Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Gordana Keresteš
(180331)
Nedjelja 15. Rujan 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja.
Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji, Vodič za edukaciju stručnih djelatnika .
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. (priručnik).

2. Keresteš, Gordana.
Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji / Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005 (priručnik).

2. Poimanje djeteta i percepcija dječjih prava u Hrvatskoj: Rezultati empirijskog istraživanja 10. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju u Zagrebu / Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Marušić, Iris; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : FF Press, 2003 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Istraživanja doživljaja roditeljstva // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2014. Str. 69-97.

2. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Emocionalni problemi i problemi u ponašanju djece koja se smještavaju u udomiteljsku obitelj // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 137-147.

3. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Šumelj, Đurđica; Žic Grgat, Blanka.
Potrebe i uloge djece, udomiteljske i biološke obitelji te stručnjaka u procesu udomljenja // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 147-159.

4. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja; Žic Grgat, Blanka.
Razvoj i potrebe djeteta u kontekstu udomiteljstva // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 43-73.

5. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Škrabić Aničić, Ines.
Rizici u razvoju djece koja se udomljuju // Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijlanoj politici, 2005.

6. Keresteš, Gordana.
Biblioterapija i terapijsko obrađivanje knjiženih tekstova // Korak po korak do oporavka: Priručnik za kreativne susrete s djecom u ratnim i poslijeratnim vremenima / Barath, Arpad ; Matul, Daša ; Sabljak ; Ljiljana (ur.).
Zagreb : Tipex, 1996. Str. 63-66.

7. Keresteš, Gordana.
Rat i dječji strahovi // Stradanja djece u domovinskom ratu / Šikić, Neven ; Žužul, Miomir ; Fattorini, Ivan (ur.).
Jastrebarsko i Zagreb : Naklada Slap i Klinika za dječje bolesti Zagreb, 1994. Str. 122-130.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Siegel, Linda S.; Tjus, Tomas, Hjelmquist, Erland.
Literacy development beyond early schooling: a 4- year follow-up study of Croatian. // Reading and writing. 10.1007/s11145-018-9931-9 (2019) ; (članak, znanstveni).

2. Putarek, Vanja; Keresteš, Gordana.
Self-perceived popularity in early adolescence: accuracy, associations with loneliness, and gender differences. // Journal of social and personal relationships. 33 (2016) , 2; 257-274 (članak, znanstveni).

3. Bratko, Denis; Butković, Ana; Vukasović, Tena; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Personality resemblance between parents and offspring : study of five factors across four samples and questionnaires. // Journal of child and family studies. 23 (2014) , 1; 95-104 (članak, znanstveni).

4. Hutteman, Roos; Bleidorn, Wiebke; Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Butković, Ana; Denissen, Jaap.
Reciprocal Associations between Parenting Challenges and Parents' Personality Development in Young and Middle Adulthood. // European journal of personality. 28 (2014) , 2; 168-179 (članak, znanstveni).

5. Brković, Irma; Keresteš, Gordana; Puklek Levpušček, Melita.
Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. // Journal of early adolescence. 34 (2013) , 6; 792-815 (članak, znanstveni).

6. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Predictors of psychological well-being of adolescents' parents. // Journal of Happiness Studies. 13 (2012) , 6; 1073-1089 (članak, znanstveni).

7. Putarek, Vanja; Keresteš, Gordana.
Tko je popularan u ranoj adolescenciji? Povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 949-968 (članak, znanstveni).

8. Medved, Ankica; Keresteš, Gordana.
Usamljenost u ranoj adolescenciji : spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 457-478 (članak, znanstveni).

9. Sočo, Mateja; Keresteš, Gordana.
Roditeljsko ponašanje zaposlenih roditelja: povezanost s objektivnim obilježjima posla i subjektivnim doživljajem odnosa roditeljske i radne uloge. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 647-669 (članak, znanstveni).

10. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Mjerenje pubertalnoga sazrijevanja u istraživanjima razvoja adolescenata. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 933-951 (pregledni rad, znanstveni).

11. Keresteš, Gordana.
Mjerenje agresivnoga i prosocijalnoga ponašanja školske djece: Usporedba procjena različitih procjenjivača. // Društvena istraživanja. 81-82 (2006) , 1-2; 241-264 (članak, znanstveni).

