Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Nedjelja 5. Veljača 2023

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Padovan, Adriana Vincenca.
Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (monografija).

2. Bulum, Božena.
Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice .
Zagreb : Inmag, 2010 (monografija).

3. Ćorić, Dorotea.
Onečišćenje mora s brodova : Međunarodna i nacionalna pravna regulativa .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Marin, Jasenko.
Posebno stvarnopravno uređenje za brodove i plovila unutarnje plovidbe // Stvarno pravo. Sv. 3 : Posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 579-670.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Padovan, Adriana Vincenca.
Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje. // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 1-35 (članak, znanstveni).

2. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola; Plančić, Bisera.
International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 – a New Contribution to the Safety of Navigation and Marine Environment Protection. // Transactions on maritime science. 2 (2013) , 1; 49-55 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Skorupan Wolff, Vesna.
Polje primjene Roterdamskih pravila - unimodalni i multimodalni aspekti. // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 37-79 (članak, znanstveni).

4. Bulum, Božena.
Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja. // Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa. 32 (2012) , 1-2; 146-151 (članak, znanstveni).

5. Bulum, Božena.
Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1077-1113 (članak, znanstveni).

6. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana.
Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 137-171 (izvorni rad, znanstveni).

7. Ćorić, Dorotea.
Pravni okvir za suzbijanje piratstva na moru. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 59 (2012) , 1-2; 50-60 (članak, znanstveni).

8. Ćorić, Dorotea; Šantić, Ivo.
Nadzor sigurnosti plovidbe i utvrđivanje prekršajne odgovornosti. // Pravni vjesnik. 28 (2012) , 2; 79-95 (članak, znanstveni).

9. Marin, Jasenko.
UREĐENJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU ROBE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM, IZ 2009.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 229-256 (članak, znanstveni).

10. Polić Foglar, Vesna.
Odgovornost za zakašnjenje u prijevozu robe u sadašnjoj pomorskoj praksi i prema Rotterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 203-225 (članak, znanstveni).

11. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravna pitanja u svezi s oblikom ugovora o zakupu i ugovora o podzakupu broda u domaćem pravu. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 173-202 (članak, znanstveni).

12. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca.
Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 11-77 (članak, znanstveni).

13. Ćorić, Dorotea.
Direktiva o onečišćenju mora s brodova i nadležnosti obalnih država. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 857-965 (članak, znanstveni).

14. Marin, Jasenko.
Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 91-115 (članak, znanstveni).

15. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Bankarske garancije na poziv – posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3=101; 533-547 (pregledni rad, znanstveni).

16. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 165-93 (izvorni rad, znanstveni).

17. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna.
Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 117-163 (članak, znanstveni).

18. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 223-267 (izvorni rad, znanstveni).

19. Ćorić, Dorotea.
Treba li Republika Hrvatska potvrditi Atensku konvenciju iz 2002. godine ?. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 2; 917-934 (članak, znanstveni).

20. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu. // Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa. 30 (2010) , 1-2; 136-141 (pregledni rad, znanstveni).

21. Polić Foglar, Vesna.
Količinski ugovori prema Rotterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 211-222 (članak, znanstveni).

22. Skorupan Wolff, Vesna.
Vađenje potonulih stvari u hrvatskom pravu de lege lata i de lege desiderata. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 693-746 (članak, znanstveni).

23. Skorupan Wolff, Vesna.
Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 169-210 (članak, znanstveni).

24. Bulum, Božena.
''Priopćenje o europskoj lučkoj politici'' - program djelovanja Europske unije u vezi s novom orijentacijom u njezinom kreiranju. // Suvremeni promet. 29 (2009) , 1-2; 72-79 (pregledni rad, znanstveni).

25. Bulum, Božena.
Primjena pravila o državnim potporama Europske zajednice u segmentu morskih luka. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 129-165 (članak, znanstveni).

26. Bulum, Božena.
Zajednička europska lučka politika - prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2=92; 337-358 (članak, znanstveni).

27. Jelinić, Srećko; Akšamović, Dubravka.
O proboju pravne osobnosti. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2009) , 2; 544-574 (članak, znanstveni).

28. Marin, Jasenko.
Stvarnopravno uređenje za plovila unutarnje plovidbe. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 29-55 (članak, znanstveni).

29. Polić Foglar, Vesna.
Evaluation of the new Convention from the perspective of insurers. // Transportrecht. 32 (2009) , 9; 366-369 (članak, znanstveni).

30. Polić, Vesna.
Schweizerisches Transportrecht. // Transportrecht. 32 (2009) , 7-8; 290-298 (članak, znanstveni).

31. Bulum, Božena.
Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 617-660 (članak, znanstveni).

32. Bulum, Božena.
Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice. // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 59-107 (članak, znanstveni).

