Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 509394

Disertacija

Autor: Marlen Červar
Naslov: OBRADA VODE NANOFILTRACIJOM
( WATER TREATMENT BY NANOFILTRATION )
Vrsta: diplomski rad
Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 3.3.
Godina: 2000
Stranica: 65
Mentor: Mijatović, Ivan
Ključne riječi: nanofiltracija
( nanofiltration )
Sažetak:
Nanofiltracija je tlačni membranski postupak koji se najviše upotrebljava pri obradi vode za piće. Izvodi se pri tlaku od 5-15 bar, a pore na membrani su veličine približno 1-5 m. Pri nanofiltraciji nenabijene organske čestice se zadržavaju na membrani zbog većih dimenzija molekula od veličine pora, a električki nabijeni anorganski ioni većeg naboja zadržani su zbog elektrostatskih interakcija između membrane i iona. Nanofiltracijske membrane smanjuju tvrdoću vode, uklanjaju kloride, sprječavaju prolaz bakterija i virusa te uklanjaju obojenost vode organskim tvarima. Cilj ovog diplomskog rada je bio odrediti najpovoljnije uvjete i najpovoljniji tip membrane za uklanjanje anorganskih soli iz vodovodne vode. Voda se obrađivala s dva tipa membrana (NF 45 i NF 70). Nanofiltracija se izvodila pri različitim uvjetima kombinacijom tri različita tlaka i tri različita iskorištenja za svaku membranu. Analiziran je sadržaj soli u ulaznoj vodi, koncentratu i permeatu. Utvrđeno je da membrana NF 70 bolje uklanja otopljene tvari od membrane NF 45. Obje membrane najbolje rade kod 25%-tnog iskorištenja membrane na najmanjem tlaku, a kod 75%-tnog na najvećem. Uspoređivano je zadržavanje soli na membrani i vodljivost permeata pri istim uvjetima obzirom na ulaznu omekšanu i vodovodnu vodu. Bolje zadržavanje soli i manja vodljivost permeata je bila kod omekšane ulazne vode. Uspoređivan je sadržaj soli i vodljivost permeata prije i poslije čišćenja membrane. Pokazano je da se čišćenjem može produžiti trajanje membrane. Nanofiltracijom je obrađivan i koncentrat reverzne osmoze da bi se vidjelo kako membrana radi pod većim opterećenjem. Rezultati su pokazali da membrana bolje radi pod manjim opterećenjem.
Izvorni jezik: hrv
Znanstvena područja:
Biotehnologija
Upisao u CROSBI: jcurko@pbf.hr (jcurko@pbf.hr), 7. Tra. 2011. u 13:16 sati