Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Tonija Andrić
(309854)
Subota 19. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Andrić, Tonija.
Život u srednjovjekovnom Splitu. Svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću .
Zagreb-Split : Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2018 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Tonija Andrić.
Social and Economic History in the Work of F. C. A. Tomislav Raukar // Annales in Perspective: Designs and Accomplishments / Roksandić, Drago ; Šimetin Šegvić, Filip ; Šimetin Šegvić, Nikolina (ur.).
Zagreb : Ckhis, FF press, 2019. Str. 431-435.

2. Andrić, Tonija.
Statutarna regulacija obrtničkog poslovanja u svjetlu mletačke ekonomske politike u Splitu sredinom 15. stoljeća // Splitski statut iz 1312. g. Povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu / Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff Ludwig (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015.. Str. 471-488.

3. Andrić Tonija.
Štovanje svetaca i pobožnost splitskih obrtnika prema oporukama 15. stoljeća // Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. / Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.).
Split : Književni krug, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. Str. 451-478.

4. Andrić, Tonija.
Oprema stambenih i radnih prostora splitskih obrtnika u kasnom srednjem vijeku // Spaltumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu / Basić, Ivan ; Rimac, Marko (ur.).
Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, 2014.. Str. 239-271.

5. Andrić, Tonija.
Prilog metodologiji istraživanja obrtničke svakodnevice: primjer Splita u kasnom srednjem vijeku // Zbornik radova s prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci / Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.. Str. 31-54.

6. Andrić, Tonija.
Commoners' Ownership in Medieval Cities: Real- Estate Trading of Split's Craftsmen in the Mid- Fifteenth Century // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014.. Str. 381-402.

7. Vladislavić, Tonija.
Vrana // Hrvatska enciklopedija, sv. 11 / Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. Str. 498-498.

8. Vladislavić, Tonija.
Zadar // Hrvatska enciklopedija, sv. 11 / Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. Str. 650-652.

9. Vladislavić Tonija.
Sinj // Hrvatska enciklopedija, sv. 9 / Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 774-774.

10. Vladislavić, Tonija.
Rogoznica // Hrvatska enciklopedija, sv. 9 / Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 398-398.

11. Vladislavić, Tonija.
Rodriga, Daniel // Hrvatska enciklopedija, sv. 9 / Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 393-393.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Andrić, Tonija; Birin, Ante.
The Middle-Class Entrepreneurial Elite in Šibenik and Split (15th Century). // Povijesni prilozi. 56 (2019) ; 109-130 (članak, znanstveni).

2. Matijević, Jurica; Andrić, Tonija; Zelić, Jelica.
Nekoliko starih recepata za pravljenje pisaće tinte iz knjižnice franjevačkog samostana u Zaostrogu. // Portal-godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda. 7 (2016) ; 81-97 (članak, znanstveni).

3. Andrić, Tonija.
Dopuna saznanja o pobožnosti splitskih obrtnika u 15. stoljeću. // Croatica Christiana Periodica. 74 (2014) ; 1-21 (članak, znanstveni).

4. Andrić, Tonija.
Socijalna osjetljivost obrtničkog sloja u Splitu sredinom 15. stoljeća. // Historijski zbornik. god. LXVI (2013) , 1; 1-23 (članak, znanstveni).

5. Andrić, Tonija.
Položaj obrtničkih naučnika i pomoćne radne snage u Splitu sredinom 15. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 127-147 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Andrić, Tonija.
Josip Vrandečić, Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija, Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Zagreb-Split 2017., 383 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 35 (2017) , 35; 300-302 (prikaz, ostalo).

2. Andrić, Tonija.
Mirjana Matijević Sokol, Studia diplomatica. Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, FF press, Zagreb 2014. 356 str.. // Historijski zbornik. 68 (2015) , 1; 206-209 (prikaz, ostalo).

3. Andrić, Tonija.
Krešimir Kužić, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika 14.-17. st., Split, Književni krug 2013., 623 stranice. // Povijesni prilozi. 46 (2014) ; 405-406 (prikaz, ostalo).

4. Andrić, Tonija.
Radoslav Bužančić, Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis, Književni krug, Split 2012., 265 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 359-360 (prikaz, ostalo).

5. Andrić, Tonija.
Josip Vrandečić, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Split: Filozofski fakultet u Splitu- Odsjek za povijest, 2013., 295 stranica. // Povijesni prilozi. 45 (2013) ; 373-374 (prikaz, ostalo).

6. Andrić, Tonija.
Marko Rimac – Goran Mladineo, Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine ; Drugi dio: Srednji kotar, Državni arhiv u Zadru, Zadar 2011., 239 str.. // Historijski zbornik. 1 (2012) ; 244-244 (prikaz, ostalo).

7. Andrić, Tonija.
- Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. IV, Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), gl. ur. Mislav Ježić, Školska knjiga, Zagreb 2009., 878 str.. // Historijski zbornik. 2 (2012) ; 508-510 (prikaz, ostalo).

8. Vladislavić, Tonija.
Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja, Zbornik radova. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 48 (2010) ; 429-432 (prikaz, ostalo).

9. Vladislavić, Tonija.
Lovorka Čoralić - Damir Karbić, Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. I., Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009., str. 298. // Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. 57-58 (2010) ; 417-419 (prikaz, ostalo).

10. Vladislavić, Tonija.
Ivan Majnarić, Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.-1204.). // Povijesni prilozi. 36 (2009) ; 247-249 (prikaz, ostalo).

11. Vladislavić, Tonija.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 50. // Povijesni prilozi. 36 (2009) ; 281-284 (prikaz, ostalo).

12. Vladislavić, Tonija.
Lovorka Čoralić - Damir Karbić, Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. I, Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve, i Herceg Novog. // Povijesni prilozi. 37 (2009) ; 383-385 (prikaz, ostalo).

