Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Igor Anić
(204100)
Subota 21. Rujan 2019

 
 
 
 
  Uredničke knjige
 

1. 120 godina Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Božić, Mario; Pervan, Stjepan; Anić, Igor; Pernar, Nikola; Idžojtić, Marilena; Jirouš- Rajković, Vlatka; Beljo-Lučić, Ružica; Sladin, Mario; Gržan, Tomislav (ur.).
Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018 (monografija).

2. Dan doktorata 2016 : Posljediplomski sveučilišni doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija / Jambreković, Vladimir; Anić, Igor; Župčić, Ivica; Ančić, Mario; Španić, Nikola; Miklečić, Josip (ur.).
Zagreb : Šumarski fakultet, 2016 (zbornik).

3. Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske / Matić, Slavko; Tomić, Franjo; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. (zbornik).

4. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije / Anić, Igor; Tomić, Franjo; Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. (zbornik).

5. Šume, tla i vode - neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske / Matić, Slavko; Tomić, Franjo; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. (zbornik).

6. Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2010. (monografija).

7. Zbornik radova znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj. / Matić, Slavko; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. (zbornik).

8. Zbornik radova znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima / Matić, Slavko; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. (zbornik).

9. Priručnik za kartiranje i upravljanje staništima u Parku prirode Lonjsko polje / Ilijanić, Ljudevit; Topić, Jasenka; Anić, Igor; Gottstein, Sanja; Kušan, Vladimir; Peternel, Hrvoje; Hima, Valerija; Ivaštinović, Dražen (ur.).
Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2008 (priručnik).

10. Floodplain forests of the temeprate zone of Europe / Klimo, Emil; Hager, Herbert; Matić, Slavko; Anić, Igor; Kulhavy, Jiri (ur.).
Kostelec nad Černymi lesy : Lesnicka prace, s.r.o., 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Anić, Igor.
Djelovanje Branimira Prpića u Akademiji šumarskih znanosti // Branimir Prpić, ekologija šuma i šumarstvo / Tikvić, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 396-400.

2. Lipozenčić, Jasna; Derenčinović, Davor; Anić, Igor; Andročec, Vladimir.
Zaključci Znanstvenog simpozija Savjeta i Koordinacije četiri Akademije "Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije" // Program i knjiga sažetaka izlaganja na Znanstveom simpoziju Savjeta i Koordinacije četiri Akademije "Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije" / Lipozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Nakladnička kuća, 2017. Str. 46-48.

3. Anić, Igor.
Bošnjakovićev nastavni i istraživački rad na Šumarskoj akademiji u Zagrebu // Srećko Bošnjaković (1865. – 1907.) znanstvenik i poduzetnik / Paušek-Baždar, Snježana ; Ilakovac, Ksenofont ; Kućan, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.. Str. 75-93.

4. Anić, Igor; Matić, Slavko.
Šume i šumarstvo Republike Hrvatske // Hrvatska prirodna bogatstva / Neidhardt, Velimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.. Str. 167-174.

5. Matić, Slavko; Anić, Igor; Meštrović, Šime; Topić, Vlado.
Šume i šumarstvo novigradskog područja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti // Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016.. Str. 76-87.

6. Matić, Slavko; Tomić, Franjo; Anić, Igor; Krička, Tajana.
Obnovljivi izvori energije u šumarstvu i poljoprivredi Hrvatske // Hrvatska prirodna bogatstva / Neidhardt, Velimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.. Str. 45-49.

7. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan; Mikac, Stjepan.
Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja // Šume hrvatskoga Sredozemlja / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2011. Str. 375-386.

8. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor; Drvodelić, Damir; Topić, Vlado; Mikac, Stjepan; Đurđević, Zoran.
Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja // Šume hrvatskoga Sredozemlja / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2011. Str. 393-410.

9. Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Morfološka i šumskouzgojna obilježja park-šuma grada Zagreba // Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2010.. Str. 135-146.

10. Anić, Igor.
Croatia // Floodplain forests of the temperate zone of Europe / Klimo, Emil ; Hager, Herbert ; Matić, Slavko ; Anić, Igor ; Kulhavy, Jiri (ur.).
Kostelec nad Černimi lesy : Lesnicka prace, s.r.o., 2008.. Str. 369-380.

11. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Gospodarenje poplavnim šumama // Floodplain forests of the temperate zone of Europe / Klimo, Emil ; Hager, Herbert ; Matić, Slavko ; Anić, Igor ; Kulhavy, Jiri (ur.).
Kostelec nad Černimi lesy : Lesnicka prace, s.r.o., 2008.. Str. 231-283.

12. Anić, Igor; Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Belčić, Branko.
Morfologija i struktura šuma poplavnih područja // Poplavne šume u Hrvatskoj - Floodplain forests in Croatia / Vukelić, Joso (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2005. Str. 245-262.

13. Anić, Igor; Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Majer, Željko.
Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja // Poplavne šume u Hrvatskoj - Floodplain forests in Croatia / Vukelić, Joso (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2005. Str. 263-276.

14. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma // Poplavne šume u Hrvatskoj - Floodplain forests in Croatia / Vukelić, Joso (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2005. Str. 277-296.

15. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma // Poplavne šume u Hrvatskoj - Floodplain forests in Croatia / Vukelić, Joso (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2005. Str. 297-307.

16. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Uzgojni postupci u bukovim šumama // Obična bukva u Hrvatskoj / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 855.

17. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Osnivanje šuma obične bukve // Obična bukva u Hrvatskoj / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 855.

18. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama // Obična bukva u Hrvatskoj / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 855.

19. Matić, slavko; Prpić, Branimir; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Bukove prašume // Obična bukva u Hrvatskoj / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, 2003. Str. 855.

20. Vukelić, Joso; Anić, Igor.
Glasnik za šumske pokuse // Svečilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898-1998., knjiga druga / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 1998.. Str. 661-664.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Lipozenčić, Jasna; Andročec, Vladimir; Derenčinović, Davor; Anić, Igor.
Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije ; Znanstveni simpozij Savjeta i Koordinacije četiri Akademije / Lipozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Nakladnička kuća "Tonimir", 2017.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Mikac, Stjepan; Žmegač, Anja; Trlin, Domagoj; Paulić, Vinko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Drought-induced shift in tree response to climate in floodplain forests of Southeastern Europe. // Scientific Reports. 8 (2018) , 1; 1-12 (članak, znanstveni).

