Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Luka Babić
(324915)
Petak 20. Rujan 2019

 
 
 
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Geodetic mobile survey methods for riverbank erosion observations. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 71 (94) (2017) , 1; 41-54 (pregledni rad, znanstveni).

2. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Miljković, Vanja; Babić, Luka; Vela Bagić, Ela; Kordić, Branko.
Trodimenzionalna geodetska izmjera za potrebe geodinamičkih i geoloških istraživanja Starog grada Modruša. // Modruški zbornik. 4 i 5 (2011) ; 159-182 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ivšić, Lucija; Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka; Govorčin, Marin.
Klasifikacija LiDAR podataka na području urbanog jezera Jarun i analiza kvalitete podataka. // Ekscentar : časopis studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 19 (2016) ; 98-103 (članak, ostalo).

2. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Mobile Laser Scanning (MLS) in transport infrastructure documentation and research. // Ekscentar. 16 (2012) , 15; 96-99 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Miljković, Vanja; Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Hidrografska izmjera kao osnova za utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit // Kopački rit jučer, danas, sutra 2018..
Kopačevo : Javna ustanova, 2018. 62-63 (predavanje,sažetak).

2. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Dragičević, Ivan; Đapo, Almin.
Izrada jedinstvenog digitalnog modela reljefa (DMR)za područje Parka prirode "Kopački rit" kao podloge za provođenje geodetskih i geoloških znanstvenih istraživanja // Kopački rit jučer, danas, sutra 2015. / Rožac, Vlatko ; Bolšec, Boris ; Kučera, Sonja ; Tot Forjan, Renata (ur.).
Osijek : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2015. 7-8 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Đapo, Almin; Babić, Luka Babić; Pribičević, Boško; Antunović, Antonio.
Comparison of 3D laser scanning and classical survey data deformation analysis of industrial facilities in oil refinery // Proceedings of the INGEO 2017 – 7th International Conference on Engineering Surveying / Portugal | Lisbon | October 18 - 20, 2017 / KOPÁČIK, Alojz ; KYRINOVIČ, Peter ; HENRIQUES, Maria João (ur.).
Lisabon : LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I. P., 2017. 127-136 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kordić, Branko; Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Govorčin, Marin.
Application of UAS for Spatial Data Acquistion // Proceedings of the International Symposium on Engineering Geodesy – SIG 2016 / Paar, Rinaldo ; Marendić, Ante ; Zrinjski, Mladen (ur.).
Varaždin : Croatian Geodetic Society, 2016. 539-547 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Babić, Luka; Đapo, Almin; Pribičević, Boško.
Aplication of 3D Laser Scanning for Deformation Measurement on Industrial Objects // Proceedings of the XXV FIG International Congress 2014 – “Engaging the Challenge ; Enhancing the Relevance”. / Chee Hai Teo (ur.).
Kuala Lumpur : International Federation of Surveyors, FIG, 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Preservation and Revitalization of Erdody Castle in Jastrebarsko, Croatia // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014 - Conference Proceedings - GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, VOLUME: 3.
Sofia, 2014. 225-232 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
A Time Section Review of Development of the City of Karlovac through 3D Modeling of Historical Maps // Proceedings of the FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage. / CheeHai Teo (ur.).
Rim : FIG, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Babić, Luka; Đapo, Almin; Pribičević, Boško.
Application of a 3D terrestrial laser scanner in industrial applications on the example of objects on gas line "Slobodnica – Donji Miholjac" // Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying INGEO 2011. / Kopáčik, Alojz ; Kyrinovič, Peter ; Roić, Miodrag (ur.).
Brijuni, 2011. 71-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Đapo, Almin; Babić, Luka; Pribičević, Boško.
Application of a 3D terrestrial laser scanner in a survey of a railway bridge "Sava Jakuševac" // Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying INGEO 2011. / Kopáčik, Alojz ; Kyrinovič, Peter ; Roić, Miodrag (ur.).
Brijuni, 2011. 57-64 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vela, Ela; Babić, Luka; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Pribičević, Boško; Medak, Damir.
Terrestrial Laser Scanning for the Digital Preservation of a Croatian Historical Village “Dobranje” // Proceedings of the XXIV FIG International Congress – Facing the Challenges – Building the Capacity / Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger (ur.).
Sydney, Australia : International Federation of Surveyors, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Redovniković, Loris; Babić, Luka; Vuković, Daniel; Blagonić, Boris.
Mogućnosti primjene mobitela za izmjeru tornja crkve za potrebe restauracije // Zbornik radova 11. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije / Paar, Rinaldo (ur.).
Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2018. 61-65 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Babić, Luka; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Deformation Measurements in Industrial Facilities Using Laser Scanners – Example of Column 321-C-001 in Rijeka Oil Refinery, Urinj // Proceedings of the International Symposium on Engineering Geodesy – SIG 2016 / Paar, Rinaldo ; Marendić, Ante ; Zrinjski, Mladen (ur.).
Varaždin : Croatian Geodetic Society, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Bečirević, Diana; Babić, Luka; Zalović, Verica; Cigrovski, Ivan.
Suvremene geodetske metode u koraku s posljednjim trendovima u arhitekturi i građevini // 6. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije Neiskorišteni potencijali geodezije, napuštena i nova područja djelovanja : zbornik radova / Bašić, Tomislav ; Racetin, Ivana ; Marjanović, Marijan (ur.).
Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2013. 130-137 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka; Govorčin, Marin; Vlastelica, Goran.
Comparison of Terrestrial Laser Scanners for slope stability monitoring // Book of abstracts/4th workshop of the Japanese -Croatian project on Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia / Vlastelica, Goran ; Andrić, Ivo ; Salvezani, Daša (ur.).
Split : University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, 2013. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Babić, Luka.
Modern Technologies of Data Collection and Processing // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Babić, Luka.
Geodetsko praćenje erozije obala rijeka korištenjem suvremenih bezkontaktnih mobilnih senzora / doktorska disertacija.
Zagreb : Geodetski fakultet, 23.09. 2016, 200 str. Voditelj: Pribičević, Boško.
 