13. Vladislavić, Tonija.
Serđo Dokoza, Dinamika otočnog prostora: društvena i gospodarska povijest Korčule u razvijenom srednjem vijeku. // Povijesni prilozi. 37 (2009) ; 362-364 (prikaz, ostalo).

14. Vladislavić, Tonija.
Zoran Ladić - Elvis Orbanić, Spisi istarskih bilježnika I, Spisi labinskih bilježnika, sv. I, Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525.-1550.). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 64 (2009) ; 207-208 (prikaz, ostalo).

15. Vladislavić Tonija.
Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527., ur. Dražen Budiša, HAZU, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica, Školska knjiga, Zagreb 2008., 29 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 341-342 (prikaz, ostalo).

16. Vladislavić, Tonija.
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati, osam stoljeća zajedništva (13.-21.st.). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 62 (2008) ; 157-158 (prikaz, ostalo).

17. Vladislavić, Tonija.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zadar 2006., 720 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 378-381 (prikaz, ostalo).

18. Vladislavić, Tonija.
Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima, povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice. // Povijesni prilozi. 31 (2006) ; 197-199 (prikaz, ostalo).

19. Vladislavić, Tonija.
Povijesni prilozi, časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. 24, br. 28 i 29, Zagreb 2005., str. 266. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 332-334 (prikaz, ostalo).

20. Vladislavić, Tonija.
Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić, sv. 3, Barok i prosvjetiteljstvo, ur. 3. sv. Ivan Golub, Školska knjiga, Zagreb 2003., 787 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 3 (2005) ; 287-291 (prikaz, ostalo).

21. Vladislavić, Tonija.
Povijesni prilozi, časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. III, br. 26. // Zbornik radova Društva studenata povijesti Ivan Lučić - Lucius. 4-5 (2004) ; 376-377 (prikaz, ostalo).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Andrić, Tonija.
Brodarstvo kasnosrednjovjekovnog Splita // Pomorski Split do pčšetka 20. stoljeća.
Split : Književni krug Split, 2016. 9-9 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Andrić, Tonija.
O nekim oblicima pučanske solidarnosti u kasnosrednjovjekovnom Splitu // Peti kongres hrvatskih povjesničara: Krize sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi.
Zagreb-Zadar : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2016. 36-36 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Andrić, Tonija.
The Role of Foreigners in the Economy of Late Medieval Split // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers / Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci / Benyovsky Latin, Irena - Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Andrić Tonija.
Prilog metodologiji istraživanja obrtničke svakodnevice u srednjem vijeku: primjer splitske baze podataka // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Andrić, Tonija.
(Ne)sloboda u izboru bračnog partnera i mirazi u obiteljima splitskih obrtnika sredinom 15. stoljeća // .
(predavanje,sažetak).

6. Andrić, Tonija.
Statutarna regulacija obrtničkog poslovanja u svjetlu mletačke ekonomske politike u Splitu sredinom 15. stoljeća // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Vladislavić, Tonija.
Štovanje svetaca prema oporukama splitskih obrtnika u 15. stoljeću // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Vladislavić, Tonija.
Vlasništvo pučana nad nekretninama u srednjovjekovnom gradu: primjer trgovanja nekretninama splitskih obrtnika sredinom 15. stoljeća // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Andrić, Tonija.
Splitska srednjovjekovna baština kao odraz patricijske kulture stanovanja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Andrić, Tonija.
Prehrana i kultura blagovanja u kasnosrednjovjekovnim dalmatinskim društvima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

3. Andrić, Tonija.
Srednjovjekovni dalmatinski obrti i obrtnici // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Vladislavić, Tonija.
Social History and Everyday Life of Popolani in Medieval Split: a Model of Artisans in the Mid-Fifteenth Century // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Andrić, Tonija.
Život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 25. 04. 2014., 353 str. Voditelj: Benyovsky Latin, Irena.
 
  Diplomski radovi
 

1. Vladislavić, Tonija.
Društvo Splita od 16. do 18. stoljeća / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji - Studia Croatica, 21. 06. 2005., 52 str. Voditelj: prof. dr. sc. Mirko Valentić.
 
  Druge vrste radova
 

1. Andrić, Tonija.
Odnos Trogira (kroz stoljeća) prema Splitu, Kaštelima..., 2018. (popularan rad).

2. Andrić, Tonija.
Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike. Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Književni krug, Split 2013., str. 421., 2014. (prikaz).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Begović, Bruna.
Kultura stanovanja u srednjovjekovnim dalmatinskim komunama: primjer Splita / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 27.09. 2019, 52 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

2. Dujmović, Josip.
Kazneno-pravni sustav splitske komune u srednjem vijeku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 27.09. 2019, 59 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

3. Jakšić, Nikolina.
Obiteljsko i nasljedno pravo srednjovjekovne splitske komune / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 27.09. 2019, 43 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

4. Jurišić, Mia.
Viteški red Templari / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 27.09. 2019, 32 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

5. Marunić, Nikola.
Komparacija viteških redova u književnosti i povijesti / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 01.10. 2019, 47 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

6. Močić, Marija.
Prostorni razvoj Splita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 27.09. 2019, 58 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

7. Ćurković, Marina.
Urbanistička slika Splita u 15. stoljeću / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 62 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

8. Jagnjić, Marinela.
Inkvizicija / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 43 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

9. Mia Zečić.
Utjecaj dominikanskog reda na europski obrazovni sustav u srednjem vijeku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 57 str. Voditelj: Andrić, Tonija.

10. Milanović, Ivana.
Karlo Veliki / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 33 str. Voditelj: Andrić, Tonija.