crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Lukenda, Marko.
Ivan Franjo Jukić .
Zagreb : Pergamena, 2000. (monografija).

2. Mihaljević, Milica.
Terminološki priručnik .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Pergamena ; Školske n, 1999. (monografija).

2. Hrvatska gramatika / Juričić, Dinka (ur.).
: Školska knjiga, 1997. (monografija).

3. Rječnik lekcionara i popratna studija / Ederman-Pandžić, von Elisabeth (ur.).
: Bohlau Verlag, Koln, 1996. (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000.. Str. 260-281.

2. Hudeček, Lana; Vukojević, Luka.
Kako se služiti savjetnikom // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1999.. Str. 16-29.

3. Vukojević, Luka.
Sintaksa // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Pregamena; Školske n, 1999.. Str. 247-281.

4. Vukojević, Luka.
Objašnjenja nekih općenitijih postupaka u Savjetniku // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Pergamena; Školske n, 1999.. Str. 30-112.

5. Gabrić-Bagarić, Darija.
Rječnik Biblije Bartola Kašića // B. Kašić - Biblija / Rothe, Hans (ur.).
: Ferdinand Schonieh Verlag, Paderborn, Bonn, 1997.. Str. 418.

6. Mihaljević, Milica.
Terminologija // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
: Naklada Leksikon d.o.o., 1996-1997.. Str. 564-565.

7. Tafra, Branka.
Gramatika // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..

8. Tafra, Branka.
Kašić, Bartol // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip; Mesić, Blanka.
Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Vježbenica / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Profil, 2003.

2. Znika, Marija; Vignjević, Jelena.
Hrvatski jezik III, priručnik za nastavnike / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Profil, 2003..

3. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2001..

4. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV, vježbenica za IV. razred gimnazije / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Šarić, Ljiljana.
Temporaladverbien im Kroatisch und die Theorie der generalisierten Quantifikatoren. // Welt der Slaven. 44 (1999) , 10; 117-134 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Mihaljević, Milica.
Umor i zamor. // Strojarstvo. 41. (1999) , 1-2; 59-60 (osvrt, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Peti, Mirko.
Subjektni i predikatni nominativ. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) ; 211-223 (članak, znanstveni).

2. Hudeček, Lana.
Glagoli govorenja i mišljenjua u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća - strani sintaktički utjecaji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2002) , xxx; 95-113 (članak, znanstveni).

3. Birtić, Matea.
Imati li biti. // Riječ. 2 (2001) , 7; 7-14 (članak, znanstveni).

4. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi. // Riječ. 5 (2001) , 2; 50-59 (članak, znanstveni).

5. Matas Ivanković, Ivana.
Hrvatski jezik ruske emigracije. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 33 (2001) ; 43-47 (članak, znanstveni).

6. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko tenisko nazivlje (primjeri jezičnih dodira). // Riječ. časopis za filogiju. 7 (2001) , 1; 43-48 (članak, znanstveni).

7. Mihaljević, Milica.
Terminološki rječnik i norma. // Rasprave Instututa za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 191-208 (članak, znanstveni).

8. Peti, Mirko.
Zbrojina. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) , x; 205-250. (članak, znanstveni).

9. Birtić, Matea.
Posvojni oblici u norveškom jeziku i teorija strukturnoga genitiva. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2000) , 25; 27-39 (članak, znanstveni).

10. Matas Ivanković, Ivana.
Toponimi motivirani vodom u dijelu dalmatinske Zagore. // Riječ : časopis za filologiju. 6 (2000) ; 57-65 (članak, znanstveni).

11. Peti, Mirko.
Onaj koji i ono što. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 197-213 (članak, znanstveni).

12. Tafra, Branka.
Lice i osoba. // Jezik. 47 (2000) , 3; 95-105 (članak, znanstveni).

13. Tafra, Branka.
Kašićevi tragovi u hrvatskoj gramatici. // Jezik. 47 (2000) , 2; 43-52 (članak, znanstveni).

14. Brlobaš, Željka.
Kajkavski govor Repušnice (glavna fonološka i morfološka obilježja). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1999) , 25; 77-87 (članak, znanstveni).

15. Brlobaš, Željka.
Rječnici tehničkoga nazivlja. // RIJEČ (časopis za filologiju). 5 (1999) , 1; 17-26 (članak, znanstveni).

