crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Mate Kapović
(265010)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
Jeziku je svejedno .
Zagreb : Sandorf, 2019 (monografija).

2. Kapović, Mate.
Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika .
Zagreb : Matica hrvatska, 2015 (monografija). prilozen text rada

3. Kapović, Mate.
Čiji je jezik? .
Zagreb : Algoritam, 2011 (monografija). prilozen text rada

4. Kapović, Mate.
Uvod u indoeuropsku lingvistiku : pregled jezikâ i poredbena fonologija .
Zagreb : Matica hrvatska, 2008 (monografija). prilozen text rada
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. The Indo-European Languages / Kapović, Mate (ur.).
London–New York : Routledge, 2017 (monografija).

2. Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology / Matasović, Ranko; Kapović, Mate (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kapović, Mate.
Naglasak u rukopisnom rječniku Bartola Kašića (1599) // Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri / Košutar, Petra ; Kovačić, Mislav (ur.).
Zagreb : Ibis grafika, 2018. Str. 371-384. prilozen text rada

2. Kapović, Mate.
Indo-European languages – introduction // The Indo-European Languages / Kapović, Mate (ur.).
London–New York : Routledge, 2017. Str. 1-9.

3. Kapović, Mate.
Proto-Indo-European phonology // The Indo-European Languages / Kapović, Mate (ur.).
London–New York : Routledge, 2017. Str. 13-60.

4. Kapović, Mate.
Proto-Indo-European morphology // The Indo-European Languages / Kapović, Mate (ur.).
London–New York : Routledge, 2017. Str. 61-110.

5. Kapović, Mate.
Notes on the Historical Accentuation of the Čakavian Dialect of Blato on Korčula: Acute Posttonic Length, Slavic ā-stem locative plural and other issues // Definitely Perfect. Festschrift for Janneke Kalsbeek / Genis, René ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan (ur.).
Amsterdam : Uitgeverij Pegasus, 2017. Str. 323-334. prilozen text rada

6. Kapović, Mate; Starčević, Anđel; Sarić, Daliborka.
O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj // Jezična politika između norme i jezičnog liberalizma / Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2016. Str. 45-67. prilozen text rada

7. Kapović, Mate.
Jezik i konzervativizam // Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva / Kolanović, Maša (ur.).
Zagreb : FF Press, Zagrebačka slavistička škola, 2013. Str. 391-400. prilozen text rada
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Kapović, Mate.
Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Pregled jezikâ i poredbena fonologija .
Zagreb : Filozofski fakultet, 2006. prilozen text rada
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Kapović, Mate.
The Position of Kajkavian in the South Slavic Dialect Continuum in Light of Old Accentual Isoglosses. // Zeitschrift fur slawistik. 62 (2017) , 4; 606-620 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kapović, Mate.
Shortening, Lengthening, and Reconstruction: Notes on Historical Slavic Accentology. // Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 45 (2019) , 1; 75-133 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

2. Kapović, Mate.
Širenje nastavka -i u genitivu množine e- deklinacije u suvremenoj štokavštini. // Suvremena lingvistika. 44 (2018) , 85; 39-72 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

3. Kapović, Mate.
Povijest glagolske akcentuacije u štokavskom (i šire). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 44 (2018) , 1; 159-285 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

4. Kapović, Mate.
The Unattainable Standard – Zagreb Dialect Meets Standard Croatian Accentuation. // Slověne. International Journal of Slavic Studies. 1 (2018) , 7; 337-362 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

5. Kapović, Mate.
On shortening, lengthening, and accent shifts in Slavic. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 43 (2017) , 2; 381-402 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

6. Hodges, Andrew; Abercrombie, Amelia; Balažev, Marina; Costa, James; Kapović, Mate; Marković, Jelena; Petrović, Tanja; Spasić, Ivana.
CROATIAN LANGUAGE STANDARDIZATION AND THE PRODUCTION OF NATIONALIZED POLITICAL SUBJECTS THROUGH LANGUAGE? Perspectives from the Social Sciences and Humanities. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 46 (2016) , 39; 3-91 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

7. Kapović, Mate.
Dužina u zadnjem (otvorenom) slogu u praslavenskom. // Балто-славянская акцентология: Материалы VII международного семинара. 1 (2016) ; 39-67 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

8. Kapović, Mate.
Jezik, lingvistika, nacionalizam i znanost. // Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 46 (2016) , 39; 25-30 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

9. Kapović, Mate.
Najstarije fonetske naglasne izoglose u zapadnom južnoslavenskom. // Slavistički zbornik. 1 (2014) ; 177-198 (članak, znanstveni). URL link to work

10. Kapović, Mate.
The accentuation of i-verbs in Croatian dialects. // Studies in Slavic and General Linguistics. 37 (2011) ; 109-233 (članak, znanstveni). prilozen text rada

