crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Milan Glavaš
(13513)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Glavaš, Milan; Diminić, Danko.
Bolesti šumskoga drveća // Šume hrvatskog sredozemlja / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2011. Str. 533-555. URL link to work

2. Glavaš, Milan.
Crveno srce i trulež bukovine // Obvična bukva u Hrvatskoj / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 561-573.

3. Cvetnić, Željko; Margaletić, Josip; Đikić, Marija; Glavaš, Milan; Đikić, Domagoj; Špičić, Silvio; Jurić, I.; Salajpal, Krešimir.
Glodavci kao mogući rezervoari leptospiroze u otvorenim sustavima držanja svinja // Turopoljska svinja autohtona hrvatska pasmina / Đikić, Marija ; Jurić, Ivan ; Kos, Franjo (ur.).
Velika Gorica : Plemenita općina turopoljska, 2002. Str. 165-172.

4. Glavaš, Milan; Diminić, Danko.
Mikološki kompleks obične jele // Obična jela u Hrvatskoj / Prpić, Branimir (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti : Hrvatske šume, 2001. Str. 606-625.

5. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Smeđa pjegavost iglica alepskoga bora i mjere zaštite. // Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama / Matić, Slavko ; Krpan, Ante P.B. ; Gračan, Joso (ur.).
Zagreb : Šumarski fakultet ; Jastrebarsko : Šumarski institut, 2001. Str. 636.

6. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Štete od životinja // Obična jela u Hrvatskoj / Prpić, Branimir (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2001.. Str. 895.

7. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Relativna brojnost sitnih glodavaca i njihovo suzbijanje u gospodarskoj jedinici "Požeška gora" // Zdravo očuvati zdravim u novom tisućljeću / Vinković, Bara (ur.).
Zagreb : Odjel za DDD Hrvatske veterinarske komore ; Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta ; Odjel za zoohigijenu i tehnologiju stočarske proizvodnje Hrvatskoga veterinarskog instituta, 2001. Str. 401.

8. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Istraživanje dinamike populacija sitnih glodavaca metodom minimalnoga kvadrata u Gospodarskoj jedinici "Slatinske nizinske šume" // Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama / Matić, Slavko ; Krpan, Ante P.B. ; Gračan, Joso (ur.).
Zagreb : Šumarski fakultet ; Jastrebarsko : Šumarski institut, 2001. Str. 636.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Idžojtić, Marilena; Pernar, Renata; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Diminić, Danko.
The Incidence of Mistletoe (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) on Silver Fir (Abies alba Mill.) in Croatia. // Biologia. 63 (2008) , 1; 81-85 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Margaletić, Josip; Božić, Mario; Grubešić, Marijan; Glavaš, Milan; Bäumler, Walter.
Distribution and abundance of small rodents in Croatian forests. // Journal of pest science. 78 (2005) , 2; 99-103 (članak, znanstveni).

3. Grubešić, Marijan; Krapinec, Krešimir; Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Body measurements and harversting dynamics of the Fat Dormouse (Glis glis L.) in the mountainous part of Croatia. // Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 50 (2004) , 4; 271-282 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Bäumler, Walter.
The development of mice and voles in an oak forest with a surplus of acorns. // Anzeiger für Schädlingskunde - Journal of Pest Science. 75 (2002) , 4; 95-98 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Franjević, Milivoj; Glavaš Milan; Hrašovec, Boris; Koletić, Nikola; Franjević, Damjan.
Genetic identification of new alien pest species Illinoia liriodendri and its parasitoid Areopraon silvestre in Croatia. // Periodicum biologorum. 117 (2015) , 4; 513-517 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Idžojtić, Marilena; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Pernar, Renata; Kušan, Željka; List, Đurđica; Grahovac-Tremski, Mirjana.
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. // Šumarski list. 3-4 (2008) ; 107-114 (članak, znanstveni).

3. Grubešić, Marijan; Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Dynamika a štruktura lovu plcha siveho (Glis glis L.) v bučinach a jedlinach Chorvatska. // Folia venatoria. 2007 (2007) , 36-37; 173-181 (članak, znanstveni).

4. Idžojtić, Marilena; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Pernar, Renata; Bećarević, Josip; Glova, Karmela; Plantak, Stjepan.
Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. // Šumarski list. 3-4 (2007) ; 125-135 (članak, znanstveni).

5. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Hrašovec, Boris; Kišasondi, Anita.
Poznavanje osjetila njuha i sluha kod šumskih glodavaca u cilju kvalitetne primjene mjera zaštite. // Glasilo biljne zaštite. 2007 (2007) , 6; 380-386 (pregledni rad, znanstveni).

