Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivan Martinić
(136986)
Subota 23. Ožujak 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Marguš, Drago; Bakarić, Matija; Martinić, Fabijan.
Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku »Krka« - Tematski edukacijski vodič .
Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016 (tematski edukacijski vodič).

2. Martinić, Ivan.
Biološka raznolikost u privatnim šumama .
Krapina : Krapinsko-zagorska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, 2011 (priručnik).

3. Martinić, Ivan.
Upravljanje zaštićenim područjima prirode .
Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010 (udžbenik).

4. Martinić, Ivan; Španjol, Željko.
Zaštićene prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije : vodič kroz zaštitu prirode .
Krapina : Krapinsko-zagorska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, 2008 (vodič).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Martinić, Ivan; Sladonja, Barbara; Zahtila, Elvis.
Development Prospects of the Protected Areas System in Croatia // Protected area management / Sladonja, Barbara (ur.).
Rijeka : INTECH open science / open minds, 2012. Str. 93-106.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija.
Influence of organizational culture on firm efficiency : competing values framework in Croatian forestry. // Scandinavian journal of forest research. 30 (2015) , 7; 624-636 (članak, znanstveni).

2. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Lovrić, Marko; Šporčić, Mario.
Assessment of Stress Level of Forestry Experts with Academic Education. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , 4; 1185-1192 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Galić, Franjo.
Razvoj sheme programiranog odmaranja na pješačkoj stazi »Podgarić – Garić grad« u regionalnom parku Moslavačka gora. // Nova mehanizacija šumarstva. 39 (2018) ; 13-23 (članak, znanstveni).

2. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Šporčić, Mario; Pentek, Tibor; Poršinsky, Tomislav; Bakarić, Matija.
Current State and Improvement Potential of Forestry Workers Training in Croatia. // Croatian journal of forest engineering. 39 (2018) , 2; 289-298 (članak, znanstveni).

3. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija; Ricart, Rosa M.; Šporčić, Mario.
Stručno osposobljavanje radnika u sektoru šumarstva – stanje u Hrvatskoj i trendovi u Europi. // Šumarski list. 141 (2017) , 7/8; 395-407 (pregledni rad, znanstveni).

4. Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija; Lepoglavec, Kruno.
UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 140 (2016) , 1-2; 17-28 (članak, znanstveni).

5. Bakarić, Matija; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Pandur, Zdravko; Orlović, Ante.
Certifikacija šuma kao mehanizam unaprjeđenja gospodarenja šumskim resursima. // Nova mehanizacija šumarstva. 36 (2015) ; 63-76 (pregledni rad, znanstveni).

6. Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Bakarić, Matija; Marguš, Drago; Jurković, Anita.
Smanjenje opterećenja posjetitelja na pješačkim stazama u zaštićenim područjima primjenom sheme programiranog odmaranja. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 139 (2015) , 5-6; 233-244 (izvorni znanstveni, znanstveni).

7. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija; Šporčić, Mario.
Work Ability Index of Forestry Machine Operators and some Ergonomic Aspects of their Work. // Croatian journal of forest engineering. 34 (2013) , 2; 241-254 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Šporčić, Mario; Bartolčić, Josip; Vondra, Vencl; Bakarić, Matija; Landekić, Matija; Martinić, Ivan.
Ocjena revirnog sustava gospodarenja šumama u Hrvatskoj temeljem stavova šumarskih stručnjaka. // Nova mehanizacija šumarstva. 34 (2013) ; 61-71 (izvorni znanstveni, znanstveni).

9. Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Lovrić, Marko.
Hrvatsko šumarstvo na pragu EU – koliko smo spremni na području sigurnosti pri šumskom radu?. // Croatian journal of forest engineering. 32 (2011) , 1; 431-441 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

10. Šporčić, Mario; Landekić, Matija; Lovrić, Marko; martinić, Ivan.
MODELI PLANIRANJA I ODLUČIVANJA U ŠUMARSTVU. // Croatian journal of forest engineering. 32 (2011) , 1; 443-455 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

11. Šporčić, Mario; Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Galić, Franjo.
Mogućnosti primjene indikatora ekološke učinkovitosti u ocjeni poslovanja poduzeća u šumarstvu. // Nova mehanizacija šumarstva. 32 (2011) ; 53-63 (pregledni rad, znanstveni).