2. O'Hara, Kevin; Bončina, Andrej; Diaci, Jurij; Anić, Igor; Boydak, Melih; Curovic, Milic; Govedar, Zoran; Grigoriadis, Nikolaos; Ivojevic, Sead; Keren, Srdjan; Kola, Haki; Kostov, Georgi; Medarević, Milan; Metaj, Mehmet; Nicolescu, Norocel Valeriu; Raifailov, G.; Stancioiu Tudor; Velkovski, Nikolco.
Culture and silviculture: origins and evolution of silviculture in Southeast Europe. // International forestry review. 20 (2018) , 1; 130-143 (članak, znanstveni).

3. Mikac, Stjepan; Klopf, Mario; Anić, Igor; Hasenauer, Hubert.
Using the tree growth model MOSES to assess the dynamics of Dinaric old-growth mixed beech–fir forest ecosystems. // Plant biosystems. 147 (2013) , 3; 664-671 (članak, znanstveni).

4. Diaci, Jurij; Roženbergar, Dušan; Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Saniga, Milan; Kucbel, Stanislav; Višnjić, Ćemal; Ballian, Dalibor.
Structural dynamics and synchronous silver fir decline in mixed old-growth mountain forests in Eastern and Southeastern Europe. // Forestry. 84 (2011) , 5; 479-491 (članak, znanstveni).

5. Roženbergar, Dušan; Mikac, Stjepan; Anić, Igor; Diaci, Jurij.
Gap regeneration patterns in relationship to light heterogeneity in two old-growth beech– fir forest reserves in South East Europe. // Forestry. 80 (2007) , 4; 431-443 (članak, znanstveni).

6. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Utjecaj šumskouzgojnih postupaka na potrajnost šuma u Hrvatskoj. // Ekologia - Bratislava. 22 (2003) , 3; 102-114 (članak, znanstveni).

7. Anić, Igor.
Utjecaj sječe na pruge na pomlađivanje i značajke staništa u poplavnim sastojinama poljskog jasena. // Ekologia /Bratislava/. 21 (2002) , 1; 171-180 (članak, znanstveni).

8. Anić, Igor; Pernar, Nikola; Seletković, Zvonko.
Narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) in the structure of floodplain forests in the croatian posavina region. // Ekologia (Bratislava). 18 (1999) , Suppl. 1; 69-81 (članak, znanstveni).

9. Matić, Slavko; Vukelić, Joso; Anić, Igor.
Succession and sylvicultural treatments in riparian forests of the Croatian Podunavlje Region. // Ekologia /Bratislava/. 18 (1999) , 1; 39-46 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Idžojtić, Marilena; Anić, Igor; Šimić, Ivan; Kovačević, Maja Anastazija; Poljak, Igor.
Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 143 (2019) , 3-4; 125-143 (članak, znanstveni).

2. Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Ognjenović, Mladen.
Izbor vrsta drveća za supstituciju nasada topola uz rijeku Dravu kod Osijeka. // Šumarski list. 142 (2018) , 1-2; 7-18 (članak, znanstveni).

3. Anić, Igor; Meštrović, Šime; Matić, Slavko.
Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. // Sumarski List. 136 (2012) , 3-4; 169-177 (članak, znanstveni).

4. Anić, Igor; Mikac Stjepan.
Prirodno pomlađivanje sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) oplodnim sječama na malim površinama. // Croatian journal of forest engineering. 32 (2011) , 1; 19-29 (članak, znanstveni).

5. Saniga, Milan; Kucbel, Stanislav; Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Prebeg, Marko.
Structure, growing stock, coarse woody debris and regeneration processes in virgin forests Dobroč (Slovakia) and Čorkova Uvala (Croatia). // Beskydy. 4 (2011) , 1; 39-50 (članak, znanstveni).

6. Anić, Igor; Perković, Marko; Mikac, Stjepan.
Prirodno pomlađivanje obične jele (Abies alba Mill.) na rubnom pojasu autoceste Zagreb – Rijeka. // Glasnik za šumske pokuse. 43 (2010) ; 37-47 (članak, znanstveni).

7. Ostrogović, Maša Zorana; Sever, Krunoslav; Anić, Igor.
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 134 (2010) ; 115-123 (članak, znanstveni).

8. Anić, Igor; Vukelić, Joso; Mikac, Stjepan; Bakšić, Darko; Ugarković, Damir.
Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. // Šumarski list. 133 (2009) , 3-4; 135-144 (članak, znanstveni).

9. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Intenzitet proreda kao značajni čimbenik povećanja gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma. // Hrvatska misao (Sarajevo). 36 (2009) , 1; 53-67 (članak, znanstveni).

10. Oršanić, Milan; Drvodelić, Damir; Jemrić, Tomislav; Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Varijabilnost morfološko-bioloških svojstava plodova i sjemena brekinje (Sorbus torminalis (L.) Crantz) s različitih nadmorskih visina. // Periodicum biologorum. 111 (2009) , 4; 495-504 (članak, znanstveni).

11. Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. // Šumarski list. 132 (2008) , 11-12; 505-515 (članak, znanstveni).

12. Čavlović, Juro; Anić, Igor.
Gospodarenje običnom bukvom u Hrvatskoj. // Zbornik Gozdarstva in Lesarstva. 87 (2008) ; 101-112 (članak, znanstveni).

13. Diaci, Jurij; Roženbergar, Dušan; Mikac, Stjepan; Anić, Igor; Hartman, Tomaž; Bončina, Andrej.
Long-term changes in tree species composition in old-growth Dinaric beech-fir forest. // Glasnik za šumske pokuse. 42 (2007/2008) , 1; 13-28 (članak, znanstveni).

14. Mikac, Stjepan; Roženbergar, Dušan; Anić, Igor; Diaci, Jurij.
Characteristics of gap regeneration in Dinaric beech-fir virgin forests. // Glasnik za šumske pokuse. 42 (2007/2008) , 1; 29-42 (članak, znanstveni).

15. Oršanić, Milan; Drvodelić, Damir; Anić, Igor; Mikac, Stjepan, Barčić, Damir.
Natural regeneration of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands on northern Velebit. // Periodicum biologorum. 110 (2008) , 2; 173-179 (članak, znanstveni).

