crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Linda Bjedov
(318716)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Margaletić, Josip; Markotić, Alemka; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Svoboda, Petra; Pisačić, Marija.
Sitni glodavci kao rezervoari virusa Puumala i Dobrava // DDD i ZUPP nova ozračja / Korunić, Javorka (ur.).
Zagreb : Korunić d.o.o Zagreb, 2016. Str. 281-292.

2. Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Bjedov, Linda; Mioč, Tomislav; Bedeković, Lidija; Boljfetić, Marko; Mirčetić, Andrej.
Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinae u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) // Zbornik radova 26. znanstveno-stručno-edukativnog seminara DDD i ZUPP 2014 / Korunić, Javorka (ur.).
Pisarovina : Korunić d.o.o. Zagreb, 2014.. Str. 275-286.

3. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Rogina Pozder, Maja.
Zaštita šuma na području šumarije Varaždin // Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2013. / Korunić, Javorka (ur.).
Pisarovina : Korunić d.o.o. Zagreb, 2013.. Str. 203-213.

4. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Nogić, Ivana.
Mjere zaštite šuma na području šumarije Hrvatska Dubica (Uprava šuma Podružnica Sisak) u razdoblju od 2005. do 2009. godine // Zbornik radova seminara / Korunić, Javorka (ur.).
Pisarovina : Korunić d.o.o. Zagreb, 2012. Str. 253-260.

5. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Štengl, Josip.
Mjere zaštite šuma na području šumarija Vinkovci i Strošinci (Uprava šuma podružnica Vinkovci) u 2007. i 2008. godini // Zbornik radova seminara iz DDD i ZUPP / Korunić, Zlatko (ur.).
Pisarovina : Korunić d.o.o. Zagreb, 2011. Str. 307-314.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Tadin, Ante; Bjedov, Linda; Margaletić, Josip; Zibrat, Branka; Cvetko Krajinović, Lidija; Svoboda, Petra; Kurolt, Ivan Christian; Štritof Majetic, Zrinka; Turk, Nenad; Đaković Rode, Oktavija; Čivljak, Rok; Kuzman, Ilija; Markotić, Alemka.
High infection rate of bank voles (Myodes glareolus) with Puumala virus is associated with a winter outbreak of haemorrhagic fever with renal syndrome in Croatia.. // Epidemiology and infection. 142 (2014) , 9; 1945-1951 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bjedov, Linda; Svoboda, Petra; Tadin, Ante; Habuš, Josipa; Štritof, Zrinka; Labaš, Nikolina; Vucelja, Marko; Markotić, Alemka; Turk, Nenad; Margaletić, Josip.
Utjecaj uroda sjemena obične bukve (Fagus sylvatica L.) na populacije sitnih glodavaca i pojavnosti hantavirusa u šumama Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ i Parka prirode „Medvednica“. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 9–10 (2016) ; 455-464 (članak, znanstveni).

2. Grubešić, Marijan; Margaletić, Josip; Čirović, Duško; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Burazerović, Jelena; Tomljanović, Kristijan.
Analiza mortaliteta dabrova (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i Srbiji. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 139 (2015) , 3-4; 137-143 (članak, znanstveni).

3. Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Bjedov, Linda; Šango, Mario; Moro, Maja.
Štete od sitnih glodavaca na stabljici i korijenu hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 138 (2014) , 5-6; 283-291 (članak, znanstveni).