33. Ćorić, Dorotea.
Odgovornost i naknade štete zbog onečišćenja mora i mjesto zakloništa. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 431-450 (članak, znanstveni).

34. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Zaštita morskog okoliša u zaštićenom ekološko- ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 959-974 (pregledni rad, znanstveni).

35. Ibler, Vladimir.
Pariški mirovni ugovor s Italijom od 10. veljače 1947.. // Adrias (Split). 15 (2008) ; 47-52 (članak, znanstveni).

36. Marin, Jasenko.
Odgovornost prijevoznika za plovidbenu sposobnost broda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 489-507 (članak, znanstveni).

37. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 537-581 (članak, znanstveni).

38. Skorupan Wolff, Vesna; Petrinović, Ranka.
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina. // Poredbeno pomorsko pravo. 1 (2008) ; 109-134 (pregledni rad, znanstveni).

39. Bulum, Božena.
Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i linijske konferencije. // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. 46 (2007) , 161; 243-295-295 (članak, znanstveni).

40. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Odgovornost prijevoznika za štete na robi u međunarodnom i domaćem prijevozu unutarnjim plovnim putovima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1139-1180 (članak, znanstveni).

41. Marin, Jasenko.
Međunarodne konvencije i protokoli kao izvori hrvatskog pomorskog prava. // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law. 46 (2007) , 161; 91-111 (članak, znanstveni).

42. Skorupan, Vesna.
Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 7-60 (članak, znanstveni).

43. Skorupan Wolff, Vesna.
Odgovornost prijevoznika prema Nacrtu konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično)(morem). // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. 46 (2007) , 161; 145-189 (članak, znanstveni).

44. Skorupan Wolff, Vesna.
Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 973-1016 (članak, znanstveni).

45. Ćorić, Dorotea.
Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem : najnovije izmjene. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 27 (2006) , 2; 889-912 (članak, znanstveni).

46. Marin, Jasenko.
Slot charter. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , Posebni broj; 591-607 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Marin, Jasenko.
Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava (autori: I.Grabovac, S.Kaštela)(izd. Zagreb:HAZU, Split:Književni krug, 2013) : (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 236-238 (prikaz, ostalo).

2. Padovan, Adriana Vincenca.
Osiguranje brodica i jahti. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 6; 32-39 (članak, stručni).

3. Padovan, Adriana Vincenca.
Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 7; 40-42 (članak, stručni).

4. Padovan, Adriana Vincenca.
Institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 9; 52-56 (članak, stručni).

5. Skorupan Wolff, Vesna.
Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice - osigurateljni aspekti : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 203-206 (članak, ostalo).

6. Skorupan Wolff, Vesna.
Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 207-214 (članak, ostalo).

7. Skorupan Wolff, Vesna.
Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 215-219 (članak, ostalo).

8. Skorupan Wolff, Vesna.
Agencijski posao - prikriveni : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 220-223 (članak, ostalo).

9. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 224-225 (članak, ostalo).

10. Padovan, Adriana Vincenca.
Uloga pomorskih osiguratelja u spašavanju na moru i uklanjanju podrtine. // Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja. LIII (2012) , 3; 42-53 (članak, stručni).

11. Padovan, Adriana Vincenca.
The World Ocean in Globalization (ur: D. Vidas, P.Johan Schei) (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 366-369 (prikaz, ostalo).

12. Padovan, Adriana Vincenca.
Migrant Smuggling by Sea (autorica: P.Mallia) (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff, 2010): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 370-372 (prikaz, ostalo).

13. Padovan, Adriana Vincenca.
Limitation of Liability in International Maritime Conventions (autor: N.A.Martinez Gutierrez) (London : Routledge, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 373-376 (prikaz, ostalo).

14. Marin, Jasenko; Padovan, Adriana Vincenca; Mudrić, Mišo.
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002. : (prijevod). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 310-361 (stručni prijevod međunarodnog instrumenta, ostalo).

15. Oršulić, Ivana.
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo (Brijuni, lipanj 2011.). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) ; 411-414 (osvrt, ostalo).

16. Padovan, Adriana Vincenca.
Europsko prometno pravo (autori: N.Radionov et al.) (Zagreb, Pravni fakultet, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 425-437 (prikaz, ostalo).

17. Skorupan Wolff, Vesna.
Pojam uzroka štete : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 385-390 (članak, ostalo).

18. Skorupan Wolff, Vesna.
Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 391-394 (članak, ostalo).

19. Skorupan Wolff, Vesna.
Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 395-399 (članak, ostalo).

20. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja tužitelja na rad : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 400-401 (članak, ostalo).

21. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 402-403 (članak, ostalo).

22. Oršulić, Ivana.
Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika - tumačenje Čl.III 2 Haško-Visbyjskih pravila : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 223-228 (članak, ostalo).

23. Skorupan Wolff, Vesna.
Zapovjednik broda : bogovi i batine. // More. 15 (2009) , 167; 90-93 (članak, ostalo).

24. Skorupan Wolff, Vesna.
Pomorsko pravo za jahte i brodice (autori: B.Milošević Pujo, R.Petrinović)(Split, Pomorski fakultet, 2008) : (prikaz knjige). // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 3; 111-113 (prikaz, ostalo).

25. Skorupan Wolff, Vesna.
Zastarni rok za tražbine iz ugovora o tegljenju : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 209-211 (članak, ostalo).

26. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost u postupku ovrhe na brodici upisanoj u upisnik brodova : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 212-214 (članak, ostalo).

27. Skorupan Wolff, Vesna.
Nastupanje pomorskog agenta u ime obiju ugovornih strana : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 215-218 (članak, ostalo).

28. Skorupan Wolff, Vesna.
Obveznik plaćanja pristojbe za upotrebu obale i korištenje luke : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 219-221 (članak, ostalo).

29. Skorupan Wolff, Vesna.
Mjesto nastanka štete kao kriterij posebne međunarodne nadležnosti : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 203-208 (članak, ostalo).

30. Skorupan Wolff, Vesna.
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo (Zadar, 16.4.2009.) : (izvješće sa skupa). // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 229-233 (osvrt, ostalo).

31. Bulum, Božena.
Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti tužitelja : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 201-207 (prikaz, stručni).

32. Oršulić, Ivana.
(Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreške. // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 135-150 (članak, stručni).

33. Skorupan Wolff, Vesna.
Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 187-189 (članak, ostalo).

34. Skorupan Wolff, Vesna.
Izvlaštenje na pomorskom dobru : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 197-198 (članak, ostalo).

35. Skorupan Wolff, Vesna.
Nemarnost posade kao osigurani rizik : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 194-196 (članak, ostalo).

36. Skorupan Wolff, Vesna.
Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica registrirana za šport i razonodu nanese trećim osobama : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 190-193 (članak, ostalo).

37. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 199-200 (članak, ostalo).

38. Marin, Jasenko.
''Pomorsko imovinsko pravo''(autor: D.Pavić)(Split, Književni krug, 2006) : (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 329-333 (prikaz, ostalo).

39. Skorupan Wolff, Vesna.
Zaštitna mjera oduzimanja plovnog objekta kojim je učinjen prekršaj : (prikaz presude i bilješka). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 297-308 (članak, ostalo).

40. Skorupan Wolff, Vesna.
Ugovor o remontu broda : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 311-313 (članak, ostalo).

41. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog oštećenja teretnog vozila koje se prevozilo trajektom : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 309-310 (članak, ostalo).

42. Skorupan Wolff, Vesna.
Građevine izgrađene na pomorskom dobru : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 314-316 (članak, ostalo).

43. Skorupan Wolff, Vesna.
Utvrđivanje stvrne nadležnosti suda s obzirom na svojstvo subjekata, a ne vrstu spora : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 317-319 (članak, ostalo).

44. Skorupan Wolff, Vesna.
Privremena mjera zaustavljanja broda : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 320-322 (članak, ostalo).

45. Skorupan Wolff, Vesna.
Predaja tereta na čuvanje javnom skladištu : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 323-324 (članak, ostalo).

