Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Srijeda 30. Studeni 2022

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Marušić, Sveto.
Upravljanje ljudskim potencijalima .
Zagreb : Adeco ; Školska knjiga, 2001 (monografija).

2. Crnković-Pozaić, Sanja.
Human Development Report, Croatia, 1997. .
Zagreb : UNDP, New York, 1997. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Human Development Report / Crnković-Pozaić, Sanja; Starc, Nenad (ur.).
Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, 1998. (monografija).

2. Enterprise in Transition / Goić, Srećko (ur.).
Split, : DAAM Beč, Austria, 1997. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
The privatization process in Croatia // Economies in transition: conception, status and prospects / Young, Allan ; Teodorović, Ivan ; Koveos, Peter (ur.).
River Edge ; New Jersey : World Scientific, 2002. Str. 423.

2. Teodorović, Ivan.
Historical perspectives on the transition process // Economies in transition: conception, status and prospects / Young, Allan ; Teodorović, Ivan ; Koveos, Peter (ur.).
River Edge, New Jersey : World Scientific, 2002. Str. 423.

3. Marušić, Sveto.
Obrazovanje menadžera // Odgoj i obrazovanje: bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju. Hrvatska u 21. stoljeću / Pastuović, Nikola (voditelj projektnog zadatka) (ur.).
Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001. Str. III ; 76 str..

4. Anić, Ivan Damir.
Internacionalizacija europske maloprodaje i Hrvatska // Internacionalizacija europske maloprodaje i Hrvatska / Baletić, Zvonimir ; Bendeković, Jadranko ; Frohlich, Zlatan ; i dr. (ur.).
Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, 1999. Str. 681-700.

5. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Analiza uspješnosti programa sanacije od društvenog vlasništva prema državnom i nazad // Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji / Baletić, Zvonimir ; Bendeković, Jadranko ; Frohlich, Zlatan ; i dr. (ur.).
Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, 1999.. Str. 168-188.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Rajh, Edo.
The Assessment of Psychometric Characteristics of Scale for Measuring Brand Equity - Case of Tourist Agencies. // Acta Turistica. 14 (2002) , 2; str. 170-182 (članak, znanstveni).

2. Rajh, Edo; Piri Rajh, Sunčana.
Associative Network Model of Long-Term Memory as a Framework for an Analysis of Competitiveness. // Tržište. 14 (2002) , 1-2; 27-33 (članak, znanstveni).

3. Rajh, Edo.
The Relationship Between Sources of Brand Equity and Market Outcomes. // Ekonomska istraživanja. 14 (2001) , 2; 77-82 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Rajh, Edo.
Koncept tržišne vrijednosti marke. // Ekonomska misao i praksa. 10 (2001) , 2; 267-279 (pregledni rad, znanstveni).

5. Rajh, Edo.
Koncept marke kao determinanta pozicioniranja maraka. // Tržište. 13 (2001) , 1-2; 45-49 (pregledni rad, znanstveni).

6. Anić, Ivan Damir; Njavro, Đuro.
Primjena elektroničke trgovine kao moguće sredstvo jačanja tržišne pozicije hrvatske maloprodaje. // Ekonomska istraživanja. 13 (2000) , 1; 71-84 (pregledni rad, znanstveni).

7. Anić, Ivan Damir; Vouk, Rudolf.
Razvojni problemi hrvatske maloprodaje u uvjetima internacionalizacije europske maloprodaje. // Hrvatska gospodarska revija. 49 (2000) , 1; 40-52 (članak, znanstveni).

8. Anić, Ivan Damir; Vouk, Rudolf.
Usporedba regulacije igara na sreću u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije. // Hrvatska gospodarska revija. 49 (2000) , 3; 1-10 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Marušić, Sveto.
Funkcija rukovođenja i obrazovanje managera. // Informator. 4788 (2000) , 4788; 1-3 (članak, znanstveni).

10. Teodorović, Ivan.
Industrijska politika u nemirnim uvjetima. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 51 (2000) , 1-2; 37-54 (članak, znanstveni).

11. Anić, Ivan Damir.
Internacionalizacija europske maloprodaje i Hrvatska. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 50 (1999) , 5-6; 593-612 (članak, znanstveni).

12. Anić, Ivan Damir; Teodorović, Ivan.
Industrijska politika u Europskoj uniji. // Hrvatska gospodarska revija. 48 (1999) , 8; 1-12 (članak, znanstveni).

13. Anić, Ivan Damir; Vouk, Rudolf.
Pouke transformacije češke trgovine u okruženju stranih trgovačkih lanaca. // Hrvatska gospodarska revija. 48 (1999) , 3; 87-96 (članak, znanstveni).

14. Anić, Ivan Damir.
Razvojni trendovi i problemi maloprodaje u razvijenim zemljama. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 49 (1998) , 9-10; 994-1009 (članak, znanstveni).

