Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Goran Sučić
(331643)
Srijeda 19. Lipanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Sučić, Goran.
Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima .
Split : Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu, 2016 (monografija).

2. Sučić, Goran.
Poli-Art Glazbena vizualizacija-Likovna slušaonica - Dopunjeno i prošireno izdanje .
Zagreb : Školska knjiga, 2015 (multimedija).

3. Sučić, Goran.
Poli-Art Glazbena vizualizacija-Likovna slušaonica .
Split : Synopsis ; Agencija za odgoj i obrazovanje ; Cantus, 2013 (multimedija i e- knjniga).

4. Sučić, Goran.
Poli-Art skladbe za solo instrumente i komorne sastave III svezak .
Split : Agencij za odgoj i obrazovanje ; Cantus, 2013 (multimedija).

5. Sučić, Goran.
Poli-Art Likovna slušaonica II svezak .
Split : Synopsis, 2013 (multimedija).

6. Sučić, Goran.
Odraslo djetinjstvo .
Zagreb : Synopsis, 2002 (multimedija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Sučić, Goran; Kalebić, Gracijano.
Kurikulske sličnosti i razlike učiteljskih studija u republici Hrvatskoj // Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja - izazov za promjene / Hicela Ivon, Branimir Mendeš. (ur.).
Split : Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu, 2015. Str. 203-214.

2. Sučić, Goran; Lovrinčević, Maja.
Glazboterapija i dijete s posebnim potrebama // Glazbena pedagogija u svijetu sadašnjih i budućih promjena 3 / Vidulin-Orbanić Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013. Str. 537-551.

3. Sučić, Goran; Gašpardi, Ante.
Od tradicionalnog udžbeničkog do suvremenog e-poučavanja u glazbenoj nastavi // Glazbena nastava i nastavna tehnologija : mogućnosti i ograničenja / Vidulin-Orbanic, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2011. Str. 123-138.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Radić-Hozo, Endica; Sučić, Goran; Žaja, Ivan.
Burnout syndrome among educators in pre-school institutions. // MATER SOCIO MEDICA. 27 (2015) , 6; 382-386 (original paper, znanstveni).

2. Sučić, Goran; Šušnjara, Andrea.
Razvoj glazbenih sposobnosti kod predškolskog djeteta. // Muzika / Music. vol.(41/42) (2013) , br. 1/2; 115-129 (pregledni rad, znanstveni).

3. Požega, Željko; Crnković, Boris; Sučić, Goran.
Analysis of the impact of corruption index, education and social capital on economic development. // Management. 16 (2011) , 1; 23-41 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Sučić, Goran.
Implementacija poli-art modela u sustav osnovnog odgoja i obrazovanja,. // Školski vjesnik. 60 (2011) , 1; 85-103 (pregledni rad, znanstveni).