16. Topić, Vlado; Anić, Igor; Butorac, Lukrecija.
Effects of stands of black pine (Pinus nigra Arn.) and aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) on the protection of soil from erosion. // Ekologia. 27 (2008) , 3; 287-299 (članak, znanstveni).

17. Pernar, Nikola; Anić, Igor; Jazbec, Anamarija; Bakšić, Darko.
The degree of soil water saturation in the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl). // EKOLÓGIA. 26 (2007) , 3; 258-272 (članak, znanstveni).

18. Anić, Igor; Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Mikac, Stjepan; Blašković, Marinko.
Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izdanje 5 (2006) ; 61-73 (članak, znanstveni).

19. Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Oršanić, Milan; Drvodelić, Damir.
Structural relations between virgin and management beech-fir stands (Omphalodo-Fagetum Marincek et al. 1992) in forests of the Croatian Dinaric Karst. // Periodicum biologorum. 108 (2006) , 6; 663-669 (članak, znanstveni).

20. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj. // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izdanje 5 (2006) ; 7-27 (članak, znanstveni).

21. Oršanić, Milan; Anić, Igor; Drvodelić, Damir.
Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). // Glasnik za šumske pokuse. Posebno izd.. 5 (2006) ; 75-90 (članak, znanstveni).

22. Oršanić, Milan; Drvodelić, Damir; Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Morfološko-biološke značajke plodova i sjemena vrsta iz roda Sorbus (L.). // Periodicum biologorum. 108 (2006) , 6; 693-706 (članak, znanstveni).

23. Kajba, Davorin; Anić, Igor; Pfeifer, Dragomir.
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). // Šumarski list. 129 (2005) , 5-6; 271-278 (prethodno priopćenje, znanstveni).

24. Kremer, Dario; Čavlović, Juro; Anić, Igor.
Značajke debljinskog rasta i prirasta unešenih sjevernoameričkih vrsta jasena na staništa crne johe. // Journal of forest science. 51 (2005) , 6; 237-243 (članak, znanstveni).

25. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. // Šumarski list. 129 (2005) , Posebni broj; 17-30 (kongresno priopćenje, znanstveni).

26. Anić, Igor.
Prašume i njihovo značenje za gospodarenje šumama u Hrvatskoj. // Glasnik zaštite bilja. 27 (2004) , 6; 85-96 (članak, znanstveni).

27. Anić, Igor.
Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) u Sensjkoj dragi. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. CXXVII (2003) , pos. izd.; 41-49 (kongresno priopćenje, znanstveni).

28. Anić, Igor; Oršanić, Milan; Detelić, Matija.
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka-primjer šume Kalje. // Šumarski list. 126 (2002) , 11-12; 575-587 (članak, znanstveni).

29. Matić, Slavko; Rauš, Đuro; Seletković, Zvonko; Španjol, Željko; Anić, Igor; Oršanić, Milan; Tikvić, Ivica; Baričević, Dario.
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 125 (2001) , 11-12; 583-598 (članak, znanstveni).

30. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
The number of plants and sites as important factors in the growth of young stands of pedunculate oak (Quercus robur L.). // Glasnik za šumske pokuse. 37 (2000) , 1; 69-81 (članak, znanstveni).

31. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka mediterana. // Šumarski list. 121 (1997) , 9/0; 463-472 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Anić, Igor.
Važnost šumarske nastave i znanosti na Sveučilištu u Zagrebu za razvoj hrvatskog šumarstva. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 143 (2019) , 1/2; 59-69 (članak, ostalo).

2. Miklić, Boris; Anić, Igor.
Šume crnoga bora na području grada Senja, stanje i prijedlozi za obnovu. // Prirodoslovlje : časopis Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske. 18 (2018) , 1-2; 27-42 (pregledni rad, ostalo).

3. Prka, Marinko; Anić, Igor; Šikić, Željka; Zec, Silvija.
Stručni ispiti Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - dosadašnji tijek i prijedlog mogućih promjena. // Nova mehanizacija šumarstva. 29 (2008) ; 73-78 (članak, stručni).

4. Anić, Igor.
108 years of university forestry education in Croatia - tradition and challenges. // Periodicum biologorum. 109 (2007) , 1; 87-88 (uvodnik, ostalo).

5. Anić, Igor.
Zagrebačka škola uzgajanja šuma - u korak s prirodom. // Šumarski list. 128 (2004) , 9-10; 570-572 (prikaz, ostalo).