6. Margaletić, Josip; Jurjević, Vladimir; Glavaš, Milan; Hrašovec, Boris; Diminić, Danko.
Analiza suzbijanja gubara (Limantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. // Šumarski list. 131 (2007) , 11-12; 539-548 (pregledni rad, znanstveni).

7. Glavaš, Milan; Vukadin, Andrija.
Rosellinia mycophila (Fr.:Fr.)Sacc.uzrocnik opasne bolesti smrekovih sadnica. // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izdanje 5 (2006) ; 325-337 (članak, znanstveni). URL link to work

8. Idžojtić, Marilena; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Pernar, Renata; Beuk, Perica; Prgić, Ivan.
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. // Šumarski list. 9-10 (2006) ; 399-409 (članak, znanstveni).

9. Idžojtić, Marilena; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Pernar, Renata; Bradić, Branko; Husak, Dražen.
Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. // Šumarski list. 3-4 (2006) ; 101-111 (članak, znanstveni).

10. Hasan, Marin; Glavaš, Milan; Despot, Radovan.
Promjene boje drva prouzročene ksilofagnim gljivama i plijesnima. // Drvna Industrija. 56 (2005) , 2; 61-68 (pregledni rad, znanstveni).

11. Idžojtić, Marilena; Glavaš, Milan; Zebec, Marko; Pernar, Renata; Dasović, Mandica; Pavlus, Natalija.
Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) u Hrvatskoj. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 11-12 (2005) ; 559-573 (članak, znanstveni).

12. Diminić, Danko; Hrašovec, Boris; Glavaš, Milan; Potočić, Nenad.
Harmful impact of exceptional cold air outbreak in April 1997 on Silver fir in Croatia. // Acta biologica Slovenica. 47 (2004) , 1-2; 27-30 (članak, znanstveni).

13. Glavaš, Milan.
Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini. // Šumarski list. 127 (2003) , 5-6; 257-268 (pregledni rad, znanstveni).

14. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Pavić, Krešimir, Pavić.
Brojnost sitnih glodavaca u njihova štetnost u GJ "Južna Krndija i (Kutjevačka)" i u rasadniku "Hajderovac". // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. CXXVII (2003) , 3-4; 99-107 (članak, znanstveni).

15. Cvetnić, Željko; Margaletić, Josip; Đikić, Marija; Glavaš, Milan; Đikić, Domagoj.
Rodents as possible reservoirs of leptospirosis in extensive swine breeding systems.. // Acta Agraria Kaposváriensis. 6 (2002) , 2; 77-82 (članak, znanstveni).

16. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip; Baltić, Marjana; Vuković, Marijana.
Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. // Šumarski list. 123 (1999) , 5/6; 211-216 (pregledni rad, znanstveni).

17. Diminić, Danko; Glavaš, Milan; Hrašovec, Boris.
Mikoze i štetni insekti u kulturamma crnog bora na Crikveničko-Vinodolskom području u 1993.. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 119 (1995) , 7-8; 245-252 (članak, znanstveni).

18. Rauš, Đ.; Seletković, Z.; Vukelić, J.; Glavaš, M.
Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnoga rezervata šumske vegetacije „Stupnički lug“ pored Zagreba. // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izd.. 3 (1988) ; 255-268 (članak, znanstveni).

19. Rauš, Đuro; Seletković, Zvonko; Glavaš, Milan.
Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije Stupnički lug pored Zagreba. // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izdanje 3 (1987) ; 255-268 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Margaletić, Josip; Hus, Mihovil; Glavaš, Milan.
Kemijske analize šumskoga sjemena kao izvora hrane sitnih glodavaca FT-IR spektroskopijskom tehnikom.. // Radovi - Šumarski institut Jastrebarsko. 38 (2003) , 1; 55-64 (članak, ostalo). prilozen text rada

2. Bäumler, Walter; Glavas, Milan; Margaletić, Josip.
Schäden des Siebenschläfers an Waldbäumen. // Allgemenine Forst Zeitschrift Der Wald. 57 (2002) , 4; 204-206 (pregledni rad, stručni).

3. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Sitni glodavci u šumskim ekosustavima. // Glasilo biljne zaštite. 4 (2002) ; 207-211 (članak, ostalo).

4. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Turk, Nenad; Milas, Zoran; Starešina, Vilim.
Sitni glodavci kao izvor leptospiroza u posavskim šumama u Hrvatskoj. // Glasnik za šumske pokuse. 39 (2002) ; 43-65 (članak, ostalo). prilozen text rada

5. Glavaš, Milan; Pičman, Dragutin.
Organizacija preventivega sistema varstva gozdov pred požari v Republiki Hrvaški. // Gozdarski vestnik. 57 (1999), 7-8 ; str. 331-333. 57 (1999) , 7-8; 331-333 (članak, stručni).

6. Meštrović, Šime; Glavaš, Milan.
Istraživanja sredozemnog šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. // Šumarski list. 121 (1997) , 1-2; 35-44 (članak, stručni).

7. Meštrović, Šime; Glavaš, Milan.
Istraživanja sredozemnog šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. // Šumarski list. 121 (1997) , 1-2; 29-34 (članak, stručni).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Glavaš, Milan; Kranjec, Jelena.
Prvi nalaz bolesti izbojaka i lišća božikovine u Hrvatskoj i druge mikoze // Zbornik sažetaka 60. seminara biljne zaštite.
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2016. (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Glavaš, Milan; Stošić, Dražen; Srpak, Nikola; Tonković, Mislav.
Sanacija bukovih sastojina u gospodarskoj jedinici ˝Radošić˝ napadnutih gljivom Nectria ditissima Tul. // Glasilo biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2010. 37-37 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Diminić, Danko; Glavaš, Milan; Kumić, Marko.
Najčešće gljive obične bukve na području Južnoga Psunja // Glasilo biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2008. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Diminić, Danko; Glavaš, Milan.
Viscum album ssp. abietis on Silver fir in Gorski kotar (Croatia) // Acta Silvatica & Lignaria Hungarica / Ilona Szabo (ur.).
Sopron : Forestry Commision of the Hungarian Academy of Sciences, 2007. 267-267 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Glavaš, Milan; Vukadin, Andrija; Margaletić, Josip.
Štetnici, bolesti i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u 2003. godini // 48. seminar biljne zaštite : sažeci ; u: Glasilo biljne zastite 4 (2004) / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2004. 32-33 (predavanje,sažetak,stručni).

6. Margaletić, Josip; Grubešić, Marijan; Glavaš, Milan.
Štetni utjecaj dabra u šumi hrasta lužnjaka // Glasilo biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2004. 42-42 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Glavaš, Milan; Vukadin, Andrija; Margaletić, Josip.
Šetočinje u šumskim rasadnicima i zaštitne mjere u 2001. godini // 46. Seminar iz zaštite bilja : knjiga sažetaka ; u: Glasilo biljne zaštite 2 (2002) / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2002. 56-56 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Despot, Radovan; Glavaš, Milan.
Gloeophyllum trabeum and Gloeophyllum abietinum, the most frequent brown rot fungi in fir wood joinery // THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP ON WOOD PRESERVATION / Jermer, Joran ; Messner, Kurt (ur.).
Rosenheim, Germany : IRG Secretariat, SE-10044 STOCKHOLM, Sweden, 1999. 1-15 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Despot, Radovan; Hasan, Marin; Glavaš, Milan; Rep, Gregor.
On the changes of natural durability of wood sterilised by gamma radiation // IRG 37th Annual Meeting in Tromsø ; ; , Norway.
Doc. No. IRG/WP 06-10571 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Glavaš, Milan.
Važnije gljive na bukovim stablima u prašumi Čorkova uvala // Prašumski ekosustavi Dinarskog krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 115-123 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Laboratorijska istraživanja odabira žira u ishrani sitnih glodavaca // Pouzdan put do zdravlja životinja, ljudi i njihova okoliša : priopćenja / 5. znanstveno stručni skup iz DDD-a s međunarodnim sudjelovanjem / Vinković, Bara (ur.).
Velika Gorica : mtg-topograf d.o.o., 2004. 249-263 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

3. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Štetnici i bolesti u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini i mjere zaštite // Zbornik radova šumarstvo i hortikultura / Bajrić, Muhamed ; Beus, Vladimir ; Bogučanin, Ferida ; Dautbašić, Mirza ; Gurda, Safet ; Šaković, Šućrija (ur.).
Sarajevo, 2003. 221-263 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Grubešić, Marijan; Krapinec, Krešimir.
Štetnost i morfološke karakteristike sivoga puha (Myoxus glis L.) u šumama Gorskoga kotara // Zbornik radova šumarstvo i hortikultura / Bajrić, Muhamed ; Beus, Vladimir ; Bogučanin, Ferida ; Dautbašić, Mirza ; Gurda, Safet ; Šaković, Šućrija (ur.).
Sarajevo, 2003. 231-243 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Zaštita šuma hrasta lužnjaka // Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj = A retrospective and perspective of managing forests of pedunculate aok in Croatia / Klepac, Dušan ; Čorkalo Jemrić, Katica (ur.).
Zagreb ; Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2003. 167-183 (predavanje,objavljeni rad).