16. Gabrić-Bagarić, Darija.
Bartol Kašić - pisac prve hrvatske gramatike. // Hrvatski iseljenički zbornik 2000.. (1999) ; 142-152 (članak, znanstveni).

17. Gabrić-Bagarić, Darija.
Rubni zapisi u Kašićevoj rukopisnoj Bibliji. // Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (1999) , 25; 99-121 (članak, znanstveni).

18. Horvat, Marijana.
Prinosi za terminološku bibliografiju (na temelju ostavštine Vlatka Dapca). // Riječ. 5 (1999) , 1; 26-38 (članak, znanstveni).

19. Horvat, Marijana.
Kondicional u Zografskom četveroevanđelju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 25; 141-153 (članak, znanstveni).

20. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). // Riječi. 5 (1999) ; 39-49 (članak, znanstveni).

21. Mihaljević, Milica.
Kako se na hrvatskome kaže WWW?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25. (1999) ; 233-248 (članak, znanstveni).

22. Peti, Mirko.
O tzv. sadržaju imena. // Folia onomastica Croatica. x (1999) , 8; 97-122 (članak, znanstveni).

23. Peti, Mirko.
Što subjekt i predikat znače?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1999) , 25; 263-288 (članak, znanstveni).

24. Vajs, Nada.
Sintagmatska i frazeološka uporaba u Vitezovićevu rječniku Lexicon Latino-Illyricum. // Filologija. 32 (1999) ; 183-206 (članak, znanstveni).

25. Vajs, Nada; Blaževac, Krešimir.
Sinonimija i jednojezični rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 47-76 (članak, znanstveni).

26. Vajs, Nada; Meštrović, Zrnka.
Dodane riječi u Vitezovićevu rječniku Lexicon Latino-Illyricum. // Filologija. 33 (1999) ; 0449-363X (članak, znanstveni).

27. Znika, Marija.
Obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima. // Folia Onomastica Croatica. x (1999) , 8; xx-xx (članak, znanstveni).

28. Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica.
Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji. // Riječ : časopis za filologiju. 4. (1998) , 1.; 30-34 (članak, znanstveni).

29. Gabrić-Bagarić, Darija.
Leksički raguzeizmi u rukopisnom prijevodu Biblije Bartola Kašića. // Dubrovnik. (1998) , 1-2; 21-37 (članak, znanstveni).

30. Horvat, Marijana.
Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova -dodir dviju normi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. x (1998) , 1; 42-49 (znanstveni).

31. Horvat, Marijana.
Složeni glagolski oblici za izražavanje prošlosti u Zografskom četveroevanđelju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 125-143 (članak, znanstveni).

32. Hudeček, Lana.
Oblici pridjeva u sanktoralu Hrvojeva misala. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1998) ; 145-179 (članak, znanstveni).

33. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Obradba zamjenica u općem jednojezičnim rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 10; 209-220 (članak, znanstveni).

34. Kačić, Miro.
Ishodišni jezični oblici (ishodišnici): nominativ i infinitiv. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 0000 (1997/1998) , 23-24; 203-213 (članak, znanstveni).

35. Kačić, Miro.
Politika u znanstvenoj slavistici ili pučkojezikoslovlje. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 45/46 (1998) ; 199-202 (članak, znanstveni).

36. Kačić, Miro.
Jezik i normizacija. // DZNM glasilo. 6 (1998) ; 199-202 (članak, znanstveni).

37. Mihaljević, Milica.
Lingvistička analiza naftnih naziva. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1998) , 3; 96-104 (članak, znanstveni).

38. Peti, Mirko.
Kojoj skupini imenskih riječi pripadaju pluralia tantum?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23/24 (1997/1998) ; 289-312 (članak, znanstveni).

39. Peti, Mirko.
Jesu li lične zamjenice osobne?. // Suvremena lingvistika. x (1998) , 1-2, 45-46; 39-55 (članak, znanstveni).

40. Šarić, Ljiljana.
Pragmatička uvjetovanost značenjskih proširenja. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) ; 313-323 (članak, znanstveni).

41. Šarić, Ljiljana.
Metaforična značenja prostornih prijedloga. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 77-83 (znanstveni).

42. Tafra, Branka.
Konverzija kao gramatički i leksikografski problem. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) , x; 349-361 (znanstveni).

43. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 325-343 (članak, znanstveni).

44. Tafra, Branka.
Hrvatski jezik na funkcionalnoj prekretnici. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , x; 191-197 (znanstveni).

45. Vajs, Nada.
Iz veljotske fitonimije. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) , 7; 295-305 (članak, znanstveni).

46. Vajs, Nada; Žic Fuchs, Milena.
Definicija i frazem u jednojezičnom rječniku. // Filologija. 30/31 (1998) ; 363-368 (članak, znanstveni).

47. Vukojević, Luka.
Obradba veznika u općem hrvatskom rječniku. // Filologija. 30-31 (1998) ; 379-394 (članak, znanstveni).

48. Znika, Marija.
Pridjevi u kemijskom nazivlju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) ; 373-390 (članak, znanstveni).

49. Znika, Marija.
Obiteljski nadimci u Padravskim Podgajcima. // Riječ, časopis za filologiju. 4 (1998) , 2; 99-105 (članak, znanstveni).

50. Horvat, Marijana.
Futur prvi kao složeni glagolski oblik u Zografskom evanđelju. // Filologija. 29 (1997) , 29; 61-76 (članak, znanstveni).

51. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Frazeologija u općem rječniku. // Filologija. (1997) ; (članak, znanstveni).

52. Mihaljević, Milica.
Znanstveno nazivlje i hrvatski jezik. // Jezik. 45 (1997) , 2; 63-67 (članak, znanstveni).

53. Peti, Mirko.
Koje su imenske riječi etnici i etnonimi. // Folia onomastica Croatica. 6 (1997) ; 99-101 (članak, znanstveni).

54. Šarić, Ljiljana.
Gramatike Josipa Florschutza: Maretićevo vrijeme i vrijeme ciljanih preradbi. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 31 (1997) , 1; 101-108 (prikaz, znanstveni).

55. Šarić, Ljiljana.
Interpretacija pogodbenih rečenica. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (1997) ; 155-169 (članak, znanstveni).

56. Tafra, Branka.
Slovkinja Josipa Jurina. // Riječ. 3 (1997) , 23-24; 98-106 (članak, znanstveni).

57. Znika, Marija.
Mađarski leksik u govoru Donje Podravine nekad i danas. // Bibliotheca Croatica Hungariae. 2 (1997) , 1; 305-312 (članak, znanstveni).

58. Znika, Marija.
Opisni i odnosni pridjevi. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) ; 341-357 (članak, znanstveni).

59. Alerić, Danijel.
Vrlika ili Vrljika i Matica. // Runovići. 3 (1996) , 3-4; 18-21 (članak, znanstveni).

60. Alerić, Danijel.
Imotski toponim Vrlika ili Vrljika i Matica. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1996) , 22; 5-15 (članak, znanstveni).

61. Mihaljević, Milica.
Natuknica u terminološkom rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. (1996) , 27; (članak, znanstveni).

62. Mihaljević, Milica.
Riječi i nazivi podrijetlom iz stranoga jezika. // Prevoditelj. 10 (1996) , 66-67; 20-23 (članak, znanstveni).

63. Mihaljević, Milica; Šarić, Ljiljana.
Metaforizacija kao terminološki postupak u hrvatskom i engleskom. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1/2; 437-449 (članak, znanstveni).

64. Tafra, Branka.
Preporodna pravopisna brusija. // Riječ. 2 (1996) , 1; 73-80 (članak, znanstveni).

65. Tafra, Branka.
Bliskoznačni odnosi u leksiku. // Filologija. 40 (1996) , 27; 73-84 (članak, znanstveni).

66. Vajs, Nada.
Denominacijski rezultati semičkih podudaranja u nazivima za biljku Physalis alkekengi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1996) , 22; 153-163 (znanstveni).

67. Vukojević, Luka.
Strukturno-semantički status poredbenih rečenica. // Filologija. 40 (1996) , 27; 123-151 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Blagus Bartolec, Goranka.
Pogled izvana na jezičnu kartu slavenskoga juga. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 1; 365-371 (prikaz, ostalo). URL link to work

2. Matas Ivanković, Ivana.
Drukčiji pogled na sintaksu (Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 396-399 (prikaz, ostalo).