6. Gračan, Joso; Anić, Igor; Matić, Slavko.
Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. // Šumarski list. 122 (1998) , 9-10; 437-442 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Matić, Slavko; Anić, Igor.
Hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim i ekološkim uvjetima // Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske / Matić, Slavko ; Tomić, Franjo ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 41-61 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Anić, Igor.
Uzgajanje šuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u mediteranskom području Hrvatske // XXXI. Gozdarski študijski dnevi: Premejene malodonosnih in vrstno spremenjenih gozdov, zbornik razširjenih povzetkov / Roženbergar, Dušan (ur.).
Ljubljana - Sežana : Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2014. 8-10 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Matić, Slavko; Anić, Igor; Čavlović, Jura.
Stanje i perspektive potrajnog gospodarenja šumama u Hrvatskoj // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 21-34 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Anić, Igor.
Raznolikost i prirodnost šuma u Hrvatskoj // Zbornik radova okruglog stola Šume tla i vode - neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske / Matić, Slavko ; Tomić, Franjo ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 17-36 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Diaci, Jurij; Roženbergar, Dušan; Mikac, Stjepan; Anić, Igor; Hartman, Tomaž; Bončina, Andrej.
Long-term changes in tree species composition in old-growth Dinaric beech-fir forest // Zbornik radova znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 21-39 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Oak forest tending in Croatia with special emphasis on thinning intensity // Proceedings advances in research in intermediate oak stands / Spiecker, Heinrich ; Rogers, Robert ; Somogyi, Zoltan (ur.).
Freiburg : IUFRO P1.06, 1997. 127-136 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Anić, Igor.
Povijest nastave uzgajanja šuma u Hrvatskoj // Proceedings of Central European Silviculture / Houškova, Katerina ; Jan, David (ur.).
Brno : Mendel University in Brno, 2019. 55-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Drvodelić, Damir; Oršanić, Milan; Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Paulić, Vinko; Matić, Slavko.
Silvicultural properties of several species of the genus Sorbus L. in the Republic of Croatia // Dendroflóra strednej Európy – využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi / Lukáčik, Ivan ; Sarvašová, Ivana (ur.).
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. 65-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Potočić, Nenad; Kajba, Davorin; Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Andrić, Ivan.
Nutritional status and stress tolerance index in effective selection of poplar clones // Proceedings Natural resources green technology and sustainable development / Redovniković Radojčić, Ivana ; Jakovljević, Tamara ; Halambek, Jasna ; Vuković, Mladen ; Hendrich Erdec Dina (ur.).
Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotehnology, University of Zagreb, Croatia, 2014. 204-210 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Drvodelić, Damir; Mikac, Stjepan; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Effects of ph concentrations on germination and development of Norway spruce (Picea abies (L.) // Pestovanie lese v strednej Európe / M. Saniga, S. Kucbel, P. Jaloviar (eds.) (ur.).
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 233-245 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ugarković, Damir; Tikvić, Ivica; Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Effect of Tree Damage on Crown Defoliation and Diameter Increment of Silver Fir (Abies alba Mill.) during Timber Skidding in Gorski Kotar Region // Proceedings of 45th International Symposium on Forestry Mechanization, "Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today's Environment" / Tibor, Pentek ; Poršinsky, Tomislav ; Šporčić, Mario (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Forestry, 2012. 1-9 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na malim površinama // Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima / Matić, S., Anić, I. (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 39-53 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mikac, Stjepan; Roženbergar, Dušan; Anić, Igor; Diaci, Jurij.
Značajke pomlađivanja u progalama dinarskih bukovo-jelovih prašuma // Zbornik radova znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 41-54 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Anić, Igor.
Forest management systems in lowland forests of Croatia // Forest management systems and regeneration of floodplain forest sites / Hobza, Pavel (ur.).
Brno : Mendel University of Agriculture and forestry, 2007. 31-39 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Anić, Igor; Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Mikac, Stjepan; Drvodelić, Damir.
Nature-based silviculture in dieback affected floodplain forests // International Scientific Symposium Managing of forests in changing environmental conditions / Saniga, Milan, Jaloviar, Peter ; Kucbel, Stanislav (ur.).
Zvolen : Technical University Zvolen, Faculty of Forestry, 2007. 283-290 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Matić, Slavko; Anić Igor; Baričević, Dario.
The possibility of converting spruce monocultures into autochthonous stands in Croatia // Spruce monocultures in central Europe / Klimo, Emil ; Hager, Herbert ; Kulhavy, Jiri (ur.).
Joensuu : European Forest Institute, 2000. 35-42 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Anić, Igor.
Uzgajanje šuma u prevenciji šumskih požara i sanaciji požarišta // Zbornik radova, VII. Konferencija hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa / Holcinger, Nataša (ur.).
Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2018. 146-153 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Anić, Igor; Kajba Davorin.
Mogućnost obnove nasada topola uz rijeku Dravu kod Osijeka // Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske / Matić, Slavko ; Tomić, Franjo ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 255-269 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Anić, Igor; Baričević, Dario.
Vegetacijska i šumskouzgojna obilježja ritskih šuma u Hrvatskoj // Zbornik radova okruglog stola Zemlja / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb, Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. 19-39 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Prirodna obnova park-šuma grada Zagreba // Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Zelenilo grada Zagreba / Božičević, Josip ; Nikšić, Mladen ; Mlinarić, Tomislav Josip ; Missoni, Eduard (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 178-183 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Šarić, Ivo.
Prirodno pomlađivanje dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. Dalmatica /Vis./ Franco) na otoku Braču // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije / Anić, Igor ; Tomić, Franjo ; Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 145-160 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Anić, Igor; Tomić, Franjo; Matić, Slavko.
Zaključci sa znanstvenog skupa // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog sredozemlja na pragu europske unije / Anić, Igor ; Tomić, Franjo ; Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 311-316 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Anić, Igor.
Dinamika bukovo-jelove šume u uvjetima trajne zaštite // Znanstveno-stručni skup Nacionalnog parka Plitvička jezera povodom 60 godina od osnivanja i 30 godina od upisa na UNESCO-vu listu svjetske kulturne i prirodne baštine / Dujmović, Antonija (ur.).
Plitvička jezera : Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 2009. 104-119 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Anić, Igor; Štimac, Milan; Matić, Slavko; Oršanić, Milan.
Šume panjače ličkoga područja kao izvor biomase za energiju // Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije / Matić, Slavko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 63-74 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Utjecaj promjena stanišnih prilika na strukturu, razvoj i proizvodnju nizinskih šumskih ekosustava // Međunarodna konferencija održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša / Prpić, Branimir ; Jakovac, Hranislav (ur.).
Zagreb : Hrvatsko šumarsko društvo; EURONATUR, 1998. 83-93 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Matić, Slavko; Oršanić, Milan; Anić, Igor.
Utjecaj klimatskih promjena na strukturu i razvoj šumskih ekosustava // Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama / Maceljski, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 239-250 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Anić, Igor.
Zagrebačka škola uzgajanja šuma i gospodarenje nizinskim šumama // Bilten Parka prirode Lonjsko polje / Gugić, Goran (ur.).
Jasenovac : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2004. 25-37 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Oršanić, Milan; Matić, Slavko; Anić, Igor.
Structure and dynamics of spruce forests on Velebit // Growth Processes and Silviculture in Present Ecological Conditions / Saniga, Milan (ur.).
Zvolen : Technical university in Zvolen, Slovakia, 1997. 133-140 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Anić, Igor; Matić, Slavko.
Šumskouzgojne značajke područja Đurđevačkih pijesaka // Znanstveni skup Đurđevački pijesci geneza, stanje i perspektive, Sažetci referata / Bašić, Ferdo ; Feletar, Dragutin (ur.).
Koprivnica : Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, 2017. 16-17 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Matić, Slavko; Anić, Igor; Meštrović, Šime; Topić, Vlado.
Šume i šumarstvo novigradskog područja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti // Knjižica sažetaka znanstvenog skupa Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
Zadar i Novigrad : Sveučilište u Zadru, 2015. 8-9 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Tikvić, Ivica; Anić, Igor; Matić, Slavko.
Ekološki značaj rijeke Bosuta za nizinske šume istočne Slavonije // Knjižica sažetaka znanstvenog skupa Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti / Matić, Slavko ; Bilić, Anica (ur.).
Zagreb - Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2014. 14-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Tikvić, Ivica; Anić, Igor; Matić, Slavko; Meštrić, Branko.
Znanstveni prilozi procjeni potencijalnog utjecaja planiranogvišenamjenskog kanala Dunav Sava na šumske ekosustave bosutskog područja // Knjižica sažetaka znanstvenog skupa Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti / Matić, Slavko ; Bilić, Anica (ur.).
Zagreb - Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2014. 25-26 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Dekanić, Stjepan; Mikac, Stjepan; Nemeš, Tomislav; Anić, Igor.
Dinamika evapotranspiracije šumskog bazena Spačva od 2000. do 2012. godine u svjetlu klimatskih promjena // Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Poljoprivreda i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske / Matić, Slavko ; Tomić, Franjo ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 59-59 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Anić, Igor; Mikac, Stjepan; Šarić, Ivo.
Prirodno pomlađivanje dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. dalmatica /Vis./ Franco) na otoku Braču // Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije / Matić, Slavko ; Tomić, Franjo ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. 20-20 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Oršanić, Milan; Anić, Igor; Drvodelić, Damir; Mikac, Stjepan.
Gospodarenje s jelom u Republici Hrvatskoj // Zbornik razširjenih povzetkov Ohranitveno gospodarjenje z jelko / Diaci, Jurij (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2009. 50-51 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Tikvić, Ivica; Anić, Igor; Seletković, Zvonko; Ugarković, Damir; Gašpar, Josip.
Vitalnost i odumiranje stabala hrasta lužnjaka kao pokazatelj promjene stabilnosti nizinskih šuma // .
(predavanje,sažetak).

