Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivica Pavičić
(354191)
Petak 20. Rujan 2019

 
 
 
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Pavičić, Ivica; Dragičević, Ivan; Ivkić, Ivona.
High-resolution 3D geological model of the bauxite-bearing area Crvene Stijene (Jajce, Bosnia and Herzegovina) and its application in ongoing research and mining. // Geological quarterly. 62 (2018) , 1; 100-120 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Borović, Staša; Urumović, Kosta; Terzić, Josip; Pavičić, Ivica.
Examining thermal conductivities of shallow subsurface materials for ground source heat pump utilization in the Pannonian part of Croatia. // The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin. 33 (2018) , 5; 27-35 (članak, znanstveni).

2. Pavičić, Ivica; Dragičević, Ivan; Vlahović, Tatjana; Grgasović Tonči.
Fractal analysis of fracture systems in Upper Triassic Dolomites in Žumberak Mountain, Croatia. // Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 32 (2017) , 3; 1-13 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Galić, Ivo; Dragičević, Ivan; Pavičić, Ivica.
Integralni pristup vrjednovanja potencijala mineralnih sirovina na primjeru u području Livna. // Rudarsko-geološki glasnik Mostar. 309 (2015) ; 233-237 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Pavičić, Ivica; Radovac, Tihomir; Deljak, Gordana; Crnoja, Filip; Dragičević, Ivan.
3D geological model of the bauxite-bearting area Crvene Stijene (Jajce, Bosnia & Herzegovina) // 7th BALKANMINE CONGRESS – Proceedings, Prijedor 2017 / Vujić, Slobodan ; Malbašić, Vladimir (ur.).
Prijedor, 2017. 51-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Čupić, Daria; Dragičević, Ivan; Mayer, Darko; Širac, Siniša; Vranjković, Alan; Pavičić, Ivica.
Pregled dosadašnjih hidrogeoloških istraživanja južnog dijela zagrebačkog vodonosnika // Hrvatske vode na investicijskom valu : zbornik radova = Croatian waters on the investment wave : proceedings / Biondić, Darko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatske vode, 2015. 383-393 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Dragičević, Ivan; Pavičić, Ivica; Pavelić, Davor; Vranjković, Alan; Čupić, Daria; Širac, Siniša.
Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika Žumberačkog i Samoborskog gorja // Hrvatske vode na investicijskom valu : zbornik radova = Croatian waters on the investment wave : proceedings / 6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem = 6th Croatian water conference with international participation, Opatija 20. - 23. svibnja (May) 2015. / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatske vode, Zagreb, 2015. 371-382 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Dragičević, Ivan; Vlahović, Tatjana Prelogović, Eduard; Vranjković, Alan; Čupić, Daria; Širac, Siniša; Pavičić, Ivica.
Mogućnost zahvaćanja podzemnih voda u središnjoj i sjevernoj Istri izvan područja velikih izvora // Hrvatske vode na investicijskom valu : zbornik radova = Croatian waters on the investment wave : proceedings / 6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem = 6th Croatian water conference with international participation, Opatija 20. - 23. svibnja (May) 2015. / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatske vode, Zagreb, 2015. 395-404 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pola, M.; Pavičić, I.; Borović, S.; Vranješ, T.; Galović, L.; Wacha, L.; Rubinić, V.; Urumović, K.
Hydrogeological conceptual model of loess deposits: a case study from eastern Croatia // Flowpath 2019, National Meeting on Hydrogeology / Alberti , L. ; Bonomi, T. ; Masetti, M. (ur.).
Milano, Italija : Ledizioni LediPublishing, 2019. 48-50 (poster,međunarodna recenzija,znanstveni).

