Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ana Azinović Bebek
(296411)
Petak 18. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Azinović Bebek, Ana; Molnar, Branka; Sekulić, Petar; Šurina, Edita; Brekalo, Josip; Janeš, Andrej; Golubić, Mihael; Bedić, Željka; Car, Gordana; Juranić, Sandra.
Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši, Konzervatorsko-restauratorski radovi, crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku .
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2017 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Stari grad Barilović - 10 godina arheoloških istraživanja / Azinović Bebek, Ana; Krmpotić Marijana (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Janeš, Andrej; Hirschler Marić, Ivana; Azinović Bebek, Ana.
Stari Perkovci - Sela, ruralno naselje 14. stoljeća // Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora / Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec, Tajana ; Krznar, Siniša ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017. Str. 337-388.

2. Azinović Bebek, Ana; Janeš, Andrej.
Groblje oko crkve sv. Nikle biskupa u Žumberku // Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske / Krznar, Siniša ; Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec, Tajana ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2016. Str. 123-139.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Azinović, Zoran; Keros, Jadranka; Buković, Dino; Azinović, Ana.
SEM analysis of tooth enamel. // Collegium antropologicum. 27 (2003) , 1; 381-386 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bedić, Željka; Azinović Bebek, Ana; Čavka, Mislav; Šlaus, Mario.
A case of hydrocephalus in a child from early modern period Žumberak, Croatia. // International Journal of Paleopathology. 26 (2019) ; 1-7 (članak, znanstveni).

2. Azinović Bebek, Ana; Filipec, Krešimir.
Brevari iz Lobora i drugih novovjekovnik grobalja sjeverozapadne Hrvatske. // Opuscula archaeologica. 37/38 (2015) ; 281-300 (znanstveni članak, znanstveni).

3. Azinović Bebek, Ana.
O hodočasničkim privjescima s područja Hrvatske. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 30 (2013) ; 107-119 (članak, znanstveni).

4. Azinović Bebek, Ana.
Novovjekovni nalazi iz grobova kraj crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Sveticama. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 43 (2010) ; 19-39 (članak, znanstveni).

5. Azinović Bebek, Ana.
Novovjekovni nalazi u grobovima 17. i 18. stoljeća oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 42 (2009) ; 463-488 (članak, znanstveni).

6. Azinović Bebek, Ana.
Križevi u novovjekovnim grobovima župne crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi/Kreuze in den neuzeitlichen Gräbern der Pfarrkirche der hl. Maria Magdalena in Čazma. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 26 (2009) ; 271-289 (članak, znanstveni).

7. Azinović Bebek, Ana.
Krunice 17. i 18. stoljeća iz Čazme. // Opuscula archaeologica. 32 (2009) ; 167-193 (članak, znanstveni).

8. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Arheološka istraživanja unutrašnjosti kapele sv. Petra u Novom Mjestu. // Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. XI (2009) , 1; 6-16 (članak, znanstveni).

9. Azinović Bebek, Ana.
Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 40 (2007) , 3; 391-405 (članak, znanstveni).

10. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana.
Arheološka istraživanja župne crkve Marije Magdalene u Čazmi. // Opuscula Archaeologica. 29 (2005) ; 287-304 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Azinović Bebek, Ana; Sekulić, Petar.
Kasnoantičko nalazište Crkvišće Bukovlje kod Generalskog Stola. // Starohrvatska prosvjeta. 41 (2014) ; 165-176 (prethodno priopćenje, stručni).

2. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana; Karlo, Krešimir.
Crkva Svih Svetih pavlinskog samostana u Strezi (Pavlin Kloštar). // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 40 (2008) , 1; 114-119 (članak, stručni).

3. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Žumberak, crkva sv. Nikole Biskupa. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 39 (2007) , 1; 142-148 (prethodno priopćenje, stručni).

4. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana.
Pavlinski samostan sv. Petra na Petrovcu. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 39 (2007) , 2; 98-104 (prethodno priopćenje, stručni).

5. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana; Karlo, Krešimir.
Pavlinski samostan Svih Svetih u Pavlin Kloštru. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 39 (2007) , 1; 135-141 (prethodno priopćenje, stručni).

6. Azinović Bebek, Ana.
Kamensko - pavlinski samostan. // Hrvatski arheološki godišnjak. 3 (2006) ; 211-212 (članak, stručni).

