Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 810757

Disertacija

Autor: Baloević, Goran
Naslov: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
( Experimental testing and numerical modeling of masonry-infilled concrete and steel frames under static and dynamic loads )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilište: Sveučilište u Splitu
Mjesto: Split
Datum: 26.02.
Godina: 2015
Stranica: 200
Mentor: Radnić, Jure ; Juradin, Sandra
Ključne riječi: okvir sa zidanom ispunom; potresna platforma; umjetni akcelorogrami; numerički model
( masonry-infilled frame; shake table; artificial accelerograms; numerical model )
Sažetak:
U ovom su radu prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja čeličnih i armiranobetonskih okvira sa zidanom ispunom. Eksperimentalni rad obuhvaća statička ispitivanja čeličnih okvira te dinamička ispitivanja čeličnih i betonskih okvira na potresnoj platformi. Aplicirana su dva umjetna akcelerograma i akcelerogram realnog potresa. Pobude su nanošene sukcesivno, s postepenim povećanjem amplituda akcelerograma za 0.1 g. Nadalje, u radu je prikazan razvijeni 2D numerički model za statičku i dinamičku analizu armiranobetonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom koji može simulirati njihove najvažnije nelinearne efekte. U ovom je radu numerički model poboljšan s adekvatnom simulacijom faznog nastajanja okvira s ispunom, te simulacijom nearmirane i armirane žbuke na vanjskim plohama ziđa. Razvijeni numerički model verificiran je pomoću rezultata prethodno provedenih eksperimenata. Primjenom ovog numeričkog modela, istražen je utjecaj više parametara na ponašanje okvira s ispunom. Na kraju su prikazani najvažniji zaključci o ponašanju ovakvih konstrukcija pod statičkim i potresnim opterećenjem, te dani praktični savjeti i preporuke za njihov pouzdani proračun.
Projekt / tema: 083-0000000-1538
Izvorni jezik: hrv
Znanstvena područja:
Građevinarstvo
Upisao u CROSBI: Goran Baloević (Goran.Baloevic@gradst.hr), 21. Tra. 2016. u 09:12 sati