crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

5-05

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina.
Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans .
Danilovgrad : Refional School of Public Adminisration (ReSPA), 2016 (komparativna studija). prilozen text radaURL link to work

2. Apostolova-Maršavelski, Magdalena.
Das Recht des mittealterlichen Zagreb (Mitte 13.- Anfang 16. Jahrhundert) .
Graz : Leykam, 2015 (monografija). URL link to work

3. Garašić, Jasnica; Goreta, Miroslav; Grđan, Kristijan; Grozdanić, Velinka; Roksandić Vidlička, Sunčana; Škorić, Marissabell; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica.
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015 (komentar zakona).

4. Horvat Vuković, Ana.
Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije .
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2015 (monografija).

5. Padjen, Ivan.
Metodologija pravne znanosti : pravo i susjedne discipline = Methodology of legal science : law and related disciplines : with a summary in English .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta, 2015 (monografija).

6. Grbić, Sanja.
Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014 (monografija).

7. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.
Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014 (udžbenici i skripta).

8. Martinović, Igor.
Institut namjere u kaznenopravnoj teoriji i sudskoj praksi .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014 (monografija). URL link to work

9. Musa, Anamarija.
Agencijski model javne uprave .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014 (monografija).

10. Pošćić, Ana.
Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača .
Zagreb : Narodne novine, 2014. (monografija).

11. Rittossa, Dalida.
Zablude u kaznenom pravu .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014 (monografija).

12. Aras, Slađana.
UZDRŽAVANJE DJECE. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija).

13. Barbić, Jakša.
Pravo društava, Knjiga druga, Društva kapitala, Svezak 1., Dioničko društvo .
Zagreb : Organizator, 2013 (monografija).

14. Barbić, Jakša.
Pravo društava, Knjiga druga, Društva kapitala, Svezak 2., Društvo s ograničenom odgovornošću, Društvo za uzajamno osiguranje, Kreditna unija, Europsko društvo- Societas europea (SE) .
Zagreb : Organizator, 2013 (monografija).

15. Barbić, Jakša; Markovinović, Hrvoje; Petrović, Siniša; Tepeš, Nina.
International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia .
Netherlands : Kluwer Law International BV, 2013 (enciklopedija). URL link to work

16. Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša.
Pravo tržišnog natjecanja .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija).

17. Jakša Barbić (napisao uvodna objašnjenja i redigirao pročišćeni tekst Zakona); Hrvoje Markovinović (izradio pročišćeni tekst Zakona, pregled usklađenosti Zakona s europskim pravom i abecedna kazala).
Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o sudskom registru : (redakcijski pročišćeni tekstovi) ; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima : s uvodnim objašnjenjima, pregledom usklađenosti s europskim pravom i abecednim kazalima .
Zagreb : Organizator, 2013 (monografija).

18. Mudrić, Mišo.
The Professional Salvor's Liability in the Law of Negligence and the Doctrine of Affirmative Damages .
Münster : LIT Verlag, 2013 (monografija). URL link to work

19. Pavišić, Berislav.
Komentar Zakona o kaznenom postupku .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2013 (monografija).

20. Pavišić, Berislav.
Hrvatska kaznena jurisdikcija za kaznena djela na moru .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013 (monografija).

21. Pavišić, Berislav; Matiša, Tomislav.
Zakon o sigurnosti prometa na cestama .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2013 (monografija).

22. Pavišić, Berislav; Veić, Petar.
Zbirka kaznenih zakona .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2013 (monografija).

23. Potočnjak, Željko.
Radni odnosi državnih službenika .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2013 (monografija).

24. Smerdel, Branko.
Ustavno uređenje europske Hrvatske .
Zagreb : Narodne novine, 2013 (monografija).

25. Turković, Ksenija; Novoselec, Petar; Grozdanić, Velinka; Kurtović Mišić, Anita; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Munivrana Vajda, Maja; Mrčela, Marin; Nola, Sanja; Roksandić Vidlička, Sunčana; Tripalo, Dražen; Maršavelski, Aleksandar.
Komentar Kaznenog zakona .
Zagreb : Narodne novine, 2013 (monografija).