2. Dragičević, Ivan; Pavelić, Davor; Pavičić, Ivica; Mayer, Darko.
Geološki uzroci i posljedice erozije obale Dunava u hrvatskom Podunavlju // Zbornik sažetaka / Ozmec, Siniša ; Bogut, Irella ; Habuda-Stanić, Mirna ; Kovač Andrić, Elvira ; Radolić, Vanja ; Popović, Željko (ur.).
Lug : Javna ustanova, 2016. 19-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Dragičević, Ivan; Vlahović, Tatjana; Širac, Siniša; Pavičić, Ivica.
Identifying new groudwater reserves in central and northern Istria, outside area of influence on major springs // Rendiconti Online Soc. Geol. It., 39 suppl. 1 (2016). ISSN 2035-8008 / Domenico CALCATERRA (ur.).
Rim, 2015. 137-137 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Pavičić, Ivica; Dragičević, Ivan; Pavelić, Davor; Vranjković, Alan.
Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika Žumberačkog i Samoborskog gorja s posebnim osvrtom na zalihe podzemnih voda // Knjiga sažetaka / Horvat, Marija ; Galović, Lidija (ur.).
Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2015. 206-207 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Pavičić, Ivica; Borović, Staša; Urumović, Kosta; Širac, Siniša.
Geotermalni potencijal gornjotrijaskih dolomita u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Pavičić, Ivica.
DISERTACIJA Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita / doktorska disertacija.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 06.07. 2018, 372 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Pavičić, Ivica-Danijel.
PROIZVODNJA SJEMENSKOG KUKURUZA OS 505 U 2015. GODINI / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, 08.09. 2016, 31 str. Voditelj: Stošić, Miro.

2. Pavičić, Ivica.
Regionalni geološki i hidrogeološki odnosi u području Žumberačkog i Samoborskog gorja s posebnim osvrtom na zalihe podzemnih voda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 04.07. 2014, 80 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.

3. Pavičić, Ivica.
Strukturna karta po podlozi plio-kvartarnih naslaga zapadnog dijla Savske depresije na temelju interpretacije refleksijske seizmike / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 27.09. 2012, 28 str. Voditelj: Tomljenović, Bruno.
 
  Druge vrste radova
 

1. Pavičić, Ivica; Dragičević, Ivan.
Određivanje trodimenzionalne raspodjele pukotinske poroznosti u dolomitima, 2017. (izložba).

2. Gruić Jukić, Andrea; Pavičić, Ivica.
Tektonska evolucija Panonskog bazena u zapadnom dijelu Savske depresije, 2013. (rektorova nagrada u ak. god. 2012./2013.).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Krnjak, Helena.
Strukturno-geološki model područja Nacionalnog parka Plitvička jezera / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 06.09. 2019, 49 str. Voditelj: Matoš, Bojan.

2. Crnoja, Ana.
Preliminarna geološka i hidrogeološka istraživanja u području Divičana kod Jajca (BiH) / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 14.09. 2018, 14 str. Voditelj: Duić, Željko.

3. Klarić, Andrea.
Taložna i dijagenetska poroznost formacije Glavni dolomit Žumberačkih gornjotrijaskih dolomita / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 14.09. 2018, 31 str. Voditelj: Barudžija, Uroš.

4. Lukin, Ena.
Analiza histograma pukotinskih sustava u gornjotrijaskim dolomitima na području Žumberačke gore / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 14.09. 2018, 34 str. Voditelj: Matoš, Bojan.

5. Mejrušić, Valentino.
Analiza intenziteta (P21) i gustoća (P20) pukotinskih sustava žumberačkih gornjotrijaskih dolomita / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 14.09. 2018, 24 str. Voditelj: Matoš, Bojan.

6. Ivkić, Ivona.
Geometrija i prostorni raspored sedimentnih tijela u neposrednoj krovini ležišta boksita na Crvenim stijenama (Jajce, BiH) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 23.02. 2017, 57 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.

7. Filip Gajšak.
Odnos recentnog strukturnog sklopa i speleoloških i krških objekata u području Ravne Gore / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 19.02. 2016, 37 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.

8. Ivaninić, David.
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 01.07. 2016, 56 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.

9. Crnoja, Filip.
Geološki odnosi u boksitonosnom području "Poljane" kod Jajca (BiH) s posebnim osvrtom na ležišta boksita i arhitektonsko-građevnog kamena / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 20.11. 2015, 32 str. Voditelj: Dragičević, Ivan.