crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Saša Potočnjak
(302424)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Srdoč-Konestra, Ines: Lajšić, Saša.
Obrednik po Garanjinu. Prilog proučavanju književnojeziče baštine grada Raba .
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji / Srdoč-Konestra, Ines; Potočnjak, Saša (ur.).
Rijeka : Primorsko-goranska županija ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018 (monografija). URL link to work
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Potočnjak, Saša.
SANCTUS MARINUS CIVITAS ARBENSIS: popularizacija kulta svetoga Marina u Rapskoj biskupiji od kraja 16. stoljeća // OD FONOLOGIJE DO LEKSIKOLOGIJE. Zbornik u čast Mariji Turk. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, 2018. Str. 267-289. prilozen text rada

2. Potočnjak, Saša.
Europom... u potrazi za Frankopanima. Od Trsata do Loreta, preko Grobnika i Venecije, Ozlja i Beča do Bakra i Udina // Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji / Srdoč-Konestra, Ines ; Potočnjak, Saša (ur.).
Rijeka : Primorsko-goranska županija ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018. Str. 317-357. URL link to work

3. Potočnjak, Saša.
BLAŽENI PLAČ, SASTAVLJEN U LATINSKIM STIHOVIMA OD GROFA FRANA KRSTE FRANKOPANA, RADI ODLASKA SVETE KUĆE PRESVETE MARIJE IZ DALMACIJE U LORETO // Zbornik u čast Katice Ivanišević. / Ines Srdoč-Konestra (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2015. Str. 145-157. URL link to work

4. Potočnjak, Saša.
Loparsko ''slovo'' hrvatske kulture // 300 godina Župe sv. Ivana Krstitelja u Loparu / Lopar, Općina (ur.).
Lopar : Općina Lopar, 2015. Str. 4-7.

5. Potočnjak, Saša.
Nos(ac) i brad(ic) u Lovranu iliti o ''Ljubovnim pjesmama njekog Lovranina'' // Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića / Sanjin Sorel (ur.).
Rijeka : Facultas, 2014. Str. 261-283.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Saša.
PRVOTISAK ELEGIJE FRANA KRSTE FRANKOPANA IZ 1656. GODINE (Querimoniae piae, Macerata, 1656.). // Fluminensia. 30 (2018) , 2; 7-28 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Potočnjak, Saša.
FRAN KRSTO FRANKOPAN I BEČKO-FURLANSKO PJESNIŠTVO 17. STOLJEĆA. // Slavistična Revija. 1 (2015) ; 119-134 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Potočnjak, Saša.
Korčulanski ljubavni cjelovi: barok u ljubavnoj poeziji Petra Kanavelića. // Kanavelić, časopis za književnost, umjetnost i znanost. 1 (2015) , 1; 11-29 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Potočnjak, Saša.
Vila u ''Vili Slovinki'' Jurja Barakovića. // Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXII (2013) , 3; 39-57 (članak, znanstveni).

5. Potočnjak, Saša.
Anonimna kajkavska adaptacija Poszlenovich y nyegovi szini. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu / [glavna i odgovorna urednica Božica Pažur].. 44(216) (2011) , 1-2; 21-33 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Doimo Frangipane; Saša Potočnjak.
Prilog istraživanju arhivske građe o Franu Krsti Frankopanu – l'Archivio Frangipane, Joannis. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 22 (2010) , 1; 45-65 (članak, znanstveni). URL link to work

7. Lajšić, Saša.
Pjesme "na narodnu" u Zborniku Nikše Ranjine i u lirici Frana Krste Frankopana. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za književnost / glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel. 28 (2009) ; 171-190 (članak, znanstveni).

8. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša.
FRA ŠIMUN KLIMANTOVIĆ (...) NI PISAC NI POD PISCEM PISAC. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20. (2008) , 1.; 73-95 (članak, znanstveni). URL link to work

9. Potočnjak, Saša (Lajšić, Saša).
Trgovačka praksa kao literarni obrazac u hrvatskoj renesansnoj književnosti. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 17 (2005) , 2; 87-103 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Saša.
Hrvatskoglagoljske srednjovjekovne vizije kao estetska tvorevina. // Fluminensia. 2 (2017) , 28; 158-161 (prikaz, ostalo).

