Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 926915

Zbornik radova

Autori: Kučić Grgić, Dajana; Kolesarić, Petra; Matković, Valerija; Ocelić Bulatović, Vesna; Cvetnić, Matija; Vuković Domanovac, Marija
Naslov: Kompostiranje biootpada
( Composting of biowaste )
Izvornik: / Vrsaljko, Domagoj ; Dejanović, Igor ; Žižek, Krunoslav (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , 2018. 137-137.
Skup: XII. susret mladih kemijskih inženjera
Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 22-23.02.2018.
Ključne riječi: Kompostiranje, biootpad, reaktorski sustav
( Composting, biowaste, reactor system )
Sažetak:
U današnje vrijeme nastaje sve veća količina biootpada koji se ne može odložiti na tlo bez prethodne obrade. Jedan od načina zbrinjavanja takvog otpada je kompostiranje. Kompostiranje je proces u kojem se biorazgradiva tvar prevodi u stabilan produkt (kompost) uz oslobađanje topline, plinova (CO2, NH3, H2S, CH4) i vode. Kompost se može koristiti za poboljšavanje strukture tla te kao dodatak organskih i mineralnih tvari tlu. Postoje različiti čimbenici koji utječu na proces kompostiranja kao što su temperatura, pH- vrijednost, omjer C:N, protok, veličina čestica supstrata i vlaga. Tijekom kompostiranja izmjenjuju se četiri faze ovisno o promjeni temperature: 1. mezofilna faza (25 do 45 °C), 2. termofilna faza (45 do 65 °C), 3. faza hlađenja (druga mezofilna faza) i 4. faza zrenja. Cilj ovog istraživanja bio je provesti proces kompostiranja mješavine biootpada (kora luka, banane, jabuke, rajčice, krumpira, mrkve, kupusa, kruha i slame) u adijabatskom zatvorenom reaktoru radnog volumena 10 dm3 tijekom 21 dana. Tijekom procesa pratila se temperatura, pH-vrijednost, omjer C:N, broj mezofilnih i termofilnih mikroorganizama, udio suhe i hlapive tvari, volumen nastalog kondenzata, koncentracija CO2 i NH3 na izlazu iz reaktora.Tijekom 21 dana kompostiranja izmjenjivala su se tri faze, mezofilna, termofilna i druga mezofilna, postignuta je konverzija od 55 %, nastalo je 150 mL kondenzata, a pH-vrijednost supstrata se mijenjala od slabo kiselog do slabo lužnatog.
Vrsta sudjelovanja: Poster
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Izvorni jezik: hrv
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Kemijsko inženjerstvo
Upisao u CROSBI: Dajana Kučić (dkucic@fkit.hr), 22. Vel. 2018. u 10:35 sati