crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ivana Štimac Grandić
(220513)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bjelanović, Adriana; Franković, Tomislav; Štimac Grandić, Ivana.
Učinci prilagodbi dinamičkog E-modula drva na referentne sadržaj vlage i temperaturu u razredbi malobrojnih greda. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 71(2019) (2018/2019) , 2; 125-135 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
ESTIMATION OF DAMAGE SEVERITY USING SPARSE STATIC MEASUREMENT. // Journal of Civil Engineering and Managament. 23 (2017) , 2; 213-221 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Grandić, Davor; Šćulac, Paulo; Štimac Grandić, Ivana.
Shear resistance of reinforced concrete beams in dependence on concrete strength in compressive struts. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 22 (2015) , 4; 925-934 (izvorni znanstveni članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Štimac Grandić, Ivana.
Serviceability verification of pedestrian bridges under pedestrian loading. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 22 (2015) , 2; 527-537 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

5. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Berić, Nikola.
Parameters affecting the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force. // Journal of Applied Engineering Science. 13 (2015) , 3; 178-184 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

6. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana.
Evaluation of Torsional Stiffness in Beam and Slab Bridge Decks Based on Load Testing. // International Journal of Civil Engineering. 13 (2015) , 3; 255-266 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

7. Štimac Grandić, Ivana.
INFLUENCE OF SAMPLING INTERVAL ON DEFLECTION-INFLUENCE-LINE-BASED DAMAGE DETECTION IN BEAMS. // Journal of Applied Engineering Science. 12 (2014) , 1; 69-74 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

8. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
Damage quantification reliability in beams using incomplete static information. // Machines, technologies, materials. 8 (2014) , 9; 3-7 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

9. Štimac Grandić, Ivana; Jakovljević, Dario; Grandić, Davor.
Impact of omitting the static component form the design dynamic models of pedestrian load. // Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS. 9 (2014) ; 11-21 (članak, znanstveni). URL link to work

10. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Mužić, Renata.
Određivanje dinamičkog koeficijenta na mostovima. // e-gfos Elektronički časopis građevinskog fakulteta Osijek. 6 (2013) ; 23-33 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

11. Štimac Grandić, Ivana; Kuželički, Lucija.
Mostovi u gornjem toku Rječine. // Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. XVI (2013) ; 313-332 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

12. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Strelec, Iva.
Verification and Improvement of the Continuous Ribbed Bridge Deck Grillage Model Based on Field Testing. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 3; 611-616 (izvorni znanstveni članak, znanstveni). URL link to work

13. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Štimac Grandić, Ivana.
Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 63 (2011) , 1; 1-10 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

14. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana.
Comparison of techniques for damage identification based on influence line approach. // Machines, technologies, materials. 7 (2011) ; 9-13 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

15. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Brezac, Goran.
Određivanje proračunske širine T-presjeka poprečnog nosača rebrastog grednog mosta. // e-GFOS. 2 (2011) , 3; 39-52 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

16. Štimac Grandić, Ivana; Ivančić, Ana; Liker, Bojan.
Parametric analysis of wind action on slab bridge deck. // Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici. 31 (2011) , 1; 45-54 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

17. Štimac Grandić, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, ivica.
Otkrivanje oštećnja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba. // Gradevinar. 61 (2009) , 3; 231-241 (članak, znanstveni). URL link to work

18. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica; Mihanović, Ante.
Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba. // Građevinar. 59 (2007) , 12; 1053-1066 (članak, znanstveni). URL link to work

19. Štimac, Ivana; Meštrović, Darko; Kožar, Ivica.
Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem. // Građevinar. 56 (2004) , 6; 347-353 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Štimac Grandić, Ivana; Franković, Tomislav; Šćulac, Paulo; Komadina, Toni.
OPERACIONALNA MODALNA ANALIZA NATHODNIKA MALONJI. // Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). XX (2018) ; 141-157 (članak, stručni). URL link to work

2. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
Novo građevinsko tehničko zakonodavstvo u Hrvatskoj. // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 2 (2011) , 2; 111-121 (članak, stručni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Berić, Nikola.
Parameters affecting on the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force // SPB 2015 Proceedings / Tornabene, Francesco (ur.).
Bologna : Societa Editrice Escalapio, 2015. 18-19 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
Simplification of calculation of wind action on piers with rounded corners cross section // Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019: Challenges in Design and Management of Structures / Mandić Ivanković, Ana ; Kušter Marić, Marija ; Strauss, Alfred ; Kišiček, Tomislav (ur.).
Paris, France : RILEM Publications S.A.R.L., 2019. 10-17 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Bjelanović, A.; Franolić, F.; Franković, T.; Štimac Grandić, I.
Parametric analysis of pedestrian timber beam bridges and selection of their optimal design // Proceedings of 5th International conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA-2018) / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : University in Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Department of Transportation, 2018. (65)-(72) (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Čepić, Nina.
Simplified procedure for maximum acceleration determination on simple bridge structures // Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018 / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. 87-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