2. Potočnjak, Saša.
Najstarija hrvatska tiskana pjesmarica s notama. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXI (2012) , 3-4; 292-296 (prikaz, ostalo).

3. Lajšić, Saša.
Zemaljski život arhivalija ; prikaz knjige Milovana Tatarina, Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske. Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća (Disput, Zagreb 2007.). // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20 (2008) , 1; 170-174 (prikaz, ostalo).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Potočnjak, Saša.
Frankopanska umjetnost riječi? Književne i knjižne aspiracije obitelji Frankopan // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Potočnjak, Saša.
Komparativno-tipološka proučavanja oratorsko-prozne produkcije hrvatske i makedonske srednjovjekovne književnosti // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски / Maja Jakimovska-Tošić (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2014. 141-154 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lajšić, Saša; Srdoč-Konestra, Ines.
Tijelo u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti // Makedonsko-hrvatske književne i kulturne veze / Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 53-66 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Potočnjak, Saša.
''Barok'' u vojničko-ratničkoj poeziji 17. st. (F. K. Frankopan, Zrínyi Miklós, Katonák éneke nepoznatog vojnika) // Od početka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukács, István (ur.).
Budimpešta : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 305-316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Lajšić, Saša.
ČTEN'JE SVETAGO ALEKSE NA SJEVERNOJADRANSKOM PODRUČJU // RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 7, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. / Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 319-338 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lajšić, Saša.
Pripovjedna proza u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti // Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze ; KNJIGA I. / Pavlovski, Borislav i Kalogjera, Goran (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 73-92 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Lajšić, Saša.
BAĆIĆEV RUKOVET SERAFINSKOGA CVIĆA U KONTEKSTU FRANJEVAČKIH OBREDNIKA // Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 123-137 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša.
Realno i irealno u 12. pjevanju Barakovićeve "Vile Slovinke" // Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odsjek za kroatistiku i slavistiku, 2007. 243-257 (domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Potočnjak, Saša.
Tko je prvi čitao Planine Petra Zoranića? // Knjižica sažetaka: 450. obljetnica prvotiska "Planina" Petra Zoranića (1569. – 2019.).
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Saša.
Prilog istraživanju glagoljaštva na otoku Rabu do 1600. godine // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Potočnjak, Saša.
Ciklopovijest? Primjer dobre prakse: Tematska biciklistička staza Stari put na otoku Rabu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Potočnjak, Saša.
O književnom opusu Frana Krste Frankopana: nevolje s priređivačima, izdavačima i kritičarima // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Potočnjak, Saša; Ćutić Gorup, Maja; Perak, Benedikt.
Rekonstrukcija književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana uz pomoć digitalnih alata (projekt Frankostrukcija) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Potočnjak, Saša.
Arhivska građa ”inutilia” o Isusovačkome kolegiju u Rijeci u vrijeme Karla VI. kao prilog istraživanju riječke akademije. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Potočnjak, Saša.
Regula Otcza S. Beneditta. Obrachiena u jezik hervaski iz samostana sv. Andrije Apostola u gradu Rabu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Potočnjak, Saša; Ćutić Gorup, Maja; Perak, Benedikt.
‘Digitalna humanistika’ u književnohistoriografskim istraživanjima (projekt „Frankostrukcija“ i suradničko web mjesto „Gaartlic“) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Potočnjak, Saša; Španjol - Pandelo, Barbara.
HAGIOGRAFSKI NARATIVI SJEVERNOJADRANSKOGA AREALA: PRIMJER OTOKA RABA // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Potočnjak, Saša.
Kulturni krugovi Frana Krste Frankopana, grofa Tržačkoga // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Potočnjak, Saša.
Zagubljeni tekst hrvatske kulture: Rab // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Potočnjak, Saša.
Tko (još) čita u muzeju? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

13. Lajšić, Saša.
Il mercato e il mercante nelle opere di Marin Držić // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Potočnjak, Saša.
Poetička obilježja književnoga opusa Frana Krste Frankopana / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.03. 2013, 315 str. Voditelj: mentor prof.dr.sc. Irvin Lukežić i komentor prof.dr.sc. Dunja Fališevac.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Španjol - Pandelo, Barbara; Potočnjak, Saša.
Nova saznanja o Maloj Gospi, 2019. (javno predavanje).

