from the so-called. "Molarnog surplus substances or abbreviated MVT's" . Because I repeat an earlier conclusion by izračunima from NUTGT-theory, MVT is part of matter that is not included Avogadrovom quantity of chemical substances 1 g-Mole, and which I also called the analog concept, "MORFOGENETSKA OR STRUCTURE DUHOVNA TVARI" (which among other things in staničnom DNA material tissue cells carrying the electronic storage or genetically record). According to the aging of Earth when it is viewed by analogiji aging / pad magnetism living matter in the form of postepenog pad its surface magnetism around the station / tissue / organism has caused a loss of poorly connected parts MVT and the They are just SLOBODNI electrons. ....... In this context, is particularly significant detrimental environmental impact of a man who has a natural material mijenjenje MVT-Earth, see the rest of my work that I have entered in CROSBI. ..... ... So umiranjem living organisms, in their remnants / bones left-DNA material (the so-called VJEČNI LIFE by NUKTGT-theory), which is the only kept the original structure, while the remaining material falls into neživu because he does not have the original FREE ELEKTRONE in their environment !. .......... According to how the free electrons necessary part of living substances / organism needed to održavnje life is the same substance essential part nežive matter from the Zemljinog ethers, indispensable for the maintenance of mechanical balance of our Planet in the framework The RSS, and what more for the preservation of life on Earth ie PROTECTION FROM KOZMIČKOG ZRAČENJA AND FROM NEPRIRODNOG ZAGRIJAVANJA ATMOSFERE AND SPACE FROM PLANETA TOPLINSKOG / SVJETLOSNOG SVAKODNEVNOG ZRAČENJA WHICH EMITIRA SUNCE (see article from Vjesnik and again my CROSBI-works)!.. ...... Described part of matter fizičari identified by the detection of magnetism pripadajućeg magnetic field. According to this definitive conclusion Summary this amendment is as follows: our planet Earth was created in the proper physical and chemical process of the formation of atoms and molecules nežive substances so that the her body OSTATAK THIS PROCESS A NJEN MAGNETIZAM IS NJEN SPECIFIČNI GENETSKI ZAPIS ANALOGAN OPISANOM DNA-ZAPISU/MEMORIJI ŽIVE TVARI. That's why a man should not change this part of nežive nature, because this was the same as that in a negative way genetic inžinjeringom changing the structure of DNA cell lives organism, from all the aforementioned means that except that the man should not crpiti Electricity from Zemljinog ethers that also should not change, nor Zemljinu koru (exploit ore, crpiti oil, asphalt surface of clay, etc.) because time changes the body parts of Earth that together determine the material, "Molarnog excess body Earth" that is, "Magnetnog fields body Earth", which is surprising zista / zaprepašćujući conclusion with regard to the state / sustainability of today's world !..... See attachment again from today Nedjeljnog Vjesnik on short studies on climate change .... Author: Boris ŠPADINA, in Sibenik 21. June 2008. .....SAŽETAK NA HRVATSKOM JEZIKU: Rad je koncipiran na način da prikaže shemu gibanja Sunca oko Zemlje koja se nalazi u centru Geocentričnog sunčevog sustava i giba se samo oko svoje osi. Ovaj rad je na taj način direktna dopuna/nastavak rada br. 292621 i 328390 (kojeg sam nešto kasnije upisao). Međutim iako je novi/dopunjeni opis zaista realnog "Sunčevog sustava" osnovna tema ovog rada, pored toga u ovom Sažetku iznosim i druge važne dijelove nove moje "Univerzalne kemijske teorije građe tvari" po izlaganju sastavnih dijelova vezano za pojedina područja odnosno moj praktičan i teorijski rad kojeg izlažem u CROSBI. Zbog toga ću redom nabrojiti ova poglavlja a isto tako ću na kraju dodati zapis o novim znanjima do kojih sam došao vezano za Ekologiju. Najprije prvi dio zapisa s nabrajanjem sastavnih dijelova iz mojeg kompletnog CROSBI-opusa: A) Patenti za rafinacijski postupak proizvodnje sekundarnog aluminija-konačno projektiranje novih taljiva/rafinatora ( Radovi 248137, 248147, 248238 , 198625 i 257554 ) B) Teorija gravitacije sa slijedećim temama : Utvrđivanje elekromagnetne/gravitacijske dvodijelnosti strukture tvari po Boškovićevoj teoriji formiranja prvih triju slojeva atoma u kristalnoj rešetki krute tvari, te po teoriji elektromagnetskog povezivanja 1g-Mola tvari, a sve to usklađeno s Einstein-ovim matematičko-fizikalnim izrazom za sadržaj energije u tvarima ; Izračun sile/energije gravitacijske veze Sunce-Zemlja po povezivanju elementarnih dijelova vezivne materije-kvarkova tvari etera (vakuuma ili plazme) ; Izračunavanje energija kemijskih veza svih tipova (nema pridruženih Radova iz CROSBI bibliografije) ; Teorija gravitacije ili Teorija elektromagnetnog/gravitacijskog formiranja valova tvari, po različitim energijama zračenja tvari, a sve po jedinstvenoj strukturi tvari "elektrona (= pozitronija po stanju tehnike)" ; Teorija gravitacije ili Teorija građe elektromagnetnih/gravitacijskih valova atoma deuterija i općenito elemenata Prirodnog periodnog sustava elemenata tj. g-Mola tvari po dvojnom valnom gibanju pod-čestica tvari-deuterijevih silnica, odnosno sastavnih neutronskih i protonskih polu-silnica po infracrvenom i mikrovalnom valnom gibanju (samo osvrt na ove teme u Napomenama CROSBI-radova 248109, 290340, 200535, 230355, 287498, 288286 i 288502 ) C) Primjena Teorije gravitacije : doprinos spoznaji "Laplace-ovog genija" i temeljnim medicinskim znanostima : Mehanika kretanja tijela Sunčevog sustava - Sunca, Zemlje, Mjeseca i Marsa. (obrađeno i prošireno s CROSBI Radovima 292171, 292239, 292621, 291439, 293744, 297983 ) ; Sudbina sunčevog sustava ; Paradigme u svemirskim istraživanjima ; Nemogućnost sudara Zemlje s asteroidima ; Izmjenično širenje i kontrakcija svemira (pridružen Rad br. 297983 ; Matematički izračun u odgovoru na fizikalno pitanje "Što je to transcendentnih 97% mase genoma?" - pogrešno računanje mase, što je analogno pogrešci u astrofizičkom računanju nedostatka 90% mase u svemiru" ; Crne rupe i središta atoma ; Svemirski neutrini : otkrića nobelovaca iz "znanstvene grupe Kamiokande" koja je u laboratoriju duboko ispod površine Zemlje, gdje Zemljin površinski magnetizam ne utječe na elektromagnetna zračenja, sakupljala svemirske neutrine za dokazivanje pretvorbe lakšeg kemijskog elementa u teži - klora u agon (nije pridružen ni jedan Rad ) ; Fotosinteza i foto-električni efekt ; Raspad veze C-O-H u strukturi DNK i pojava metilacije DNK, i usporedba s zajedničkim biokemijskim pojavama kod kroničnih upalnih procesa i malignih tumora - Temeljna teorija "čestičnih promjena" u metilaciji DNK ili pojavi deficitarnosti kisika u oboljelom tkivu kod upalnih procesa/tumora - Postavka da se tumor najučinkovitije može liječiti izazivanjem imunoloških reakcija (primjer upotreba interferona), odnosno da bi imunološki lijek (npr. cjepivo) trebalo izrađivati individualno iz antitijela koje je proizvela oboljela osoba što se podudara sa činjenicom da je DNK individualna karakteristika svake osobe ; Proces starenja, kojeg prati povećavanje sadržaja izotopa ugljika C(14) u tijelu čovjeka, i povezivanje ove pojave s zaključkom da bi upravo nakupljanje ovog izotopa ugljika  i njegov djelomični raspad u tijelu čovjeka mogao biti glavni uzročnik pojave raka, odnosno tumorskih mutacija DNK-a u stanicama tkiva - opis štetnog kemijskog raspada C(14) na nivou promjena subatomskih elementarnih čestica ; Kancerogenost ugljikovodičnih spojeva ( npr. benzena) iz dimnih plinova, porijeklom iz rafinerija nafte, zbog sadržaja štetnog  izotopa C(14) ; Optički električni kablovi i njihova supravodljivost elektrona u relativno niskim gustoćama protoka - jakostima struje (nije pridružen ni jedan Rad iz CROSBI bibliografije) ; Električna supravodljivost - fizikalno analogna supra-tečljivosti (pridružen Rad br. 299580 ) ; Novi zakon o ravnoteži reagensa  i produkata kemijske reakcije na osnovu novih fizikalno-kemijskih veličina - apsolutnih molarnih masa i gustoća tvari (nije pridružen ni jedan rad iz CROSBI baze podataka) ; Proširenje i korekcija Avogadrovog osnovnog kemijskog zakona ; Zakonitost (formula) za izračunavanje apsolutnih molarnih masa i gustoća kemijskih elemenata i njihovih spojeva (nije pridružen ni jedan Rad) ; Pravilo idealne solvent ekstrakcije (Rad br. 285843) ; Nova teorija sagorijevanja ugljika u atmosferi kisika (Rad br. 290584 i 290340) ; Izračunavanje Planck-ove konstante ; Prijedlog za eksperimentalno određivanje stvarne mase "elektrona = (pozitronija po stanju znanosti)" ; Izračunavanje najmanje udaljenosti između najmanjih postojećih dvojnih/simetričnih čestica te trajanja najmanjeg vremenskog trenutka ; Izračunavanje mase elementarne čestice deuterijevih silnica odnosno kvarkova sastavljenih od pod-čestica neutrona, protona i "elektrona = ili čitaj pozitronija" ; Izračunavanje broja deuterijevih vezivnih/građevnih kvarkova u prostoru plazme (etera ili vakuuma) gravitacijskog polja koje bi pripadalo prostoru Sunčevog sustava te broja dimenzija prostora koji je jednak broju ovih čestica-kvarkova (nije pridružen ni jedan Rad osim što su neke teme djelomično spomenute u samom Radu ili njihovim Napomenama - 230355, 248109 i 285843) ; D) Proširena primjena TEORIJE GRAVITACIJE: Svođenje svih prirodnih sila (mehanička, električna, nuklearna) na jedinstvenu prirodnu silu jediničnog kemijskog g-Mola tvari, te definiranje pripadajuće fizikalne jedinice (Rad br. 293744) ; Korekcija mase gram-Mola tvari na temelju utvrđivanja točne vrijednosti akceleracije zemaljske sile teže "g" i ostalih novih fizikalno-kemijskih parametara/veličina ; Izračunavanje akceleracije čestica kvarkova etera (plazme ili vakuuma) u prostoru od geostacionarne sfere do površine Zemlje važno za definiranje točne vrijednosti konstante akceleracije zemaljske sile teže ("g") odnosno građe 1 gram-Mola tvari ; izračunavanje prosječne elektronske gustoće etera ( plazme ili vakuuma ) gravitacijskog polja Sunčevog Sustava (= gustoći Sunčeve kromosfere po stanju znanosti) ; Proučavanje nuklearnih kemijskih reakcija po bilanci elementarnih čestica reagensa i produkata reakcija, sve u svjetlu objašnjenja pozitivnog i negativnog beta-raspada i pojave neutrina i antineutrina koji su u stvari raspadnuti elektroni, odnosno točno po NUTGT prostorno ne povezani (dezintegrirani) kvarkovi "elektrona =pozitronija" ; Objašnjenje za proizvodnju izmjenične električne energije iz tvari "elektrona = pozitronija" porijeklom iz plazme (etera ili vakuuma) Zemljinog gravitacijskog polja, s obzirom na prirodnu kvantno-gravitacijsku tendenciju stalnog održavanja ravnoteže vezivne energije i tvari na granici "(elektronskog) Molarnog viška" tvari električnog vodiča i okružujućeg prostora - etera ( plazme ili vakuuma) Zemljinog gravitacijskog polja ; Izračunavanje nove mehaničko-gravitacijske "energijske konstante K" pomoću Newton-ovog općeg zakona gravitacije odnosno primjenom Teorije kvantne gravitacije za utvrđivanje Boškovićeve energije privlačenja/odbijanja između tijela Sunčevog sustava (nije pridružen ni jedan Rad) ; E) Temeljni postupak (među brojnim paralelnim ) za provjeru teorije :Izračunavanje jedinične mase kvarkova deuterijeve silnice iz sastava tvari koja povezuje dva atoma ugljika u atomskoj vezi C-C tvari dijamanta ; Utvrđivanje postojanja dijela tvari, ili filozofski ( Herman Dalmatin ) "onoga u čemu nešto biva", a što nije obuhvaćeno Avogadrovim brojem čestica u g-Molu tvari - " Morfogenetsko polje tvari ili tzv. Molarni višak tvari" ; Druge povijesne filozofske misli značajne za razvoj znanosti su pod 1) " o metafizici u znanosti" po Emanuelu Kantu ....... ; Postavka da se genski građevni materijal nalazi upravo u ovom "Molarnom višku tvari", te da je u neživom svijetu upravo ovaj dio "odgovoran" za uspostavljanje prijenosa električne energije iz etera (plazme ili vakuuma) Zemljinog gravitacijskog polja putem električnog vodiča do potrošača električne energije (nije pridružen ni jedan Rad) ; Utvrđivanje točnog promjera Mjeseca i njegove udaljenosti od Zemlje (rad br. 293744) ; Utvrđivanje Sunčeve orbite ( s upućivanjem na provjeru po jednostavno provedivim mjerenjima ) oko našeg planeta Zemlje po novom ili dopunjenom grčko-antičkom geocentričnom Sunčevom sustavu (radovi br. 291439, 292171, 292239, 292621, 293744 i 297983) F) Dopuna iz CROSBI - Postavka o uzroku globalnog zagrijavanja Zemljine atmosfere : proizvodnja izmjenične električne energije je glavni uzrok narušavanja prirodne strukture čovjekovog najbližeg prirodnog okruženja - etera (plazme ili vakuuma) Zemljinog gravitacijskog polja u blizini Zemljine površine ( Rad br. 287498, 290584 i 290340) G) Razno : Kalendar vremena ili kvantno-gravitacijsko računanje godine po Suncu i Mjesecu i usporedba s pregledom povijesnih kalendara (nije pridružen ni jedan Rad) ; Transcendentni broj PI (3, 14), Ludolfov broj ili broj talijanskog matematičara Lazzerinija (3, 1415929), proizlazi iz kvantno-gravitacijskih brojevnih konstanti ili pravilnosti kao što su one opisane u Idealnoj solvent ekstrakciji, zatim u Idealnoj elektro-vodljivosti ili supra-vodljivosti i na kraju u Idealnom ili kružnom okretanju Sunca oko našeg planeta Zemlje ili točnije prostora s plazmom, na obodu kružne ravnine koja je produžetak ekvatorijalne ravnine, a na udaljenosti 113 milijuna km od središta Zemlje do središta Sunca i sve za vrijeme 24-satnog trajanja ekvinocijskog dana (Radovi br. 292621, 293744, 285843 i 299580) ; Rječnik osnovnih fizikalnih pojmova (Rad br.288286). .......VIDI DANAŠNJI PRILOG NABROJENIM TEORIJAMA U OBLIKU PRILOGA "PUNOG TEKSTA RADA": model dnevnog i godišnjeg okretanja Sunca oko planeta Zemlje u produžetku ravnina koje sijeku Zemlju između južne i sjeverne obratnice. .............NASTAVAK ili drugi dio zapisa vezano neposredno uz Ekologiju, datum unosa podataka je današnji 21. Lipnja 2008.: Slabljenje Zemljinog magnetskog polja (vidi prilog iz URL-adrese iz današnjeg Nedjeljnog Vjesnika» ) je uzrokovano nestajanjem dijela građevnog materijala Zemljinog etera, koji okružuje naš planet Zemlju. To je svojevrsni proces starenja u obliku "ne standardnog tipa" korozije/degradacije nežive tvari. Slično se događa i sa živom materijom kada slabe mehaničke funkcije organizma što na kraju dovodi do prirodne smrti. Prema mojoj NUKTGT-teoriji Zemljin (ili Newton-ov) eter, u dijelu ove materije koja se nalazi oko površine planeta Zemlje, energetski odgovara Zemljinom magnetskom polju, a grade ga protoni i neutroni i slobodni elektroni rastavljeni na svoje pod-čestice/kvarkove, vidi ostale moje radove u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji. Ovaj medij okružuje sve žive i nežive tvari na planetu Zemlji (jer okružuje i prapočelo tj. nevidljivi dio materije samog planeta). U njemu su sadržani slobodni elektroni iz tzv. « Molarnog viška tvari ili skraćeno MVT-a» . Jer ponavljam raniji zaključak po izračunima iz NUTGT-teorije, MVT je dio materije koji nije obuhvaćen Avogadrovom kemijskom količinom materije 1 gram-Mol, a kojeg sam nazvao također analognim pojmom: "MORFOGENETSKA ILI DUHOVNA STRUKTURA TVARI" (koja pored ostalog u staničnom DNA materijalu stanica tkiva nosi elektronski memorijski ili genski zapis) . Prema tome starenje Zemlje kada se gleda po analogiji starenja /slabljenja magnetizma žive tvari u obliku postepenog slabljenja njenog površinskog magnetizma oko stanice/tkiva/organizma je uzrokovano gubitkom slabo povezanog dijela MVT-a, a to su upravo SLOBODNI elektroni. .......U ovom kontekstu je posebno važan štetan ekološki utjecaj koji ima čovjek na mijenjanje prirodne građe MVT-a planeta Zemlje, vidi ostale moje radove koje sam upisao u CROSBI. ........Dakle umiranjem živih organizama, u njihovim ostacima/kostima preostaje DNK-materijal (tzv. VJEČNI ŽIVOT po NUKTGT-teoriji) koji je jedini zadržao izvornu strukturu, dok preostala tvar spada u neživu zato što ne posjeduje izvorne SLOBODNE ELEKTRONE u svojem okruženju!. ..........Prema tome kako su slobodni elektroni nužan dio žive tvari/organizma potreban za održavanje života tako je ista tvar neophodni dio nežive materije iz sastava Zemljinog etera, neophodan za održavanje mehaničke ravnoteže našeg Planeta u okviru RSS-a, i što više za očuvanje života na Zemlji tj. ZAŠTITU OD KOZMIČKOG ZRAČENJA I OD NEPRIRODNOG ZAGRIJAVANJA ATMOSFERE I POVRŠINE PLANETA OD TOPLINSKOG/SVJETLOSNOG SVAKODNEVNOG ZRAČENJA KOJE EMITIRA SUNCE (vidi članak iz Vjesnika i ponovo moje CROSBI-radove)!. .......Opisani dio materije fizičari identificiraju po detekciji magnetizma od pripadajućeg magnetskog polja. Prema tome konačan zaključak ovog dodatka Sažetku je slijedeći: naš planet Zemlja je nastala u odgovarajućem fizikalno-kemijskom procesu formiranja iz atoma i molekula nežive tvari tako da je njeno tijelo OSTATAK OVOG PROCESA A NJEN MAGNETIZAM JE NJEN SPECIFIČNI GENETSKI ZAPIS ANALOGAN OPISANOM DNA-ZAPISU/MEMORIJI ŽIVE TVARI. Zato čovjek ne smije mijenjati ovaj dio nežive prirode, jer bi to bilo isto kao da na negativan način genetskim inženjeringom mijenja DNA strukturu stanica živog organizma! Iz svega navedenog proizlazi da čovjek osim što ne bi smio crpiti električnu energiju iz Zemljinog etera da isto tako ne bi smio ni mijenjati Zemljinu koru (iskorištavati rude , crpiti naftu, asfaltirati zemljane površine i sl.) jer time mijenja dijelove tijela Zemlje koji svi zajedno određuju građu "Molarnog viška tijela planeta Zemlje" tj. "Magnetnog polja tijela planeta Zemlje", što je zaista iznenađujući/zaprepašćujući zaključak s obzirom na stanje/održivost današnjeg svijeta!.....Vidi ponovo prilog iz današnjeg Nedjeljnog Vjesnika o kratkoj studiji o klimatskim promjenama ....Autor: Boris ŠPADINA, U Šibeniku 21. Lipnja 2008.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija,Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

300434.Primjer_rada_br._292621_-_Model_gibanja_Sunca_i_Zemlje.pdf (tekst priložen 16. Lip. 2008. u 19:54 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285843

 

http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C06%5C21%5C59A59.PDF

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 23. Lip. 2007. u 10:37 sati

Napomene:

Za povezivanje znanosti i filozofije najviše sam koristio knjigu ( priručnik za nastavnike filozofije ) čiji je autor dr.sc.Boris Kalin : "Povijest filozofije s odabranim tekstovima filozofa" - Školska knjiga , Zagreb, 1995., XIX. prerađeno izdanje. Inače predmetni Rad se sastoji od približno 1000 stranica i njemu su dopunski, radi konačnog uređenja glavnih tema, pridružene različite druge vrste radova što sam ih upisao (ovdje) u CROSBI bazu podataka (vidi brojeve ovih radova s pridruženim glavnim temama u tekstu Sažetka). I na kraju Napomena za temu, odnosno zaključak koji se odnosi na Ekologiju: Ako atom kao najmanje tijelo tvari sadrži elektronski omotač (= morfogenetsko polje ) u kojem se nalaze slobodni elektroni, onda i atom rastavljen na sastavne dijelove ( subatomske čestice neutrona i protona ) mora u svojoj građi zadržati pripadajuće mu slobodne elektrone, a upravo ovo je ključna teza u slučaju opisanog metafizičkog ili kozmologijskog proučavanja kvarkova tvari Zemljinog kvantnog/gravitacijskog polja etera (plazme ili vakuuma). ........DODATNA NAPOMENA: Teme nabrojene u Sažetku za koje navodim "da im nije pridružen ni jedan rad": Nije pridruženi ni jedan rad u smislu da se neki od radova koje sam nabrojio (upisao u CROSBI bibliografiju) bavi direktno s spomenutom temama! .......Pregledao i zaključio, u Šibeniku 21.06. 2008. autor Rada i teksta upisanog u prijavni obrazac, BORIS ŠPADINA, (bspadina@siscia.simet.hr). .....KRAJ

 

 

 

23)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 304209

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Stvaranje naslaga zapečene troske i toplinski gubici strujne, trafazno-izmjenične, elektro-lučne peći
( Generation of the burning dross and calorific losses in electric arc furnace )

Izvornik:

Metalurški fakultet, Sisak- Aleja narodnih heroja 3, HR: 44103 SISAK

Vrsta:

Poslijediplomski seminarski rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Špadina, Filozofija, Ugljikova troska, Elektrotehnika, Kisik u kontaktu sa strujom elektrona iznad elektro-otpornih strujnih grijača
( Spadina, philosophy, carbonic dross, electrical engineering, oxygen in the contact with electrical flow of electrons overhead of the electric heater )

Sažetak:

Stvaranje tzv. "pjenastog ugljika"/ ugljične troske u elektro-otpornim pećima za održavanje temperature tekućeg aluminija, a koje koriste izmjeničnu struju u ljevaonicama za tlačno lijevanje aluminija, predstavlja tvrdokoran tehnološki problem zbog visokih troškova održavanja peći. .................Zbog toga se ovaj problem povezuje s predmetnim Radom kojem je težište na problematici stvaranja/sagorijevanja predmetne troske koja i ovdje ( u metalurgiji željeza) ima istu materijalnu osnovu ( ugljik), a nastaje u elektro-lučnim pećima za proizvodnju čelika. ................ U skladu s CROSBI-radom br. 290584 koji opisuje "novu teoriju sagorijevanja ugljika u atmosferi čistog kisika", u predmetnoj elektro-lučnoj peći (kod proizvodnje čelika) se pojavljuje ugljik kao rezultat raspada kisika pod utjecajem zračenja električnog luka u atmosferi peći u kojoj je normalno prisutan i kisik. ...................Budući da ovo nije "potpuno čista" situacija za objašnjenje ovog fenomena, Rad se može nadopuniti s metalurškom praksom pripreme/zagrijavanja tekućeg aluminija (u ljevaonicama tlačnog lijeva) što se izvodi pomoću elektro-otpornih peći sa grijačima ugrađenim u svod peći. Naime ovdje je očito da se ista troska ( koja reagira s metalnim parama i stvara tvrde karbide) stvara u kontaktu atmosfere peći i struje elektrona koja prolazi površinom električnog grijaćeg tijela ( jer je isključen svaki izvor pojave ugljika koji bi se unosio sredstvima kojima se stvara toplina ). Doduše grijači u jednoj varijanti izrade elektro-otporne peći, su izrađeni od silicijevog karbida, međutim oni se ne troše tijekom eksploatacije ( ne gube masu). Što više u praksi se pokazalo da količina ugljične troske koja nastaje tijekom vijeka trajanja grijača znatno nadmašuje ukupnu masu grijača instaliranih u svod peći. U ovom primjeru iz prakse troska se zapeče uglavnom za svod peći i stranicu peći u blizini oslonca grijača, a peć radi na trofaznu izmjeničnu struju s jačinom struje od 10-15 Ampera. U drugom primjeru iz proizvodnje aluminija, u varijanti modela elektro-otporne peći koja koristi dvofaznu izmjeničnu struju, a grijači su klasični-izrađeni od legure elektro-otpornih vodiča-grijaća, također se dešava opisana pojava nastanka pjenaste ugljične troske, što znači da opisani proces transformacije kisika u ugljik može nastati i bez prisutnost "primarnog" ugljika. Pri tome mislim na (primarni) ugljik u obliku grafitne elektrode kod elektro-lučne peći u metalurgiji željeza ili ugljik uključen u masi SiC-grijača kod elektro-otpornih peći u metalurgiji aluminija. Dakle konačni uvjeti za nastanak pjenaste ugljične troske su slijedeći : 1) postojanje zračenja struje elektrona iz izvora izmjenične struje ; 2) prisutnost kisika u  atmosferi peći u blizini ove struje ; 3) emisija metalnih para iz metalne pećne kupke za stvaranje zapečenih tvrdih slojeva karbida na vatrostalnoj oblozi peći ; 4) temperatura iznad metalne kupke veća od 800 stupnjeva Celzijusa (što je minimalna temperatura iznad metalne kupke u opisanim primjerima iz metalurgije aluminija). ..............Da bi se izbjeglo stvaranje pjenaste ugljične troske u elektro-otpornim pećima za pripremu aluminijske taline za tlačni lijev treba pokušati raditi sa nižim temperaturama u atmosferi peći ( manjim od 800 st. Celzijusa) , što znači da treba primjeniti regulaciju s češćim uključivanjem/isključivanjem grijača uz korištenje manje jačine struje (manje od 10-15 Ampera) za jednokratni novi unos topline iznad pećne kupke. Alternativno može se pokušati promijeniti spiralni oblik vodića-grijača na način da je u spirali-grijaću što manje ravne dužine grijača u odnosu na zakrivljeni dio. Ovaj zaključak se može izvesti iz elektrotehničke teorije stvaranja elektromagnetnih polja oko paralelnih i približenih ravnih elektro-vodiča izmjenične (ili istosmjerne struje), ali i dodatno iz prakse po iskustvu iz trećeg primjera iz metalurgije aluminija (također tlačno lijevanje aluminija) kada se u elektro-otpornoj  peći–loncu za održavanje temperature tekućeg aluminija koristi posebna konstrukcija tijela grijača-spirale , a peć regulira na temperaturu zagrijavanja peći-lonca do max.800 st. Celz. . Naime, u ovom tipu peći uz primjenu opisanih posebnih uvjeta, nema indicija za pojavu nastanka štetnih fizikalno-kemijskih reakcija, koje u elektro-otpornim pećima drugih tipova ili u elektro-lučnim pećima ( metalurgija željeza) uzrokuju stvaranje ugljika kao materijalne osnove za kasnije stvaranje ugljične pjenaste troske iznad metalne kupke u peći.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 29. Kol. 2007. u 12:29 sati

Napomene:

Na ovaj način može se i izvući dodatni dokaz da se struja elektrona koja dolazi iz izvora izmjenične električne energije provodi iznad površine električnog vodiča-strujnog grijača. Električni grijači propuštaju električnu struju (elektromagnetne valove tvari pozitronija po NUKTGT), ali pri tome stvaraju veliki otpor: Struja pozitronija prolazi kroz Morfogenetsko polje grijača na površini tijela grijača. Ovo polje se nalazi u gravitacijskom polju Zemlje odnosno u plazmi (vakuumu ili eteru). Zbog površinske napetosti tvari električnog grijača odnosno gravitacijskih privlačno-odbojnih sila koje stvaraju njegovu tromu masu, privlačenje struje elektrona ili točnije pozitronija, je relativno snažno (u odnosu na obične vodiće struje) što stvara trenje (toplinu) u sudarima ovih čestica sa česticama tvari slobodnih elektrona-točnije slobodnih pozitronija, koji se po NUKTGT kao Molarni višak tvari, nalaze u Morfogenetskom polju tvari grijača pomiješani s plazmom zemaljskog gravitacijskog polja, pri samoj površini tijela grijača. ................Nadalje (na današnji dan 3. rujna 2007.), kada se vratimo na NUTGT, vezano za "binding energy" može se dodati slijedeće: kako je alfa-čestica teža od jezgre atoma Helija tako bi i analogno deutron trebao biti teži od jezgre atoma deuterija ( 1 neutron+ 1 proton) upravo za razliku koliko doprinosi masa jednog slobodnog elektrona (tj. pozitronija ) što ju "povlači" deutron iz Morfo-genetskog polja atoma deuterija kod formiranja deutron-čestice. Prema tome ako hoćemo vidjeti kolika je razlika u sadržaju energije ("binding energy") između deutrona i jezgre deuterija onda se to može izračunati po sadržaji Einstenove energije / E = (m) x (brzina svjetlosti na kvadrat)/ koja pripada jednom cjelovitom slobodnom elektronu (tj. pozitroniju) u kvantno-gravitacijskom gibanju bilo u Molarnom višku tvari atoma Deuterija bilo u gibanju u okviru mase deutrona unutar plazme (vakuum, etera ili zemaljskog gravitacijskog polja) , koja ispunjava uređaj za proizvodnju deutrona. ............Nastavak od 08. rujna 2007.: .............Također, u kontekstu povezivanja metalurgije i elektrotehnike, a opet usko vezano za predmet ovog rada, mogu još dodati svoje nove spoznaje/promišljanja iz prvenstveno metalurškog područja korozije metalnih materijala: ................ Plinska korozija (u skladu s Wagner-ovim temeljnom teorijom) pod utjecajem vrućeg zraka (točnije kisika) u nekim industrijskim uvjetima eksploatacije konstrukcijskih metalnih materijala može dovesti najprije do stvaranja metalnih oksida pri površini materijala. Zatim u materijalu uključen oksidni uključak pod utjecajem vruće okolne atmosfere (visoko-temperaturna korozija od emisije elektrona iz izvora topline) može otpustiti kisik ali na način da ovaj kisik (ili atom kisika) dodatno, sada u struji toplinskih elektrona, otpusti dio svoje mase pretvorbom u ugljik i 2 molekule vodika. Ovo ima za posljedicu stvaranje "vodikove bolesti" u materijalu - poroznost od mjehura molekula vodika ili stvaranje raspuklina u materijalu od visoke koncentracije vodika i njegovog unutarnjeg tlaka. Uglavnom se može zaključiti da je u slučaju upravo opisane "korozijske transformacije kisika" / za razliku od "električne pretvorbe kisika pod utjecajem izmjenične struje", koju sam najprije povezao s predmetom rada u gornjem Sažetku odnosno ovoj Napomeni/ odlučujući utjecaj kemijske odnosno istosmjerne struje. ................. Na kraju možemo doći do općenitog zaključka o razlici između istosmjerne i izmjenične struje ili razlici u uspostavi elektronskog protoka tvari elektrona (ili točnije pozitronija) između jednog i drugog tehničkog slučaja. ................. Izmjenična struja potječe od tvari slobodnih elektrona koji se nalaze u plazmi (eteru ili vakuumu sve-okružujućeg Zemljinog gravitacijskog polja), a nju crpe i preusmjeravaju električni generatori izmjenične struje. Ona se provodi uz samu površinu električnog vodiča, a uzrokuje manje ili više zagrijavanje vodiča zbog sudara strujnih elektrona sa slobodnim elektronima iz sastava Morfogenetskog polja tvari vodiča. ................ Istosmjerna struja potječe od tvari elektrona koji pripadaju Morfogenetskom polju ili točnije tzv. "Molarnom višku tvari" kemijskih elemenata (atoma), a pokreće ju prirodni elektromagnetizam tvari povezan s njihovim površinskim napetostima odnosno s prirodnim stvaranjem njihove unutarnje kemijske veze ( "binding energy") za formiranje njihove trome mase. .................. I na kraju ova tema se može proširiti sve do tumačenja uzroka biokemijskog procesa raspada tzv. vodikove veze (u vezi atoma C-O-H) u strukturnom lancu DNK (metilacija DNK), jer bi također i u ovom slučaju temeljni uzrok bio raspad atoma kisika pod vanjskim "korozijskim" utjecajem istosmjerne struje elektrona, porijeklom od štetnih zračenja ili kemijskih utjecaja različitih spojeva-oksidansa. Jer isto kao što koroziju metala može smanjiti ili zaustaviti izrada konstrukcijskih materijala od kompozita metala i polimera (dodatak metalima polimernih spojeva SH skupine), tako i metilaciju DNK (početak pojave zloćudnih tumora) mogu umanjiti ili zaustaviti različiti organski kemijski spojevi - antioksidansi. .............. I konačno u nastavku današnjeg dodatka (06:30 h) može se doći do zaključka što bi značilo pretvaranje izmjenične u istosmjernu struju: to bi trebao biti postupak pokretanja slobodnih elektrona sa površine vodiča unutar samog ispravljačkog uređaja kao i priključenog vodiča istosmjerne struje i vodiča-potrošača istosmjerne struje, odnosno pokretanje ove tvari iz Morfogenetskih polja nabrojenih vodiča, a sve pomoću ulaza (u ispravljač) izmjenične struje slobodnih elektrona iz tvari koja pripada Zemljinom gravitacijskom polju. Naime, količina tvari (energije) sadržane u Morfo-genetskom polju nabrojenih tvari je ograničena (gledano po mojoj dopuni Avogadrovog zakona za broj čestica u Molu tvari-NUKTGT).Zato bi onda sve skupa navodilo na konačni zaključak da se, tijekom cijelog vremena trajanja trošenja električne energije, pretvaraju (gravitacijski)  elektroni plazme u Morfogenetske (Molarne) elektrone, jer se mora stalno održavati fizikalno-kemijska ravnoteža građe tvari vodiča u odnosu na Zemljino gravitacijsko polje. Pojednostavljeno gledano na ovaj način ispravljački uređaj primarno napaja Morogenetsko polje tvari vodiča da praktično ne ostane bez svoje materije-elektrona u svojem "Molarnom višku tvari". Na taj način se stalno na umjetan način održava prirodna građa tvari vodiča istosmjerne struje. ........... Po NUKTGT ovo je isto tako opis za proces trošenja/provođenja izmjenične električne energije tako da praktično u materijalnom-kemijskom smislu nema nikakve razlike između umjetnog toka istosmjerne struje i umjetnog toka izmjenične struje, jer se radi o protoku iste tvari - tvari pozitronija ( umjesto elektrona kako opisuje današnje stanje znanosti). Gledano fizikalno razlika između triju opisanih vrsta elektronskog (čitaj pozitronijskog protoka tvari je u naponima struje, jer prirodna istosmjerna struja ima najmanju elektromotornu silu pokretanja, zatim veću ima umjetno stvorena istosmjerna struja, a najveću (jedino na umjetni način nastala) izmjenična struja. Ovdje se sigurno radi o različitim brzinama gibanja čestica pozitronija kroz vakuum, ali u suštini pod-čestice pozitronija ili kvarkovi ovih čestica u svojem gibanju uvijek imaju titrajno gibanje, odnosno naizmjenično privlačenje i odbijanje simetričnih dvojnih čestica jednakih masa (jedne pozitivno, a druge negativno električki nabijene. .................. I za zaključak ove Napomene može se napisati da pozitronij u svojem gibanju kroz vakuum (po NUKTGT) može imati i oblik elektromagnetnog vala, što znači da put od 1, 5 x 100 milijuna metara, cjelovita masa jednog "makro-pozitronija" (ili jednog elektrona po stanju znanosti) prelazi za 1 sekundu, jer u ovom fizikalnom stanju pozitronij postiže najveću moguću brzinu-brzinu svjetlosti budući da se kroz vakuum giba bez otpora ili uz određeni zanemarujući otpor vakuuma /rezonancija ovog valnog gibanja s valnim gibanjem-titranjem slobodnih pozitronija koji se nalaze u Morfogenetskom polju oko masivnih čestica plazme Zemljinog gravitacijskog polja/. Brzinom svjetlosti (i na opisani način) električna struja pozitronija teče svjetlovodnim električnim kablovima što se koristi za pohranu i prijenos podatka u informatičkoj tehnologiji, tako da se u ovom slučaju radi o supra-vodljivosti električne energije, što je ipak moguće samo kod protoka struja relativno malih jačina (ili gustoća tvari pozitronija) i struja koje pokreću relativno slabe elektromotorne sile. .................... Najbolji primjer za ilustraciju transformacija opisanih vrsta električnih struja iz jednog oblika u drugi, je npr. rad mobitela : radi na istosmjernu struju, puni bateriju iz izvora izmjenične struje, tako da (uz pomoć ispravljača) može praktično izmjeničnu struju od 220V pretvoriti u istosmjernu struju niskog napona i na kraju proizvesti struju elektromagnetnih valova kada šalje podatke (poruke) ili kada prenosi zvuk (glas razgovora). To znači da eter (ili plazma Zemljinog gravitacijskog polja) na isti tehnički način prenosi i zvuk i svjetlost odnosno elektromagnetni val tvari pozitronija. Tu se radi o helikoidalnoj putanji u titranju čestica tvari pozitronija pri čemu je svejedno hoće li ovo gibanje prenositi titraje glasa ili informatičke podatke. Više o Edison-ovom izumu fonografa koji bi u tom slučaju bio osnovni izum na kojem se temelji današnja informatička i telekomunikacijska tehnologija, nalazi se u dijelu mojeg rukopisa za cjelovito izlaganje NUKTGT - literatura u knjižnici ili arhivu "Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo", Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb. ................... Pregledao i zaključio u Šibeniku, 25.08.2008., autor Rada i podataka u ovom obrascu : Boris Špadina