12. Keresteš, Gordana.
Children’ s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’ s gender. // International Journal of Behavioral Development. 30 (2006) , 3; 227-239 (članak, znanstveni).

13. Keresteš, Gordana.
Birth order and maternal ratings of infant temperament. // Studia Psychologica. 48 (2006) , 2; 95-106 (članak, znanstveni).

14. Keresteš, Gordana; Milanović, Anita.
Relations between different types of children's aggressive behavior and sociometric status among peers of same and opposite gender. // Scandinavian Journal of Psychology. 47 (2006) , 6; 477-483 (članak, znanstveni).

15. Keresteš, Gordana.
Maternal ratings of temperamental characteristics of healthy premature infants are indistinguishable from those of full-term infants. // Croatian medical journal. 46 (2005) , 1; 36-44 (članak, znanstveni).

16. Keresteš, Gordana.
Stavovi nastavnika prema dječjem agresivnom ponašanju: Utjecaj vrste agresije, spola agresora i spola žrtve. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 6; 1055-1079 (članak, znanstveni).

17. Keresteš, Gordana.
Roditeljsko ponašanje i obiteljska klima u obiteljima samohranih majki. // Društvena istraživanja. 10 (2001) , 4-5 (54-55); 903-925 (članak, znanstveni).

18. Vizek-Vidović, Vlasta; Arambašić, Lidija; Keresteš, Gordana; Kuterovac-Jagodić, Gordana; Vlahović-Štetić, Vesna.
Pet ownership in childhood and socio-emotional characteristics, work values and professional choices in early adulthood. // Anthrozoos. 14 (2001) , 4; 224-231 (članak, znanstveni).

19. Arambašić, Lidija; Keresteš, Gordana; Kuterovac-Jagodić, Gordana; Vizek-Vidović, Vlasta.
The role of pet ownership as a possible buffer variable in traumatic experiences. // Studia psychologica. 42 (2000) , 1-2; 135-146 (članak, znanstveni).

20. Keresteš, Gordana; Arambašić, Lidija; Kuterovac-Jagodić, Gordana; Vizek-Vidović, Vlasta.
Pet ownership and children's self-esteem in the context of war. // Anthrozoos. 12 (1999) , 4; 218-223 (članak, znanstveni).

21. Kuterovac-Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana.
Perception of parental acceptance-rejection and some personality variables in young adults. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 30-31 (1997) , 4-5; 477-491 (članak, znanstveni).

22. Raboteg-Šarić, Zora; Žužul, Miomir; Keresteš, Gordana.
War and children's aggressive and prosocial behaviour. // European Journal of Personality. 8 (1994) , 3; 201-212 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac-Jagodić, Gordana.
Prikladnost nekoliko subjektivnih mjera pubertalnog sazrijevanja za primjenu u ne-kliničkim istraživanjima razvoja adolescenata. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 1015-1035 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kukulj, Staša; Keresteš, Gordana.
Sexual self‑schemas of Croatian university students: Gender differences and links with sexual activity. // Sexuality & Culture. 1 (2019) , 1; 1-14 (članak, znanstveni).

2. Peti-Stantić, Anita; Anđel, Maja; Keresteš, Gordana; Ljubešić, Nikola; Stanojević, Mateusz-Milan; Tonković, Mirjana.
Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost. // Suvremena lingvistika. 44 (2018) , 85; 91-112 (članak, znanstveni).

3. Greblo Jurakić, Zrinka; Keresteš, Gordana.
Druga strana medalje : konstrukcija i metrijske karakteristike Upitnika negativnog ponašanja trenera (UNPT). // Psihologijske teme. 26 (2017) , 2; 377-396 (članak, znanstveni).

4. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskog uspjeha : provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito stradalim područjima Hrvatske. // Psihologijske teme. 22 (2013) , 1; 1-28 (članak, znanstveni).

5. Brković, Irma; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Usporedba rezultata transverzalnog i longitudinalnog pristupa procjeni razvoja samoregulacije u ranoj adolescenciji. // Psihologijske teme. 21 (2012) , 2; 273-297 (članak, znanstveni).

6. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana; Greblo, Zrinka.
Razvoj i validacija upitnika roditeljskog ponašanja. // Suvremena Psihologija. 15 (2012) , 1; 23-42 (članak, znanstveni).

7. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Doživljaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i sukobi između roditelja i adolescenata. // Suvremena psihologija. 14 (2011) , 1; 17-34 (članak, znanstveni).

8. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata. // Suvremena psihologija. 14 (2011) , 2; 153-169 (članak, znanstveni).

9. Štironja Borić, Ana; Roščić, Sanda; Sedmak, Maja; Šepčević, Anja; Keresteš, Gordana.
Social-contextual determinants of parental behaviour of preschool children’s mothers and fathers.. // Croatian Journal of Education. 13 (2011) , 3; 25-55 (članak, znanstveni).

10. Glavina, Eleonora; Keresteš, Gordana.
Anksioznost i depresivnost kao korelati sociometrijskog statusa u grupi vršnjaka. // Suvremena psihologija. 10 (2007) , 1; 7-21 (članak, znanstveni).

11. Keresteš, Gordana.
Učiteljske procjene problematičnosti i učestalosti emocionalnih teškoća i teškoća u ponašanju kod učenika nižih razreda osnovne škole. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 42 (2006) , 1; 3-15 (članak, znanstveni).

12. Bumber, Željka; Keresteš, Gordana; Slaviček, Melanija.
Depresivnost kod školske djece u odnosu na darovitost, školski uspjeh, spol i dob. // Suvremena psihologija. 8 (2005) , 1; 7-22 (članak, znanstveni).

13. Ferenčić, Janko; Keresteš, Gordana; Bratko, Denis.
Roditeljske implicitne teorije dječje inteligencije: Razlike u funkciji spola i obrazovanja. // Suvremena psihologija. 8 (2005) , 2; 147-161 (članak, znanstveni).

14. Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Vizek Vidović, Vlasta.
Etičke dileme u istraživanjima posljedica rata na mentalno zdravlje djece. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 5 (2003) , 1; 67-82 (kongresno priopćenje, znanstveni).

15. Keresteš, Gordana.
Spol roditelja te dob i spol djeteta kao odrednice roditeljskog ponašanja. // Suvremena psihologija. 4 (2002) , 1-2; 7-24 (članak, znanstveni).

16. Keresteš, Gordana.
Posljedice rata na dječje agresivno i prosocijalno ponašanje.. // Dijete i društvo. 4 (2002) , 1-2; 89-102 (pregledni rad, znanstveni).

17. Žužul, Miomir; Keresteš, Gordana; Vlahović-Štetić, Vesna.
Skala za procjenu dječjeg agresivnog i prosocijalnog ponašanja. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) ; 77-86 (članak, znanstveni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Brković, Irma; Strnad-Jerbić, Silva; Dujić, Natalia; Kovač, Diana; Maljković, Marija; Keresteš, Gordana; Hjelmquist, Erland; Tjus, Tomas.
Kognitivne sposobnosti i socioekonomski status kao prediktori vještina čitanja i pisanja u ranoj školskoj dobi // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015. 123-123 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Keresteš, Gordana.
Examining child foster care from a developmental perspective: A case study from Croatia // International Thematic Proceedings „Contemporary Psychology and Practice“ / Opsenica Kostić, Jelena ; Tošić Radev, Milica ; Todorović, Dušan ; Pešikan, Ana (ur.).
Niš, Srbija : Filozofski fakultet Niš, 2017. 27-40 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Keresteš, Gordana.
Udomiteljstvo iz perspektive razvojne psihologije i hrvatska iskustva // Abstract book - 12th International conference "Days of applied psychology" Niš, 2016 / Opsenica Kostić, Jelena & Tošić Radev, Milica (ur.).
Niš : Faculty of Philosophy, Univesity of Niš, Serbia, 2016. 7-7 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Keresteš, Gordana.
Čemu služi mama, čemu služi tata? Uloga majki i očeva u razvoju djece // XVII. Dani psihologije u Zadru - Sažetci radova / Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2010. 13-13 (plenarno predavanje,sažetak).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Keresteš, Gordana.
Dječja agresivnost: što pokazuju rezultati istraživanja provedenih u našoj zemlji? // Psihologija i nasilje u suvremenom društvu / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2007. 33-43 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Keresteš, Gordana.
Rani temperament i utjecaj temperamenta na djetetovo ponašanje i odnos s osobama u okolini // Prve tri su najvažnije - zbornik radova sa XIX. simpozija socijalne pedijatrije / Grgurić, Josip (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2007. 15-20 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Attachment styles of parents of adolescents and their parenting behavior // 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. 167-183 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Keresteš, Gordana; Kuterovac, Gordana.
Uloga kućnih ljubimaca u emocionalno-socijalnom razvoju djece predškolske dobi // Djeca i kućni ljubimci / Zarevski, Predrag ; Vizek-Vidović, Vlasta ; Vuković, Lidija (ur.).
Zagreb : Media Partner, 1995. 8-12 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Anđelinović, Maja; Keresteš Gordana.
Parental and peer rejection as predictors of appearance-based rejection sensitivity // / Giotsa, A. (ur.).
Atena, Grčka : Panteion University, 2018. 38-38 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Anđelinović, Maja; Keresteš, Gordana.
Povezanost roditeljskog i vršnjačkog odbijanja sa simptomima tjelesnog dizmorfnog poremećaja: uloga osjetljivosti na odbijanje zbog izgleda // XXI. Dani psihologije u Zadru - Sažetci priopćenja / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Andorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković ; Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2018. 36-36 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Keresteš, Gordana; Tonković, Mirjana; Peti- Stantić, Anita.
Koje riječi (mislimo da) smo naučili najranije? // XXI. Dani psihologije u Zadru, Sažeci priopćenja.
2018. 63-63 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Rezo, Ines; Keresteš, Gordana.
Attachment and internalizing problems in adolescence: The mediating role of personality // 18th European Conference on Developmental Psychology - Abstract Book.
426-426 (poster,sažetak,znanstveni).

