Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Silvana Vranić
(202805)
Utorak 16. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željko; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudaček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezuo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka.
Povijest hrvatskoga jezika 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio .
Zagreb : Croatica, 2018 (monografija).

2. Vranić, Silvana; Badurina, Lada.
Dragutin Antun Parčić - Marcel Kušar : Izabrani radovi i pisma .
Zagreb : Matica hrvatska, 2017 (ostalo).

3. Vranić, Silvana; Oštarić, Ivo.
Rječnik govora Novalje na otoku Pagu .
Novalja : Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. (rječnik).

4. Vranić, Silvana.
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija .
Rijeka : Matica hrvatska, Ogranak Novalja ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011 (monografija).

5. Vranić, Silvana.
Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi .
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2005 (monografija).

6. Vranić, Silvana.
Fonologija .
Rijeka : Matica hrvatska, Ogranak ; Filozofski fakultet Sveučilišta, 2002. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Riječnik filološki dani 7, Zbornik radova / Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. (zbornik).

2. Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik) / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2007 (monografija).

3. U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007 (zbornik).

4. Riječki filološki dani 6, Zbornik radova / Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2006. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vranić, Silvana.
Višerječne strukture u novaljskom govoru // Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, 2018. Str. 395-412.

2. Vranić, Silvana.
Načela izrade rječnika govora Kostrene // Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene" 7 / Vranić, Silvana (ur.).
Kostrena : Katedra Čakavskog sabora Kostrene, 2018. Str. 75-82.

3. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja.
Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. st. // Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio / Bičanić, Ante (gl. ur.) ; Pranjković, Ivo ; Samardžija, Marko (ur.) (ur.).
Zagreb : Croatica, 2018. Str. 525-579.

4. Vranić, Silvana.
Romanizmi u rječnicima paških govora // Domača rič 12 / Paštar, Ivan (ur.).
Pag - Zadar : Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, 2017.. Str. 19-31.

5. Vranić, Silvana.
Morfologija pridjeva u govoru Kostrene // Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek / Genis, Rene ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan (ur.).
Amsterdam : Pegasus Oost-Europese Studies 29, Uitgeverij Pegasus, 2017. Str. 707-720.

6. Frančić, Anđela; Vranić, Silvana.
Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića // Petar Šimunović : 1933.-2014 / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : HAZU, 2016. Str. 32-72.

7. Vranić, Silvana.
Naglasni tipovi pridjeva u kostrenskom govoru // Šesti Hrvatski slavistički kongres / Botica, Stipe, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Ivana Vidović Bolt (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. Str. 413-420.

8. Vranić, Silvana.
Omišaljska čakavština u poeziji Nikole Kraljića // Zbornik u čast Katice Ivanišević / Ines Srdoč-Konestra (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2015.. Str. 225-232.

9. Vranić, Silvana.
Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt // Od indoeuropeistike do kroatistike : zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Matasović, Ranko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 519-536.

10. Vranić, Silvana.
O paškim govorima // Toponimija otoka Paga / Skračić, Vladimir (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, projekt Onomastica adriatica, 2011.. Str. 619-635.

11. Vranić, Silvana.
O govoru Punte Križa // Punta Križa / Gović, Vana (ur.).
Mali Lošinj : Lošinjski muzej, 2011.. Str. 104-105.

12. Vranić, Silvana.
Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji // Općina Matulji: onomastički podatci po naseljima / Surina, Vinko ; Matetić, Milovan (ur.).
Matulji : Općina Matulji, 2010. Str. 262-263.

13. Barišić, Marija; Vranić, Silvana.
Frazeologija mjesnoga govora Krcula // Libri žminjski: libar drugi / Krajcar, Slavko (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008. Str. 132-145.

14. Vranić, Silvana.
Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta // U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007. Str. 33-45.

15. Vranić, Silvana.
Hammov prinos proučavanju paških govora // Josip Hamm i njegovo djelo : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 171-178.

