crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Goran Budeč
(300220)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Neki aspekti privatnog i obiteljskog života te razina materijalne kulture stanovništva Hrvatske u kasnom srednjem vijeku // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 213-231.

2. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Neki aspekti privatnog i obiteljskog života te razina materijalne kulture stanovništva Hrvatske u kasnom srednjem vijeku // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 213-231.

3. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
O nekim aspektima demografske, društvene i obiteljske povijest Pićna u drugoj polovini 17. stoljeća prema matičnim knjigama krštenih (rođenih) // Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine / Matijašić, Robert ; Orbanić, Elvis (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012. Str. 91-103.

4. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Stranci u Kotoru u prvoj polovici XIV. stoljeća // Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog Primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska Zagreb, 2009. Str. 157-184.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Budeč, Goran.
Cultures of Sleeping: The Interior of Late Medieval Bedrooms in the Dalmatian Commune of Šibenik. // Medium aevum quotidianum. 70 (2015) ; 38-55 (članak, znanstveni).

2. Budeč, Goran.
Kultura čitanja u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 79-98 (članak, znanstveni).

3. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Glagoljska Bilježnica šćitarjevskog župnika od 1524. do 1526. godine.Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 149-189 (članak, znanstveni).

4. Budeč, Goran.
Inventar dobara šibenskog patricija ser Jurja Kamenarića iz 1451. godine. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 67-106 (članak, znanstveni).

5. Budeč, Goran.
Materijalni predmeti labinskog stanovništva u razdoblju od 1525.-1550. godine. // Historijski zbornik. 2 (2009) ; 345-369 (članak, znanstveni).

6. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Violence and the Clergy in Medieval Croatia: The Violent Death of the Spalatin Archbishop Arnir (Rainerius) in 1180. // Medium aevum quotidianum. 58 (2009) ; 5-22 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Budeč, Goran.
Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.). Acta notarii Iadrensis Antonii Calogerà (1768.-1770.), prir. Juraj Balić – Lovorka Čoralić – Filip Novosel, Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku. Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 57, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2014., 519 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 299-300 (prikaz, ostalo).

2. Budeč, Goran.
Medium Aevum Quotidianum, br. 66 (60 str.), Krems 2013. - br. 67 (66 str.), Krems 2014.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 343-345 (prikaz, ostalo).

3. Budeč, Goran.
Medium Aevum Quotidianum, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Österreichische Akademie der Wissenshaften, Krems 2010., br. 61, str. 103.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 477-479 (prikaz, ostalo).

4. Budeč, Goran.
Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525.-1559.), prir. Zoran Ladić i Elvis Orbanić, Spisi istarskih bilježnika 1, Spisi labinskih bilježnika 1, sv. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2008., 353 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 371-373 (osvrt, stručni).

5. Budeč, Goran.
Epistolae et communicationes rectorum Antibarensium, Dulcinensium, Buduensium et Castri Novi. Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog, prep. i ur. Lovorka Čoralić i Damir Karbić, kazala izradili Maja Katušić i Ivan Majnarić, Epistolae et communicationes rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae. Pisma i poruke rektora Dalmacije i mletačke Albanije, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, sv. 55, HAZU, Zagreb 2009., 298 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 373-375 (osvrt, stručni).

6. Budeč, Goran.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 50, Zagreb-Zadar 2008., 355 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 405-408 (osvrt, stručni).

7. Budeč, Goran.
Srednjovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola (Registra Medievalia Capitulorum Iadre et Spalati), vol. 2, Velika bilježnica Zadarskog kaptola (Quaternus magnus Capituli Iadrensis, prir. Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić, u: Fontes - Izvori za hrvatsku povijest, god. 13, HDA, Zagreb 2007., 302 str.. // Historijski zbornik. LXI (2008) , 2; 429-430 (prikaz, ostalo).

8. Budeč, Goran.
Statut grada Koprivnice/Statuta civitatis Capronczensis. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 344-346 (prikaz, ostalo).

9. Budeč, Goran.
Povijesni prilozi. Časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. 25, Zagreb 2006., br. 30, 227 str. ; br. 31, 249 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 25 (2007) ; 421-425 (osvrt, ostalo).

10. Budeč, Goran.
Povijest obitelji Zrinski. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu, 8-9. studenog 2004., ur. Zoran Ladić i Đuro Vidmarović, Matica hrvatska, Zagreb 2007., 390. str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 25 (2007) ; 412-415 (osvrt, ostalo).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Fabijanec, Sabine Florence; Budeč, Goran.
Le cuivre et les alliages cuivreux: circuits commerciaux et usage au quotidien sur le littoral croate des XVe-XVIe siècles // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Budeč, Goran.
Kuhanje, pečenje i blagovanje: pribor za jelo i kuhinju u kućama kasnosrednjovjekovnog Šibenika // Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2013. 54-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Budeč, Goran.
Privatno-pravne isprave kao izvor za proučavanje materijalne kulture u kasnosrednjovjekovnim komunama // Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci / Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. 13-29 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Budeč, Goran.
Ugri i Reich. Pogani u IX. i X. stoljeću u očima kršćanskih ljetopisaca // Prilozi iz hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009.-2011. / Novosel, Zrinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 11-26 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Radionica iz glagoljske paleografije // .
(predavanje,sažetak,stručni).

2. Budeč, Goran.
Materijalni predmeti labinskog stanovništva u razdoblju od 1525. do 1550. godine // III. kongres hrvatskih povjesničara. Programi i sažeci izlaganja / Budak, Neven (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Demografska i obiteljska povijest Pićna u drugoj polovini 17. i prvoj polovini 18. stoljeća prema matičnim knjigama krštenih (rođenih) // Međunarodni znanstveni skup povodom 50. godina osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. godina ukinuća Pićanske biskupije / Elvis Orbanić (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2008. (predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Rad Odsjeka za povijesne znanosti HAZU i njegovih djelatnika na razvoju pomoćnih povijesnih znanosti // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Budeč, Goran.
Nakit, oružje, vilice i žlice... Materijalna kultura i svakodnevni život na primjeru kasnosrednjovjekovnog Šibenika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Budeč, Goran.
Osobe zadužene za zaštitu i prijenos privatnog vlasništva prema oporukama i inventarima u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
The Violent Death of the Spalatin Archbishop Arnir (1180) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Budeč, Goran.
Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini XV. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.09. 2013, 378 str. Voditelj: Ladić, Zoran.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Svakodnevi život i materijalna kultura u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, 2011. (audio/video zapis).
Vrh
 
upomoc
foot_4