26. Veić, Petar.
Prekršajni zakon, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2013 (priručnik).

27. Babić, Vesna; Carić, Marina; Flegar, Vladimir; Josipović, Marija; Pleić, Marija; Tomašević, Goran; Vukota, Ljiljana; Vukušić, Ivan; Žulj, Jure.
Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2012 (monografija).

28. Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2012. (udžbenik).

29. Getoš, Anna-Maria.
Politische Gewalt auf dem Balkan. Schwerpunkt: Terrorismus und Hasskriminalität – Konzepte, Entwicklungen und Analysen. .
Berlin : Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker & Humblot, 2012 (monografija).

30. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Europski upravni prostor .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2012 (priručnik).

31. Lulić, Mira.
Akademsko pisanje za studente prava .
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Pravni fakultet Osijek, 2012 (monografija).

32. Mrčela, Marin; Novosel, Dragan; Rogić-Hadžić, Dubravka.
Korupcija : pravni okvir i pojavni oblici 2008. - 2010. .
Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2012 (monografija). URL link to work

33. Musa, Anamarija; Džinić, Jasmina.
Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2012 (priručnik).

34. Padovan, Adriana Vincenca.
Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (monografija).

35. Pavić, Zlata; Smerdel, Branko; Vićan, Dunja.
English for Lawyers .
Zagreb : Narodne novine, 2012 (sveučilišni udžbenik).

36. Pavišić, Berislav; Matiša, Tomislav.
Komentar Zakona o sigurnosti prometa na cestama s prilozima .
Rijeka : Libertin naklada, 2012 (monografija).

37. Rudolf, Davorin.
Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora .
Zagreb : Matica Hrvatska, 2012. (rječnik).

38. Smerdel, Branko.
O ustavima i ljudima: uvod u ustavnopravnu kazuistiku .
Zagreb : Novi informator, 2012 (zbornik).

39. Vukorepa, Ivana.
Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (monografija). URL link to work

40. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Martinović, Adrijana.
Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji .
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2011 (monografija).

41. Bodnaruk, Snježana; Čizmić, Jozo; Hrabač, Boris; Huseinagić, Senad.
Komentari zdravstvenih zakona: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zakon o apotekarstoj djelatnosti. Knjiga 1. .
Sarajevo : Privredna štampa, 2011 (monografija).

42. Ćapeta, Tamara; Rodin, Siniša.
Osnove prava Europske unije .
Zagreb : Narodne novine, 2011 (monografija).

43. Čizmić, Jozo; Tajić, Haso.
Komentar Zakona o vanparničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine .
Sarajevo : Privredna štampa, 2011 (monografija).

44. Degan, Vladimir-Đuro.
Međunarodno pravo .
Zagreb : Školska knjiga, 2011 (udžbenik).

45. Degan, Vladimir Đuro; Pavišić, Berislav; Beširević, Violeta.
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo .
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union ; Službeni glasnik, 2011 (udžbenik).

46. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze .
zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

47. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies .
Zagreb : Croatian academy of legal sciences, 2011 (monografija).

48. Gotovac, Viktor.
Supporting Strategies to Recover from the Crisis in South Eastern Europe: Country Assessment: Croatia .
Budapest : International Labour Organization, 2011 (monografija).

49. Grgurev, Ivana.
Pravna priroda i sadržaj menadžerskih ugovora .
Zagreb : Radno pravo, 2011 (monografija).

50. Iris Goldner Lang.
From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Persons .
Den Haag : Eleven International Publishing, 2011 (monografija).

51. Ivanda, Stipe; Blagojević, Anita.
Sloboda kretanja i unutarnja sigurnost .
Osijek : Pravni fakultet, 2011. (monografija).

52. Ivičević Karas, Elizabeta.
Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem .
Zagreb : Narodne novine, 2011 (monografija).

53. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011 (zbornik). prilozen text rada

54. M. Elvira Méndez Pinedo; Kamila Milecka; Morana Miljanović, Davorin Lapaš; Aleksandra Vasilj, Lidija Vomš; Antonio D'Aloia, Federica Roccisano; Zeenat Munir Masoodi; Ivana Barković Bojanić, Marina Budimir; Benţe Corneliu, Alb (Benţe) Florina Maria; Christian Lorenz; Oseni Isiaq Olasunkanmi; Izabela Pruchnicka-Grabias; Marko Danon; José G. Vargas-Hernández; Otto Godly; Demidova Olga, Im Gym Dya; Đula Borozan, Željko Klepo; Nwosa Philip I., Saibu Olufemi; Mario Vinković, Jasmina Bešlagić.
Contemporary Legal and Economic Issues III .
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011 (monografija).

55. Pavišić, Berislav.
Komentar Zakona o kaznenom postupku .
Rijeka : Dušević i Kršovnik, 2011 (monografija).

56. Pavišić Berislav i suradnici.
Kazneno postupovno pravo .
Rijeka : Dušević i Kršovnik, 2011 (monografija).

57. Radionov, Nikoleta; Ćapeta, Tamara; Marin, Jasenko; Bulum, Božena; Kumpan, Ana; Popović, Nikola; Savić, Iva.
Europsko prometno pravo .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 (monografija).

58. Rajko, Alen.
Informacijsko upravno pravo (Pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih i tajnih podataka) .
Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2011 (monografija).

59. Rešetar, Branka.
Pravna zaštita prava na susrete i druženje .
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 2011 (monografija).

60. Tomičić, Zvonimir.
Neprava obnova kaznenog postupka .
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011. (monografija).

61. Vasiljević, Snježana.
Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj .
Zagreb : Tim Press, 2011 (monografija).

62. Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza.
Osnove poreznog prava .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2010. (ostalo).

63. ARSEN BAČIĆ.
PROMJENA USTAVA RH U SVJETLU PRILAGODBE EU KONSTITUCIONALIZMU I USTAVNOG ANGAŽMANA U TRANSNACIONALNOJ ERI .
ZAGREB : HAZU, 2010 (monografija).

64. Bačić, Petra.
Konstitucionalizam i sudski aktivizam-ustavna demokracija između vladavine većine i protuvećinskog argumenta .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010 (monografija).

65. Barbić, Jakša.
Zakon o trgovačkim društvima, 2010 .
Zagreb : Organizator d.o.o., 2010 (ostalo).

66. Barbić, Jakša.
Pravo društava (Knjiga druga ; Društva kapitala) .
Zagreb : Organizator, 2010 (monografija).

67. Barić Punda, Vesna; Rudolf ml, Davorin.
Komentar javnopravnih odredbi Pomorskoga zakonika .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010. (monografija).

68. Blagojević, Anita.
Ljudska prava u kontekstu terorizma i antiterorizma .
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2010. (monografija).

69. Bulum, Božena.
Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice .
Zagreb : Inmag, 2010 (monografija).

70. Ćapeta, Tamara; Rodin, Siniša.
Osnove prava Europske unije : na temelju Lisabonskog ugovora : gradivo za cjeloživotno obrazovanje pravnika .
Zagreb : Narodne novine, 2010 (monografija).

71. Cindori, Sonja.
Sustav sprječavanja pranja novca .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (monografija).

72. Degan, Vladimir-Đuro.
Wuhan University Lectures on International Law II .
Wuhan : Wuhan University Press, 2010 (monografija).

73. Dika, Mihajlo.
Građansko parnično pravo, X, Pravni lijekovi .
Zagreb : Narodne novine, 2010 (monografija).

74. Gliha, Igor.
Copyright Throughout the World - Croatia .
Thomson West : West Publishing, 2010 (monografija).

75. Grabovac, Ivo.
Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari u pomorskom zakoniku Republike Hrvatske i u međunarodnim konvencijama .
Split : Književni krug, 2010. (monografija).