 

 

 

 

 

 

 

 

24)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 304851

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkriće karakteristične građe izotopa atoma kisika O-15, 9994 i povezano s time i temeljnog kemijskog mehanizma pojave raka/malignog tumora, kao i moguće kemijske zakonitosti starenja žive tvari
( Discovery of the particular material structure of the oxygen isotope O - 15, 9994, and at additional, of the mechanism cancer/malignant appearing, as well as the possible chemical process of the senescence of a living matter )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Metalurgija, Atom, Kisik, Pretvorba kisika, Medicina, Aristotel, Kant, Ruđer Bošković, Eudoxo
( Spadina, metallurgy, atom, oxygen, oxygen transformation, medicine, Aristotel, Kant, Ruđer Bošković, Eudoxo )

Sažetak:

Rad ima jednu stranicu sadržaja jer se iznosi u formi informacije - objave teorijskog otkrića s valjanom praktičnom potvrdom. Rad objedinjuje sve fizikalno-kemijske spoznaje do kojih sam došao dosadašnjim praktičnim radom u metalurgiji. Iz metalurgije ( vidi Rad br. 304209 ) proizlazi da ako se radi o potpunoj čistoj nepoznatoj tvari tzv. "pjenastog ugljika" ( dakle ako to nije npr. tvrdi ugljični spoj već čisti kemijski element) da se onda očito radi o vrlo tvrdoj materiji, koja se vrlo teško obrađuje s dijamntnim tokarskim noževima ( praktično nemoguće uzeti strugotinu za uzorak ). Kada bude gotova analiza ovog materijala na Metalurškom fakultetu u Sisku, od uzorka "pjenastog grafita" koji je uzet iz elektro-otpornih peći za pripremu tekuće aluminijske legure u IVANAL-u d.o.o. tvornici aluminija Lozovac ( Lozovac bb, 22221 Lozovac), tada ću o istoj znati nešto više. To bi onda opet mogao bio predmet nekog novog rada koji bi se bavio npr. samo ispitivanjem/opisom glavnih fizikalno-kemijskih svojstava ove tvari. ..........Međutim prije svega uzorke pjenastog grafita bi trebalo ispitati na radioaktivnost zbog dva puta većeg broja neutrona u odnosu na broj protona, a također iz razloga što sam opisanu pojavu u ovom radu povezivao s biokemijskim reakcijama u ljudskom tijelu, odnosno pojavom zloćudnih tumora. Naime ovaj korak bi poduzeo imajući u vidu štetne utjecaje na ljudski organizam, koji nastaju zbog različitih zračenja ili utjecaja pojedinih kemijskih spojeva-oksidansa preko određenih elektrokemijskih procesa ( ultraljubičasto zračenje Sunca ili štetan utjecaj kemijskih spojeva iz duhanskog dima i sl.), čemu se čovjek gotovo svakodnevno manje ili više izlaže. Dakle ako bi se na početku ispitivanja opisanog uzorka, pokazalo da se zaista ipak radi o radioaktivnosti (normalno ne u visokom stupnju zračenja ali ipak u očitoj prisutnosti ove pojave) onda bi najveća korist od ovog rada bila u tome što bi se definitivno i bez ikakve sumnje našao važan odgovor za medicinu - odgovor na pitanje kakav je stvarno temeljni mehanizam nastanka raka. Naime poslije ovog dokaza više ne bih vidio ni jednu prazninu/nedostatak u mojem pokušaju da odgovorim što temeljno kemijski znači pojava raka. To bi onda bio najveći uspjeh ili najveća korist od mojeg stvaranja cjelovite NUKTGT, jer mi je najveći motiv bio da nađem primjenu teorije najprije u medicini. Samo da ponovim, jer sam to već navodio, NUKTGT u teorijskom dijelu stvaram praktično od proljeća 2000. god. ( kada sam počeo s teorijskim obrazloženjima patentnih prijava za proizvodnju aluminija) pa sve do danas, vidi sve Radove, s njihovim sažecima i napomenama, koje sam upisao u CROSBI-bazu podataka. Ako se ipak vratim na ono što se može još realno napraviti u ovoj fazi istraživanja/analize, onda bi trebalo pogledati Rad kojeg sam upisao pod brojem 288286, kao poslijediplomski seminarski iz fizike metala i to u njegovom trećem dijelu - rječniku fizikalnih pojmova iz nano-tehnologije. Jer pod pojmom proton nano-tehnologija podrazumijeva subatomsku česticu koja svojim brojem/masom u atomu određuje o kojem se elementu radi. Očito u spornom opisanom slučaju, gdje sam se cijelo vrijeme mučio kako da nazovem novu tvar s 4 protona i 8 neutrona, treba pobliže precizirati definiciju tvari, jer nije niti izotop ugljika odnosno Bora niti njihova alotropska modifikacija. U tom slučaju ostaje da se radi o novom elementu Prirodnog periodnog sustava elemenata kojem treba još samo dati naziv - (12.09.2007. u 22:34 . To tvrdim zato što ne bi trebao biti niti izotop Berilija (iako imaju isti broj protona), zato što ne nastaje u radioaktivnom raspadu težeg elementa (kisika). Drugi razlog bi bio u tome što se može pretpostaviti da se pojavljuje i kao nemetal odnosno "poseban ugljik" u organskoj tvari. Doduše metalurški "pjenasti metalni ugljik/troska" (od kojeg sam uzeo uzorak za ispitivanje), u očitom metalnom stanju, ima sličnost s Berilijem zbog sličnosti po svojstvu tvrdoće, jer je poznato iz lijevanja aluminijskih  legura da se Berilij koristi kod izrade berilijevih bronci za izradu klipova za tlačenje tekućeg silumina /u komorama presa za tlačno lijevanje aluminijskih odljevaka/. Ponovnim pregledom već upisanog teksta Sažetka vidim nedostatak u isticanju mogućeg svojstva novog elementa ( što je bilo u kontekstu povezivanja cijele NKUTGT) da može u organskoj tvari biti "poseban ugljik". Jer ako se radi o novom elementu ( smještenom u Prirodnom  periodnom sustavu elemenata između 13-te i 14-te grupe elemenata, II perioda), onda je on poseban sam za sebe. Drugim riječima to bi značilo da kod metilacije DNK, kao nuspojave kod početka raka, dolazi najprije do raspada kisika u aminokiselinama DNK strukture. Kad se nakon toga stvore opisani atomi/tvar novog elementa tada on više ne sudjeluje u transformaciji DNK tvari (metilaciji). To znači da bi njegovo daljnje štetno djelovanje moglo biti u njegovoj kancerogenosti (sličnost s osobinom berilija) bez obzira što više nije uključen u sastav građe organskih spojeva u stanicama tkiva. Na taj način neka općenita, stvarno utvrđena, kao i neka pretpostavljena svojstva ovog novog elementa, bi bila slijedeća: u čistom metalnom kristalnom stanju ili kod formiranja među-atomskih / inter-metalnih spojeva u spoju s drugim metalima, materiji daje veliku tvrdoću (zajedničko sa svojstvima Bora i Berilija). Budući da je po masi najbliži Ugljiku, onda bi u svojem "nemetalnom stanju" ( koje bi trebalo stvarati strukture tvari slično nekim pojavnim oblicima ugljičnih struktura) trebao biti otrovan i kancerogen ( što je svojstvo metala Berilija ). I ponavljam: u metalurško-kemijskim događanjima, neposredno nakon što nastane iz Kisika, a kada se zagrijava iznad 800 st. Celzijusa i u prisustvu protoka elektronske tvari, stvara tvrdu pjenastu metalnu masu koja kristalizira na pothlađenim dijelovima vatrostalnog obzida peći (u blizini ovih događanja) ili pliva iznad pećne kupke budući da na nju obično pada iz atmosfere peći zbog svoje očito velike specifične težine. Također se dešava da se sa površine metalne kupke može istaložiti na dno peći i stvarati tvrde kristalizirane naslage koji brzo smanjuju kapacitet peći. To je inače uobičajena pojava u talioničkim plamenim stacionarnim pećima za taljenje silumina (jer se predmetni novi element i tamo stvara), ako se tekući aluminij ne zaštiti ili ne obrađuje na odgovarajući način, naročito kod upotrebe gorionika koji imaju snagu sagorijevanja jednaku ili veću od 3MW, čemu odgovara protok tekućeg goriva, npr. mazuta, kroz sapnicu gorionika, 300l/h ili više. Također se iz rada br, 304209 može zaključiti da na temperaturama od oko 1600 st. Celz. i većim prelazi u plinovito agregatno stanje te se oksidira sa kisikom (sagorijeva)uz vjerojatno stvaranje oksida (sličnog ugljičnom dioksidu) uz emisiju elektrona u okoliš u obliku (svijetlog) plamena. Vatrenu elektronsku plazmu bi trebao omogućavati kisik jednostavnim otpuštanjem svojih slobodnih elektrona iz njegovog Morfo-genetskog polja. Dakle obično sagorijevanje (oksidacija) tvari s kisikom uz pojavu plamena-elektronske plazme koja se emitira u okoliš sigurno se odvija bez kisikovih atomskih (težinskih) pretvorbi (po sadržaju i obliku subatomskih čestica protona i neutrona). Na ovaj način konačno dopunjujem i ispravljam svoju teoriju sagorijevanja tvari uz pomoć kisika, koja je usko povezana i sa temom ovog Rada ( vidi Radove br. 290340 i 290584) . Ipak još treba ispraviti jedan manji nedostatak : tijekom povezivanja teme ovog Rada s ranijim istraživanjem pojave sagorijevanja ugljika pomoću kisika očito sam obrnuo redoslijed odvijanja opisanih metalurško-kemijskih događanja sagorijevanja Ugljika ( kada se gleda ukupno ovaj Rad zajedno s radovima 304209, 290340 i 290584). Naime, prije, ili pri nižim temperaturama okoliša oko reagensa kemijske reakcije, se odvija obično sagorijevanje , a opisani NASTANAK NOVOG ELEMENTA NASTAJE PRI VIŠIM TEMPERATURAMA I/ILI UZ DODATNI UTJECAJ ELEKTRONSKOG PROTOKA U SAMOM PROSTORU SPAJANJA REAKTANATA KEMIJSKE REAKCIJE U PROCESU OKSIDACIJE/SAGORIJEVANJA TVARI UZ POMOĆ ELEMENTA KISIKA "O - 15, 9994". Prema tome mislim da je kisik u potpunosti otkriven tek danas što ću potkrijepiti još samo sa jednim dodatnim zaključkom. Ovaj zaključak neću puno objašnjavati već ću koristiti svoju filozofsku odnosno znanstveno-metafizičku metodu zaključivanja. Posebna građa atoma kisika, po danom opisu u ovom Radu, se odnosi na izotop atoma kisika O - 15, 9994, koji bi trebao imati približno istu Molarnu masu jednaku prosječnoj masi atoma kisika O - 15, 9994 (iz fizikalno-kemijskog računanja ovog prosjeka). Naime, u slučaju građe atoma kisika se radi o slučaju/računu koji daje gotovo zaokružen (cjelovit, paran broj bez decimalnih mjesta. To ukazuje na najveću pravilnost u građi 1 Mola tvari kisika, sastavljene iz mješavine redovnih atoma kisika i atoma izotopa kisika. Po ovoj osobini je KISIK SPECIFIČAN u odnosu na sve druge elemente Prirodnog periodnog sustava elemenata (izuzetak su neki radioaktivni elementi). Atomi jedne i druge vrste kisika su također simetrični po zbrajanju parnih i približno težinski jednakih subatomskih dijelova atoma ( 8 protona i 8 neutrona ) po njihovim masama mirovanja. Međutim potpuna pravilnost i simetričnost nije izvorna prirodna karakteristika tvari, zato što su i sami pod-dijelovi atoma, protoni i neutroni po masi svojih dijelova ( kvarkovi njihovih silnica - gravitacijskih valova) "blago" nesimetrični, kada se gleda jedna vrsta čestica/silnica u odnosu na drugu vrstu. Zbog toga su tvari izgrađene od aglomerata ovih čestica, npr. gram-Molova tvari, nestabilne i teže promjenama/uravnoteženju sve dok ne dostignu svoju "blagu prirodnu nepravilnost/nesimetriju". Zbog toga tijekom sagorijevanja ugljika u čistoj atmosferi kisika (tzv. Lavoisier-ov pokus ) se dešava da jedan dio tvari plina kisika "odbaci" dio atoma koji će najprije doprinijeti opisanom uravnoteženju. I kada se potom ovi atomi gubitkom protona i elektrona pretvore u NOVI ELEMENT-PJENASTI UGLJIK , "cilj je postignut". Isto tako pošto je učešće kisika u zraku relativno visoko (21%) slična pojava se može dogoditi i u metalurško-kemijskim događanjima kao što su ona opisana u radu br. 304209-Seminarski s poslijediplomskog znanstvenog studija metalurgije na Metalurškom fakultetu, Sisak, a iz Kolegija "Metode optimiranja toplinskih procesa". Napomena: po kisiku sam usklađivao i provjeravao svoju nadopunu/ispravak Avogadrovog zakona kao osnove za računanje Molarnih masa kemijskih elemenata, literatura u rukopisu u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH! Nastavak 15.09.2007.: Iz područja kemijskih reakcija u krutom stanju ( vidi Rad br.288304 - Seminarski s poslijediplomskog studija iz Kolegija "Kemijske reakcije u čvstom stanju" ), na primjeru umjetne korozije, odnosno anodne zaštite (aluminijskog profila izrađenog od slitine za preradu deformacijom  koja sadrži  Mg) pomoću stvaranja površinske presvlake od čvrstog i neporoznog sloja/filma aluminijevog oksida Al2O3, može se zaključiti, s velikom vjerojatnošću u točnost ovakve pretpostavke, da pojedini kemijski spojevi/tvari imaju afinitet za vezivanje samo "dobrog kisika" koji ne sadrži nestabilni izotop kisika. Analogno ovoj prirodnoj pojavi u neživoj tvari, također se sličan primjer posebnog ponašanja kemijskih spojeva prema kisiku može naći u slučaju vezivanja kisika za hemoglobin u krvi. U prehrani koja daje dobru opskrbu tkiva sa ovakvim kisikom koji se veže za hemoglobin (dakle reakcija spajanja bez učešća "lošeg" izotopa kisika ), manja je mogućnost početka pojave zloćudnog tumora, vidi današnji "Nedjeljni Vjesnik (15.09.2007.)" - hrvatski političko-informativni tjednik, u rubrici "Znanost", odnosno članak o istraživanju belgijskog znanstvenika Gabriela Devriendta vezana za različite kemijske utjecaje za pojavu ili sprječavanje zloćudnih tumora. Nastavak-Ispravak 17.09 2007.u odnosu na unos teksta od 15.09.2007.: "Analogno ovoj prirodnoj pojavi u neživoj tvari, vjerojatno se sličan primjer posebnog ponašanja kemijskih spojeva prema kisiku, može naći kod biljaka u stvaranju klorofila, koji bi također trebao vezivati samo dobar kisik. Zato kada se konzumira zeleno povrće ovaj kisik iz klorofila se veže za hemoglobin koji inače prenosi sav kisik (i onaj koji se udiše) do stanica tkiva. Na ovaj način pravilna ishrana može utjecati na prevenciju pojave raka (vidi znanstveno-popularni članak iz Vjesnika , 15.09.2007. o istraživanje belgijskog biologa vezano za zloćudne tumore). Drugim riječima "loš kisik", odnosno njegov raspad pod različitim štetnim utjecajima ili njegovo sudjelovanje u "korozijskom procesu/starenju žive tvari" bi mogao biti isključivi/osnovni uzrok pojave metilacije DNK-a, a možda i pojave kalcifikacije tkiva (vjerojatno krvnih žila ) u blizini oboljelog tkiva. Kod štetne metilacije DNA ili DNK, po drugoj oznaci iste organske strukture, (kao indikatora-procesa za dijagnosticiranje početka raka po temeljnim medicinskim znanostima) radilo bi se o stvaranju dodatnog atoma ugljika iz "lošeg kisika" iz C-O-H kemijskih veza, a kod kalcifikacije bi se radilo o elektrokemijskoj koroziji kalcija (iz tkiva) u kojoj sudjeluje kisik O2, a koji proces konačno stvara kalcijev hidroksid (vapno). Napomena : 1) Inače kalcifikacija se povezuje sa starenjem kao što je rak učestaliji kod starijih ljudi. 2) Što se tiče korozije metala, kod spominjane umjetne korozije aluminija u aluminijev oksid, - ovdje je Al2O3 stabilan jer vjerojatno sadrži samo "dobar kisik", dok je na primjer željezni hidroksid, kod korozije metala željeza Fe u "2 x (Fe2O3 x H2O)", nestabilan kemijski spoj, jer u sastavu vezanog kisika sadrži i "loš kisik" ( Fe-hidroksid zato otpušta vodu i prelazi u hrđu -dehidratizirani oksid Fe2O3, koji se ljušti i otpada s osnovnog materijala/metalne konstrukcije/. I NA KRAJU BI SE MOGLO POKUŠATI IZVESTI I DODATNU METAFIZIČKU POSTAVKU ZA OPĆU DEFINICIJU STARENJA ŽIVE TVARI U MOGUĆOJ ANALOGIJI S STARENJEM/KOROZIJOM METALA ( sve u kontekstu NUKTGT): Anodni proces elektrokemijske korozije (starenja žive tvari) bi bio ionizacija organskih spojeva u stanicama tkiva - izdvajanje elektrona ; Katodni proces bi bio redukcija protona s izdvojenim elektronima, i konačni katodni proces bi bio redukcija kisika O2 ili kisikova depolarizacija koju bi pratilo stvaranje nekog konačnog staničnog produkta starenja/korozije tako da bi ovaj produkt (obavezno ionski kemijski spoj) u svojem sastavu trebao neizostavno sadržavati atome vodika i kisika i naravno atome neutraliziranih kationa organske tvari podložne starenju. Nastavak 18.09.2007: Kod opisa korozije željeza potrebno je dodati da se Fe-hidroksid raspada na vodu i dehidratizirani Fe2O3 tek kod zagrijavanja hidroksida. Ovaj raspad omogućavaju primjese izotopa kisika u redovnom kisiku. Tako se opisani željezni hidroksid raspada na vodu koja vjerojatno sadrži samo redovni kisik (izgrađuje živu tvar-omogućuje život ). Naime ovaj kisik u vodi, za razliku od kisika u /OH-(minus)/ skupini ima afinitet prema vodikovoj molekuli / H2/. Na kraju željezo u Fe2O3 bi trebalo imati veći afinitet prema "lošem kisiku" tj. izotopu kisika. To bi onda kod željeza bio obratan slučaj nego kod ponašanja aluminija pri anodnoj oksidaciji-eloksiranju. Ovu postavku dokazuju reakcije pretvorbe nestabilnog Fe2O3 u ugljičnom čeliku, kada se čelik žari, pa onda npr. kod nižih temperatura žarenja gama-oblik Fe2O3 prelazi u alfa oblik (hematit) itd. Inače Fe2O3 je sastavni dio crvenog mulja kojemu daje crvenu boju. Kad se žari crveni mulj na temperaturu 400-450 st. Celzijusa, tada oksid Fe2O3 PRELAZI U MAGNETIT Fe3O4, jer crveni mulj mijenja boju u tamno-crvenu. U ovom kontekstu načeta tema bi se mogla proširivati praktično u nedogled. To bi već bilo širenje obrazloženja NUKTG iznad postavljenog plana. Međutim ipak bi još ostalo da se u odnosu na jučerašnji unos podataka ostavi alternativa za objašnjenje teorije starenja žive tvari ili "korozije" organskih tvari. Naime bliže konačnom rješenju ove prirodne zagonetke bio bi  Wagnerova kemijska korozije metala primijenjeno na organske tvari u stanicama tkiva. To znači da bi organska tvar koja korodira  trebala biti okružena sa nagrizajućim organskim spojevima-ne elektrolitima koji su kemijski agresivni iako ne provode električnu struju ili da se ovaj proces odvija pod utjecajem drugog medija - kisika koji također ne provodi električnu struju. Konačno mislim da se radi o drugoj podgrupi-tipu korozije/starenja tvari, pod utjecajem plina-molekule kisika O2. Dakle između organske tvari koja korodira u stanicama tkiva i kisika trebao bi se najprije stvoriti oksidirani sloj organske tvari. Ovaj sloj treba omogućiti difuziju atoma lošeg kisika koji je prije toga ili tijekom same difuzije prošao opisani proces pretvorbe u opisani novi element iz gornjeg opisa. Ponavljam pretvorbom izotopa atoma kisika nastaje opisani novi element sličan ugljiku i molekula vodika H2. Ovo bi opet trebalo povezati sa procesom nastanka zloćudnih tumora iz čega na kraju proizlazi da je prirodni proces starenja u stvari umjereni proces kvarenja ili starenja ili "korozije" DNA strukture (metilacija), a da je zloćudni tumor u suštini isti proces ali znatno ubrzan. Kada se opisani biokemijski proces pojednostavi, onda se radi o slijedećem : DNA struktura sa nekim svojim organskim spojem (u kojem ima vezu atoma u nizu C-O-H) se najprije oksidira i to bi bio anodni proces otpuštanja elektrona kroz oksidni film koji obavija organski spoj u stanici tkiva podložnoj koroziji/starenju ili obolijevanju od raka. Zatim u katodnom procesu, koji se odvija također na granici s oksidnim filmom dolazi do redukcije molekule kisika O2 koja prelazi u anion. Na kraju ovaj anion biva difuzijski povućen (opet kroz međašnji oksidni film)u strukturu DNA. Na taj način se samo prividno udvostručava broj ugljika jer ovaj element u opisanom stanju gotovo potpuno "sliči" ugljiku, tako da u konačnom produktu nastaje metilna grupa /CH3+plus/, koja je "samo slična redovnoj strukturi ovog spoja/kationa" kojeg inače sačinjava redovni atom C-12, 0107 i vodik H-1, 0079 . Na taj način dobiva se osnova za početak nastanka štetne metilacije DNA strukture. U osnovi METILACIJA JE ONDA REAKCIJA između: dva transformirana atoma kisika i /C-O-H /-niza atoma iz aminokiselina povezana tzv. vodikovom vezom. OVA REAKCIJA BI ZATO TREBALA DATI ODGOVARAJUĆE ORGANSKE PRODUKTE KOJI SADRŽAVAJU NAJMANJE DVIJE METILNE SKUPINE /CH3+plus/, kao npr. di-metil-eter, jer se anion kisika /O-/ iz veze atoma C-O-H iz aminokiseline, mora neutralizirati s te dvije metilne skupine (kationa), isto kao što se kod elektrokemijske korozije anion kisika /O2-/ neutralizira stvaranjem hidroksida. Naime učinak na kisik plinoviti (molekularni O2) ili elementarni (atomski O) u prijenosu elektrona u redoks-procesu ( u kojem sudjeluje ili anion kisika O2- ili anion kisika O- ) mora biti kod jednog i drugog tipa korozije isti, a to je električna neutralizacija atoma kisika. DAKLE S OVIM KONAČNIM ZAKLJUČKOM RADA, KOJI JE U PRVOM REDU METALURŠKI DOPRINOS ZA KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, ZAVRŠAVAM IZLAGANJE I KONAČNO UREĐENJE "NOVE UNIVERZALNE KEMIJSKE TEORIJE GRAĐE TVARI 2000-2007.", vidi Rad br. 300434. NASTAVAK 24.09.2007: U kontekstu korištenja spoznaja do kojih sam došao u međuvremenu, još samo ispravljam podatke o nekim napisanim pretpostavkama. Naime u razmišljanju o tome što je u stvari pjenasti ugljik ili "novi element" kako sam ga prvobitno nazvao, treba ispraviti odnosno konačno dodati da se radi o izotopu ugljika C-12 odnosno o ugljiku C-14 ( s 6 protona i 8 neutrona) koji nastaje iz "kisika s posebnom građom" kako sam ga opisao u ovom radu kao i u ispravci-Radu br. 305997 upisanom jučer 23.09.2007.

Projekt / tema:

Sveučilište u Zagrebu, S-III-158 Metalurški fakultet Sisak

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

304851.POSEBNOST_STRUKTURE_ATOMA_KISIKA_PO_METALURGIJI.pdf (tekst priložen 9. Ruj. 2007. u 13:53 sati)

Tiskani medij:

Da

CD/DVD medij:

Da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 9. Ruj. 2007. u 10:02 sati

Napomene:

Upisom ovog Rada i današnjom Napomenom završavam ciklus obrazlaganja ili "obrane" svoje NU(K)TGT, budući da sam sve započeo od realne postavke da je "ELEKTRON po poimanju iz današnjeg stanja prirodnih znanosti kemije i fizike", u stvari "POZITRONIJ", jer bi to proizlazilo iz općepoznatog eksperimenta prolaza gama zraka kroz jezgru atoma ( raspad zrake na elektron i pozitron). Dakle, u završetku obrazloženja "NUKTGT" za CROSBI-bibliografiju navodim još i to da se POZITRONIJ ( pogrešno tretiran kao elektron koji ima dvostruko manju masu ) može dobiti, osim na način kako je to po NUKTGT obrazloženo u Radu br. 304209, i utjecajem ultraljubičastih zraka na metalnu površinu što bi bio "foto-električki pozitronij". Također ista tvar može nastati u obliku elektromagnetnog vala pod utjecajem energije brzih elektrona koji prodiru u unutrašnji dio atoma, što ima za posljedicu emisiju slobodnih elektrona iz Morfogenetskog polja bombardirane tvari / na ovaj način se izgubljeni slobodni elektroni nadoknađuju-izmjenjuju s dolaznim elektronima a koji pak proces potiče promijenjeno-pobuđeno titranje unutarnjeg dijela bombardiranog atoma (= emisija X-zraka)/. Treći "kemijski" način proizvodnje/emisije pozitronija je onaj koji nastaje dovođenjem energije od čestica-bombi u samo središte atoma (= emisija beta ili gama zraka od raspada jezgre atoma). Prema tome današnja znanost ne sagledava sveukupnost građe tvari pa tako npr. za X-zrake daje tumačenje da bombardirana tvar/atom emitira svoju energiju/gradivu tvar ("X-zrake") što je očito pogrešno jer bi kroz neko vrijeme trajanja ovog zračenja katoda rendgenske cijevi ostala bez svoje mase ( analogno "nestajanju dijela tvari atoma" kod radioaktivnog raspada težeg radioaktivnog atoma u lakši stabilni atom ) što se očito ne događa. Što više treba uzeti u obzir da emisija/gubitak energije ujedno znači i emisiju/gubitak tvari. Opet je za ovo dokazivanje najbolji posljednji primjer proizvodnje pozitronija (a ne elektrona!) kod radioaktivnog zračenja gama zraka iz tijela atoma sve dok postoji i najmanji dio strukture atoma koji je radioaktivan. Na kraju ovaj zadnji primjer bi bio ujedno dokaz da je pozitronij najmanja postojeća prirodna makro-čestica koja sve izgrađuje i u koju se sve na kraju može razgraditi. Zato je jedan od najvećih svjetskih otkrića u povijesti znanosti, po meni, teorijsko otkriće pozitronija što je djelo hrvatskog znanstvenika Stjepana Mohorovičića iz 1935.g. Iste godine ovo otkriće je praktično potvrdio drugi znanstvenik u Njemačkoj. Stjepan Mohorovičić u Hrvatskoj nije doživio priznanje za svoj rad, možda i zbog toga što je svojim otkrićem doveo u pitanje točnost do tada važeće teorije o građi atoma. A daje S. Mohorovičić otkrio značajnu znanstvenu novost-postojanje pozitronija, kao "vjerojatno prirodnog spoja elektrona i pozitrona", govori konačna činjenica koja je ujedno i ključni dokaz valjanosti NUKTGT : u tehnici NMR-snimanja u medicinskoj dijagnostici (vidi Seminarski rad sa poslijediplomskog studija metalurgije, iz Kolegija " Rentgentska strukturna analiza metala"), aparat za snimanje radi na principu emisije pozitrona koju nose radiovalovi odnosno kratko-valno elektromagnetsko zračenje koje je ujedno jedna od karakteristika dvojnog valnog titranja pod-atomskih čestica (kvarkova atoma). Budući da se radi o dvojnosti prirodnog titranja tvari koja se snima (tkivo čovjeka) to onda i uređaj za NMR-snimanje ima glavnu karakteristiku u namještanju vremena rezolucije-usklađivanja s trenutkom kratko-valnog titranja čestica tkiva. Dakle da bi ovaj opis bio potpuno točan treba dodati i slijedeću postavku: radiovalovi koje grade dvojne simetrične pozitivne i negativne pod-čestice ne rezoniraju samo s pozitivno nabijenim pod-česticama iz sastava pozitrona već i ujedno i sa negativnim česticama elektrona, odnosno u opisanom primjeru radi se stvarno o rezonanci pozitronija i radiovalova ( jer je nemoguće usklađivanje/rezonanca različitih vrsta titranja ). Zato je ovaj moj rad ujedno i prilog tezi da se negativan odnos prema novim otkrićima, kako sam to upravo primjerom naveo, ne može dugo održati u znanosti, ili će alternativno na kraju i moj trud završiti u znanstvenoj ropotarnici do slijedećeg novog značajnog prirodo-znanstvenog otkrića prema kojem znanstvena zajednica neće moći ostati ravnodušna. Na kraju svim onim znanstvenicima i inženjerima koji sumnjičavo ili bez većeg interesa gledaju na NUKTGT preporučujem samo to da uzmu kompas i da po mogućnosti svakog sunčanog jutra (dovoljno je nekoliko uzastopnih dana) promatraju izlazak Sunca, te da bilježe zapažanja uspoređujući sve to s važećim, ali zastarjelim pogledima o kretanju Zemlje u odnosu na Sunce iz netočne Teorije heliocentričnog Sunčevog sustava. Ili alternativno neka uzmu dalekozor i neka za vrijeme noći u uštapu pogledaju Mjesec. Bit će im odmah jasno zašto bi se s teleskopima koji imaju povećanje od 23000 puta (i više) mogao vidjeti plamen svijeće na Mjesecu. Naime, upućujem na NUTGT odnosno priložen Rad broj 293744 u ovoj elektronskoj bibliografiji, koji jasno govori riječima i skicom da je Mjesec, u poziciji na kojoj se stvarno nalazi, 11000 puta umanjen (kada se gleda sa Zemlje). .......NASTAVAK 04. Kolovoza 2008.: U radu sam kombinirao informacije iz medija (vezano za liječenje zloćudnih tumora) s općim srednjoškolskim znanjem iz gimnazije (vezano za područja organske kemije i biologije) s stručno-znanstvenim metalurškim praktičnim i teorijskim spoznajama. ......KRAJ. ....Recenzirao u Šibeniku 28. Listopada 2008., autor rada i teksta Sažetka i ove Napomene, Boris ŠPADINA.

 

 

 

25)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 305985

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Galvanska korozija aluminija i Nova teorija proizvodnje električne energije
( Galvanic Corrosion of Aluminium and New Theory of Production Electrical Energy )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće .....( za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Filozofija, Korozija, Galvanizacija, Galvani, Elektrotehnika, Ohm, Avogadro, Aristotel, Kant, Ruđer Bošković, Eudoxo, Giordano Bruno
( Spadina, philosophy, corrosion, galvanisation, (Luigi Galvani), electrical engineering, Ohm, Avogadro, Aristotel, Kant, Ruđer Bošković, Eudoxo, Giordano Bruno )

Sažetak:

Rad je u stvari upis podataka u prijavne obrasce Sažetka i Napomene. Naime prvobitno zamišljen Rad je trebao biti moj Seminarski rad iz poslijediplomskog studija metalurgije na "Metalurškom fakultetu, Sisak" tako da je trebao opisivati pregled vrsta korozije i skraćenu opću teoriju elektrokemijske korozije. Na osnovu ovih postavki u Radu, prvobitno sam zamislio postaviti novu teoriju galvanizacije, u ovom slučaju galvanske zaštite aluminijskog konstrukcijskog materijala (građevinskog profila). Radi se o kemijskom opisu procesa stvaranja zaštitne prevlake od aluminijevog oksida Al2O3 koji se nanosi na površinu aluminijske slitine - najčešće AlMgSi0, 5, odnosno o procesu umjetnog izazivanja korozije. Gledano temeljno, u Radu sam u stvari opisivao kemijske principe elektrolize vode iz vodene otopine sumporne kiseline. Sumporna kiselina je elektrolit dok je voda tvar koja se u njoj otapa i koja u konačnici služi kao sirovina (izvor kisika ) za galvanizaciju. U elektrolitskoj ćeliji - galvanskom članku anoda je izrađena iz aluminija dok je katoda (najčešće) izrađena od olova. .........Nastavak/Napomena sažetka od 26.09. 2007.: Tekst koji je upisan u Napomenu istog dana kada je upisan i ovaj Sažetak (kod prilaganja punog teksta Rada), je neovisni sadržaj koji je napisan samo u kontekstu razvijanja novih fizikalno-kemijskih spoznaja, i zato se tako treba i tretirati, vidi današnji nastavak predmetne Napomene.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Tiskani medij:

Da

CD/DVD medij:

Da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 22. Ruj. 2007. u 17:01 sati

Napomene:

Vezano uz druge radove iz CROSBI: Elektroni koji sudjeluju u opisanom elektrolitskom procesu potječu iz Molarnog viška tvari elektrona koji okružuje atome kisika. Aluminij-anoda elektrolitske ćelije, u svojoj ionizaciji tijekom provođenje istosmjerne struje kroz elektrolit, svoje slobodne elektrone iz svojeg Molarnog viška tvari (Morfogenetskog polja) predaje elektrolitu, a elektrolit ove iste elektrone predaje kisiku koji ih zatim vraća aluminijskoj anodi. U procesu uvijek mora biti viška elektrona po bilanci broja/mase elektrona, jer se strujni krug ne može zatvoriti samo s opisanim slobodnim elektronima. Zato se u proces dovode dodatni elektroni iz izvora struje, odnosno iz Zemljinog gravitacijskog polja (plazme, vakuuma ili etera) putem pretvorbe električne struje iz izmjeničnu u istosmjernu. Drugim riječima bez opisane energije i dodatne tvari električne struje - elektrona (koji se "posuđuju" iz etera), očito je da proces ne bi mogao funkcionirati. To je zato što nedostaje tvar potrebna za materijalno zatvaranje strujnog toka (dodatni elektroni), a također je potrebno dovesti energiju odnosno upotrijebiti snagu električnog strujnog toka (koja se izvorno oduzima iz ukupne snage električnog generatora za proizvodnju izmjenične struje). ……………….Nastavak  26.09.2007.: Iz bazne teorije korozije koja se može naći u sveučilišnim udžbenicima ( vidi popis literature u priloženom punom tekstu primarno zamišljenog Rada kao seminarskog poslijediplomskog sa studija metalurgije), može se vidjeti da elektrokemija promatra elektrokemijsku koroziju metala pod utjecajem struje, kao prividan odnosno umjetni korozijski proces (vidi opis teorije korozije pod utjecajem lutajućih istosmjernih i izmjeničnih struja). U ovom opisu se može "između redaka" (kao i kod svih opisa nedovoljno istraženih pojava u stručnoj i znanstvenoj literaturi) zaključitii da u procesu korozije pod utjecajem izmjeničnih lutajućih struja dolazi do ujednačenih prekida korozijskih procesa prijenosa elektrona (kad traje jedna elektrodna perioda). Također kod opisa korozije pod utjecajem lutajućih istosmjernih struja govori se o "pozitivnoj struji" (kao da postoji i "negativna struja"). Iz ovakvih, za svakog istraživača vrlo vrijednih polu-podatka, može se nešto više spoznati o problematici s kojom se inače istraživač primarno bavi. Tako i ja sam mogu pretpostaviti u čemu bi onda bila razlika između izmjenične i istosmjerne struje u pogledu kretanja tvari elektrona koju prenosi električni strujni tok. Kod istosmjerne struje EMS ili napon ili razlika potencijala između dvije prostorno razmaknute točke, djeluje na elektrone tako da neznatno remeti njihovo prirodno valno gibanje (u neprestanom privlačenju i odbijanju sastavnih pod-čestica elektrona odnosno pozitivno električno nabijenih i negativno električno nabijenih pod-dijelova tvari). Međutim kod izmjenične struje je situacija drugačija jer se radi o strujama viših napona od onih koje ima istosmjerna struja. Zato se u elektrotehnici govori o linearnom longitudinalnom valnom gibanju putujuće tvari elektrona, odnosno o valu-periodi koja se jedanput nalazi u +Y koordinatnoj osi, a drugi put u –

Y koordinatnoj osi dvodimenzionalnog prostora (X, Y). Naime elektroni kao i svjetlosni val ili bilo koji drugi elektromagnetni val prolazi kroz plazmu. Prirodno gibanje električnog svjetlosnog elektronskog elektromagnetnog vala je takvo da pravi helikoidalnu valnu putanju, koja bi također trebala podrazumijevati naizmjenično privlačenje i odbijanje sastavnih pod-čestica koje u suštini rezoniraju s slobodnim česticama/elektronima iz sastava plazme. Slobodni elektroni u plazmi su povezani opet s električnim poljem koje stvaraju vezani elektroni plazme iz sastava masivnih pod-čestica protona i neutrona, a koje masivne čestice sam označio simbolom (e+, e-, X+ )i (e+, e-, X-) u rukopisu-Radu br.300434 kod opisa tvari neutrona i protona ( jer se dobiju kada se gravitacijska silnica ili val deuterijevog atoma s oznakom ( X+, X-, e+, e- ) podijeli približno na dvije težinski jednake polovine ), vidi dodatno radove br.290340 i 290584 i posebno općeniti opis građe atoma iz Rada br. 306025 kojeg sam upisao zadnjeg - 24/9/2007. Na kraju mogu još samo povezati svoju pretpostavku (s kojom sam počeo pisati NUKTGT) o tome da je PRAVI ILI NOVI KEMIJSKI ELEKTRON u stvari SPOJ TVARI ELEKTRONA IZ STANJA FIZIKE I TVARI POZITRONA IZ STANJA FIZIKE, odnosno POZITRONIJ STJEPANA MOHOROVIČIĆA. Ono što je teorijski 1934.godine pretpostavio Mohorovičić da se može ovaj pravi elektron razdvojiti na sastavne dijelove (što je praktično potvrđeno 1951. u Njemačkoj), danas inženjeri masovno prakticiraju u proizvodnji različitih tehničkih naprava/aparata, npr. u medicini : primjena pozitronske tomografije ili proizvodnja mješovitog elektromagnetnog NMR-zračenja što se sve koristi kod medicinskih snimanja itd. Nastavak 27.09.2007.: Iz ovdje opisane razlike u kretanju tvari elektrona kada se uspoređuje istosmjerni i izmjenični tok struje elektrona, kao i iz razmatranja općenitih sličnosti između istosmjerne i izmjenične struje (vidi Napomenu uz Rad br. 304209), te iz nekih drugih radova u kojima sam sustavno opisivao elektrotehnički dio problematike univerzalnosti građe tvari, može se još dodati slijedeće: Glavno tehničko pravilo ispravljanja izmjenične struje u istosmjernu, trebalo bi se temeljiti na principu smanjivanja napona strujnog toka elektrona. To bi onda na neki način bila obrnuta transformacija napona (u odnosu na standardni postupak kod rada transformatora). Također u istom kontekstu kada se vratim na odnos korozijskih procesa i električne struje (po spomenutoj sveučilišnoj literaturi iz predmetnog Rada) onda bi valjalo na novi način sagledati elektrokemijsko korozijsko pravilo elektrokemijskog ponašanja aluminija i magnezija. Naime kada ovi metali elektrokemijski korodiraju (sigurno u prirodnim okolišnim utjecajima) pod utjecajem izmjeničnih lutajućih struja tada se kod njih ne primjećuju "periodični elektrodni zastoji" korozijskog procesa pa proces korozije teče kao da na metale djeluje istosmjerna lutajuća struja. To bi se kod aluminija moglo objasniti pojavom prirodnog stvaranja površinske zaštitne prevlake od Al2O3 (vidi istu navedenu literaturu) koja ima veliki električni otpor, pa to onda (po Ohm-ovom zakonu) smanjuje jačinu strujnog toka, što na kraju rezultira sniženjem napona izmjeničnih lutajućih struja koja prolaze aluminijem. Budući da se sve dešava na površini metala, ovo objašnjenje konačno dokazuje točnost ranije pretpostavke, da se tvar elektrona električki provodi isključivo uz samu površinu metala/električnog vodiča. Što se tiče spomenutog korozijskog svojstva magnezija (Mg), koje je zajedničko sa svojstvom aluminija (Al) u pogledu ponašanja pod utjecajem izmjenične struje, radi se o specifičnosti magnezija po veličini njegovog atoma : zbog malog volumena atoma/elementa ili metala Mg, njemu pripadajuće Morfo-genetsko polje ili Molarni višak elektronske tvari ( koji ne spada u Avogadrov gram-Mol) je koncentriran ili zgusnut u malom prostoru oko pojedinačnih tijela atoma, pa tako i na samoj površini metalne Mg-konstrukcije ( ili površini 1 gram -Mola tvari) tako da ovaj prostor stvara pojačanu prepreku lutajućoj izmjeničnoj struji, te joj zato smanjuje gustoću a time i napon pa ovaj tok djeluje kao da je istosmjerni.