5. Sučić, Goran.
Glazba u funkciji kvalitetnije komunikacije i rasterećenja učenika. // Muzika. 37 (2011) , 1; 83-96 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sučić, Goran.
Formalna analiza suite "Odraslo djetinjstvo". // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 53 (2005) , 1/2; 65-72 (formalna analiza glazbenog djela, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Sučić, Goran.
MUSICAL EAR AS ADVANTAGE IN DEVELOPING LANGUAGE COMPETENCE // 16th International Conference on Social Sciences / Ecirli, Ahmet (ur.).
(Paris) : EUSER, Europski centar za znanstveno obrazovanje i istraživanje, 2018. (75)-(79) (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Sučić, Goran.
Novi mediji i pojave u obrazovnom sustavu // Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja Intro 2013 / Milan Pavlović (ur.).
Zrenjanin : Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet, Zrenjanin, 2013. 444-450 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Sučić, Goran; Požega, Željko; Crnković, Boris.
Obrazovanje u funkciji stjecanja primjenjivih znanja kao odgovor na globalnu krizu // Introconference 2.0 information tehnology and education development (INTRO 2012) : proceedings / Pavlović, Milan (ur.).
Zrenjanin : University of Novi Sad, Tehnical faculty, 2012. 425-430 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sučić, Goran.
Cjeloživotno obrazovanje kao preduvjet razvoja suvremenog kurikuluma // Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Informacione fehnologije i razvoj obrazovanja (INTRO 2011) : Zbornik radova / Pavlović, Milan (ur.).
Zrenjanin : Grafo As, 2011. 74-78 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Sučić, Goran.
Masovni mediji i globalno obrazovanje // III. međunarodni naučno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Informacione tehnologije za e-obrazovanje (ITeO) : Zbornik radova = proceedings / Radić, Gordana ; Avramović, Zoran Ž. (ur.).
Banja Luka : Panevropski univrzitet, Apeiron, 2011. 17-30 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Gergorić, Anita; Sučić, Goran.
Glazbeni idiomski identiteti kao simboli kulturnih vrijednosti u nastavi glazbe // Komunikacija i interakcija umjetnost i pedagogija / Radočaj-Jerković, Antoanela. (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osiejku, Umjetnička akdemija Osijek, 2018. 102-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sučić, Goran; Gergorić, Anita.
Približavenje tradicijske glazbe djeci predškolske dobi // Dijete, igra, stvaralaštvo / Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir. (ur.).
Split-Zagreb : Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu, Savez društava, 2016. 157-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Sučić, Goran; Goić, Ivana.
Zastupljenost tradicijske glazbe u predškolskim i općeobrazovnim ustanovama // Muzika u društvu / Hadžić, Fatima (ur.).
Sarajevo : Muzikološko društvo Federacie Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016. 343-355 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Arsenijević, Olja; Sučić, Goran; Kastratović, Edita.
Liderska percepcija dimenzija organizacione kulture // Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima / Akademik prof.dr. Vojislav Vučenović (ur.).
Beograd : Univerzitet "Union - Nikola Tesla" Beograd, Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu i Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu, 2015. 117-124 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Sučić, Goran; Požega, Željko; Crnković, Boris.
Impact Analysis of Economic Parameters on Social Development // Intrerdisciplinary management research XI : proceedings / Jautz, Urlich ; Cini, Vladimir (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmaye University og Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, 2015. 274-284 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Crnković, Boris; Požega, Željko; Sučić, Goran.
State ownership and corporate governance of enterprises in Croatia // Interdisciplinary management research X : proceedings = Interdisziplinäre Managementforschung X : Die Veranstaltung / Jautz, Urlich ; Cini, Vladimir (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strosmayer, University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, study management , 2014, 2014. 631-640 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Goran, Sučić; Požega, Željko; Crnković, Boris.
Upravljanje kvalitetom odgojno-obrazovnog procesa // 12. međunarodna konferencija Doba znanja : konvergencija kao faktor razvoja u Doba znanja : zbornik radova / Ristić, Dušan (ur.).
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment, 2014. 211-225 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Sučić, Goran; Požega, Željko; Crnković, Boris.
