Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Stella Suljić Nikolaj
(325275)
Četvrtak 22. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Suljić, Stella; Grdinić Maja; Blažić, Helena.
Oporezivanje kamata na bankovnu štednju građana u državama Europske unije // Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava / Stojanović, Alen ; Šimović, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2016. Str. 163-186.

2. Olgić Draženović, Bojana; Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella.
Financial non-deposit intermediation institutions in the Republic of Croatia // Economic Policy Today: Political Rhetoric or a True Reform / Krtalić, Sandra ; Drejerska, Nina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, 2015. Str. 209-233.

3. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana.
Interest rates on deposits in banks in Croatia // Economic Policy Today: Political Rhetoric or a True Reform / Krtalić, Sandra ; Drejerska, Nina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, 2015. Str. 193-208.

4. Suljić, Stella; Vidmar, Filipa; Prohaska, Zdenko.
Osiguranje depozita // Financije nakon krize: Forenzika, etika i održivost / Ćurak, Marijana ; Kundid, Ana ; Visković, Josip (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2014. Str. 167-186.

5. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella.
Impact of monetary policy on the banking system in Croatia // The future of economics : between rules and discretion / Marli, Gonan Božac ; Ribnikar, Ivan (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013. Str. 181-204.

6. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella.
Uloga banaka u recesiji hrvatskog gospodarstva // Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju / Prohaska, Zdenko ; Dimitrić, Mira ; Blažić, Helena (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2012. Str. 200-215.

7. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella.
Integrated supervision of the financial sector in Europe and Croatia // Toward Global Governance / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Postgraduate Doctoral Program, 2011. Str. 373-396.

8. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella.
Razvoj tržišta državnih obveznica u Republici Hrvatskoj // Financije danas : dijagnoze i terapije / Vidučić, Ljiljana. ; Ivanov, Marijana ; Pečarić, Mario (ur.).
Split ; Zagreb : Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakultet, 2010. Str. 197-208.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Suljić Nikolaj, Stella; Olgić Draženović, Bojana; Drezgić, Saša.
Učinci sustava osiguranja depozita na bankovni rizik. // Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka. 7 (2019) , 1; 69-82 (članak, znanstveni).

2. Cerović, Ljerka; Suljić Nikolaj, Stella; Maradin, Dario.
Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking : Importance of Market Regulation. // Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku. 26 (2017) , 1; 241-263 (članak, znanstveni).

3. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana.
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (1). // Bančni vestnik. 64 (2015) , 7/8; 50-55 (članak, znanstveni).

4. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana.
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (2). // Bančni vestnik. 64 (2015) , 9; 43-47 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Olgić Draženović, Bojana; Pečarić, Mario; Suljić Nikolaj, Stella.
Determinante razvoja institucionalnih investitora u novim zemljama članicama EU. // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru/Journal of Economy and Business. 1 (2017) , XXIII; 152-158 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Olgić Draženović, Bojana; Prohaska, Zdenko; Suljić Nikolaj, Stella.
Investicijski potencijal Bitcoin-a // Zbornik radova: 7. Međunarodni simpozij "Savremeni izazovi korporativnog upravljanja: finansije, računovodstvo, revizija, IT" / Kalić, Ismet (ur.).
Tuzla : Edukativno - konzultanstska kuća Finconsult d.o.o. Tuzla, 2019. 123-135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Prohaska, Zdenko; Uroda, Ivan; Suljić, Stella.
American Investor – Simulation of Investments in Stocks and Options // Proceedings of the 35th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2012 ; Proceedings Vol IV ; Computers in education: CE / Čičin-Šain, Marina ; Šunde, Jadranka ; Lipljin, Nina ; Uroda, Ivan ; Turčić-Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).
Rijeka : MIPRO - hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics), 2012. 1587-1590 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jagodić, Davor; Dobrojević, Goran; Suljić, Stella.
REIT Regimes in EU Countries – Institutional Environment versus Attractiveness of Real Estate Investment Vehicles // Knowledge and business challenge of globalisation in 2011: The 3rd International scientific conference / Skok Merkač, Marjana ; Cingula Marijan (ur.).
Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vode, 2011. 450-461 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Prohaska, Zdenko; Uroda, Ivan; Suljić, Stella.
SP – A Computer Program for Fundamental Analysis of Stocks // Proceedings of the 34th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2011 ; Proceedings Vol IV ; Computers in education: CE / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić-Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).
Rijeka : MIPRO - hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics), 2011. 88-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Suljić, Stella; Vidmar, Filipa; Prohaska, Zdenko.
Osiguranje depozita // Financije nakon krize ; Forenzika, etika i održivost.
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Suljić Nikolaj, Stella.
Sustav osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankovnog poslovanja / doktorska disertacija.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 22.10. 2018, 298 str. Voditelj: Olgić Draženović, Bojana.
 