2. Potočnjak, Saša.
Peškera (ribnjak) samostana sv. Bernardina Sijenskoga, 2016. (izložba).

3. Potočnjak, Saša.
340. godina Gospina plača u benediktinskom samostanusv. Andrije na Rabu, 2016. (javno predavanje).

4. Potočnjak, Saša.
Hitrci v molstiri, 2016. (javno predavanje).

5. Potočnjak, Saša.
North-Adriatic Literary Area: the Island of Rab and Franciscan Chronicle (Velika kamporska kronika)- intervju, 2015. (intervju). URL link to work

6. Potočnjak, Saša.
Kapitalni projekti, 2014. (popularan rad).

7. Potočnjak, Saša.
Književnojezična baština rapskih arhiva, 2013. (javno predavanje).

8. Potočnjak, Saša.
Vlast je slast, 2012. (popularan rad).

9. Badurina, Sanjin (autor i redatelj) Potočnjak, Saša (stručni suradnik).
Fra Odorik Badurina, kroničar i dokumentarist, 2011. (audio/video zapis).

10. Potočnjak, Saša.
Puno pozdrava sa sunčanoga i toploga Raba, 2011. (popularan rad). prilozen text rada

11. Potočnjak, Saša.
Sjevernojadranski književnojezični prostor franjevaca, 2011. (javno predavanje (forum)). URL link to work

12. Potočnjak, Saša.
Kako biti bogat, 2011. (popularan rad).

13. Potočnjak (Lajšić), Saša.
U potrazi za Frankopanom..., 2010. (tribina (javno predavanje)). prilozen text radaURL link to work

14. Potočnjak, Saša.
U ovem Rabu gradu, 2010. (popularan rad).

15. Potočnjak, Saša.
Rapski život životinja, 2010. (popularan rad). prilozen text rada

16. Potočnjak, Saša.
Marchese Francesco Cristoforo Frangipane, conte di Tersatto e conte Orfeo Frangipane, 2010. (javno predavanje).

17. Saša Potočnjak.
Rapski tekst hrvatske kulture, 2010. (popularan rad). prilozen text rada

18. Lajšić, Saša.
''Velika kamporska kronika'': knjiga-blago rapske povijesti, 2009. (popularan rad). prilozen text radaURL link to work

19. Lajšić, Saša.
Od Pjacete do samostanskih arhiva, 2009. (intervju). prilozen text radaURL link to work

20. Lajšić, Saša.
Trgovina, 2009. (enciklopedijska natuknica).

21. Lajšić, Saša.
Mandalijena pokornica, 2008. (enciklopedijska natuknica).

22. Lajšić, Saša.
Pjesme Petra Kanavelića, 2008. (enciklopedijska natuknica).

23. Lajšić, Saša.
Razgovori i pripovidanja, 2008. (enciklopedijska natuknica).

24. Lajšić, Saša.
Kristijada, 2008. (enciklopedijska natuknica).

25. Lajšić, Saša.
Pjesnik-putnik, 2008. (enciklopedijska natuknica).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Rupčić, Iva.
Književni bestijarij hrvatske književnosti ranoga novoga vijeka (Mavro Vetranović: Piligrin, Antun Kanižlić: Sveta Rožalija, Filip Grabovac: Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19.12. 2016, 73 str. Voditelj: Potočnjak, Saša.URL link to work
Vrh
 
  Prevodilaštvo
 

1. Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze / Pavlovski, Borislav; Kalogjera, Goran (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. (zbornik).
Vrh
 
upomoc
foot_4