76. Harašić, Žaklina.
Sudska argumentacija .
Split : Pravni fakultet, 2010 (monografija).

77. Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Pecotić Kaufman, Jasminka.
Uvod u europsko pravo društava .
Zagreb : Školska knjiga, 2010. (monografija).

78. Koprić, Ivan.
Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku .
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2010 (monografija). prilozen text radaURL link to work

79. Koprić, Ivan.
Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures .
Bratislava : Regional Centre for Public Administration Reform, UNDP Bratislava Regional Centre, 2010 (monografija).

80. Kovčo Vukadin, Irma; Žakman - Ban, Vladimira.
Zbirka propisa o izvršavanju kazne zatvora .
Split : Pravni fakultet, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2010 (zbirka propisa).

81. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Malenica, Zoran; Jeknić, Ranka; Petričušić, Antonija.
Izgradnja institucija: Etika i korupcija .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

82. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Šporer, Željka.
Korupcija i povjerenje .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ; Pravni fakultet, 2010 (monografija).

83. Lalić Novak, Goranka.
Razvoj sustava azila u Hrvatskoj .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2010 (monografija).

84. Milas Klarić Ivana.
Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu i Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsku znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2010. (monografija).

85. Petrak, Marko.
Traditio iuridica (vol. I): Regulae iuris .
Zagreb : Novi informator, 2010 (monografija).

86. Podolnjak, Robert.
(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi .
Varaždin : Piprom, 2010. (monografija).

87. Pokrovac, Zoran; Padjen, Ivan.
Zabrana uskrate pravosuđa i prava: 11. njemačko-hrvatski pravnički simpozij, Split, 27.-28. Travnja 2007. / Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot: 11. deutsch-kroatisches Juristensymposium, Split, 27.-28. April 2007. .
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu / Rechtswissenshaftliche Fakultaet der Universitaet zu Split i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju / Kroatische Vereinigung fuer Rechts- und Sozialphilsophie, 2010 (zbornik).

88. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo .
Zagreb : Narodne novine, 2010 (zbirka propisa).

89. Rajko, Alen.
Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim jedinicama .
Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2010 (priručnik).

90. Rajko, Alen.
Zakon o upravnim sporovima .
Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2010 (priručnik).

91. Sočanac, Lelija.
Studije o višejezičnosti .
Zagreb : Nakladni Zavod Globus, 2010 (monografija).

92. Veić, Petar; Učur, Marinko Đ.
Komentar Zakona o privatnim detektivima .
Rijeka : Naklada d.o.o., 2010 (priručnik).

93. BAČIĆ, ARSEN; BAČIĆ, PETAR.
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI .
SPLIT : PRAVNI FAKULTET U SPLITU, 2009 (hrestomatija).

94. BAČIĆ, ARSEN; BAČIĆ, PETAR.
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI .
SPLIT : PRAVNI FAKULTET U SPLITU, 2009 (monografija).

95. Barić, Sanja.
Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim državama .
Zagreb : Organizator i Pravni fakultet u Rijeci, 2009 (monografija).

96. Bartulović, Ninoslav; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Crnić, Ivica; Gović, Iris; Martinović, Adrijana; Milković, Darko; Tadić, Ilija; Učur, Marinko Đ.; Vujičić, Tijana; Zuber, Marija.
Radni odnosi - novine u radno-socijalnom zakonodavstvu .
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2009 (zbornik).

97. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Sigurnost plovidbe .
Zagreb – Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

98. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Brodovi kao plovila .
Zagreb - Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

99. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Brodice i jahte kao plovila .
Zagreb - Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

100. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Članovi posade broda (pomorci) .
Zagreb - Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

101. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Pomorsko dobro .
Zagreb - Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

102. Bolanča, Dragan; Naprta, Rajko.
More naše plavo ; Morske luke .
Zagreb - Split : NADING d.o.o., 2009 (zbirka propisa).

103. Bouček, Vilim.
Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog prava .
Zagreb : Vlastito izdanje, 2009 (udžbenik).