Digital technologies as tools in contemporary teaching practices – economic benefits // Economics in crisis, the crisis of economics : Conference proceedings of the 6th international konference "The changing economic landscape : issues, implications and policy options" / Blažević, Sanja ; Sinković, Dean ; Černe, Ksenija ; Stjepanović, Saša (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma, 2013. 269-280 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Crnković, Boris; Požega, Željko; Sučić, Goran.
Fiscal Effects of State Ownership of Enterprises // Interdisciplinary management research VIII : proceedings = Interdisziplinäre Managementforschung VIII : Veranstaltung / Barković, Dražen ; Runzheiner, Bodo (ur.).
Osijek ; Pforzheim : Faculty of Economics ; Hochschule, 2012. 657-669 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Požega, Željko; Crnković, Boris; Sučić, Goran.
Obrazovni sustav u funkciji društvenog razvoja // 3rd DQM International Conference “Life Cycle Engineering and Management” : proceedings / Papić, Ljubiša (ur.).
Beograd : Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, 2012. 568-576 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Požega, Željko; Crnković, Boris; Sučić, Goran.
Analysis of economic benefits of education // Međunarodna naučno–stručna konferencija “Na putu ka dobu znanja" : zbornik radova / Bulatović, Ljiljana ; Bulatović, Goran (ur.).
Novi Sad : Faculty of management Sremski Karlovci, 2012. 262-269 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Požega, Željko; Crnković, Boris; Sučić, Goran.
Upravljanje znanjem kao osnova makroekonomskog razvoja – analiza promjene utjecaja varijabli ljudskog kapitala na stupanj razvijenosti zemalja svijeta // Zbornik radova 9. međunarodne naučno-stručne konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Na putu ka dobu znanja / Ristič, Dušan (ur.).
Novi Sad : Fakultet za menadžment,, 2011. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Sučić, Goran.
Glazba i poslovanje // VIII. nučno-stručna konferencija s medjunarodnim sudjelovanjem Na putu ka dobu znanja : zbornik radova / Ristić, Dušan (ur.).
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2010. 64-65 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Sučić, Goran.
Promjene u pravcu bržeg približavanja europskim obrazovnim standardima // VII. naučno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Na putu ka dobu znanja - Učeća organizacija : zbornik radova / Ristić, Dušan (ur.).
Novi Sad : Fakultet za menadžment, 2009. 109-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Sučić, Goran.
Neizvjesni putovi kulturnih i obrazovnih politika // VI. znanstveno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Na putu ka dobu znanja : Zbornik radova / Ristič, Dušan (ur.).
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment,, 2008. 120-135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Sučić, Goran.
Implementacija suvremenih metoda u nastavne programe kao stvarna potreba u stjecanju novih primjenjuvih i kompetentnih znanja i umjeća s naglaskom na motivacijski faktor // V. znanstveno savjetovanje s medjunarodnim sudjelovanjem Na putu ka dobu znanja Zbornik radova / Ristič, Dušan (ur.).
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment, 2007. 522-602 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Požega, Željko; Crnković, Boris; Sučić, Goran.
Analysis of tertiary education - how the number of students who complete their studies and their time frame affect the level of economic development? // Mednarodna znanstvena konferenca Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov = International scientific conference Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : collection of scientific papers / Starc, Jasmina (ur.).
Novo mesto : Fakulteta za poslovne in upravne vede ; Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2012. 138-148 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sučić, Goran; Štrk, Sanja.
Kompetencije odgajatelja u funkciji boljih postignuća u radu s djecom s poteškoćama u razvoju putem razvojnog integriranog kurikuluma u umjetničkim područjima // Kompetencije vaspitača za društvo znanja / Milanka Maljković (ur.).
Kikinda : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2012. 79-88 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Sučić, Goran.
Promjene kao stalna potreba razvoja odgojno obrazovnog sustava // Međunarodni stručni skup XXI. proljetna škola školskih kjnižničara Republike Hrvatske : zbornik radova / Filipović, Vinko (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2009. 121-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Sučić, Goran.
Promjene u kurikulumu umjetničkih područja odgojno obrazovnog procesa / doktorska disertacija.
Beograd : Fakultet za menadžment, 15.07. 2010, 282 str. Voditelj: Andevski, Milica.
 
  Druge vrste radova
 

1. Sučić, Goran.
Zbirka zadanih skladbi za 58 Glazbene svečanosti hrvatske mladeži, 2015. (zbirka skladbi).

2. Bagur, Vidoslav; Gašpardi, Ante; Sučić, Goran.
Glazbeni folklor Hrvatske, 2009. (audio/video zapis).

3. Rojko, Pavel; Ambruš Kiš, Ružica; Raguž, Nevenka; Sučić, Goran.
Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu, 2005/2006. (nastavni plan i program za osnovnu školu).