crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Pregled bibliografske jedinice broj: 647306

Disertacija

Autor: Jeletić, Ivana
Naslov: NASILJE MEĐU UČENICIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
( PEER VIOLENCE ON SOCIAL NETWORKS )
Vrsta: završni rad - diplomski/integralni studij
Fakultet: Filozofski fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Rijeci
Mjesto: Rijeka
Datum: 18.09.
Godina: 2013
Stranica: 99
Mentor: Zloković, Jasminka
Ključne riječi: vršnjačko nasilje; elektroničko nasilje; društvene mreže; žrtva; nasilnik; promatrač
( peer violence; cyberbullying; social networks; victim; bully; witness )
Sažetak:
Nasilje među djecom označava niz negativnih ponašanja usmjerenih prema drugom učeniku s ciljem da se povrijedi žrtvu. Popularnošću interneta i društvenih mreža nasilje među djecom dobilo je novi medij širenja. Najčešći oblici nasilja na društvenim mrežama su verbalno i socijalno nasilje. Društvene mreže omogućile su dostupnost velikog broja informacija o korisniku, a internet anonimnost nasilnika što posljedice nasilja čini još težima. Primarni cilj ovoga istraživanja bio je ispitati pojavnost nasilja na društvenim mrežama među učenicima viših razreda osnovne škole. Nastojalo se ispitati koriste li učenici društvene mreže, koje su navike učenika pri njihovu korištenju, jesu li svijesni pojave nasilja na društvenim mrežama, kako reagiraju na nasilje te koje prijedloge za smanjenje nasilja na društvenim mrežama daju. 95, 9% ispitanih učenika koristi društvene mreže pri čemu je najpopularnija društvena mreža Facebook. Učenici prosječno koriste dvije društvene mreže te otvaraju dva profila na pojedinoj društvenoj mreži. Najveći broj učenika profil na društvenoj mreži posjećuje svakodnevno te pri jednom posjetu ondje provodi manje od jedan sat. Učenici prosječno imaju 416 prijatelja na društvenim mrežama. Pritom najveći broj njih ima između 100 i 400 prijatelja od čega gotovo sve ili većinu osobno poznaje te svi oni mogu vidjeti informacije objavljene na njegovu profilu. Najveći broj učenika neka nasilna ponašanja ne smatra nasilnima te pogrešno percipira svoj status žrtve, nasilnika ili promatrača. Istraživanje je pokazalo i da je nasilje na društvenim mrežama među učenicima prisutno više od očekivanog (postavljena je hipoteza da najveći broj učenika nije nikada nije doživio ili počinio nasilje na društvenim mrežama, ali je bio svjedokom nasilja.). 72, 8% ispitanih učenika doživio je nasilje na društvenim mrežama. Pritom je veći broj djevojčica žrtava nasilja u odnosu na dječake, a najveći broj žrtava je u 7. razredu (svi ispitani učenici). Najčešća ponašanja koja žrtve doživljavaju su korištenje ružnih riječi, vrijeđanje i ruganje, provaljivanje u njihov profil i pisanje neistina o njima. Česti osjećaji žrtava nasilja su nelagoda te ljutnja i bijes, ali i odsustvo ikakvih osjećaja, a česte reakcije ignoriranje nasilja i blokiranje nasilnika. 50, 0% učenika počinilo je nasilje na društvenim mrežama pri čemu je veći broj nasilnika među djevojčicama i starijim učenicima. Najčešći oblici nasilja kojima se učenici služe su korištenje ružnih riječi i vrijeđanje i ruganje vršnjacima. Gotovo 50% učenika barem je jednom doživjelo i počinilo nasilje na društvenim mrežama, 78, 7% svjedočilo je nasilju. Pritom je veći broj svjedoka ponovno među djevojčicama, dok nasilju svjedoči više od 50% učenika neovisno o dobi. Ispitani učenici svjedoče svim ponuđenim nasilnim ponašanjima na društvenim mrežama, a viđeno nasilje najčešće ignoriraju. Prijedlozi koje učenici navode da bi se smanjilo vršnjačko nasilje na društvenim mrežama možemo podijeliti u nekoliko skupina: mjere koje trebaju poduzeti učenici, mjere koje trebaju poduzeti odrasli, mjere koje trebaju poduzeto društvene mreže i ne postoje mjere kojima se može smanjiti nasilje među učenicima na društvenim mrežama.
Projekt / tema: 009-0000000-1429
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Pedagogija
Upisao u CROSBI: Jasminka Zloković (jzlokovic@ffri.hr), 14. Lis. 2013. u 15:28 sati
Napomene:
Peer violence means a lot of negative behaviors directed toward another student in order to harm the victim. The popularity of the internet and social network bullying were given a new medium to spread. The most common forms of violence on social networks are verbal and social violence. Social networks have enabled the availability of a series of informed decisions to the user, and internet anonymity thugs as the consequences of electronic violence makes it even more difficult to direct bullying. The primary objective of this study was to investigate the prevalence of violence in the social networks among students in higher grades of primary school. Also, to examine whether students use social networks, what their habits in the use of social networks are, are they aware of violence on social networks, how they react to violence, and which suggestions to reduce violence on social networks they propose. 95.9% of students use social networks while the most popular social network is Facebook. Students use two social networks and create two profiles on each social network. The largest number of students visits social network every day and in one visit they spend less than one hour. Students have on average 416 friends on social networks. Most of them have between 100 and 400 friends, of which almost all or most personally knows and they can all see the information posted on his profile. The most students some violent behavior do not consider as violent and wrongly perceived their status as victim, bully or witness. The study also found that peer violence on social networks is attended by more than expected (it was hypothesized that the majority of students has never seen or committed violence on social networks, but had witnessed violence.). 72.8% of students experienced violence on social networks. There is more girls victims than boys, and the largest number of victims is in the 7th class (all students). The most common behaviors that victims experience are use of foul language, insults and mockery, breaking into their profile and write lies about them. Common feelings of victims are unease and anger and fury, but also the absence of any feeling, and common reaction ignoring violence and block bullies. 50.0% of students committed violence on social networks, wherein a large number of bullies is among girls and older students. The most common forms of violence which students used are the foul language and insulting and mocking. Almost 50% of the students at least once experienced and committed violence on social networks, and 78.7% witnessed violence. The most witnesses is again among girls, and violence witnessed more than 50% of students independent of their age. All students witnessed all offered violent behavior on social networks, and perceived violence often ignored. Suggestions which students propose to reduce bullying on social networks can be divided into several groups: the measures to be taken by students, the measures to be taken by adults, the measures to be taken by the social networkand there are no measures that can reduce peer violence on social networks.Verzija za printanje   za tiskati


upomoc
foot_4