Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Višnja Bralić
(236715)
Utorak 26. Ožujak 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Bralić, Višnja; Kudiš Burić, Nina.
Istria pittorica : dipinti dal XV al XVIII secolo diocesi Parenzo - Pola .
Rovigno - Trieste : Centro di ricerche storiche/ Centar za povijesna istraživanja, 2006 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bralić, Višnja.
U sjeni Sebastijana Riccija: slikar Girolamo Brusaferro i Otmica Europe iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU u Zagrebu // Sic Ars Deprenditur Arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića / Cvetnić, Sanja ; Pelc, Milan ; Premerl, Daniel (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 103-120.

2. Bralić, Višnja.
Tizianova Sv. Marija Magdalena sa sv. Vlahom, arkanđelom Rafaelom s Tobijom i donatorom između povijesne predaje i novih istraživanja // Restauriranje Tizianove slike iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku / Bralić, Višnja (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2008. Str. 39-56.

3. Bralić, Višnja.
I dipinti ritrovati della cattedrale parentina // Saggi e memorie di storia dell'arte 30 / Pavanello, Giuseppe (ur.).
Venecija : Fondazione Giorgio Cini, 2008. Str. 163-179.

4. Bralić, Višnja.
Johann Carl Loth // Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Bralić, Višnja (ur.).
Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 2005. Str. 45-48.

5. Bralić, Višnja.
Ambrogio Bon // Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Bralić, Višnja (ur.).
Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 2005. Str. 56-60.

6. Bralić, Višnja.
Giovanni Segala // Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Bralić, Višnja (ur.).
Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 2005.. Str. 61-64.

7. Bralić, Višnja.
Francesco Migliori // Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Bralić, Višnja (ur.).
Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 2005.. Str. 80-82.

8. Bralić, Višnja.
Nicola Grassi // Slikarski izvori i tokovi u Zbirci starih majstora. Slike od 16. do 18. stoljeća / Bralić, Višnja (ur.).
Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 2005.. Str. 83-86.

9. Bralić, Višnja.
Slikarstvo XVIII. stoljeća u Istri, Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim otocima // Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Barok i prosvjetiteljstvo (17. i 18. stoljeće) / Golub, Ivan ; Supičić, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti/ Školska knjiga, 2003. Str. 695-702.

10. Cvetnić, Sanja; Mohorovičić, Andre; Bralić, Višnja.
Nebeska roža i človeški kip // Nebeska roža i člpvečki kip / Cvetnić, Sanja ; Mohorovičić, Adre (ur.).
Lepoglava : Turistička zajednica Grada, 1999.. Str. 5-25, 34-37.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bralić, Višnja.
Prilog tumačenju svetačkih vizija na slikama Francesca Zanelle u Bujama. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 55 (2012) ; 47-56 (članak, znanstveni).

2. Bralić, Višnja; Lerotić, Pavao.
"Krist pada pod križem" iz Strossmayerove galerije u Zagrebu: crtica iz povijesti restauriranja baroknog slikarstva u Hrvatskoj. // Portal-Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda. 1 (2010) ; 161-174 (članak, znanstveni).

3. Bralić, Višnja.
Majka Božja od Krunice pavlinskog slikara Bonifacija Tacola u Gorenjoj Vasi. // Zbornik Općine Lupoglav. 5 (2005) ; 62-68 (članak, znanstveni).

4. Bralić, Višnja.
Doprinosi opusu Girolama Brusaferra. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 28 (2004) ; 134-145 (članak, znanstveni).

5. Bralić, Višnja; Lerotić, Pavao.
Restauratorski radovi na slici Palme Mlađeg u Svetvinčentu. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 28 (2004) ; 145-158 (članak, znanstveni).

6. Bralić, Višnja; Lerotić, Pavao.
Restauratorski radovi na slikama Gaspara Diziania u Završju. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 26/27 (2003) ; 135-146 (članak, znanstveni).

7. Bralić, Višnja.
Nicolo Bambini u Barbanu. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 44 (2001) ; 93-98 (članak, znanstveni).

8. Bralić, Višnja.
Slike Giuseppea Angelia u Istri. // Peristil. 40 (1997) ; 97-106 (članak, znanstveni).

9. Bralić, Višnja.
Slika Giuseppea Camerate u Poreču. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 38 (1995) ; 111-116 (članak, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Bralić, Višnja.
Slikar Cristoforo Tasca između središtâ i periferije. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. (2014) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Bralić, Višnja.
Maria Maddalena a Dubrovnik. Il restauro del dipinto e alcune questioni attributive // I Convegno internazionale sul restauro. Il restauro in Europa e il contributo degli Schiavoni Molisani / Lalli, C. (ur.).
San Salvo (Chieti) : Linea Grafica editrice, 2008. 129-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Bralić, Višnja.
Ikonografija Marije Magdalene iz Porta na otoku Krku u kontekstu srednjovjekovnog mita o divljem čovjeku // Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne / Milinović, D., Belamarić, J. (ur.).
Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 91-104 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bralić, Višnja.
Motivi iz Ovidijevih Metamorfoza u slikama Giulija Carpionija iz Rijeke // Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenih skupova "dani Cvite Fiskovića" održanih 2003. i 2004. godine / Marković. P., Gudelj J. (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 333-340 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bralić, Višnja.
Dvije slike Giovannija Segale u Rovinju // Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću / Marković, Vladimir, Prijatelj-Pavičić, Ivana (ur.).
Split, 2007. 203-213 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bralić, Višnja.
Motivi iz Ovidijevih Metamorfoza u slikama Giulia Carpionia iz Rijeke // RENESANSA I RENESANSNE UMJETNOSTI HRVATSKE.
Zagreb, 2004. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bralić, Višnja.
Neka zapažanja o povijesti restauriranja i slikarskoj tehnici Tizianove "Mandaljene" u Dubrovniku // Zbornik I. Kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Reberski, Ika ; Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2003. 182-193 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bralić, Višnja.
Prilozi poznavanju mletačkog slikarstva u Novigradu // Novigrad-Cittanova 599-1999. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa / Ziherl, Jerica (ur.).
Novigrad : Pučko otvoreno učilište Novigrad-Cittanova, 2002. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bralić, Višnja.
Slike Giuseppea Camerate u crkvi sv. Servola u Bujama // Zbornik POU / Lorella Limoncin-Toth (ur.).
Buje : Narodno sveučilište, 1999. 119-130 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bralić, Višnja.
Nuovi contributi alla conoscenza della pittura veneziana del tardo Seicento e Settecento in Dalmazia e nel Quarnero // Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnosni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Bralić, Višnja.
Barokno slikarstvo u sjevernojadranskoj Hrvatskoj - slikari, radonice, utjecaji / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.3. 2012, 374 str. Voditelj: Marković, Vladimir.
 
  Magistarski radovi
 

1. Bralić, Višnja.
Oltarne slike 18. stoljeća u Istri / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.12. 2000., 354 str. Voditelj: Marković, Vladimir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bralić, Višnja.
Slika Francesca Ugheta u franjevačkoj crkvi na Košljunu, 2005. (stručni rad).

2. Bralić, Višnja.
...del Navegar Pitoresco Djela mletačkih slikara 17. stoljeća u Istri restaurirana u Hrvatskom restauratorskom zavodu, 2003. (katalog izložbe).

3. Bralić, Višnja.
Zdrava morska zvezda (Ave maris stella) - prilog poznavanju portretne vrste u pavlinskom slikarstvu Istre, 1999. (prilog u katalogu izložbe).