3. Mihaljević, Milica.
Internetsko nazivlje u publicističkome funkcionalnom stilu. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) , 1-2; 226-228 (izlaganje na lingvističkom krugu, ostalo).

4. Birtić, Matea.
Novi morfološki priručnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 347-362 (prikaz, ostalo).

5. Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec.
Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca. // Filologija. 36-37 (2001) ; 33-43 (članak, stručni).

6. Hudeček, Lana; Mihaljević Milica; Vukojević Luka.
Odgovor na članak Stjepana Babića Polovica ili polovina kao pitanje?. // Jezik. 48 (2001) , 1; 37-39 (članak, stručni).

7. Matas Ivanković, Ivana; Matas Mate.
Pošalice kao oblik narodnoga književnog stvaralaštva u prostoru splitske Zagore. // Zbornik o Zagori. 4 (2001) ; 187-196 (članak, ostalo).

8. Matas Ivanković, Ivana; Matas, Mate.
Prilog proučavanju toponomastike splitske Zagore. // Zbornik o Zagori. 4 (2001) ; 117-136 (pregledni rad, ostalo).

9. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko internetsko nazivlje. // Glasilo Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. 7-8/2000 (2000) ; 178-179 (članak, stručni).

10. Tafra, Branka.
Brojenje hrastova. // Mehanizacija šumarstva. 25 (2000) , 1-2; x (članak, stručni).

11. Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica.
Pomodna osobna imena. // Jezik. 46 (1999) , 5; 172-178 (članak, stručni).

12. Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica.
Pomodna osobna imena. // Jezik. 46 (1999) , 5; 172-178 (članak, stručni).

13. Horvat, Marijana.
Bibliografija Dragice Malić. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 25; 11-17 (bibliografija, stručni).

14. Hudeček, Lana.
Životopis Dragice Malić. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , x; 1-2 (prikaz, ostalo).

15. Mihaljević, Milica.
Suradnja lingvista i predmetnih stručnjaka. // Jezik. 46 (1999) , 4; 155-157 (osvrt, ostalo).

16. Mihaljević, Milica.
Ostavština Vlatka Dabca u Institutu za hrvatski jezik. // Jezik. 46 (1999) , 4; 155-157 (vijest, ostalo).

17. Tafra, Branka.
Uspješna nazivoslovna plovidba. // Filologija. 32 (1999) , x; 227-230 (prikaz, ostalo).

18. Tafra, Branka.
Leksikografska bibliografija. // Filologija. 33 (1999) , x; 228-231 (prikaz, ostalo).

19. Tafra, Branka.
Jezikoslovni put Dragice Malić. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , x; 3-10 (članak, stručni).

20. Tafra, Branka.
Pravilno o pravilnom gospodarenju. // Mehanizacija šumarstva. 24 (1999) , 1-2; 30 (članak, stručni).

21. Tafra, Branka.
Brojevne dvojbe. // Mehanizacija šumarstva. 24 (1999) , 3-4; 88 (članak, stručni).

22. Znika, Marija.
Posvojni i odnosni pridjevi. // Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , xx; 377-389 (članak, stručni).

23. Mihaljević, Milica.
Lingvistička analiza pravnog nazivlja. // Vladavina prava. 2 (1998) , 4; 7-10 (članak, stručni).

24. Mihaljević, Milica.
Prema europskom nazivlju. // Jezik. 46 (1998) , 1; 32-32 (članak, stručni).

25. Mihaljević, Milica; Frančić, Anđela.
Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1998) ; 77-102 (članak, ostalo).

26. Šarić, Ljiljana.
Tehnika i tehnologija. // Jezik. 45/46 (1998) ; 141-142 (članak, stručni).

27. Šarić, Ljiljana.
Suodnos naziva tehnika i tehnologija. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 4; (članak, stručni).

28. Tafra, Branka.
Šumarstvo i šumoslovlje. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 1; 14-14 (stručni).

29. Tafra, Branka.
Botanici u botanici. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 2; 56-56 (članak, stručni).

30. Tafra, Branka.
Jednolikost i raznolikost. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 3-4; 128-138 (stručni).

31. Tafra, Branka.
Bibliografija znanstvenih i stručnih radova Valentina Putanca. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23/24 (1997/1998) ; 27-56 (članak, ostalo).