  Diplomski radovi
 

1. Babić, Luka.
3D vizualizacija pomorske karte / diplomski rad.
Zagreb : Geodetski fakultet, 26.09 2008, 59 str. Voditelj: Pribičević, Boško.
 
  Druge vrste radova
 

1. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Govorčin, Marin; Prelogović, Eduard; Kordić, Branko; Babić, Luka; Miljković, Vanja.
Geodinamička studija - Kombinacija satelitskih pomaka u Geodinamičkoj mreži Grada Zagreba - GPS-kampanja ZAGREB 2017, 2017. (studija).

2. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka.
Konzultantske usluge u postupku izrade registra elektroenergetskih objekata za Prijenosno podrucje Zagreb, 2017. (studija).

3. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Župan, Robert.
Izrada metodologije i određivanje sadržaja kartografskih podloga za Državni plan prostornog razvoja, 2016. (studija).

4. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Određivanje deformacija kolone 321-C-001 u Rafineriji nafte Rijeka, 2015. (elaborat).

5. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, 2015. (elaborat).

6. Pribičević, Boško; Dragičević, Ivan; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko.
Geodetsko-geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog Podunavlja, 2015. (studija).

7. Pribičević, Boško; Dragičević, Ivan; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
Geodetsko-geološke studije erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog podunavlja, 2015. (studija).

8. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, 2014. (elaborat).

9. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Govorčin, Marin.
Određivanje deformacija cijevi u grijaču sirove nafte 321-F-001 u Rafineriji nafte Rijeka, 2014. (elaborat).

10. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka; Govorčin, Marin.
Geodetski snimak postojećeg stanja metodom 3d terestričkog laserskog skeniranja za potrebe rekonstrukcije spremnika R-51103, 2014. (elaborat).

11. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Premjeravanje zamijenjenog cjevovoda na FCC-u u Rafineriji nafte Rijeka, 2013. (elaborat).

12. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Premjeravanje izmjenjivača 376-E-006 u Rafineriji nafte Rijeka za potrebe određivanja deformacija, 2013. (elaborat).

13. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko.
Geodetski projekt za IPA Projekt "Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac", 2013. (elaborat).

14. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Boljati, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

15. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Celići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

16. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Sonković, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

17. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Jadrići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

18. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Morpolača, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

19. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Šibenik, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

20. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Dugopolje, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

21. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Miljković, Vanja.
Geodetski elaborat izvedenog stanja sanacije industrijskog cjevovoda Rafinerije nafte Rijeka, 2013. (elaborat).

22. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Miljković, Vanja; Babić, Luka.
Izračun geometrije spremnika R - 309 u Rafineriji nafte Sisak, 2013. (elaborat).

23. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Miljković, Vanja; Babić, Luka.
Izrada snimke postojećeg stanja pumpnog sklopa - Pumpaona na DCV-u (pumpaona sirove vode) u Rafineriji nafte Sisak, 2013. (elaborat).

24. Đapo, Almin; Pribičević, Boško; Kordić, Branko; Babić, Luka.
Geodetsko trodimenzionalno snimanje hidrotehničkog tunela HE Gojak metodom laserskog skeniranja, 2012. (elaborat).

25. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, 2012. (elaborat).

26. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka.
Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, 2012. (elaborat).

27. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka.
Izrada digitalne dokumentacije skulptura i ploča na mostu u Tounju, 2012. (elaborat).

28. Pribičević, Boško; Miljković, Vanja; Babić, Luka.
Evidencija stanja iz 2009. godine kamenoloma Jelenje vode, 2012. (elaborat).

29. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Medak, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, 2011. (elaborat).

30. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Lovinac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, 2011. (elaborat).

31. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Gračac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, 2011. (elaborat).

32. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Knin, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, 2011. (elaborat).

33. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Rađe, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, 2011. (elaborat).

34. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Drniš, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, 2011. (elaborat).

35. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Kordić, Branko; Đapo, Almin.
Elaborat o izvedenim radovima na izmjeri pročelja zgrade vrtića u Gornjem Desincu, 2011. (elaborat).

36. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Stanin, Slaven; Babić, Luka.
3D vizualizacija novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, 2011. (elaborat).

37. Pribičević Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Beničanci, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

38. Pribičević Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Našice, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

39. Pribičević Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MČS Zoljan, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

40. Pribičević Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Čaglin, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (popularan rad).

41. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija OPČS Donji Miholjac, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

42. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Podcrkavlje, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

43. Pribičević, Boško; Babić, Luka; Đapo, Almin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Slobodnica, na magistralnom plinovodu Slobodnica−Donji Miholjac, DN 800/75, 2010. (elaborat).

44. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Ilija, Crnoja.
Izmjera klizišta na autocesti Rreshen-Kalimash u Republici Albaniji, 2010. (elaborat).

45. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Miljković, Vanja; Miler, Mario; Stipurić, Danijel.
Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja Kl Veličanka, 2010. (elaborat).

46. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Mešin, Gordan.
Geodetski elaborat postojećeg stanja rasponskog sklopa i donjeg ustroja dijela željezničkog mosta "Sava Jakuševac", 2009. (elaborat).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Podrug, Mario.
Terestričko mobilno lasersko skeniranje dijela željezničke pruge Karlovac - Hrvatski Leskovac / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 24.11. 2017, 69 str. Voditelj: Đapo, Almin.

2. Lovre Nekić.
Izmjera i kalibracija spremnika nafte u RN Sisak primjenom metode laserskog skeniranja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 15.7. 2016, 74 str. Voditelj: Almin Đapo.

3. Antunović, Antonio.
3D lasersko skeniranje, izrada modela i određivanje deformacija pumpe za vodu u RN Sisak / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 11.07. 2014, 76 str. Voditelj: Đapo, Almin.

4. Bečirević, Diana.
Primjena laserskog skeniranja u kreiranju BIM modela postojećeg stanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 24.02. 2014, 90 str. Voditelj: Pribičević, Boško.

5. Rumora, Luka.
Terestričko lasersko skeniranje crkve sv Marije u Osoru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 27.06. 2014, 84 str. Voditelj: Đapo, Almin.

6. Škugor, Andrea.
Terestričko lasersko skeniranje kurije na Kaptolu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 07.02. 2014, 88 str. Voditelj: Đapo, Almin.

7. Bugarin, Ivan.
Terestričko mobilno lasersko skeniranje željezničkog kolodvora Karlovac / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 12.07. 2013, 74 str. Voditelj: Đapo. Almin.

8. Gamboc, Leo.
Terestričko mobilno lasersko skeniranje željezničkog kolodvora Hrvatski Leskovac / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 13.12. 2013, 82 str. Voditelj: Pribičević, Boško.

9. Krunić, Vedran.
Mobilno lasersko skeniranje gradova-izrada 3D modela / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 12.07. 2013, 78 str. Voditelj: Pribičević, Boško.

10. Predović, Anamaria.
Mobilno lasersko skeniranje gradova i izrada 3D modela / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 12.07. 2013, 50 str. Voditelj: Đapo. Almin.

11. Vučemilović-Grgić, Marko.
Terestričko lasersko skeniranje kamenoloma "Velika" / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 13.07. 2013, 63 str. Voditelj: Pribičević, Boško.

12. Glibušić, Ivana.
Upotreba programskog paketa Pointools u obradi i modeliranju skeniranih objekata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 27.04. 2012., 77 str. Voditelj: Đapo, Almin.

13. Smoljan, Tina.
Uporaba programskog paketa Pointools u obradi skeniranih objekata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 24.02. 2012., 84 str. Voditelj: Đapo, Almin.

14. Vukušić, Mila.
Terestričko lasersko skeniranje kamenoloma Vetovo / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 14.09. 2012., 74 str. Voditelj: Đapo, Almin.