  Diplomski radovi
 

1. Suljić, Stella.
Politika otvorenog tržišta / diplomski rad.
Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 30.06. 2009., 74 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Prohaska, Zdenko; Uroda, Ivan; Suljić, Stella.
SP - Standard and Poor, Fundamental Analysis of Stocks, 2011. (računalni programski paket).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Beronić, Lorena.
Tečaj kune od uvođenja do danas / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 10.06. 2014, 28 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

2. Biličić, Adriana.
Suvremena inflacija / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 19.05. 2014, 33 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

3. Bujan, Marko.
Razvijenost tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 17.02. 2014, 40 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

4. Buljat, Martina.
Tržište nekretnina u RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 08.09. 2014, 46 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

5. Cvitković, Vedran.
Odnos upravljanja javnim dugom i vođenjas monetarne politike u Republici Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 03.07. 2014, 40 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

6. Domijan, Klaudija.
Burze / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 13.05. 2014, 38 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

7. Đurić. Teodora.
Razvijenost tržišta kapitala u RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 01.09. 2014, 34 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

8. Funarić, Mirela.
Privatizacija banaka u Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 01.09. 2014, 29 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

9. Janeš, Kristina.
Privatizacija banaka u RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 17.09. 2014, 28 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

10. Knežević, Dario.
Utjecaj krize na investicijske fondove u RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 29.09. 2014, 42 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

11. Marković, Anita.
Tržište nekretnina u RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 14.07. 2014, 34 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

12. Markovinović, Dunja.
Reakcija HNB-a na krizu / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 05.06. 2014, 37 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

13. Obradović, Ana.
Tečaj kune od uvođenja do danas / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 01.09. 2014, 35 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

14. Obradović, Ana.
Tečaj kune od uvođenja do danas / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 01.09. 2014, 35 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

15. Rupčić, Ana.
Monetarno osamostaljenje RH / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 15.09. 2014, 23 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

16. Samardžija, Marina.
Devizne intervencije HNB-a / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 12.09. 2014, 26 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

17. Sanković, Dario.
Factoring društva u Republici Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 16.06. 2014, 29 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

18. Kasunić, Alenka.
Javni dug Republike Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 05.04. 2013., 32 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

19. Ledinski, Ivana.
Povijest novca na području Hrvatske do 1991. godine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 13.05. 2013., 33 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

20. Nanić, Martina.
Utjecaj krize na tržište kapitala u Republici Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 04.09. 2013., 44 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

21. Poljak, Goran.
Međunarodne financijske institucije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 02.07. 2013., 32 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

22. Puljar, Tina.
Porast hipotekarnih kredita kao uzrok nastanka krize / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 24.06. 2013., 22 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

23. Wagner, Larisa.
Tržište municipalnih obveznica u Republici Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 27.05. 2013., 26 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

24. Blaić, Antonia.
Sekuritizacija - poticaj razvoju financijskog tržišta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 04.07. 2011, 50 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

25. Crnković, Iva.
Investicijski fondovi Republike Hrvatske i Slavonije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 26.09. 2011., 56 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

26. Đurđević, Magdalena.
Usporedba sekundarnog tržišta kapitala Republike Hrvatske i Republike Slovenije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 13.06. 2011., 57 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

27. Dušan, Maja.
Štedionice i štednja građana Republike Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 19.09. 2011., 50 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

28. Magdalenić, Jelena.
Municipalne obveznice u Republici Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 13.06. 2011., 51 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

29. Marić, Vanja.
Osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 06.06. 2011., 69 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

30. Rubinić, Danijel.
Uvođenje eura - prednosti i nedostaci / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 26.09. 2011., 70 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

31. Anelić, Vesna.
Tržište novca u Republici Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 20.09. 2010., 60 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.

32. Vigan, Josip.
Financijske institucije Europske unije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Ekonomski fakultet, 12.10. 2010., 63 str. Voditelj: Prohaska, Zdenko.