4. Bjelanović, Adriana; Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
Mehanička svojstva i razredba konstrukcijskog drva – primjena nerazornih i razornih testova // Zbornik radova GNP-2016 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Podgorica : Građevinski fakultet, Univerzitet u Podgorici, 2016. 33-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bjelanović, Adriana; Štimac Grandić, Ivana; Stošić, Ana.
Nerazorna ispitivanja u ocjeni stanja i razredbi novog i ugrađenog konstrukcijskog drva // Zbornik radova GNP 2016 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Podgorica : Unverzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2016. 775-782 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Štimac Grandić, Ivana, Baltić, Sandra.
VREDNOVANJE POJEDNOSTAVLJENOG MODELA PJEŠAČKOG OPTEREĆENJA ZA PROVJERU GSU NA JEDNOSTAVNIM PJEŠAČKIM MOSTOVIMA // ZBORNIK RADOVA GNP 2016 / GNP 2016 PROCEEDINGS / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Podgorica : UNIVERZITET CRNE GORE, Građevinski fakultet, 2016. 289-296 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

7. Štimac Grandić, Ivana; Drobac, Jug; Grandić, Davor.
Proračun vertikalnih ubrzanja na pješačkom mostu prema različitim modelima pješačkog dinamičkog opterećenja // ZBORNIK RADOVA GNP 2014 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2014. 855-862 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

8. Štimac Grandić, Ivana; Kuželički, Lucija.
Mostovi preko Rječine na lokaciji današnjeg Titovog trga – povijesni pregled // V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva - Zbornik radova / Palinić, Nana ; Rotim Malvić, Jasna ; Đekić, Velid (ur.).
Rijeka : PRO TORPEDO Rijeka, 2014. 187-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

9. Štimac Grandić, Ivana; Ardalić, Zoran; Šćulac, Paulo.
Valorization of various grillage models of underpass based on field test // Zbornik radova GNP 2012 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Žabljak : Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet, 2012. 361-366 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

10. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Štimac Grandić Ivana.
Deflection of reinforced concrete beams simultaneously subjected to sustained load and reinforcement corrosion // Congress Papers ; Paper No 177 / G. C. Giuliani (ur.).
Milano : SEWC, 2011. 1-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

11. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana.
COMPARISON OF TECHNIQUES FOR DAMAGE IDENTIFICATION BASED ON INFLUENCE LINE APPROACH // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering.
Varna : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2011. 53-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

12. Grandić, Davor; Štimac Grandić, Ivana; Latić, Vildana.
Experimental Determination of Torsional Stiffness in Ribbed Bridge Deck // Road and Rail Infrastructure / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. 489-494 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

13. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor.
Evaluation of Structural Damage in Beam Structures using the Strain Energy Method // Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology (CST 2010) ; Paper No 62 / Topping, B.H.V. ; Adam, J.M. ; Pallarés, F.J. ; Bru, R. ; Romero, M.L. (ur.).
Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2010. 1-11 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

14. Štimac Grandić, Ivana; Pecak, Tatjana.
IMPROVEMENT OF STRAIN ENERGY DAMAGE DETECTION METHOD BY USING INTERPOLATION FUNCTION // GNP 2010 - Treći internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa", zbornik radova, knjiga 1.
Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2010. 138-188 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

15. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica, Mihanović, Ante.
Detection of structural damage in beam structures by changes in strains // Book of Abstracts / Koštial, Pavol (ur.).
Puchov : UKC ZSVTS, 2007. 38-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

16. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica; Mihanović, Ante.
INFLUENCE OF NEOPRENE BEARINGS ON DAMAGE DETECTION IN BEAM STRUCTURES // Fifth International Congress, Mechanical Engineering tecgnologies´06 (Volume 3) / Prof. Dr. Kamen Veselinov (ur.).
Varna : Scientific-Technical Union of mechanical Engineering, 2006. 38-41 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

17. Štimac, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica.
Damage Detection from Analysis of Displacement Influence Lines // Bridges : proceedings of the International Conferences on Bridges / Radić, Jure (ur.).
Zagreb : Secon HDGK, 2006. 1001-1008 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

18. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica.
Dynamic Analysis of Beam-like Bridge Structures Due to Moving Loads // 5th International Conference of PHD Students / Lehoczky, Laszlo ; Kalmar, Laszlo (ur.).
Miskolc : University of Miskolc, 2005. 193-198 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

19. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica.
Damage Detection from Displacement-in-time Function // Proceding of the 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics (YSESM) / Freddi, Alessandro (ur.).
Bologna, 2005. 3-4 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

20. Štimac, Ivana; Meštrović, Darko; Rak, Mladenko.
Dynamic Analysis of Loads Moving Over Structures // Proceedings of the 3rd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics / Freddi, Alessandro (ur.).
Bologna : Bologna University, 2004. 85-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

21. Kožar, Ivica; Štimac, Ivana.
Numerical Modelling of Beam Wave Equation // 1. Simpozij Računalstvo u graditeljstvu : povodom 40. obljetnice računalstva na Građevinskom fakultetu : zbornik radova = 1st Symposium Computing in Engineering : celebrating 40th anniversary of computing at the Faculty of Civil Engineering : proceedings / Herman, Krešimir (ur.).
Zagreb : Građevinski fakultet, 2003. 33-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Štimac Grandić, Ivana; Škarić, Andrea.
Usporedba modela opterećenja za kontinuirani pješački tok // EU i hrvatsko graditeljstvo - Zbornik radova Sabora hrvatskih graditelja 2016 / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2016. 313-322 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Štimac Grandić, Ivana; Karleuša, Barbara.
Studiji građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci // ZBORNIK RADOVA GNP 2014 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.).
Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2014. 2145-2154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada

3. Štimac Grandić, Ivana; Ferenčić, Daniela; Grandić, Davor; Šculac, Paulo.
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje // Graditeljstvo - poluga razvoja / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2012. 299-310 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Štimac, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica.
Uporaba utjecajnih linija progiba za otkrivanje oštećenja na grednim konstrukcijama // Prvi sabor hrvatskih mostograditelja / Radić, Jure (ur.).
Zagreb : Secon, HDGK, 2005. 747-754 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Baltić, Sandra; Frohner, Andreas; Štimac Grandić, Ivana.
Determination of force coefficients for wind force calculation by Computational Fluid Dynamics // Book of Extended Abstracts – My First Conference 2017. / Kvaternik, Sandra ; Torbarina, Fran ; Vitali, Natalija ; Čanađija, Marko ; Travaš, Vanja ; Vukelić Goran (ur.).
Rijeka : Faculty of Engineering, Rijeka, 2017. 8-9 (predavanje,domaća recenzija,znanstveni).

2. Kožar, Ivica; Štimac, Ivana.
Dynamic Analysis of Loads Moving Over Structures // 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics (ICCSM) : Extended Abstracts / Matejiček, Franjo (ur.).
Zagreb : Croatian Society of Mechanics, 2003. 107-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Štimac Grandić, Ivana.
Mostovi na Rječini // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Štimac Grandić, Ivana.
Vibracije konstrukcija i konstrukcijskih elemenata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

3. Štimac Grandić, Ivana.
Mostovi na Mrtvom kanalu i Rječini // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Štimac, Ivana.
UPORABA UTJECAJNIH LINIJA PROGIBA U OTKRIVANJU OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJA / doktorska disertacija.
Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, 30.01. 2006., 139 str. Voditelj: Mihanović, Ante.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Štimac, Ivana.
Analiza mostovskih konstrukcija pobuđenih pokretnom masom / magistarski rad.
Zagreb : Građevinski fakultet, 14.02 2003., 89 str. Voditelj: Meštrović, Darko.
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Marin, Lorna.
Postupci izgradnje mostova metodom potiskivanja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 06.09. 2018, 23 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

2. Martinac, Olja.
Postupci izgradnje rebrastih grednih mostova / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinksi fakultet, 06.09. 2018, 36 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

3. Paparić, Katarina.
Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara na jednostavnim konstrukcijskim sustavima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 10.07. 2018, 98 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

4. Ribar, Matej.
Masivni mostovi na autocestama / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 04.07. 2018, 30 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

5. Roce, Elena.
Projekt pješačkog mosta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet u Rijeci, 14.11. 2018, 136 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

6. Baltić, Sandra.
Determination of force coeficients for wind force calculation by computation fluid dynamics / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 10.07. 2017, 50 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

7. Čepić, Nina.
Pojednostavljeni model dinamičkog pješačkog opterećenja mostova / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet u Rijeci, 07.07. 2017., 51 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

8. Jelenić, Martina.
Suvremeni plutajući mostovi / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 20.09. 2017, 25 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

9. Komadina, Toni.
Operacionalna modalna analiza nathodnika Malonji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 17.11. 2017, 78 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

10. Rakić, Ivana.
Dinamičko ispitivanje mosta Malonji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 8.03. 2017, 65 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

11. Škarić, Andrea.
Dinamičko ispitivanje i modalna analiza Ribarevog mosta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet u Rijeci, 10.07. 2017, 118 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