7. Azinović Bebek, Ana.
Stari grad Barilović. // Hrvatski arheološki godišnjak. 3 (2006) ; 219-221 (članak, stručni).

8. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Zrinski Topolovac, Gornji Križ - kapela sv. Križa. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 38 (2006) , 1; 168-173 (prethodno priopćenje, stručni).

9. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Pavlinski samostan u Kamenskom. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 38 (2006) , 1; 174-181 (prethodno priopćenje, stručni).

10. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Stari grad Barilović. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 38 (2006) , 3; 104-110 (prethodno priopćenje, stručni).

11. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Dvorište Starog grada (Novi dvori) u Čakovcu. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 38 (2006) , 3; 111-117 (prethodno priopćenje, stručni).

12. Azinović Bebek, Ana.
Kamensko - pavlinski samostan. // Hrvatski arheološki godišnjak. 2 (2005) ; 183-184 (pregledni rad, stručni).

13. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Čakovec - Stari grad. // Hrvatski arheološki godišnjak. 2 (2005) ; 119-121 (pregledni rad, stručni).

14. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Gora, ž.c. Uznesenja Blažene Djevice Marije. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 36 (2004) , 1; 146-155 (prethodno priopćenje, stručni).

15. Azinović Bebek, Ana; Pleše, Tajana.
Stari grad Barilović. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 36 (2004) , 2; 133-141 (prethodno priopćenje, stručni).

16. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana.
Crkva sv. Križa u Križovljanu. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 36 (2004) , 2; 143-147 (prethodno priopćenje, stručni).

17. Pleše, Tajana; Azinović Bebek, Ana.
Čazma, župna crkva Marije Magdalene. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 36 (2004) , 2; 148-153 (prethodno priopćenje, stručni).

18. Azinović, Ana.
Stari grad Barilović. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 35 (2003) , 1; 187-192 (prethodno priopćenje, stručni).

19. Azinović, Ana.
Novo Mjesto - kapela sv. Petra. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 34 (2002) , 3; 130-141 (prethodno priopćenje, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Bedić, Željka; Azinović Bebek, Ana.
Učestalost trauma na koštanom uzorku iz Žumberka // XL Skupština i godišnji skup srpskog arheološkog društva.
Beograd, 2017. 71 (predavanje,sažetak).

2. Azinović Bebek, Ana; Sekulić, Petar.
NW Croatia in Late Antiquity and Early Middle Ages - New Data from the Excavations at Crkvišće // Abstracts of the Oral and Poster presentations 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Yilmaz, Özgür (ur.).
Istanbul : Archaeology and Art Publications, 2014. 166-166 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Trbojević Vukičević, Tajana; Kučko, Agata; Azinović Bebek, Ana.
Differences of Hunting Strategies at Old Town Barilović from Late Medieval to Modern Ages // Abstracts of the Oral and Poster presentations 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Yilmaz, Özgür (ur.).
Istanbul : Archaeology and Art Publications, 2014. 65-65 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Azinović Bebek, Ana.
Pilgrims from Croatia on the Holy Roman Empire's territory during the Thirty Years' War // Abstract 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Turek, Jan (ur.).
Pilsen, Czech Republik : University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republik, 2013. 30-30 (predavanje,sažetak).

5. Novak, Dora; Trbojević Vukičević, Tajana; Azinović Bebek, Ana; Gjurčević Kantura, Vesna.
Butchering practice from Old Town Barilović (central Croatia) from Late Medieval and Modern Ages // Abstract 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Turek, Jan (ur.).
Pilsen, Czech Republik : University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republik, 2013. 361-361 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Azinović Bebek, Ana.
Why do we need mediators in relationship with God? Considerations on relationship of God and believers through ordinary presentation on the Early Modern patron saints medals // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Azinović Bebek, Ana.
Novovjekovni nabožni predmeti nađeni prigodom arheoloških istraživanja na lokalitetima sjeverozapadne Hrvatske / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29. 02. 2012, 549 str. Voditelj: Filipec, Krešimir.
 
  Magistarski radovi
 

1. Azinović Bebek, Ana.
Župna crkva sv. Marije Magadalene u Čazmi (Magistarski rad) / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.06. 2007., 280 str. Voditelj: Filipec, Krešimir.