Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ozren Žunec
(83502)
Nedjelja 18. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Žunec, Ozren; Petrović, Nikola; Lucić, Danijela; Golubović Srđan.
Oficir i časnik. Prelasci vojnih profesionalaca iz Jugoslavenske narodne armije u Hrvatsku vojsku. .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013 (monografija).

2. Žunec, Ozren.
Goli život: Socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj. Sv. I .
Zagreb : Demetra, 2006 (monografija).

3. Žunec, Ozren.
Goli život: Socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj. Sv. II .
Zagreb : Demetra, 2006 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Postojeći pojam. Hegelov „Predgovor“ Fenomenologiji duha. Prijevod i interpretacije / Šegedin, Petar; Žunec Ozren (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2018 (zbornik).

2. Zbližavanja / Žunec, Ozren; Šegedin, Petar (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2012 (zbornik).

3. S ove strane beskonačnosti : filozofiranje i more / Šegedin, Petar; Žunec, Ozren (ur.).
Zagreb : Demetra, 2008 (zbornik).

4. Hrvatska vojska 2000 - nacionalna sigurnost, oružane snage i demokracija / Žunec, Ozren (ur.).
Zagreb : Strata istraživanja i SDP, 1999 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Žunec, Ozren.
Maloprodajna cijena rata // Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj. Stavovi i mišljenja aktera i javnosti u poraću / Kardov, Kruno ; Lalić, Dražen ; Teršelič, Vesna (ur.).
Zagreb : Documenta, 2010. Str. 141-146.

2. Bjelajac, Mile; Ozren Žunec.
The War in Croatia, 1991-1995 // Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholar's Initiative / Ingrao. Charles ; Emmert, Thomas A. (ur.).
Washington / West Lafayette : Unites States Institute of Peace Press / Purdue University Press, 2009. Str. 231-270.

3. Paić, Žarko.
Svijet bez slike: Avangarda i ikonoklazam // Zagonetka umjetnosti / Barbarić, Damir (ur.).
Zagreb : Demetra, 2003.. Str. 179-222.

4. Žunec, Ozren; Kulenović, Tarik.
«Die jugoslawische Volksarmee und ihre Erhen, Entstchung und Aktionen der Streitkrafte 1991-1995» // Der Jugoslawien-krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konzequenzen. / Melčić, Dunja (ur.).
Opladen/Wiesbaden, Germany : Westdeutscher Verlag, 1999.. Str. 381-407.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Žunec, Ozren; Mašenjka Bačić.
Mediteran je stvrorio zapadnu civilizaciju. // Civilnodrustvo.hr. 8 (2009) , 22; 27-29 (pregledni rad, stručni).

2. Kardov, Kruno; Žunec, Ozren.
Terorizam i građanska prava i slobode. // Društvena istraživanja. Časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 6; 947-968 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Žunec, Ozren.
Socijalna konstrukcija pobune Srba u Hrvatskoj 1990.-1995. godine. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 1; 33-46 (članak, znanstveni).

2. Žunec, Ozren; Sanader, Mirjana; Begić, Nada.
Ratni veterani u starom Rimu i u današnjoj Hrvatskoj. // Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. 10 (2007) , 20; 11-30 (članak, znanstveni).

3. Smerić, Tomislav; Žunec, Ozren.
Mišljenja hrvatskih časnika o ulasku Hrvatske u političko-vojne integracije. // Polemos. 5 (2002) , 1-2; 139-155 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Žunec, Ozren.
Domovinski rat u sociološkom kontekstu. // Hrvatska revija. 9 (2009) , 3; 36-39 (članak, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Ozren Žunec.
Apsolutna žrtva i relativna kompenzacija: Aporije društvenog položaja veterana i državne skrbi za ratne veterane i invalide. // Polemos. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Žunec, Ozren; Tatalović, Siniša; Kulenović, Tarik.
The Post-conflict Restructuring of Armed Forces: War Veterans in Croatia // Defence restructuring and conversion sociocultural aspects / Jelušić, Ljubica ; Selby, John (ur.).
Brussels : European Commission, COST Action A10, 1999. 292-303 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Božić, Jasmina; Žunec, Ozren; Vukelić, Anton; Ilić, Iva Marija; Čulig, Benjamin.
Redistributivni učinak zaklada u Hrvatskoj // VI. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva: Struktura i dinamika društvenih nejednakosti: Knjiga sažetaka. Zagreb, 7. - 8. travnja 2017. / Ančić, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2017. 24-25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Smerić, Tomislav; Žunec, Ozren.
Mišljenja hrvatskih časnika o ulasku Hrvatske u političko-vojne integracije // Wars of Former Yugoslavia: The Sociology of Armed Conflict at the Turn of the Millennium.
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2002. 54-56 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Žunec, Ozren.; Kulenović, Tarik.
Velikonacionalne ideologije i racionalna Bosna // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Žunec, Ozren.
Banalnost dobra: što je ostalo od politike? // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Žunec, Ozren.
Social War Losses // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Žunec, Ozren; Kardov, Kruno; Kulenović, Tarik; Penzar, Dražen; Rodik, Petra; Srbljinović, Armano.
Formalni modeli društvenih sukoba, 2002. (studija).

2. Žunec, Ozren; Kardov, Kruno; Kulenović, Tarik; Penzar, Dražen; Rodik, Petra; Srbljinović, Armano.
Etnička mobilizacija i etnički sukob: dva izvorna modela, 2002. (studija).

3. Žunec, Ozren; Kardov, Kruno; Kulenović, Tarik; Penzar, Dražen; Rodik, Petra; Srbljinović, Armano.
Formalni modeli društvenih sukoba: preliminarna analiza mogućnosti primjene na Domovinski rat, 2002. (studija).

4. Žunec, Ozren; Mahečić, Zvonimir; Cvrtila, Hodalj, Vlado; Kulenović, Tarik; Mikulić, Dinko; Tatalović, Siniša.
Nacionalna sigurnost (Hrvatska u 21. stoljeću), studija, 2001. (studija).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Benčić, Andriana.
Socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na Domovinski rat / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.02. 2016, 268 str. Voditelj: Žunec, Ozren.

2. Filipović, Vladimir.
Nacionalni kontingenti mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj 1992-1995.: Motivi država sudionica / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.07. 2014, 346 str. Voditelj: Žunec, Ozren.

3. Heimer, Željko.
Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.03. 2013., 353 str. Voditelj: Ozren Žunec.

4. Žanić, Mateo.
SIMBOLIČKA KONSTRUKCIJA URBANOGA PROSTORA NA PRIMJERU GRADA VUKOVARA / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 08.03. 2013., 223 str. Voditelj: Žunec, Ozren ; Kufrin, Krešimir.

5. Kardov, Kruno.
Vojni prostori u Hrvatskoj: socioprostorni aspekti vojne prisutnosti u lokalnoj zajednici / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 24.02. 2012., 186 str. Voditelj: Žunec, Ozren.

6. Rodik, Petra.
Društvena uloga i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01.04. 2011, 285 str. Voditelj: Žunec, Ozren.

7. Smerić, Tomislav.
Sociologijski aspekti vojne profesije / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.11. 2003., 512 str. Voditelj: Žunec, Ozren.

8. Ljubimir, Davor.
Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.01. 1996., 247 str. Voditelj: Žunec, Ozren.