Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Utorak 23. Travanj 2024

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bajić, Alica; Cvitan, Lidija; Gajić-Čapka, Marjana; Perčec Tadić, Melita; Sokol Jurković, Renata; Zaninović, Ksenija.
Prostorno planiranje, urbanizam i graditeljstvo // Primijenjena znanstvena istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu: u povodu 50 godina istraživanja i 70 godina osnivanja DHMZ-a / Ivančan-Picek, Branka (ur.).
Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2019. Str. 75-86.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Cvitan, Lidija; Sokol Jurković, Renata.
Secular trends in heating and cooling monthly demands in Croatia. // Theoretical and applied climatology. 125 (2016) , 3; 565-581 (članak, znanstveni).

2. Perčec Tadić, Melita; Zaninović, Ksenija; Sokol Jurković, Renata.
Mapping of maximum snow load values for the 50-year return period for Croatia. // Spatial Statistics. 14 (2015) , A; 53-69 (članak, znanstveni).

3. Sokol Jurković, Renata; Pasarić, Zoran.
Spatial variability of annual precipitation using globally gridded data sets from 1951 to 2000. // International journal of climatology. 33 (2013) , 3; 690-698 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Cvitan, Lidija; Sokol Jurković, Renata.
Promjene potreba za grijanjem i hlađenjem u Hrvatskoj u razdoblju 1901-2008.. // Hrvatski meteorološki časopis. 46 (2011) ; 27-33 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sokol Jurković, Renata.
Water balance components during recent floods in Croatia. // Hrvatski meteorološki časopis. 51 (2016) ; 61-70 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Perčec Tadić, Melita; Sokol Jurković, Renata; Gajić-Čapka, Marjana.
Baza klimatskih podataka za izračun energetskih svojstava zgrade // XXIV međunarodni znanstveni kongres o energiji i zaštiti okoliša : zbornik radova / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2014. 457-466 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Sokol Jurković, Renata; Nimac, Irena; Cindrić Kalin, Ksenija.
O metodi i problemima izrade krivulja intenziteta – trajanja – povratnog razdoblja // 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode” – zbornik radova / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.).
Opatija : Hrvatske vode, 2019. 76-83 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Perčec Tadić, Melita; Sokol Jurković, Renata.
Procjena učestalosti uvjeta za zaleđivanje uslijed pojave niske temperature i oborine // Zbornik sažetaka / Holcinger, Nataša (ur.).
Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2018. 220-224 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Sokol Jurković, Renata.
Promjenjivost godišnje količine oborine na širem zagrebačkom području i dijelu Središnje Hrvatske // 5. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena : zbornik radova / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Tropan, Ljudevit (ur.).
Opatija : Hrvatske vode, 2011. 163-168 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Perčec Tadić, Melita; Sokol Jurković, Renata.
Karta koeficijenta dodatnog tereta od leda za potrebe izrade nacionalnog dodatka norme HRN EN 50341-1:2013 // .
(predavanje,domaća recenzija,znanstveni).

2. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Utjecaj korekcije pristranosti klimatskih modela na statističke mjere temperature i oborine // 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode” - Zbornik radova / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.).
Opatija : Hrvatske vode, 2019. 67-73 (predavanje,domaća recenzija,znanstveni).

3. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Bias correction of regional climate models over Croatian region – influence on statistical measures of temperature and precipitation // EMS Annual Meeting 2019.
2019. 1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Bivariate bias correction of monthly temperature and precipitation from regional climate models // 2nd Workshop on Bias Correction in Climate Studies May 14th - May 16th, 2018, Santander, Spain.
38-38 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Jednodimenzionalna korekcija pristranosti mjesečne temperature zraka i oborine iz klimatskih modela: kalibracija i validacija // Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a Knjiga sažetaka / Primožič, Ines (ur.).
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 27-27 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Korekcija pristranosti regionalnih klimatskih modela prilagođena upotrebi u hidrološkom modeliranju // Zbornik radova / Rubinić, Josip ; Ivanković, Ivana ; Bušelić, Gordana (ur.). (ur.).
Zagreb, 2018. 289-292 (predavanje,domaća recenzija).

7. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Bivariate bias correction of monthly temperature and precipitation from regional and global climate model // Kratki sažeci Meteorološki izazovi 6: Napredne tehnologije u rješavanju meteoroloških izazova.
2018. 3-3 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

8. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan.
Bias correction of monthly temperature and precipitation from regional climate model – calibration and validation // Kratki sažetci Meteorološki izazovi 6: Napredne tehnologije u rješavanju meteoroloških izazova.
2018. 49-49 (poster,domaća recenzija,sažetak).

9. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan; Perčec Tadić, Melita.
Bias correction of monthly temperature and precipitation from regional climate model over Croatia – calibration and validation // Geophysical Research Abstracts.
2018. 1-1 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Lidija Cvitan, Mirta Patarčić, and Renata Sokol Jurković.
Climate change impact on future heating and cooling needs in Zagreb // Abstracts of the 12th European Conference on Applications of Meteorology.
2015. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Cvitan, Lidija; Sokol Jurković, Renata.
Monthly scale in spatial analyses of trends in heating and cooling demands in Croatia // Abstracts of the 10th European Conference on Applied Climatology.
2014. 1-1 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Cvitan, Lidija; Sokol Jurković, Renata.
Seasonal courses of monthly changes of heating and cooling demands in Croatia // Meteorološki izazovi 3 : Ekstremne vremenske prilike i utjecaj na društvo : knjiga sažetaka.
(poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Gajić-Čapka, Marjana; Sokol Jurković, Renata; Nikolić, Davor; Čapka, Borivoj.
Floods in Croatia - Societal and economic impacts and responses in the newspapers // 6th HyMeX workshop : abstracts.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

14. Perčec Tadić, Melita; Zaninović, Ksenija; Sokol Jurković, Renata.
Mapping of maximum snow load values for the 50 years return period for Croatia. // Climate Change in High Mountain Regions : from Understanding of the Past to Modelling of the Future : abstracts.
2011. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Cvitan, Lidija; Sokol Jurković, Renata.
Promjene potreba za grijanjem i hlađenjem u Hrvatskoj u razdoblju 1901-2008. // Meteorološki izazovi današnjice : Sažeci.
(poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Sokol Jurković, Renata; Perčec Tadić, Melita.
Meteorological conditions for icing on power lines in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan; Pasarić, Zoran.
Statistička prilagodba i korekcija pristranosti klimatskih modela u okviru projekta CARE // .
2018. (predavanje,ppt prezentacija).

3. Sokol Jurković, Renata; Güttler, Ivan; Perčec Tadić, Melita.
Test reference year (TRY) in future climate for Croatia // .
2017. (poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

4. Sokol Jurković, Renata.
Water balance components during recent floods in Croatia // Meteorološki izazovi 4: Klimatske promjene - odgovornosti današnje generacije: kratki sažeci.
2015. 1-1 (predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

5. Sokol Jurković, Renata.
Floods in Central Croatia in 2010 and 2013: Runoff extremes // .
(poster,neobjavljeni rad,stručni).

6. Sokol Jurković, Renata.
Correlation of hydropower production and meteorological data at hydroelectric power plant Senj, Croatia // .
(poster,neobjavljeni rad,stručni).

7. Sokol Jurković, Renata; Pasarić, Zoran.
Spatial variability of seasonal precipitation over Europe using gridded data set from 1951 to 2000 // EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 10.
2013. 1-1 (poster,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Diplomski radovi
 

1. Sokol, Renata.
Promjenjivost godišnje količine oborine na globalnoj mreži prostorne rezolucije 0.5°x0.5° / diplomski rad.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet - Geofizički odsjek, 05.06. 2009, 44 str. Voditelj: Pasarić, Zoran.