Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Saša Potočnjak
(302424)
Utorak 18. Lipanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Srdoč-Konestra, Ines: Lajšić, Saša.
Obrednik po Garanjinu. Prilog proučavanju književnojeziče baštine grada Raba .
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Saša Potočnjak.
SANCTUS MARINUS CIVITAS ARBENSIS: popularizacija kulta svetoga Marina u Rapskoj biskupiji od kraja 16. stoljeća // OD FONOLOGIJE DO LEKSIKOLOGIJE. Zbornik u čast Mariji Turk. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, 2018. Str. 267-289.

2. Potočnjak, Saša.
BLAŽENI PLAČ, SASTAVLJEN U LATINSKIM STIHOVIMA OD GROFA FRANA KRSTE FRANKOPANA, RADI ODLASKA SVETE KUĆE PRESVETE MARIJE IZ DALMACIJE U LORETO // Zbornik u čast Katice Ivanišević. / Ines Srdoč-Konestra (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2015. Str. 145-157.

3. Potočnjak, Saša.
Nos(ac) i brad(ic) u Lovranu iliti o ''Ljubovnim pjesmama njekog Lovranina'' // Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića / Sanjin Sorel (ur.).
Rijeka : Facultas, 2014. Str. 261-283.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Saša.
PRVOTISAK ELEGIJE FRANA KRSTE FRANKOPANA IZ 1656. GODINE (Querimoniae piae, Macerata, 1656.). // Fluminensia. 30 (2018) , 2; 7-28 (članak, znanstveni).

2. Potočnjak, Saša.
FRAN KRSTO FRANKOPAN I BEČKO-FURLANSKO PJESNIŠTVO 17. STOLJEĆA. // Slavistična Revija. 1 (2015) ; 119-134 (članak, znanstveni).

3. Potočnjak, Saša.
Korčulanski ljubavni cjelovi: barok u ljubavnoj poeziji Petra Kanavelića. // Kanavelić, časopis za književnost, umjetnost i znanost. 1 (2015) , 1; 11-29 (članak, znanstveni).

4. Potočnjak, Saša.
Vila u ''Vili Slovinki'' Jurja Barakovića. // Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXII (2013) , 3; 39-57 (članak, znanstveni).

5. Potočnjak, Saša.
Anonimna kajkavska adaptacija Poszlenovich y nyegovi szini. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu / [glavna i odgovorna urednica Božica Pažur].. 44(216) (2011) , 1-2; 21-33 (članak, znanstveni).

6. Doimo Frangipane; Saša Potočnjak.
Prilog istraživanju arhivske građe o Franu Krsti Frankopanu – l'Archivio Frangipane, Joannis. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 22 (2010) , 1; 45-65 (članak, znanstveni).

7. Lajšić, Saša.
Pjesme "na narodnu" u Zborniku Nikše Ranjine i u lirici Frana Krste Frankopana. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za književnost / glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel. 28 (2009) ; 171-190 (članak, znanstveni).

8. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša.
FRA ŠIMUN KLIMANTOVIĆ (...) NI PISAC NI POD PISCEM PISAC. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20. (2008) , 1.; 73-95 (članak, znanstveni).

9. Potočnjak, Saša (Lajšić, Saša).
Trgovačka praksa kao literarni obrazac u hrvatskoj renesansnoj književnosti. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 17 (2005) , 2; 87-103 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Saša.
Najstarija hrvatska tiskana pjesmarica s notama. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXI (2012) , 3-4; 292-296 (prikaz, ostalo).