32. Šarić, Ljiljana; Čatić, Igor.
O nazivima kompliciran i kompleksan. // Polimeri. 1 (1997) , 2; (članak, stručni).

33. Šarić, Ljiljana; Čatić, Igor.
O nazivima kompliciran i kompleksan. // Polimeri : časopis za plastiku i gumu. 18 (1997) ; (članak, stručni).

34. Tafra, Branka.
Raste li drveće?. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 4; 208-208 (članak, stručni).

35. Tafra, Branka.
Bijela i crna gorica. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 1; 61-62 (članak, stručni).

36. Tafra, Branka.
Potrajnošću do trajnosti. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 2; x (članak, stručni).

37. Tafra, Branka.
Flora s florom. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 3; 140 (članak, stručni).

38. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obrada. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 22 (1996) ; 51-63 (članak, stručni).

39. Ptičar, Adela.
Ukoliko i ako. // Računovodstvo, revizija i financije. x (1996) , 4; 846 (članak, stručni).

40. Ptičar, Adela.
Put: jedna riječ - mnogo problema. // Računovodstvo, revizija i financije. x (1996) , 2; 466 (članak, stručni).

41. Tafra, Branka.
Jezična zrnca. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 1; 20 (članak, stručni).

42. Tafra, Branka.
Proreda mnogorječja. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 2; 26-27 (članak, stručni).

43. Tafra, Branka.
Čija je skočipipa?. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 3; 146 (članak, stručni).

44. Tafra, Branka.
Hranjiva hraniva. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 4; 240 (članak, stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Marija Znika.
Leksikografski postupci u Rječniku hrvatskoga književnog jezika od ilirskoga preporoda do I-G. Kovačića // Dani Julija Benešića / Ante Selak (ur.).
Zagreb : Pergamena d.o.o. ; Muzej Grada Iloka, 2004. 87-93 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marija Znika.
Zabilješke uz Benešićev leksikografski i gramatičarski rad // Dani Julija Benešića / Selak, Ante (ur.).
Zagreb : Pergamena d.o.o. ; Muzej grada Iloka, 2004. 121-125 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Marija Znika.
Sloboda i nesloboda reda riječi u hrvatskom jeziku // V. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2003. 289-296 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Leksičke izrabljenice u hrvatskim javnim medijima // IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan, ml. (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2000. 41-49 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka.
Suvremenost Reljkovićeve norme // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća / Agičić, Damir, i dr. (ur.).
Zagreb : Poglavarstvo općine Davor, Filozofski fakultet Zagreb, 2000. 207-218 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
Jurinova gramatika // Jezikoslovac fra Josip Jurin / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik, 1999. 7-36 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Blagus Bartolec, Goranka.
Metafora i metonimija u oblikovanju informativnoga programa // Psiholingvistika i kongnitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici / Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb, Rijeka : HDPL, 2003. 61-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Blagus Bartolec, Goranka.
Pragmatika medijskoga diskursa // Teorija i mogućnosti primjena pragmalingvistike / Badurina, Lada (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 85-90 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milica.
Croatian Terminological Dictionaries - an Overview // Slovar v sovremenom mire / Ministarstvo obrazovanja ruske federacije (ur.) (ur.).
Ivanovo : Izdavački centar Lohoha, 1999. 150-152 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Veberov i Babukićev gramatički model // Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998. 67-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka.
Leksikalizacija kao leksikološki i leksikografski problem // Jezična norma i varijeteti : zbornik / Badurina, Lada, Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb, Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1998. 575-582 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
Hrvatska leksikografija - potrebe i mogućnosti // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 155-162 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana.
Anglizmi u hrvatskom jeziku - normativni problemi i leksikografska obradba // Jezična norma i varijeteti / Badurina, Lada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Rijeka_Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2000. 335-341 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milica; Mihaljević, Milan.
Imperativ u nazivlju // Riječki filološki dani 3 / Stolac, Dijana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000. 219-226 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tafra, Branka.
"Nepravilnici" u hrvatskoj gramatici i rječniku // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2000. 465-476 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milica.
Nazivi u reklamama za računalnu opremu // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike : zbornik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / Badurina, Lada ... [et al.] (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 513-522 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