16. Vranić, Silvana.
Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu // Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu / Oštarić, Ivo (ur.).
Zadar : Matica hrvatska, 2005.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vranić, Silvana.
Kastavska čakavština u tekstu Naš stari grad Josipa Jurinčića. // Zbornik Kastavštine. 12 (2017) ; 241-248 (članak, znanstveni).

2. Vranić, Silvana.
Refleksi *ǫ u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 21 (2017) , 1; 283-297 (članak, znanstveni).

3. Vranić, Silvana.
O odnosu infinitiva i prezenta u govoru Kostrene. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 20 (2016) , 1; 209-224 (članak, znanstveni).

4. Vranić, Silvana.
Skica za portret dijalektologa Petra Šimunovića. // Fluminensia. 26 (2014) , 2; 1-16 (pregledni rad, znanstveni).

5. Vranić, Silvana.
Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko- ekavskomu dijalektu. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 18 (2013) ; 301-318 (članak, znanstveni).

6. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja.
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora. // Filologija. 60 (2013) ; 103-145 (članak, znanstveni).

7. Nežić, Ivana; Vranić, Silvana.
Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi. // Zbornik Lovranšćine. 1 (2010) ; 301-312 (pregledni rad, znanstveni).

8. Vranić, Silvana.
Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na Pagu. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 1; 203-222 (članak, znanstveni).

9. Vranić, Silvana; Crnić, Mirjana.
Iz fonologije govora Mrkoplja. // Čakavska rič, Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXVI (2008) , 1-2; 119-132 (članak, znanstveni).

10. Vranić, Silvana; Nežić, Ivana.
Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20 (2008) , 2; 39-50 (prethodno priopćenje, znanstveni).

11. Vranić, Silvana; Vulić-Vranković, Sanja.
Grobnički govori u svjetlu novih istraživanja. // Čakavska rič, polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXVI (2008) , 1-2; 145-158 (pregledni rad, znanstveni).

12. Vranić, Silvana.
Riječka cakavica u Strohalovu djelu. // Svjetlo, časopis z kulturu, umjetnost i društvena zbivanja. 3-4 (2006) ; 171-180 (kongresno priopćenje, znanstveni).

13. Vranić, Silvana.
Odnos infinitiva i prezenta u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. // Croatica et slavica Iadertina. 2 (2006) ; 57-72 (članak, znanstveni).

14. Vranić, Silvana; Močibob, Iva.
Prilog istraživanju govora Karojbe. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 2 (2006) ; 23-36 (članak, znanstveni).

15. Vranić, Silvana.
O govorima čakavskoga ekavskoga dijalekta na području grada Rijeke. // Sveti Vid. 9 (2004) ; 73-86 (članak, znanstveni).

16. Vranić, Silvana.
Glagolski oblici u govoru Metajne na otoku Pagu. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 203-241 (članak, znanstveni).

17. Vranić, Silvana.
Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1 (2003) ; 25-42 (članak, znanstveni).

18. Vranić, Silvana.
Iz sintakse paških čakavskih govora. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 12 (2003) ; 149-166 (kongresno priopćenje, znanstveni).

19. Vranić, Silvana.
O fonološkome sustavu mjesnoga govora Metajne. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 111-136 (članak, znanstveni).

20. Vranić, Silvana.
O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskog dijalekta. // Riječ. 7 (2001) , 2; 58-69 (članak, znanstveni).

21. Drpić, Irena; Vranić, Silvana.
Jezične značajke mjesnoga govora Lipe. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 17-36. (članak, znanstveni).

22. Vranić, Silvana.
O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima. // Riječ. 5 (1999) , 2; 80-90 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

23. Vranić, Silvana.
Koliko je fonološki sustav mjesnoga govora Lisca čakavski. // Fluminensia. 7 (1995) , 2; 39-58 (članak, znanstveni).

24. Vranić, Silvana.
Za dijalekatnu kartu čakavskih ikavsko-ekavskih govora u Istri. // Riječ. 1 (1995) , 1-2; 71-82 (članak, znanstveni).

