Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 274956

Poglavlje/Rad u knjizi

Autori: Banovac, Boris
Naslov: Otvorena pitanja europskog identiteta
( Open Questions of European Identity )
Knjiga: Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću: položaj i uloga Hrvatske
Urednik/ci: Mežnarić , Silva
Izdavač: Naklada Jesenski i Turk
Grad: Zagreb
Godina: 2002
Serija: Sociološka biblioteka
Raspon stranica:: 173-185
Ukupni broj stranica u knjizi:: 412
ISBN: 953-222-038-0
Ključne riječi: Europa, identitet, kulturni pluralizam, globalizacija, lokalizam, metodologija istraživanja.
( Europe, identity, cultural pluralism, globalization, localism, methodology of research )
Sažetak:
Tri su bitna kruga pitanja koja su nezaobilazna u raspravi o konstrukciji europskog identiteta: 1. utjecaj globalizacijskih procesa na "zamišljanje zajednice", posebno one tipa nacije. 2. Problem promjena koje zahvaćaju nacionalni identitet. 3. Problem subnacionalnih identiteta kao sto su regionalni i lokalni. Nadnacionalne regionalne integracije od kojih je ona europska u kulturnom smislu najviše profilirana mogu se shvatiti kao neposredna posljedica rastakanja svijeta ispresijecanog predmodernim granicama. Otvoreno zasad ostaje pitanje kako interpretirati heterogenost i fragmentaciju identiteta koje izaziva globalizacija. Da li su one izraz "novog kolonijalizma" ili predstavljaju promicanje demokratskih vrijednosti. Kulturni i interesni pluralizam u pojedinim urbanim cjelinama čini da se neki europski prostori mogu lakše adaptirati na situacije društvenih promjena i da prilagodbe novim uvjetima izazivaju manje sukoba. S time su kompatibilni i novi oblici lokalizma, tj. kompatibilni su s demokratskim okvirom globalizacije i integrativnim procesima koji se odvijaju u okviru Europske zajednice. Razumijevanje spomenutih procesa pretpostavlja teorijske i metodologijske inovacije. Istraživanjima treba zahvatiti bitne nove aspekte identiteta (u Europi i Hrvatskoj), napustiti evolucionističko poimanje razvoja prema kojem je jedan oblik identiteta može prevladati nad drugim (nacionalni nad ostalima) te usvojiti stajalište diskontinuiteta i višestrukosti identiteta. Tek će se tako moći proniknuti u dinamičnost konstruiranja i restrukturiranja identiteta u suvremenom europskom prostoru.
Projekt / tema: 0115018
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Sociologija