12. Vorkapić, Andrej.
Ispitivanje spregnutih staklenih elemenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 10.07. 2017, 64 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

13. Baltić, Sandra.
Valorizacija i poboljšanje dinamičkog pješačkog modela baziranog na nepokretnoj pulsirajućoj sili za provjeru graničnog stanja uporabljivosti pješačkih mostova / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevisnki fakultet, 16.07. 2015, 45 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

14. Berić, Nikola.
Određivanje faktora redukcije između amplitude pokretne i stacionarne pulsirajuće sile u modelima dinamičkog pješačkog opterećenja / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : građevinksi fakultet, 16.07. 2015, 26 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

15. Škarić, Andrea.
Usporedba dinamičkog odziva jednorasponskog pješačkog mosta za različite modele dinamičkog pješačkog opterećenja za grupu pješaka i kontinuirani pješački tok / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevisnki fakultet, 16.07. 2015, 76 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

16. Jakovljević, Dario.
Usporedba najvećih ubrzanja rasponskog sklopa mosta primjenom eksperimentalnih i normativnih modela dinamičke pješačke sile / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 09.07. 2014, 84 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

17. Nekoksa, Ivana.
Usporedba različitih modela dinamičkog pješačkog opterećenja pješačkog mosta za grupu pješaka i kontinuirani pješački tok / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 11.09. 2014., 30 str. Voditelj: Štimac grandić, Ivana.

18. Brezetić, Ivica.
Oblikovanje potpora mosta / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 06.09. 2013, 30 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

19. Mikelić, Marin.
Plutajući mostovi / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 27.09. 2013, 22 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

20. Ardalić, Zoran.
Valoriziranje različitih roštiljnih proračunskih modela na temelju provedenih terenskih ispitivanja podvožnjaka Vrata 1 / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 04.03. 2011, 109 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

21. Brezac, Goran.
ODREĐIVANJE SUDJELUJUĆE ŠIRINE POPREČNOG NOSAČA REBRASTOG GREDNOG MOSTA IZ 2D PRORAČUNSKOG MODELA / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 18.07. 2011., 124 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

22. Drobac, Jug.
Proračun graničnog stanja vibracija na pješačkim mostovima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 15.07. 2011, 67 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

23. Galić, Igor.
DIMENZIONIRANJE RASPONSKE KONSTRUKCIJE KOSOG PLOČASTOG MOSTA / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 20.07. 2011, 75 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

24. Grgurica, Jerko.
Idejno rješenje pješačkog mosta u parku Maksimir / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 30.09. 2011., 44 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

25. Kosanović, Nikola.
RADOVI NA ODRŽAVANJU I SANACIJI KRČKOG MOSTA / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 18.07. 2011, 69 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

26. Kuželički, Lucija.
Mostovi na Rječini i Mrtvom Kanalu / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 30.09. 2011., 172 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

27. Mužić, Renata.
ODREĐIVANJE DINAMIČKOG KOEFICIJENTA NA MOSTU PREKO RIJEKE DRAVE U OSIJEKU / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 18.07. 2011, 75 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

28. Nežić, Daniela.
Mostovi u izvanrednim okolnostima / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 06.07. 2011, 57 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

29. Pranjić, Ivana.
Oblikovanje pješačkih mostova / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 22.09. 2011., 72 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

30. Supičić, Marina.
ANALIZA POSTOJEĆEG MOSTA PREKO MRTVOG KANALA KOD KAZALIŠTA U RIJECI / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 30.06. 2011, 70 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

31. Ivančić, Ana.
Parametarska analiza opterećenja vjetrom pločastog rasponskog sklopa mosta / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 10.09. 2010, 35 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

32. Junašević, Danko.
DIMENZIONIRANJE GLAVNIH NOSAČA REBRSATOG GREDNOG MOSTA UZ VARIRANJE TORZIJSKIH KRUTOSTI / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 24.09. 2010, 216 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

33. Strelec, Iva.
Poboljšani proračunski roštiljni model mosta temeljen na rezultatima statičkih ispitivanja / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 14.10. 2010, 111 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

34. Vale, Petra.
Usporedba glavnih nosača rebrastog grednog mosta dimenzioniranih za različita granična stanja rastlačenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Građevinski fakultet, 13.10. 2010, 246 str. Voditelj: Štimac Grandić, Ivana.

35. Latić, Vildana.
Određivanje torzijskih krutosti rebrastih grednih mostova pri pokusnom opterećenju / diplomski rad.
Rijeka : Građevinski fakultet, 06.11. 2009., 249 str. Voditelj: Grandić, Davor.
Vrh
 
upomoc
foot_4