crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 652061

Journal

Authors: Franić, Zdenko; Bešlić, Ivan
Title: Osiguravanje kvalitete i validacija metoda iz područja ispitivanja kvalitete zraka i emisije iz stacionarnih izvora
( Quality assurance and validation of methods in the field of air quality testing and stationary source emissions )
Source: Zbornik sažetaka Osmog hrvatskog znanstveno-stručnog skupa "Zaštita zraka '13" / Šega, Krešimir (ed). - Zagreb : Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka , 2013. 18-19.
ISSN: 1848-185X
Meeting: Osmi hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '13"
Location and date: Šibenik, Hrvatska, 09.-14.09.2013.
Keywords: validacija; aspekti validacije; tipsko odobrenje; izjava o prikladnosti metode
( validation; validation aspects; type approval; suitability statement )
Abstract:
Prema zahtjevima točke 5.4.5 norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) uspješno provedena validacija je objektivni dokaz da je neka ispitna metoda, kao definirana i usvojena procedura koja vodi do ispitnog rezultata, prikladna za uporabu. Preduvjet validacije jest precizno određena svrha i područje ispitne metode. Validacija ispitne metode najčešće sadrži sljedeće aspekte: • Specifičnost / selektivnost • Točnost • Preciznost (ponovljivost, obnovljivost i međupreciznost) • Područje (opseg) – kontinuirana skala unutar koje je metoda primjenjiva i točna • Mjerna rezolucija (prostorna, vremenska i sl.) • Funkcijska prilagodba (najčešće za linearnost) u svrhu interpolacije • Robusnost – neosjetljivost na potencijalne varijabilne parametre • Utjecaj matrice (kod analitičkih mjerenja) • Primjenjivost za predikcije i analize trendova • Granica detekcije – najmanja koncentracija koja se može detektirati • Granica kvantifikacije – najmanja količina koja se može kvantificirati • Mjerna nesigurnost • Međulaboratorijske usporedbe • Ostale vrste sistemskih analiza Osnova validacije pri određivanju masenih koncentracija plinovitih onečišćujućih tvari u vanjskom zraku je pravovaljano tipsko odobrenje (type approval) automatskog analizatora. Za određivanje masenih koncentracija lebdećih čestica osnova validacije je u upotrebi referentnih sakupljača ili provedena ekvivalencija ne-referentnog uređaja s referentnim sakupljačem. Validacija određivanja sastava lebdećih čestica provodi se uobičajenim postupcima validacije analitičkih metoda. Kod ispitivanja emisije iz stacionarnih izvora validacija većine metoda provodi se provjerom radnih karakteristika analizatora (linearnost, ponovljivost, granica detekcije) i provjerom odziva analizatora na nula i mjerno područje (span) vrijednost prije i nakon svakog mjerenja pomoću referentnih tvari. Za pojedine metoda validacija se provodi uzorkovanjem slijepe probe i određivanjem učinkovitosti apsorpcije. Analitički dio se validira uobičajenim postupcima. Validacija metode se mora podrobno dokumentirati i mora sadržavati izjavu da je metoda prikladna za namijenjenu uporabu.
Type of meeting: Plenarno
Type of presentation in a journal: Abstract
Type of peer-review: Domestic peer-review
Project / theme: 022-0222882-2823, 022-0222882-2271
Original language: HRV-ENG
Category: Znanstveni
Research fields:
Physics,Public health and health care system
Contrib. to CROSBI by: Gordana Pehnec (gpehnec@imi.hr), 5. Stu. 2013. u 14:41 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4