104. Bukovčan, Dragica.
Od teorije do prakse u jeziku struke .
Zagreb : Školska knjiga, 2009 (monografija).

105. Ćorić, Dorotea.
Onečišćenje mora s brodova : Međunarodna i nacionalna pravna regulativa .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. (monografija).

106. Dika, Mihajlo.
Građansko parnično pravo, VI, Tužba .
Zagreb : Narodne novine, 2009 (monografija).

107. Gluščić, Stjepan; Veić, Petar.
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima .
Zagreb : Narodne novine, 2009 (priručnik).

108. Grupa autora: Crnić, Ivica; Crnić, Jadranko; Čurković, Marijan; Gliha, Igor; Kačar- Ivančić, Blanka; Kačar, Hrvoje; Ivkošić, Marko; Labal, Boris; Mateša, Zlatko; Mijatović, Nikola; Mintas-Hodak, Ljerka; Momčinović, Hrvoje; Perkušić, Ane; Petrović, Siniša; Primorac, Damir.
(Uvod u) športsko pravo .
Zagreb : Inžinjerski biro, d.d., 2009 (monografija).

109. Ivanda, Stipe.
Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora : opći dio .
Osijek : Pravni fakultet, 2009. (monografija).

110. Koprić, Ivan.
Attracting and Retaining the Best People in Civil Service .
Sarajevo : UNDP Bosna i Hercegovina, 2009 (monografija). URL link to work

111. Kregar, Josip; Dika, Mihajlo; Matulović, Miomir; Padjen, Ivan; Vašiček, Vesna; Petrak, Mirko; Trušić, Vito.
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta .
Zagreb : Pravni fakultet, 2009 (monografija).

112. Lauc, Zvonimir; Brunčić, Davor; Gluhak, Irena.
Naših 10 godina - HILS .
Osijek : Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Osijek, 2009 (monografija).

113. Majstorović, Irena.
Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).

114. Maurović, Ljiljana.
Bankarsko pravo .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Mikrorad, d.o.o. Zagreb, 2009 (monografija).

115. Milotić, Ivan.
Rimska vojnička diploma iz Umaga .
Umag : Gradska knjižnica Umag, 2009 (monografija).

116. Mlikotin-Tomić, Deša; Horak, Hana.
Trgovačko pravo društava .
Zagreb : Školska knjiga, 2009 (udžbenik).

117. Novoselec, Petar.
Uvod u gospodarsko kazneno pravo .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).

118. Pavišić, Berislav.
Zakon o kaznenom postupku .
Zagreb : Naklada d.o.o, 2009 (monografija).

119. Pavišić, Berislav (ur.).
Zakon o kaznenom postupku, 2.izdanje .
Zadar : Naklada, 2009 (monografija).

120. Pavlović, Milan; Učur, Marinko.
Zaštita na radu: provedbeni propisi, s komentarima i tumačenjima .
Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2009 (monografija).

121. Rajko, Alen.
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s komentarom i oglednim primjerima rješenja .
Zagreb : Rosip, 2009 (priručnik).

122. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 2009 (sveučilišni udžbenik).

123. Barbić, Jakša.
Pravo društava, knjiga prva- opći dio .
Zagreb : Organizator d.o.o., 2008 (monografija).

124. Cvitan, Onesin.
Upravna organizacija .
Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2008. (monografija).

125. Dika, Mihajlo.
Građansko parnično pravo, IV, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku .
Zagreb : Narodne novine, 2008 (monografija).

126. Dika, Mihajlo.
Građansko parnično pravo, V, Parnične radnje .
Zagreb : Narodne novine, 2008 (monografija).

127. Gayraud, Jean-Francois; Senat, David.
Terorizam .
Zagreb : Jesenski i Turk, Kulturno informativni centar, 2008 (prijevod).

128. Ivanišević, Stjepan.
Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi: tipologija strukturnih oblika i komparativni pregled .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2008 (monografija).

129. Krapac, Davor.
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskog kaznenog postupovnog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2008 (priručnik).

130. Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Pavić, Željko; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan.
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 (zbornik).

131. Lapaš, Davorin.
Međunarodnopravna zaštita izbjeglica .
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 2008 (monografija).