9. Anić, Igor; Mikac, Stjepan.
Prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na malim površinama // Zbornik sažetaka znanstvenog savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima - Summaries of the scientific symposium Forests of pedunculate oak in changed site and management conditions / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 10-11 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Čavlović, Juro; Anić, Igor.
Gospodarenje običnom bukvom u Hrvatskoj // XXVI. gozdarski študijski dnevi : Bukovi gozdovi : ekologija in gospodarjenje : zbornik razširjenih povzetkov predavanj / Bončina, Andrej (ur.).
Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2008. 56-59 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Tikvić, Ivica; Anić, Igor; Seletković, Zvonko; Ugarković, Damir; Gašpar, Josip.
Vitalnost i odumiranje stabala hrasta lužnjaka kao pokazatelj promjene stabilnosti nizinskih šuma // Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima - Summaries of the scientific symposium Forests of pedunculate oak in changed site and management conditions.
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 16-17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Bakšić, Darko; Mikac, Stjepan; Pernar, Nikola; Anić, Igor.
Utjecaj reakcije tla na pomlađivanje jele i bukve u prašumi Čorkova uvala // Zbornik sažetaka znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 17-19 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Diaci, Jurij; Roženbergar, Dušan; Mikac, Stjepan; Anić, Igor; Hartman, Tomaž; Bončina Andrej.
Dugoročne promjene u sastavu vrsta drveća dinarskih bukovo-jelovih šuma // Zbornik sažetaka znanstvenog savjetovanja Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko, Anić, igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 9-11 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Mikac, Stjepan; Roženbergar, Dušan; Anić, Igor; Diaci, Jurij.
Značajke pomlađivanja u progalama dinarskih bukovo-jelovih prašuma // Zbornik sažetaka znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 14-16 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Uzgojne značajke mladih sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) // Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu / Kačić, Sonja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000. 80-81 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Matić, Slavko; Anić, Igor; Oršanić, Milan.
Radovi na obnovi, podizanju i njezi šuma na kršu u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama // Unpaređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu / Kačić, Sonja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000. 80-81 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Anić, Igor.
Stanje i perspektiva šuma i šumarstva Hrvatske // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

2. Anić, Igor.
Dvjestopedeset godina hrvatskog šumarstva ili kako su stvarane naše šume // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

3. Anić, Igor.
Dvjestopedeset godina hrvatskog šumarstva ili kako su stvarane naše šume // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

4. Anić, Igor.
Njega sastojina u mlađim razvojnim stadijima // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Anić, Igor.
Pomlađivanje bukovih šuma // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

6. Anić, Igor.
Obnova šuma oplodnim sječama na malim površinama // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Anić, Igor.
Dinamika bukovo-jelove šume u uvjetima trajne zaštite // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Anić, Igor.
Dinamika pomlađivanja bukovo-jelovih šuma Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2013. (elaborat).

2. Anić, Igor; Kajba, Davorin; Ugarković, Damir.
Mogućnosti obnove nasada topola nakon višekratnih ophodnji, 2013. (elaborat).

3. Anić, Igor.
Njega čišćenjem i proredom u mladicima i mladim sastojinama, 2010. (elaborat).

4. Anić, Igor; Kajba, Davorin; Potočić, Nenad; Pilaš, Ivan.
Mogućnost obnove nasada topola nakon višekratnih ophodnji - faza II, 2010. (elaborat).

5. Anić, Igor; Kajba, Davorin; Pilaš, Ivan; Potočić, Nenad; Županić, Miljenko.
Mogućnost obnove nasada topola nakon višekratnih ophodnji, 2008. (elaborat).

6. Anić, Igor.
Utjecaj strukture i pomlađivanja na potrajnost šuma bukve i jele te šuma bukve Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2007. (elaborat).

7. Anić, Igor; Matić, Slavko; Jakovac, Hranislav; Dundović, Josip.
Šume i šumarstvo Hrvatske, 2005. (vodič za znanstvenu ekskurziju).

8. Anić, Igor; Pernar, Nikola; Seletković, Zvonko; Baričević, Dario; Bakšić, Darko; Mikac, Stjepan; Drvodelić, Damir; Ugarković, Damir.
Preborne, mediteranske i poplavne šume Hrvatske, 2005. (vodič za znanstvenu ekskurziju).

9. Anić, Igor.
Zagrebačka škola uzgajanja šuma, 2004. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bašić, Ana.
Šumskouzgojni plan obnove šume nakon požara u submediteranskom području Dalmacije / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20.09. 2019, 25 str. Voditelj: Anić, Igor.