5. Rezo, Ines; Keresteš, Gordana; Ajduković, Marina.
Privrženost roditeljima i internalizirani problemi u adolescenciji // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 185-185 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
General life stress of parents of adolescents: Its sources and relationship with parenting // 37th STAR Conference Book of Abstracts - Stress and Anxiety in a Changing Society / Lauri Korajlija, Anita ; Begić, Dražen ; Jurin, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 128-128 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Merkaš, Marina; Keresteš, Gordana.
Povezanost ekonomskih teškoća obitelji sa zadovoljstvom roditelja obiteljskim životom i uključenosti adolescenata u obiteljske aktivnosti // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Siegel, Linda; Tjus, Tomas; Hjelmquist, Erland.
Long-term predictors of reading and writing in transparent orthography: A 4-year longitudinal study of Croatian // 17th European Conference on Developmental Psychology - Program and Abstracts / Tomas Almeida, Ana ; Soares, Isabel (ur.).
Braga, Portugal : University of Minho, 2015. 107-107 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana; Erceg Jugović, Inja.
Majčina i očeva depresivnost kao prediktori promjena roditeljskog ponašanja tijekom djetetove adolescencije // XIX. Dani psihologije u Zadru - Sažetci priopćenja / Slišković, A. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014. 32-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Brković, Irma; Levpušček Puklek, Melita; Keresteš, Gordana.
Promjene u školskom uspjehu i konfliktima s roditeljima u ranoj adolescenciji. // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013. 127-127 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Brković, Irma; Puklek Levpušček, Melita; Keresteš, Gordana.
How parent-adolescent conflict in different domains predict academic performance in early adolescence? // 16th European Conference on Developmental Psychology Abstract Book / Pierrehumbert, Blaise ; Moro, Christiane (ur.).
Lausanne : University of Lausanne, 2013. 93-93 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Greblo, Zrinka; Keresteš, Gordana; Kotzmuth, Ana.
Povezanost trenerovog ponašanja s perfekcionizmom darovitih sportaša // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, G. ; Erceg Jugović, I. ; Huić, A. (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013. 139-139 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Brković, Irma; Erceg Jugović, Inja.
Odnos kvalitete braka i roditeljstva: razlike između majki i očeva // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka.
2013. 192-193 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Kuterovac Jagodić, Gordana; Erceg Jugović, Inja; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Depresivnost roditelja, roditeljsko ponašanje i internalizirani i eksternalizirani problemi djece // 21. dani Ramira i Zorana Bujasa : sažeci priopćenja = 21st Ramiro and Zoran Bujas' days : abstracts / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2013. 99-99 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Erceg Jugović, Inja.
Kvaliteta roditeljstva, zaposlenost te zadovoljstvo radnim i ekonomskim uvjetima života // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka.
2013. 188-189 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Putarek, Vanja; Keresteš, Gordana.
Polne razlike i korelati percipirane popularnosti u ranoj adolescenciji // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2013. 194-195 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana.
Nastavni sadržaji iz psihologije obitelji, braka, partnerstva i roditeljstva na studijima psihologije u Hrvatskoj // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 300-300 (domaća recenzija,sažetak,stručni).