2. Glavaš, Milan; Diminić, Danko; Hrašovec, Boris; Margaletić, Josip.
Pests and diseases in Croatian forest nurseries recorded in 1996 // Znanje za gozd / Jurc, Maja (ur.).
Gozdarski inštitut Slovenije, 1997. 245-252 (predavanje,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Franjević, Milivoj; Glavaš, Milan; Gotlin Čuljak, Tanja; Hrašovec, Boris; Franjević, Damjan.
Illinoia liriodendri novi štetnik hrvatskog urbanog šumarstva i njena genetička i morfološka identifikacija // .
(predavanje,sažetak,stručni).

2. Glavaš, Milan; Kranjec, Jelena.
Sušenje izbojaka božikovine uzrokovano gljivom Vialaea insculpta (Fr.) Sacc. // Zbornik rezimea / Ostojić, Ivan (ur.).
Mostar : Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini, 2015. 29-29 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Bjedov, Linda; Šango, Mario; Moro, Maja; Glavaš, Milan.
Štete od sitnih glodavaca na pomlatku hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) // Zbornik rezimea 11. simpozijuma o zaštiti bilja u BiH / Ostojić, Ivan (ur.).
Teslić, BiH : Društvo za zaštitu bilja u BiH, 2014. 64-65 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Glavaš, Milan.
Najbrojniji uzročnici truleži drva u Hrvatskoj // Zbornik rezimea radova sa 5. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini / Ostojić, Ivan ; Stojčić, Jovo (ur.).
Sarajevo : Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini, 2008. 53-53 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Glavaš, Milan, Margaletić, Josip; Vucelja, Marko.
Biotski uzročnici šteta na hrastovom žiru i mjere zaštite // Znanstveno savjetovanje, Sažeci / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2008. 26-29 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Glavaš, Milan.
Zaštita šuma na području Šumarije Velika Gorica od 1998. do 2006. godine // Sažeci 52. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb, 2008. 33-34 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza // Zbornik rezimea 4. simpozijuma o zaštiti bilja u BiH / Ostojić, Ivan (ur.).
Banja Luka, BiH : Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini, 2007. 37-38 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Hrašovec, Boris.
Poznavanje osjetila šumskih glodavaca u cilju kvalitetne zaštite // Sažeci 51. seminara biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2007. 27-28 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Vukadin, Andrija; Glavaš, Milan.
Caliroa annulipes Klug. - sve značajniji štetnik u proizvodnji hrastovih sadnica u Republici Hrvatskoj // Sažeci 48. seminara biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2004. 35-36 (predavanje,sažetak,stručni).

10. Diminić, Danko; Hrašovec, Boris; Glavaš, Milan; Potočić, Nenad.
Štete na jeli od niskih temperatura // 47. seminar biljne zaštite Glasilo biljne zaštite : knjiga sažetaka / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2003. 63-63 (predavanje,sažetak).

11. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip.
Zaštita šuma hrasta lužnjaka // / Klepac, Dušan ; Čorkalo Jemrić, Katica (ur.).
Zagreb-Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2003. (poster,sažetak,stručni).

12. Glavaš, Milan; Margaletić, Josip; Grubešić, Marijan; Krapinec, Krešimir.
Sivi puh (Glis glis L.) kao uzročnik šteta na običnoj smreci (Picea abies (L.) Karst.) u šumama Gorskoga kotara (Hrvatska) // Proceedings of the 5th International Conference on Dormouse (Myoxidae) / Morris, Patrick.A. ; Bakonyi, Gabor (ur.).
Godollo : Hungarian Natural History Museum, 2003. 159-159 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

13. Grubešić, Marijan; Krapinec, Krešimir; Margaletić, Josip; Glavaš, Milan.
Morfološki parametri i dinamika ulova sivoga puha (Glis glis L.) u planinskom dijelu Hrvatske // Proceedings of the 5th International Conference on Dormouse (Myoxidae) / Morris, Patrick A. ; Bakonyi, Gabor (ur.).
Godollo : Hungarian Natural History Museum, 2003. 160-160 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

14. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Dušak, Vesna; Kauzlarić, Željko.
Nove spoznaje o štetama od sivog puha na stablima obične smreke u šumama Gorskoga kotara // Glasilo biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2003. 47-47 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

15. Arač, Krunoslav; Glavaš, Milan.
Kolonizacija gljiva na crveno srce bukovine // Glasilo biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2002. 59-60 (predavanje,sažetak,stručni).