4. Margaletić, Josip; Kauzlarić, Željko; Moro, Maja; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Videc, Goran.
Morfološki parametri sivog puha (Glis glis L.) uzorkovanog u šumama Gorskog kotara. // Coatian Journal of Forest Engineering. 32 (2011) , 1; 239-249 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Bjedov, Linda; Vucelja, Marko; Margaletić, Josip.
Urod bukvice i mišja groznica u Hrvatskoj // Zbornik sažetaka 60. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2016. 38-38 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Margaletić, Josip.
Štetnici žira hrasta lužnjaka Quercus robur L. u klonskoj sjemenskoj plantaži Gajić // Sažeci 56. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2012. 40-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Bjedov, Linda; Margaletić, Josip; Vucelja Marko.
Problem kontrole populacija sitnih glodavaca u šumskim ekosustavima // Sažeci 55. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2011. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda.
Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca // Sažeci 54. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2010. 31-31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Svoboda, Petra; Kurolt, Ivan-Christian; Bjedov, Linda; Štritof Majetić, Zrinka; Margaletić, Josip; Markotić, Alemka.
First molecular evidence of shrew-borne Seewis virus in Croatia. // Virus research. (2015).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Grubešić, Marijan; Margaletić, Josip; Bjedov, Linda; Tomljanović, Kristijan; Vucelja, Marko.
"Beaver in Croatia" - 20 Years later // Book of abstracts / Bjedov, Linda ; Schwab, Gerhard ; Grubešić, Marijan (ur.).
Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 2012. 9-9 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Margaletić, Josip; Jurić, Anita; Vucelja, Marko; Boljfetić, Marko; Bjedov, Linda; Pernek, Milan; Matošević, Dinka; Turk, Nenad; Markotić, Alemka.
Gradacija štetnika u šumama Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. do 2017. godine // Zbornik radova seminara DDD i ZUPP - Otpad- ekološka niša / Korunić, Javorka (ur.).
Zagreb : Korunić d.o.o. Zagreb, 2019. 293-308 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Schröpfer, Rüdiger; Ramme, Stefan; Forell, Viktoria; Homuth, Matthias; Bjedov, Linda.
Besiedlungsstrategien von Pionierarten der Arvicolidae auf Fluss-Inseln, unter besonderer Berücksichtigung des Phänomens der Überflutung // Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen / Düttmann, Heinz ; Ehrnsberger, Rainer ; Bergmann, Hans-Heiner (ur.).
Osnabrück : Museum am Schölerberg / Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück, 2006. 199-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Margaletić, Josip; Markotić, Alemka; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Turk, Nenad; Habuš, Josipa; Štritof Majetić, Zrinka; Svoboda, Petra.
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske // Zbornik radova 27. znanstveno-stručno-edukativnog seminara DDD i ZUPP 2015 / Korunić, Javorka (ur.).
Zagreb : Korunić d.o.o. Zagreb, 2015. 159-162 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vucelja, Marko; Boljfetić, Marko; Bjedov, Linda; Margaletić, Josip; Pernek, Milan; Dubravac, Tomislav.
Uspostava sustavnog monitoringa sitnih glodavaca u šumama Hrvatske // Zbornik sažetaka 61. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2017. 28-29 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Bjedov, Linda; Vucelja, Marko; Markotić, Alemka; Svoboda, Petra; Margaletić, Josip.
Beech forests as natural foci of Puumala and Dobrava virus in Croatia // Abstracts 10th European Vertebrate Pest Management Conference.
2015. 186-186 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Margaletić, Josip.
Damage from small rodents in Croatian floodplain forests // Abstracts 10th European Vertebrate Pest Management Conference.
Seville, 2015. 126-126 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Roje, Vibor; Bjedov, Linda; Mirčetić, Andrej; Boljfetić, Marko.
Upotreba denatonijevog benzoata u zaštiti hrasta lužnjaka od sitnih glodavaca // Zbornik sažetaka 59. seminara biljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2015. 41-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Kurolt, Ivan-Christian; Cvetko Krajinović, Lidija; Tadin, Ante; Svoboda, Petra; Bjedov, Linda; Vucelja, Marko; Habušs, Josipa; Štritof Majetić, Zrinka; Kuzman, Ilija; Margaletić, Josip; Turk, Nenad; Betica-Radić, Ljiljana; Krajinović, Vladimir; Topić, Antea; Baršić, Bruno; Merdić, Enrih; Landeka, Nediljko; Markotić, Alemka.
Molecular epidemiology of human pathogenic “ArboRobo-viruses” in Croatia // 1st CroViWO - Croatian Virus Workshop - Book of Abstracts / Vanda Juranić Lisnić, Igor Jurak and Dijana Škorić (ur.).
Croatian Microbiological Society, Svetošimunska 25, Zagreb, 2014. 15-16 (predavanje,sažetak,znanstveni). URL link to work

