crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Nataša Vlah
(260962)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Vlah, Nataša.
Poželjna ponašanja mladih u konfliktima .
Zagreb : Biakova d.o.o,, 2013 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kovačić, Emina; Vlah, Nataša.
Strategije u poučavanju učenika s teškoće pažnje – samoprocjena učitelja // Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije / Turk, Marko (ur.).
Rijeka : Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2018.

2. Vlah, Nataša; Grbić, Sanja.
Kako nastavnici u Hrvatskoj procenjuju sopstvenu praksu u poučavanju učenika sa teškoćama u ponašanju // Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih / Đević, Rajka ; Gutvajn, Nikoleta (ur.).
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2018. Str. 75-93. prilozen text radaURL link to work

3. Vlah, N.
Theoretical frame, some current obtained data and further plans of the project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions // Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood / Vujičić, L., Holz, O., Matjaž, D., Michielsen, M. (ur.).
Vien : Lit Verlag GmbH & Co. KG, 2017. Str. 327-339. prilozen text rada
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 479-493 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Velki, Tena; Vlah, Nataša; Kovačević, Irena.
TEACHERS' EDUCATIONAL AND MISBEHAVIOR MANAGEMENT STRATEGIES IN WORKING WITH PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH ATTENTION DEFICITS. // Education and New Developments. 2 (2019) ; 321-325 (članak, znanstveni).

2. Skočić Mihić, Sanja; Vlah, Nataša; Šokić, Marina.
Stavovi odgajatelja i učitelja prema inkluziji djece s oštećenjem sluha. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 54 (2018) , 1; 69-82 (prethodno priopćenje, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

3. Vlah, Nataša; Sekušak-Galešev, Snježana; Skočić Mihić, Sanja.
Povezanost obilježja razrednika i učenika u procjeni simptoma nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti povezanih s ADHD poremećajem. // Socijalna psihijatrija. 46 (2018) , 4; 372-389 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

4. Vlah, N., Rotim, A., Mataija, T.
Evaluacija tematskih radionica muzejskog programa Čudotvornica. // Odgojno-obrazovne teme. 1 (2018) , 1-2; 99-121 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Tatalović Vorkapić, Sanja; Slaviček, Maja; Vlah, Nataša.
STRENGTHS AND DIFFICULTIES IN CROATIAN PRESCHOOL CHILDREN: VALIDATION OF THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 53 (2017) , Suppl.; 231-243 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Vlah, Nataša; Ferić, Martina.
The Need for Additional Support for Nursery School Children and the Reasons Why it is not Provided: a Teachers’ Perspective. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 158 (2017) , 4; 461-481 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

7. Vlah, Nataša; Međimorec Grgurić, Petra; Baftiri, Đana.
Relationship of demographic and professional characteristics of vocational school teachers to their attitudes towards educational inclusion. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 53 (2017) , 1; 86-100 (članak, znanstveni). URL link to work

8. Vlah, Nataša; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Trauma symptoms, perceived social support, emotional competence and self-esteem as predictors of behavioural styles used by future nursery school teachers in social conflicts. // Psihologijske teme. 26 (2017) , 2; 397-417 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

9. Vlah, Nataša; Jančec, Lucija; Čepić, Renata.
Teachers' Attitudes towards Behaviour Patterns in Social Conflicts in Primorsko-Goranska County in Croatia. // Center for Educational Policy Studies Journal. 5 (2015) , 4; 109-124 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

10. Vejo, Edina; Vlah, Nataša; Durmić, Azemina.
Komparativna studija stavova prema kooperaciji u socijalnim sukobima između bosanskih, hrvatskih i pakistanskih učitelja. // Znakovi i vremena. 17 (2014) , 65-66; 115-128 (članak, znanstveni).