 

 

 

 

 

 

 

26)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 305997

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Galvanska korozija i Elektrokemijska teorija nastajanja ugljika C-14 u feritičnom sivom ljevu
( Galvanic corrosion and Electrochemical Theory of Arising Carbon C-14 in Feritic Castings )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće ....( za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Ugljik C-14
( Spadina, Carbon C-14 )

Sažetak:

Rad predstavlja završetak izlaganja Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari po Radovima upisanim u ovu elektronsku bazu znastveno-stručnih podataka.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

305997.Electrochemical_Theory_of_Galvanic_Corrosion_in_Feritic_Castings.pdf (tekst priložen 19. Tra. 2008. u 14:51 sati)

Tiskani medij:

Da

CD/DVD medij:

Da

URL Internet adrese:

http://whc.unesco.org/en/list/963

 

http://www.gimnazija-avrancica-si.skole.hr/

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 23. Ruj. 2007. u 11:25 sati

 

 

 

27)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 306025

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Građa molekule vodika H_2 po NUKTGT
( Material structure of H_2 by the NUCTMS )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće .....( za CROSBI

Godina:

2007

Ključne riječi:

Špadina, Atom, Bohr, Schroedinger
( Spadina, atom, Bohr, Schroedinger )

Sažetak:

Rad je napisan kao poticaj za nastavak šire primjene NUKTGT (koja je najprije prezentirana da postoji u ovoj elektronskoj bazi stručno-znanstvenih podataka), a sve po opisanom primjeru za područje fizikalne kemije. Rad govori o posebnosti strukture molekule vodika po načinu povezivanja elektronskih silnica, koje homogeno ispunjavaju prostor između jezgara dvaju atoma vodika odnosno dvaju protona H+ u jednoj atomskoj/elektronskoj ljuski ili Aristotelovoj kugličnoj sferi oko jezgara atoma. U slučaju molekule vodika ova sfera je izobličena odnosno ima oblik dvije spojene kuglice koje međusobno jedna u drugoj gube dio svojeg tijela-kuglice zbog međusobnog preklapanja dviju kugličnih kalota. .......Recenzirao 25.08.2008., autor: Boris Špadina

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

306025.Teorijska_primjena_NUKTGT_u_fizikalnoj_kemiji.pdf (tekst priložen 24. Ruj. 2007. u 11:13 sati)

Tiskani medij:

Da

CD/DVD medij:

Da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 24. Ruj. 2007. u 11:13 sati

 

 

 

28)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 306504

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkriće tajne građe pozitronija po NUKTGT
( Discovery of the Positronium mystery )

Izvornik:

CD-datoteka u osobnom kompjuteru ili elektronska baza podatka CroSBi, u prvoj objavi Rada

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

 Pozitronij, Filozofija, Metafizika, NUKTGT
( positronium, philosophy, methaphysics, NUCTMS )

Sažetak:

Rad ima samo dvije stranice sadržaja (jedna i druga označene brojem 2). Što se tiče navođenja literature, vidi Napomenu u ovom elektronskom prijavnom obrascu. .......Premda postoje nekoliko stotina radova na ovu istu Temu, ovaj Rad ima svoju originalnost po tome što opis građe pozitronija daje u kontekstu univerzalnog opisa građe mikro i makro-materije , vidi radove koje sam upisao u ovu bazu podataka kao jedini autor. ......... Opis PARAPOZITRONIJA iz stanja znanosti ukazuje na prvo posebno događanje u kojem se mogu sudarati ili "anhilirati u bljesku" pozitivno i negativno nabijene čestica (e+) i (e-), koje su prije sudara imale suprotne spinove. Po ovom radu nakon ovakvog sudara dolazi do povezivanja "izvornog pozitronija iz građe mikro-materije" s još jednim slobodnim pozitronijem iz sastava plazme Zemljinog gravitacijskog polja, što rezultira pojavom dva kvanta elektromagnetnog (gama) zračenja. .....S druge strane opis ORTOPOZITRONIJA ukazuje na mogućnost drugačijeg načina sudaranja elementarnih čestica (e+) i (e-) kada one imaju spinove istih smjerova : tada kao rezultat "anhilacijskog bljeska" nastaju tri kvanta ili tri fotona elektromagnetnog gama značenja što znači da se "izvorni pozitronij uzet iz građe mikro-materije" ( npr. atoma nekog kemijskog elementa) spojio s još dva slobodna pozitronija iz sastava okružujuće plazme Zemljinog gravitacijskog polja. .........S druge strane fizikalni opis građe "izdvojenog ili samostalnog pozitronija" (kao posebne mase u vremenu i prostoru) u odnosu na stanje iste tvari u atomu ukazuje na to da se masa ovog pozitronija može ( kod ubrzavanja čestica do brzine koja je jednak približno brzini svjetlosti) reducirati na 1/2 mase fizikalnog elektrona odnosno 1/2 mase fizikalnog elektrona. .......I sada ovdje dolazimo do konačne mogućnosti zaključnog objašnjenja za realnost međusobnog nadopunjavanja između važećih fizikalnih teorija i "NUKTGT": Kada se reducira masa pozitronija na jednu polovinu mase fizikalnog pozitrona ili elektrona tada dobivamo najmanju elementarnu postojeću česticu (e+) odnosno (e-). Kada su ove čestice međusobno povezane u jednu jediničnu elementarnu makromasu/"silnicu" daju neutrino odnosno antineutrino po opisu iz NUKTGT, vidi popis ostalih 30 radova kojima sam jedini autor. ........MASE NEUTRINA I ANTINEUTRUNA su zanemarive ili po fizici "približno jednake nuli", zato što se po opisanoj dezintegraciji polovine mase fizikalnog elektrona ili pol. m. fizikalnog pozitrona, reducirana novo-nastala masa ( inače najmanje postojećih elementarnih subatomskih čestica ) ne može eksperimentalno ( po postojećim metodama mjerenja ) utvrditi. ........NA KRAJU SE MOŽE ZAKLJUČITI ŠTO JE TO 1931. godine otkrio fizičar Thomson kada je "otkrio elektron" : OTKRIO JE FIZIKALNI ELEKTRON KOJI JE PO MASI JEDNAK FIZIKALNOM POZITRONU dok je kemijski elektron, odnosno "pravi elektrotehnički elektron", odnosno "Mohorovičić-ev pozitronij" iz sastava građe atoma, različito ili drugačije stanje tvari ili mase povezane s energijom, od onoga stanja tvari kojeg je pronašao ovaj engleski znanstvenik.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika, Kemija, Povijest

Puni text rada:

306504.306504._Prijedlog_4._teme_izvedene_iz_metalurgije_aluminija_za_Magistarski_rad_.pdf (tekst priložen 21. Lis. 2007. u 11:15 sati)

Tiskani medij:

Da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 28. Ruj. 2007. u 10:49 sati

Napomene:

A) Literatura : 1) Boris Špadina : CroSBi radovi (prethodnih 30 radova) gdje sam također jedini autor 2) B.V.Nekrasov : "Opća kemija", Izdavač - Naučna knjiga Beograd, 1971.g .............................B)POVEZIVANJE TERMODINAMIKE S TEMOM OVOG RADA, PO naučenom s predavanja kojeg je održao u Šibeniku član "Društva inovatora Faust Vrančić, Šibenik" inače doktor fizike, gospodin Neven Ninić : Smatram da ako termodinamika ne može protumačiti način proizvodnje električne energije ( po pretvorbi jednih vrsta energija u drugu), što sam shvatio iz predavanja, da se onda znanost treba okrenuti alternativnim objašnjenjima među kojima bi bilo i ono koje sam ja dao u svojim radovima. Ovakve radikalne promjene ne bi bile nikakvo otvaranje službene znanstvene ili stručne realnosti prema nekakvoj "fantastičnoj znanosti", već uistinu kvalitetan i neophodno potreban znanstveni iskorak. ......Vezano uz ovu dilemu samo, kao digresiju uz prezentirani Rad, za zaključak ću samo spomenuti , na mnogim Sveučilištima u svijetu već priznatu, "Alternativnu indijsku medicinu" ( uspješno liječenje različitih zloćudnih tumora pomoću pročišćenih metalnih prahova - Hrvatska televizija ; "Na rubu znanosti, listopad 2007."). Ova medicina "liječi uzroke bolesti, a ne radi pretežito na ublažavanju njihovih simptoma, što pretežito prakticira službena medicina, kojoj se inače jedino ne može osporiti uspješnost u kirurškom liječenju i liječenju zaraznih bolesti" ( citat iz izlaganja gosta spomenute TV-emisije - indijskog doktora medicinskih znanosti iz područja "Alternativne indijske medicine" ). ...........PREGLEDAO i zaključio u Šibeniku, 19. 11. 2007., autor Rada i teksta u pisanog u prijavni obrazac, BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

29)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 307438

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Elektrokemijska teorija Galvanske korozije iz industrije aluminija
( Electrochemical Theory of Galvanic Corrosion from Aluminum Industry )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće ....( za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Galvani
( Spadina, Galvani )

Sažetak:

Rad je bio prethodno upisan u ovu bazu podatka pod brojem 305985. U ovom novom Radu, koji će se dakle voditi pod novim brojem, radi se samo o ispravci tiskarskih grešaka uz dodavanje Zaključka koji je neposredno povezan s spomenutom prethodnom verzijom rada odnosno koji je povezan s prethodnim zapisom podataka koji se unose uz Rad u prijavni elektronski obrazac u rubrici Sažetak i Napomena..............Svrha danas upisanog rada je u tome da ukaže na važnost novih teorija, pa tako i prezentirane, jer kao što znamo dobra teorija je najbolji temelj za buduću praksu. Međutim smatram da "Nova galvanska teorija" nije važna samo za bolje razumijevanje metalurških procesa, već i šire, jer je izvedena iz više temeljnih tehničkih znanosti ..../vidi ostale radove iz ove bibliografije, kojim radovima sam jedini autor/....... Na taj način ovaj Rad se može tretirati kao mogući "znanstveni alat" za pokretanje novih teorijskih istraživanja iz pojedinačnih temeljnih tehničkih znanosti, u različitim znanstvenim projektima. Naime isto tako je meni Boškovićeva "Teorija građe kristalne atomske rešetke" ( "Teorija prirodne filozofije", autora dr. sc. Darka Dadića ) poslužila kao osnova u mojem stvaranju, jer ono što sam pročitao iz znanstvene literature za mene ne mora imati jednaku važnost kao za nekog drugog i obratno. Drugim riječima uvijek se netko nađe (pa makar i za 100 ili 200 godina) da u djelima ovakvog tipa nađe za sebe nešto korisno. ......Autor: Boris ŠPADINA dipl. ing., u Šibeniku, 04. Srpnja 2008. ....KRAJ

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija,Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

307438.GALVANIC_CORROSION.pdf (tekst priložen 4. Srp. 2008. u 09:45 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://scholar.google.hr/scholar?num=100&hl=hr&lr=&q=%22%C5%A0padina%22&btnG=Tra%C5%BEi

 

http://www.sisakturist.com/engpovijest.php

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 7. Lis. 2007. u 10:23 sati

 

 

 

 

 

30)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 307448

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Otkriće građe laserskih zraka po kratkoj metalurškoj analizi ljudskog znanja od otkrića vatre do izuma TV prijamnika
( Discovery of the structure of laser rays by the short chemical analysis of human knowledge from fire discovery to invention of the TV receiver )

Izvornik:

CD datoteka u osobnom računalu

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Laser, Pozitronium Stjepana Mohorovičića, Vatra, Voda, Kiselina, TV prijamnik, elektron, pozitron
( laser, positronium of Stjepan Mohorovičić, fire, water, acid, Tv receiver )

Sažetak:

Rad povezuje teoriju galvanske korozije s elektrokemijskom teorijom proizvodnje i prijenosa električne energije preko opisa kemijske suštine prirodne pojave stvaranja vatre i kemijskog procesa rastvaranja vode u kiselini.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika, Kemija, Povijest

Puni text rada:

307448.307448.Znanje_od_otkrica_vatre_do_izuma_TV_prijamnika.pdf (tekst priložen 19. Lis. 2007. u 13:12 sati)

Tiskani medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 7. Lis. 2007. u 16:09 sati

 

 

 

 

31)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 309557

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Multidisciplinarni pristup: "Galvanska korozija i liječenje raka, I. uvodni dio"
( Multidisciplinary researches: "Galvanic corrosion and Cancer treatment, 1st preliminary Part" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće(za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Metalurgija, Grafitizacijska galvanska korozija, Zloćudni tumor, Sagorijevanje ugljika, Kancerogene tvari, Izotop kisika O-16, Ugljik C-14
( Spadina, metallurgy, developing of carbon inside of galvanic corrosion, cancer, combustion of the carbon, matters that causes cancer, isotope of oxygen O-16, carbon C-14 )

Sažetak:

Rad povezuje stvaranje ugljika u galvanskoj koroziji nežive tvari sa starenjem ("korozijom") žive tvari odnosno s obolijevanjem od raka preko objašnjenja glavnog uzroka ovih događanja : štetne pretvorbe "posebno građenog kisika O-16" (kao izotopa kisika O-16) u ugljik C-14 (koji je izotop ugljika C-12). U Radu koristim ili spajam sva saznanja do kojih sam došao u prethodnim CROSBI radovima, a kojima sam također autor, ali i najnovije spoznaje do kojih sam došao slušanjem predavanja na, upravo jučer završenom, Simpoziju hrvatskog društva za goriva i maziva "Maziva 2007., Pula 24. - 26. 10. 2007."

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

309557.Galvanic_corrosion_Cancer_tretment_1st_preliminary_Part.pdf (tekst priložen 19. Tra. 2008. u 20:50 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 27. Lis. 2007. u 16:51 sati

 

 

 

32)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 309677

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Galvanska korozija i liječenje raka, II. dio - Liječenje do potpunog izlječenja
( Galvanic corrosion and Cancer treatment, 2nd Part - Treatment to total recovery )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Metalurgija
( Spadina, metallurgy )

Sažetak:

Rad je direktni nastavak Rada br. 309557, odnosno praktično krajnji cilj ili zaključak svih dosadašnjih radova.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

309677.Galvanic_corrosion__Cancer_treatment_2_nd_Part_Tretment_to_total_recovery_.pdf (tekst priložen 19. Tra. 2008. u 19:32 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 29. Lis. 2007. u 13:06 sati

 

 

 

33)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 309843

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Masa elektrona i jedinica atomske mase
( Mass of electron and unit of atomic weight )

Izvornik:

CD datoteka u osobnom računalu

Vrsta:

Popularan rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

elektron, pozitron, pozitronijum
( electron, positron, positronium )

Sažetak:

Rad je zaključak ili završni Rad svih CroSBi radova.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika, Kemija, Povijest

Puni text rada:

309843.Masa_elektrona_i_jedinica_atomske_mase.pdf (tekst priložen 31. Lis. 2007. u 00:04 sati)

Tiskani medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 31. Lis. 2007. u 00:04 sati

Napomene:

Pregledao i zaključio u Šibeniku, 19.11.2007., BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

34)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 310049

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Galvanska korozija DNA i Sistemski eritemski lupus
( Galvanic Corrosion of DNA-structure and Systemic lupus erythematosus )

Izvornik:

CROSBI baza podataka

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Korozija, Sistemski eritemski lupus, Kemija, Metalurgija
( Spadina, corrosion, systemic lupus erythematosus, chemistry, metallurgy )

Sažetak:

ENGLISH:The work is a continuation of theoretical works on "Corrosion of metals" and "Corrosion of living matter". The Article gives example of possible theoretical descriptions of biological mechanism of corrosion or organic causes of illness in the field of medicine. .....NASTAVAK NA HRVATSKOM 29. Lipnja 2008.: Na temelju današnje provjere Rada (vidi Napomenu) po povijesnoj literaturi (Izvor je austrijski Institut za povijest medicine) dolazi se i do mogućeg objašnjenja, usklađenog s NUKTGT, vezano za pitanje "zašto je pretjerano sunčanje danas opasno, a prije npr. 30 godina nije bilo?" Zato što se danas daleko više nego prije 30 godina koristi tvar/energija uzeta iz magnetnog polja našeg planeta Zemlje. Na taj način uzeti elektroni nisu više na prirodnom mjestu (već u tehničkim uređajima na Zemlji). Na taj način je OTVOREN PUT pretjeranom zagrijavanju Zemlje i nastanku različitih kožnih bolesti (a ne samo Lupusa). ......Opisana situacija je pogotovo štetna za stariju populaciju stanovništva jer čovjekova prirodna zaštitna elektronska tvar/magnetno polje oko tijela ( elektronska tvar koju sam nazvao "MVT žive i nežive tvari" po NUKTGT-teoriji) po mehanizmu "ne standardne korozije" sve više slabi kako čovjek sve više stari! ........NE STANDARDNA KOROZIJA je gubitak elektronske tvari iz Morfo-genetskog polja ili okruženja 1gMola tvari. Ovaj gubitak nastaje istovremeno s korozijom ili starenjem DNK staničnih struktura, jer kako se smanjuje fizička masa stanica tkiva po kojoj cijeli organizam fiziološki funkcionira tako se smanjuje i pridružena količina elektronske tvari. .....Ponovo na ovom mjestu ističem da opisanu elektronsku tvar fizikalno-kemijskim proračunima nije obuhvatio, po meni uz Ruđera Boškovića jedan od najznačajnijih znanstvenika u povijesti znanosti, talijanski fizičar i kemičar profesor fizike u Torinu Amadeo Avogadro. ......Usputno spominjem u ovom radu da je Avogadrovo otkriće molekularne strukture tvari po "Avogadrovoj hipotezi" dobilo na značenju tek nakon 47 godina kada je drugi talijan Canizzaro svijetu objasnio značenje Avogadrovog otkrića. Canizzarovo objašnjenje potvrdio je njemački matematičar Loschmidt postavljanjem "Avogadrovog broja" za sadržaj N-čestica u 1gMolu. ........Za razliku od opisanog udruženog djelovanja više ljudi na rješavanju jednog te istog stručnog kemijskog problema, autor je usavršio i  kompletirao "Avogadrovu hipotezu" kada je na osnovu fizikalno-kemijskih proračuna postavio pravilo po kojem su "Apsolutne (Molarne) gustoće tvari obrnuto proporcionalne njihovim apsolutnim (Molarnim) masama bez obzira da li se radi o plinovitim elementima, metalima, nemetalima i ostalim vrstama kemijskih elemenata" (utemeljeno na referentnom gram-Molu Aluminija), vidi sve moje radove u CROSBI-bazi podataka, a posebno rad br. 285843. ....... ...... HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA (osim dodatka od 29. Lipnja 2008.): Rad je nastavak teorijskih radova o Koroziji metala i Koroziji žive tvari. On daje jedan primjer mogućeg teorijskog opisa mehanizma biološke korozije odnosno organskog uzroka bolesti iz područja medicine.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

310049.Galvanic_Corrosion_of_DNA-_STRUCTURE_and_SLE_.pdf (tekst priložen 19. Tra. 2008. u 15:30 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhd/ecrits/khleopard.htm

 

http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C07%5C02%5C18A18.PDF

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 5. Stu. 2007. u 03:57 sati

Napomene:

ENGLISH: I think that this Work will be useful especially to scientists from other scientific areas (primarily pharmacy) when he connects with works that are in this, CROSBI-database, provided scientists with the Faculty of metallurgy Sisak at the University of Zagreb, in the framework of projects, the Government of the Republic of Croatia (Ministry of Science). I am thinking here particularly in connection with one work (Project 124 -124 1565-1524) who was awarded the Rector's award for 2006/2007. This article speaks of the plant SANSEVIERIA trifasciata and its ability to stop the corrosion with no living matter-aluminum construction. Specifically, in the end, by linking research, I conclude that there is a certain equality between the natural chemical events of the life and those not living in the matter in the sense of the universal theory of corrosion and protect against corrosion. .................HRVATSKI: Mislim da će ovaj Rad biti posebno koristan znanstvenicima iz drugih znanstvenih podrucja ( prvenstveno farmacije ) kada se on poveže s radovima koje su u ovu, CROSBI-bazu podataka, upisali znanstvenici s Fakulteta metalurgije u Sisku, pri Sveučilištu u Zagrebu, u okviru projekata Vlade Republike Hrvatske (Ministarstva znanosti). Ovdje posebno mislim na vezu s jednim radom (Projekt 124 -124 1565-1524) koji je nagrađen s Rektorovom nagradom za 2006/2007. Ovaj rad govori o biljci SANSEVIERIA trifasciata i njenoj sposobnosti da zaustavi koroziju kod ne žive tvari-aluminijske konstrukcije. Naime u konačnici, po istraživačkom povezivanju, zaključujem da postoji određena jednakost između prirodnih kemijskih događanja u živoj i onih u ne živoj tvari u smislu postojanja univerzalne teorije korozije odnosno zaštite od korozije. .............NAPOMENA NA HRVATSKOM 29. Lipnja 2008.: Prilažem URL-adresu s Interneta koji opisuje nazive kožnih bolesti s narodnom povijesnom terminologijom. U ovom prilogu Lupus se povezuje s uzrocima ove bolesti koji se javljaju isključivo u urbanim sredinama jer je to tzv. bolest zatvorenih prostora (američki moderni izraz je SSB – sindrom bolesti zatvorenih prostora/poslovnih zgrada). Ovoj kožnoj bolesti, dakle bolesti na površinskom tkivu čovjekovog tijela, pridružuje se u prvom redu osobina da se javlja kada čovjeka okružuje neprirodna atmosfera. Naime u toj štetnoj situaciji nastaju različiti (još uvijek nedovoljno istraženi) štetni kemijski utjecaji koji remete prirodno funkcioniranje kožnih stanica. Prema tome ova kožna bolest može nastati sve jedno da li će ovi utjecaji doći od primjerice ispušnih plinova automobila ili od pretjeranog boravka u prostorima zagađenih duhanskim dimom ili pretjeranog sunčanja/primjene štetnih kozmetičkih preparata/zračenja nekih žarulja, kompjutera, tv-prijemnika, mobitela (sve u moderno doba) ili nedovoljnog prozračivanja prostorija u kojima čovjek boravi kada nije osigurano dovoljno kisika za normalni metabolizam stanica kože. .......Gledano još šire u kontekstu teme ovog rada, neprirodna korozija/degradacija staničnih DNA-struktura, uzrokovana raznim štetnim ekološkim utjecajima, sigurno je i uzročni mehanizam za objašnjenje trenda stalnog smanjivanja reproduktivnih sposobnosti kod živog svijeta bilo kod životinja npr. pčela koje nestaju, bilo kod ljudi: izvor podataka za ova dva zadnja zaključka mi je bio "TV-Dnevnik" I. programa HRT-a tijekom ovog mjeseca Lipnja 2008. odnosno večeras. Posebno je bio zanimljiv večerašnji prilog o pčelama koje se umjesto u poljima (pod drvećem) sakupljaju pod betonskim konstrukcijama zgrada u gradovima, zato što im beton, s svojim pridruženim prirodnim morfo-genetskim poljem, pruža zaštitu ili "zaklon" od neprirodnih vanjskih utjecaja i to u prvom redu od neprirodnog elektromagnetnog zračenja koje emitiraju ili elektro-tehničke naprave ili Sunce pa onda ono zbog trenda stalnog povećanja propusnosti Zemljinog morfo-genetskog (magnetnog) polja, lako prodire u svaki kutak prostora zemaljske kugle. ......NASTAVAK 02.Srpnja 2007.: Vezano za nestajanje pčelinjih zajednica vidi članak iz priložene URL-adrese s internetskih stranica današnjeg VJESNIK-a. .........Autor: Boris ŠPADINA, Rukovoditelj Sustava kvalitete i zaštite okoliša u IVANAL d.o.o. tvornici aluminija ...( i dobrovoljni stručni suradnik-volonter nekog budućeg svjetskog projekta za globalnu zaštitu planeta Zemlje i života na njemu). ....KRAJ

 

 

 

 

35)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 311628

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Metalurški zapis o proizvodnji sekundarne aluminijske slitine AlSi9Cu3 iz sekundarnog aluminijskog otpatka onečišćenog s mehanički vezanim željezom
( Metallurgical note about the secondary aluminium production of AlSi9Cu3 alloy, from secondary aluminium scrap that is soiled with mechanical mixed iron )

Izvornik:

CD datoteka u računalu

Vrsta:

stručni rad

Godina:

2007

Ključne riječi:

Aluminij, Željezo
( aluminium, iron )

Sažetak:

Rad daje zapis iz metalurške prakse iz područja industrijske proizvodnje aluminijske sekundarne slitine iz koje se proizvode odljevci za strojogradnju.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija

Puni text rada:

311628.ZAPIS_IZ_INDUSTRIJSKE_PROIZVODNJE_SEKUNDARNOG_ALUMINIJA.pdf (tekst priložen 22. Stu. 2007. u 13:57 sati)

Tiskani medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 22. Stu. 2007. u 13:30 sati

Napomene:

Pregledao i zaključio autor rada, u Šibeniku, 12/12/2007, Boris Špadina, dipl. ing. metalurgije.

 

 

 

 

36)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 311764

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Okoliš: Rječnik novih fizikalno-kemijskih pojmova, I. dio
( Environment: Glossary of new fundamental physico-chemical notions, 1st part )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Okoliš
( Spadina, environment )

Sažetak:

The work is a dictionary of basic physical and chemical terms which I have worked by harmonization of "New universal theory of chemical material structure" (which I presented in my CROSBI-works) with physics and chemistry, especially according to the description of the structure of atoms or chemical quantity of matter -"g-mol substances" This work can be connect with work 297983 of who I am also the only author, in a way that is providing this appendix :............. Reducing of mass of sun (thermal-emitting and other radiation) according to the General Law gravity (Newton) can lead to the question of permanence existing natural balance in mutual connecting the Sun and Earth. As you know this balance at the same time continually held the same range of distance between the Sun and Earth (in summer months 151 million kilometers, and in winter 149 million kilometers). This simple observation can specify at the the conclusion that such a process could have resulted of convergence these two bodies. For example, greater Earth`s gravity energy in relationship to the Solar-gravity anti-energy (since the Earth is not changing the mass) can be cause for convergence of these two bodies. However this article is giving the possibility of fuller understanding of chemical-mechanical connection among Sun and Earth (improving Newton's theory)............Specifically descriptions of Earth`s Ether (or Newton `s Ether) comes from the better understanding of energy who connects Sun and Earth and vice versa, or stems from the natural properties of Ether. This substance (see the full text of the article)" is responsible "for mechanical - Chemical connecting on the "Bošković's small and large distances." This means that reducing the mass of the Sun can lead to reduction of mass of Ether`s substance that belongs to sun, but she posseses the same quantity of gravity-energy. This means that are not coming in any change of the position of Sun and Earth or their distance one to other, as we could conclude in first moment, based on Newton's theory ( simple mechanical laws of Newton`s-theory ). At the end we can connect this explanation with the cosmological situation in which the stars (such as our sun) in its final stage became small "mass of White Dwarfs" which no longer shine / emitting of heat and other radiation of the electrons as a product of burning does not exist, because the process of thermonuclear reaction is completed /. Another reason for the maintenance of the constant distances among the Sun and Earth we can find in the following sphere (see details of work), that there is around the planet Mars at the end of the Realistic Solar-system. According to Theory of realistic Solar-system exist only above listed bodies or exactly sun and planets Mars and Earth with their natural satellites (Fobos, Deimos, Venus, Mercury and Moon). ........So, Mars has a function of maintenance of the balance in Realistic Solar-system or among the Sun and Earth. The planet Earth there is in a central part of RSS, together with his natural satellites ( Moon, Venus and Mercury). ........ Specifically Mars and the sun, and their gravity-spheres, which are located in a separate, external, gravity-connection inside of "a realistic solar-system" must balance with the inner part of a "core of Solar System", ( inner part makes the planet Earth, Moon, Venus and Mercury). ............ This was just an introduction in which I had intended this work in connect with problem of protection of environment, or directly with article 297983. ......... So is important the scenario of the end of the life inside Solar-system. We can not expect scenario devastation Solar-system, in distant future, due to continuous reduction of mass of the Sun, because his physical stability, when it measure by the stability of the position of bodies of Realistic Solar-system. .....Consequence of reducing the mass of the Sun manifest as a dilution Ethers, which belongs to sun`s inner sphere which is in direct contact with Earth`s sphere. This will ultimately affect on the our planet Earth due to increasing Sun`s thermal radiation that they will easily penetrate to the Earth's surface. It will bringing the increasing global warming. .......... As for the emission of carbon dioxide, which "creates a greenhouse effect and global warming is causing towards todays of the official science", this means scheduling emissions CO_2 molecules in the Earth`s space in a way that these molecules will mix with Ethers. On this way still remains open space for the passage of electrons from Sunčeve radiation, according to the theory that the Ethers (see description of this concept in today's work) does not enter only in the atoms. In other words per my NUCTMS-theory greenhouse layer or coating substances (in terms of creating a compact physical obstacles that can retain heat), will become reality when content of carbon dioxide yarn a critical concentration in relation to the concentration other gases naturally present in the Earth's atmosphere. According to my NUCTMS-theory greenhouse layer can be first a symptom before the start of a lack of oxygen due to congestion with technological CO_2-waste. ....At the end, in this article I will connect on explanations in my biological CROSBI-work 309557: the beginning of the realization of ecological scenarios, should come as a natural disturbances "chemical diversity of the Earth's atmosphere" (various diseases, which are basically changes in the chemical structure of DNA, such as inflammatory processes and tumors) . Therefore, the second ecological importance (the first is the "energy conservation of natural composition of ethers in relationship to content of free electrons", sees CROSBI work 293744) must be special protection of natural "chemical diversity of the air". For as we know without oxygen does not have the life as well as without of sunshine. ......... Author: B. Špadina, in Šibenik, 22.05.2008 .... END

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

311764.Zemljino_gravitacijsjko_polje_i_ekologija.pdf (tekst priložen 26. Stu. 2007. u 00:45 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 25. Stu. 2007. u 11:57 sati

 

 

 

 

 

 

 

37)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 312539

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Rječnik novih fundamentalnih fizikalno-kemijskih pojmova, II dio
( Glossary of new fundamental physical and chemical notions, 2nd part )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, /1 kg/, /1 N/, 1 kp/, Nova univerzalna kemijska teorija građe tvari
( Spadina, /1kg/, 1/N/, 1 /kp/, New universal chemical theory of material structure )

Sažetak:

ENGLISH: The work is a continuation of previous work. In reality the work provides an innovative addition of new basic physical terms in current technical Dictionary. The work exactly describes these new technical terms by using my NUKTGT-theory. ........... Aim of work is that merging of physics (mechanics) and chemistry (general or basic chemistry) draw attention to the necessity of changing the unit for <1gMol> amounts of chemical substances. Also at the same time, aim of work is that draw attention to the need for changing understanding "unit weight". These aims can be realize by harmonization units /1kp/ and /N/, and also by implementation a "new 1gMol quantity of chemical substance" in practice, all according to element hydrogen or more precisely according to the 1gMol of molecules of oxygen O_2 and corrections acceleration "g" with a value of 9, 81 m/sec^2 on the exact value, all according to my NUCTMS-theory. My contribution to Science or source for this Work is located in the State bureau of intellectual property, the city of Vukovar Street 78, HR: 10000 Zagreb, as a theoretical extension of patent P970238. … … … .When we will use the new unit of weight, in accordance with NUCTMS-theory, it will run in this way that, the first, must to reduce existing mass 10 times and then to join the new value of natural acceleration (that prevails on the surface of planet Earth) of exactly 10 m/sec^2. In this way, we will get the old unit 1 N ( 1N = 1 kg m /sec^2). Also, we have to get the corrected value of the mass (kg) according to current science. E.g. if the man has 80 kg by the current state of physics and chemistry, then he really has a mass of only 8 kg, so that it creates a weight of only 80 N, i.e. increases the weight of the Earth for only a 80 N (80 kg m/sec^ 2). In this way the old units for a < Mechanical pennyweight > in value of <1kp> will be unnecessary, because new unit of specific weight will be . .......... The new physical and chemical units in technical practice will have practical application in metallurgy during the testing of materials (e.g. at determining Compressive toughness). … … … … … ..HRVATSKI: Rad je nastavak prethodnog rada. U stvarnosti rad pruža inovativno dodavanje novih osnovnih fizikalnih pojmova u trenutni tehnički rječnik. Rad točno opisuje ove nove tehničke pojmove pomoću moje NUCTMS-teorije. ........... Cilj rada je da spajanjem fizike (mehanike) i kemije (ili osnovne opće kemije) ukaže na nužnost promjene jedinice za 1gMol količinu kemijskih tvari. Također u isto vrijeme, cilj rada je da ukaže na potrebu za promjenom razumijevanja "jedinicu težine". Ovi ciljevi se mogu ostvariti po usklađivanju jedinice /1 kp/ i /N/, a također i po provedbi "nove 1gMol količine kemijske tvari" u praksi, sve po elementu Vodiku ili točnije prema 1gMol-u molekula kisika O_2 i korekciji ubrzanja "g" s vrijednošću od 9, 81 m/sec^2 na točnu vrijednost, sve prema mojoj NUCTMS-teoriji. … .. Moj doprinos znanosti ili izvor za ovo djelo nalazi se u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, HR: 10000 Zagreb, kao teorijsko produljenje patenta P970238. … … … . Kada će se koristiti nova jedinica težine, u skladu s NUCTMS-teorijom, ona će se izvoditi na taj način da se prvo mora smanjiti postojeća masa 10 puta, a zatim se pridružiti nova vrijednost prirodnog ubrzanja (koja vlada na površini planeta Zemlje) od točno 10 m/s^2. Na taj način ćemo dobiti staru jedinica 1 N (1 N = 1 kg m/sec^2). Također, moramo dobiti ispravljenu vrijednost mase (kg) prema važećoj znanosti. Npr. ako je čovjek, po trenutnom stanju fizike i kemije, ima 80 kg onda on stvarno ima masu od samo 8 kg, tako da to stvara težinu od samo 80 N, tj. povećava težinu Zemlje za samo 80 N ( 80 kg m s^-2). Na taj način stara jedinica za u vrijednosti <1kp> će biti nepotrebna, jer nova jedinica specifične težine će biti . .......... Nove fizikalno-kemijske jedinice u tehničkoj praksi će imati praktičnu primjenu u metalurgiji tijekom ispitivanja materijala (npr. u određivanju Kompresijske čvrstoće).