6. Vucelja, Marko, Margaletić, Josip; Bjedov, Linda.
Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinae // Zbornik sažetaka 58. seminara boljne zaštite / Cvjetković, Bogdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2014. 41-41 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Bjedov, Linda; Šango, Mario; Moro, Maja; Glavaš, Milan.
Štete od sitnih glodavaca na pomlatku hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) // Zbornik rezimea 11. simpozijuma o zaštiti bilja u BiH / Ostojić, Ivan (ur.).
Teslić, BiH : Društvo za zaštitu bilja u BiH, 2014. 64-65 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Kurolt, Ivan-Christian; Cvetko Krajinović, Lidija; Tadin, Ante; Svoboda, Petra; Dakovic-Rode, Oktavija, Civljak, Rok; Bjedov, Linda; Troselj Vukic, Biserka; Markotic, Alemka.
Hantavirus Outbreak in Croatia in 2012 // 21ST ENIVD / 4TH ENIVD - CLRN MEETING, Riga, Latvija, 08.-11.05.2012..
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Grubešić, Marijan; Margaletić, Josip; Tomljanović, Kristijan; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda.
Analysis of beaver losses in Croatia // Book of abstracts / Bjedov, Linda ; Schwab, Gerhard ; Grubešić, Marijan (ur.).
Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 2012. 103-103 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Grubešić, Marijan; Zrinski, Tomislav; Tomljanović, Kristijan; Bjedov, Linda; Vucelja, Marko.
The importance of beaver (Castor fiber L.) for preservation of small streams // Book of abstracts / Bjedov, Linda ; Schwab, Gerhard ; Grubešić, Marijan (ur.).
Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 2012. 104-104 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda.
Ekološke značajke hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj. // HVBS – izazov za liječnike i znanstvenike / Markotić, Alemka (ur.).
Zagreb, 2012. 5-5 (predavanje,sažetak).

12. Bjedov, Linda; Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Miletić-Medved, Marica; Matijević, Ivana; Cvetko Krajinović, Lidija; Markotić, Alemka.
Hantavirus infections in forestry workers // Book of Abstracts - 8th European Vertebrate Pest Management Conference / Jens, Jacob ; Alexandra, Esther (ur.).
Berlin : Arno Brynda GmbH, 2011. 208-209 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Habuš, Josipa; Mojčec, Vesna; Štritof, Zrinka; Milas, Zoran; Starešina, Vilim; Tadin, Ante; Markotić, Alemka; Beck, Relja; Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda; Turk, Nenad.
Rodents as reservoirs of multiple pathogens - is one etiological diagnosis enough? // Abstracts of the VIIth Meeting of the International Leptospirosis Society.
2011. 19-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Bjedov, Linda; Margaletić, Josip, Turk, Nenad; Habuš, Josipa.
Zastupljenost sitnih glodavac u bukovoj (Fagus sylvatica L.) šumi Ivanščice // Book of Abstracts / Seletković, Zvonko (ur.).
Zagreb : EDOK d.o.o. Zagreb, 2010. 153-155 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Bjedov, Linda; Vucelja, Marko; Margaletić, Josip; Pernar, Renata; Turk, Nenad; Habuš, Josipa; Tadin, Ante; Markotić, Alemka.
Small rodents as leptospirosis reservoirs in Croatian beech (Fagus sylvatica L.) forest ecosystems // Program and Abstracts / Avenant, N.L. (ur.).
Bloemfontein : ICRBM, 2010. 127-127 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tadin, Ante; Bjedov, Linda; Margaletić, Josip; Žibrat, Branka; Cvetko Krajinović, Lidija; Svoboda, Petra; Kurolt, Ivan-Christian; Štritof, Zrinka; Turk, Nenad; Đaković Rode, Oktavija; Čivljak, Rok; Kuzman, Ilija; Markotić, Alemka.
Tracking the virus to the source during human outbreak – hemmorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in Croatia, 2012 // Science Needs for Microbial Forensics: Developing an International Science Roadmap, 13.-16.10.2013., Zagreb, Hrvatska.
(poster,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Margaletić, Josip; Vucelja, Marko; Bjedov, Linda.
Mjere zaštite od sitnih glodavaca u šumarstvu Hrvatske u skladu sa novim zakonskim propisima // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Bjedov, Linda.
Odnosi populacija sitnih glodavaca kao rezervoara prirodno-žarišnih zoonoza u šumskim ekosustavima obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Šumarski fakultet, 06.07. 2015., 191 str. Voditelj: Margaletić, Josip.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Bjedov, Linda.
Costs of concurrent pregnancy and lactation in highly precocial guinea pigs (Cavia aperea f. porcellus and Cavia aperea) and highly altricial mice (Mus musculus) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Bielefeld : Fakultät für Biologie, 01.09. 2008, 81 str. Voditelj: Trillmich, Fritz.

2. Bjedov, Linda.
Das Besiedlungsverhalten von Kleinsäugetieren auf zwei neu geschaffenen Inseln im Unteren Hasetal nach dem Ausbleiben von Überschwemmungsphänomenen / završni rad - preddiplomski studij.
Osnabrück : Fachbereich Biologie/Chemie, 01.09. 2006, 109 str. Voditelj: Schröpfer, Rüdiger.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Bjedov, Linda; Vucelja, Marko; Margaletić, Josip.
Priručnik o glodavcima šuma Hrvatske, 2017. (priručnik). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4