11. Vlah, Nataša; Perger, Sandra.
Povezanost vršnjačkog nasilja s percipiranom školskom klimom kod učenika osnovne škole. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 22 (2014) , 1; 1-25 (članak, znanstveni). prilozen text rada

12. Vlah, Nataša; Rašković, Kosta.
Povezanost između procjene problema u radu s djecom koja manifestiraju emocionalne teškoće i teškoće ponašanja i stavova prema obrascima ponašanja u sukobima kod učitelja razredne nastave. // Pedagogijska istraživanja. 11 (2014) , 1; 141-154 (članak, znanstveni). prilozen text rada

13. Vlah, Nataša, Štifter, Sanja, Bijedić, Meliha.
Some Aspects of the Phenomenology of Risk Behavior at Preschool Age. // Defektologija. 20 (2014) , 2; 130-136 (članak, znanstveni). prilozen text rada

14. Vlah, Nataša.
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 154 (2013) , 1-2; 149-166 (članak, znanstveni). URL link to work

15. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vlah, Nataša; Mejovšek, Milko.
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima. // Suvremena psihologija. 15 (2012) , 2; 141-156 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

16. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vlah, Nataša; Vujičić, Lidija.
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 2 (2012) , 28; 130-144 (prethodno priopćenje, znanstveni).

17. Vlah, Nataša; Pinoza Kukurin, Zorina.
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 153 (2012) , 1; 39-53 (članak, znanstveni). URL link to work

18. Vlah, Nataša; Tatalović Vorkapić Sanja.
Samopercepcija socijalnog ponašanja kao prediktor stava prema obrascu ponašanja u socijalnim sukobima adolescenata. // Kriminalističke teme Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 12 (2012) , 3-4; 165-183 (članak, znanstveni).

19. Vlah, Nataša.
Relacije između stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i razina poremećaja u ponašanju adolescenata. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 19 (2011) , 1; 15-26 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

20. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 47 (2011) , 1; 31-40 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

21. Vejo, Edina; Vlah, Nataša.
Relationship Between Universal Religious and Moral Norms and Attitudes Towards Ecological and Demographic Development Aspects (Selfstatement of Students in Zenica, Bosnia and Herzegovina). // IJBAS: International Journal of Basic and Applied Sciences. 10 (2010) , 6; 64-69 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

22. Vlah, Nataša.
Pojam i struktura socijalnog sukoba. // Odgojne znanosti. 12 (2010) , 2 (20); 373-384 (članak, znanstveni). URL link to work

23. Vejo, Edina; Vlah, Nataša.
Moralna uvjerenja i stavovi prema obrascima rjesavanja sukoba u svjetlu teorije društvenog kapitala. // Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. 7 (2009) ; 45-63 (članak, znanstveni). URL link to work

24. Mirolović Vlah, Nataša.
Spolne razlike u vrijednostima osobnog identiteta i stavovima o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 41 (2005) , 2; 37-48 (članak, znanstveni).

25. Vlah, Nataša.
Stavovi o sukobima i razine poremećaja u ponašanju mladih. // Kriminologija i socijalna integracija. 12 (2004) , 2; 109-116 (članak, znanstveni).

26. Vlah, Nataša.
Neki aspekti socijalnih sukoba. // Napredak. 146 (2004) , 2; 220-229 (pregledni rad, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vlah, Nataša; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata. // Napredak. 152 (2011) , 1; 61-73 (članak, stručni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Vlah, Nataša.
Summary of research results derived of a project the risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions 2013-2017 // Kniga sažetaka / Sanja Tatalović Vorkapić (ur.).
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vejo, Edina; Vlah, Nataša; Pehlić, Izet.
Socijalni sukobi i održivi razvoj // „KVALITET 2009“.
(poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vlah, Nataša; Živić Đurović, Marijana.
Stavovi prema nekim aspektima održivog razvoja: spolne razlike kod riječkih studenata // 15. Međunarodni znanstveni skup „Društvo i tehnologija 2008“.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vlah, Nataša; Vejo, Edina.
Održivi razvoj i socijalni sukobi // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko (ur.).
Rijeka, 2008. 251-257 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vlah, Nataša; Vejo, Edina.
Latentni faktori društvenog i ekološkog razvoja: regionalna komparacija // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, prvi svezak / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.).
Rijeka, 2008. 333-339 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Družinec, Vlatka; Vlah, Nataša.
Obrasci ponašanja u sukobima učenika osnovne škole - prijedlog mejrne skale // Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse.
110-118 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Vlah, Nataša; Pejić Papak, Petra.
Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju:učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći // Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje.
119-128 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Velki, Tena; Vlah, Nataša; Kovačević, Irena.
TEACHERS' EDUCATIONAL AND MISBEHAVIOR MANAGEMENT STRATEGIES IN WORKING WITH PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH ATTENTION DEFICITS // END - Book of abstract / Carmo, Mafalda (ur.).
Lisabon : World Institute for Advanced Research and Science, 2019. 126-126 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Družinec, V; Velan; D., Vlah; N.
Strategije odgojiteljice u facilitiranju socijalnih interakcija djece u vrtiću // Book of abstracts.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Vlah, N., Skočić Mihić, S., Šokić, M., Herega, D.
ATTITUDES OF PRESCHOOL EDUCATORS AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS THE INCLUSION OF CHILDREN AND STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS IN REGULAR EDUCATIONAL INSTITUTIONS // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017 / Gordana Hržica, Ivana Jeđud Borić (ur.). - Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No. , 2017. 20-21.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Vlah, Nataša.
Internalizirani i eksternalizirani problemi predškolske djece s obzirom na djetetov temperament i roditeljska ponašanja // Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb, 2017. 103-103 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Tatalović Vorkapić, Sanja; Slaviček, Maja; Vlah, Nataša.
Strengths and difficulties in Croatian pre-school children: Validation study // The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Croatia / Hržica, Jeđud Borić (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, 2017. 87-87 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