25. Vranić, Silvana.
Opis fonološkog sustava mjesnoga govora Novalje na otoku Pagu. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 6 (1994) , 1-2; 79-93 (članak, znanstveni).

26. Vranić, Silvana.
Naznake fonologije čakavskih govora otoka Paga. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 5 (1993) , 1-2; 109-124 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vranić, Silvana.
Prva monografija o neocirkumfleksu u čakavskom narječju. // Fluminensia. 30 (2018) , 1; 299-329 (prikaz, stručni).

2. Vranić, Silvana.
Jezična arheologija govora Mrkoči u Istri Radoslava Runka, Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LIX (2015) , 3; 202-205 (prikaz, stručni).

3. Vranić, Silvana.
Riječ o rječniku „Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice“ Ivanke Bralić. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXIII (2014) , 4; 212-214 (prikaz, ostalo).

4. Vranić, Silvana.
Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika, uz knjigu "Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija" Ive Lukežić. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XLI (2013) , 1-2; 209-213 (prikaz, ostalo).

5. Vranić, Silvana.
Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LX (2011) , 2-3; 278-280 (prikaz, ostalo).

6. Vranić, Silvana.
Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LIX (2010) , 1-2; 221-224 (prikaz, ostalo).

7. Vranić, Silvana.
O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 5-6 (2009) ; 251-256 (prikaz, ostalo).

8. Vranić, Silvana.
Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora. // Novi Kamov. 27 (2008) , 2; 80-84 (prikaz, ostalo).

9. Vranić, Silvana.
Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti. // Svitak. 1 (2008) , 1; 61-66 (pozvano predavanje, ostalo).

10. Vranić, Silvana.
O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXV (2007) , 1; 219-226 (prikaz, ostalo).

11. Vranić, Silvana.
O Kolanu i životu Kolanaca riječima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXV (2007) , 1; 227-230 (prikaz, ostalo).

12. Vranić, Silvana.
Novi čakavski libar. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 19 (2007) , 2; 97-104 (prikaz, ostalo).

13. Vranić, Silvana.
Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) , 1; 417-420 (prikaz, ostalo).

14. Vranić, Silvana.
Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 18 (2006) , 2; 208-213 (prikaz, ostalo).

15. Vranić, Silvana.
Nova klasifikacija govora otoka Krka. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 10 (1998) , 1; 158-164 (članak, ostalo).

16. Vranić, Silvana.
Nova izdanja o glagoljici (Frane Paro, "Glagoljska početnica" ; Josip Bratulić, "Leksikon hrvatske glagoljice"). // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 8 (1996) , 1-2; 276-281 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Vranić, Silvana.
JEZIČNE ZNAČAJKE TEMPORALA DRUGOGA BERAMSKOGA (LJUBLJANSKOGA) BREVIJARA S GLEDIŠTA POVIJESNE DIJALEKTOLOGIJE. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. (2019).

2. Vranić, Silvana.
Jezična raznolikost kroz dijalektne karte hrvatskih narječja (u usporedbi s OLA kartama). // Hrvatski dijalektološki zbornik. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).

3. Vrzić, Zvjezdana; Vranić, Silvana.
UPORABA INFINITIVNIH REČENICA U ISTRORUMUNJSKOM ŽEJANSKOM DIJALEKTU I U MUNSKOM ČAKAVSKOM GOVORU. // Zbornik u čast akademiku Augustu Kovačecu. (2018) (prihvaćen za objavljivanje).

4. Vranić, Silvana.
Jezične značajke hrvatskih rukopisa pisanih glagoljicom koji se odnose na riječki augustinski samostan. // Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa o riječkom augustinskom samostanu. (2016).

5. Barac-Grum, Vida; Blažeka, Đuro; Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Čilaš Šimpraga, Ankica; Drpić, Irena; Duda, Igor; Grah, Helena; Jozić, Željko; Kekez, Stipe; Kolonić Bistričić, Sandra; Kurtović, Ivana; Kuzmić, Martina; Lončarić, Mijo; Lorencin, Nataša; Novak, Ines; Menac-Mihalić, Mira; Peršić, Nada; Poropat-Božac, Sandra; Primc, Kristina; Šimunović, Petar; Vranić, Silvana; Škorić, Doris; Težak, Stjepko; Sulovsky, Tatjana; Vidović, Domagoj; Zubčić, Sanja.
Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom. // Hrvatski jezični atlas. (2007) (prihvaćen za objavljivanje).