46. Skorupan Wolff, Vesna.
Određivanje granica pomorskog dobra : (prikaz presude i bilješka). // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 1661; 325-327 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Pijaca, Marija; Ćorić, Dorotea.
Indemnity Clause in Standard Bareboat Charter // Book of Proceedings / 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / Vidan, Pero ; Twrdy, Elen ; Leder, Nenad ; Mulić, Rosanda (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies, 2014. 309-315 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna.
Award of concession contracts in law of the European Union // Book of proceedings of 5th IMSC / Vidan, Pero ; Gržetić, Zvonko ; Bukljaš Skočibušić, Mihaela (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies Split, 2013. 133-139 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Padovan, Adriana Vincenca.
The elements of protection of the marine environment in general average as a type of claim in marine insurance // 5th IMSC 2013 Book of Proceedings / Vidan, Pero ; Gržetić, Zvonko ; Buklijaš Skočibušić, Mihaela (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies Split, 2013. 84-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Skorupan Wolff, Vesna; Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Scope of Coverage Under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) // Book of proceedings of 5th IMSC / Vidan, Pero ; Gržetić, Zvonko ; Bukljaš Skočibušić, Mihaela (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies Split, 2013. 190-197 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna.
New block exemption regulation for liner shipping consortia // Book of proceedings of 4th IMSC / Mulić, Rosanda ; Gržetić, Zvonko ; Vidan, Pero ; Kuzmanić, Ivica (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies Split, 2012. 342-347 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Recent developments in state aid law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia // Zbornik radova = Conference Proceedings / Jolić, Natalija (ur.).
Zagreb : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 92-101 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Marin, Jasenko.
THE ROTTERDAM RULES - AN OVERVIEW OF THEIR KEY PROVISIONS // Conference Proceedings, 13th International Conference on Transport Science ICTS 2010, Transport, Maritime and Logistic Science / Zanne Marina ; Bajec Patricija (ur.).
Portorož, Slovenija : Slovensko društvo za znanost v prometu i Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 2010. 1-10 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Regulation of maritime cabotage in competition law of the European community and in law of the Republic of Croatia // Conference proceedings / Jolić, Natalija (ur.).
Zagreb : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 1-8 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Plančić Bisera.
Uklanjanje podrtina prema novim odredbama hrvatskog pomorskog prava // Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o pomorskoj znanosti IMSC.
Split : Hrvatski hidrografski institut, Pomorski fakultet u Splitu, Općina Podstrana, 2009. 573-591 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Marin, Jasenko.
Protection of the Rights of Passengers Travelling by Sea // Zbornik radova = Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference IMSC 2012 / Mulić, Rosanda ; Gržetić, Zvonko ; Vidan, Pero ; Kuzmanić, Ivica (ur.).
Split : Pomorski fakultet u Splitu, 2012. 327-341 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marin, Jasenko.
Registration of Ships under Construction in Public Registers // The 20th Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding SORTA 2012 : Conference Proceedings / Žiha, Kalman ; Degiuli, Nastia ; Pedišić Buča, Marta ; Nikolić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučiišta u Zagrebu, Brodarski institute d.o.o., Zagreb, 2012. 1-8 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Padovan, Adriana Vincenca.
Shipbuilders' risks insurance contract // XX. simpozij Teorija i praksa brodogradnje SORTA 2012.
Zagreb : Princo d.o.o., Sveučilišna tiskara, 2012. 1-17 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vujasinović, Marula.
Web kontekst jedne zbirke // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hasenay, Damir ; Krtalić, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. 328-334 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Vujasinović, Marula.
Pravno-pomorske teme i digitalni repozitoriji // Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / Krajna, Tamara ; Martek, Alisa (ur.).
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. 149-160 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Vujasinović, Marula.
Financiranje knjižnice Jadranskog zavoda // Nove strategije u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama : Zagovaranje i prikupljanje financijskih sredstava : Zbornik radova / Martek, Alisa ; Pilaš, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. 111-123 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Padovan, Adriana Vincenca.
The elements of protection of the marine environment in general average as a type of claim in marine insurance // 5th IMSC 2013 Book of Abstracts / Vidan, Pero ; Gržetić, Zvonko ; Buklijaš Skočibušić, Mihaela (ur.).
Split : Faculty of Maritime Studies Split, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Padovan, Adriana Vincenca.
Shipbuilders' risk insurance contract // Knjiga sažetaka XX. simpozija Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta.
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Brodarski institut d.o.o. Zagreb, 2012. 96-96 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Državne potpore u sektoru brodogradnje u pravu Europske zajednice i RH // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Marin, Jasenko.
Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine : Analiza odabranih slučajeva iz sudske prakse // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Elektronifikacija prijevoznih isprava u svjetlu Roterdamskih pravila – može li nova pravna regulativa inicirati preporod e-trgovine? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Padovan, Adriana Vincenca.
Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti pomorskog okoliša / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.09. 2011., viii, 518 str. Voditelj: Radionov, Nikoleta.

2. Bulum, Božena.
Regulacija pružanja usluga pomorskog prijevoza i pristupa tržištu lučkih djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice / doktorska disertacija.
Split : Pravni fakultet, 21.11. 2008, vi, 354, (7) listova str. Voditelj: Bolanča, Dragan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Ćorić, Dorotea (pripremila).
Pomorski zakonik i kazalo pojmova, 2011. (ostalo).

2. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Pomorski zakonik i kazalo pojmova, 2008. (ostalo).

3. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Međunarodni i nacionalni propisi iz područja pomorskog prava, 2007. (ostalo).

4. Ćorić, Dorotea.
Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem iz 1992., 2006. (ostalo).