Projekt / tema:

S-III-158, Metalurški fakultet Sisak, Sveučilište u Zagrebu

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

312539.Razumjevanje_fizike_po_NUKTGT.pdf (tekst priložen 2. Pro. 2007. u 14:34 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Pozitronij

 

http://www.walter-fendt.de/ph14cr/bohrmath_cr.htm

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 1. Pro. 2007. u 11:42 sati

Napomene:

Primjer primjene rada: Željeli bismo ispitati vrijednost smanjenja dužine zbog kompresije. Uzorak je izrađen od lijevane aluminijske legure "226D" / AlSi9Cu3 u lijevanju pod visokim tlakom. Tada ćemo prvo definirati vrijednosti Newton-ove sile za gibanje klipa stroja za ispitivanje materijala, na primjer 100000 N. Nadalje, moramo utvrditi jednoliku brzinu gibanja klipa kojim želimo ispitati uzorak (m /s), također. Kupac aluminijskih odljevaka stavlja zahtjev da je optimalna brzina gibanja klipa 10 mm / s (ili 0, 01 m /s). A sada nailazimo na problem definiranja glavnog parametara za testiranje: mase klipa za kontinuirano i jednoliko opterećenje. ........Cilj ove kratke analize je da ukaže na mogućnost inovativnog mehaničkog ispitivanja materijala. Naime ono mora biti usklađeno s prirodnom silom gravitacije na način da stroj za ispitivanje daje rezultate ispitivanja upotrebljavajući jedinicu "kg/mm^2" umjesto "N/mm^2". Dakle, jedino u ovom slučaju možemo vjerno oponašati prirodnu silu gravitacije umjesto da koristimo umjetno opterećenje izraženo s Newton-ovom silom. Na kraju to znači da ispitivanje mora biti pojednostavljeno tako da ćemo računati s jedinicom /kg/ umjesto s jedinicom "N = kg m /sec^2". ........Nadalje, za svaku vrstu materijala mi ćemo odrediti dva parametra: 1) masu opterećenja /X? kg/ prema standardnim osobinama materijala koje osobine opet određuje iskustvo ili eksperiment i naravno 2) relevantno ubrzanje prema vrijednost "g" od sile težine na površini Zemlje. Drugim riječima budući da ovaj drugi parametar "primjenjuje" priroda, , onda ćemo mi u stvari koristiti samo masu /"m" kg/! Dakle ovo će biti prirodan način ispitivanja pomoću gravitacije jer ona određuje strukturu tvari i njena upotrebna svojstva. I to će onda biti veoma značajno poboljšanje važnog mehaničkog ispitivanja materijala za industrijsku ili laboratorijsku praksu. Općenito materijali koji su izloženi pritisku određene težine (mase) , moraju imati takav postupak ispitivanja da dodavanje težina (točnije masa) na uzorak je postepeno tijekom elastične deformacije pa sve do početka procesa trajne deformacije i tako sve do završetka razaranja uzorka. Kod ovog procesa mi postepeno dodajemo jedan po jedan uteg (počevši od najtežih do najlakših) i na taj način mi radimo eliminaciju utjecaja gravitacije. Nigdje nema metode koja se bazira na principu ispitivanja metalnih uzoraka kao što sam ispred opisao. Kao rezultat slijedi zaključak da aktualni postupci ispitivanja materijala pod tlakom nekog tereta obično daju netočne karakteristike materijala. To praktično znači slijedeće (naravno pod uvjetom da mi koristimo isti uzorak) da ako vi uzmete određenu silu kompresije "N" kao i određenu brzinu klipa koji opterećuje uzorak, to ne bi bila ujedno garancija da će te dobiti u svim laboratorijima jednaku vrijednost za %-kontrakcije materijala u području elastične deformacije. Razlozi: ako mi ne primjenjujemo iste uvjete ispitivanja (ista akceleracija i masa klipa) u svrhu dobivanja kontinuirane referentne Newton-ove sile ( kod ispitnih strojeva s hidrauličnim pogonom) onda mi ne možemo dobiti jednake rezultate. Naime zbog istih razloga, također (konačna) ista brzina gibanja klipa (jednoliko gibanje!) ne može biti preduvjet za dobivanje jednakog rezultata. Na kraju mi možemo koristiti prirodni ili umjetni način za gornje mehaničko ispitivanja materijala, a to je upravo dilema: "Da li da mi upotrebljavamo postojeću jedinicu (kp/mm^2) ili (kg/mm^2)".? Ova dilema može biti riješena pomoću moje NUKTGT-teorije, ili točnije pomoću nove jedinice "N" - ("kg m/sec^2) za sve vrste sila, bilo da ovaj fizikalni pojam opisuje jednoliko ubrzano pokretanje mase do uspostave jednolike brzine gibanja ili pak da pojam sile jeste sila koja proizvodi ili tromost u tijelu ili pokreće ovo tijelo u slobodnom padu u blizini površine našeg planeta Zemlje. U konačnici to znači da moramo izbjeći upotrebu jedinice /kp/, po prvom koraku u kojem ćemo postojeću masu umanjiti za točno 10 puta, a onda u drugom koraku postaviti novu definiciju za pojam jedinice /1 N/ tako da će to postati univerzalna jedinica za silu (koja će izbaciti iz upotrebe "1 kp"), vidi sve moje CROSBI-radove. Pored ostalog po važećoj fizici "spajanje/razdvajanje" svemirskih tijela (kao što je između Sunca i našeg planeta Zemlje) jedanput je izraženo pomoću /N/. Međutim ta ista sila (koja djeluje i unutar tijela kada se ona nalaze na povrsini planeta Zemlje također) može se pretvoriti u /kp/ što u konačnici ne daje isti iznos temeljnih jedinica (kg m/sec^2) ; Tu se ne radi o tome da fizika jednako tretira opisanu silu gravitacije (npr. po pretvorbi manje jedinice u veću i obratno), već upravo o suprotnoj situaciji da važeći opis gornjeg fizikalnog djelovanja nije u potpunosti odgovarajući. Naime točno bi bilo to da kada mi koristimo različite fizikalne jedinice da to ujedno definira jednak iznos temeljnih jedinica koje su ugrađene u njima, naravno gledano po pojedinačnim slučajevima. Dakle činjenica da je npr. u slučaju djelovanja između Zemlje i Sunca iznos ovih jedinica X i Y , govori u prilog da je moja konstatacija bila točna! Budući da novi /kg/ (NUKTGT-teorija) je 10 puta manji od onog po etalonu, onda novi /kp/ je približno jednak važećem "1 N" ili to je upravo "1 kg m/sec^2". Naime po mojoj teoriji sile težine "g" iznosi 10 m/sec^2 a ne 9, 81 kg m sec^2, ( vidi više u mojim CROSBI radovima). Također novi iznos za "gram-Mol" tvari (kemijskih elemenata i njihovih spojeva) također je 10 puta manji gledano pojedinačno po važećem "g-Mol" ovih tvari. Dakle, uz navedene korekcije jedan /kp/ postaje jednak jednom /N/ (1kp=1N) odnosno po količini "kg m/sec^2" ove jedinice postaju jednake, tako da /kp/. Rezultat ove analize je taj da (kp) može (već od danas) postati zastarjela fizikalna mjerna jedinica i prema tome nepotreban ili suvišan za upotrebu u fizici!. ...I konačno ja postavljam pravu definiciju za /1N/. To je ona sila koja količinu tvari 1 k-Mol elementarnog vodika (0, 1 kg) na putu od "1m" ubrzava za 10 (m/sec^2) /, vidi moje CROSB-radove. Određena količina jedinica "N" definira silu koja povezuje Zemlju sa Suncem, ali isto tako određeni iznos /N/ posredno povezuje i predmete (tijela) /koja se nalaze na Zemlji/, sa samim Suncem, itd., sve u skladu s mojom teorijom po kojoj naš planet Zemlja je smješten u centru Našeg realnog sunčevog sustava (teorija RSS-a unutar kompletne NUKTGT-teorije), ... vidi vise u mojim CROSBI-radovima ; ....Stvaranje Einstein-ove tjelesne mase : prirodna akceleracija "g" s vrijednošću «g» = 1o m/sec^2" (NUKTGT) nije samo usmjerena po dužini od sredine tijela (koja su na površini planeta Zemlje) prema središtu našeg planeta, već u "svim smjerovima" odnosno u 1, 86 x 10^60 dimenzija, budući da toliko dimenzija gibanja zauzima tako zvan Newton-ov eter ( "prazni" prostor između planeta ili vakuum ili plazma ), a sve prema opisima iz NUKTGT. Na temelju ovog zaključka, postaje jasnije da atom nije samo nepokretna jezgra oko koje se nalazi prazni atomski prostor, pa onda tek u « elektronskom pokrovu» ili engleski « electronic cover» atoma su smješteni atomski elektroni. Atomi kemijskih elemenata su najmanje prirodne strukture u obliku tijela s koncentracijom mase u jezgrama. U drugom dijelu atoma, engleski: « crust of atoms» , smješteni su (po stanju znanosti) elektroni u tako zvanim elektronskim slojevima. Po NUKTGT-teoriji ovaj prostor je ispunjen s valovima koji su izgrađeni od posebne elektronske tvar. Ovu elektronsku tvar ja sam imenovao s pojmom « silnica» misleći prvenstveno na njihovu makro-strukturu ... (vidi druge moje CROSBI-radove). ..................... ENGLISH: Example of applying the work: We want to examine the value of reducing of length due to compression. The sample is made from cast aluminum alloy "226D"/AlSi9Cu3 in the casting under high pressure. Then, first we will to define value of Newton`s force for the Piston motion of machine for material testing, for example 100000 N. Furthermore, we must determine the uniform speed of the motion Piston by which we wish to examin the sample (m / sec), also. Buyer of the aluminum casting puts the request that the optimal speed of the motion Piston is 10 mm / sec (or 0, 01 m / sec). And now we come to the problem of defining the main parameter for testing - the mass of Piston for continuous and uniform loads. Since this is a request for the application of artificial pressure, then we must convert Newton`s force per reference amount / N / to another physical unit / kp /, of course, by accounting of conversion "N" in "kp". ......The aim of this short analysis is to draw attention to the possibility of innovative mechanical testing of materials. Specifically it must be coordinated with the natural force of gravity so that a machine for testing gives the results of tests using the unit "kg / mm ^ 2" instead of " N/mm^2." Thus, only in this case we can truly emulate the gravity instead to use artificial load expressed with Newton's force. In the end, this means that testing must be simplified so that we will count with the unit "kg " instead of the unit "N = kg m/sec^2"! In addition, for each type of material we will determine the two parameters: 1) mass of load / X? kg / according to the standard features of materials that features again sets the experience or experiment and of course 2) relevant acceleration towards the value of "g" of gravity on the surface of the Earth. In other words, since this second parameter "applied" nature, then we will in fact only use mass / "m" kg /! So this will be a natural way of testing using gravity because it defines the structure of matter and its service properties. And then it will be very significantly improve an important mechanical testing materials for industrial or laboratory practice. Generally materials that are exposed to the pressure of certain weight (mass), must have such a testing procedure that adding weight (more accurately the masses) to the sample is gradually during elastic deformation until the beginning of the process of permanent deformation, and so all to end the devastation sample. This procedure is similar to the process of weighting of mass substances because at this process we gradually add one by one weight (starting from the most difficult to easiest) and in this way we are working elimination of the influence of gravity. Nowhere does not have a method which is based on the principle of testing samples of metal as I described before. As a result follows the conclusion that current methods of testing materials under the pressure of a cargo usually give no correct characteristics of the material. This effectively means the following (of course under the condition that we use the same sample) that if you take a certain force compression "N" as well as a certain speed Piston who loads sample, it would not be at the same time guarantee that you will get in all the laboratories of equal value% - contraction of materials in the field of elastic deformation. The reasons: if we do not apply the same conditions of testing (the same acceleration and mass Piston) for the purpose of obtaining continuous reference Newton's force (for testing machines with hydraulic drive), then we can not get the same results. Specifically because of the same reasons, also (final) the same rate of motion Piston (uniform motion!) Can not be a prerequisite for obtaining equal results. In the end we may use natural or artificial way to the upper mechanical testing of materials, and that is precisely the dilemma: "Is that we use an existing unit (kp / mm ^ 2) or (kg/mm^2)"? This dilemma can be solved by using my NUKTGT-theory, or more accurately using the new unit "N" - ( "kgm / sec ^ 2) for all types of force, whether it is physical concept that defines uniform rapidly launch mass to establishing a uniform speed of motion or that the concept of force is the force that produces or sloth in the body or run this body in free fall near the surface of our planet Earth. Ultimately, this means that we must avoid the use of units / kp /, according to the first step in which we will reduce the existing mass of exactly 10 times, and then the second step, set a new definition for the term unit / 1 N / so that it will become a universal unit of force (which will eject from using the "1 kp"), see all my CROSBI-works. Among other things according to the valid physics "merger / separation" of space bodies (such as between the Sun and the Earth) was once expressed by using the / N /. However, this same force (which acts within the body when it is located on the surface of Earth also) can be converted to / kp / which in the end does not provide the same amount of basic units (kgm / sec ^ 2) ; There is not a matter of fact that physics is treated equally described a force of gravity (for example, by conversion less in larger units and opposite ), but just about the opposite situation that a valid description of the above physical activity is not entirely appropriate. Specifically would be exactly that when we use a variety of physical units that it also defines the same amount of basic units that are built into them, of course, speaking by individual cases. So the fact that for example in the case of action between the Earth and the Sun amount of these units is the X and Y, speaks for that my conclusion was correct! Since the new / kg / (NUKTGT-theory) is 10 times smaller than the one per standard, then new / kp / is approximately equal to the current "1 N" or it is just "1 kg m / sec ^ 2". Namely, according to my theory of force weight "g" is 10 m / sec ^ 2 and not 9, 81 kg m sec ^ 2, (see more in my CROSBI works). Also new amount for the "g-Mol" substances (chemical elements and their compounds) is also 10 times smaller speaking individually by the current "g-Mol" these substances. So, with a listed corrections / kp / becomes equal to a / N / (1kp = 1N) or by the amount of "kg m / sec ^ 2" these units are becoming equal, so / kp /. The result of this analysis is that (kp) can (from today) to become outdated physical measurement units and therefore unnecessary or redundant for use in physics!. ... And finally I made the right definition for / 1N /. This is the force that amount of substances 1 k-Mol of elementary hydrogen (0.1 kg) in the way of "1m" speeds up to 10 (m / sec ^ 2) /, see my CROSBI-works. Certain amount of "N" defines a force that connects the Earth with the sun, but also a certain amount / N / indirectly linking and objects (bodies) / which is located on the Earth /, with the sun, etc., all in accordance with my theory by which our planet Earth is located in the center of our real solar system (RSS-theory within a complete NUKTGT-theory ), ... see more in my CROSBI-works ; .... The creation of Einstein's body mass: natural acceleration "g" with a value of "g = 1o m / sec ^ 2" (NUKTGT) is not only directed by the length of mid-bodies (which are on the surface of Earth) toward center of our planet, but in "all directions" or in 1, 86 x 10 ^ 60 dimensions, since so many dimensions of motion takes so-called Newton's air ( "empty" space between the planets or a vacuum or plasma ), and all according to descriptions from NUKTGT-theory. Based on this conclusion, it becomes clearer that the atom is not only a fixed core around which there is an empty atomic space, and then only in "electronic cover" of atoms are located atomic electrons. Atoms of chemical elements are at least natural structure in the shape of the body with a concentration of mass in the cores. In another part of the atom, English: "crust of atoms", are located (by the state of science) electrons in the so called electronic layers. By NUKTGT-theory, this space is filled with waves that are built from the special electronic material. This electronic material I have appointed with the concept of "silnica" thinking primarily on their macro-structure ... (see my other CROSBI-works). ...... Dakle atomske silnice po NUKTGT su gravitacijski, elektromagnetni valovi koji su građeni od elenentarnih pod-dijelova tj. kvarkova pod-elektronske tvari, jer bi ovi pod-dijelovi trebali biti sastavljeni od okrupnjenih ili masivnih pod-dijelova elektrona /s simbolom "N x (e+ i e-)"/ kao i od pojedinačnih vezivnih pod-elektronskih čestica. Dakle, slično građi vakuuma, masivne pod-elektronske čestice se povezuju pomoću pojedinačnih, najmanje postojećih pod-elektronskih čestica /"1 x e+ i 1 x e-"/ . Ove posljednje čestice prave elektronske spinove oko masivnih elektronskih pod-čestica (slično građi vakuuma, vidi dalje!). Budući da su ovi kvarkovi slični kvarkovima plazme (etera ili vakuuma) koji se rasprostiru u 1, 86 x 10^60 prostornih dimenzija pravocrtnog oscilatornog titranja to onda u istom broju dimenzija titraju i opisani vanjski dijelovi atoma, i to kako atoma elementa deuterija i molekule plinovitog vodika tako i atomi težih kemijskih elemenata!. ....Tek u trećem sloju, koji u stvari više ne pripada atomu, smještena je tvar slobodnih elektrona u tzv. "Molarnom višku tvari ili Morfo-genetskom polju", sve ovo po NUKTGT. Ova tvar ili područje uz atom u kojem se isprepliće vakuum i slobodni elektroni atoma, je nepoznata današnjoj znanosti. Ona vjerojatno magnetski levitira između etera i elektronskog omotača ili središnjeg dijela atoma ili točnije "kore atoma", tako da težinski ne pripada niti eteru niti tijelu atoma. Zbog ove pojave Avogadro je previdio da uz postojeći njegov broj cestica unutar jedinične kemijske količine tvari 1g-Mol, postoji i "ne prebrojana dodatna kolicina elektronske tvari" smještena neposredno uz tijelo svakog atoma. Dakle radi se o tvari/prostoru kojeg sam nazvao Hermanova "dusa tijela atoma" po NUKTGT ; Herman Dalmatin je bio hrvatski filozof, astronom , matematičar i prevoditelj, a živio je približno od 1110. - 1160. godine n.e. .....Ako sad hoćemo uskladiti gornje osnovne metafizičko-matematičke poglede s znanošću, onda se treba ponovo vratiti na činjenicu da su neutrini po NUKTGT-teoriji, jednako kao i antineutrini, pod-čestice elektrona odnosno pozitrona. Nadalje po pokusu grupe Nobelovaca "Kamiokande" (vidi više prethodne moje CROSBI-radove) neutrini mogu izgraditi protone i elektrone a što se tiče neutrona je upitno (jer nije bilo dovoljno podataka o ovom istraživanju u javnosti bar koliko sam ja mogao saznati iz izvješća po Vjesniku!). Naime atom klora sadrži 17 protona 17 elektrona i 18 neutrona, dok atom Argona s atomskim brojem 40 sadrži 18 protona, 18 elektrona i 22 neutrona a npr. najlakši izotop Argona atomskim brojem 36 sadrži 18 protona, 18 elektrona i 18 neutrona!. Dakle sve ovisi koji atom Argona su dobili spomenuti Nobelovci, a ja vjerujem da je to bio najlakši izotop Argona s a.r.br. 36 jer Nobelovci nisu "sakupljali" i antineutrine u opisanom pokusu pretvorbe atoma/elementa Klora u atom/element Argon. Ovaj zaključak pak izvodim iz svojih ranijih rezultata NUKTGT-teorije, tako da su zasigurno upravo antineutrini nedostajali da se na umjetan način proizvedu i neutroni, budući da je neutron "antimaterija" protonu u građi deuterija kao osnovnog atoma/elementa Periodnog sustava elemenata budući da praktično atom vodika ne postoji u prirodi već njegova reducirana masa -proton, odnosno najmanja složena vodikova tvar - molekula vodika H_2, vidi dalje tekst. ..(također na ovaj posljednji pod-zaključak upućuje i moja analiza nuklearnih reakcija kod pozitivnog i negativnog beta raspada kada se usporede s nekim radioaktivnim raspadima, jer sam tom prilikom analizirao bilance neutrina, antineutrina, protona, neutrona te elektrona i pozitrona po ulaznom/izlaznom broju atoma/pod-atomskih čestica, .....vidi rukopis u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH! i Strojarski priručnik, autora Bojana Krauta u izdanju Tehničke knjige Zagreb, 1982., kao i Internetske stranice "Tehnološkog fakulteta, Split" o Periodnom sustavu elementa). .....SADA možemo konačno postaviti i precizniju teoriju građe kore atoma odnosno atomskih Bohr-ovih ljuski ( K, L, M, N, O, P i Q): Atomske ljuske ili atomski slojevi kako sam ih u gornjem opisu nazvao, su u stvari strukture etera slične Aristotelovim kugličnim sferama kod opisa Sunčevog sustava. One su orbite koje sadrže gore opisane gravitacijske, elektromagnetne valove elektronske tvari, koja se kao "silnica-makro tvar u valnom gibanju" namata oko jezgre na načina da pojedini dijelovi ili segmenti-kvarkovi opisanih valova (vidi moje CROSBI-radove 363137 i 363258 ) na kraju formiraju raspored tvari u navedenom broju prostornih dimenzija ( različita usmjerenja za titranje-oscilacije elementarnih složenih elektronskih pod-čestica e+ i e- po različitim Bohr-ovim radijusima kružnih putanja ovih valova). .......Dakle u odnosu na spomenuti pokus s neutrinima, a slijedom gornje analize može se zaključiti da akumulirani neutrini mogu stvoriti PROTON koji nedostaje da se od od atoma Klora s a.m.br. 35 dobije atom Argona s a.m.br. 36!, te jedan (makro)elektron tj. važeći elektron u obliku gravitacijskog vala(silnice). .....Međutim ako iz neutrina može nastati važeći elektron onda su spomenuti Nobelovci previdjeli (jer to očito nisu mogli registrirati) da su uz neutrine "sakupljali" i antineutrine, budući da su neutrini i antineutrini po NUKTGT-teoriji sastavni dijelovi vežećeg pozitrona i važećeg elektrona ( koji pak po NUKTGT-teoriji grade jedinstvenu prirodnu (makro)česticu "pravog elektrona" ili česticu "Mohorovičićev prostog pozitronija"! ........Zbog čega se onda ne može formirati i neutron ostaje zagonetka ako je točna moja pretpostavka da je u predmetnom "pokusu Kamiokande" proizveden samo najlakši izotop redovnog atoma Argona!? .......... Zbog ove složenosti građe atoma u prošlosti je osim Danca Bohr-a , također još jedan evropski fizičar - Schrodinger dao veliki doprinos boljem razumijevanju problematične građe atoma. Bohr je bio veoma cijenjen za svojeg života tako da je od kolega-fizičara dobio posebno priznanje jer je nagrađen Nobelovom nagradom za svoj rad na otkrivanju strukture atoma. Međutim skromni austrijski fizičar zasigurno nije bio zadovoljan Nobelovom nagradom što ju je dobio za doprinos kvantnoj fizici jer je očito bio razočaran svojim učinkom (za razliku od Bohr-a koji to nije javno iskazivao). Pretpostavljam da je ovakvom, čuvenom, ne raspoloženju jednog fizičara, vjerojatno bio razlog što nije mogao niti približno prostorno (kemijski) predočiti što u suštini znači njegova genijalna jednadžba valnog gibanja elektronske tvari, kako sam ja to gore upravo opisao, vidi moje ranije CROSBI-radove na sličnu temu kao i rukopis u "DZIV RH" (skraćenica gore spomenutog patentnog ureda). U ovoj kratkoj digresiji još ću se samo osvrnuti i na jedan sličan interesantni detalj iz autobiografske knjige Alberta Einsteina, budući da su sva trojica znanstvenika radila na sličnoj fizikalnoj problematici ( izvor iz Gradske knjižnice Juraj Šižgorić-Šibenik): po ovom izvoru Einstein se neobično čudio od kuda tolika medijska pompa oko njegovog naučnog rada jer ga je on sam tretirao više iracionalnim nego stvarnim (razumljivim) naučnim djelom. ...................................../Osobno moje nezadovoljstvo bi bilo u tome što se ne mogu odlučiti između dvije varijante strukture atoma što sam ih do danas opisao u CROSBI jer si ne mogu predočiti u promjeru atoma veliki broj događanja titranja reda veličine infracrvenog i mikrovalnog (po promjeru atoma koji se mjeri Angstremima to je nemoguće!?). Zbog toga sam po jednoj varijanti "silnice" opisao kao povezane dijelove pravog kemijskog elektrona, protona i neutrona, s time što je središte atoma ujedno sjecište silnica koje apsolutno miruje što stvara privid o postojanju jezgre atoma s pozitivnim i neutralnim električnim nabojima koji se pripisuju protonu i neutronu i naravno uz "promašeni opis titranja" (koji ipak je točan kod opisa među-atomskog prostora odnosno Etera jer se može tehnički dokazati/provjeriti!). Po drugoj, varijanti s kojom sam zamijenio prvu protoni i neutroni su nepomični u jezgri, a samo pravi kemijski elektroni odnosno njihovi pod-dijelovi titraju u elektronskim ljuskama u obliku "IZMJENJENOG OPISA SILNICA". .........OVO TITRANJE ELEKTRONA U ATOMSKIM LJUSKAMA (slično titranju plazme o čemu sam pisao u radovima 363137 i 363258) bi moralo biti u području spektra X-zraka tj. između 10^-10 m i 10^-11 m - vidi još moj CROSBI-rad pod nazivom "Građa molekule vodika po NUKTGT-teoriji" pod brojem 306025 i drugu literaturu po osobnom izboru pri čemu se može krenuti i od Wikipedije-pojam "X-zrake"). ZATO JE TO JEDAN OD RAZLOGA ZAŠTO U RENTGEN CIJEVI KOD BOMBARDIRANJA METALNE KATODE S BRZIM ELEKTRONIMA DOLAZI DO EMISIJE X-zraka. Ovo važeća znanost objašnjava preskakanjem elektrona iz višeg energetskog nivoa/ljuske u niži nivo/ljusku što oslobađa energiju (X-zračenje) iz atoma, vidi moj seminarskih poslijediplomskih rad iz izbornog predmeta Rendgenska strukturna analiza metala". Istina je u tome da dolazi do izbijanja elektrona iz površinske mase metalne katode odnosno zamjene elektrona iz sastava atoma i elektrona iz struje brzih elektrona (što pogađaju katodu rendgenske cijevi), jer se materijal katode ne troši itd., o čemu sam više pisao u Napomeni i Sažetku svojeg seminarskog rada br. 288502 iako ovaj rad nisam priložio kod upisa/prijave u CROSBI. Međutim elektron nije kuglica da ga se može iz atomskog omotača izbiti "bilijarskim" udarcem druge kuglice-metka koji pogađa velikom brzinom/energijom katodu rendgen cijevi. Zapravo mora se raditi o apsorpciji jednog elektrona da bi se zatim u atomu pojavila energetska ne ravnoteža zbog nastalog viška unutarnje energije. Ovaj višak energije u atomu potječe od valnog gibanja pod-čestica novo-pridošlog pravog (kemijskog) elektrona (=elektrona + pozitrona po stanju fizike). Valno gibanje se realizira u pojedinačnim valnim segmentima elektronske silnice koju pojavu važeća fizika označava stvaranjem energije fotona. Jedna silnica se sastoji od N-broja segmenata tako da se ukupna energija jednog pravog (kemijskog) elektrona može izračunati iz slijedećeg izjednačavanja jednadžbi energija po Newtonu, Einsteinu, Planck-u i naravno po Ruđeru Boškoviću ili E=N(broj) x h x frekvencija = N x m x c^2= N x 2 x 1/2 m x v^2, gdje je v=c. Sve ovo se može objasniti utjecajem gravitacije unutar atoma jer unutrašnjost atoma između jezgre i površine atoma ima građu sličnu strukturi vakuuma, a u skladu s mojim CROSBI-radovima o vakuumu odnosno po ukupnoj NUKTGT-teoriji - prouči detaljno sve moje CROSBI-radove). .................................I naravno da bi se uspostavila ponovna ravnoteža ATOM EMITIRA X-ZRAKE I TO PO MATERIJALNOJ BILANCI ULAZA I IZLAZA ELEKTRONA. ATOMI KATODE EMITIRAJU X-zračenje U PROSTOR VAKUUMA (etera ili plazme) OKO TIJELA METALNE KATODE, jer su sva elektro-magnetna zračenja pa tako i X-ZRAČENJE, jednaka po načinu povezivanja elektronske tvari (tvar s simbolima pod-elektronskih čestica e+ i e-, koja oscilira u dva približno pravocrtna i suprotna smjera, gledano po pojedinim segmentima valova, itd...). Za više informacija vidi iz mojih CROSBI-radova druge dodatne materijale na ovu temu, npr. vezano za pisanje o pretvorbi izmjenične električne energije u istosmjernu prilikom punjenja baterije mobitela, nakon čega putem Etera, možemo emitirati elektrone pretvorene u elektro-magnetne signale u radio-valnom području titranja ovih signala. Elektronske signale (impulse) koji su dospjeli u Eter zahvaća unutrašnja gravitacijska energija Etera (plazme ili vakuuma) tako da ovisno o veličini početne emisijske energije zračenja elektrona ove signale može zaprimiti mobitel-prijamnik , na velikim udaljenostima i u "svakom kutku okolišnog prostora". Domet signala naravno najviše ovisi o jačini odašiljača-prijenosnika signala, jer se elektronski valovi (zbog supra-vodljivosti vakuuma po električnoj vodljivosti slabih elektronskih struja i drugih njegovih fizikalnih karakteristika) mogu kretati u gotovo neizmjernom broju dimenzija, kad se gleda po pojedinim segmentima ovih valova, vidi dalje!. .......... Nadalje, postojanje gore opisanih različitih vrsta elektronske tvari dokazuje danasnja fizika po opisu "pune" i "reducirane" mase mirovanja elektrona. Elektron je isto što i pozitron po NUKTGT (isto i po stanju znanosti po masi) odnosno to su dva sastavna dijela pravog, kemijskog ili elektrotehničkog elektrona odnosno Mohorovičić-evog jednostavnog pozitronija (ortopozitronija!) ; Srednjoškolski profesor fizike Stjepan Mohorovičić ( inače nepriznat u evropskim znanstvenim krugovima jer se usudio usprotiviti Einstein-ovim teorijama) je bio suvremeni hrvatski fizičar i geofizičar. Važeća Fizika u stvari priznaje postojanje  jedne elektronske mase koja se računa/dobiva kada se slobodan atomski (pravi, kemijski) elektron nalazi u sastavu tijela atoma, i druge reducirane elektronske mase (posebne mase važećeg elektrona i posebne mase važećeg pozitrona) kada se ova masa mjeri ili računa po masi "oslobođenog elektrona" - oslobođenog od kemijske veze s jezgrom atoma ili veze s eterom iz opisanog sklopa ili sustava atom-eter. U svakom slučaju tehnika s kojom raspolaže današnja znanost uspijeva detektirati samo polovinu pravog, kemijskog elektrona što vuče svoje porijeklo još od "otkrića elektrona" po Thomsonu - engleskom fizičaru. Vjerojatno je neki razlog u tome što elektromagnetno polje (koje se primjenjuje za separaciju pojedinačnih elektrona), zbog prisutnosti elektrona iz sastava vakuuma odnosno nekog nepoznatog fizikalnog uzroka to ne može uspješno napraviti a da se polovina tvari ne izgubi u plazmi-vakuumu, tako da današnji važeći elektron ima samo električki negativan naboj mase (!?). Ova posljednja činjenica je ne spojiva s jednim od temeljnih fizikalnih zakona, s "Zakonom o spajanju masa i naboja" kao i s teorijom simetričnosti struktura tvari ili teorijom spajanja/vezivanja jedne materije u prostoru s drugom sličnom materijom ili konačno s činjenicom o nepostojanju elementarnog vodika. ... /Postoji samo specifična građa molekule vodika po tzv. vodikovoj Van der Walsovoj vezi ( o čemu sam djelomično i sam pisao u CROSBI u radu pod naslovom "Građa molekule vodika po NUKTGT-teoriji")/. ..... Također na sličnu temu postojanja sub-atomskih struktura kod istraživanja protona, nedavno je pisao jedan stručni časopis iz područja fizike elementarnih čestica ( izvor kojeg se točno ne sjećam po naslovu - iz Gradske knjižnice Šibenik od prije cca 30 dana!) ........Konačno ako se osvrnem na glavni motiv pisanja ove Napomene koji je povezan s praksom ( ispitivanje aluminijskog materijala u lijevanju) zaključujem da ovaj rad neće imati samo praktične koristi kod primjene u strojarstvu i metalurgiji nego da će predložene izmjene fizikalnih jedinica imati i daljnju najbližu primjenu u teorijskoj i praktičnoj fizici, te molekularnoj biologiji. Naime, o tome sam već ranije pisao u jednom od svojih CROSBI-radova, smatram da osim sto u svemiru vise neće ništa nedostajati u pogledu količine mase (sadašnji krivi fizikalni račun pokazuje nedostatak od 90%), još i to da je najvjerojatnije, opet, krivi fizikalni račun mase uzrok problemu nedostajuće mase tvari genoma (ovdje se radi od oko 95% nedostajuće mase). Točan proračun za rješenje jedne i druge dileme dao sam u glavnoj literaturi, vidi Sažetak. ............Što se tiče detekcije mase elektrona, izvorno pomoću vakuum cijevi, već sam u svojim radovima konstatirao da se radi o greški u iznosu mase samog elektrona, i s tim u vezi dao prijedlog u rukopisu prije otprilike 3-4 godine ( Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH) kako da se pomoću istog pokusa ali sada uz korištenje mojih proračuna vezanih za plazmu (tj. proračun Planck-ove konstante) utvrdi pravo stanje. Ovom prilikom mogu samo postaviti tezu da sličan slučaj-primjer razdvajanja pozitivnog i negativnog elektronskog naboja (porijeklom od pozitrona i elektrona) imamo kod spektroskopskih uređaja koji rade na principu nuklearne magnetske rezonance. Naime u ovim uređajima se u plazmi stvara elektromagnetni tijek/struja radio-valova koji vezuju na sebe pozitron. Zbog toga na osnovu ove pojave možemo postaviti tezu o stvarnim događanjima vezanim za detekciju elektrona pomoću vakuum cijevi. Naime kada pomoću dodatnog elektromagnetnog polja hoćemo odvojiti elektron iz električnog strujnog tijeka elektronske tvari koja se kreće unutar vakuum cijevi onda se događa da jednu polovinu mase pravog kemijskog (ili elektrotehničkog ili Mohorovičić-evog prostog pozitronija) skreće elektromagnetno polje. Druga polovina mase kemijskog elektrona a koja po masi i električnom naboju odgovara pozitronu, ostaje ne odvojena u većinskoj struji elektronske tvari i vraća se nazad, u približno pravocrtnom gibanju prema negativno električki nabijenoj elektrodi diode, dok većina početne tvari koja je strujala diodom prije uspostave dodatnog elektromagnetnog polja, nastavlja gibanje prema negativno električki nabijenoj elektrodi vakuum cijevi. ...../ kada se jednom uspostavi strujni krug više se ne može govoriti o putovanju elektrona ili negativnog naboja prema pozitivno električki nabijenoj elektrodi vakuum cijevi, niti o kretanju pozitrona u suprotnom smjeru, jer se radi o oscilacijama različitih električnih naboja pridruženih elektronskim masama e+ i e-, na malim i velikim udaljenostima, itd...... vidi više u jednom od mojih metalurških radova s ukupnog popisa radova - poslijediplomski seminarski rad s temom karbo-termičke proizvodnje aluminija/. ...... I na kraju posebna Napomena na ovom mjestu, iako sam to već spomenuo u jednom od punih tekstova: Ovaj rad kao i ostali moji teorijski radovi uglavnom se temelje na Boškovićevoj teoriji građe tri susjedna sloja ili ravnine atoma u kristalnoj rešetki krutih tvari kao i na njegovoj teoriji postojanja jedinstvene prirodne sile. ....... Ruđer Bošković je bio hrvatski znanstvenik: , matematičar, astronom, geodet, fizičar i filozof, a ja ću opravdano dodati i kemičar. .......Na taj način kompletan moj rad za CROSBI u okviru kojeg sam danas recenzirao ovaj rad je nastavak rada starogrčkog filozofa metafizike Aristotela (384. - 322. godine prije Krista) i ujedno zaključak hrvatskog jedinstvenog kemijskog djela stvaranog u posljednjih 10 stoljeća (od Hermana Dalmatina do danas). ........Recenzirao, u Šibeniku, 23. Kolovoza 2008., u 07:05 AM (GMT+1), autor rada Boris ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije.