11. Kapović, Mate.
Shortening of the Slavic long circumflex - one mora law in Croatian. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 57 (2011) ; 123-130 (članak, znanstveni). prilozen text rada

12. Kapović, Mate.
Language, Ideology and Politics in Croatia. // Slavia centralis. IV (2011) , 2; 45-56 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

13. Kapović, Mate.
Naglasak imenica srednjeg roda u hrvatskom – povijesni razvoj. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 17 (2011) ; 109-146 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

14. Kapović, Mate.
Naglasak ā-osnova u hrvatskom – povijesni razvoj. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 17 (2011) ; 147-172 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

15. Kapović, Mate.
Historical Development of Adjective Accentuation in Croatian (suffixless, *-ьnъ and *-ъkъ adjectives). // Baltistica. VII (2011) ; 103-448 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

16. Kapović, Mate; Ligorio, Orsat.
O naglasku dvosložnih o-osnova s kratkosilaznim naglaskom u Dubrovniku. // Croatica et Slavica Iadertina. VII (2011) , 2; 327-366 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

17. Kapović, Mate.
Naglasak o-osnova muškoga roda u hrvatskom — povijesni razvoj. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 54 (2010) ; 51-109 (članak, znanstveni). prilozen text rada

18. Kapović, Mate.
O tobožnjoj neutralizaciji kratkih naglasaka u hrvatskom. // Croatica et Slavica Iadertina. VI (2010) ; 47-54 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

19. Kapović, Mate.
Naglasak imeničnih i-osnova u Orubici. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 1; 23-31 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

20. Kapović, Mate; Vuletić, Nikola.
Refleks grčkoga Y u hrvatskim "dalmatskim grecizmima". // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 55 (2010) ; 37-59 (članak, znanstveni). URL link to work

21. Kapović, Mate.
The Accent of Slavic *ja(zъ ) 'I'. // Studies in Slavic and General Linguistics. 35 (2009) ; 53-73 (članak, znanstveni). prilozen text rada

22. Kapović, Mate.
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji (na primjeru govora Drinja). // Hrvatski dijalektološki zbornik. 15 (2009) ; 195-209 (članak, znanstveni). prilozen text rada

23. Kapović, Mate.
O naglasku e-glagolâ u zapadnoj Posavini. // Croatica et Slavica Iadertina. V (2009) ; 107-121 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

24. Kapović, Mate.
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalekatnim rječnicima s obzirom na naglasak. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 14 (2008) ; 197-205 (članak, znanstveni). prilozen text rada

25. Kapović, Mate.
O naglasku u staroštokavskom slavonskom dijalektu. // Croatica et Slavica Iadertina. 4 (2008) ; 115-147 (članak, znanstveni). prilozen text rada

26. Kapović, Mate.
Razvoj hrvatske akcentuacije. // Filologija. 51 (2008) ; 1-39 (članak, znanstveni). prilozen text rada

27. Kapović, Mate.
Naglasne paradigme o-osnovâ muškoga roda u hrvatskom. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2007) , 1; 159-172 (članak, znanstveni). prilozen text rada

28. Kapović, Mate.
Hrvatski standard - evolucija ili revolucija? Problem hrvatskoga pravopisa i pravogovora. // Jezikoslovlje. 8 (2007) , 1; 61-76 (članak, znanstveni). prilozen text rada

29. Kapović, Mate.
Naglasne paradigme imeničnih i-osnovâ u hrvatskom. // Croatica et Slavica Iadertina. 3 (2007) ; 71-79 (članak, znanstveni). prilozen text rada

30. Kapović, Mate.
Bilješke o naglasku Kašićeve gramatike. // Croatica et Slavica Iadertina. 2 (2006) ; 27-41 (članak, znanstveni). prilozen text rada

31. Kapović, Mate.
Najnovije jezične promjene u zagrebačkom govoru. // Kolo. 2006 (2006) , 4; 55-69 (članak, znanstveni). prilozen text rada

32. Kapović, Mate.
Toponimija sela Prapatnice u Vrgorskoj krajini. // Folia onomastica Croatica. 15 (2006) ; 113-131 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

33. Kapović, Mate.
Naglasak praslavenske riječi *s6rd6ce. // Croatica et Slavica Iadertina. I (2005) ; 125-133 (članak, znanstveni). prilozen text rada

34. Kapović, Mate.
Nove duljine u hrvatskom jeziku (nakon općeslavenskoga razdoblja). // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 44 (2005) ; 51-62 (članak, znanstveni). URL link to work

35. Kapović, Mate.
The Development of Proto-Slavic Quantity (from Proto-Slavic to Modern Slavic Languages). // Wiener slavistisches Jahrbuch. 51 (2005) ; 73-111 (članak, znanstveni). prilozen text rada