15. Lovrinčević, Željko; Teodorović, Ivan.
Stanje i tendencije u hrvatskom gospodarstvu u razdoblju od 1994. do 1998.. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 49 (1998) , 7-8; 699-717 (članak, znanstveni).

16. Marušić, Sveto.
Tranzicija i poduzeće koje uči: primjena u Hrvatskoj. // Ekonomski pregled. 49 (1998) , 6-7; 411-431 (članak, znanstveni).

17. Marušić, Sveto.
Poduzeće koje uči: Nova globalna strategija. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 49 (1998) , 2-3; 127-146 (članak, znanstveni).

18. Marušić, Sveto.
The Learning Organization and the Transition in Croatia. // Educational and vocational guidance. 47 (1997) , 60; 36-47 (članak, znanstveni).

19. Marušić, Sveto.
Change, resistance of change and management of change.. // Educational and vocational guidance. 64 (1997) , 4; 45-52 (članak, znanstveni).

20. Marušić, Sveto.
Prognoza uspješnosti na radu i školske ocjene. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 47 (1996) , 7-8; 411-438 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Marušić, Sveto.
Sustav napredovanja u poduzeću. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 52 (2001) , 9-10; str. 1078-1099 (članak, pregledni).

2. Marušić, Sveto.
Politika ljudskih resursa za europsku konkurenciju. // Privredna kretanja i ekonomska politika. Proljeće 2001 (2001) , 86; str. 29-51 (članak, ostalo).

3. Teodorović, Ivan.
Privatizacija i razvitak financijskog tržišta. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 48 (1997) , 11; 751-768 (članak, ostalo).

4. Nušinović, Mustafa.
Procjena učinka uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene turističkih usluga. // Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva. 3 (1996) , 18; 136-144 (članak, ostalo).

5. Nušinović, Mustafa.
Financijska struktura i novčano pokriće duga u investicijskim projektima. // Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva. 3 (1996) , 5; 136-145 (članak, ostalo).

6. Teodorović, Ivan; Vlašić, Jasminka.
Problemi privatizacije u procesu tranzicije. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 47 (1996) , 11-12; 624-648 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Teodorović, Ivan.
Transition proces and the role of government in Croatia // Workshop on the role of government toward a market economy.
Tokyo, 2002. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Rajh, Edo; Vranešević, Tihomir; Tolić, Davor.
Tržišna vrijednost maraka u prehrambenoj industriji Republike Hrvatske // Marketing države – marketing hrvatske države / Rocco, Fedor (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica udruga za marketing, Centar za marketing, 2001. 231-235 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Corporate Restructuring and Performance in the Transition Process - The Case of Croatia // Enterprise in Transition / Bartlett, Will (UK) ; Bateman, Milford (UK) ; i drugi (ur.).
Split-Šibenik : Ekonmski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1999. 201-205 (međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Anić, Ivan-Damir.
Maloprodajna politika i razvoj maloprodaje u Republici Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Ekonomski fakultet, 07.01. 2002., VI, 235, 17 str. str. Voditelj: Vouk, Rudolf.
 
  Magistarski radovi
 

1. Rajh, Edo.
Izgradnja modela istraživanja tržišne vrijednosti marke / magistarski rad.
Zagreb : Ekonomski fakultet, 15.05. 2001, 204 str. Voditelj: Vranešević, Tihomir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Anić, Ivan Damir.
Oblikovanje strategije razvoja trgovine u Republici Hrvatskoj, 2000. (znanstveni rad).

2. Marušić, Sveto.
Education Reforms in Croatia., 2000. (ekspertiza).

3. Marušić, Sveto.
The Learning Organization: Case of Croatia Manager magazin, 2000. (ekspertiza).

4. Nušinović, Mustafa.
Strategija razvoja malog gospodarstva, 2000. (znanstveni rad).

5. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Mikroekonomski aspekti u strategiji i preduvjeti dugoročnog razvoja, 2000. (znanstveni rad).

6. Anić, Ivan Damir; Benčić, Zlatko; Frohlich, Zlatan; Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Polazišta, načela, pretpostavke i okvirni model privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba, 1999. (znanstveni rad).

7. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Smjernice i mjere gospodarstvene politike za poticanje razvitka industrije u Republici Hrvatskoj, 1999. (znanstveni rad).

8. Nušinović, Mustafa.
Rezultati pretvorbe i analiza procesa privatizacije u Hrvatskoj, 1998. (monografija).

9. Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan.
Ekonomsko-financijska analiza projekata u turizmu - Priručnik Ministarstva turizma RH, 1997. (rukopis).

10. Vlašić, Jasminka; Nušinović, Mustafa; Teodorović, Ivan; Vukonić, Boris; Vrdoljak-Šalamon, Blaženka; Weber, Sanda; Čižmar, Sanja; Starc, Nenad.
Metodološke osnove i priprema podataka za ekonomsko-financijsku analizu poslovanja u turizmu, 1997. (rukopis).