5. Horvat, Marijana; Brlobaš, Željka.
Frazemi u prozi u trapericama // Jezična norma i varijeteti : zbornik / Badurina, Lada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb - Rijeka : HDPL, 1998. 77-85 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Hudeček, Lana.
Rječnik i tvorba // Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Filološko društvo, 2002. 427-433 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milica.
Tvorbeni modeli u novome hrvatskom tehničkom nazivlju // Zbornik radova (1. sv.) / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Filološko društvo, 2002. 519-525 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Peti, Mirko.
Jednina i množina // Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Filološko društvo, 2002. 551-555 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Znika, Marija.
Defektne imenice // Drugi hrvatski slavistički kongres : knjiga sažetaka / Sesar, Dubravka ; Vidović, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo,, 2001. 677-683 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Franić, Ivana; Heffer, Hrvoja; prof. dr. Kačić, Miro.
Analogy (re)discovered // Slovar v sovremenom mire / Ministarstvo obrazovanja ruske federacije (ur.).
Ivanovo, Rusija : Ivanovo; Izdavački centar Lohoha, 2000. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Gabrić-Bagarić, Darija.
Dopreporodni štokavski rječnici - dostupnost i uporabnost // Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2000. (objavljeni rad,znanstveni).

7. Vajs, Nada; Meštrović, Zrnka.
Mjesto rukopisnoga rječnika Pavla Rittera u lancu hrvatske leksikografije // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2000. 203-217 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Gabrić-Bagarić, Darija.
Kašićeva Biblija i hrvatska svetopisamska tradicija // Bartol Kašić NSK / Kosić, Ivan (ur.).
Zagreb : NSK, 1999. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

9. Znika, Marija.
Gramatičke kategorije roda, broja i padeža i izvanjezična stvarnost // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike : zbornik / Badurina, Lada ... [et al.] (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 851-858 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

10. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Polisemija u nazivlju (teorijski i leksikografski problemi) // Riječki filološki dani / Babić, Dragomir.... (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998. 149-154 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Ptičar, Adela.
Jaićev Vinac prema pjesmaricama iz 18. stoljeća // Jaićev zbornik / Babić, Stjepan (ur.).
Zagreb, Hrvatska : HAZU, Hrvatski institut za povijest, Slavonski Brod, Franjevački, 1998. 109-119 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

12. Ptičar, Adela.
Neknjiževni tekstovi 18. stoljeća // Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u rijeci, 1998. 347-352 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

13. Šarić, Ljiljana.
Antonimija i frazeologija // / xxxxx (ur.).
Rijka, Hrvatska : xxxxx, 1998. 0-0 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

14. Tafra, Branka.
Šulekove jezikoslovne rasprave // Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb, Hrvatska : HAZU, 1998. 161-170 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

15. Vukojević, Luka.
Poredbene rečenice - vrsta načinskih ili poseban strukturno-semantički tip // Riječki filološki dani / Babić, Dragomir.... (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998. 181-193 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

16. Znika, Marija.
Posuđenice u suvremenom hrvatskom jeziku s pragmalingvističkog aspekta // 6. nemzetközi szlavistikai napok : zbornik = Šesti međunarodni slavistički dani : zbornik / Gádanyi, Károly (ur.).
Sambotel ; Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod = Horvát tudományos kutatók egyesülete ; Visoka nastavnička škola, 1998. 223-227 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

17. Horvat, Marijana.
Tvorba perfekta i pluskvamperfekta u Zografskom četveroevanđelju // Prvi hrvatski slavistički kongres-zbornik radova, knjiga 1. / Damjanović, Stjepan (ur.).
HFD, 1997. 569-574 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

18. Hudeček, Lana.
Plural srednjega roda kao sredstvo za izricanje neodređenosti u hrvatskim glagolskim latiničkim spomenicima kraja 18. stoljeća // Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova, knj. 1. / Damjanović, Stjepan (ur.).
HFD, 1997. 575-586 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

19. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Neka pitanja obradbe frazema u općem rječniku // Zbornik radova s Hrvatskoga filološkog skupa / Milan Nosić (ur.).
1997. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

20. Mihaljević, Milica; Šarić, Ljiljana.
Model rječnika antonima u hrvatskome jeziku // Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1 / Damjanović, Stjepan (ur.).
HFD, 1997. 95-109 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