6. Vranić, Silvana.
Čakavski elementi u Parčićevu djelu "Vokabolario croato-italiano". // Treći hrvatski slavistički kongres Zbornik radova. (2005.).

7. Vranić, Silvana.
Fonološki opis Kršana. // Fonološki opis-čakavsko narječje. (2005) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vranić, Silvana.
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani // Život, kultura i povijest Kostrene, Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena, II. / Silvana Vranić (ur.).
Kostrena : Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, 2007. 141-154 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vranić, Silvana.
Proučavanje čakavskih govora u 20. st. // Hrvatski jezik u XX. st. / Samardžija, Marko, Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. 185-208 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vranić, Silvana.
O mjesnome govoru Staroda // Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah / Koletnik, Mihaela, Smole, Vera (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2006. 124-130. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vranić, Silvana.
Iz kostrenske frazeologije // Život, kultura i povijest Kostrene, Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena I / Silvana Vranić (ur.).
Kostrena : Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, 2004. 139-152 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vranić, Silvana.
Općehrvatska jednadžba /o/ > /V/ < /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja // Zbornik Riječkih filoloških dana / Diana Stolac (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2002. 555-569 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vranić, Silvana.
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja // Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I / Dubravka Sesar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 651-658 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vranić, Silvana.
Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju // Riječki filološki dani, knj.III / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2000. 495-504 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vranić, Silvana.
Neke dijalektne značajke u Drugom beramskom (ljubljanskom) brevijaru (na primjerima prvoga dijela Temporala) // Sarajevski filološki susreti 4: Zbornik radova (knjiga 1) / Mujić, Munir ; Palić, Ismail (ur.).
Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2018. 245-259 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja.
Dialects in and around small urban centres in the northern Čakavian area: The current situation // Language Varieties Between Norms and Attitudes - South Slavic Perspectives : Proceedings from the 2013 CALS Conference / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015. 49-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vranić, Silvana.
PARČIĆEV RUKOPISNI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA // Riječki filološki dani 9 / Diana Stolac (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2014. 319-328 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vranić, Silvana.
Naglasni tip b u imenica govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 357-364 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja.
Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora // Bosanskohercegovački slavistički kongres : Zbornik radova. Knjiga 1 / Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.).
Sarajevo : Slavistički komitet, 2012. 685-693 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vranić, Silvana.
Prilog istraživanju govora Obrova // Obdobja 26 / Smole, Vera (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2009. 109-118 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vranić, Silvana.
Kriteriumi za klasifikacija na hrvatskite i makedonskite organski idiomi vo dijalektološkite trudovi / Klasifikacijski kriteriji hrvatskih i makedonskih organskih idioma u dijalektološkim raspravama // Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi 2 / Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel ; Trajanova, Sarita (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 335-352 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vranić, Silvana.
Prilog istraživanju govora Brgudca // Zbornik Riječki filološki dani 7 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2008. 753-762 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Vranić, Silvana; Drpić, Irena.
O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Lukežić, Irvin (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2004. 567-578 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Vranić, Silvana.
Prilog istraživanju leksičkih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku // Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 59 / Primorac, Jakša ; Holjevac, Sanja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. 87-98 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vranić, Silvana.
Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule // Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli. Zbornik radova. Knjiga I..
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci ; Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula, 2013. 221-231 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vranić, Silvana.
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja // Hrvatski dijalektološki zbornik, knjiga 15 / Menac-Mihalić, Mira ; Moguš, Milan ; Šimunović, Petar (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 125-141 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vranić, Silvana.
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu // 10. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima : Hrvatski štokavski dijalekti : zbornik radova ; u: Hrvatski dijalektološki zbornik, Knjiga 14 / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 119-134 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vranić, Silvana.
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. // Hrvatski dijalektološki zbornik, Knjiga 14 / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 247-258 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vranić, Silvana.
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora // Hrvatski dijalektološki zbornik / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1999. 49-61 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vranić, Silvana.
Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja // Zbornik Društva za povjesnicu Klana / Ivan Šnajdar (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 1998. 9-20 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vranić, Silvana.
Udio dijalektizama "iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima // Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Milan Moguš (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 191-205 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Vranić, Silvana.
Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju // Zbornik Društva za povjesnicu Klana / Ivan Šnajdar (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 1997. 9-20 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Vranić, Silvana.
Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca // Zbornik Društva za povjesnicu Klana / Ivan Šnajdar (ur.).
Klana : Društvo za povjesnicu Klana, 1996. 55-65 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Vranić, Silvana.
Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima // Riječki filološki dani / Marija Turk (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1996. 119-130 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Vranić, Silvana.
Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja // Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod Pečuh, 1997. 275-291 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Vranić, Silvana.
Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 12.10. 1999., 418 str. Voditelj: Lukežić, Iva.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vranić, Silvana.
Sinteza mozaika hrvatske štokavštine, 2004. (prikaz).