2. Lajšić, Saša.
Zemaljski život arhivalija ; prikaz knjige Milovana Tatarina, Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske. Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća (Disput, Zagreb 2007.). // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20 (2008) , 1; 170-174 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Potočnjak, Saša.
North-Adriatic Literary Area: the Island of Rab and Franciscan Chronicle (Velika kamporska kronika)- intervju. // Formula As. (2015).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Potočnjak, Saša.
Komparativno-tipološka proučavanja oratorsko-prozne produkcije hrvatske i makedonske srednjovjekovne književnosti // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски / Maja Jakimovska-Tošić (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2014. 141-154 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lajšić, Saša; Srdoč-Konestra, Ines.
Tijelo u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti // Makedonsko-hrvatske književne i kulturne veze / Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 53-66 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Potočnjak, Saša.
''Barok'' u vojničko-ratničkoj poeziji 17. st. (F. K. Frankopan, Zrínyi Miklós, Katonák éneke nepoznatog vojnika) // Od početka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukács, István (ur.).
Budimpešta : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 305-316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Lajšić, Saša.
ČTEN'JE SVETAGO ALEKSE NA SJEVERNOJADRANSKOM PODRUČJU // RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 7, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. / Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 319-338 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lajšić, Saša.
Pripovjedna proza u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti // Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze ; KNJIGA I. / Pavlovski, Borislav i Kalogjera, Goran (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 73-92 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Lajšić, Saša.
BAĆIĆEV RUKOVET SERAFINSKOGA CVIĆA U KONTEKSTU FRANJEVAČKIH OBREDNIKA // Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 123-137 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša.
Realno i irealno u 12. pjevanju Barakovićeve "Vile Slovinke" // Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odsjek za kroatistiku i slavistiku, 2007. 243-257 (domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Lajšić, Saša.
Il mercato e il mercante nelle opere di Marin Držić // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Potočnjak, Saša.
Poetička obilježja književnoga opusa Frana Krste Frankopana / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.03. 2013, 315 str. Voditelj: mentor prof.dr.sc. Irvin Lukežić i komentor prof.dr.sc. Dunja Fališevac.
 
  Druge vrste radova
 

1. Potočnjak, Saša.
Kapitalni projekti, 2014. (popularan rad).

2. Potočnjak, Saša.
Književnojezična baština rapskih arhiva, 2013. (javno predavanje).

3. Potočnjak, Saša.
Vlast je slast, 2012. (popularan rad).

4. Badurina, Sanjin (autor i redatelj) Potočnjak, Saša (stručni suradnik).
Fra Odorik Badurina, kroničar i dokumentarist, 2011. (audio/video zapis).

5. Potočnjak, Saša.
Puno pozdrava sa sunčanoga i toploga Raba, 2011. (popularan rad).

6. Potočnjak, Saša.
Sjevernojadranski književnojezični prostor franjevaca, 2011. (javno predavanje (forum)).

7. Potočnjak, Saša.
Kako biti bogat, 2011. (popularan rad).

8. Potočnjak (Lajšić), Saša.
U potrazi za Frankopanom..., 2010. (tribina (javno predavanje)).

9. Potočnjak, Saša.
U ovem Rabu gradu, 2010. (popularan rad).

10. Potočnjak, Saša.
Rapski život životinja, 2010. (popularan rad).

11. Potočnjak, Saša.
Marchese Francesco Cristoforo Frangipane, conte di Tersatto e conte Orfeo Frangipane, 2010. (javno predavanje).

12. Saša Potočnjak.
Rapski tekst hrvatske kulture, 2010. (popularan rad).

13. Lajšić, Saša.
''Velika kamporska kronika'': knjiga-blago rapske povijesti, 2009. (popularan rad).

14. Lajšić, Saša.
Od Pjacete do samostanskih arhiva, 2009. (intervju).

15. Lajšić, Saša.
Trgovina, 2009. (enciklopedijska natuknica).

16. Lajšić, Saša.
Mandalijena pokornica, 2008. (enciklopedijska natuknica).

17. Lajšić, Saša.
Pjesme Petra Kanavelića, 2008. (enciklopedijska natuknica).

18. Lajšić, Saša.
Razgovori i pripovidanja, 2008. (enciklopedijska natuknica).

19. Lajšić, Saša.
Kristijada, 2008. (enciklopedijska natuknica).

20. Lajšić, Saša.
Pjesnik-putnik, 2008. (enciklopedijska natuknica).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze / Pavlovski, Borislav; Kalogjera, Goran (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. (zbornik).