36. Kapović, Mate.
Slavic Length Again. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 45 (2005) ; 29-45 (članak, znanstveni). prilozen text rada

37. Kapović, Mate.
Razvoj starih dugih samoglasa u hrvatskom i ostalim slavenskim jezicima. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 41 (2003) ; 51-82 (članak, znanstveni). prilozen text rada

38. Kapović, Mate.
Položaj mikenskoga među grčkim dijalektima. // Suvremena lingvistika. 55-56 (2003) ; 61-83 (članak, znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kapović, Mate.
Položaj hrvatskoga jezika u svijetu danas. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 1-2 (2009) ; 204-210 (pregledni rad, stručni). URL link to work

2. Kapović, Mate.
O »pravilnosti« u jeziku. // Kolo : časopis Matice hrvatske. XIX (2009) ; 167-175 (članak, stručni). URL link to work

3. Kapović, Mate.
Jezični utjecaj velikih gradova. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 97-105 (pregledni rad, ostalo). prilozen text rada
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kapović, Mate.
Rising mobility in Slavic i-stems // Protolanguage and Prehistory. Akten der XII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 11. bis 15. Oktober 2004 in Krakau / Lühr, Rosemarie & Ziegler, Sabine (ur.).
Wiesbaden : Reichert Verlag, 2009. 236-243 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Kapović, Mate.
The *volja-type Accent in Slavic // Tones and Theories. Proceedings of IWoBA 2005 / Kapović, Mate ; Matasović, Ranko (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007. 89-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kapović, Mate; Paškvan, Branimir; Spicijarić Paškvan, Nina.
Prilozi izučavanju kostrenske topononimije // Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena / Vranić, Silvana (ur.).
Kostrena, 2011. 143-169 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Kapović, Mate.
Dijalekti, standard i sociolingvistički aktivizam // Zbornik HDPL-a 2005 - Jezik i mediji. Jedan jezik : više svjetova / Jagoda Granić (ur.).
Zagreb-Split : HDPL, 2006. 375-383 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kapović, Mate.
“The Genitive Plural Ending in Proto-Indo-European and Slavic” // .
1-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Kapović, Mate.
Accentual Paradigm D on Susak: New Data // .
1-30 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Bilić Meštrić, Klara; Sarić, Daliborka; Udier, Sanda Lucija.
Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach // .
42-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
„Ulaz nije ulazak, a red nije redak“: telementacija fiksiranim kodom i druge jezične ideologije hrvatskog preskriptivizma // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

5. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
Croats can't speak Croatian: Dominant language ideologies in Croatian usage guides and media // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
„Ukoliko nisam siguran, utoliko pogledam u jezični savjetnik“: ideologija, pseudoanalize i hipernormiranje u podučavanju hrvatskoga // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
Ideologija standardnog jezika i razbuktali preskriptivizam: jezični savjetnici kao zbirke neznanstvenih analiza i proizvoljnih zabrana // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka.
The one and only: prescriptivism and mono-ideologies of language // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Bilić Meštrić, Klara; Sarić, Daliborka; Udier, Sanda Lucija.
Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kapović, Mate.
Historical-Comparative and Variationist Linguistics // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni). prilozen text radaURL link to work

4. Kapović, Mate.
Reexamining Meillet's Law // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Kapović, Mate.
Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak / doktorska disertacija.
Zadar : Sveučilište u Zadru, 18.05. 2007, 176 str. Voditelj: Matasović, Ranko.prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Kapović, Mate.
Bulcsú László (1922–2016), 2016. (nekrolog). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Mužek, Matija.
Fonološki opis tuškanskog govora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.06. 2019, 50 str. Voditelj: Kapović, Mate.prilozen text rada

2. Šprljan, Nataša.
Opis govora Selaca na Braču s posebnim naglaskom na akcentuaciju (u usporedbi s okolnim mjestima) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 29. 06. 2015., 371 str. Voditelj: Kapović, Mate.prilozen text rada

3. Benić, Mislav.
Opis govora Kukljice / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.01. 2014., 466 str. Voditelj: Kapović, Mate ; Mandić, David.prilozen text rada

4. Ćurković, Dijana.
Govor Bitelića / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6.6. 2014., 328 str. Voditelj: Kapović, Mate.prilozen text rada

5. Gudek, Vedrana.
Opis govora Gornje Konjščine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 31.01. 2013., 145 str. Voditelj: Kapović, Mate.prilozen text rada

6. Martina Peraić.
Naglasak glagola u govoru Bosanskog Svilaja / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 9.12. 2009., 25 str. Voditelj: Mate Kapović.prilozen text rada

7. Orsat, Ligorio.
Fonemika dubrovačkoga govora / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 2009., 28 str. Voditelj: Mate Kapović.prilozen text rada
Vrh
 
upomoc
foot_4