 

 

 

 

 

38)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 313065

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Religija i znanost po NUKTGT-teoriji
( Religion and Science by NUCTMS Theory )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Religija, Bog, Znanost Bošković, Laplace, Špadina, Znanstveni genij i metode za otkrivanje novih spoznaja
( religion, God, science, Bošković, Laplace, Spadina, Scientific genius and methods for development of new cognitions )

Sažetak:

ENGLESKI: The work gives a general overview of all the work that I have entered in Croatia scholarly bibliography, so that in a certain way, includes stance on the relation of religion (God) and science. The work was recorded primarily with the pattern similar to what they had numerous second scientists (especially from the ranks of physicists) in the framework of their scientific papers, when they brought their special positions on the topic of the relationship of religion (God) and the creation of the world or God's power and creativity , For example, interpretation of the concept of Laplace's genius, or more accurately Boskovic's genius. .......HRVATSKI: Rad daje općeniti osvrt na sve radove koje sam upisao u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju, tako da na određeni način uključuje i stav o odnosu religije (Boga) i znanosti. Rad je upisan prvenstveno s motivom sličnim onome koji su imali brojni drugi znanstvenici (posebno iz redova fizičara) u okviru njihovih znanstvenih radova, kada su oni iznosili svoje posebne stavove na temu odnosa religije (Boga) i stvaranja svijeta ili Božje moći i stvaralaštva, npr. tumačenje pojma Laplaceovog genija ili točnije Boškovićeva genija.

Projekt / tema:

Sisak-Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, S-III-158

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Politologija, Sociologija, Odgojne znanosti

Puni text rada:

313065.Religion_and_Science_by_Theory_-_NUCTMS_.pdf (tekst priložen 22. Tra. 2008. u 11:50 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 5. Pro. 2007. u 11:52 sati

 

 

 

 

39)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 313705

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Medicinska genetika i nanotehnologija u liječenju bolesti i mogućem produžetku života po fizikalno-kemijskoj NUKTGT-teoriji koja se opisuje u CROSBI
( Medical genetics and nanotechnology in the treatment of sickness and possible extension of a life by physical and chemical NUCTMS-theory that is described in CROSBI )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Genetika, Nanotehnologija, Liječenje bolesti, Starost, Korozija
( Spadina, Genetic, Nano-technology, threatment of sickness, old age, corrosion )

Sažetak:

Rad je nastavak razvijanja Univerzalne kemijske teorije građe tvari (NUKTGT ili engl. NUCTMS), u skladu s redosljedom upisa radova koje sam unio u CROSBI-elektronsku, "živu", bibliografiju.

Projekt / tema:

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, S-III-158

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

313705.Medical_genetics_and_nanotechnology.pdf (tekst priložen 8. Ruj. 2008. u 08:24 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C07%5C19%5C58A58.PDF

 

http://crosbi.znanstvenici.hr/prikazi-rad?chset=ASCII&lang=EN&rad=294402

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 10. Pro. 2007. u 10:07 sati

Napomene:

Vidi priloženu URL-adresu iz hrvatskog informativnog tjednika - "Nedjeljnog Vjesnika" s člankom o liječenju zloćudnog tumora (o čemu je Vjesnik već ranije opširnije pisao) pomoću nano-čestica posebnog kemijskog spoja, što mi je bio poticaj za pisanje ovog rada. .......Dok je po NUKTGT-teoriji kruta tvar sastavljena od najmanje tro-atomnih molekula ipak se na umjetan način pomoću nano-tehnologije mogu proizvesti i čestice (u ovom slučaju ljekovite) koje mogu sadržavati i samo po dva atoma iste tvari! ....Druga priložena URL-adresa navodi na rad iz CROSBI baze podataka koji opisuje svojstva primijenjenog lijeka (doksorubicin) u kliničkoj medicinskoj praksi. Dakle učinak nano-čestica lijeka se svodi na elektro-izolacijsko djelovanje čime se sprječava protok elektrona (struje) kao preduvjeta za stvaranje korozijskog mikro-galvanskog članka po kojem korozijskom procesu dolazi i do štetne pretvorbe "loših atoma kisika" u štetan ugljik C-14. Na ovaj način zaustavlja se metilacija DNA koji učinak važeća znanost tumači efektom sprječavanja rasta tumorskih stanica obustavom dotoka kisika putem krvnih kapilara. ...vidi moje CROSBI-radove o koroziji. .......Prema tome lijek/spoj o kojem je riječ je štetan kod drugih primjena u farmaciji, gledano po funkcioniranju srca, upravo zbog ispred opisanih svojstava jer kao što znamo rad srca se bazira na prijenosu fizioloških električnih impulsa. Srce radi na principu stroja jer radi kao električna pumpa koja ni od kuda ne dobiva energiju, naravno kada bi se gledalo samo po važećoj znanosti (jer srce jednako kao i električni generator izmjenične struje crpi energiju za pokretanje iz Etera). Prema tome ako će čovjek zbog svojeg neznanja i nadalje uzimati elektrone iz sastava Etera i koristiti ih za pokretanje električnih naprava i strojeva na površini našeg planeta Zemlje to će ih manje ostajati za život ljudi i životinja. .....IZ OVOG PRILOGA SE VIDI DA ĆE ZNANOST PRONAĆI LIJEK ILI METODU ZA LIJEĆENJE RAKA TEK KADA OBJASNI MEHANIZAM RAZVOJA RAKA NA NIVOU ČESTICA I NJIHOVIH PODČESTICA KOJE SE GIBAJU/REZONORAJU S KVARKOVIMA PLAZME (ETERA ILI VACUUMA) NA KOJI NAČIN PRENOSE ELEKTRIČNU STRUJU (IZMJENIČNU I ISTOSMJERNU)! ..........Upravo ovaj rad kao i drugi moji CROSBI-radovi daje definitivan odgovor na ovo pitanje. Svi drugi znanstveni pokušaji su samo metode za liječenje simptoma (posljedica) raka ali ne i samog neposrednog uzroka tako da su eksperimenti s nano-česticama (ako se izuzmu prirodne imunološke metode kao br. 1) trenutno najnaprednija istraživanja gledano po mojoj NUKTGT-teoriji. ....... U ŠIBENIKU 08.09.2008. ...Autor: Boris ŠPADINA dipl. ing.

 

 

 

 

40)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 314604

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Einstein nije bio potpuno u pravu ili izračunavanje mase Mjeseca pomoću Newton-ovog općeg zakona gravitacije ili NUKTGT, a prema geocentričnom Sunčevom sustavu koji uključuje Sunce te Zemlju smještenu u centru Novog sunčevog sustava, te zemaljske mjesece (Mjesec, Veneru, Merkur) kao i njenu antimateriju planet Mars
( Einstein was not fully right, or the mass calculating of Moon by Newton general law of gravitation or NUCTMS, and according to geocentric Solar system that includes: the sun than Earth located into center of new Solar system, and than second planet Mars and finally only natural terrestrial Satelites: Moon, Venus and Mercury )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina Boris, Matematika, Točna masa Mjeseca
( Spadina Boris, mathematics, correct mass of Moon )

Sažetak:

Rad opisuje kako se uz pomoć cjelokupne NUKTGT dolazi do točnog podatka za masu Zemljinog mjeseca: Ranije sam u rukopisu koji se nalazi u DZIV-u RH, računajući gibanje etera Zemljinog gravitacijskog polja odnosno svjetlosti (koju prenosi eter) na putu od Sunca, preko Zemljine geostacionarne sfere, pa sve do površine Zemlje (da bi nakon "usporavanja na nula m/sec ponovo" dobila brzinu svjetlosti) došao do podatka da akceleracija Zemljine sile teže mora biti točno 10 m/sec^2, umjesto 9, 81. Ovaj podatak se zatim uklopio u račun nove 10 puta umanjene kemijske-Molarne mase tvari. Zbog toga sam u ovom radu iskoristio ovaj podatak o akceleraciji da bi ga usporedio s tematskim računanjem, koja su primarno imala za cilj izračunati točnu masu Mjeseca ( u kontekstu cjelokupne NUKTGT). Tako sam u radu usputno , računajući odnos jedince (kg/m) unutar energijskog gravitacijskog privlačenja/odbijanja tretiranih svemirskih tijela Novog sunčevog sustava po NUKTGT, došao do mogućeg objašnjenja (indicije) zašto akceleracija Zemljine sile u (točnom) iznosu 10 m/sec^2 mora biti baš ove vrijednosti. .......NASTAVAK 12/25/2007: Također je ovaj rad proširen u Napomeni da ne bih pisao novi rad pa se iz ukupnog upisa može vidjeti primjerice i to da se unatoč velikom Einstein-ovom autoritetu, može jednostavno osporiti tvrdnja, ovog velikog znanstvenika, "o vremenu koje se može po teoriji relativnosti izgubiti i preći u novu dimenziju prostor-vrijeme". Što više važnost vremena po NUKTGT je potencirana, dok se prostor (put na kojem djeluje/akcelerira ili "radi" određena masa) može jednoznačno odrediti bez obzira da li se radi o zanemarivo malim udaljenostima iz svijeta subatomskih čestica ili o udaljenostima izraženim svemirskim dimenzijama, vidi rad br.230355 ili rukopis u arhivu DZIV RH. Kada sam se već dotakao ove, s radom usko povezane, teme na ovom mjestu ću napisati svoju formulu za sadržaj energije u tvarima (tj. odnos energije i mase), koja formula može zamijeniti Einsten-ovu formulu E= (m) x (c^2), i po mojem mišljenju, još i korisnija za fiziku elementarnih čestica. Naime ova formula uključuje jedan parametar više od Einsteinove formule i to upravo prostor (kojeg je Einstein smatrao nevažnom dimenzijom, možda iz razloga što nije spoznao fizikalno-kemijsku povezanost valne i tjelesne prirode fotona svjetlosti, dok je meni npr. uspjelo izračunati najmanju postojeću središnju linearnu udaljenost između elementarnih masa subatomskih, oscilirajućih, čestica fotona etera Zemljinog gravitacijskog polja , vidi ponovo rukopis u arhivu DZIV RH ili rad br. 230355 ). Također parametar koji određuje elektromagnetnu prirodu tvari nije općenit, jer umjesto općenite brzine elektromagnetih valova formula ističe karakteristiku frekvencije čestica. Dakle po "NUKTGT" ENERGIJA JE JEDNAKA UMNOŠKU MASE MIROVANJA, ZATIM VOLUMENA PROSTORA KOJEG OVA MASA ISPUNJAVA I FREKVENCIJE VALNOG TITRANJA ČESTICA (ODREĐENE MASE I VOLUMENA) NA ČETVRTU ......... ili matematički ........E= (masa "m" )x ( volumen "V" ) x ( frekvencija)^4 (kgm^3/sec^4)....................NASTAVAK 12/26/2007: U kontekstu usporedbe Einstein-ove teorije relativnosti s NUKTGT, nije sve tako "besmisleno" kako sam mislio u pogledu nekih Einstein-ovih postavki. Naime u građi atoma elementa vodika, protonska silnica ili gravitacijski val ima dužinu 1, 5 x 10^8 m tako da protonske pod-čestice u svojim gravitacijskim ili valnim segmentima sve skupa ukupno prelaze 2 x dužinu ovog puta za 1 sekundu (iz kojeg računa proizlazi brzina svjetlosti od 3 x 10^8 m/s). U ovom gibanju titranje čestica ima dvojnu frekvenciju (i valnu duljinu) jer se čestice najprije u jednoj polovini puta, po valnim segmentima, približavaju s jednom vrijednošću akceleracije zamišljenog srednjeg pravocrtnog kretanja, i s jednom vrijednošću frekvencije (i valne dužine), da bi se u drugom periodu udaljavale s drugom prosječnom akceleracijom i drugom frekvencijom (i valnom duljinom).../ i tako naizmjenično/.... Ovakvo kretanje u malom volumenu atoma podrazumijeva izvanredno male međusobne udaljenosti između valnih segmenata-kvarkova, odnosno između elementarnih masa pojedinačno sparenih grupa pod-čestica (elektronskih i protonskih pod-čestica iz sastava jednog kvarka). Opisano gibanje također podrazumijeva da se frekvencije titranja izmjenjuju u izvanredno malim vremenima (ili malim dijelovima sekunde). Međutim unatoč izvanredno malih matematičkih brojeva kojima se može izraziti opisano gibanje, ono ipak realno postoji, a time i fizikalni parametri vremena i prostora (udaljenosti). ........Dakle u gornjem kontekstu Einstein je imao samo donekle pravo kada je tvrdio da u relativnsti fizikalnih događanja može postojati i situacija u kojoj se "vrijeme može izgubiti i preći u parametar/dimenziju prostor-vrijeme". .........Fizikalno stanje najbliže opisanom se može naći u građi etera. ....Tako se u rukopisu NUTGT i djelomice u radu br. 230355, mogu naći podaci (vidi slične navode u Napomeni) da dvojno gibanje kvarkova etera (pod-čestice protona, neutrona i elektrona- odgovarajuće građi atoma deuterija) ima karakteristiku izmjeničnog mikrovalnog i infracrvenog valnog gibanja i dr. ......U kontekstu ukupnog razmatranja usko povezana s ovim radom, nesporno je (jer tako pokazuje fizikalno-kemijski i matematički proračun) to, da se kemijska struktura potpuno jednaka građi etera, može naći u kristalnoj rešetki dijamanta u obliku atomske kemijske veze između atoma ugljika.!! ......Toliko u dopuni ovog sažetka po ukupnim rezultatima NUKTGT, uz napomenu da u Radu,  prirodni sateliti Marsa ( Strah i Užas), nisu uzeti u proračun zbog zanemarivo male ukupne mase, koja zato ne utječe bitno na proračun mase Mjeseca budući je ista zaokružena na drugoj decimali. Zapravo u probnom proračunu njihova ukupna masa je dodana masi Marsa pa je to utjecalo na masu Marsa tek na četvrtoj decimali, a bilo je bitno zaokruživanje na treću decimalu! ......... NASTAVAK 12/27/2007: Na temelju ovog Sažetka i dodanih postavki, pretpostavljam da je Einstein u svojoj ukupnoj teoriji relativnosti, na osnovu svojih prvobitnih ukupnih fizikalnih radova, samo postavio realnu pretpostavku (a ne i dao realni fizikalno-kemijski i matematički proračun) da je energija mirovanja sadržana u tijelima/tvarima (npr. atomu) E= (m) x (c^2). Budući da sam NUKTGT gradio i na ovom Einstein-ovom zakonu (paralelno s drugim relevantnim) , to ću onda i ja na ovom mjestu dopuniti svoju NUKTGT vezano za kretanje Marsa i njegovih satelita Straha i Užasa unutar, fizikalno-kemijski i načelno matematički, opisanog Realnog sunčevog sustava (što sam u rukopisu NUKTGT već djelomično dokazivao): .........Mars (kao i Zemlja) se okreće (rotira) samo oko svoje osi, dok njegovi sateliti (asteroidi) Strah i Užas "kruže" oko njega po slijedećem obrazloženju, vidi Internet: Strah kruži oko Sunca u vanjskom dijelu Realnog Sunčevog sustava, na koji način ovaj satelit samo prolazi pored Marsa održavajući paralelnost u kretanju sa Sunčevom orbitom (koji kruži oko Zemlje). Užas pak kruži oko Sunca ali s druge strane Marsa (dakle za razliku od Strah može se reći da realno kruži i oko Marsa ali primarno oko Sunca paralelno s njegovom orbitalnom putanjom oko Zemlje) i to na samom rubu vanjskog dijela sustava (kada se gleda od ruba vanjskog dijela sustava prema Suncu, Mars je između Užas i Strah koji je onda po položaju između Marsa i Sunca. .........Dakle ako se sažme sve u jedan zaključak, Zemlja je u središtu Realnog sunčevog sustava i rotira samo oko svoje osi magnetski "učvršćena" uvijek u istoj točki prostora. Oko Zemlje kruži najprije Mjesec čiji smjer okretanja oko Zemlje je jednak smjeru okretanja Zemlje oko njezine osi, a to je suprotno od smjera okretanja Sunca oko Zemlje (Zemlja se rotira oko svoje osi, a Mjesec orbitalno kruži, sve od istoka prema zapadu dok Sunce orbitalno kruži oko njih od zapada prema istoku- ispravka Eudox-ove teorije!). Zatim dolazi Venera i Merkur (preostala dva Zemljina satelita) s istim smjerovima gibanja kao što ih imaju Zemlja i Mjesec. I ovdje se zatvara unutrašnji dio Realnog Sunčevog sustava. Zatim dolazi Sunčeva orbita i do nje opisane orbite Straha i Užasa između kojih se nalazi "orbitalno nepomičan položaj" Marsa u kojem za razliku od Zemlje ovaj planet nije magnetski učvršćen u jednoj točki prostora nego mijenja svoj položaj približno linearno-gledano prema Zemlji periodično se smanjuje/povećava udaljenost Zemlja-Mars u hodu naprijed-nazad. I na kraju i  sateliti Marsa bi trebali imati isti smjer kruženja oko središta realnog Sunčevog sustava (Zemlje), kao što ga imaju (posebni Zemljini sateliti) Venera i Merkur te (pravi Zemljin prirodni satelit) Mjesec, uz ponovnu napomenu da sve udaljenosti pojedinih tijela od Sunca, kao i njihove mase, ostaju jednake važećem stanju, s izuzetkom Mjesečeve udaljenosti Mjesec-Zemlja i mase Mjeseca zbog učinjenih korekcija u ovom radu, odnosno u radu br.293744. . .......Prema ovom opisu matematičari bi mogli , slično onome što je napravio Kepler, nastaviti rad na NUKTGT , u njenom astronomskom dijelu, na način da postave realne matematičke proračune nebeskih kretanja usklađene s realnim periodičnim nebeskim događanjima : Primjerice moj prijedlog bi bio da se izračuna model kretanja Straha u odnosu na Mars, uzevši u obzir opseg Sunčeve spiralno-kružne putanje (orbite), udaljenost Marsa od Straha, pomrčinu Sunca gledanu  Marsa koju pravi Strah slično događanju u relacijama Sunce-Mjesec-Zemlja), .....vidi pravilnost periodičnih svemirskih događanja u relacijama Mars-Užas-Strah po izvorima sa Interneta. ........Što se tiče gibanja u svijetu atoma odnosno matematičkog izračunavanja položaja valnih segmenata/kvarkova složenih pod-čestica protona ili neutrona u čijim se sastavima nalazi i sve vezujući pod-elektronski par-čestica /2(e/2)^+-/ ili točnije /(e/2)^+ ; (e/2)^-/, to je već napravio austrijski fizičar Schroedinger svojom "valnom jednadžbom položaja/gibanja elektrona u tzv. atomskim ljuskama/elektronskim orbitalama.". ........Dakle gravitacijski ili valni segment ili kvark protonske silnice atoma vodika ima simbol: /(X+/2)ˇ+ ; (X-/2)^- ; (e/2)^+ ; (e/2)^-/, a proteže se u atomu na duljini puta s=1, 5x10^8 m i ima ukupno vrijeme titranja 1 s, uz ukupnu brzinu zamišljeno pravocrtnog gibanja (sve po zbroju pojedinačnih vremena/putova titraja u kvarku), jednaku brzini svjetlosti "c". Analogno ovome simbolu nešto teža neutronska silnica, koja se nalazi u atomu deuterija i drugim težim kemijskim elementima, ima simbol pojedinačnog kvarka: /(X+-/2)^+ ; (X+-/2)^- ; (e/2)^+ ; (e/2)^-/. ...........I na kraju uređenjem/poboljšavanjem stanja fizike pomoću "NUKTGT", proizlazi da su elektroni u pojedinačnim atomskim ljuskama/orbitalama, u stvari "slobodni kemijski makro-elektroni" ( mase mirovanja kao što je važeća) ili "cjelovite čestice (Elektron^+/Elektron^-)" sastavljene iz kvarkova pod-elektronskih čestica /2 (e/2)^+-/. To je zato što na svaki "sve-vezujući" elektronski kvark /2(e/2)^+-/, po Avogadrovom zakonu i njegovom uređenju po NUKTGT, u građi atoma tvari treba brojati još i po jedan slobodni elektronski kvark istog simbola/mase mirovanja. ..........Ovaj rad je dakle i jedan od dokaza valjanosti dodane nove NUTGT- teorije građe atoma, a glavni (znanstveni) dokaz je univerzalna pravilnost građe tvari bez obzira da li se radi o građi prostora atoma ili svemirskog prostranstva - primjerice čovjeku najbližeg i životno najvažnijeg prostora (Realnog) Sunčevog sustava po opisu istoga po NUKTGT. Jedan i drugi prostor se dijeli na 7 (sedam!) pod-dijelova/orbitalnih područja u kojima je sadržana pokretna tjelesna masa. Atom oko središta (jezgre) sadrži 7 kvantnih razina/ljuski ( K do Q) , jednako kao što i Realni (tjelesni) Sunčev sustav oko svojeg središta (planeta Zemlje) sadrži tjelesne pod-dijelove raspoređene u orbitama slijedećih svemirskih tijela: Mjeseca, Venere, Merkura, Sunca, asteroida iz Asteroidnog pojasa, Straha i Užasa. .........Ako bi se na ovom mjestu samo malo proširila tema ovog rada i to u kontekstu mojeg prethodnog rada br. 306025, onda se također po povezivanju planeta Zemlje i Marsa u Realnom NUKTGT-Sunčevom sustavu može uočiti i šira analogija s kemijskom strukturom krutih tvari. To će opet sve biti bazirano na Boškovićevoj teoriji o važnosti promatranja najmanje triju međusobno povezanih slojeva/ravnina kristalne rešetke neke tvari u kojima su razmješteni atomi. Naime po NUKTGT sam razvio/poboljšao već postojeću znanstvenu teoriju o postajanju najmanje elementarne složene mase krute tvari sastavljene od najmanje triju povezanih atoma tvari (tro-atomskih molekula). U Realnom sunčevom sustavu Sunčeva masa, kao gotovo sto postotni sadržaj trodijelne mase Zemlja-Sunce-Mars, zauzima središnji položaj ili četvrtu "molekulsku orbitalu" u ovoj fizikalno-kemijskoj svemirskoj vezi opisane "elementarne molekule" Realnog Sunčevog Sustava. Iz ove usporedbe se može zaključiti da je središnji atom uvijek ona masa krute tvari koja povezuje dva krajnja susjedna atoma u tro-atomskoj molekuli, a isto tako da se u svemiru mogu, uz pomoć središnje zvijezde-Sunca, povezivati samo po dva planeta u paru. Iz ovog se nadalje može realno pretpostaviti, ono što sam već zaključio, da su preostala tijela važećeg Sunčevog sustava (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i, nedavnim svjetskim dogovorom astronoma izbačen, Pluton) posebna svemirska tvar koja, po opisanim fizikalno-kemijskim dokazima, ne pripada pravom ili NUTKGT-Realnom Sunčevom sustavu. Gledano metalurški, Sunce služi kao specifična "klica ili centar kristalizacije" u nastanku novih krutih svemirskih tvorevina u kojima iz osnovne Sunčeve mase nastaju po dva međusobno, Boškovićevim adhezijsko-kohezijskim gravitacijskim silama, povezana planeta, pri čemu su ostala tijela koja se nađu u ovoj svemirskoj molekulskoj vezi samo manjinska prateća masa ovih planeta raspoređena u obliku prirodnih satelita ili asteroida i drugih tijela ( kometi i sl.). Ili još bliže primijenjeno u fizikalnoj-kemiji/metalurgiji: lijevane metalne legure skrućuju/kristaliziraju baš o obliku aglomerata troatomskih molekula-kristalnih zrna, zbog opisanog genetskog svemirskog nasljeđa procesa stvaranja tvari. Iz istog razloga je i fizikalno-kemijska građa različitih tkiva ili naposljetku i same Zemljine kore upravo fraktalne naravi /za kemičare i metalurge je dovoljno je da se prouči srednjoškolsku udžbeničku građu iz Fizike u autorstvu hrvatskog akademika Vladimira Paar-a/.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija,Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

314604.The_mass_calculating_of_Moon_by_NUCTMS.pdf (tekst priložen 11. Tra. 2008. u 07:31 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 15. Pro. 2007. u 12:15 sati

Napomene:

