Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Katolička crkva u susretu s ideologijama i političkim programima
(019-0190612-0600)
Nedjelja 18. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Krišto, Jure.
Biljezi jedne franjevačke politike u BiH .
Zagreb : Alfej, 2013 (monografija).

2. Krišto, Jure.
Riječ je o Bosni .
Zagreb : Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2008 (monografija).

3. Trogrlić, Stipan.
Odnos Katoličke crkve u Istri i jugoslavense državne vlasti 1945.-1954 .
Pazin : Josip Turčinović"d.o.o., 2008. (monografija).

4. Trogrlić, Stipan.
Katolički pokret u Istri : 1895. - 1914. .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2000. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine / Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2013 (zbornik).

2. Duvanjski žrtvoslov / Robert Jolić; Jure Krišto; Ante Tadić (ur.).
Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2013. (monografija).

3. Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada. Spašavanje i preživljavanje Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.-1945. / Jure Krišto (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, ., 2012 (monografija).

4. Zvonimir Gavranović, In Search of Cardinal Stepinac. A Complete Biography / Jure Krišto (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2011 (monografija).

5. Fra Mijo Čuić – graditelj i uznik. U prigodi 50. obljetnice smrti /1959.-2009./ / Jolić, Robert; Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad : Hercegovačka franjevačka provincija, 2009 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Krišto, Jure.
Preface: The Biographies of Blessed Alojzije Cardinal Stepinac by Gavranović and Benigar // Zvonimir Gavranović, In Search of Cardinal Stepinac. A Complete Biography / Jure Krišto (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. Str. 7-15.

2. Krišto, Jure.
The Catholic Church in Yugoslavia in the Period between the Two World Wars, Santa Sede ed Europa centroorientale tra le due guerre mondiali. La questione cattolica in Jugoslavia e in Cecoslovacchia // Santa Sede ed Europa centroorientale tra le due guerre mondiali. La questione cattolica in Jugoslavia e in Cecoslovacchia / 2. Massimiliano Valente (ur.).
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2011. Str. 177-196.

3. Krišto, Jure.
The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina in the Face of Totalitarian Ideologies and Regimes // Religion under Siege. The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950) / Gevers, Lieve Bank, Jan (ur.).
Leuven : Peeters, 2008. Str. 39-92.

4. Krišto, Jure.
Društvene i političke prilike u hrvatskim zemljama prije drugog dolaska isusovaca // Isusovci i hrvatski narod sv. IV: Drugi dolazak isusovaca u Hrvatsku / Horvat, Vladimir (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2007. Str. 1-27.

5. Krišto, Jure.
Društvene i političke prilike u hrvatskim zemljama prije drugog dolaska isusovaca // Isusovci i hrvatski narod sv. IV: Drugi dolazak isusovaca u Hrvatsku / Miklobušec, Valentin (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2007.. Str. 1-27.

6. Jure Krišto; Bonaventura Duda.
L. Deiss, Uvodi u prva tri Evanđelja (preveo Jure Krišto) B. Duda, Sinoptičko pitanje // L. Deiss, Introductions a trois Evangile Synoptique B. Duda, Sinoptičko pitanje / Bonaventura Duda (ur.).
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovsko sjemenište Zagreb, 1968. Str. 5-125.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kajinić, Josip.
Franjo Šeper: an exceptional personality of the Catholic Church in Croatian and the world. On the 30th anniversary of his death.. // Review of Croatian history. 7 (2011) , 1; 315-335 (pregledni rad, znanstveni).

2. Kajinić, Josip.
Stjepan Tomislav Poglajen o nacional-socijalizmu u časopisu Život (1937.-1941.). // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 2; 433-445 (pregledni rad, znanstveni).

3. Krišto, Jure.
Zagrebačka Židovka Heda Stern u lovu na Pavelića, Časopis za suvremenu povijest, 42/2010., br. 1, 5572. // Časopis za suvremenu povijest. 42. (2010) , 1; 55-72 (članak, znanstveni).

