crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 278422

Disertation

Author: Tonković, Miro
Title: Biologija i dinamika populacije grdobine žutke (Lophius budegassa Spinola, 1807.) u Jadranskom moru
( Biological and dinamics population bleak bellied angler (Lophius budegassa Spinola, 1807.) in the Adriatic Sea )
Type: doctoral thesis
Faculty: Agronomski fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 05.05.
Year: 2006
Page: 184
Mentor: Aničić, Ivica
Principal investigator: Skaramuca, Boško
Keywords: Grdobina žutka; Lophius budgeassa; biologija; dinamika populacije; Jadransko more
( Blek bellied angler; Lophius budgeassa; biology; dynamics population; Adriatic Sea )
Abstract:
Temeljni cilj istraživanja u sklopu ove disertacije je bio utvrditi biološke i dinamičke parametre populacije grdobine žutke u Jadranskom moru, te time pružiti znanstveni temelj razumnog iskorištavanja i zaštite ove vrste. Podaci za disertaciju skupljani su u okviru međunarodnog ribarstveno-biološkog programa MEDITS EU (Mediterranean international trawl survey) u području sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana tijekom 1996., 1997., 1998. i 2000. godine na 144 stalne postaje (56 u hrvatskom teritorijalnom moru, 55 u epikontinentalnom pojasu i 33 u talijanskom teritorijalnom moru). Podjela istraživanog područja načinjena je s obzirom na dubinu: od 10-50 m, 50-100 m, 100-200 m, 200-500 m i preko 500 metara. Na tim je postajama jedanput godišnje (između svibnja i srpnja) obavljano skupljanje ihtiološkog materijala. Za to je upotrijebljena dubinska pridnena povlačna mreža koća GOC 73 (veličine oka 10 mm). Srednja vrijednost lovne površine potega iznosila je 0, 0465 km2, a vrijeme potega 30 minuta. Istraživanja su osigurala niz podataka koji bitno upotpunjuju spoznaje o rasprostranjenosti, biologiji i dinamici populacije grdobine žutke u Jadranskom moru. Grdobina žutka brojnija je u području srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu, dok na 65% postaja sjevernog Jadrana nije bila prisutna. U odnosu na dubinu mora ulov je veći na dubinama preko 100 m, prvenstveno na području s muljevitim sedimentom, iako je prisutna i na područjima s pjeskovitim sedimentom. Ukupno su ulovljena 727 primjerka grdobine žutke. Totalne dužine ulovljenih primjeraka kretale su se između 6, 00 i 79, 75 cm, uz srednju vrijednost od 24, 89 + 11, 34 cm. Dužinske frekvencije su polimodalnog tipa, što odgovara dobnim skupinama. Morfometrijske i merističke vrijednosti ne pokazuju značajne razlike među spolovima. Dužinsko-maseni rast je izometrijski, s time da mužjaci imaju nešto veću vrijednost koeficijenta b (3, 1526 : 3, 1308). Prva spolna zrelost kod mužjaka nastupa s dužinom 28-30 cm, a kod ženki s 36-38 cm. Parametri von Bertalanffyjeve jednadžbe pokazuju da je najveća asimptotska dužina kod 78 cm, a postiže se relativno polako, uz koeficijent k od 0, 115. Ukupna smrtnost (Z) iznosi 0, 50 god-1, prirodna (M) 0, 23 god-1, ribolovna (F) 0, 27 god-1, te malo povišeni eksploatacijski omjer od 0, 54 god-1. Usporedba rasprostranjenosti i gustoće populacije grdobine žutke utvrđene ovim istraživanjem s rezultatima zabilježenim tijekom ekspedicije HVAR (1948. – 1949.) pokazuje da nije došlo do značajnijih promjena, kako u gustoći populacije, tako niti u udjelu ove vrste u ukupnom ulovu. U hranidbi ove karnivorne vrste prevladava riba, kako po brojnosti (83, 25 %) tako i po masenoj (85, 97 %) zastupljenosti. Zapaženo su još prisutni glavonošci (13, 59 % ; 6, 65 % ), rakovi (3, 16% ; 7, 38 %), a u maloj mjeri i ostali organizmi. Iako je predator, za razliku od drugih riba grabljivica koje aktivno love svoj plijen, grdobina ne bira vrstu plijena već lovi ono što joj se približi. Na to upućuje struktura sadržaja želuca istraživanih riba koji odgovara sastavu pridnenih zajednica u kojima grdobina živi.
Project / theme: 0178058
Original language: HRV
Research fields:
AgriculturePrint version   za tiskati


upomoc
foot_4