12. Lovrić, Marko; Martinić, Ivan; Lovrić, Nataša; Landekić, Matija; Šporčić, Mario.
Assessment of progress towards sustainable forest management in Croatia through usage of quantitative Improved Pan-European Criteria and Indicators. // SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY. 1 (2010) , 2; 51-59 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

13. Lovrić, Marko; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Šporčić, Mario.
Pregled i trendovi upravljanja privatnim šumama u Europi. // Nova mehanizacija šumarstva. 30 (2009) ; 27-36 (pregledni rad, znanstveni).

14. Paladinić, Elvis; Vuletić, Dijana; Martinić, Ivan; Marjanović, Hrvoje; Indir, Krunoslav; Benko, Miroslav; Novotny, Vladimir.
Forest Biomass and sequestered carbon estimation according to main tree components on the forest stand scale. // Periodicum biologorum. 111 (2009) , 4; 459-466 (članak, znanstveni).

15. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Lovrić, Marko.
Measuring efficiency of organizational units in forestry by nonparametric model. // Croatian journal of forest engineering. 30 (2009) , 1; 1-13 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

16. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Lovrić, Marko; Svakidan Morana.
Prikaz stanja poduzetništva u šumarstvu srednje i istočne Europe. // Nova mehanizacija šumarstva. 30 (2009) ; 37-46 (pregledni rad, znanstveni).

17. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Šegotić, Ksenija.
Application of 'Data Envelopment Analysis' in Ecological Research of Maintenance of Forestry Mechanisation. // Strojniški vestnik. 55 (2009) , 10; 599-608 (članak, znanstveni).

18. Martinić, Ivan; Vondra, Vancl; Šporčić, Mario.
Razvoj novoga koncepta za unapređivanje šumarske tehnike u Hrvatskoj – područja mogućega doprinosa. // Nova mehanizacija � umarstva. 28 (2007) ; 107-113 (članak, znanstveni).

19. Martinić, Ivan; Vondra, Vencle; Šporčić, Mario.
Development of a New Concept of Forest Techniques Improvement in Croatia – Areas of Possible Contributions. // Croatian journal of forest engineering. 28 (2007) ; 47-55 (članak, znanstveni).

20. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Šegotić, Ksenija.
OCJENA EFIKASNOSTI RADNIH JEDINICA U ŠUMARSTVU ANALIZOM OMEĐIVANJA PODATAKA. // Nova mehanizacija šumarstva. 28 (2007) ; 3-14 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Lovrić, Marko; Krajter, Silvija; Landekić, Matija; Zečić, Željko; Lovrić, Nataša; Vusić, Dinko; Martinić, Ivan; Šporčić, Mario.
RAZVOJ I POSLJEDICE EU ZAKONODAVSTVA VEZANOG ZA NEZAKONITE SJEČE. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 135 (2011) , 11-12; 595-603 (članak, stručni).

2. Martinić, Ivan; Landekić Matija.
INTERFORST 2010 – STRUČNI BAROMETAR AKTUALNOG STANJA ŠUMARSKE TEHNIKE. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 134 (2010) , 7-8; 423-428 (pregledni rad, stručni).

3. Martinić, Ivan; Platikapić, Zlatko; Kerovec, Maja.
Turizam u zaštićenim područjima u funkciji održivog razvoja R. Hrvatske. // Gospodarstvo i okoliš : stručni časopis za tehniku zaštite okoliša. 100 (2009) ; 545-547 (pregledni rad, stručni).

4. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Lovrić, Marko.
ANALIZA OMEĐIVANJA PODATAKA KAO METODA MJERENJA EFIKASNOSTI - MOGUĆNOSTI PRIMJENE U ŠUMARSTVU. // Nova mehanizacija � umarstva. 29 (2008) ; 51-60 (pregledni rad, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Martinić, Ivan; Posavec, Stjepan; Šporčić, Mario.
Vrijeme intenzivnih promjena u hrvatskom šumarstvu // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Martinić, Ivan; Pletikapić, Zlatko; Kerovec, Maja.
Realne opcije održivog razvoja u zaštićenim područjima s osvrtom na osmišljavanje održivog razvoja u NP Una // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija.
OCJENA RADNOG POLOŽAJA TIJELA ŠUMSKOG RADNIKA SJEKAČA // Zaštita na radu i zaštita zdravlja / Kirin, Snježana (ur.).
Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2018. 392-400 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Šušnjar, Marijan; Pandur, Zdravko; Bačić, Marin.
Evaluation and comparison of forest machinery operators’ cardiovascular workload // FORMEC 2018 – Improved Forest Mechanisation: mobilizing natural resources and preventing wildfires.
Madrid : E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural (U.P.M.), 2018. 231-243 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Šporčić, Mario; Bakarić, Matija.
TEHNIKE RADA I MJERE SIGURNOSTI PRI RADU NA STABLIMA U URBANIM SREDINAMA // VI. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA / Kirin, Snježana (ur.).
Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2016. 362-374 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bakarić, Matija; Martinić, Ivan; Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Štimac, Denis.
Sigurnosni aspekti izvođenja šumskih radova u izvanrednim uvjetima // V. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA / Kirin, Snježana (ur.).
Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2014. 283-291 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Landekić, Matija.
Evaluation and Comparison of Ecological Efficiency of the Forest Company Productive Units // Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment / Pentek, Tibor ; Poršinsky, Tomislav ; Špročić, Mario (ur.).
Zagreb : Forestry Faculty of Zagreb University, 2012. 1-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Šporčić, Mario; Lovrić, Marko.
Sigurnost i zdravlje pri radu u šumarstvu Hrvatske - pregled aktualnih istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu // Zaštita na radu i zaštita zdravlja / Vučinić, Jovan (ur.).
Karlovac : Tiskara Galović, Duga Resa, 2010. 335-341 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Landekić, Matija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Lovrić, Marko.
Effort-Reward Imbalance of the Forestry Experts in Croatia // Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment / Cavalli, Raffaele ; Grigolato, Stefano (ur.).
Padova : University of Padova - Dept. Te.S.A.F., 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Martinić, Ivan; Posavec, Stjepan; Šporčić, Mario.
TIME OF INTENSIVE CHANGES FOR CROATIAN FORESTRY // IUFRO Division 6: Social, Economic, Information and Policy Sciences / Mersudin Avdibegović, Franz Schmithüsen, Peter Herbst (ur.).
Sarajevo : Faculty of Forestry University of Sarajevo, 2009. 59-64 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Martinić, Ivan; Šporčić, Mario.
Stanje zaštite na radu šumskih radnika u Hrvatskoj // International Conference on Safety and Health in Forestry / Bernasconi, Andreas ; Bern, Pan (ur.).
Annecy, 2007. 59-67 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Šegotić, Ksenija; Šporčić, Mario; Martinić, Ivan.
RANKING OF THE MECHANISATION WORKING UNITS IN THE FORESTRY OF CROATIA // Proceedings of the 9th International Symposium on OPERATIONAL RESEARCH.
2007. 247-251 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Martinić, Ivan.
PERSPEKTIVE RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA U HRVATSKOJ // ZAŠTITA PRIRODE U XXI VIJEKU / Bulić, Zlatko (ur.).
Žabljak : AP Print, Podgorica, 2011. 207-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Martinić, Ivan; Herceg, Nevenko; Šaravanja, Krešimir; Lukić, Tomislav; Mazija, Mirna; Dalmatin, Marinko.
Razvoj modernog parkovnog sustava u BiH - iskustva projekta zaštite špilje „Vjetrenica“, // Međunarodni kolokvij „2010. godina biološke raznolikosti“ / Herceg, Nevenko (ur.).
Sarajevo : Premier Febeco d.o.o., 2011. 227-240 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Martinić, Ivan; Šporčić, Mario; Landekić, Matija; Lovrić, Marko; Preskočil, Ivan.
Model nacionalnog programa za unapređenje zdravlja i sigurnosti u šumarstvu // Zaštita na radu i zaštita zdravlja / Vučinić, Jovan ; Mijović, Budimir (ur.).
Karlovac, 2008. 333-338 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vučković, Ivan; Čanjevac, Ivan; Bočić, Neven; Buzjak, Nenad; Kvetek, Florijan; Martinić, Ivan; Orešić, Danijel; Plantak, Mladen; Srebočan, Marta; Vidaković, Iva.
Utjecaj hidromorfoloških promjena u tekućicama na biološke elemente kakvoće voda // Zbornik radova / Rubinić, Josip ; Ivanković, Ivana ; Bušelić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko hidrološko društvo, 2018. 317-320 (predavanje,domaća recenzija,znanstveni).

2. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Bakarić, Matija.
Upravljanje rizicima prilikom posjećivanja Nacionalnog parka „Krka“ – ispitivanje sigurnosti pješačkih staza // VIZIJA I IZAZOVI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka” / Marguš, Drago (ur.).
Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015. 135-135 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Martinić, Ivan.
VIZIJA RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE – NACIONALNI PARK “KRKA” KAO PREDVODNIK TRENDOVA // VIZIJA I IZAZOVI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku “Krka” / Marguš, Drago (ur.).
Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015. 56-58 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Šporčić, Mario; Martinić, Ivan; Šušnjar, Marijan; Horvat, Dubravko; Poršinsky, Tomislav; Pandur, Zdravko.
EFFICIENCY ANALYSIS OF MECHANISATION WORKING UNITS IN CROATIAN FORESTRY – DEA APPROACH // Proceedings of 41. international symposium FORMEC 2008 / Seeling, Ute ; Bleile, Katja ; Klaeres, Anneliese (ur.).
Gross-Umstadt, Njemačka : Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik, 2008. 254-254 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Landekić, Matija; Martinić, Ivan; Lovrić, Marko; Zečić, Željko; Šporčić, Mario; Vusić, Dinko.
Private Entrepreneurship in the Forestry Sector of the Republic of Croatia - Status and Perspectives // Competence development for forestry ( Iufrocompetence 2011).
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Galić, Franjo.
Sigurnost i fizičko opterećene posjetitelja na pješačkoj stazi »Podgarić - Garić grad« u Regionalnom parku Moslavačka gora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2017, 31 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

2. Vlastelica, Iva.
Upravljanje okolišem kao ključan element odgovorne poslovne strategije poduzeća / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.09. 2017, 36 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

3. Butorac, Marina.
UTJECAJ GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMJENA NA ŠUME I ŠUMARSTVO / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 01.07. 2016, 33 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

4. Nižić, Nela.
STRUKTURNA ANALIZA PROGRAMA EKOLOŠKE EDUKACIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2016, 48 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

5. Živković, Marija.
RAZVOJ PARKA PRIRODE PAPUK KAO SASTAVNICE GLOBALNE MREŽE GEOPARKOVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.09. 2015, 59 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

6. Bilanović, Anto.
Struktura i uloga OHSAS 18001 standarda certifikacije u sustavu upravljanja zaštitom na radu u šumarstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2014, 21 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

7. Lah, Josip.
EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000 NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE NAŠICE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 11.07. 2014, 41 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

8. Matek, Marta.
USPJEH PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA ZA PARK PRIRODE „PAPUK“ / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.06. 2014, 44 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

9. Nedanova, Maša.
USPJEŠNOST PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA ZA PARK PRIRODE „MEDVEDNICA“ / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.06. 2014, 58 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

10. Šamec, Nikola.
Plan uređenja šumskog radilišta / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 19.03. 2014, 23 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

11. Bilić, Donatela.
OSNOVNE ZNAČAJKE TOP MENADŽMENTA NA PRIMJERU HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013, 52 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

12. Bilušić, Katarina.
GLAVNE ZNAČAJKE SUSTAVA POSJEĆIVANJA NACIONALNOG PARKA „KRKA“ / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2013, 34 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

13. Prevolšek Hrvoje.
ERGONOMSKI ASPEKTI I RADNA SPOSOBNOST RUKOVATELJA ŠUMSKIH STROJEVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.09. 2013., 35 str. Voditelj: Martinić Ivan.