6. Vlah, N.
SELF-ASSESMENT OF TEACHER'S EFFICACY IN PRESCHOOL INSTITUTION // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017.
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No., 2017. 197-198 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

7. Vlah, N., Križić, K.
COACHES' PERCEPTIONS OF THE BENEFITS AND CHALLENGES IN IMPROVING CAPOEIRA TRAINING // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017 / Gordana Hržica, Ivana Jeđud Borić (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No., 2017. 200-200 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

8. Vlah, N., Pavlović, R., Majić, D.
RISK FACTORS AND PROSOCIAL TENDENCIES AMONG STUDENTS ENROLLED IN PRIMARY SCHOOL DAY INTERVENTION PROGRAM // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017 / Gordana Hržica, Ivana Jeđud Borić (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No, 2017. 189-190 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

9. Vlah, N., Raguž, A.
PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES's PERCEPTION OF SUPPORT AND BELIEFS ABOUT SEEKING FOR PROFESSIONAL HELP // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017 / Gordana Hržica, Ivana Jeđud Borić (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No., 2017. 20-21 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

10. Vlah, N., Smojver Ažić, S., Dorčić Martinac, T.
Risk for Behavioral Problems in the Early and Pre-School Age: Proposal of Assessment Measure // BOOK OF ABSTRACTS The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb, Croatia, 17 – 19 May, 2017.
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb Scienific series, Book No., 2017. 199-200 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

11. Vlah, N., Međimorec-Grgurić, Baftiri, Đ.
Doprinos obilježja srednjoškolskih nastavnika na stavove prema inkluziji učenika s teškoćama učenja i hiperkinetsko-impulsivni sindromom // Inclusive Education as a Function of the Positive Development of Children / Đević, R, Gutvajn, N., Grbić, S. (ur.).
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Marušić Štimac, O., Vlah, N.
Neka obilježja rizika učenika u potrebi dodatne pomoći u učenju i korekciji ponašanja // 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti, Knjiga sažetaka, ur. Prskalo, I., Cvikić, L..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

13. Vlah, N., Tatalović Vorkapić, S.
Doprinos traumatskih simptoma, socijalne podrške, emocionalne kompetentnosti i samopoštovanja na obrasce ponašanja u sukobima budućih odgajatelja // Knjiga sažetaka, ur. Prskalo, I., Cvikić, L..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

14. Rubeša, A., Vlah, N., Mataija, T.
Evaluacija muzejskih pedagoških aktivnosti // .
(predavanje,sažetak).

15. Vlah, N., Rubeša, A.
Evaluacija muzejskih radionica za učenike razredne nastave u Pomorskom i povijesnom muzeju Primorsko-goranske županije // 9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske ns međunarodnim sudjelovanjem.
(predavanje,sažetak).