2. Lepur, Antonija.
Struktura sastojine velelisne lipe i tise (As. Tilio platyphylli-Taxetum Glavač 1959) u šumskom predjelu Horvatove stube na Medvednici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20.09. 2019, 30 str. Voditelj: Anić, Igor.

3. Barišić, Tihomir.
Strukturne značajke i prirodno pomlađivanje sastojina hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.) u submediteranskom području sjeverne Dalmacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 21.09. 2018, 39 str. Voditelj: Anić, Igor.

4. Klem, Marko.
Njega sastojina hrasta lužnjaka u mlađim razvojnim stadijima na području šumskog bazena Spačva / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 21.09. 2018, 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

5. Levaković, Alen.
Njega proredom u starijoj sastojini hrasta lužnjaka s običnim grabom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.09. 2018, 29 str. Voditelj: Anić, Igor.

6. Matočec, Romana.
Šumskouzgojna analiza stare sastojine običnog bora (Pinus sylvestris L.) i crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na Đurđevačkim pijescima / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 14.09. 2018, 17 str. Voditelj: Anić, Igor.

7. Vinski, Tomislav.
Analiza pomlatka u sastojini hrasta lužnjaka prije dovršnog sijeka / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20.04. 2018, 22 str. Voditelj: Anić, Igor.

8. Okrugić, Tomislav.
Šumskouzgojne značajke ritskih šuma uz rijeku Dravu kod Donjeg Miholjca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.09. 2017, 35 str. Voditelj: Anić, Igor.

9. Velić, Ante.
Strukturne značajke i njega mladih sastojina hrasta lužnjaka u šumskom bazenu Spačva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.09. 2017, 45 str. Voditelj: Anić, Igor.

10. Vojković, Anita.
Izbor biljnih vrsta za sanaciju odlagališta neopasnog otpada Mraclinska dubrava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.09. 2017, 52 str. Voditelj: Anić, Igor.

11. Barišić, Tihomir.
Struktura i prirodno pomlađivanje borovih sastojina na području Benkovca / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 09.09. 2016., 24 str. Voditelj: Anić, Igor.

12. Carek, Nikola.
Njega proredom u sastojinama hrasta kitnjaka i obične bukve na Kalniku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2016., 42 str. Voditelj: Anić, Igor.

13. Frljić, Josip.
Šumskouzgojne značajke divlje trešnje u mladiku hrasta lužnjaka i običnoga graba / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2016., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

14. Pelivan, Matej.
Utjecaj pasivne zaštite na strukturu i pomlađivanje preborne sastojine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 09.09. 2016., 32 str. Voditelj: Anić, Igor.

15. Šoštarić, Miroslav.
Prirodno pomlađivanje nakon ledoloma u jelovo-bukovim sastojinama na području Gerova / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 09.09. 2016., 39 str. Voditelj: Anić, Igor.

16. Bitunjac, Hrvoje.
Struktura, prirodno pomlađivanje i silvidinamika sastojina crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u submediteranskom području Dalmacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.09. 2015., 36 str. Voditelj: Anić, Igor.

17. Dimoski, Doroteja.
Utjecaj načina osnivanja na strukturne značajke mladih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u šumskom bazenu Kalje / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.09. 2015., 40 str. Voditelj: Anić, Igor.

18. Miličević, Lucija.
Utjecaj svjetla na morfologiju i rast pomlatka u jelovo-bukovoj prašumi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 10.07. 2015., 27 str. Voditelj: Anić, Igor.

19. Ognjenović, Mladen.
Izbor vrste drveća za konverziju nasada topola u donjoj Podravini / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.05. 2015., 45 str. Voditelj: Anić, Igor.

20. Sever, Petar.
Struktura i pomlađivanje jelovo-bukove sastojine na Medvednici / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.09. 2015., 24 str. Voditelj: Anić, Igor.

21. Velić, Ante.
Pomlađivanje šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u šumskom bazenu Spačva / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.09. 2015., 19 str. Voditelj: Anić, Igor.

22. Vidosavljević, Ivan.
Njega mladih sastojina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 11.09. 2015., 23 str. Voditelj: Anić, Igor.

23. Dekanić, Stjepan.
Morfološka i dendrokronološka analiza oštećenih stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u starim sastojinama spačvanskog bazena / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 14.11. 2014., 258 str. Voditelj: Anić, Igor.

24. Jagić, Tomislav.
Prorede u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 16.09. 2014., 33 str. Voditelj: Anić, Igor.

25. Katić, Tomislav.
Utjecaj njege i obnove bukovih šuma na Petrovoj gori na produkciju drvne biomase / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 14.02. 2014., 70 str. Voditelj: Anić, Igor.

26. Patek, Elio.
Strukturne značajke mladika hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u šumskom bazenu Spačva / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2014., 25 str. Voditelj: Anić, Igor.

27. Pelivan, Matej.
Morfologija i struktura mladika hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 09.09. 2014., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

28. Barkić, Marko.
Struktura sastojine crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) u šumskom predjelu Crni jarki / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.09. 2013., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

29. Bitunjac, Hrvoje.
Degradacijski oblici šuma hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

30. Dilber, Toni.
Strukturne značajke jelovo-bukove prašume Devčića tavani na Velebitu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 34 str. Voditelj: Anić, Igor.

31. Dimoski, Doroteja.
Njega sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) čišćenjem / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 24 str. Voditelj: Anić, Igor.

32. Družinić, Ivan.
Utjecaj načina gospodarenja na strukturu privatnih šuma sjeverozapadne Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 44 str. Voditelj: Anić, Igor.

33. Hrvoj, Božidar.
Prva proreda u sastojini hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 45 str. Voditelj: Anić, Igor.

34. Mužar, Matko.
Struktura i pomlađivanje jelovo-bukove sastojine u uvjetima trajne zaštite / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

35. Petrić, Tomislav.
Utjecaj načina osnivanja na strukturne značajke mladih sastojina hrasta lužnjaka u brodskoj Posavini / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 19.04. 2013., 37 str. Voditelj: Anić, Igor.

36. Rezo, Matej.
Pomlađivanje šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 40 str. Voditelj: Anić, Igor.

37. Šegota Dario.
Šumskouzgojne značajke jednodobnih sastojina obične jele (Abies alba Mill.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 12.07. 2013., 25 str. Voditelj: Anić, Igor.