4. Krišto, Jure.
Deconstructing a Myth: Franjo Tuđman and Bosnia and Herzegovina. // Review of Croatian History. 6 (2010) , 1; 37-66 (članak, znanstveni).

5. Kajinić, Josip.
Analiza prikaza komunističkog društvenog sustava u časopisu Život za vrijeme uredništva Stjepana Tomislava Poglajena (1937-1941). // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 3; 687-699 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Trogrlić, Stipan.
Katolička Crkva u Istri i Prvi svjetski rat (1914-1918). // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 3; 763-781 (članak, znanstveni).

7. Krišto, Jure.
Heeding a God or an Evil Angel: The May Declaration of 1917 and the Collapse of the Middle-European Monarchy. // Review of Croatian history. 4 (2008) , 1; 39-50 (članak, znanstveni).

8. Krišto, Jure.
Odjek građanskoga rata u Španjolskoj (1936.-1939.) u Hrvatskoj. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 3; 1033-1044 (članak, znanstveni).

9. Sadkovich, James.
Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 1; 1-308 (članak, znanstveni).

10. Trogrlić, Stipan.
Istarska svećenička udruženja - Zbor svećenika sv. Pavla za Istru i Društvo svećenika sv. Metoda u Pazinu (1945.-1952.). // Croatica Christiana periodica. 61 (2008) , 1; 123-150 (članak, znanstveni).

11. Krišto, Jure.
Duvnjaci i Hrvatsko kulturno društvo 'Napredak'. // Hercegovina franciscana. 3 (2007) , 3; 128-156 (članak, znanstveni).

12. Krišto, Jure.
The Catholic Church and the Jews in the Independent State of Croatia. // Review of Croatian History. 3 (2007) , 1; 13-47 (članak, znanstveni).

13. Krišto, Jure.
Susret civilizacija: Početci političkoga života Hrvata u Hercegovini u vrijeme Austrougarske Monarhije. // Hum. 2007 (2007) , 2; 54-81 (članak, znanstveni).

14. Sadkovich, James J.
A Historical Test Case: Was Franjo Tuđman an Authoritarian Nationalist?. // Review of Croatian history. 3 (2007) , 1; 219-249 (članak, znanstveni).

15. Trogrlić, Stipan.
Zločin u Lanišću 24. kolovoza 1947.-spontani izraz nezdovoljstva ili planirana i usmjeravana akcija? (uz 60.godišnjicu zločina). // Riječki teološki časopis. 39 (2007) , 1; 155-179 (članak, znanstveni).

16. Trogrlić, Stipan.
Dječačko (malo) sjemenište porečko-pulske biskupije u Kopru (1880.-1919.). // Časopis za suvremenu povijest. 39 (2007) , 3; 653-685 (članak, znanstveni).

17. Matijević, Margareta.
Religious communities in Croatia from 1945 to 1991 : social causality of the dissent between communist authorities and religious communities' leadership. // Review of Croatian history. 2 (2006) , 1; 117-140 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kajinić, Josip.
Esther GITMAN, When Coiurage Prevailed. The Rescue and Survival of Jews in the Independent State of Croatia 1941 – 1945.. // Review of Croatian history. 8 (2012) , 1; 303-305 (prikaz, stručni).

2. Kajinić, Josip.
Relations between Yugoslavia and Holy See 1963-1978.. // Review of Croatian history. 8 (2012) , 1; 306-308 (prikaz, stručni).

3. Kajinić, Josip.
Juraj BATELJA, Blaženi Alojzije Stepinac – svjedok Evađelja ljubavi. Životopis, dokumenti i svjedočanstva – prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskoga rata. Sv. I., II. i III. Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 2010.. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 3; 915-919 (prikaz, stručni).

4. Kajinić, Josip.
Juraj BATELJA, Blaženi Alojzije Stepinac – svjedok Evađelja ljubavi. Životopis, dokumenti i svjedočanstva – prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskoga rata. (Blessed Aloysius Stepinac – the Witness of the Gospel of Love. Biography, Documents and Testimonies). // Review of Croatian history. 7 (2011) , 1; 366-369 (prikaz, stručni).