U radu sam pisao o prvobitnim radovima u kojim sam se bavio utvrđivanjem udaljenosti središta Zemlje od središta Mjeseca (13370 km), te da sam kasnije u radu br. 293744 radio poboljšavanja. Ovo poboljšavanje se odnosilo samo na utvrđivanje većeg promjera Mjeseca (čime se "Mjesec svojom površinom računom još više približio površini Zemlje") međutim na istoj ("ne napuštenoj") aktualnoj udaljenosti središta. S obzirom na ovu, relativno malu udaljenost, pomoću teleskopa koji ima povećanje 23000 puta moglo bi se vidjeti svijeću na Mjesecu, u povećanju 2 puta u odnosu na njenu realnu veličinu, naravno u slučaju kada bi svijeću (zamišljeno) mogli postaviti na točku Mjesečevog ekvatora koja je udaljena od površine Zemlje (ili promatračkog mjesta na Zemlji) 11500 km, vidi Vjesnik 2002.ili 2003.: Bivša "Mozaik rubrika/stranica" s kratkim opisima različitih znanstvenih spoznaja iz povijesti znanosti. .....................NASTAVAK 12/16/2007.: MASA ZEMLJINOG MJESECA IZNOSI 656, 40538 x 10^21 kg ŠTO JE 9, 1 PUTA MANJE OD MASE ZEMLJE. ...........Ako se izračuna gustoća Mjeseca po dobivenoj novoj masi i dobivenom novom promjeru od oko 8000 km ( rad br.293744) onda se dobiva vrijednost od 2, 4503 gr/cm^3. Ovo bi bila prosječna gustoća (jezgre i kore tijela/tvari Mjeseca). .........S ovim radom zaključujem sva moguća teoretiziranja bez obzira na pojedinačnu temu NUKTGT, jer je jedan od ciljeva bio kako predočiti nebeska gibanja na način koji bi bio bliži realnosti. Postoje mnoge teorije koje su napisane prije ove, a kod svih je bio problem kako postavke približiti realnosti. Zato ponovo ističem u ovom radu, da sam udaljenost središta Zemlje od središta Mjeseca dobio po realnom proračunu u odnosu na teoriju da je Mjesec dio tvari otrgnut od Zemlje. Zbog toga mislim da je ova udaljenost od 13370 km realna pogotovo što se može potvrditi lako izvodivim pokusom sa sjenom, i da ne ponavljam ono što sam već pisao: sjena od Zemlje ne bi nikad pala na površinu Mjeseca da je Mjesec udaljen 380000 km kako to tumači važeće stanje znanosti. Konačno da istaknem kada se po NUKTGT, preciziraju opisi/sheme iz rada br.293744 pomoću opisanog rastojanja od 13370 km, dobiva se da je površina Mjeseca udaljena od površine Zemlje samo 2368 km. Kada bi Mjesec imao promjer kao što je važeći, onda bi površina Zemlje bila udaljena od površine Mjeseca, također relativno malo : 6367 km ili točno 1R_z (?!). Međutim tada se ne bi mogla protumačiti potpuna pomrčina Sunca odnosno Zemlje kada se Mjesec nađe, u sredini, točno poravnan po ekvatorijalnim ravninama, između Sunca i Zemlje, vidi rad br.293744 i podatke/opise o ovoj problematici na Internetu. Također u ovom slučaju korištenjem nove mase izračunate u ovom radu, gustoća Mjeseca bi bila nerealnih 29 gr/cm^3, tako da bi je trebalo umanjiti (umanjivanjem mase) točno 10 puta do realne vrijednosti 2, 9  (gram /cm^3) …. (vidi Internet: gustoća Mjeseca), analogno predloženom postupku umanjivanja Molarne mase. .................NASTAVAK/ZAKLJUČCI 12/17/2007.: 1) Budući da sam udaljenost Mjeseca od Zemlje izračunao koristeći važeću masu Mjeseca to onda rezultat za Masu dobiven u ovom radu treba umanjiti za približno .....("približno" zbog korištenih aproksimacija) .....10 puta kako bi se izjednačila s važećom. 2) Sila po Newton-u u gravitacijskom privlačenju/odbijanju ( Newton-ov Opći zakon gravitacije) proizlazi iz subatomske građe tvari etera koji ispunjava prostor između svemirskih tijela i ova sila je 10 puta manja od "gravitacijske sile težine" i zato se prva izražava u jedinici "N", a druga u jedinici "kp" ( 1kp=10N). 3) Ova zakonitost proizlazi iz gravitacijskog energijskog stanja koji se uspostavlja između unutrašnjeg i vanjskog dijela Sunčevog sustava opisanog u ovom radu, a koje omogućuje nebeska gibanja po shemi djelovanja sila za istovremenu : a) rotaciju svemirskih tijela oko Zemlje, zatim b) međusobno naizmjenično linearno privlačenje i odbijanje tvari i na kraju, c) za djelovanje Sile težine prema središtu Zemlje. 4)na primjeru izračunavanja mase Mjeseca kao i njegove udaljenosti, nakon 10 godina ukupnog kontinuiranog teorijskog rada (od početka pisanja patentnih prijava 1997.), mogu zaključiti da na subatomske čestice ne djeluje gravitacijska Sila težine usmjerena prema središtu Zemlje, a tek kada se iz ovih čestica formira atom tada, na ovu najmanju tjelesnu tvar, djeluje ova sila na način da se ukupna masa svih sastavnih čestica mora povećati 10 puta (jedinica "N" prelazi u jedinicu "kp". 5)Primjena ovih načela znači da se akceleracija Zemljine sile teže treba računati s vrijednošću 10 m/sec^2, te da druge fizikalne teorijske nedostatke (koje sam opisao u ukupnoj NUKTGT odnosno u CROSBI-radovima) treba promatrati u kontekstu ovih zaključaka, pa tek onda vidjeti što bi za praksu bilo pragmatično, tj. gdje treba mijenjati sadašnje stanje, a gdje to nije nužno. 6) Međutim već iz ovih zaključaka se može vidjeti da mora ostati različitost(dvojnost) u promatranju/definiranju određenih fizikalnih pojava jer se po prirodi nađenih nedostatka i ne može napraviti unifikacija. 7) Slikovito opisano suma /1+1/ ne mora biti isključivo /2/ već može biti i /3/, na koji način , za razliku od nejasne, komplicirane i ne pragmatične Einstein-ove teorije relativnosti, NUTGT na novi, suvremeni način, opisuje relativnost prirodnih fizikalno-kemijskih događanja. ...............NASTAVAK 22.12.2007.: Ako se ponovo vratim na usklađivanje teorijskih spoznaja s praktičnim spoznajama, najrealnije bi bilo da Mjesec ima promjer 8000 km, zatim da je njegovo središte udaljeno od središta Zemlje 13370 km. Također u skladu s NUTGT  na površini Mjeseca akceleracija Zemljine sile teže iznosi 8, 93 m/sec^2, a teorijski netočna! mu je masa jednaka onoj po važećem stanju (73, 5 x 10^21 kg), dok mu je točna ili realna masa ona kao što sam je izračunao u ovom radu (656, 4 x 10^21 kg), pa time i realna gustoća 2, 45 gr/cm^3, a realna orbita ona koja se nalazi nepromjenjivo na udaljenosti središta Mjeseca od središta Zemlje 13370 km. Na ovaj način se onda može objasniti realno stvaranje mjesečevih mijena kao i pojava potpune pomrčine Sunca ( odnosno Zemlje po NUKTGT ) od mjesečeve sjene. Naime, sve ovo proizlazi u suštini iz preračunavanja (gravitacijske) sile iz jedinice /N/ u jedinicu /kp/ i obratno, odnosno iz usklađivanja građe svijeta atoma s građom makro-svemira, vidi rad br. 312539 i druge. ...........DAKLE KONAČNO ZAKLUČUJEM DA JE SAMO TEORIJSKI MASA 1 gram-Mola KEMIJSKOG ELEMENTA VODIKA 0, 1 g ( slučaj kada bi ova masa bila neovisna o utjecaju Zemljine sile teže), A TOČNO ILI REALNO 1 gram/Mol KAO ŠTO SE RAČUNA PO VAŽEĆEM STANJU ( ova masa se mora promatrati kao sastavni dio Sunčevog sustava tako da je treba praktično sagledavati/računati na mjestu gdje egzistira-gdje se i praktično kao fizikalno-kemijska jedinica i upotrebljava u eksperimentalnoj kemiji i fizici, na površini našeg planeta Zemlje). .........ŠTO SE TIČE VAŽEĆE MASE MJESECA: OVU PAK MASU TREBA UVEĆATI 8, 93 PUTA DA BI SE DOBILA REALNA ILI TOČNA VRIJEDNOST MASE (656, 4 x 10^21 kg) OVOG, ZEMLJI NAJBLIŽEG, SVEMIRSKOG TIJELA (najbliži Zemljin mjesec po NUKTGT) KOJE SE, ZBOG MALE UDALJENOST OD ZEMLJE, MOŽE APROKSIMATIVNO SMATRATI SASTAVNIM DIJELOM ZEMLJINE SVEMIRSKE TJELESNE MASE. ........NA OVAJ NAČIN, PONAVLJAM DA SE JEDINICA ZA SILU /1N/, KOJOM SE GRAVITACIJSKI POVEZUJU SVEMIRSKA TIJELA NOVOG SUNČEVOPG SUSTAVA (po NUKTGT) TREBA POVEĆATI SRAZMJERNO AKCELERACIJI ZEMLJINE SILE TEŽE, PA JE TAKO NPR. NA POVRŠINI ZEMLJE ONA TOČNO 10 PUTA VEĆA OD ONE PO STANJU FIZIKE PA SE ONDA JEDINICA /1N/ TREBA IZJEDNAČITI S JEDINICOM /1kp/ (naravno uz korekciju akceleracije na 10 m/sec^2 po NUKTGT). PRENESENO EVENTUALNO U FIZIKALNO-KEMIJSKU PRAKSU U BUDUĆNOSTI, NA MJESECU SE PRIMJERICE ZA 1k-MOL ALUMINIJA TREBA RAČUNATI DA JE TEŽAK 26.98 x 8, 93=240, 931 kg m /sec^2, dok na ZEMLJI KAO ŠTO JE POZNATO ON TEŽI: 26, 98x 10 = 269, 8 kg m /sec^2 (jednake kemijske mase a različite akceleracije Zemljine sile teže, ovisno o položaju 1-K-Mola aluminija). I na kraju na osnovu podataka o akceleracijama na površini Mjeseca i Zemlje (8, 93 i 10 m/sec^2) te udaljenosti površine Mjeseca od površine Zemlje (2368 km) može se postaviti formula po kojoj je gradijent porasta akceleracije po metru udaljenosti Mjesec-Zemlja ili po metru visine od Zemlje na kojoj se nalazi neko tijelo, ( delta "g"/delta L) = 0, 05 x (v^2/L^2). U ovoj formuli "L" je jednako "h", a « v » je analogna oznaka za brzinu slobodnog pada u odnosu na izraz v^2=2gh koji opisuje brzinu slobodnog pada u Newton-ovoj mehanici (Galileov zakon). U pogledu akceleracije Zemljine sile teže "g", po NUKTGT postoji teorijska akceleracija koja je jednaka stvarnoj ako se misli na akceleraciju koja je usmjerena točno prema središtu Zemlje i iznosi na površini Zemlje 10 m/sec^2, i Galileova akceleracija "g" slobodnog pada iz spomenute formule koja je niža odnosno 9, 81 m/sec^2, a radi se o akceleraciji na površini Zemlje po kojoj stvarno pada tijelo u slobodnom padu ali s odmakom od pravca koji prolazi središtem Zemlje (zbog djelovanja gravitacijsko-rotacijske sile). U svakom slučaju akceleracija Zemljine sile teže je upravo proporcionalna 1/R^2, ali uz dodatno pravilo izvedeno iz ovog rada. .........NASTAVAK 23.12.2007.: Gornja zakonitost je relativna računska vrijednost za ukupnu promjenu "delta g" u iznosu 1, 07 m/s^2 na udaljenosti (ili visini "h" od Zemlje) 2368 km (na razmaku površina Mjeseca-površina Zemlje). Zato ona ima praktičnu vrijednost samo po tome što ukazuje na pravilnost po kojoj je "g" zaista, u skladu s Newton-ovim mehaničkim zakonima koji obuhvaćaju i opis "g", upravo proporcionalna s 1/R^2 (ili 1/L^2 ili 1/h^2). Naime kod ponašanja/promjena vrijednosti akceleracije Zemljine sile teže ne može se postaviti jednostavno pravilo raspodjele (stupnja porasta ili smanjenja )vrijednosti "g" u odnosu na udaljenosti između svemirskih tijela, zato što ona ovisi o građi etera Zemljinog gravitacijskog polja odnosno raspodjeli Aristotelove 21 kuglične sfere oko našeg planeta Zemlje. Tako je iz prakse ili stvarnosti poznato da u tzv. Zemljinoj orbiti, primjerice na udaljenosti na kojoj kruži Međunarodna svemirska stanica s ljudskom posadom, (400 -1000 km) iznad površine Zemlje, vlada bestežinsko stanje. To praktično znači da od ove udaljenosti do površine Zemlje, "g" mora porasti od vrijednost "0" do 10 m/sec^2 kada se dođe do same površine Zemlje. Dakle "g" ovisi o načinu povezivanja tijela s okolnim eterom: u onom polju etera gdje oko tijela postoji ravnoteža privlačne i odbojne gravitacijske vezivne sile, po vezivanju tijela s okolnim eterom, tijelo levitira-ne pokazuje težinu, odnosno nema oscilirajuće linearne pomake već samo kruži oko Zemlje zajedno s tvari Zemljinog gravitacijskog polja-tvari etera. ..../Analogno opisanom stanju etera vlada slično stanje još primjerice i u području kruženja umjetnih satelita oko Zemlje /..... Međutim na analogan način po ravnoteži magnetskih sila sam u svojoj NUKTGT, na samom početku njenog stvaranja, opisao građu etera po kretanju mase čestica etera, a sve u odnosu na geostacionarnu magnetosferu koja dijeli dva suprotno usmjerena magnetska polja kada se gleda linearno od središta Zemlje prema središtu Sunca (vidi opise Van Allenovog geomagnetskog pojasa i opise Sunčevog vjetra magnetskih čestica iz stanja fizike). Naime ako je u području geostacionarne magnetske sfere linearna akceleracija čestica "0" onda i čestice svjetla (elektromagnetni val) u ovom pojasu miruju (teorijski nema kretanja čestica). Ova brzina mora dostići brzinu svjetlosti ("c"=3 x 10^8 m/sec^2) do dolaska na površinu Zemlje (tada akceleracija subatmskih čestica tvari etera postiže oscilatornu linearnu akceleraciju reda veličine 4, 8 x 10^8 m/sec^2 - točan podatak s odgovarajućim opisima se nalazi u rukopisu arhiviranom u DZIV-u RH). Istovremeno akceleracija mehaničkog gibanja elementarne složene mase ili stvorenog elementarnog tijela čestica tvari koje formira građevni gravitacijski val etera ( m= 2, 79 x10^36kg) dobiva ubrzanje od 10 m/sec^2. Na ovaj način sam, po opisu građe etera i stvaranju Zemljine sile težine u skladu s cjelokupnom NUKTGT , po mojem mišljenju na dosad jedinstven način, povezao valnu i tjelesnu kemijsku građu tvari. Ili gledano kroz opise fizikalno-kemijskih zakonitosti, povezao sam različite fizikalno-kemijske teorije ( Newton-ovu mehaničku teoriju, Einstein-ovu teoriju relativnosti po odnosu sadržaja mase i energije, Planck-ov zakon elektromagnetnog zračenja kvanta ili fotona tvari, te Boškovićev opis elektromagnetnog kemijskog povezivanja triju slojeva atoma u kristalnoj rešetki krute tvari - prirodu stvaranja kemijskih veza ) s fizikalno-kemijskim opisom građe tvari atoma i općenito svemirskog prostora unutar realnog Sunčevog sustava, u kojem opisu posebno mjesto zauzima revizija Nebeske mehanike putem definiranja realnog načina povezivanja/gibanja svemirskih tijela realnog (našeg) Sunčevog sustava. ......... KRAJ IZLAGANJA "NUKTGT" kao i unosa radova u ovu elektronsku literaturnu bazu podataka. ...........U Šibeniku, 23. prosinca 2007., .......................NASTAVAK 12/24/2007-DODATNO OBJAŠNJENJE IZRAČUNA MASE MJESECA...../ usklađeno s gornjim obrazloženjem a sve prema Masi Mjeseca dobivenoj u ovom Radu (656 x 10^21 kg), zatim prema podatku iz rukopisa u kojem sam izračunao udaljenost središta Mjeseca od središta Zemlje (13370 km) po računu lansiranja sa Zemlje važeće Mjesečeve mase (73 x 10^21 kg) u orbitu oko Zemlje i konačno prema podatku iz važeće fizike po kojem se javlja problem nedostatka 90% mase u svemiru/.....:Prema rezultatima NUKTGT masu subatomskih čestica atoma tvari kemijskih elemenata ili tvari etera kada se ove čestice nalaze uz ili na površini Zemlje treba zbog akceleracije Zemljine sile teže "g" povećati 10 puta /relativnost fizikalne kemije po NUKTGT/. Isto tako masu Mjeseca koja se računski lansira sa površine Zemlje treba povećati kada se ova masa odvaja/udaljava od Zemlje u pravcu Sunčevog središta, i to upravo za faktor uvećanja-broj koji je jednak matematičkom broju koji izražava akceleraciju Zemljine sile teže na površini ove mase/tijela. Tako se problem nedostatka Mjesečeve mase od oko  90% koji proizlazi iz usporedbe važeće mase Mjeseca s masom dobivenom u Radu, rješava na način da se važeća masa Mjeseca (73 x 10^21 kg pomnoži s množiteljem ( nedostajućom vrijednošću akceleracije "g") koji će dati realnu vrijednost za Mjesečevu masu ( 656 x 10^21 kg). NA OVAJ NAČIN SE DOLAZI DO PODATKA DA JE "g" NA POVRŠINI MJESECA 8, 93 m/sec^2 ALI I JOŠ VIŠE OD TOGA: Akceleracija Zemljine sile teže vlada u području geo-magnetskog polja u kojem vlada i Zemljina sila teža, znači sve do geostacionarne magnetske sfere koja se nalazi 37500 km iznad površine Zemlje ili točnije od 4Rz do 5, 87 Rz, vidi pod 1)Rukopis NUTGT-a tj. poglavlje o izračunavanju akceleracije čestica svjetlosti ; arhiva DZIV RH , zatim 2)Opća enciklopedija "JLZ-a Miroslav Krleža", pojam "geostacionarna sfera", te 3) Patrick Moore, Garry Hunt, Iain Nicolson, Peter Cattermole: Atlas Sunčevog sustava ; Izdavač "Chancellor Press - Kraljevsko astronomsko društvo-London, 1979". Iznad ovog područja, linearno u pravcu prema središtu Sunca, vlada ravnotežna i suprotno usmjerena Sila teža Sunca. Dakle što se tiče fizikalnog problema nedostatka 90% mase u svemiru, samo je trebalo još uskladiti masu Mjeseca te otkriti u čemu je ovaj problem, a naravno sve prema obrazloženju/Napomeni danoj uz ovaj rad..../ovo je situacija u unutrašnjem dijelu ili jezgri Realnog Sunčevog Sustava. Analogno je stanje gravitacijskih sila težine i sa vanjske,  strane Marsa  u Realnom Sunčevom Sustavu, jer postoji i sila težine Marsa uravnotežena s vanjskom Sunčevom silom težine/........................Praktično primijenjeno na masi 1K-Mola aluminija to znači slijedeće: kemijska jedinična masa elementa aluminija po sastavu subatomskih čestica iznosi 2, 798 kg/K-Molu tako da mu je realna masa na površini Zemlje 27, 98 kg/K-Molu. Za razliku od ovog stanja istoj kemijskoj količini aluminija, na površini Mjeseca, realna masa bi iznosila: 2, 798 x 8, 93=24, 98614 kg/K-Molu. Težinu iste jedinične količine aluminija u kg m /s^2, za opisane dvije situacije se dobije, jedanput množenjem s akceleracijom 10 m/sec^2, a drugi put s 8, 93 m/sec^2. DRUGIM RIJEČIMA FORMULA ZA DOBIVANJE (SILE) TEŽINE IZNOSI: G = (ZBIRNA MASA MIROVANJA SUBATOMSKIH ČESTICA-"m" ) x (KVADRAT AKCELERACIJE GRAVITACIJSKE SILE TEŽINE KOJA VLADA U ODREĐENOJ TOČCI ILI POLOŽAJU PROMATRANOG TIJELA UNUTAR REALNOG SUNČEVOG SUSTAVA-"g^2"). To je zato što je djelovanje gravitacijske sile težine u stvaranju inertne mase/težine tijela, gledano pojednostavljeno linearno, oscilatorno ili dvosmjerno tj. kohezijsko/adhezijsko. Znači da bi dobili realnu masu 1K-Mola najprije zbirnu masu subatomskih čestica (kg) multipliciramo s matematičkim brojem "10", a zatim da bi dobili težinu ili kohezijsko/adhezijsku silu koja ove čestice drži na okupu u (kg m/s^2), dobivenu masu množimo ponovo s brojem/akceleracijom 10 (m/sec^2) ili pojednostavljeno /G (1K-Mola aluminija)/=/zbirna subatomska masa aluminija(kg)/ x /10/ x / "g"/........., odnosno: G(kg m/s^2)=(2, 798) kg x (10) x (10 po NUKTGT, umjesto 9, 81 po važećem stanju fizike) m/sec^2. ......... Ako se ovaj zaključak primjeni na definicije /N/ i /kp/ iz važećeg stanja fizike uz korekciju "g" po NUKTGT onda je 1/N/ sila koja djeluje jednosmjerno na površini planeta Zemlje dajući tijelima realne mase (tj. 10 puta uvećane zbirne subatomske mase ) ubrzanje od 1m/sec^2. ...... U istom kontekstu /1kp/ je sila koja djeluje linearno dvosmjerno u tijelu koje se nalazi na površini Zemlje i to po pravcu djelovanja koji je usmjeren prema središta Zemlje i natrag i zato tijelu daje 10 puta veće ubrzanje a time i sadržaj sile težine (kg m/s^2). ........ Umjesto 1kp=9, 81N, 1kp je po NUKTGT = 10 N ! ............//digresija: "N/mm^2 je jedinica s kojom se kod ispitivanja materijala treba izražavati vlačna čvrstoća, a kp/mm^2 je jedinica s kojom se mora izražavati čvrstoća na kompresiju, s time da umjetno dobivenu silu izraženu /N/ koju stvara potisni klip/uteg ispitnog stroja kod ispitivanja čvrstoće moramo obavezno pretvoriti u /kp/ kako bi dobili realnu predodžbu o svojstvima određenog materijala ; zbog toga se u standardima karakteristika vlačne čvrstoće treba definirati u jedinici N/mm^2, a karakteristika tlačne čvrstoće obavezno u jedinici kp/mm^2 ; jednom i drugom vrstom ispitivanja savladavamo istu stvaralačku silu koju sadrži tijelo ( kohezijsko/adhezijsku silu) ; u slučaju ispitivanja nekih materijala, primjerice sivog lijeva, kod ispitivanja na tlak akceleracija gravitacijske Zemljine sile teže "pomaže" materijalu da se odupre umjetno stvorenom tlačnom naprezanju, dok kod ispitivanja na razvlačenje ova "prirodna pomoć" izostaje ; zato je kod sivog lijeva čvrstoća na tlak 10 puta veća od čvrstoće na razvlačenje, vidi internetsku web-stranicu Dr. sc. Nikole Tomca s FiF-a Rijeka o ispitivanju materijala ; to je zato što sivi lijev sa specifičnim sadržajem željezu elemenata za legiranje ( C, Si, Mn i S ) ima najprirodniji način pripreme  metalnih mješavina (legura) među svim tehničkim legurama, pa je i njegovo skručivanje pod utjecajem gravitacije Zemljine sile teže najprirodnije ; kao da jedan kemijski element ne utječe na izvornu mehaničku prirodu drugog elementa - miješana struktura grafita, ferita (Fe) , perlita (Fe + Fe3C), zatim mangana i silicija u krutoj otopini s željezom ( u kristalnoj Fe-rešetki ) te nečistoća  MnS ; odnosno to je zato što se Zemlja nalazi u središtu Realnog Sunčevog Sustava u kojem po dijagramu djelovanja sila djeluje rotacijska sila za okretanje svega (univerzuma) oko središta Zemlje, ali u kojem djeluju i akceleracije sila težine Zemlje, Sunca i Marsa, koje su sve usmjerene u istom pravcu - prema središtu okretanja i povezivanja univerzuma tj. prema središtu Zemlje ; pojednostavljeno gledano po fizikalnim pojmovima, rotacijska sila se kompenzira sa silom težina // ................KONAČNI ZAKLJUČAK ZA KRAJ: masu tijela po zbroju sastavnih subatomskih čestica bi trebalo izražavati u jedinici (kg), realnu masu iz važećeg stanja znanosti umjesto u jedinici (kg), trebalo bi označavati jedinicom (kg m/s^2), a jedinica za silu, bilo običnu mehaničku ili silu težine , treba biti jednoznačno (kgm^2/sec^4). To bi bilo zato što se realna masa dobije "jednosmjernim fizičkim zahvatom subatomskih čestica s pomoću akceleracije Zemljine sile pri čemu još nije formirano tijelo tvari, dok se tek nakon povratnog djelovanja Zemljine sile teže pomoću iste vrijednosti akceleracije Zemljine sile teže formira tijelo tvari kojemu pripada i odgovarajuća tjelesna sila težine izražena jedinicom (kgm^2/sec^4). ...........Na ovaj način bi se sa ovim realnim objašnjenjem opisanih fizikalno-kemijskih događanja moglo preći iz sadašnjeg opsega fizikalne-kemije u novi, upravo prošireni ili obogaćeni spoznajni oblik ...( prosječan odrastao čovjek ima osnovnu sumarnu subatomsku masu 8 kg, realnu masu 80 kg m/s^2, a težinu 800 kgm^2/sec^4, ili u svemirskim razmjerima po primjeru za Mjesec koji ima osnovnu masu 73 x 10^21 kg, Realnu masu 656 x 10^21 kg m/s^2, a težinu 5858 x 10^21 kgm^2/sec^4, a sve to po računu da je Realna masa "M"=(osnovna masa specifičnog položaja tijela koje se treba formirati-"m") x ( položajna akceleracija "g"), a Gravitacijska težina G=(osnovna masa-"m") x (g^2). .............Osnovna subatomska masa bi odgovarala "Einstein-ovoj masi mirovanja" kojoj se ne može pridružiti nikakva energija ; Realna masa bi bila masa zamišljenog jednosmjernog linearnog kretanja subatomskih čestica u prirodnom titranju tvari na izvanredno malim udaljenostima, vidi konkretne podatke iz rukopisa NUKTGT-a u arhivu DZIV RH i CROSBI-radu br. 230355 (pridružuje joj se kinetička energija tvari), a sila težine je karakteristika punog događanja u svijetu atoma po titranju čestica tijela (pridružuje joj se sadržaj Einstein-ove energije E=(m)x(c^2). Prema tome još ostaje i konačan osvrt na podatke o kojima sam već pisao u spomenutom CROSBI-radu br. 230355, a što Einsten nije nikada objasnio: kako se dobiva E = m x c^2? ...kao što se vidi iz ovog zaključka, kinetičku energiju treba pomnožiti sa brojem "2" pri čemu brzina kretanja mora bit "c" umjesto "v" tj. treba zamišljeno preći iz vidljivog makro-svijeta u svijet atoma ; .....Kada se kemijsko tijelo od 1 K-Mola aluminija nalazi u stanju mirovanja na površini Zemlje tada u njemu već djeluje sila težine u iznosu 279, 8 kgm^2/sec^4 , a kada se realnu masu od 27, 98 kg m/s^2 sadržanu u ovom tijelu, pomiče na površini Zemlje, onda se najprije poništava gravitacijska sila težine i tijelo realne mase 27, 98 kg m/s^2 pod utjecajem ubrzanja kretanja od primjerice 1m/sec^2, biva pokretano silom od 27, 98 kgm^2sec^2. To znači da je stacionarna sila težine na površini planeta Zemlje (kgm^2/sec^4), sadržana u tijelu, jednaka deseterostrukom iznosu jedinične sile pokretanja/ubrzavanja tijela (kgm^2/sec^4) uz primijenjenu jediničnu akceleraciju od 1 m/sec^2. .............Temeljem svega ispred obrazloženog, a na osnovu glavne činjenice da ne postoji masa koja miruje u svijetu atoma (osim manjeg dijela atomske mase u samoj atomskoj jezgri), može se konačno definirati razlika između teorijske ili realno nepostojeće ili potencijalne Einstein-ove energije E= ("m") x ("c^2") izražene jedinicom (kgm^2/sec^2, i realne energije po "masi mirovanja" uvećanoj za 10m/sec^2. Na taj se način može korigirati ova Einstein-ova formula kako bi se na kraju, pomoću realne mase u kretanju (kg m/s^2), dobila i realna jedinica za energiju (rad ili kretanje) u jedinici (kgm^3/sec^4). Kada se ovo jednog dana napravi tada će se i pomoću NUKTGT moći dobiti teorijskim računanjem i točna vrijednost za eksperimentalno dobivenu Planck-ovu konstantu "h", umjesto one s razlikom za jedno decimalno mjesto kako sam je prvobitno dobio, vidi rukopis NUTGT-a u arhivu DZIV RH. Dakle ukupno ovo razmatranje je u konačnici još jedan dodatni argument da atom nije jezgra i okolo nje prazan prostor ispunjen samo elektronima, već da je jezgra manji dio mase atoma, te da je veći dio mase atoma u realnosti jednoliko čvrsto raspoređen po cijelom tijelu atoma-kuglice. Uostalom kada bi bilo valjano stanje znanosti po opisu građe atoma tada bi aluminijska folija od svega nekoliko mikro-metara debljine bila porozna materija (npr. jezgre atoma kemijskih elemenata koji se nalaze u ulju za valjanje folije bi, se utisnule u prazne prostore između atoma aluminija, i nakon što bi se folija isprala i osušila, površina bi ostala porozna ili mješavina metala aluminija i nemetala iz ulja, međutim znademo da to nije tako u stvarnosti. Uostalom da sama elektronska tvar ne gradi krutu materiju dokazuju primjeri plazme: npr. vatra kroz koju se može provući neko čvrsto tijelo ili po NUKTGT plazma etera u kojoj elektroni zajedno s masivnim pod-česticama protona i neutrona, kao nevidljiva okolišna materija grade Zemljino gravitacijsko polje, propušta svjetlo i prenosi druge elektromagnetne valove itd. .............. ...... ZA KRAJ, SAMO JEDNO DODATNO PITANJE I JEDAN DODATNI ZAKLJUČAK: 1) U skladu s upitnošću građe atoma po važećem stanju fizike možemo se zapitati: kako je moguće s elektrotehničkog stanovišta odnosno tehničkog "Zakona o održanju mase i naboja" protumačiti isključivo postojanje same elektronske tvari oko jezgre atoma kada ista fizika tumači da su elektroni čestice koje imaju isključivo negativan električki naboj... ( postojanje pozitivnog naboja u jezgri atoma ne može objasniti postojanje opisane električki sparene elektronske tvari, budući je naboj jezgre pridružen ne razmjernoj ili daleko većoj masi jezgre atoma). .......2) I još dodatni definitivni zaključak ili slijedeće filozofsko-tehničko promišljanje o masi, sili i energiji: U skladu s gornjim opisima koji govore o nužnosti promjene važeće jedinice za masu (kg) u jedinicu za silu (kg m/s^2), zatim nužnosti promjene važeće jedinice za silu (kg m/s^2) u jedinicu nove sile ( kgm^2/sec^4) po umnošku jedinice važeće sile i jedinice akceleracije, te važeće jedinice za energiju (kgm^2/sec^2) u novu jedinicu za energiju kretanja (kgm^3/sec^4) različitu od primjerice Einstein-ove energije mirovanja E=(m) x (c^2) po tome što predstavlja umnožak nove sile (kgm^2/sec^4) i puta (m) na kojem djeluje ova sila, može se zaključiti da čovjek uzimanjem elektronske tvari iz sastava etera Zemljinog gravitacijskog polja (iz svijeta subatomskih čestica) DEGRADIRA VLASTITO PRIRODNO OKRUŽENJE JER SLOŽENIJI OBLIK ENERGIJE PRIRODNOG KRETANJA (kgm^3/sec^4) PRETVARA U JEDNOSTAVNIJI OBLIK ENERGIJE UMJETNOG KRETANJA (također kgm^3/sec^4) ; ELEKTRIFIKACIJOM NA OSNOVU UPOTREBE TESLINE IZMJENIČNE ELEKTRIČNE STRUJE ČOVJEK PRIRODNU ENERGIJU PRETVARA U UMJETNU, NA KOJI NAČIN GLEDANO SUŠTINSKI FIZIKALNO, OSIROMAŠUJE I DEGRADIRA PRIRODNU TVAR ETERA (......ili..... prirodnu tvar prirodnih elektrona iz sastava tvari etera kojoj pripada prirodni, složeniji, oblik energije kretanja, čovjek pretvara u "genetski modificiranu tvar" struje elektrotehničkih elektrona u umjetno stvorenoj energiji kretanja). ........KONAČNO univerzalni izraz za rad "E" po NUKTGT glasi .....(E)=(m)x(a_1)x(a_2)x(s) kgm^3/sec^4, .........ili opisno...... univerzalni rad po kretanju tijela/složenih čestica tvari i dijelova tijela/pod-dijelova složenih čestica tvari, izražen jedinicom (kgm^3/sec^4) je jednak umnošku mase mirovanja tijela/složenih čestica tvari i akceleracija (a_1) i (a_2) i puta (s) na kojem se realizira ovaj rad. ...U Šibeniku, 05.05.2008.(bspadina@siscia.simet.hr). ....KRAJ

 

 

 

 

41)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 316532

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Trenutno važeće stanje kozmoloških istraživanja sunčevih sustava u usporedbi s najnovijim kozmološkim rezultatima razvoja Nove univerzalne teorije građe tvari- NUKTGT od 04. siječnja 2008.
( The scientific challenge for croatian and global scientific community: "Current state of the cosmological researches of solar systems in the relationship to recent development results of New universal chemical theory of material structure - NUCTMS dated on 4 January 2008" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Matematika, Kozmologija, Stvaranje, Sunčevi sustavi
( Spadina, mathematics, cosmology, creating, solar systems )

Sažetak:

Obrađeni su glavni zaključci kozmologijskog dijela "Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari" (NUKTGT). U sažetku ću iznijeti samo manju dopunu/ispravku rada u pogledu Mjesečevog kretanja kod stvaranja mijena, a opet sve u sklopu relativnih gibanja glavnih tijela opisanog Realnog Sučevog Sustava (RSS-a): Sunca, Zemlje i Mjeseca. Na ovom mjestu ću ponovo upisati već ranije izvedene podatke o realnim fizikalno-kemijskim karakteristikama Mjeseca koje sam dobio konačno nakon višegodišnjeg sustavnog razvoja NUKTGT-a. .........Dakle, Mjesec je sa svojim središtem udaljen od središta Zemlje 13370 km, a promjer mu je oko  8000 km ( podatak o promjeru je orijentacijski jer je dobiven matematički, kombiniranjem točnog algebarskog računa i geometrijske analize koja može sadržavati, gledano globalno, zanemarivu grešku, zbog upotrebe samo osnovnog ručnog geometrijskog pribora). Mjesec pravi kružnu putanju oko Zemlje na način da, kao i geostacionarni umjetni satelit, zadržava konstantno isti položaj iznad Zemlje okrenut uvijek s istom stranom prema Zemlji. .../prema NUKTGT-rukopisu na udaljenosti 13370 km od središta Zemlje do središta Mjeseca, gdje prolazi putanja samog središta Mjeseca, gravitacijska akceleracija sile težine je približno jednaka nuli/.....Za svakih 24 sata gibanja, Mjesec napravi po jedan puni krug oko Zemlje, za koje se vrijeme istovremeno Zemlja zaokrene svaki put jedanput oko svoje osi (za jedan puni okret/360 st.). Ravnina u kojoj se giba Mjesec nije uvijek položena u produžetku Zemljine ekvatorijalne ravnine kao niti u produžetku Sunčeve ekvatorijalne ravnine jer se to događa samo periodično u dvije, geometrijski gledano, suprotne pojave potpunih pomrčina/zaklanjanja Sunčeve svjetlosti: pomrčini Zemlje od Mjesečeve sjene i pomrčini Mjeseca od Zemljine sjene. .../Sunce kao što sam ranije izračunao ima po smjeru rotiranja oko Zemlje (koja se okreće samo oko okomite geo-magnetske/geografske osi) suprotno gibanje Zemljinoj rotaciji, s dnevnom razlikom međusobnih okretaja u iznosu 12 stupnjeva, po prednosti koju dobiva svakih 24 sata Zemljina kugla..../. Za razliku od izvorne antičke (Eudox-ove) teorije geocentričnog sustava, Mjesečeva putanja oko Zemlje ima isti smijer kao i Zemljina rotacija (samo oko njene osi), a ne isti smjer kao i Sunčevo spiralno-kružno okretanje oko Zemlje. Geocentrični međusobni raspored svemirskih tijela i opisani načini gibanja Sunca, Mjeseca i Zemlje, omogućuju da se svakih cca 29 dana izmjene sve Mjesečeve mijene na noćnom nebu. Dvije mijene se mogu svrstati u istu vrstu po situaciji kada Zemlja, zbog svoje blizine i relativne podudarnosti opisanih ekvatorijalnih ravnina baca svoju sjenu na Mjesečev disk - trajanje Prve i Posljednje četvrti. Treća situacija se dešava kada je pomak ekvatorijalne Mjesečeve ravnine (u odnosu na opisane druge dvije ravnine) takav da Zemljina sjena pada izvan položaja, Suncem osvijetljenog, Mjesečevog diska, pa vidimo situaciju Uštapa ili Punog Mjeseca. I četvrta situacija se događa u mijeni Mlađaka kada Mjesec pravi dnevne okretaje oko Zemlje najbliže Zemlji. Zato se ipak ukupno gledano radi o pravljenju promjenjivo ekscentrične Mjesečeve putanje oko Zemlje, na udaljenostima površine Zemlje od površine Mjeseca (po NUKTGT!) koja varira od maksimalno 2 radijusa Zemlje (12735 km) do minimalno 2400 km. Također bi u ovom slučaju trebala važiti postavljena teorija (pretpostavka) o razlozima zašto je Mjesec nevidljiv i na dnevnom nebu kod postizanja opisane najbliže moguće udaljenosti od Zemlje baš u vrijeme Mlađaka, vidi obrazloženje u radu. .....I konačno (kada je riješen problem objašnjenja nastanka/ izmjena četiriju uzastopni Mjesečevih mijena) možemo zamisliti gibanja  Zemlje (rotira samo oko svoje osi)  i Mjeseca ( Mjesec ima  kružno-ekscentrično okretanje oko Zemlje), u odnosu prema trećem tijelu - suncu. Budući da sunce ima suprotni smjer okretanja od opisanog smjera okretanja Zemlje i Mjeseca možemo zamisliti kako se izmjenjuju dan i noć na Zemlji odnosno dnevni i noćni prikazi Mjeseca kada to opaža promatrač sa Zemlje. Pri tome se promatrač uvijek nalazi na pravcu koji spaja njega , zatim središte Zemlje i središte Mjesečevog diska (bilo u slučaju promatranja dnevnog ili noćnog neba).  Tijekom svaka nova 24 sata  Zemlja i Mjesec zajednički se odmiču od položaja Sunca i to svaki put za jednokratni pomak od 12 stupnjeva. Tako je onda i mogući takav scenarij da se početni dijametralni položaj Zemlja-Mjesec-Sunce (slučaj potpune pomrčine Sunca odnosno Zemlje od Mjesečeve sjene) promjeni u suprotni događaj kada su opet dijametralno poredani Sunce, Mjesec i Zemlja ali sada s Zemljom u sredini ( slučaj potpune pomrčine Mjeseca od sjene Zemlje na Mjesecu opisana u radu, koja se inače očekuje iznad Hrvatske 20. veljače tekuće godine). .............Zaključno ponavljam ranije izvedene podatke o ostalim važnim fizikalno-kemijskim karakteristikama Mjeseca: 1) MASA MIROVANJA (jednaka važećoj masi po stanju znanosti) ; 2) REALNA MASA = 656, 4 x 10^21 kg(m s^-2)!...realna masa prosječnog čovjeka= 80 kg m s^-2! ; 3) GEOMETRIJSKA GUSTOĆA: 2, 45 grama /cm^3 ; 4) AKCELERACIJA GRAVITACIJSKE SILE TEŽINE NA POVRŠINI : 8, 93 msec^2 ; 5)POTPUNA (DNEVNA) POMRČINA SUNCA ODNOSNO ZEMLJE PO NUKTGT OD SJENE MJESECA (UMBRA): na udaljenosti središta Zemlje od središta Mjeseca 13370 km ...presudan utjecaj akceleracije gravitacijske sile težine na površini Mjeseca ; 6) POTPUNA (NOĆNA) POMRČINA MJESECA OD SJENE ZEMLJE: događa se redovito u Uštapu na maksimalnoj udaljenosti "površina Zemlje-površina Mjeseca" (sve po točkama na ekvatorima) u iznosu 12735 km ...također je aktualna ista udaljenost Mjesec-Zemlja kod mijena Prve i Zadnje četvrti ; ......Napomena:(08.01.ove godine počinje ovomjesečna mijena Mjeseca u sedmodnevnom trajanju Mlađaka)!.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

316532.Potpune_pomrcine_Zemlje_i_Mjeseca.pdf (tekst priložen 11. Tra. 2008. u 21:57 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=324694

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 5. Sij. 2008. u 16:07 sati

Napomene:

Rad je 44. po redu upisa. Moja Nova univerzalna kemijska teorija građe tvari ("NUKTGT", koja se spominje u radu, SAMO NA PRVI UTISAK OLAKO DAJE KEMIJSKA STRUČNO-ZNANSTVENA OBJAŠNJENJA ZA PRIRODNA/FIZIKALNA I RAZLIČITA TEHNIČKA DOGAĐANJA. Ona je sadržajno cjelovito i relativno opsežno stručno-znanstveno djelo jer je sastavljeno od nekoliko desetaka poglavlja iz različitih stručno-znanstvenih područja (tekstovi i matematički proračuni u rukopisu ili mehaničkom i elektronskom strojopisu , elektronski članci s dodanim elektronskim zapisima "u živo" - kao što je ovaj ). Djelo se poziva na opsežnu literaturu : stručno-znanstvene članke iz različitih časopisa ; knjige ; enciklopedije ; srednjoškolske i fakultetske udžbenike ; pouzdane internetske stručno-znanstvene izvore podataka ; birane popularno-znanstvene članke iz različitih dnevnih, tjednih i mjesečnih hrvatskih tiskovina ; odabrane stručno-znanstvene usmene informacije prikupljene sa stručno-znanstvenih skupova i predavanja ; odabrane informacije koje su javnosti prenosili stručnjaci znanstvenici i akademici iz Hrvatske koji su sudjelovali u različitim radijskim i televizijskih emisija ili s kojima sam osobno razmjenjivao mišljenja itd. Međutim rad se poziva i na informacije koje pripadaju svjetskoj ili nacionalnoj kulturnoj baštini a koje su usko povezane s znanošću. "NUKTGT" je u suštini opis kontinuirane, dosljedne, iscrpne i sustavne višegodišnje misaone aktivnosti koja je bila prirodni nastavak mojeg diplomskog rada kojeg sam izradio i obranio na Metalurškom fakultetu, Sisak, 1977.god. Glavni cilj stvaranja "NUKTGT" je bio usmjeren na filozofsko-kemijsko objašnjenje univerzalnih principa u prirodnoj (fizikalnoj) pravilnosti građe tvari izvedenoj prvenstveno iz primjera stvarnih/praktičnih tehničkih metalurških zakonitosti, jer je to bio po mojem mišljenju općenito glavni nedostatak sadašnjeg stanja znanosti. ..........U pristupu naprijed navedenoj glavnoj temi NUKTGT-a postoje samo dvije pretpostavke koje se nažalost s današnjom tehnikom mogu samo djelomično provjeriti. Prva je da su atomski elektroni i pozitroni po stanju znanosti u stvari gravitacijski valovi ovih tvari građeni od dvojnih masa suprotno električno nabijenih pod-čestica, tako da je eksperimentalno utvrđivanje njihovih prepolovljenih, reduciranih masa iz stanja fizike/kemije posljedica upravo ovakve građe. Na taj način suštinski/kemijski gledano, elektron je isto što i pozitron : ove čestice su modifikacije jedne te iste iste tvari koja se detektira na dva različita načina s obzirom na različito porijeklo ove tvari odnosno različitu vrstu fizikalno-kemijskih reakcija iz kojih potječu tako da se ovaj utjecaj prenosi i na različitost u električnoj/elektromagnetnoj detekciji. Druga pretpostavka je sadržana u realnom elektrokemijskom zaključku da su također proton i neutron (iz sastava atoma) građeni po analognom elektrotehničkom principu stvaranja gravitacijskih valova iz povezanih elementarnih dijelova tvari koje izgrađuju dvojni sklopovi, težinski jednakih ali suprotno električno nabijenih čestica - princip građe "magnetne boce". Po ovom principu dijelovi elektrona (zbog manjih masa i jače električne sile međusobnog povezivanja/razdvajanja) bi bili ona tvar koja povezuje masivne pod-dijelove protona i neutrona, s time da u atomskoj građi na svaki vezivni elektron u kvantnim atomskim ljuskama ( po stanju znanosti) treba brojati po jedan slobodni elektron (koji se po NUKTGT nalazi u morfo-genetskom polju atoma tvari na granici površine atoma i sveprisutnog etera, težinski samostalni u svojevrsnom "bestežinskom prostoru"- elektromagnetna levitacija ). Dakle opisani vezivni elektroni su po stanju znanosti atomski elektroni smješteni u tzv. "praznom dijelu atoma-elektronskim ljuskama elektronskog omotača" , međutim po NUKTGT upravo ova važeća znanstvena teza je sumnjive točnosti jer je protivna prirodnoj kemijskoj zakonitosti po kojoj se tvar prirodno "sama" prostorno organizira na način da teži stvaranju homogenih struktura po koncentraciji sastavnih dijelova tvari. Naime sabrano sve u jednu pretpostavku, po NUKTGT ne postoji prazan dio atoma oko atomske jezgre u kojima nema dijelova (pretežite atomske) mase protona i neutrona. Ili, jezgra atoma po stanju znanosti je samo mjesto veće koncentracije dijelova protona i/ili neutrona, u kojem je (manjinski) dio mase atoma u stanju apsolutnog mirovanja (ovoj masi se ne može otkrivati/detektirati struktura elektromagnetnim snimanjem  - građa analogna strukturi svemirskih crnih rupa). .........Što se tiče dokazivanja teorije u dijelu koji se odnosi na makro-sustave/svemirsko okruženje Zemlje, u ovom zaključku ću samo za primjer navesti pribavljen najsvježiji novi "jednostavni" dokaz od 12. siječnja 2008. vezan s mijenom Mlađaka 4. dana od njegovog nastupa: Prije samog potpunog zalaska Sunca oko 16:30, na još uvijek dnevnim svjetlom osvijetljenom nebu, mogao se vidjeti visoko u zenitu prema jugu, pomoću dalekozora, Suncem obasjan dio Mjesečeve kugle-kalota, i to dio od desne polovine Zemljine kugle u formi tanke kalote (oko 20% površine kugle) koliko se može vidjeti četvrtog dana od nastupa Mlađaka. Nakon 2-3 sata poslije zalaska Sunca, znači kada je nastupila faza noćnog neba, umjesto opisanog dijela Mjeseca mogla se vidjeti donja polovina Mjesečeve kugle i to također u veličini kalote koja je jednaka ili približno jednaka naprijed opisanoj. Dakle da je Sunce u središtu ( da vrijedi heliocentrični raspored tijela Sunčevog sustava !) Sunce nikako ne bi moglo, na način kako je opisano za situaciju prikaza Mjeseca na noćnom nebu, osvijetliti donju stranu Mjeseca tako da sa Zemlje bude vidljiv i dio Mjesečeve površine okrenut prema Zemlji a suprotno od položaja Sunca. Prema tome ovakav "sporan" prikaza Mjeseca u 4. danu od nastupa Mlađaka, 2-3 sata nakon zalaska Sunca, moguć je samo po geocentričnom gibanju/rasporedu Sunca, Mjeseca i Zemlje, kada Zemlja obasjana Suncem, baca sjenu na Mjesec dok je on zajedno s promatračem na Zemlji u položaju iza Suncem osvijetljene strane Zemlje (dok su oni zaklonjeni od Sunca tijelom Zemlje). ...../Naime važeće stanje znanosti objašnjava nastup Mlađaka kao trenutak kada se Mjesec nađe između Sunca i Zemlje pa Sunce obasjava i na noćnom i na dnevnom nebu samo sa Zemlje nevidljivu stranu Mjeseca koja je za 180 stupnjeva okrenuta u odnosu na Zemljinu površinu na kojoj se nalazi promatrač, ......što bi prije po logici odgovaralo pojavi pomrčine Zemlje!?/. ......Na ovaj način upotrebom logike, koja inače nije priznata znanstvena metoda (kada se isključivo sama upotrebljava!), završavam s ovim radom, uz napomenu da je nastupom 2. dana Mlađaka - 10. siječnja ove 2008. godine, započelo brojanje islamske "Kalendarske godine po Mjesecu" (12 x 4 mjesečeve mijene) koja je 10 dana kraća od "Sunčeve kalendarske godine". ...../Sunčeva kalendarska godina/=/(12 x 4 mjesečeve mijene) + ( 10 dana).....ili gledano po 2007. godini to je razdoblje od: (nastupa Posljednje četvrti na dan 11.siječnja 2007.) do ( nastupa Posljednje četvrti na dan 31.12.2007.g.) + (10 dana u siječnju 2008. god. sve do nastupa 2. dana Mlađaka)/. ......Za sve navedeno, kao pomoć/literatura, poslužila mi je informacija s HRT-a od 12.01.2008. iz teme o hrvatskoj kulturi, a također se može vidjeti aktualni tekst teleteksta HRT-a o izlascima/zalascima Sunca i Mjeseca i mjesečevim mijenama, na str. 460. ..... Usput rečeno iz ovog teleteksta se vidi da se na dan 09.01.2008. dogodila siječanjska, a vjerojatno je to i općenito redovna godišnja pojava koja se događa upravo u siječnju svake godine: početak Mjesečeve godine ili Mjesec i Sunce su sa svojim središtima, u odnosu na središte Zemlje (koja rotira samo oko svoje osi) u jednom trenutku poredani na "startnoj liniji/poretku Zemlja-Mjesec-Sunce" u istoj prostornoj ravnini, dijametralno gledano u istom smjeru/na istoj strani putanja, samo što im ekvatorijalne ravnine nisu u produžetku iste prostorne ravnine (kao u slučaju potpune pomrčine Zemlje). Tada startaju opisana dnevna odmicanja Zemlje i Mjeseca u odnosu na "sporije" Sunce, za jednokratnih 12 stupnjeva, što se očituje po najvećoj podudarnost u trajanju prikaza gibanja Sunca i Mjeseca na dnevnom i/ili noćnom nebu po izlascima/zalascima ovih tijela, uz trajanje od oko 9 sati (Sunce se prividno kreće od istoka prema zapadu 8 sati i 53 minute, a Mjesec također prividno od istoka prema zapadu u trajanju 8 sati i 55 minuta). Ova pojava se može "jednostavno" protumačiti s NUKTGT-om, po različitim udaljenostima Sunca i Mjeseca od centra Zemlje-centra njihovih orbitalnih, približno kružnih (spiralno/kružnih), putanja ; ili, još detaljnije, po razlikama u brzini kretanja Sunca i Mjeseca, odnosno po razlikama u duljini puta/orbitalne putanje koju opiše Sunce u jednom "krug oko Zemlje" približno za 24 sata ili Mjesec u jednom "krugu oko Zemlje", kao Zemljin prirodni satelit, koji se po načinu kretanja u odnosu na Zemlju ponaša približno kao umjetni satelit, za točno 24 sata, vidi druge radove ; ili na kraju još "jednostavnije" - NUTGT (geocentrična teorija kretanja tijela Sunčevog sustava) odnosno stvarnost ukazuje na to da Sunce na nebu možemo promatrati samo na dnevnom nebu, a Mjesec i na dnevnom i na noćnom nebu. Na ovaj način, ponavljam već jednom napisano u radu br.314604, preostaje da se za potpuno završavanje NUKTGT izradi matematički model kretanja tijela Novog realnog Sunčevog sustava koji bi bio usklađen sa svim realnim periodičnim vizualnim/optičkim pojavama/događanjima kako na dnevnom tako i na noćnom nebu - moj prijedlog bi bio da se najprije izradi model kretanja Mjeseca oko Zemlje a sve u odnosu na kretanje Sunca oko Zemlje odnosno u odnosu na sve dane/zaključene opise kretanja tijela Realnog sunčevog sustava, vidi prvenstveno rad br. 314604. ........... NASTAVAK 18. siječnja 2008.-još preciznija uputa za matematičare: Sunce se okreće oko Zemlje u putanji koja je u produžetku ravnine Zemljinog ekvatora (ekvinocij) ili je paralelna s ravninom Zemljinog ekvatora kada se njegova orbitalna ravnina pomiče od ekvatorijalne ravnine prema sjevernoj ili južnoj obratnici (ovisno o izmjeni godišnjih doba). Sunce i Zemlja imaju suprotni smjer okretanja (Sunce smjer orbitalnog kruženja oko Zemlje od zapada prema istoku, a Zemlja smjer rotiranja oko svoje osi od istoka prema zapadu, .....jednako Eudox-ovoj teoriji ). Zbog toga na početku dana vidim Sunce na istoku i kako se poravnavaju (u ekvinociju) ili dolaze u približno paralelan položaj ( u drugim situacijama) dužina koja povezuje središte Zemlje s promatračem i dužina koja povezuje središte Zemlje sa središtem Sunca, tako se Sunce sve više penje prema nebeskom zenitu. Nakon što se promatrač na Zemlji nastavi gibati u jednom smjeru a Sunce u suprotnom (tako da se promatrač na Zemlji zajedno sa zamišljenom stalnom promatračkom točkom/mjestom na Zemlji počne udaljavati od ispred opisane situacije) , vidi se kako Sunce silazi sa zenita prema zapadu. Na kraju možemo u vrijeme ekvinocija doživjeti zalazak Sunca na zapadu i 1/4 odnosno 1/2 događanja "24 minute u ekvinociju" što sam ga opisao u istoimenom članku u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji. Dnevni startni pomak (koji se može primjerice poistovjetiti s trenutkom potpune pomrčine Sunca) točke na Sunčevoj putanji u odnosu na dijametralno suprotnu točku na kojoj se nalazi promatrač na Zemlji se praktično i ne bi mogao primijetiti da nije doživljaja "24 minute u ekvinociju". .......Što se tiče Mjeseca koji se okreće približno u paralelnoj ravnini u kojoj se okreće i Sunce (a u slučaju pomrčine Sunca u istoj ravnini) on ima također kretanje samo prividno (okomito na ravninu okretanja Zemljinog ekvatora) od istoka prema zapadu preko središnje zenitne točke na nebu). Zbog promjenjive udaljenosti njegove površine do površine Zemlje, u veličini min. 2400 km do maksimalno 13370 km, za vrijeme dana/dnevne svjetlosti, vidimo onaj dio njegove kugle koji je osvijetljen od Sunca istovremeno kada i nepomični promatrač na Zemlji, dok preko noći također možemo vidjeti samo ovaj osvijetljen dio ili onaj koji nije zaklonjen sjenom Zemlje. Dakle sjena na Mjesecu nastaje danju i noću zbog nejednakog osvjetljavanja Mjeseca od Sunca ili zbog sjene koju Zemlja baca na Mjesečevu kuglu. Kada je Mjesec najbliže Zemlji tada se na Mjesecu izmjenjuje dnevna sjena koju pravi Sunce nejednakim osvjetljavanjem Mjeseca s noćnom sjenom koju na Mjesecu pravi Zemlja, a kada je Mjesec maksimalno udaljen onda sjenu pravi samo Sunce i to danju i noću. Prva situacija bi odgovarala u prvih 15 dana ili pojavi/trajanju Mlađaka i Prve četvrt, a druga situacija u drugih 15 dana ili pojavi/trajanju Uštapa i Zadnje četvrti.