18. Brković, Irma; Keresteš, Gordana.
Invarijatnost Upitnika roditeljskog ponašanja - rezultati obiteljske studije // XVIII. Dani psihologije u Zadru, Sažeci radova / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2012. 77-77 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Greblo, Zrinka; Keresteš, Gordana.
Uloga roditelja u promicanju adaptivnih i neadaptivnih perfekcionističkih težnji kod darovitih sportaša // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 169-169 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Kako očevi i majke adolescenata doživljavaju roditeljsku ulogu te kako je doživljaj roditeljstva povezan s kvalitetom odnosa roditelj-dijete? // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 77-77 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Sočo, Mateja; Keresteš, Gordana.
Prediktori doživljaja sukoba roditeljske i radne uloge // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 80-80 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Vukasović, Tena; Bratko, Denis; Butković, Ana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Brković, Irma; Keresteš, Gordana.
Samoregulacija u ranoj adolescenciji i roditeljsko ponašanje // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2011. 77-77 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Brković, Irma; Keresteš, Gordana.
Convergent and predictive validity of vignettes as alternative measure of selfregulation in early adolescence // 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book / Wold, Bente (ur.).
Bergen, Norway : University of Bergen, 2011. 52-52 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Hutteman, Roos; Denissen, Jaap; Brković, Irma; Butković, Ana; Keresteš, Gordana.
The association between the parent-child relationship and parental personality development during the child's transition to adolescence: A longitudinal study // 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book / Wold, Bente (ur.).
Bergen, Norway : University of Bergen, 2011. 55-55 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Prediktori psihološke dobrobiti roditelja adolescenata // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2011. 120-120 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Keresteš, Gordana; Brozičević, Maja; Ugarković, Mirjana; Hjelmquist, Erland; Tjus, Tomas.
How family environment and child’s attitudes toward reading relate to Croatian children’s reading and writing skills in early schooling // 15th European Conference on Developmental Psychology-Program Book / Wold, Bente (ur.).
Bergen, Norway : University of Bergen, 2011. 31-31 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

28. Vukasović, Tena; Bratko, Denis; Butković, Ana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Sličnost osobina ličnosti roditelja i potomaka: replikacija nalaza kroz tri različita mjerna instrumenta i uzorka // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Sažeci priopćenja / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2011. 191-191 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Brković, Irma; Keresteš, Gordana; Bratko Denis.
Personality as Predictor of Psychological Well-being among Older Adults // 15th European Conference on Personality: Program and Abstracts / Blatny, Marek ; Hrebičkova, Martina ; Kourilova, Sylvie ; Slezackova, Alena ; Kveton, Petr ; Voboril, Dalibor (ur.).
Brno, Czech Republic : Institute of Psychology, 2010. 264-264 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Keresteš, Gordana.
Personality and contextual correlates of parenting self-efficacy among mothers and fathers of Croatian adolescents // XIV European Conference on Developmental Psychology Abstracts / Žukauskiene, R. (ur.).
Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University. : Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University., 2009. 97-97 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

31. Kerestes, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Parent-child conflicts and pubertal development in Croatian adolescents // 8th Alps-Adria Psychology Conference Abstracts / Podlesek Anja, Komidar Luka (ur.).
Ljubljana, Slovenia : Slovenian Psychological Association, 2008. 31-31 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Predictors of Parenting Behavior and Parenting Satisfaction among Parents that Transited in Parenting during the War in Croatia // 8th Alps-Adria Psychology Conference / Podlesek, Anja ; Komidar, Luka (ur.).
Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2008. 32-33 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac-Jagodić, Gordana, Lebedina-Manzoni, Marija; Selak-Živković, Aleksandra.
Separated children in foster care in the Republic of Croatia // Childhoods 2005- Children and youth in emerging and transforming societies / Ola Stafseng et al (ur.).
Oslo : Childwatch International and University of Oslo, 2005. 436 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Brković, Irma; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Lugomer Armano, Goranka.
Development of New Parental Behavior Questionnaire: Preliminary Results // 7th Alps-Adria Conference in Psychology, Abstracts / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : Department of Psychology, University of Zadar, 2005. 188 (poster,sažetak,znanstveni).

