Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Srijeda 10. Kolovoz 2022

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grgić, Ana; Đurđević, Ranka; Salak, Tanja.
Šegrt Hlapić za razinu B1 .
Zagreb : FF press, 2016 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić Machata, Milvia; Grgić, Ana (ur.).
Zagreb : FF press, 2015 (priručnik).

2. Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF Press, 2013 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Mivia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva; Udier, Sanda Lucija.
Jezične funkcije // Hrvatski B2: opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 55-154.

2. Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Udier, Sanda Lucija.
Posebni pojmovi // Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić, Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 273-363.

3. Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić, Machata, Milvia; Korajac, Aida; Udier, Sanda Lucija.
Opći pojmovi // Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić, Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 155-246.

4. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Jezične funkcije // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 43-106.

5. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Opći pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 107-156.

6. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Posebni pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 175-232.

7. Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva.
Značajke i namjena priručnika // Hrvatski B1 : opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana, Gulešić Machata, Milvia, Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF Press, 2013. Str. 13-17.

8. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
Nomen est culturae omen - vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima // A tko to ide? / А хто там ідзе?: Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013. Str. 189-202.

9. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
The Cowboys, the Poets, the Professor... – Antonomasia in Croatian Sports Discourse // What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives / Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor Ž. (ur.).
Windsor ; Ljubljana : University of Windsor ; Pedagoški inštitut, 2013. Str. 408-429.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
»Ovaj grad zovu još i...« – o antonomazijama za toponime. // Folia onomastica Croatica. 23 (2014) ; 77-94 (članak, znanstveni).

2. Gulešić Machata, Milvia; Grgić, Ana.
Zašto je pet puno više od četiri? O opisu brojevnih riječi u hrvatskome kao inom jeziku. // Lahor. 1 (2013) , 15; 91-104 (članak, znanstveni).

3. Grgić, Ana; Udier, Sanda Lucija.
Pravopisna kompetencija na razini B1 u hrvatskome kao inome jeziku. // Lahor. 2 (2012) , 14; 204-220 (članak, znanstveni).

4. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
Upotreba i prepoznavanje antonomazija - usporedba mlađih i starijih govornika. // Govor : časopis za fonetiku. 28 (2011) , 1; 25-43 (članak, znanstveni).

5. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
Antonomazija - figura kulturnoga pamćenja. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 23 (2011) , 2; 129-142 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Grgić, Ana; Kolaković, Zrinka.
Primjena stilova i nastavnih strategija u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. // Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1 (2010) , 9; 78-96 (pregledni rad, znanstveni).

7. Šafarić, Ines; Ćalušić, Ana; Mildner, Vesna.
Procjena izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika. // Lahor. 1 (2006) , 1; 49-60 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Jelaska, Zrinka; Ćalušić, Ana.
Međunarodno društvo učitelja engleskoga kao stranoga jezika. // Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2008) , 6; 323-330 (prikaz, stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grgić, Ana; Đurđević, Ranka; Salak, Tanja.
Čudnovate zgode šegrta Hlapića za razinu B1 // "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog: zbornik radova / Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić Kralj, Sanja (ur.).
Zagreb - Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2015. 533-548 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgić, Ana; Jelaska, Zrinka.
Bilješke učenika - jezične biografije i ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika - 2. zbornik radova / Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni (ur.).
Zagreb : FF press, 2014. 69-86 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia.
Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
Zagreb : Srednja Europa i Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2015. 3-15 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgić, Ana; Udier, Sanda Lucija.
Provođenje ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma na Croaticumu // Croaticum : 1. savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : zbornik radova / Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.).
Zagreb : FF press ; Filozofski fakultet, 2012. 109-122 (poster,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Grgić, Ana; Nikolić, Davor.
COWBOYS, POETS, PROFESSOR... - Antonomasia in Sports Discourse // Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Book of Abstracts/Knjiga sažetaka / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012. 27-28 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).