5. Kajinić, Josip.
Marko SAMARDŽIJA ; Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj ; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008., 580 str.. // Časopis za suvremneu povijest. 42 (2010) , 1; 263-265 (prikaz, stručni).

6. Kajinić, Josip.
Stjepan Kranjčić. Život i djelo. Zbornik radova s okruglog stola “ Aktualizacija života i djela dr. Stjepana Kranjčića” , održanog 7. svibnja u Križevcima. Glas koncila, Zagreb – Križevci, 2009., 388 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 2; 555-557 (prikaz, stručni).

7. Krišto, Jure.
One should still know something about the things one doesn't like. On the book by Michael Phayer, Pius XII, the Holocaust, and the Cold War (Bloomington: Indiana University Press, 2008). // Review of Croatian history. 6 (2010) ; 238-250 (osvrt, ostalo).

8. Matijević, Margareta.
Međuratni Split. // Hrvatska revija. 10 (2010) , 2; 118-120 (prikaz, stručni).

9. Matijević, Margareta.
Trapisti u Banjoj Luci. // Hrvatska revija. 10 (2010) , 1; 72-79 (popularno-znanstveni rad, stručni).

10. Kajinić, Josip.
Vladimir HORVAT, Kardinal Alojzije Stepinac, mučenik za ljudska prava. U povodu 110. obljetnice rođenja i 10. obljetnice proglašenja blaženim., Zagreb – Samobor – Krašić, 2008., 323 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 288-290 (prikaz, stručni).

11. Kajinić, Josip.
Ilija Nikolić, Kardinale, oprosti!, Zagreb 2005., 168 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 2; 602-603 (prikaz, stručni).

12. Kajinić, Josip.
Kardinal Stepinac - Svjedok Istine. Zbornik radova s međunarodnoga simpozija, Zagreb, 19. rujna 2008. ; Glas koncila, Zagreb, 2009., 379. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 2; 604-607 (prikaz, stručni).

13. Kajinić, Josip.
Miroslav AKMADŽA, Crkva i država. Dopisivanje i razgovori predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji, Svezak I. 1945.-1952.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 290-292 (prikaz, stručni).

14. Kajinić, Josip.
Marko SAMARDŽIJA, Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /The Croatian Language, Orthography and Linguistic Policies in the Independent State of Croatia/ (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2008), pp. 580.. // Review of Croatian history. 5 (2009) , 1; 225-227 (prikaz, stručni).

15. Kajinić, Josip.
Kardinal Stepinac - Svjedok istine. Zbornik radova s međunarodnoga simpozija, Zagreb, 19. rujna 2008 /Cardinal Stepinac - A Witness to the Truth. Proceedings of the International Symposium, Zagreb, 19 September 2008/ (Zagreb: Glas koncila, 2009), pp. 379.. // Review of Croatian history. 5 (2009) , 1; 238-241 (prikaz, stručni).

16. Krišto, Jure.
An American View of the Belgrade Episode of Archbishop Joseph P. Hurley: on the book by Charles R. Gallagher, S. J., Vatican Secret Diplomacy. Joseph P. Hurley and Pope Pius XII. // Review of Croatian history. 4 (2009) , 1; 213-230 (osvrt, stručni).

17. Krišto, Jure.
Biskup antifašist protiv komunista Josipa Broza Tita – Vatikanska misija američkog nadbiskupa Josepha P. Hurlya u počecima Titove Jugoslavije,. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 265-275 (pregledni rad, stručni).

18. Kajinić, Josip.
Anto BAKOVIĆ, Hrvatski martirologij XX. stoljeća. Svećenici-mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2007., 1019 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 3; 1177-1179 (prikaz, stručni).