38. Tomljenović, Tomislav.
Šumskouzgojne značajke mlade šumske kulture obične smreke (Picea abies /L./ Karst.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 19 str. Voditelj: Anić, Igor.

39. Trlin, Domagoj.
Prva proreda u mladoj sastojini hrasta kitnjaka i obične bukve / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 23 str. Voditelj: Anić, Igor.

40. Vlajčević, Ante.
Šumskouzgojne značajke starih sastojina crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra) na submediteranskom području Dalmacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 37 str. Voditelj: Anić, Igor.

41. Živičnjak, Matija.
Struktura sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba s bukvom (Carpino betuli-Quercetom roboris fagetosum Rauš 1973.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 27.09. 2013., 15 str. Voditelj: Anić, Igor.

42. Balint, Tibor.
Njega mješovitih sastojina hrasta kitnjaka, obične bukve i običnog graba u razvojnim stadijima pomlatka i mladika / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.11. 2012., 134 str. Voditelj: Anić, Igor.

43. Kraljić, Toni.
Strukturne značajke šuma hrasta medunca na otoku Krku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2012., 47 str. Voditelj: Anić, Igor.

44. Maras, Milan.
Struktura sastojine crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na području šumarije Karlobag / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.05. 2012., 18 str. Voditelj: Anić, Igor.

45. Marošević, Damir.
Njega čišćenjem i prorjedom u mladicima i mladim sastojinama hrasta lužnjaka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.09. 2012., 37 str. Voditelj: Anić, Igor.

46. Ognjenović, Mladen.
Njega čišćenjem u mladiku hrasta lužnjaka / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.09. 2012., 20 str. Voditelj: Anić, Igor.

47. Santro, Igor.
Struktura sastojine hrasta lužnjaka u razvojnom stadiju mladika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2012., 32 str. Voditelj: Anić, Igor.

48. Stožicki. Ivica.
Utjecaj načina osnivanja na strukturne značajke sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u poplavnom području gornje Posavine / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 03.02. 2012., 107 str. Voditelj: Anić, Igor.

49. Tirić, Matej.
Njega sastojina hrasta lužnjaka čišćenjem / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2012., 30 str. Voditelj: Anić, Igor.

50. Tomislav, Jagić.
Prva proreda u mladoj sastojini hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 12.07. 2012., 22 str. Voditelj: Anić, Igor.

51. Vrbanić, Igor.
Njega čišćenjem i prorjedom u mladicima i mladim sastojinama obične bukve / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.04. 2012., 27 str. Voditelj: Anić, Igor.

52. Bilušić, Katarina.
Šumskouzgojne značajke park-šume Šubićevac / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2011., 21 str. Voditelj: Anić, Igor.

53. Hrvoj, Božidar.
Struktura sastojine hrasta kitnjaka i obične bukve u razvojnom stadiju mladika / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2011., 20 str. Voditelj: Anić, Igor.

54. Kramarić, Ivica.
Prva prorjeda u mladoj sastojini hrasta lužnjaka i običnog graba / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 24.06. 2011., 58 str. Voditelj: Anić, Igor.

55. Novosel, Mišo.
Njega čišćenjem u sastojinama hrasta kitnjaka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2011., 31 str. Voditelj: Anić, Igor.

56. Šop, Edi.
Struktura sastojine obične jele u G. j. Rastovka-Kuterevske kose, Šumarija Otočac / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 15.11. 2011., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

57. Stupalo, Sanja.
Melioracija submediteranskog krša crnim borom (Pinus nigra Arn.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.09. 2011., 33 str. Voditelj: Anić, Igor.

58. Šušnjić, Vojislav.
Strukturne i regeneracijske značajke sastojina hrasta lužnjaka i običnog graba u šumi posebne namjene Bedenik / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.12. 2011., 87 str. Voditelj: Anić, Igor.

59. Andrić, Ivan.
Struktura i prirodno pomlađivanje nizinskih šuma na području Lipovljana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 28.10. 2010., 48 str. Voditelj: Anić, Igor.

60. Balažić, Matija.
Njega proredom u sastojini srebrnolisne lipe na Bilogori / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 21.4. 2010., 34 str. Voditelj: Anić, Igor.

61. Barić, Andrej.
Strukturne značajke sastojina obične breze na poljodjelskim površinama Gorskog kotara / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 24.09. 2010., 50 str. Voditelj: Anić, Igor.

62. Begić, Matej.
Prva proreda u mladim bukovim sastojinama na Papuku / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20. 4. 2010., 35 str. Voditelj: Anić, Igor.

63. Beljan, Karlo.
Strukturne značajke bukove prašumske sastojine Kuta na Žumberku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 24.09. 2010, 56 str. Voditelj: Anić, Igor.

64. Družinić, Ivan.
Šumskouzgojni postupci u privatnim šumama Hrvatskog zagorja / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2010., 27 str. Voditelj: Anić, Igor.

65. Jendrijev, Marin.
Strukturne značajke sastojina crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) na području đurđevačke Podravine / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 15.03. 2010., 39 str. Voditelj: Anić, Igor.

66. Kovačević, Ivica.
Struktura sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.09. 2010., 20 str. Voditelj: Anić, Igor.

67. Magdić, Nikola.
Prirodno pomlađivanje bukovih šuma Nacionalnog parka Plitvička jezera na malim površinama / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 11.03. 2010., 63 str. Voditelj: Anić, Igor.

68. Marošević, Damir.
Utjecaj mikroreljefa na šumskouzgojne značajke posavskih šuma / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 24.09. 2010., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

69. Martinović, Tomislav.
Utjecaj podzemne vode na uspijevanje klonova topola na području valpovačke Podravine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2010., 42 str. Voditelj: Anić, Igor.

70. Mikac, Stjepan.
Strukturna i regeneracijska dinamika bukovo-jelove prašume Čorkova uvala / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 13.05. 2010., 159 str. Voditelj: Anić, Igor.

71. Nakić, Zoran.
Strukturne značajke sastojina običnog bora (Pinus sylvestris L.) na području Male Kapele / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 17.12. 2010., 49 str. Voditelj: Anić, Igor.