16. Cvetnić, Željko; Margaletić, Josip; Đikić, Marija; Glavaš, Milan; Đikić, Domagoj; Špičić, Silvio; Jurić, Ivan; Salajpal, Krešimir.
Rodents as possible reservoirs of leptospirosis in extensive swine breedings // Abstracts of the 10th International Symposium "Animal Science Days" on Environment friendly and EU conform animal husbandry / Milisits, Gabor (ur.).
Kaposvar : University of Kaposvar, Faculty of Animal Science, 2002. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Diminić, Danko; Hrašovec, Boris; Glavaš, Milan; Potočić, Nenad.
Harmful impact of exceptional cold air outbreak in April 1997 on Silver fir in Croatia // 3rd Slovenian Symposium on Plant Physiology, Book of Abstracts / Dolenc Koce, Jasna ; Vodnik, Dominik ; Dermastia, Marina (ur.).
Ljubljana : Slovenian Society of Plant Physiology, 2002. 66-66 (predavanje,sažetak,stručni).

18. Kauzlarić, Željko; Glavaš, Milan.
Štete na smrekovim kulturama od puha velikog (Myoxux glis L.) na području Uprave šuma Delnice // Glasilo biljne zaštite / Maceljaski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2002. 55 (predavanje,sažetak,stručni).

19. Margaletić, J.; Glavaš, Milan.
Metode utvrđivanja brojnosti populacija sitnih glodavaca u šumskim ekosustavima // Glasilo biljne zaštite / Maceljaski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2002. 55-55 (predavanje,sažetak,stručni).

20. Glavaš, Milan; Cvjetković, Bogdan; Margaletić, Josip.
Suzbijanje hrastove pepelnice u šumskim rasadnicima // Glasilo biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2001. 37-37 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

21. Margaletić, Josip; Glavaš, Milan; Janicki, Zdravko; Turk, Nenad; Milas, Zoran.
Glodavci u šumskim ekosustavima kao prenosnici bolesti // Glasilo biljne zaštite / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2001. 39-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

22. Glavaš, Milan; Hrašovec, Boris; Diminić, Danko; Margaletić, Josip.
Some biotic agents causing damage on seed of major forest tree species in Croatia // Ekologia lesa a jeho integrovana ochrana / Križova, Eva ; Kodrik, Jozef (ur.).
Technicka univerzita vo Zvolene, 1997. 235 (predavanje,sažetak).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Rauš, Đuro; Seletković, Zvonko; Vukelić, Joso; Glavaš, Milan.
Ekološko - vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije "Stupnički lug" pored Zagreba, 1988. (izvješće).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Samaržija, Filip.
Biotski i abiotski uzročnici šteta i mjere zaštite u rasadniku Podbadanj / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.03. 2009., 33 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

2. Gojak, Stjepan.
Zdravstveno stanje kultura četinjača na području Šumarije Jastrebarsko / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.03. 2007., 36 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

3. Kumić, Marko.
Mikoze stabala i bukovine u gospodarskoj jedinici Južni Psunj, Šumarija Nova Gradiška / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 03.10. 2007., 49 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

4. Novak Agbaba, Sanja.
MIKOFLORA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U HRVATSKOJ / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Šumarski fakultet, 21.12. 2006, 252 str. Voditelj: Prof.dr.sc. Glavaš, Milan.

5. Bošnjak, Matija.
Poslijedice šteta od sitnih glodavaca na žiru hrasta lužnjaka / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2003., 44 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

6. Margaletić, Josip.
Zaštita hrastovih nizinskih šuma od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinae. / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.12. 2001., 200 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

7. Špehar, Dubravko.
Štenost sitnih glodavaca na žiru hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u "Šumskom vrtu" / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 26.09. 2001., 41 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

8. Margaletić, Josip.
Mišoliki glodavci i njihova štetnost u turopoljskom lugu i šumama Hrvatske / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 05.06.1997. , 128 str. Voditelj: Glavaš, Milan.

9. Diminić, Danko.
Istraživanje gljive Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 16.04.1997. , 170 str. Voditelj: Glavaš, Milan.
Vrh
 
upomoc
foot_4