19. Kajinić, Josip.
Miroslav AKMADŽA, Crkva i država. Dopisivanje i razgovori predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji, Svezak I. 1945.-1952. (Church and State: Correspondence and Discussions Between Representatives of the Catholic Church and the Communist Authorities in Yugoslavia, vol. 1: 1945-1952), Zagreb: hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008, 823 pages. // Review of Croatian History. 4 (2008) , 1; 189-191 (prikaz, stručni).

20. Kajinić, Josip.
Anto BAKOVIĆ, Hrvatski martirologij XX. stoljeća. Svećenici-mučenici Crkve u Hrvata (Croatian Martyrology of the Twentieth Century. Martyr Priests of the Croatian Church). // Review of Croatian History. 4 (2008) , 1; 192-195 (prikaz, stručni).

21. KAJINIĆ, Josip.
Vladimir HORVAT , Kardinal Alojzije Stepinac, mučenik za ljudska prava. U povodu 110. obljetnice rođenja i 10. obljetnice proglašenja blaženim. (Cardinal Alojzije Stepinac, A Martyr for Human Rights. On the 110th Anniversary of His Birth and 10th Anniversary of His Beatification), Zagreb, Samobor, Krašić 2008, 323 pages. // Review of Croatian history. 4 (2008) , 1; 195-197 (prikaz, stručni).

22. Krišto, Jure.
Katolička crkva i liberali. // Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. 86 (2008) , 2; 133-139 (pregledni rad, stručni).

23. Krišto, Jure.
Significant Anniversaries and Research Outcomes. // Review of Croatian history. 2008 (2008) , 1; 7-10 (uvodnik, stručni).

24. Krišto, Jure.
Izvori identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. // Status. jesen-zima 2008. (2008) , 11; 226-234 (članak, stručni).

25. Margareta, Matijević.
Prinosi povijesti stanovništva Zagreba. // Hrvatska revija. 8 (2008) , 4; 124-126 (prikaz, stručni).

26. Matijević, Margareta.
Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraću, prir. Mato Lukačević et al. (Đakovo –Slavonski Brod: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica Osijek, Ogranak Đakovo, Magnus, 2007.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 8 (2008) , 1; 649-651 (prikaz, stručni).

27. Matijević, Margareta.
Barani u Mlecima. // Marulić : hrvatska književna revija. 42 (2008) , 2; 384-386 (prikaz, stručni).

28. Krešić, Milenko.
Bosnia and Herzegovina and Consequences of Exclusivist Ideologies. // Review of Croatian History. 3 (2007) , 1; 75-107 (članak, ostalo).

29. Krišto, Jure.
Looking ahead. // Review of Croatian History. 3 (2007) , 1; 7-9 (uvodnik, stručni).

30. Matijević, Margareta.
Rudari, kovači i drvosječe. // Hrvatska revija. 7 (2007) , 4; 112-119 (popularno-stručni rad, stručni).