14. Prevolšek, Hrvoje.
ERGONOMSKI ASPEKTI I RADNA SPOSOBNOST RUKOVATELJA ŠUMSKIH STROJEVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.09. 2013, 35 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

15. Đaić Martina.
Europski primjeri dobre prakse osposobljavanja i certificiranja šumskog radnika / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.09. 2012., 21 str. Voditelj: Martinić Ivan.

16. Đaić, Martina.
EUROPSKI PRIMJERI DOBRE PRAKSE OSPOSOBLJAVANJA I CERTIFICIRANJA ŠUMSKOG RADNIKA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.09. 2012, 21 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

17. Kligl, Dinko.
Razvoj motivacijskog modela na primjeru organizacije šumarije Dugo Selo / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 12.07. 2012, 38 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

18. Orlović, Ante.
CERTIFIKACIJA ŠUMA KAO KONCEPT UNAPREĐENJA GOSPODARENJA ŠUMAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2012, 51 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

19. Vidaković, Hrvoje.
Privatno šumovlasništvo u kontekstu šumarske politike Republike Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.11. 2012, 47 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

20. Vinogradac Josip.
Ocjena provedbe funkcije zaštite na radu u Hrvatskim šumama d.o.o., Uprava šuma podružnica Osijek / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20.12. 2012, 33 str. Voditelj: Martinić Ivan.

21. Vinogradac, Josip.
Ocjena provedbe funkcije zaštite na radu u Hrvatskim šumama d.o.o., Uprava šuma podružnica Osijek / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2012, 33 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

22. Vlahinja, Jadranko.
Istraživanje investicijskog modela izgradnje i održavanja šumske prometnice kao poduzetničkog projekta različitih investitora / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 19. 07. 2012. 2012., 182 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

23. Kajgana Vitomir.
VRSTE I UZROCI POVREĐIVANJA PRI ŠUMSKOME RADU U UPRAVI ŠUMA PODRUŽNICI NAŠICE S MJERAMA UNAPREĐIVANJA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.07. 2011., 20 str. Voditelj: Martinić Ivan.

24. Kajgana, Vitomir.
VRSTE I UZROCI POVREĐIVANJA PRI ŠUMSKOME RADU U UPRAVI ŠUMA PODRUŽNICI NAŠICE S MJERAMA UNAPREĐIVANJA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.07. 2011, 20 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

25. Čeko, Tomislav.
Ocjena ključnih aspekata elaborata uređenja privremenih šumskih radilišta / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 09.05. 2009, 38 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

26. Janeš, Josip.
Humanizacija šumskoga rada s osvrtom na profesionalne bolesti u šumarstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2009, 30 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

27. Janeš, Josip.
HUMANIZACIJA ŠUMSKOG RADA S OSVRTOM NA PROFESIONALNE BOLESTI U ŠUMARSTVU / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009, 30 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

28. Mrđen, Milan.
Ocjena razine sigurnosti pri šumskom radu s analizom konkretne povrede na radu / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2009, 41 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

29. Mrđen, Milan.
OCJENA RAZINE SIGURNOSTI PRI ŠUMSKOM RADU S ANALIZOM KONKRETNE POVREDE NA RADU / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009, 40 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

30. Paladinić, Elvis.
Procjena sposobnosti šumskih sastojina za spremanje ugljika u kontekstu obveza u provedbi Kyoto protokola / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 16.06. 2009., 147 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

31. Žugaj, Ivan.
Godišnje aktivnosti stručnog suradnika zaštite na radu u šumarstvu „Hrvatske Šume“ d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Karlovac / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2009, 24 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

32. Žugaj, Ivan.
GODIŠNJE AKTIVNOSTI STRUČNOG SURADNIKA ZAŠTITE NA RADU U ŠUMARSTVU, „HRVATSKE ŠUME“ d.o.o. ZAGREB - UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009, 24 str. Voditelj: Martinić, Ivan.

33. Budinski, Ivan.
Prikaz aktualnih spoznaja u području sigurnosti pri šumskom radu / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 04.09. 2008, 25 str. Voditelj: Martinic, Ivan.

34. Šporčić, Mario.
Ocjena uspješnosti poslovanja organizacijskih cjelina u šumarstvu neparametarskim modelom / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.12. 2007, 112 str. Voditelj: Martinic, Ivan.