 

 

 

 

42)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 321468

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Mjesec, I. dio
( Moon, 1st Part )

Izvornik:

CROSBI bibliografija

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Mjesec, Sunce, Zemlja, građa tvari
( Spadina, Moon, Sun, Earth, material structure )

Sažetak:

Rad predstavlja mogući konačni završetak/zaključak "Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari ( NUKTGT-a ili engl. NUCTMS )" jer navodi na ponovnu paralelnu (samo)provjeru ove teorije ( koja inače sadrži svega 2-3 računski ne dokazane sporedne teze ). Naime rad se tiče kozmološkog dijela teorije ili točnije on se odnosi na dodatni opis/objašnjenje stvarnih gibanja Sunca, Zemlje i Mjeseca unutar našeg "Realnog sunčevog sustava". Ovaj sustav inače zagovara davno (neopravdano) zaboravljenu i napuštenu antičku matematičku teoriju geocentričnog sustava, ali uz određene korekcije pripadajućih svemirskih tijela po broju i vrsti, zatim uz korekcije po načinu nebeskih gibanja, kao i po točnoj masi i udaljenosti, nama najbližeg svemirskog tijela, Zemljinog mjeseca kojeg u Hrvatskoj nazivamo Mjesec (engl. «Moon»). .......I na kraju važno je istaknuti važnost upisanog rada koji sadrži samo dvije stranice teksta: s ovim radom iz područja kozmologije dokazuju se sve ostale pod-teorije NUKTGT-a iz različitih stručno-znanstvenih područja, a sve preko tehničke struke/znanosti METALURGIJE. .......Dakle svrha ovog rada je ponovno potvrđivanje računskih i opisnih fizikalno-kemijskih teorija o Mjesecu unutar cjelokupne NUKTGT, ali isto tako u povratnom smislu, dokazivanje točnosti (realnih) teza iznijetih u ovom radu ( po dodatnim algebarskim/geometrijskim opisima) znači istovremeno potvrđivanje ostalih dijelova NUKTGT. ...... Ako astronauti na nekoliko stotina kilometara iznad Zemlje mogu prostim okom razlikovati reljef na Zemlji, onda isto tako nije čudno što se s pomoću običnog teleskopa sa Zemlje može jasno razlikovati reljef Mjesečeve površine, vidi Crosbi-radove s pripadajućim upisnim obrascima.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

321468.Mjesec_i_pomrcine_Mjeseca_i_Sunca.pdf (tekst priložen 11. Vel. 2008. u 11:55 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 11. Vel. 2008. u 11:55 sati

Napomene:

Sada se Sunce nalazi na svojem približno jednodnevnom opisivanju punog kruga ili točnije pune spiralno-kružne jednodnevne orbitalne putanje u svojem specifičnom gibanju oko Zemlje. Naime kada se gleda po produžetku Zemljine ekvatorijalne ravnine, Sunce se sada giba u području između južne obratnice i ekvatorijalne paralele, s tendencijom približavanja produžetku Zemljine ekvatorijalne ravnine, tako da će se ono uskoro, na prvi dan proljeća na sjevernoj zemaljskoj hemisferi, naći upravo u tom ekvinocijskom položaju, kada će se najviše približiti Zemlji i to na samo 113 milijuna km, ......vidi druge radove). .........Ako se u ovoj Napomeni osvrnem na rad br.297983 onda treba napraviti korekciju jedne teze u trošenju mase Sunca ( pretvorba Sunca u svemirsko tijelo tzv. "bijelog patuljka"): Ispravno bi bilo to da, nakon potpunog izgaranja jednog dijela sunčeve mase ( kemijskog goriva za termonuklearnu reakciju na Suncu kojom dolazi do emisije sunčeve svjetlosti/energije i drugih elektromagnetnih valova/energije ), neće u dalekoj budućnosti doći do urušavanja našeg Realnog Sunčevog sustava, jer se za to pobrinula priroda! Naime budući da je Sunce sa svojim gravitacijskim ( ili magnetskim ) poljem u samom središtu Realnog Sunčevog sustava ( po NUKTGT u 4. orbitali od ukupno postojećih 7, vidi druge radove), to se onda ovo polje stalno uravnotežuje s jedne strane s  gravitacijskim poljem Marsa, a s druge strane s Zemljinim gravitacijskim poljem, .....točnost ove teze, osim podataka iz mojih radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji, potvrđuje uostalom i sama realnost odnosno sadašnje postojanje "bijelih patuljaka-ugaslih zvijezda" u svemirskim prostranstvima.

 

 

 

43)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 322692

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

NUKTGT - Praktičan rad na Teoriji univerzalne strukture materije
( NUCTMS - Practical work on the Teory of the universal structure of matter )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Otkriće-izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, NUKTGT
( Spadina, NUCTMS )

Sažetak:

ENGLISH: The work gives instructions for checking the "New universal theory of the chemical structure of materials (NUKTGT-NUCTMS) by which will appear in the passage through Croatia on the day of 21.02.2008. 04:21 in the morning. The situation with will not be the ideal with regard to the duration of this event. BECAUSE the Sun and the Moon does not describe the movement by circles in orbit around the Earth, and because of other reasons. The orbite of the sun around the planet Earth have a spiral shape. Also movement of the Sun and the Moon must be balanced with energy attraction and rejection on "Bosković´s big and small distances" when we think on the distance "The planet Earth-the Sun/Moon". These activities of the Moon and the Sun lasts 15 days (valid for the Moon) and 3 months (refers to the sun )..... the planet Earth, in relationship to ; ; ; ; ; ; NUKTGT or NUCTMS-theory ; ; ; ; ; ; , lies in the magnetic field in the center of Geocentričnog Solarnog system, in which there is only rotation of Earth around its axis. The sun is still far from the area that passes through the city of Zagreb on planet Earth, because it is currently located in the space above the planet Earth, exactly between and the equator. Eclipse ended with the disclosure the moon disk in the phase of ; ; ; ; ; ; The full Moon (=Uštap) ; ; ; ; ; ; , which happened at 06:10 hours. lasts 2 hours (from the beginning of my observations), plus probably so much time had elapsed in the covering the moon with SHADOW OF THE PLANET EARTH. It has taken much longer than the event , which also occurs in the phase of ; ; ; ; ; The full Moon ; ; ; ; ; ; and takes a lot shorter in relation to the described event. This as a lasted only about 2o minutes from the begining of the first phase, and the same number of minutes in the previous phase. So this < Different type of Eclipse> lasted a total of only 40 minutes (my conclusion based on previous my conclusion from approximately 1 year ago. ....... .. .......... HRVATSKI: Rad daje upute za provjeru "Nove univerzalne teorije kemijske strukture materijala (NUKTGT-NUCTMS) prema koja će se pojaviti u prolazu preko Hrvatske na dan 21.02.2008., u 04:21 ujutro. Situacija s neće biti idealna s obzirom na vrijeme trajanja ovog događaja, jer Sunce i Mjesec ne opisuju kretanje po krugovima u orbiti oko Zemlje, i zbog drugih razloga. Orbite Sunca i Mjeseca oko Zemlje imaju spiralni oblik. Također pokreti Sunca i Mjeseca moraju biti uravnoteženi s energijom privlačenja i odbijanja po Bošković-evim velikim i malim udaljenostima kada se misli na udaljenost Sunca i Mjesec prema planeti Zemlji. Ove aktivnosti Sunca i Mjeseca traju 15 dana (vrijedi za Mjesec) i 3 mjeseca (odnosi se na Sunce )..... Planet Zemlja po NUKTGT leži u magnetskom polju koje se nalazi u centru "Geocentričnog sunčevog sustava" u kojem postoji samo rotacija Zemlje oko njene osi. Sunce je još uvijek daleko od područja koja prolazi kroz grad Zagreb na planeti Zemlji, jer se trenutno nalazi u prostoru iznad planeta Zemlje između i ekvatora. Pomrčina je završila s otkrivanjem mjesečevog diska u fazi (=Uštap), što se desilo u 06:10 sati, što znači da traje 2 sata (od početka moga opažanja), plus vjerojatno toliko vremena je bilo proteklo u fazi prekrivanja Mjeseca s . Ova je uzela mnogo više vremena od događaja koji se također pojavljuje u fazi i traje puno kraće u odnosu na, u radu, opisani događaj. Ovaj drukčiji tip , kao "posebna vrsta pomrčine", je trajala samo oko 2o minuta u fazi otkrivanja, i isti broj minuta u prethodnoj fazi prekrivanja, tako je ovaj drugi tip trajao ukupno samo 40 minuta (bazirano na prethodnom osobnom zaključku kojeg sam izveo prije oko 1 godinu).

Projekt / tema:

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, S-III-158

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

322692.NUKTGT__NUCTMS_.pdf (tekst priložen 20. Vel. 2008. u 08:22 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 20. Vel. 2008. u 08:22 sati

Napomene:

ENGLISH:According to this work it's possible that exist the different situation in relationship to situation in which the and ("prstenasta Sunčeva pomrčina") are exchanging, approximately every 15 days. Therefore, an ideal situation, in terms of duration of time the Sun Rise / Set and Moon Rise / Set per amount of 12 hours, will be in situation with Eclipse over the equator at the Spring equinox or with Eclipse in the Summer solstice above the northern hemisphere. If this assumption complies with valid science, then it is NUCTMS-theory really great theory. ..... / footnote: It is impossible to check everything. When scholar, in his research, makes a logical theoretical content which, therefore, must be correct per personal assessment, checking with valid science are not always necessary, because indeed it can be injurious to the results of research /..... Specifically, the results of research could be corrected because of possible small difference, only that and nothing more, because the sun is far larger body of the Moon and a much greater distance toward the planet Earth than the Moon. Our natural satellite of the planet Earth - Moon has a relatively small mass and very close to our planet Earth, according spaceship scale. ..... And at the end of the most important is the following: the time from the beginning of spring to early summer, the sun goes from Earth with a distance of 113 million "km" in distance 151 MK. For the period from the beginning of summer to early autumn, the sun is again approaching from the distance of 151 MK the distance 113 MK. Then the sun, in time from the beginning of autumn to early winter, goes again from Earth with a distance of 113 MK the distance 149 MK. At the end of the sun in one cycle of one-movement, for the period from the beginning of winter to early spring once again approaching the Earth from 149 to 113 MK. ..... (Note: The seasons are placed in relation to the time of annual events in the northern hemisphere, which of course means that, in view of the size of the distance, everything remains the same in relation to the southern part of our planet Earth. Events of annual crossings at the time of the summer / winter and spring / autumn are the only opposite. ........ And finally, another comparison with the full text of the work of "Summer and winter" - article 292621: according to this work at the time of summer solstice the sun is exactly at noon, a Zenith-position in the sky, laid vertically to observers on Earth, which is located on equator. Given the situation in the equinox ("ravnodnevica": the sun during the 24 hours make 1 full turn around the Earth minus 12 degrees), then it is, in relation to the viewer which is located on the "North obratnici", zenith-angle of 67 degrees. ... . .... The most beautiful thank CROSBI on immediate help that I used at the arrangement of this work, after reviewing the works from a Web page "http://www.znanstvenici.hr" ....... Also in this record I am indicating on my 6 years long work on NUCTMS/NUKTGT-theory.. Specifically, it is a reference parts of manuscripts that are in the archive "The State Department of Intellectual Property" - Republic of Croatia. This archive is gradually grew as I wrote manuscripts and sent them via fax with a "Post office-Šibenik". .............DODATNA NAPOMENA NA HRVATSKOM: Koliko važeća svjetska znanost kasni za spoznajama koje sam objavio u svojim radovima u ovoj elektronskoj CROSBI bazi podataka najbolje ilustrira današnji VJESNIK u članku o životu na Marsu. Naime još uvijek se ne shvaća da je u multidisciplinarnom  pristupu rješavanja ovog problema ipak temeljna prirodna disciplina fizika s postavkama iz Newton-ove mehanike (o čemu sam pisao u prvom radu na CROSBI popisu/listi radova kada se pretražuje po imenu autora). Uostalom kada se gleda metafizički, onda se po Newton-ovim mehaničkim zakonima povezuju jednostavni dijelovi strukture nežive materije. To znači da ovaj ( primarni ) uvjet mora biti pogotovo ispunjen i u povezivanju dijelova žive tvari, vidi ostale moje CROSBI-radove i priloženu URL-adresu iz VJESNIKA. ........Međutim ima i primjera naprednih istraživanja u svijetu, kada se gleda u odnosu na rezultate mojih istraživanja, a to je primjerice rad njemačkih inženjera na usvajanju isplative proizvodnje sunčevih ćelija za ekološki čistu proizvodnju električne energije iz toplinske ili elektro-magnetne energije koju sadrži sunčevo svjetlosno zračenje, vidi drugu URL-adresu iz VJESNIKA.

 

 

 

 

 

44)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 322881

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Mjesec, II. dio
( Moon, 2nd Part )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Otkriće-izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Mjesec
( Spadina, Moon )

Sažetak:

ENGLISH:…….This is continuation of the Work, from yesterday, which I have enrolled in CROSBI under number 322692, with which I announced that I can make Astronomical visual observation (with enough use of binoculars) of "Pojava potpune pomrčine Mjeseca (Full eclipse of Moon)" in the time of Moon phase of "Uštap" ("Uštap" is name for full Moon on Croatian) that took place over Croatia today (early in the morning). .............This is a final conclusion, which is significantly different by NUCTMS-theory in relation to the current astronomy, and all can to describe by simple comparison of two types of "Full eclipse" ("Potpune pomrčine) of the Moon in the phase of "Uštap-a" ( phase of "full Moon"). Namely when the Moon in Uštapu on the far smaller than the distance from Earth (= 12735 km), then according to the instructions for observing the full pomrčine*, see article br.322692, comes to the logical and fast "zasjenjenja=dazzle" of the Moon from Earth's shadow, but and also to quickly pass this phenomenon (the "gradual crossings of the shadows=antidazzle" over the disc of the Moon). All of this can be easily geometric and / or visually present and / or imagined by instructions for observation or analysis "Pomrčine of the Moon*", which I described in the Work 322692 in its Summary. In this way, this Work is practically a continuation of Work-322692, because I am not with him, concluded my writing about "the theme Moon, " about its characteristics and phenomena associated with his motion, all within the revised New Realistic-Solar System, by NUCTMS-theory!. ....... Furthermore, it can be assumed that should (analogous to the events described) exist, and two types of complete eclipse of planet Earth (which is officially called with concept of "full eclipse of the Sun." First, it would be totally eclipse, which I described in CROSBI (see my other works), which should occur when the Moon is very close to the planet Earth, at distances of 2, 400 km in the phase of "Mlađak = New moon". The second should refer as " total eclipse of the Moon ", which describes astronomy and my NUCTMS-theory in this work, and according to the situation when the Moon is located at the greatest possible distance from the Earth. .......... Naturally, in one case and another "Geocentrični Solar System-by-NUCTMS" theory is valid, because "Heliocentrični system" is not valid. For how else call the explanation "that the planet Earth turns around the Sun, while at the same time, its natural satellite Moon circulating around the Earth, " but not a valid theory. ..... also "turning Earth around its axis" does not feel people on Earth, because at the same time with her spinning Earth `s Ether (similar revs satellites around the Earth, or a passenger traveling in relation to objects in the vehicle ). ....... However explain how great the speed of motion of Earth around the Sun (by Heliocentričnom system) that we, the inhabitants of Earth, do not feel, nor in any way. Furthermore, from space exploration we know, that neither a space apparatus (which made the man) "has not arrived in particular trajectory around the Sun, before its landing on the planet or natural planetary satellite, " but it was only a handshake motion of the navigation device with the appropriate "gravitacijskim poljem", or more precisely with designated "gravitacijskim ubrzanjem" about a "planet" or natural planetary satellite. .......... CONTINUATION 22.02.2008. - about dilemma, which I already had, see CROSBI-works, and which I described in yesterday this Summary, whether the maximum "distance Moon - planet Earth, " REALLY, equal to the amount of distance of 380, 000 kilometers (by Heliocentričnom system): According to the results of the total NUCTMS-theory (see all CROSBI-works), especially on this work, distance, "Planet Earth - Moon" in Uštap is greater than 12, 735 km (= diameter of Earth), but not significantly higher. Diversion of these values would also mean abandonment of the calculation of which I gave in NUCTMS-theory, for all MOON `S characteristics, which are also dependent on the distance of planet Earth - the Moon. Specifically, I got that this value, speaking from the center of Earth to the center of Moon, 13, 370 km and not 380, 000 km!. ...... CONTINUATION of Labour will be given in coming, short, CROSBI-work. ..... Author: Boris Špadina. .............HRVATSKI: Ovo je nastavak Rada, od jučer, kojeg sam upisao u CROSBI pod brojem 322692, a s kojim sam najavio da ja mogu napraviti astronomsko vizualno promatranje (uz dostatnu upotrebu samog dalekozora) pojave "Potpune pomrčine Mjeseca" što se odigrala iznad Hrvatske na današnji dan (jutros rano). .........Ovo je konačni zaključak, koji je bitno drugačiji po NUKTGT-teoriji u odnosu na važeće stanje astronomije, a sve se može opisati po jednostavnom uspoređivanju dviju vrsta potpunih pomrčina Mjeseca u mijeni Uštapa. ........ Kada je Mjesec u Uštapu na manjoj krajnjoj udaljenosti od Zemlje (=12735 km) onda prema uputama za promatranje pomrčine, vidi rad br.322692, dolazi logično i do bržeg odvijanja faze pokrivanja Mjeseca (zaslanjanja) s sjenom Zemlje, ali također i do bržeg odvijanja faze otkrivanja (završetka pomrčine). To se dakle sve može jednostavno (geometrijski/vizualno) predočiti/zamisliti po uputama za promatranje/analizu potpune pomrčine Mjeseca, koje sam dao u Radu br. 322692 kao i u njegovom Sažetku. Na taj način ovaj Rad je praktično nastavak Rada br. 322692, jer s njim nisam zaključio istu temu - temu o Mjesecu, tj. o njegovim karakteristikama i astronomskim pojavama vezana uz njegovo gibanje, a sve u sklopu Novog revidiranog Realnog Sunčevog sustava, po NUKTGT. ......; ; ; ; ; ; ; Konačni zaključak, koji je  bitno drugačije po NUKTGT-teoriji u odnosu na važeće stanje iz astronomije, a sve po jednostavnoj usporedbi dviju vrsta "Full eclipse" ("Potpunih pomrčina") Mjeseca u fazi "Uštap-a" (fazi "Punog Mjeseca"); ; ; ; ; ; :  Kada je Mjesec u Uštapu na manjoj krajnjoj udaljenosti od planeta Zemlje (=12735 km) onda prema uputama za promatranje potpune pomrčine* ( vidi rad br.322692, dolazi logično i do brzog "zasjenjenja = dazzle" Mjeseca s sjenom Zemlje, ali također i do brzog prolaska ove pojave ( "postupnog prijelaza sjene = antidazzle" preko diska Mjeseca). Sve ovo se može jednostavno geometrijski i/ili vizualno predočiti i/ili zamisliti po uputama za promatranje ili analizu Pomrčine Mjeseca*, što sam opisao u Rad-u 322692 tj. u njegovom Sažetku. Na taj način ovaj Rad je praktično nastavak Rada 322692, zato jer ja s njim nisam zaključio moje pisanje o "temi Mjeseca", o njegovim karakteristikama i pojavama vezanim uz njegovo gibanje, a sve u sklopu Novog revidiranog Realnog Sunčevog-sustava, po NUKTGT-teoriji!. .......Nadalje, može se pretpostaviti da bi trebale (analogno to opisanim događanjima) postojati i dvije vrste potpunih pomrčina planeta Zemlje ( što se službeno naziva s pojmom "Puna pomrčina Sunca". Prva bi bila ona potpuna pomrčina koju sam ja opisao u CROSBI-ju ( vidi ostale moje radove), a koja bi se trebala događati kada je Mjesec vrlo blizu planeti Zemlji, na udaljenosti od 2.400 km u fazi Mlađaka (=New moon) . Druga bi se trebala označavati kao "Potpuna pomrčina Mjeseca" koju opisuje astronomija i moja NUKTGT-teorija u ovom radu i to upravo prema situaciji kada je Mjesec smješten na najvećoj mogućoj udaljenosti od planeta Zemlje. ..........Naravno da u jednom i drugom slučaju vrijedi Geocentrični Sunčev-sustav po NUKTGT-teoriji, jer Heliocentrični sustav nikako nije valjan. Jer kako drugačije nazvati objašnjenje "da se planet Zemlja okreće oko Sunca, dok u isto vrijeme njezin prirodni satelit Mjesec kruži oko planeta Zemlje" nego ne valjanom teorijom. .....također "okretanje planeta Zemlje oko njene osi" ne osjete ljudi na Zemlji, jer se istovremeno s njom vrti zemaljski  (Newton-ov)  Eter ( slično okretanju satelita oko planeta Zemlje, ili putovanju putnika u odnosu na predmeti u vozilu). .......Međutim kako objasniti veliku brzinu gibanja Zemlje oko Sunca ( po Heliocentričnom sustavu) koju mi, stanovnici Zemlje, ne osjećamo, ni na koji način. Nadalje, iz svemirskih istraživanja mi znamo, da niti jedan svemirski stroj (kojeg je napravio čovjek) "nije doputovao u određenu svemirsku putanju oko Sunca, prije svojeg slijetanja na planet ili prirodni planetarni satelit", već je to bilo samo usklađivanje gibanja ovih navigacijskih naprava s odgovarajućim "gravitacijskim poljem", ili preciznije s određenim "gravitacijskom ubrzanjem" oko nekog "planeta" ili prirodnog planetarnog satelita. ..........NASTAVAK 22.02.2008. - o dilemi, koju sam već imao, vidi druge radove, a koju sam jučer opisao u ovom Sažetku, da li je maksimalna "udaljenost Mjesec - planet Zemlja" , STVARNO , jednaka udaljenosti u iznosu of 380.000 km (po Heliocentričnom sustavu): Po ukupnim rezultatima NUCTMS-teorije (vidi sve CROSBI-radove), a pogotovo po ovom radu, udaljenost "Planet Zemlja - Mjesec" u Uštapu je veća od 12.735 km ( = promjer Zemlje ), ali ne i bitno veća. Odstupanje od ove moje vrijednosti bi istovremeno značilo odustajanje od izračuna kojeg sam dao u NUCTMS-teoriji, za sve Mjesečeve  karakteristike, koje su također ovisne o udaljenosti planet Zemlja - Mjesec . Naime, ja sam dobio da je ova vrijednost, gledano od centra planeta Zemlje do centra Mjeseca , 13.370 km a ne 380.000 km!. ......NASTAVAK rada će biti upisan u narednom, kratkom radu. .....Autor: Boris Špadina.

Projekt / tema:

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, S-III-158

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

322881.Potpuna_pomrina_Mjeseca_po_NUKTGT-u.pdf (tekst priložen 21. Vel. 2008. u 09:40 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 21. Vel. 2008. u 09:40 sati

Napomene:

NAPOMENA: Ovaj rad s istim sadržajem je bio upisan kada i podaci iz prijavnog obrasca (21.02.2008.)pa je nakon toga bio neko vrijeme zaključan (što znači vidljiv samo autorima CROSBI). Nakon izrade osobne web-stranice u kolovozu i rujnu ove 2008. godine napravio sam izmjenu u opisu kretanja Sunca i Mjeseca jer se oni okreću oko Zemlje preko sjevernog i južnog geografskog i magnetskog pola. .....NA TAJ NAČIN OVAJ RAD VRIJEDI U POTPUNOSTI I DALJE uz prethodnu napomenu, jer izvorno Eudoxovo (Eudoxo: starogrčki matematičar koji je uz Aristotela tvorac ispravne geocentrične teorije sunčevog sustava) kretanje Sunca i Mjeseca od zapada prema istoku je u stvarnosti kretanje od juga prema sjeveru uzduž geografske odnosno magnetske osi oko koje se okreće naš planet Zemlja. .....Dakle u biti s opisanom izmjenom RSS-teorije (u okviru kompletne NUKTGT-teorije) ništa se ne mijenja u načelima provedbe opisane astronomske vježbe koju opisuje ovaj rad. ....................Pregledao i zaključeno Šibeniku, 22. rujna 2008.)....Autor: Boris ŠPADINA

 

 

 

 

45)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 323107

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

RSS - kozmološka studija o "Našem realnom, geocentričnom sunčevom sustavu"
( RSS - cosmologic study about "The our real, geocentric solar system" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Mjesec
( Spadina, Moon )

Sažetak:

....../Najprije ispravka jedne greške u tekstu rada: na 1. str., u 13. redu, 10. riječ treba biti "Mlađaka" ( a ne "Uštapa")/........Rad je četvrti nastavak iz serijala o Potpunoj pomrčini Mjeseca, a sve u okviru kompletne studije našeg "Realnog sunčevog sustava" (RSS) kao dijela "Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari (NUKTGT-a)", koju sam obradio u ovoj elektronskoj bibliografiji. Iako sam Rad nije opširan on ima opširne ili temeljite Zaključke na temelju kojih se mogu izvesti i dodatni zaključci povezani s opisanom temom, kao što je npr. zaključak o tome koje podatke treba u stvarnosti uzeti kao točne za tumačenje razlika u računanju vremena po trajanju jedinice vremena-godine a sve u odnosu na Kalendar (koji može računati po Mjesecu ili po suncu, vidi ostale CROSBI-radove u njihovim Napomenama i Sažecima). Sve u svemu Naš sunčev sustav je ipak geocentrični koji znanstveni stav je imala i staro-grčka i grčko-rimska matematička teorija ( prvenstveno po Eudoxo-u i Aristotel-u), a koja je u novijoj znanstvenoj povijesti neopravdano poništena (po teoriji koji su stvorili Kopernik i Kepler), a sve zbog nemogućnosti tumačenja nekih nebeskih događanja koje moja NUKTGT s lakoćom tumači i što više usklađuje s drugim novim, temeljnim fizikalno-kemijskim teorijama.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija,Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

323107.NAS_REALNI_SUNCEV_SUSTAV.pdf (tekst priložen 22. Vel. 2008. u 18:36 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 22. Vel. 2008. u 18:36 sati

Napomene:

NASTAVAK 23.02.2008: Nakon upisa ovog rada, tijekom zaključivanja NUKTGT-a preko njenog kozmološkog dijela, dolazim do znanstvene ili stručne činjenice koja se mogla prije par godina pročitati u Vjesniku (Hrvatskom informativno-političkom dnevniku i tjedniku u vikend izdanjima), u bivšoj rubrici Mozaik-Znanost: "Kada se Mjesec promatra pomoću telskopa koji ima povećanje od 23.000 puta ( to znači gradijent povećanja iznosi: za svaki "km" udaljenosti povećanje od 1 puta ili 100% ) tada bi se na Mjesecu (da je moguće) mogla razlučiti svijeća (postavljena na njegovoj površini). Ovaj podatak mi je ukazivao na činjenicu da Mjesec sigurno nije tako udaljen kao što tumači stanje znanosti ( astronomije ili fizike ), što mi je bio jedan od motiva da i razmatranje problematike sunčevog sustava uklopim u svoju " Novu univerzalnu kemijsku teoriju građe tvari (skraćeno NUKTGT)". Tako sam na kraju došao do kraja proučavanja ukupne problematike s zaključcima koje sam dao u ovom Radu. Ovim zaključcima mogu samo dodati još jedan komentar: podaci o brzinama Mjeseca, i Sunca su opisnog karaktera ( bez iznošenja računskih podataka ) s razlikom što sam brzinu gibanja sunca oko našeg planeta Zemlje točno izračunao u rukopisu koji je arhiviran u "Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH" (to je bilo u sklopu opisa patentnih prijava što sam ih podnio ovom hrvatskom upravnom tijelu ). Zbog toga sam označio ovaj Rad kao stručno-znanstveni. .........NASTAVAK 27. veljače 2008.: Naš RSS se bazira pored ostalog i na međuovisnosti gibanja zvijezde sunca, zatim prirodnog satelita planeta Zemlje - Mjeseca i na kraju našeg planeta Zemlje po opisima koje sam dao u svojim CROSBI-radovima. Zato bi bilo interesantno dodati ovoj Napomeni još i najsvježija saznanja do kojih se može doći iz medija. Na taj način dolazimo i do općenitog novog zaključka da se nove teorije ( kao najbolje osnove za unapređenje neke buduće prakse ) mogu u današnje vrijeme relativno brzo razviti, pa tako i moja NUKTGT-teorija nakon. Tako na primjer, ako se ponovo analizira trenutni teletekst Hrvatske televizije (I. program na str. 460 ) može se još razmišljati o stvarnim zakonitostima kretanja Mjeseca a povezano s trajanjem njegovih mijena ( koje se opet mogu povezati s udaljenošću Mjeseca od našeg planeta Zemlje) ili povezano s položajem sunca. Dakle trenutna udaljenost Sunca od Zemlje je između 149 i 113 miliona km jer će točno na prvi dan proljeća na našoj sjevernoj Zemljinoj hemisferi, u ekvinociju (21.03.2008.) Sunce biti točno na udaljenosti 113 miliona km od Zemljinog ekvatora. 07.02. 2008. nastala je mijena Mlađaka, 14.02. mijena I. četvrti, 21.02. mijena Uštapa (u kojoj je bila opisana potpuna pomrčina), i na kraju prekosutra 29.02. u 03:19 nastupa mijena Zadnje četvrti. Na taj način mijene se mijenjaju u razmacima od 6 dana 23 sata i 50 minuta, zatim 6 dana 23 sata i 57 minuta i na kraju od Uštapa do Zadnje četvrti će trebati ukupno 7 dana 22 sata i 47 minuta. To znači da (prema RSS-u baziranom na Mjesečevom kretanju) kako se Mjesec udaljava od Zemlje tako se produžava vrijeme njegovog približno 24-satnog pravljenja jednog okreta oko Zemljine kugle. Kada Mjesec dođe u Uštap tada je najsporiji jer na njega djeluje najslabija Zemljina gravitacijska sila ( Newton-ova sila privlačenja/odbijanja između Mjeseca i Zemlje po Newton-ovom 3. Zakonu općem zakonu gravitacije ). Tako treba skoro 1 dan duže da se Mjesec u povratnom gibanju vrati k Zemlji (pod jači Zemljin utjecaj) iz mijene Uštapa u mijenu Zadnje četvrti, odnosno u približno u poziciju u kojoj je praktično (s obzirom na udaljenost Mjeseca od Zemlje ) bio u vrijeme početka Prve četvrti. Prema tome može se očekivati da će vrijeme trajanja promjene mijene od početka Zadnje četvrti do početka Mlađaka biti približno jednako vremenu "putovanja Mjeseca" od Mlađaka do Prve četvrti što se odvija u suprotnim smjerovima kretanja Mjeseca gledano na pravocrtno udaljavanje/približavanja Mjeseca i Zemlje, a u odnosu na prostorno fiksno učvršćeno središte Zemlje u jednoj točki Van Allenovog pojasa. Međutim sva ova vremena kao što sam rekao ovise i o blizini Sunca ( udaljenosti Sunca od Zemlje a time i od Mjeseca), zato što Sunce zauzima srednju ili četvrtu "kvantnu" stazu unutar RSS-a i uravnotežuje se s obzirom na postojanje njegovog unutarnjeg i vanjskog magnetnog (gravitacijskog ) polja. Da podsjetim u unutarnjem dijelu je Zemlja, Mjesec, Venera i Merkur, a u vanjskom Asteroidni pojas, Mars, Fobos i Deimos i tu je završetak našeg realnog sunčevog sustava! Dakle kada bi sunce i Mjesec imali jednako vrijeme jednog okreta oko Zemlje onda bi trajanje "Mjesečeve godine" i "Sunčane godine" bilo jednako, a ovako je razlika 10 dana ( duža "Sunčana godina", vidi moje CROSBI-radove ). Ovu situaciju u opisanoj nejednakosti također "komplicira" specifično okretanje sunca oko planeta Zemlje kada se (gledano po produžecima Ekvatorijalne ravnine planeta Zemlje i ravnina koja sijeku planet Zemlju preko sjeverne i južne obratnice a paralelno s Ekvatorijalnom ravninom Zemlje. Sunce u svojem rotiranju oko planeta Zemlje, se praktično pomiče gore-dolje u odnosu na planet Zemlju, od južne do sjeverne obratnice i natrag, na promjenjivim udaljenostima kao što sam ovdje već objasnio. Dakle nagib planeta Zemlje odnosno njene geo-magnetne osi je ujedno nagib zamišljeno produžene osi oko koje se okreće Sunce dok realizira okretanje oko planeta Zemlje. Zemlja se nalazi u središtu RSS-a, a ako nje kruže njezini prirodni sateliti: Mjesec, Venera i Merkura, vidi druge moje CROSB-radove. .....NASTAVAK 28.02.2008.: Da ne bih pisao novi rad još samo o zakonitostima okretanja prirodnog satelita planeta Zemlje-Mjeseca. Naime po rezultatima ovog rada koji opisuje dva tipa pomrčine Mjeseca može se zaključiti da ravnina Mjesečeve putanje nije konstantno istovjetna s produžetkom Ekvatorijalne ravnine planeta Zemlje ( podudarnost ovih dviju ravnina postoji samo u trenutku događanja jednog od dva opisana tipa mjesečeve pomrčine kao što je bila ona 21.02.2008.). Ona može biti i nagnuta pod određenim kutom. Zbog toga se događa da u vremenu od nastupa faze "Uštapa" do nastupa faze "zadnje četvrti" MJESEC pravi, vremenski gledano, najkraći put po noćnom i dnevnom nebu ( put od izlaska do zalaska na horizontu planeta Zemlje). Na taj način se može zapaziti da Mjesečev prijelaz od istoka do zapada traje od 6, 66 DO 8 sati u posljednja tri dana promatranog perioda ( neposredno prije nastupa "zadnje četvrti") - vidi teletekst HRT prije nego što se sutra 29.02.2008. promijeni!. Naravno na ovo utječe i stalni nagib magnetne osi planeta Zemlje koja se s sjevernim magnetskim polom okreće u krug tijekom kalendarske godine. ....... S druge strane razlike u kretanju sunca po dnevnom nebu ovise, o opisanom pomicanju geo-magnetske osi (ova os žiroskopske rotacije planeta Zemlja prostorno fiksirana u točki koja označava južni magnetski pol odnosno južni geografski pol!) i naravno ovise o samom načinu okretanja sunca oko Zemlje. .......Dakle nakon ove ukupne analize međuovisnosti gibanja planeta Zemlje, Mjeseca i sunca (vidi i druge radove) ostalo bi da se s uživanjem promatraju Mjesečeve faze kretanja na noćnom nebu, jer će se po rezultatima daljnjih opažanja (dovoljna upotreba dalekozora) najbolje potvrditi veličanstvenost NUKTGT-teorije. Naime pravo uživanje je vidjeti na jutarnjem noćnom nebu, pred zoru, kako sunce na izlasku osvjetljava jedan dio mjesečeve kuglaste površine (kalote), npr. sada trenutno 1 dan prije nastupanja "Zadnje četvrti" itd., itd.