21. Mihaljević, Milica; Vukojević, Luka.
Tekst nekih trojezičnih dokumenata međunarodnih normizacijskih organizacija // Zbornik sa savjetovanja Tekst i diskurs / xxxxx (ur.).
Zagreb, hrvatska : hrvatsko društvo za priomijenjenu lingvistiku, 1997. 359-373 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

22. Šarić, Ljiljana.
Deduciranje i gramatičnost // Zbornik radova sa skupa Riječki filološki dani / Marija Turk (ur.).
Pedagoški fakultet, Rijeka, 1997. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

23. Šarić, Ljiljana.
Deduciranje i gramatičnost // Riječki filološki dani / xxxxxxxxxx (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1997. 173-180 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

24. Vukojević, Luka.
Poredbene rečenice - vrsta načinskih ili poseban tip strukturno-semantičkih // Zbornik radova s međunarodnofa znanstvenoga skupa Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Pedagoški fakultet u Rijeci, 1997. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

25. Vukojević, Luka.
Postoji li u hrvatskom jeziku priložna oznaka posljedice // Prvi hrvatski slavistički kongres-zbornik radova, knjiga 1. / Damjanović, Stjepan (ur.).
HFD, 1997. 175-186 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

26. Peti, Mirko.
Die Sprache der Kroatischen Gegenwartsdichtung // Tendenzen der Kroatischen Gegenwartsliteratur, Internationales Symposium / Matešić, Josip (ur.).
Sudosteuropa-Gesellschaft, Munchen, 1996. 75-90 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

27. Tafra, Branka.
Ivšićevi dijalektološki izvori // Stjepan Ivšić i hrvatski jezik / Finka, Božidar (ur.).
HAZU i MH, 1996. 147-154 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

28. Tafra, Branka.
Mađarska sastavnica povijesti hrvatskoga jezikoslovlja // Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 1996. 258-264 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

29. Tafra, Branka.
Fran Kurelec o imeničkom genitivu množine // Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Pedagoški fakultet, 1996. 101-108 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

30. Znika, Marija.
Leksik govora Donje Podravine u Ivšićevu opisu i danas // Stjepan Ivšić i hrvatski jezik / Finka, Božidar (ur.).
HAZU i MH, ogranak Orahovica, 1996. 177-185 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Alerić, Danijel.
Neobično hercegovačko riječno ime Mlade ili Mladi // Ljubuški kraj, vrijeme i ljudi / xxxxxxxxx (ur.).
Ziral i Naša djeca, 1996. 295-308 (poster,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Peti, Mirko.
Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14. 7. 1998. 1998., 400 str. Voditelj: Pranjković, Ivo.

2. Vajs, Nada.
Hrvatska povijesna fitonimija / doktorska disertacija.
zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 1998., 560 str. Voditelj: Malić, Dragica.

3. Barić, Eugenija.
Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.09.1996. , xxx str. Voditelj: Popović, Milenko.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Horvat, Marijana.
Složeni glagolski oblici u Zografskom četveroevanđelju / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.10.1997. , 120 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Blagus, Goranka.
Rječnik hrvatskoga jezika (LZ "Miroslav Krleža" Školska knjiga) glavni urednik Jure šonje, 2000. (akcentuacija, čestice).

2. Tafra, Branka.
Potezanje konopa, 2000. (popularan rad).

3. Tafra, Branka.
Zablude o ahavačkom genitivu, 1999. (znanstvena polemika).

4. Tafra, Branka.
Otkriveno leksičko blago, 1999. (prikaz).

5. Tafra, Branka.
Bože, čuvaj hrvatski jezik, 1999. (prilog tematskoj raspravi).

6. Brlobaš, Željka.
Terminološki priručnik (M. Mihaljević), 1998. (obznana).

7. Brlobaš, Željka.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 23-24, 1998. (obznana).

8. Znika, Marija.
Rast, uzrast, porast, 1998. (stručni).

9. Znika, Marija.
Iseljavati (se), 1998. (stručni).

10. Znika, Marija.
Golemi slušatelj, 1998. (stručni).

11. Brlobaš, Željka.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22, 1997. (obznana).

12. Horvat, Marijana.
"Kako je tkan tekst Bašćanske ploče" Matea Žagara, 1997. (obznana).

13. Horvat, Marijana.
"Žića svetih otaca" Dragice Malić, 1997. (obznana).
Vrh
 
upomoc
foot_4