2. Vranić, Silvana.
Novi dijalekatni hrvatski rječnik, 2002. (prikaz).

3. Vranić, Silvana.
Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa, 2002. (prikaz).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bratović, Marina.
Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Klane / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 86 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

2. Horvat, Joža.
Toponimija ludbreške Podravine / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 05.02. 2018, 605 str. Voditelj: Čilaš Šimpraga, Ankica ; Vranić, Silvana.

3. Juraga, Antea.
Murterska čakavština u poeziji Ive Šikića Balare / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2018, 36 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

4. Knaus, Nikolina.
Određivanje pripadnosti crnoluškoga govora kajkavskomu narječju i goranskomu dijalektu / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2018, 59 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

5. Polović, Ana.
Dijalektalna pripadnost dugoreškoga govora / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2018, 57 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

6. Rigler, Elena.
Tvorba umanjenica u govoru Tršća / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2018, 40 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

7. Vrbanić, Filip.
Pripadnost mjesnoga govora Rinkovca bednjansko- zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2018, 37 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

8. Jozić, Petra.
Govor Letnice u odnosu na govor Janjeva / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.09. 2017, 30 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

9. Stranić, Sanja.
Pripadnost govora Tupljaka čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.09. 2017, 39 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

10. Vrbanac, Tanja.
Pripadnost govora Gomirja štokavskomu istočnohercegovačkomu dijalektu / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.09. 2017, 30 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

11. Bratović, Marina.
Strukturna analiza poredbenih frazema mjesnoga govora Klane / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 13. 9. 2016, 43 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

12. Kuzminski, Mateja.
Derivacijska tvorba imenica u govoru Vranojelja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.09. 2016., 56 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

13. Matahlija, Martina.
Tvorba imenica obilježena značenja u mjesnom govoru Lopara / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22.11. 2016, 56 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

14. Prodan, Ida.
Fonologija govora Prodana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21.12. 2016, 45 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

15. Turković, Daria.
Klasifikacija govora Ogulina / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13.09. 2016, 38 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

16. Varošanec, Ana.
Tvorba imenica u govoru Goriźana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.07. 2016, 51 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

17. Vorih, Leonarda.
Tvorba umanjenica u govoru Krapine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30.09. 2016., 44 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

18. Crnić Novosel, Mirjana.
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt) / doktorska disertacija.
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet, 8. 06. 2015., 400 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

19. Odorčić, Jelena.
Derivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Kompolja (prema građi u rječniku Ričnik gacke čakavšćine – konpoljski divan Milana Kranjčevića) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 16.07. 2015, 57 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

20. Rupčić, Valentina.
Mjesni govor Čovića / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 17.09. 2015, 28 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

21. Šebetić, Krunoslav.
Alijeteti i alteriteti draganićkoga govora / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 17.09. 2015, 37 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

22. Šerbeđija, Petra.
Tvorba umanjenica u govoru Podravskih Sesveta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.07. 2015, 58 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

23. Vazniak, Yuliya.
Sociolingvističko istraživanje leksika u suvremenome riječkom govoru (na čakavskom korpusu) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 9.07. 2015, 73 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

24. Ana Varošanec.
Određivanje pripadnopsti govora Goričana kajkavskomu narječju / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 49 str. Voditelj: Silvana Vranić.

