Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 209721

Časopis

Autori: Kapović, Mate
Naslov: Naglasak praslavenske riječi *s6rd6ce
( The Accent of Proto-Slavic *s6rd6ce )
Izvornik: Croatica et Slavica Iadertina (1845-6839) I (2005); 125-133
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: *sь rdь ce «; srce»;; naglasak; praslavenski; slavenska akcentuacija
( *sь rdь ce «; heart»;; accent; Proto-Slavic; Slavic accentuation )
Sažetak:
U ovom se radu govori o problemu rekonstrukcije naglaska praslavenske riječi *sь rdь ce. Sln. srcê ; ; ; ; ; ̣ , rus. с е ́ р д ц е (з á с е р д ц е ), mn. с е р д ц á i bug. с ъ р д ц е ̀ kao da ukazuju na *sь ̑ rdь ce, kao i hrv. sȑ ce, nȁ srce, no hrv. varijanta sȑ ce, nà srce i sȑ dašce ukazuju na psl. *sь ̋ rdь ce. U radu se raspravlja o odrazima ove riječi u pojedinim slavenskim jezicima i o problemima s objema inačicama rekonstrukcije u samom praslavenskom. Pitanje se povezuje s temom pokrate dugoga cirkumfleksa u trosložicama tipa ˈ ‧ V:‧ ь ‧ V‧ . Na kraju se zaključuje da u praslavenskom treba ipak rekonstruirati *sь ̑ rdь ce (naglasna paradigma c) i da se tu * ̑ u hrvatskom u trosložicama tipa ˈ ‧ V:‧ ь ‧ V‧ krati.
Projekt / tema: 0130449
Izvorni jezik: hrv
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Filologija
Puni text rada: 209721.srce.pdf
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Naglasak praslavenske riječi *s6rd6ce