31. Matijević, Margareta.
Hrvati u državi bratstva i jedinstva. // Hrvatska revija. 7 (2007) , 2; 146-147 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Kajinić, Josip.
Spomenica. Gospićko-senjska biskupija – povijest i sadašnjost. Povodom 10. obljetnice uspostave. Ur. Mons. Mile BOGOVIĆ, Gospićko-senjska biskupija, Gospić, 2010.. // Časopis za suvremenu povijest. (2011).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Krišto, Jure.
Bosna i Hercegovina i Tuđmanovo geopolitičko osmišljavanje Hrvatske // Dani dr. Franje Tuđmana - Hrvati kroz stoljeća / Nenad Piskač (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2008. 98-115 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Krišto, Jure.
Zaboravljeno mjesto: duvanjski kraj tijekom prve polovice XX. stoljeća // Hum i Hercegovina kroz povijest / Lučić, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 241-294 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matijević, Margareta.
Žepče i žepački kraj u arhivskim fondovima Nezavisne Države Hrvatske // Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458.-2008. / Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb, Žepče : Hrvatski institut za povijest, Općina Žepče, 2010. 205-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Krišto, Jure.
Fra Didak Buntić i hrvatska politika u BiH: U prigodi 100. obljetnice austro-ugarske aneksije // Fra Didak Buntić – čovjek i djelo / Stipe Tadić i Marinko Šakota (ur.).
Zagreb : Institut Pilar – Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, 2009. 11-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Krišto, Jure.
Katolička crkva i katolicizam u djelu Franje Tuđmana // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Vijoleta Herman Kaurić (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 381-402 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Krišto, Jure.
Djelovanje franjevaca konventualaca u Hrvatskome katoličkom pokretu u Zagrebu , 2009., // Posljednjih stotinu godina (1907.-2007.), drugi svezak, / Maračić, Ljudevit Anton (ur.).
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca – Veritas, 2009. 117-148 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Krišto, Jure.
Kad pravaši pođu različitim putovima: Frano Supilo i Josip Frank o 'novom kursu' // Pravaška misao i politika / Turkalj, Jasna - Matijević, Zlatko - Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007. 143-165 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Krišto, Jure.
Katolička crkvena hijerarhija i društva tijekom diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića // Hrvatska između slobode i jugoslavenstva, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 8. i 9. siječnja 2009. u Zagrebu / Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević (ur.).
Zagreb : Naklada Trpimir, 2009. 145-166 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Krišto, Jure.
Dr. Stjepan Kranjčić i njegovi suvremenici u životu Katoličke crkve u vrijeme komunističke vladavine // Stjepan Kranjčić – život i djelo, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Život i djelo Stjepana Kranjčića održan 5. travnja 2008. u Križevcima.
Zagreb, 2009. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Krišto, Jure.
Fra Mijo Čuić u politici i politika u njemu // Fra Mijo Čuić – graditelj i uznik. U prigodi 50. obljetnice smrti /1959.-2009./ / Robert Jolić i Jure Krišto (ur.).
Mostar-Tomislavgrad : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, 2009. 85-100 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Krišto, Jure.
Nadvladavanje duvanjske bure: Fra Mijo Čuić u društvima i sučeljavanja u njima // Fra Mijo Čuić – graditelj i uznik. U prigodi 50. obljetnice smrti /1959.-2009. / Robert Jolić i Jure Krišto (ur.).
Mostar-Tomislavgrad : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, 2009. 101-111 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Krišto, Jure.
Vrhbosanski nadbiskup Ivan Šarić i Katolička akcija // Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup / Pavo Jurišić (ur.).
Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 2007. 115-131 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kajinić, Josip; Jakovčić, Martina.
From confiscated properties to new possibilities for redevelopment: state of returned properties of Catholic Church in Zagreb // .
2014. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Kajinić, Josip.
Stanje vjerskih sloboda na prostorima Hrvatske u razdoblju 60-ih godina 20. stoljeća: primjer Katoličke crkve // IV. Kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 95-95 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Kajinić, Josip; Mladineo, Goran.
Changes in the Spatial Organization of Catholic Church at the Croatian Adriatic in the 20th Century // 4th Conference of the Adriatic Forum. Geopolitical Issues of the Adriatic Yesterday, Today, Tomorrow / Graovac Matassi, Vera ; Mirošević, Lena (ur.).
Zadar : Department of Geography, University of Zadar, 2011. 42-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Krišto, Jure.
Slušanje dobroga ili zlog anđela: Svibanjska deklaracija 1917. i propast srednjoeuropske monarhije // 1918., Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008. / Zlatko Matijević (ur.).
Zagreb : 200. Hrvatski institut za povijest, 2010. 73-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ilija Matanović.
Djelovanje Dragutina Kambera u domovini i emigraciji / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Povijesti - Hrvatski studiji, veljača 2014 2014, 302 str. Voditelj: Krišto, Jure.

2. Matijević, Margareta.
Političko, crkveno i kulturno djelovanje Svetozara Rittiga (1873.-1961.) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23. 03. 2011., 274 str. Voditelj: Akmadža, Miroslav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Matijević, Margareta.
Trapisti i Marija Zvijezda, 2010. (katalog).