25. Josipa Gal.
Određivanje pripadnosti govora Kunovca kajkavskomu narjećju / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 44 str. Voditelj: Silvana Vranić.

26. Lukšić, Ivana.
Mjesni govor sela Durlinci / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 16. 09. 2014., 79 str. Voditelj: Silvana Vranić.

27. Matahlija, Martina.
Pripadnost mjesnoga govora Lopara čakavskomu narječju / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 44 str. Voditelj: Silvana Vranić.

28. Mateja Kuzminski.
Pripadnost mjesnoga govora Vranojelja bednjansko- zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 40 str. Voditelj: Silvana Vranić.

29. Panić, Ines.
Određivanje pripadnosti govora pušćina kajkavskomu narječju / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 43 str. Voditelj: Silvana Vranić.

30. Petran, Diana.
Određivanje pripadnosti govora Črečana kajkavskomu nerječju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2014., 35 str. Voditelj: Silvana Vranić.

31. Stambolija, Iva.
Derivacijska tvorba imenica u govoru Orleca (prema rječničkoj građi u knjizi Čakavski govor Orleca na otoku Cresu H. P. Houtzagersa) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 16. 09. 2014., 50 str. Voditelj: Silvana Vranić.

32. Tamara Oletić.
Morfološki opis imenica mjesnoga govora Donjega Koncovčaka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 07. 2014., 57 str. Voditelj: Silvana Vranić.

33. Deželić, Antonela.
Frazeologija mjesnoga govora Orleca (sintaktički i semantički aspekt i konceptualna analiza) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. 9. 2013., 72 str. Voditelj: Vranić, Silvana ; Turk, Marija.

34. Hlapčić, Lea.
Alijeteti i alteriteti mjesnoga govora Macinca / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19. 9. 2013., 43 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

35. Nežić, Ivana.
Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 31. 10. 2013., 505 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

36. Odorčić, Jelena.
Pripadnost govora Kompolja rubnom poddijalektu ikavsko-ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 3. 9. 2013., 45 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

37. Šerbeđija, Petra.
Pripadnost govora Podravskih Sesveta kajkavskome narječju / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 9. 9. 2013., 45 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

38. Kinkela, Eugen.
Čakavske i južnonotranjske značajke mjesnoga govora Račica / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20. 9. 2012., 45 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

39. Mohorovičić, Hani.
Dijalektološki opis govora Rukavca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 12. 7. 2012., 50 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

40. Oletić, Tamara.
Alijeteti i alteriteti u govoru Donjega Koncovčaka / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 18. 9. 2012., 48 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

41. Poldrugovac, Karla.
Govor Svetoga Bortula kraj Labina / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 12. 7. 2012., 47 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

42. Hendelja, Andrej.
Tromi naglasak u kajkavskom govoru Dijankovca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 28. 9. 2011., 33 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

43. Kukuljan, Ida.
Iz frazeologije mjesnoga govora Lubenica / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 28. 9. 2011., 56 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

44. Pavić, Lara.
Tvorba deminutiva u grobničkome govoru / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20. 9. 2011., 32 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

45. Peršić, Nada.
Jezične značajke južne skupine govora čepićkoga tipa / magistarski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 7. 10. 2011., 150 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

46. Radičević, Jasmina.
Frazemi u govirima Magić Male, Siča i Davora / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 28. 9. 2011., 26 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

47. Sinčić, Ivona.
Iz frazeologije govora Matulja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20. 10. 2011., 77 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

48. Iskra, Vedran.
Toponimija Lipe / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22. 11. 2010., 36 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

49. Mrakovčić, Josipa.
Konceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 7. 2010., 60 str. Voditelj: Turk, Marija ; Vranić, Silvana.