 

 

 

 

46)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 323936

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Računanje vremena i stvaranje Kalendara, I. dio rada: "Kalendar-uvodni dio"
( Computing time and Calendar forming, 1st Part of paper: "Calendar-introduction" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Kalendar, Računanje, Matematika, Vrijeme, Godina, Zagreb, HRT, Hrvatska
( Spadina, calendar, calculating, mathematics, time, year, Zagreb, HRT, Croatia )

Sažetak:

Rad, zajedno s Napomenom, daje opis suštine kalendarskog računanja trajanja jedne zemaljske godine, utemeljeno na RSS-u (Realnom Sunčevom Sustavu) kao dijelu NUKTGT-a (Nove univerzalne kemijske teorije građe tvari).

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

323936.Kalendar-uvod.pdf (tekst priložen 13. Tra. 2008. u 15:38 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 29. Vel. 2008. u 22:42 sati

Napomene:

Po Općoj enciklopediji (JLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1977. )"u ekvinociju, pri svakom novom događaju njegovog početka ( bilo proljetnog ili jesenskog po doživljavanju ove pojave na sjevernoj ili južnoj zemaljskoj hemisferi ) dolazi do stalnih polu-godišnjih pomaka ekvinocijske točke ( sjecište središta Sunca s pravcem koji se povlači s promatračkog mjesta na ekvatoru a koji leži u produžetku ekvatorijalne ravnine - "precesija ekvinocija") tako da to ukupno godišnje iznosi 50, 3" (geografske dužine)" , I TO OD ISTOKA PREMA ZAPADU: Iz NUKTGT i ovog podatka se konačno na današnji dan 01.03.2008. može zaključiti da do ove pojave uslijed svakog jednokratnog polu-godišnjeg vraćanja Sunca u ravninu vrtnje oko Zemlje koja je u produžetku ekvatorijalne ravnine planeta Zemlje. Međutim Sunce se ne vraća idealno u produžetak ove ravnine već pravi u odnosu na nju manji nagib (u lijevo ili desno), ovisno da li se nalazi u fazi "polu-godišnjeg navojnog vertikalnog uspinjanja ili u fazi povratnog navojnog vertikalnog silaženja", vidi puni tekst rada pod naslovom "Ljeto i zima" i druge radove. Zato se dobiva privid na istočnom obzoru (npr. ako se ekvinocij računa po momentu izlaska Sunca 21.03. odnosno 21.09. svake godine) da dolazi do pomaka ekvinocijske točke. Zaista bi se ova točka i realno pomicala da ove pomake ne kompenzira spiralno okretanje okolnog svemirskog prostora ( etera s okolnim zvijezdama u kojem je smješten RSS, odnosno da nema kompenzirajućeg okretanja cijele galaktike Mliječne staze u kojem je smješten RSS ). ......I na kraju ako proučimo danas promijenjen teletekst HRT-a na stranici 460-3, vidjet ćemo da sve to, kao i samu današnju opisnu teoriju Kalendara, konačno potvrđuje Mjesečevo gibanje po mijenama o čemu je bilo riječi u mojim prijašnjim radovima, vidi pregled CROSBI-radova: Mjesec za sedam dana napravi samo približno (kažem približno radi lakše predodžbe, jer ih napravi još za jedan dio cijelog kruga više jer ukupno 4 mijene traju približno 29 dana ) 7 krugova oko Zemlje pri čemu se pojavljuju njegove mijene. ........Mijene su vremenski ujednačene po  vremenu od početka Mlađaka do Prve četvrti i po podacima iz "uzorka od dva mjeseca", vidi današnji teletekst u kontekstu upravo promijenjenog za prethodno približno jednomjesečno razdoblje, jer traju oko 7 sati. ............Kad Mjesec ide iz mijene Prve četvrti do mijene Uštapa onda to traje cca 8 sati. ......... Zatim mijene su najduže po vremenskom trajanju kada Mjesec polazi iz mijene Uštapa kako bi došao do Zadnje četvrti (a sve po istom uzorku) jer ovo vrijeme traje više od 8 sati (7, 95 do 8, 125 sati ). .........Također je relativno dugo vrijeme potrebno da Mjesec dođe od Zadnje četvrti do Mlađaka ( traje od 7 do 7, 5 sati ) i ono je samo približno jednako Mjesečevom putovanju od Mlađaka do Prve četvrti. ........Kao što sam već pisao , kada se Mjesec linearno udaljava od Zemlje, od mijene Mlađaka do mijene Uštapa, onda on pravi dužu kružno-spiralnu putanju oko Zemlje , a također tada na njega Zemlja slabije djeluje svojom gravitacijskom silom ( pa se time i sporije okreće ). Kada se Mjesec, gledano linearno po udaljenosti središta Mjeseca od središta Zemlje, "ponovo vraća k Zemlji" tada unatoč kraće putanje zbog veće udaljenosti od Zemlje teže dolazi po Zemljin gravitacijski utjecaj pa se unatoč postepenom približavanju ovo linearno približavanje Zemlji sporije odvija. Zbog svih ovih utjecaja vremenski ujednačeni period "Mjesečevog putovanja" je u vremenu kretanja od Mlađaka do Prve četvrti (oko 7 sati). .............I SADA OSTAJE OBJAŠNJENJE PO KOJIM NOVIM TEZAMA BI TO RAD MOGAO BITI MOGUĆE OTKRIĆE-OBJAVA INOVACIJE (ILI IZUM): Do ponavljanja situacije opisane u radu vezano za izlazak/zalazak Sunca u Zagrebu, dolazi periodično svake četvrte ili svake prijestupne godine zbog toga što bi te četiri godine trebale biti po astronomiji vremenski period koji je potreban da se otpočne ponavljati novi ciklus linearnog privlačenja/odbijanja unutrašnjeg dijela RSS-a s vanjskim dijelom "RSS-a"..../vidi iz drugih mojih CROSBI-radova opise uzroka nastanka petlji planeta Marsa na noćnom nebu/ ...... TO BI ONDA SAMO POTVRĐIVALO UKUPNU TEORIJU "RSS-a" ODNOSNO KOMPLETNU "NUKTGT", po kojoj su Zemlja Mjesec, Merkur, Venera, Asteroidni pojas, Mars, Deimos i Fobos poseban dio Našeg Sunčevog sustava kojeg sam nazvao "RSS-om". .........ŠTO SE TIČE JUPITERA , SATURNA, URANA , NEPTUNA PA I ( PO DOGOVORU SVJETSKOG ASTRONOMSKOG DRUŠTVA ) IZBAČENOG PLUTONA TE NAVODNIH NJIHOVIH MJESECA, MISLIM DA SE RADI O ODVOJENOM, POSEBNOM DIJELU NAŠE GALAKTIKE-MLIJČNE STAZE: .....Najprije se prirodni sateliti ovih svemirskih tijela (onih tijela koji navodno imaju satelite) ne bi trebali po kategorizaciji razlikovati od navodnih svojih matičnih tijela, a sve gledano u odnosu na tip/način njihovog gibanja. ........Budući da RSS ( ili NUKTGT ) isključuje mogućnost da se neko svemirsko tijelo okreće oko središta Sunčevog sustava, a da se istovremeno oko njega okreću njegovi mjeseci/prirodni sateliti, ( u tehnici za takvo kretanje nema umjetnog uzora, kao i zbog drugih razloga, vidi CROSBI-radove ) ONDA BI SE ZNAČI TREBALO RADITI O ASTRONOMSKOJ GREŠKI-PRIVIDU O POSTOJANJU OVAKOVIH TIJELA I NJIHOVIH GIBANJA KAKO IH OPISUJE HELIOCENTRIČNI SUNČEV SUSTAV!. ......JER SVA OVA "DOPUNSKA TIJELA RSS-a" BI TREBALA BITI TAKOVA VRSTA NAKUPINA SVEMIRSKE TVARI KOJA TVORE TJELESNU KUGLASTU MASU, KOJA SE SLOBODNO ILI PO INERCIJI KREĆU MLIJEČNOM STAZOM U KRUG OKO NAŠEG PLANETA ZEMLJE (SREDIŠTA NAŠEG RSS-a) , TAKO DA BI SE TREBALA ODGOVARAJUĆE OVOM OPISU I POSEBNO/DRUGAČIJE KATEGORIZIRATI PO MEĐUNARODNIM ASTRONOMSKIM STANDARDIMA. ....... Podatke unio autor rada BORIS ŠPADINA, dipl. ing. metalurgije (S-III-158, Metalurškog fakulteta u Sisku), u Šibeniku 01.03.2008. ............NASTAVAK 02.03.2008., 10:14.a.m.: uređenje naslova rada, URL-adresa i odjava ; .............. NASTAVAK istog dana u 04:20 a m.  - PRIJEDLOG NOVOG RAČUNANJA VREMENA NA HRVATSKI NAČIN PO IZLASKU SUNCA U ZAGREBU SVAKE PRIJESTUPNE GODINE NA DAN 29.02., po trenutno važećem vremenu/satu u 06:36 a. m. .: ..........S prelaskom s 29. veljače na 01. ožujka, odnosno svake prijestupne (ili svake četvrte godine djeljive s 4, vidi na Internetu "Metro exppress-Dalmacija" od 29.02 - članak novinara M. P. astrološko računanje godine" ) bi se slavila PRIJESTUPNA NOVA GODINA po novom računanju vremena. To znači da bi NORMALNA GODINA ( od 365 dana) završavala 28.02. SVAKE GODINE KOJA NIJE PRIJESTUPNA s prijelazom s 28. veljače na 01. ožujka, a sve po isteku sata/vremena 06:36 a. m.   po sadašnjem, hrvatskom vremenu. To bi onda ( PO NOVOM RAČUNANJU VREMENA ) bio završetak dana 28.02. u 24:00, odnosno početak novog dana 01.03. u 00:00. .........Po ovome bi dakle trebalo početi računanje vremena na novi praktičniji ili prirodni način, što znači da kada se ustanemo po sadašnjem satu u 06:37 a. m. da to više ne bi bilo toliko sati nego po novome 00:01 (početak novog dana). ..........Sada dolazimo do toga kako napraviti korekcije usklađivanjem po Suncu (izlascima Sunca u Zagrebu): ........korekcija bi bila jednostavno shvatljiva, za razliku od mnogi sličnih povijesnih računica ( vidi spomenuti izvor iz tiskanih medija ) , a njena suština bi bila u tome da se kompenzira tijek vremena za upravo, ukupno, onoliko vremena za koliko je u "normalne" 3 godine (tri ne prijestupne godine) računski ranije nastupala Nova godina, što znači da treba kompenzirati 1 (jedan) DAN. .......Drugim riječima svake četvrte ili prijestupne godine STARA GODINA BI ZAVRŠAVALA NA DAN 29.02. u sadašnjih 06:36 a. m. odnosno u budućih 12:00 p. m. , jer bi to bio POČETAK NOVE (PRIJESTUPNE) GODINE NA DAN 01.03. po sadašnjem satu/vremenu u 06 sati 36 minuta i 1 sekunda ili po novom satu 00:00 i 1 sekunda.........Prema opisanom kompliciranost bi bila samo u tome da se prema novom satu uskladi općenito svjetsko računanje vremena po vremenskim zonama, te da se naviknemo stare godine ispraćati, a nove godine dočekivati u drugačije doba dana, i naravno da sve ovo svijet prihvati. ......A ako bi analizirali koje zonsko/satno računanje vremena je prirodnije ili normalnije za sjevernu Zemljinu hemisferu onda bi za nas u Hrvatskoj ( ili za stanovnike Evrope općenito ) očito ovaj moj prijedlog bio prihvatljiv. .......JER JE NORMALNO/PRIRODNO DA NOVI DAN ( 00:01 a. m. ) POČINJE ZOROM KADA SE PRETEŽNO ČOVJEK BUDI IZ NOĆNOG SNA, što potvrđuje uostalom i latinska skraćena oznaka doba dana ( a. m.  ili p. m ). Osim toga doček svake Nove godine u zoru odnosno točno na samom jutarnjem izlasku Sunca svake prijestupne godine ( 366 dana) ili približno u to vrijeme svake druge "normalne godine od 365 dana", bi bio zaista prvorazredan prirodni/društveni događaj, a posebno u Hrvatskoj ako bi svijet prihvatio ovaj "Hrvatski naučni kalendar" odnosno računanje godine na opisani hrvatski način.

 

 

 

 

47)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 323992

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Računanje vremena i stvaranje Kalendara, II. dio rada: "Hrvatski projekt inovativnog modela optimiranja Kalendara za računanje vremena"
( Computing time and Calendar forming, 2nd Part of paper: "Croatian project of innovative pattern optimization Calendar for computing time" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Ruđer Bošković, Nikola Tesla, Špadina, Kalendar, Računanje vremena po Kalendaru
( Rudjer Boskovic, Nikola Tesla, Spadina, Calendar, Computing time by Calendar )

Sažetak:

ENGLISH: First of all in this space I am writing about a two mistake in the work. The first relates to the description of mutual relations of motion of sun and the planet Earth towards the situation in the equinox and solstice, which is vaguely written in one sentence, so now I give clearer explanation: The sun, under the influence of energy within the RSS, 2 times a year came in above the equator position for the rotating around the Earth. In the each of these position, during one full day, sun rotates in one "full circle minus 12 degree" around the Earth while our planet Earth makes a full circle around its axis. This means that this situation occurs at the time of the equinox on the beginning of spring on the north hemisphere. In this relatively short time, is an important and his zenith ( "Zenith-position = transit") in relation to the surface of planet Earth. Specifically at that location, the sun is located under the angle of 67 degrees in relation to place on the Earth, located on . Of course, according to the valid science we know that the sun then, in relation to the equator, has vertical position on the daily sky. On the other hand, the situation with the size of angle (with the same reference place) when the sun a annually came above of "North obratnice" during of the Summer solstice , is the opposite of the previously described. This actually means that the inhabitants of planet Earth, who live on "North obratnica" at the time of equinox, see the sun under the angle of 67 degrees (as opposed to those on equator, who will see the sun exactly above their heads, because it is vertically above them).… … . The second mistake in writing the work relates to the source of the data under the label <___>: I thought onto my list of works from CROSBI. .. ........ Finally, for creating "New Chemical Calendar" it is necessary to explain the specific settings theory of "realistic solar system" (RSS), and then disengage important natural events out of total events. .. … … So for setting the Calendar is not important motion the Moon and monthly phases (% blanking) as neither of "Moon-Rise/Set", which I described in previous work. This is so because the Moon is in a special position in relation to the position of the sun and the our planet Earth. The planet Earth and the sun, build a special chemical contact between himself. Studies about moon was served to me to get important results about "new Chemical Calendar". See more record 323936 and 325411. … … ...... Author: Boris ŠPADINA, in Šibenik, 06/05/2008. ...END … … … … HRVATSKI: Prije svega u ovom prostoru pišem o dvjema pogreškama u radu. Prva se odnosi na opis međusobnih odnosa kretanja sunca i planeta Zemlje prema situaciji u ekvinociju i solsticiju, koji je nejasno napisan u jednoj rečenici, tako da sada dajem jasnije objašnjenje: sunce, pod utjecajem energije unutar RSS, 2 puta godišnje dođe u poziciju iznad ekvatora za rotiranje oko Zemlje. U svakom od ovih položaja, tijekom jednog cijelog dana, sunce rotira u jednom "punom krugu minus 12 stupnjeva" oko Zemlje, dok naš planet Zemlja napravi puni krug oko njene osi. To znači da se ova situacija događa u vrijeme ekvinocija na početku proljeće na sjevernoj hemisferi. U tom relativno kratkom vremenu, važan je i njegov vrhunac ( "zenitna pozicija  = transit " ) u odnosu na površinu planete Zemlje. Naime u tom položaju, sunce se nalazi pod kutom od 67 stupnjeva u odnosu na mjesto na Zemlji, koje se nalazi na . Naravno, sukladno važećoj znanosti znamo da sunce tada, u odnosu na ekvator, ima vertikalnu poziciju na dnevnom nebu. S druge strane, situacija s veličinom kuta (s istim referentnim mjestom) kada sunce jednom godišnje dođe iznad "Sjeverne obratnice" za vrijeme Ljetnog solsticija, je suprotna od prethodno opisane. To zapravo znači da će stanovnici planeta Zemlje, koji žive na "Sjevernoj obratnici" u vrijeme ekvinocija, vidjeti sunce pod kutom od 67 stupnjeva (za razliku od onih na ekvatoru, koji će vidjeti sunce točno iznad glave, jer je vertikalno iznad njih).… … . Drugu pogreška u pisanju rada odnosi se na izvor podataka pod oznakom <___>: Mislio sam na moju Lista radova iz CROSBI. .. ........ Konačno, za stvaranje "novog kemijskog Kalendara" potrebno je objasniti specifične postavke teorije "realnog sunčevog sustava" (RSS), a zatim odvojiti važne prirodne događaje iz ukupnih zbivanja. .. … … Tako za postavljanje Kalendara nije važno gibanje Mjeseca i mjesečne faze (% zatamnjenja), kao ni "izlazak/zalazak Mjeseca = Moon-Rise/Set", što sam opisao u prethodnom radu. To je zato jer je Mjesec u posebnom položaju u odnosu na položaj sunca i našeg planete Zemlje. Planeta Zemlja i sunce, grade poseban kemijski kontakt između sebe. Studija o Mjesecu mi je poslužila da biste dobili važne rezultate o "novom kemijskom Kalendaru". Pogledajte više zapis 323936 i 325411. … … ...... Autor: Boris ŠPADINA, u Šibeniku, 06/05/2008. ... KRAJ

Projekt / tema:

Sveučilište u Zagrebu, S-III-158, Metalurški fakultet, Sisak

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

323992.Proposal_of_the_croatian_Calendar.pdf (tekst priložen 13. Tra. 2008. u 15:47 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 3. Ožu. 2008. u 00:21 sati

Napomene:

ENGLISH: Date of application of this form is 13. April 2008. in 15:47:00. When would be adopted by the new calendar of 21. March 2008. and count on in the year of course began with the date 01. January (see article 357605), then this would be the date should be converted to date, 24. January in 09:51:00. Therefore there will be dates by the old calendar until the "old 21. March" this 2008. whatever. However behind this date, there will be a "new innovative dates, " according to the ordinal number from New calendar. That in the history of computing time would not be double (or same) date by day, month and year, beginning of the year in New calendar, 01. January, will also be the beginning of the New 2009. whatever. ......( It would be realistic expect that new Calendar will be adopted as soon as possible, regardless of what someone could thinks about this proposal.) ........... In any case will not be nullify saving time by the time continuity (which was the case with other world calendar), except that will be starting from this year's "old 21. March in 05:56:00, " clock permanently return to the back for 5 hours and 56 minutes. At the end of the final score be changed that will be only one part of the initial calendar days "to remove from history, " of course only by the calendar time and not really, because it should be remembered that the start of spring equinox in the northern hemisphere not changed starting basis New Calendar. Specifically described returning after hours in the back you'll count on the fact that the Spring equinox begin 29. (19:04:00) or 30. XII in every fourth year. Sun Rise / Set the sun as well as his zenith-positions, will be repeated in the capital city of Croatia Zagreb, in a completely the same way and in the same cycle time, all on the day 01.I. New Calendar, in exactly 00:00:01 pm (GMT +1 corrected for 05 hours and 56 minutes). So calculating "loss" time of 5 hours and 56 minutes will be, really, the only "concession" for making New Calendar, because this time will not be able to include historical nowhere. ..............By the new Calendar last 10 days XI. month will match the last third the present ( "old") January-month, so it will be in the new Calendar since XI. month to call on the Croatian "November-month=Studeni", justified. As you know the climate in Croatia, this time period corresponds to the peak of the largest winter chill. Regardless of the different names of some months in the world, the beginning of the new year by the New Calendar coincides with the beginning of plant vegetation that is the best natural features of the new Calendar for the beginning of the calendar calculating the new time cycle of 12 calendar months. ............ Reviewed and concluded in Šibenik, 5. June 2008 year., by User name ("bspadina@simet.hr") for opening-up CROSBI-form and inscription/correcting records and papers, Boris ŠPADINA -"bspadina@siscia.simet.hr". ......END....................HRVATSKI: Datum prijave iz ovog obrasca je 13. Travnja 2008. u 15:47:00. Kada bi se usvojio Novi kalendar od 21. Ožujka 2008. i brojanje dana u godini naravno počelo s datumom 01. Siječnja (vidi rad br.357605), tada bi se ovaj datum trebao pretvoriti u datum 24. Siječnja u 09:51:00. Prema tome postojat će datumi po starom kalendaru sve do "starog 21. Ožujka" ove 2008. god. Međutim iza ovog datuma, postojat će i "novi inovativni datumi" prema rednom broju iz Novog kalendara. Da u povijesti računanja vremena ne bi bilo dvostrukih (ili istih) datuma po danu, mjesecu i godini, početak godine u Novom kalendaru, 01. Siječnja, će biti također i početak Nove 2009. god. ......(Bilo bi realno očekivati da će se Novi kalendar usvojiti što prije, bez obzira što bi netko mogao misliti o ovom prijedlogu.) ...........U svakom slučaju neće se poništavati računanje vremena po vremenskom kontinuitetu (što je bio slučaj kod drugih svjetskih kalendara), osim što će se počevši od ovogodišnjeg "starog 21. Ožujka u 05:56:00", ura trajno vratiti u nazad za 5 sati i 56 minuta. Na kraju će konačan rezultat promjena biti taj da će se samo jedan dio početnog kalendarskog dana "ukloniti iz povijesti", dakako samo po kalendarskom vremenu a ne i stvarno, jer treba imati na umu da je početak proljetnog ekvinocija na sjevernoj hemisferi ne promijenjena polazna osnova novog Kalendara. Naime nakon opisanog vraćanja sata u nazad trebat će računati na činjenicu da će Proljetni ekvinocij početi 29. (u 19:04:00) odnosno 30. XII u svakoj četvrtoj godini. «Izlazak/zalazak sunca= Sun Rise/Set»  kao i njegovi zenitni (=tranzitni) položaji, će se ponavljati u glavnom gradu Hrvatske Zagrebu, na potpuno isti način i u jednakom vremenskom ciklusu, sve na dan 01.I. novog Kalendara, točno u 00:00:01 sati (po GMT+1 korigiranom za 05 sati i 56 minuta!). Dakle računski "gubitak" vremena od 5 sati i 56 minuta će biti, stvarno, jedini "ustupak" za izradu Novog Kalendara , jer se ovo vrijeme ne će moći povijesno nigdje uključiti............... Po novom Kalendaru zadnjih 10 dana XI. mjeseca će odgovarati zadnjoj trećini sadašnjeg ("starog") Siječanj-mjeseca, tako da će se u novom Kalendaru budući XI. mjesec zvati na hrvatskom "Studeni-mjesec", opravdano. Kao što znamo za podneblje u Hrvatskoj, opisani vremenski period odgovara vrhuncu najvećih zimskih hladnoća. Bez obzira na različite nazive pojedinih mjeseci u svijetu, početak nove godine po Novom Kalendaru se podudara s početkom biljne vegetacije što je najbolja prirodna karakteristika novog Kalendara za početak kalendarskog računanja novog vremenskog ciklusa od 12 kalendarskih mjeseci. .. ........ Recenzirao i zaključio u Šibeniku, 5. lipnja 2008. god., pomoću Korisničkog imena (bspadina@simet.hr) za otvaranje elektronskog CROSBI-formulara za upis/korekciju zapisa i radova, Boris ŠPADINA-"bspadina@siscia.simet.hr". .......KRAJ!

 

 

 

 

48)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 324430

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Novi Mjesec - Mlađak, I. dio
( New Moon, 1st Part )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Špadina, Mlađak
( Spadina, New moon )

Sažetak:

U radu koristim sve spoznaje do kojih sam došao tijekom razvijanja NUKTGT, vidi moje CROSBI-radove, kako bih na maksimalno stručan ili znanstveni način, dokazao, još jednom nakon brojnih paralelnih dokazivanja, točnost i ovog kozmološkog dijela NUKTGT-teorije.

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Metalurgija, Druge temeljne tehničke znanosti

Puni text rada:

324430.324430_New_moon.pdf (tekst priložen 18. Srp. 2008. u 14:39 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

URL Internet adrese:

http://www.phy.hr/~dpajic/nastava_expteh_baze.html

 

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357605

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 6. Ožu. 2008. u 06:45 sati

Napomene:

U ovom radu najljepše se zahvaljujem HRVATSKOJ RADIO-TELEVIZIJI na ukupnoj pomoći koju sam dobivao pri djelomičnom uređenju/pisanju ovog i nekih drugih CROSBI-radova, koristeći različite televizijske informacije iz znanosti ili kulture (posebno iz emisija i dokumentarnih filmova kao što su "KALENDAR", "TRENUTAK SPOZNAJE (četvrtkom)", "NA RUBU ZNANOSTI") i radijske informacije iz znanstveno-popularnih emisija kao što su "ZNANJA I SPOZNAJE (četvrtkom)" i "RADNI PLATON (srijedom)". Također vidi moj CROSBI-rad 357605 usko povezan s temom ovog rada po priloženoj URL-adresi ......U Šibeniku, 18.07.2008. autor: Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr) .......KRAJ

 

 

 

 

 

 

49)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

 

 

Pregled bibliografske jedinice broj: 324694

Ostalo

 

Autori:

Špadina, Boris

Naslov:

Izumi i znanost-Zaključni opis "Našeg realnog sunčevog sustava"
( Inventions and science-The finally description of "Our realistic Solar-system" )

Izvornik:

CROSBI

Vrsta:

Izvješće (za CROSBI

Godina:

2008

Ključne riječi:

Tesla, Špadina, Ruđer Bošković, Sunčev sustav, NUKTGT, TRSS
( Tesla, Spadina, Rudjer Boskovic, Solar system, NUCTMS, TRSS )

Sažetak:

Article describes my "New universal theories of chemical structure of substances - (NUCTMS)" or the end of hers constituent part: "Theory realistic solar-system" who I will to write in future with the acronym TRSS. ........Work has been written on the basis of earlier description of technical principles of the production of electricity using a generator for production electric current, and also on the basis of technical principles of work another device - electro-motors powered by magnetic field of "stator" of electro-motor (the creation of "electro-magnetic field in the environment of stator"). ...In the first case curl of generators runs turbine (using mechanical force from another system). Rotor gets electrons from the Earth `s gravity field. Then, electromagnetic field leads these free electrons (because of instability "Morfogenetsko polje" of rotor) on the stator of generators and then they are leaving in the electrical grid (for power consumers of electricity). This field of energy electrons (which is again in the surrounding vacuum or plasma Earth `s gravity field within the generator casings) can exist only with the permanent flow of electrons through the stator of generators. So when this energy field set, she moves matter of free electrons in opposite field, which are located around or on the surface of the body of stator ......It means that in the first case we have generated of electricity by mechanical rotation of rotor of generator. .........As we know Tesla electro-motor works on opposite principles. ....... Thus we see that exist the two kinds of principles of the functioning of technical devices, which are in fact reversible processes: in the first, from the mechanical energy we produce electricity, while in the second, we use electricity from "Earth`s gravity-magnetic field" and from her, we produce the mechanical energy (rotation of rotor shafts of electric motors). ....... All of this I am writing (because I wrote about it earlier inside of my total CROSBI-work) for reasons that explain the harmful use of free electrons from the "Earth `s gravity-magnetic field (=Earth`s ether, or plasma, or vacuum) in the context of main pollution of Environment. ....Specifically, if we analyze all written, but now in direction from the technical description of the principles of the work of devices according to the study of physical movements of space and bodies inside the Solar-system, we can bring the following conclusions : 1) Earth's rotation around its axis require existence of the main and preponderant part of the structure of vacuum (see the previous CROSBI-works), and yet existence of free electrons who is in physical balance with the same substance that drives Moon, Venus and the sun. In essentially, a special part of the universe there are in space what surrounds the Earth in hers so-called Earth-orbit, which extends all the way to Moon-orbit, because Moon-surrounding space has a contrary direction of rotation in relationship to Earth-surrounding space. That is such because, for exemplar, the Moon`s - space belong in a the separate energetic field ; 2) Therefore we can conclude that the taking of substances of free electrons, can be environmentally harmful, because this same substance builds Earth `s orbit, but yet serves movements of our The planet Earth around hers axis. This process is also harmful because extraction of electrons from the Earth-orbit, which is now in implementing by using electric machines and devices (which will install more and more on the Earth) gradually reduces the density and natural substances of "Earth`s-ether" (plasma or vacuum within "Earth-gravity field near the Earth in a limited area"). In this way, closest environment around the planet Earth (primarily near the atmospheric layer) is becoming a rare material who easily pervious sun radiation. Therefore are described unnatural impactes can increase the warming of our planet ( explanation for potential cause of global warming !) ......On the other hand, and when we on Earth would not have felt so environmentally harmful consequences (other possible harmful consequences can only assume, given the possible impacts on the mechanical stability of Solar-system), described taking substances free electrons for the production of energy on Earth, obviously can be restricted, as well as any other exploitation of natural resources for the production of energy. Once when will consume of electronic materials (according to the description of situations) we will not have more natural ways of their recycling, because the Earth and hers energetic gravity-content, are located in special and physically separate area of space!

Izvorni jezik:

HRV

Znanstvena područja:

Fizika,Kemija,Matematika

Puni text rada:

324694.Kraj_NUKTGT-a_po_konacnom_uredjenju_TRSS-a.pdf (tekst priložen 8. Ožu. 2008. u 14:46 sati)

Tiskani medij:

da

CD/DVD medij:

da

Upisao u CROSBI:

Boris Špadina (bspadina@siscia.simet.hr), 8. Ožu. 2008. u 12:17 sati

Napomene:

SAŽETAK RADA NA HRVATSKOM: Članak opisuje moju "Novu univerzalnu teoriju kemijske strukture tvari - (NUCTMS)" ili na kraju njezin sastavni dio: "Teoriju realnog sunčevog -sustava" koji ću pisati u budućnosti s akronimom TRSS. ........ Rad je pisan na temelju ranijih opisa tehničkih načela proizvodnje struje pomoću generatora za proizvodnju električne struja, kao i na osnovu tehničkih načela rada drugog uređaja - elektro-motora pokretanog pomoću magnetskog polja statora kao dijela elektromotora (stvaranje "elektro-magnetskog polja u okruženju statora"). ... U prvom slučaju, rotor generatora pokreće turbina (koristeći mehaničku snagu iz drugog sustava). Rotor dobiva elektrone iz "Zemljinog gravitacijskog polja". Tada, elektromagnetsko polje vodi ove slobodne elektrone (zbog nestabilnosti "Morfogenetskog polja rotora") na stator generatora, a zatim oni odlaze u električnu mrežu (za napajanje potrošača električne energije). Ovo energetsko polje koje sadrži slobodne elektrone (a koje se opet nalazi u okolnom vakuum ili plazma "Zemljinog gravitacijskog polja" unutar kućišta generatora) može postojati samo uz stalni tok elektrona kroz stator generatora. Kad se pak energija ovog polja uravnoteži, ona premješta tvar slobodnih elektrona u suprotno polje, koji se nalaze oko ili na površini tijela statora ...... To znači da u prvom slučaju imamo generirane struje pomoću mehaničke rotacija rotora generatora. ......... Kao što znamo , u drugom promatranom slučaju, Teslin elektro-motor, radi na suprotnim načelima u odnosu na iznad opisane. ....... Tako vidimo da postoje dvije vrste načela funkcioniranja tehničkih uređaja, koji su u stvari obrnuti procesi: u prvom procesu, iz mehaničke energije proizvodimo struju, dok u drugom koristimo struju uzetu iz "Zemljinog magnetskog gravitacijskog polja" i od nje proizvodimo mehaničku energiju (rotacija osovine rotora i pogonske tehnike). ....... Sve ovo pišem (jer sam pisao o tome ranije unutar mojeg ukupnog CROSBI-djela) iz razloga koji objašnjavaju štetnost korištenja slobodnih elektrona iz "Zemljinog magnetskog gravitacijskog polja"(= Zemljin tj. Newton-ov Eter, ili plazma/ vakuum) u kontekstu glavnih onečišćenja okoliša. .... Naime, ako analiziramo sve napisano, ali sada u smjeru od tehničkog opisa principa rada uređaja, pa prema proučavanju fizičkih pokreta prostora i tijela unutar Sunčeva sustava, onda možemo donijeti slijedeće zaključke: 1) rotacija Zemlje oko njene osi zahtijeva postojanje glavnog i pretežnog dijela strukture vakuum (vidi prethodna CROSBI-djela), ali i postojanje slobodnih elektrona koji su u fizičkoj ravnoteži s istom vrstom tvari koja pokreče Mjesec, Veneru i sunce. U suštini, postoji poseban dio