Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mario Munta
(347766)
Ponedjeljak 25. Ožujak 2019

 
 
 
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Munta, Mario.
Pojmovnik javnih politika. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 3; 453-457 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Munta, Mario.
The Influence of the European Semester on Employment Policy in Croatia, 2013 – 2016. // Anali hrvatskog politološkog društva. 14 (2018) , 1; 187-211 (članak, znanstveni).

2. Munta, Mario.
ECJ's Approach to EU Migrants' Social Benefit Claims: Tracing Judicial Influence on German Social Policy. // Revija za socijalnu politiku. 25 (2018) , 1; 1-23 (pregledni rad, znanstveni).

3. Munta, Mario.
Europski gospodarski i socijalni odbor: Kula od karata ili utvrda civilnog društva?. // Politička misao : Croatian political science review. 54 (2017) , 3; 30-63 (članak, znanstveni).

4. Munta, Mario.
Model države blagostanja u političkom životu Skandinavije: stranački sustavi i socijalne politike. // Politička misao : Croatian political science review. 51 (2014) , 3; 123-138 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Munta, Mario.
Paul Cairney: The Politics of Evidence-Based Policy Making. // Političke analize. 8 (2017) , 30; 47-48 (prikaz, stručni).

2. Munta, Mario.
Organizacije civilnog društva u pohodu na Bruxelles: slučaj Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. // Političke analize. 6 (2015) , 22; 51-60 (članak, stručni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Munta, Mario.
The empty taste of Macron’s citizens’ consultations, 2018. (popularan rad).

2. Munta, Mario.
Politika zapošljavanja, ako postoji, potpuno zanemaruje ljude: Začelje je rezervirano za Hrvatsku i u pogledu obrazovanja odraslih, 2018. (popularan rad).

3. Munta, Mario.
Iako broj nezaposlenih pada broj uključenih u javne radove raste, čak i onih sa srednjom i višom školom. O čemu se tu radi?, 2018. (popularan rad).

4. Kekez Koštro, Anka; Dobrotić, Ivana; Munta, Mario; Henjak, Andrija; Varga, Melita.
Žene na tržištu rada - baza podataka o ulozi gradova i općina u mjerama usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života u Hrvatskoj, 2016. (baza podataka).