16. Vlah, Nataša; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Traumatski simptomi, percepcija socijalne podrške, emocionalna kompetentnost i samopoštovanje kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima budućih odgajatelja // Book of abstracts: The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress / Prskalo, Ivan ; Cvikić, Lidija (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 149-149 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

17. Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Vlah, Nataša.
Analiza roditeljskih zabrinutosti i problema u ponašanju djece jasličke dobi // Knjiga sažetaka: 4. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu / Carović, Ines (ur.).
Čakovec : HURID i MURID, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Vlah, Nataša; Ferić, Martina.
Potreba za dodatno podrškom djeci u dječjim vrtićima grada Rijeke // Knjiga sažetaka 4. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu / Carović, Ines (ur.).
Čakovec : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Međimurska udruga za radu intervenciju u djetinjstvu, 2015. 70-70 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

19. Vlah, Nataša.
Prikaz nacrta istraživanja „Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije“ // Knjiga sažetaka 4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica" / Irma Kovčo Vukadin, Dora Dodig (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2014. 125-126 (predavanje,domaća recenzija,sažetak). prilozen text rada

20. Nataša Vlah; Sanja Smojver-Ažić; Renata Josipović, Romina Srok, Dajana Stjepanović.
Socijalna kompetentnost i eksternalizirani/internalizirani problemi u ponašanju u dječjem vrtiću: povezanost s nekim aspektima odgojnih stilova roditelja i individualne stručne pomoći // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

21. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents // Book of abstracts of the 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences / Milković, Merina ; Doležal, Dalibor ; Hržica, Gordana ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, 2012. 183-183 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Vlah, Nataša.
Procjena učenika strukovnih škola na razinama poremećaja u ponašanju u Primorsko-goranskoj regiji // 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem : 10+snage socijalne pedagogije : Knjiga sažetaka / Ferić Šlehan, M. ; Jandrić Nišević, A. ; Kranželić, V. (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih pedagoga ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 103-103 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

23. Pinoza Kukurin, Zorina; Vlah, Nataša.
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima // Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata.
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije // Zaštita zdravlja djece i mladih- knjiga sažetaka / Pačić- Turk, Ljiljana ; Vlašić- Cicvarić, Inge ; Barušić, Teuta (ur.).
Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2009. 119-119 (poster,sažetak,znanstveni).

25. Vlah, Nataša.
Stav prema pojedinom obrascu rješavanja socijalnih sukoba: Predikcija prema samoprocjenama vrijednosti osobnog identiteta // Plava knjiga.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vlah, Nataša.
Poučavanje učenika s teškoćama pažnje // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).

2. Skočić Mihić, Sanja; Vlah, Nataša; Bošnjak, Ana.
Parents’ Perception on Parent–Teacher Partnerships // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Vlah, Nataša.
Odgoj za snažan identitet djevojčica i dječaka: spremni za budućnost, 2011. (popularan rad). URL link to work

2. Vlah, Nataša.
Spolne razlike u sukobima, 2011. (popularan rad). URL link to work

3. Vlah, Nataša.
Socio-emocionalne vještine kod djece: vlastito roditeljsko iskustvo, 2011. (popularan rad).

4. Vlah, Nataša.
Seksualni odgoj u školama: Netočne informaciju kriju brojne opasnosti, 2011. (popularan rad). URL link to work

5. Vlah, Nataša.
Stavovi studenata: odgovornost za okoliš, 2008. (popularan rad). URL link to work

6. Vlah, Nataša.
Kompulzivno prejedanje: spas u hrani, 2007. (popularan rad). URL link to work

7. Vlah, Nataša.
Važnost pozitivne slike o sebi kod djece i adolescenata: znam da sam dobar, uspješan i voljen, 2007. (popularan rad). URL link to work

8. Vlah, Nataša.
Pravilna prehrana: prejedanje – oblik nasilja prema samom sebi, 2007. (popularan rad). URL link to work

9. Vlah, Nataša.
Nasilničko ponašanje mladih: narušeni sustav vrijednosti, 2007. (popularan rad). URL link to work

10. Vlah, Nataša.
Televizija i odgoj: medijsko opismenjavanje, 2007. (popularan rad). URL link to work

11. Vlah, Nataša.
Nasilje s ekrana: utjecaj okruženja i medija, 2007. (popularan rad). URL link to work

12. Vlah, Nataša.
Suradnja u socijalnim sukobima: gradnja a ne rušenje odnosa, 2006. (popularan rad). URL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4