35. Keresteš, Gordana.
Children's rights in Croatia: Parental perspective // Abstracts of XIth European Conference on Developmental Psychology / DiBlasio, P. ; Camisasca, E. ; Confanolieri, E. ; Vitali, R. (ur.).
Milano : European Society for Developmental Psychology, 2003. 370-371 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Arambašić, Lidija; Keresteš, Gordana.
The role of pet ownership as a possible buffer variable in traumatic experience // The changing roles of animals in society / Endenburg, Nienke ; Serpell, James (ur.).
Pariz : IAHAIO, 1998. 34 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Keresteš, Gordana.
Pet ownership and children's self-esteem in the context of war // The changing roles of animals in society / Endenburg, Nienke ; Serpell, James (ur.).
Paris : IAHAIO, 1998. 117 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Žužul, Miomir; Raboteg-Šarić, Zora; Keresteš, Gordana.
War and children's aggressive and prosocial behavior // Abstracts of VIth European Conference on Personality / De Raad, Boele (ur.).
Groningen, Nizozemska : European Association of Personality Psychology, 1992. 97-97 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Keresteš, Gordana.
O stvaranju privrženosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Brković Irma.
INDIVIDUALNI, OBITELJSKI I OKOLINSKI PREDIKTORI ŠKOLSKOG USPJEHA DJECE VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Keresteš, Gordana.
Agresivno i prosocijalno ponašanje školske djece u kontekstu ratnih zbivanja: provjera posredujućeg utjecaja roditeljskog ponašanja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.11. 1999., 234 str. Voditelj: Žužul, Miomir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Evaluacija predstave "Droga", 2007. (elaborat).

2. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Butković, Ana.
18. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja, 2007. (program i sažeci priopćenja).

3. Keresteš, Gordana; Urli, Antonija; Žužul, Miomir.
Rat i dječji strahovi, 1992. (popularan rad).

4. Keresteš, Gordana; Žužul, Miomir.
Priručnik za primjenu Upitnika za mjerenje agresivnosti (A-87), 1992. (priručnik).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Dužević, Hana.
Samopercipirana kompetentnost u čitanju u početnim razredima osnovne škole / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.07. 2015., 32 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

2. Hrg, Ivona.
Suroditeljstvo kao prediktor roditeljskog ponašanja i roditeljske samoefikasnosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.02. 2015., 44 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

3. Jurač, Suzana.
Stavovi o školi i čitanju dobrih, prosječnih i loših čitača u početnim razredima osnovne škole / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 24.09. 2015., 32 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

4. Milavec, Sara.
Kućni čitalački resursi i čitalačke navike kao prediktori čitanja i pisanja početkom školovanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.05. 2015., 28 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

5. Radaković, Lea.
Stavovi prema osobama koje ne žele imati djecu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.01. 2015., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

6. Rauch, Victoria.
Individuacija, karijerni ciljevi te karijerni optimizam mladih na prijelazu u odraslu dob - usporedba hrvatskih i slovenskih studenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.09. 2015., 43 str. Voditelj: Keresteš, Gordana ; Puklek Levpušček, Melita.

7. Župić, Ante.
Prediktivnost Testa spremnosti za školu za školski uspjeh i vještine čitanja i pisanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.05. 2015., 35 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

8. Šepčević Sudar, Anja.
Doživljaj roditeljske kompetentnosti i stresa kod roditelja djece vrtićke dobi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.04. 2014., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

9. Sergo, Iva.
Igra pretvaranja u predškolskoj dobi: povezanost s kontrolom pažnje i kognitivnom fleksibilnošću / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 02.07. 2014., 25 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

10. Paleka, Tina.
Povezanost sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima, zadovoljstva tjelesnim izgledom i depresivnosti kod adolescenata / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 24.10. 2013., 31 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

11. Raguž, Barbara.
RODITELJSKE VRIJEDNOSTI KAO ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 08.07. 2013., 28 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

12. Rizvan, Marina.
Povezanost privrženosti prijateljima i sklonosti rizičnim ponašanjima i delinkvenciji u adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.09. 2013., 34 str. Voditelj: Gordana Keresteš.