50. Relja, Marin.
Grobnička toponimija / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 27. 9. 2010., 53 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

51. Tkalec, Dora.
Fonologija govora Hrvatske Kostajnice / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26. 4. 2010., 48 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

52. Krebelj, Tamara.
Mjesni govor Zlobina / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13. 10. 2009., 35 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

53. Peterlić, Saša.
Sintaksa padeža mjesnoga govora Risike na otoku Krku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 9. 2009., 40 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

54. Sinčić, Ivona.
Dijalektološki pogled na govor Matulja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 9. 2009., 42 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

55. Trdić, Marija.
Iz fonologije govora Tounja / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26. 05. 2009., 59 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

56. Vasilić, Tea.
Mjesni govor Crikvenice / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 5. 10. 2009., 30 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

57. Vešković, Doris.
Mjesni govor Nerezina / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. 10. 2009., 30 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

58. Blažević, Natalija.
Fonologija vinarskog idioma / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 25. 02. 2008., 32 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

59. Čulina, Jelena.
Govor Kruševa / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 10. 2008., 40 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

60. Karabaić, Kristina.
Tvorba imenica s obilježenim značenjem u omišaljskom govoru / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24. 06. 2008., 37 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

61. Maras, Marijana.
Fonologija govora Dragljana / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 10. 2008., 45 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

62. Paliska, Martina.
O govoru Barata / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20. 10. 2008., 25 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

63. Repac, Ivana.
Fonologija govora Brovinja / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21.05. 2007., 33 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

64. Tenčić, Jelena.
Fonologija govora Zartinja kraj Labina / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26. 02. 2007., 46 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

65. Vozila, Silvia.
Sklonidba u mjesnome govoru Vozilića / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22.10. 2007., 53 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

66. Car, Andrea.
Frazeologija mjesnoga govora Crikvenice / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24. 10. 2006., 78 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

67. Crnić, Mirjana.
Govor Mrkoplja / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.12. 2006., 31 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

68. Miličić, Andrejina.
Fonologija govora Paladnjaka kraj Žminja / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24.07. 2006., 31 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

69. Močibob, Iva.
Govor Karojbe / Močiboba / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20.03. 2006., 57 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

70. Petranović, Martina.
Mjesni govor Lokava / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 24.10. 2006., 54 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

71. Valković Sokolić, Dina.
Iz sintakse prijevoda djela Emil i Lonneberga Astrid Lindgren sa švedskog na vrbničku čakavštinu / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24.01. 2006., 71 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

72. Barišić, Marija.
Frazeologija mjesnoga govora Krcula / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 03. 2005., 78 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

73. Rafaelić, Sandra.
Mjesni govor Donjih Trpuca / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.07. 2005., 50 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

74. Burić, Majda.
Frazeologija ravnogorskoga govora / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 23. 11. 2004., 117 str. Voditelj: Turk, Marija.

75. Mijandrušić, Kristina.
Mjesni govor Mandalenčića / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 09.06. 2003., 71 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

76. Frljić, Andrijana.
Dijalektološki opis mjesnog govora Gornje Večeriske (Vitez) / diplomski rad.
Pula : Filozofski fakultet u Puli, 14.05. 2002., 36 str. Voditelj: Vranić, Silvana.

77. Šarčević, Željka.
Germanizmi u mjesnome govoru Pasjaka / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 11. 2001., 40 str. Voditelj: Lukežić, Iva ; Vranić, Silvana.

78. Starčić, Ivana.
Germanizmi u mjesnome govoru Klane / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 11. 2001., 38 str. Voditelj: Lukežić, Iva ; Vranić, Silvana.

79. Drpić, Irena.
Jezične značajke mjesnoga govora Lipe / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 05.06. 2000., 65 str. Voditelj: Vranić, Silvana.