72. Rosandić, Tihomir.
Utjecaj načina osnivanja na strukturne značajke mladih sastojina hrasta lužnjaka / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.06. 2010., 113 str. Voditelj: Anić, Igor.

73. Santro, Igor.
Klasifikacija stabala u sastojini / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2010., 17 str. Voditelj: Anić, Igor.

74. Šmidlehner, Josip.
Struktura sastojine crne johe u šumskom predjelu Crni jarki / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 15.07. 2010., 23 str. Voditelj: Anić, Igor.

75. Tirić, Matej.
Njega proredom u sastojini hrasta kitnjaka i običnog graba / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 29.09. 2010., 24 str. Voditelj: Anić, Igor.

76. Nekvapil, Nenad.
Utjecaj tehnologije rada u dovršnom sijeku na kvalitetu pomlatka / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 11.12. 2009., 91 str. Voditelj: Anić, Igor.

77. Novoselec, Ivan.
Prva prorjeda u mladoj bukovoj sastojini / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 20 str. Voditelj: Anić, Igor.

78. Novosel, Mišo.
Struktura sastojine hrasta kitnjaka i obične bukve u razvojnom stadiju mladika / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 21 str. Voditelj: Anić, Igor.

79. Prebeg, Marko.
Struktura dinarske bukovo-jelove prašume u posljednjih pedeset godina / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 24.11. 2009., 30 str. Voditelj: Anić, Igor.

80. Rački, Ivan.
Struktura gospodarene i negospodarene jelovo-smrekovo-bukove sastojine (Blecho-Abietetum Ht. 1950) / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 33 str. Voditelj: Anić, Igor.

81. Ranković, Tanja.
Struktura preborne bukovo-jelove sastojine (Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992) / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.03. 2009., 30 str. Voditelj: Anić, Igor.

82. Šegota, Dalibor.
Struktura sastojine obične jele u šumskom kompleksu Škamnica, šumarija Brinje / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 08.12. 2009., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

83. Štimac, Milan.
Utjecaj njege šuma na strukturne značajke ličkih panjača / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.10. 2009., 139 str. Voditelj: Anić, Igor.

84. Stupalo, Sanja.
Šumskouzgojne značajke sastojina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) u park-šumi Marjan / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.10. 2009., 25 str. Voditelj: Anić, Igor.

85. Zatezalo, Goran.
Njega mlade bukove sastojine proredom / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 07.09. 2009., 36 str. Voditelj: Anić, Igor.

86. Beljan, Karlo.
Šumskouzgojna svojstva pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 19.09. 2008, 19 str. Voditelj: Anić, Igor.

87. Martinović, Tomislav.
Poplavne šume hrvatskog Podunavlja / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 02.10. 2008., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

88. Nakić, Zoran.
Gospodarenje običnom bukvom u Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Šumarski fakultet, 26.09. 2008., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

89. Perković, Marko.
Prirodno pomlađivanje bukovo-jelovih šuma na rubnom pojasu autoceste Zagreb-Rijeka / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.04. 2008., 28 str. Voditelj: Anić, Igor.

90. Šarić, Ivo.
Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra Arnold ssp. dalmatica (Vis.) Franco) / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 20.10. 2008., 33 str. Voditelj: Anić, Igor.

91. Starčević, Ante.
Struktura smrekovo-jelovo-bukove sastojine prijelaznog karaktera u prašumi Čorkova uvala / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.1. 2008., 31 str. Voditelj: Anić, Igor.

92. Vasić, Zoran.
Struktura sastojina formiranih revitalizacijom nakon sušenja hrasta lužnjaka / magistarski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 16.05. 2008., 132 str. Voditelj: Anić, Igor.

93. Ostrogović, Maša Zorana.
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka na malim površinama / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 14.9. 2007., 49 str. Voditelj: Anić, Igor.

94. Pandur, Zdravko.
Analiza pomladne jezgre u staroj sastojini hrasta lužnjaka i običnog graba / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 21.2. 2007., 26 str. Voditelj: Anić, Igor.

95. Petranović, Iva.
Struktura bukovo-jelove sastojine prije i nakon doznake / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 18.11. 2007., 42 str. Voditelj: Anić, Igor.

96. Blašković, Marinko.
Šumskouzgojni postupci u bukovoj sastojini raznodobne strukture / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 21.9. 2006., 40 str. Voditelj: Anić, Igor.

97. Radošević, Marko.
Usporedba prirodnog pomlađivanja u gospodarenim i negospodarenim bukovo-jelovim šumama / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 04.10. 2006., 35 str. Voditelj: Anić, Igor.

98. Sever, Krunoslav.
Utjecaj metode prorjede na strukturne značajke sastojine hrasta kitnjaka i običnoga graba / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.05. 2006., 68 str. Voditelj: Anić, Igor.

99. Sever, Krunoslav.
Utjecaj metode prorede na strukturne značajke sastojine hrasta kitnjaka i običnoga graba / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 25.05. 2006., 68 str. Voditelj: Anić, Igor.

100. Tijardović, Igor.
Strukturne značajke sastojine crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) na posavskom barskom staništu / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 15.02. 2005., 40 str. Voditelj: Anić, Igor.

101. Benković, Zlatko.
Utjecaj crnog bora (Pinus nigra Arn.) na biološku sanaciju kamenoloma / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 23.06. 2004., 31 str. Voditelj: Anić, Igor.

102. Kučinić, Dalibor.
Usklađivanje oplodnih sječa sa strukturom mladog naraštaja u bukovim sastojinama / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 19.11. 2004., 29 str. Voditelj: Anić, Igor.

103. Antolić, Mario.
Strukturne osobine i uzgojni postupci u šumskim kulturama američkog borovca i obične smreke / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 22.07. 2002., 30 str. Voditelj: Matić, Slavko.

104. Bogdanović, Kazimir.
Pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka u spačvi / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 11.6. 2002., 35 str. Voditelj: Matić, Slavko.

105. Cetinjanin, Danijela.
Struktura i pomlađivanje bukovih sastojina ogulinskoga kraja / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 16.01. 2002., 40 str. Voditelj: Matić, Slavko.

106. Žalac, Tihomir.
Šumsko-uzgojne značajke sastojine hrasta lužnjaka podignute sadnjom na nasipe / diplomski rad.
Zagreb : Šumarski fakultet, 3.6. 2002., 31 str. Voditelj: Matić, Slavko.