13. Merkaš, Marina.
Uloga obitelji u razvoju socijalne kompetencije adolescenata / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17.12. 2012., 226 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

14. Pinter, Darko.
Izloženost agresivnim medijskim sadržajima, obrada socijalno relevantnih informacija i agresivno ponašanje predškolske djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18.06. 2012, 143 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

15. Putarek, Vanja.
Percipirana popularnost u ranoj adolescenciji: spolne razlike i povezanost s usamljenošću te relativnim pubertalnim statusom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.06. 2012., 34 str. Voditelj: Gordana Keresteš.

16. Benko, Marta.
Prediktori postoperativnih promjena u ponašanju djece / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.05. 2011., 108 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

17. Bogešić, Mia.
Prediktori jezičnog razumijevanja u predškolskoj dobi / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 11.04. 2011., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

18. Greblo, Zrinka.
Perfekcionizam u darovitih sportaša: uloga osobinskih i okoliskih činitelja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.07. 2011., 204 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

19. Peričić, Marina.
Povezanost agresivnog i prosocijalnog ponašanja predškolske djece sa spolom i dobi djeteta te roditeljskim ponašanjem majke / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.07. 2011., 36 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

20. Roščić, Sanda.
Zadovoljstvo brakom i osobine ličnosti roditelja predškolske djece / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 6.7. 2011., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

21. Vanjak, Tihana.
Vjerovanja o povezanosti roditeljskih stilova i obiteljskih odnosa / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.09. 2011., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

22. Brković, Irma.
Razvoj samoregulacije u ranoj adolescenciji i uloga roditeljskog ponašanja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.04. 2010., 127 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

23. Brozičević, Maja.
Doprinos roditeljskih čitalačkih aktivnosti s djecom u predškolsko doba i dječjeg stava o čitanju uspješnosti čitanja i pisanja u početnim razredima osnovne škole / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.06. 2010., 33 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

24. Kulaš, Kristina.
Uloga verbalnog radnog pamćenja te točnosti i brzine čitanja u razumijevanju pri čitanju / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.10. 2010., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

25. Sedmak, Maja.
Osobine ličnosti i roditeljska ponašanja očeva i majki djece predškolske dobi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.12. 2010., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

26. Štironja, Ana.
Kontekstualni korelati roditeljskog ponašanja majki i očeva predškolske djece / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.05. 2010., 30 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

27. Ugarković, Mirjana.
Karakteristike učiteljica i poučavanja te postignuće učenika u čitanju i pisanju / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 02.06. 2010., 31 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

28. Brnović, Irena.
Lokus kontrole i stilovi suočavanja kao prediktori anksioznosti i depresivnosti u adolescenata s inzulin – ovisnom šećernom bolesti / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.11. 2009., 110 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

29. Medved, Ankica.
Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 31.03. 2009., 32 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

30. Milković-Šipek, Sanja.
Dječje moralno rasuđivanje o direktnoj i indirektnoj agresiji / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.03. 2009., 31 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

31. Sočo, Mateja.
Povezanost roditeljskog ponašanja, karakteristika posla te (ne)usklađenosti radne i roditeljske uloge kod zaposlenih roditelja / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.09. 2009., 37 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

32. Blašković, Maja.
Samopoštovanje i zadovoljstvo tjelesnim izgledom u adolescenciji / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.09. 2008., 31 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

33. Balent, Boris.
Povezanost dimenzija privrženosti u odrasloj dobi, emocionalne empatije i povrijeđenosti u djetinjstvu / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.02. 2007., 27 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

34. Galić, Mia.
Prednosti i nedostaci korporacijskog vrtića te povezanost djetetova pohađanja korporacijskog vrtića s roditeljskim stresom i odanošću organizaciji kod zaposlenika VIPnet-a / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.09. 2007., 33 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

35. Josipovski, Maja.
Roditeljsko ponašanje i emocionalna inteligencija / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.02. 2007., 34 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.

36. Kozina, Mihael.
Suočavanje sa stresom u adolescenciji: Povezanost s roditeljskim ponašanjem i prisnosti u prijateljstvu / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.04. 2007., 33 str. Voditelj: Keresteš, Gordana.