132. Leburić, Anči; Nigoević, Magdalena.
Mediji kao (pre)nositelji interkulturalizma u hrvatsko-talijanskim interakcijama: istraživanja s početka trećeg milenija//Media come (tras)portatori dell'interculturalismo nelle interazioni croato-italiane: le ricerche all'inizio del terzo millennio .
Split : Redak, 2008 (monografija).

133. Luttenberger, Axel.
Pomorsko ratno pravo .
Rijeka : Pomorski fakultet, 2008 (udžbenik).

134. Matanovac Vučković, Romana.
Zbirka propisa u području intelektualnog vlasništva [uvodna studija „Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele zakona iz 2007. godine“( str. 3-77), redakcijski pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata (autorsko pravo, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake), stvarna kazala] .
Zagreb : Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008 (monografija).

135. Pavišić, Berislav.
Decennium Moztanicense: zbornik radova .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta, 2008 (zbornik).

136. Pavišić, Berislav.
Kazneno postupovno pravo .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008 (monografija).

137. Perišin, Tamara.
Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO .
Den Haag : T.M.C. Asser Press, 2008. (monografija).

138. Rajčić, Davor; Nikšić, Saša.
Uvod u građevinsko pravo .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Zagora/Zagorje, 2008 (udžbenici i skripta).

139. Ravlić, Slaven.
Dileme političkog predstavništva .
Zagreb : Politička kultura, 2008. (monografija).

140. Rismondo, Mihovil.
Zakon o mirovinskom osiguranju: redakcijski pročišćeni tekst : stvarno kazalo : stanje na dan 4. travnja 2008. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. .
Zagreb : Narodne novine, 2008. (zbirka propisa).

141. Rismondo, Mihovil.
Komentar Zakona o mirovinskom osiguranju .
Zagreb : Narodne novine, 2008 (monografija).

142. Rittossa, Dalida.
The Right on Abortion: Comparative Approach Concerning Croatia, Federal Republic of Germany and US .
Boca Raton : Dissertation.com, 2008 (monografija). URL link to work

143. Aviani, Damir.
Prekršajno pravo (upravno kazneno pravo) .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007 (monografija).

144. Bačić, Arsen; Bačić, Petar.
Legislature i parlamentarizam : (ustavnopravna hrestomatija) .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007 (monografija).

145. Bačić Petar.
Zaštita prava čovjeka u europskim organizacijama .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007 (monografija).

146. Bakota, Boris.
Problemi primjene načela supsidijarnosti .
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007. (monografija).

147. Barić Punda, Vesna; Rudolf ml, Davorin.
Pravo mora - dokumenti, mišljenja znanstvenika, komentari .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007. (monografija).

148. Barić Punda, Vesna; Rudolf ml, Davorin.
Rješavanje sporova u međunarodnom pravu mora - dokumenti, sudska praksa, mišljenja znanstvenika, komentari .
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007. (monografija).

149. Buljan, Vesna; Eraković, Andrija; Garac, Slavica; Garašić, Jasnica; Hrastinski-Jurčec, Ljiljana; Marković, Nevenka; Nekić-Plevko, Nada; Sessa, Đuro; Šimundić, Mladen.
Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 .
Zagreb : Inženjerski biro, 2007 (zbornik).

150. Dabo-Denegri, Ljuba.
Hrvatsko-francuski jezični dodiri .
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2007 (monografija).

151. Đulabić, Vedran.
Regionalizam i regionalna politika .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

152. Gomien, Donna.
Europska konvencija o ljudskim pravima .
Zadar - Rijeka : Naklada - Pravni fakultet, 2007 (priručnik).

153. Iris Goldner Lang.
Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju .
Zagreb : Skolska knjiga, 2007 (udžbenik).

154. Justynska, Izabela; Appiagyei-Atua, Kwadwo; Hamzah, Hasniyati; Mohd Aini, Ainoriza; Rosly Hanif, Noor; Nor Azriyati, Wan; Abd Aziz, Wan; Rosly Hanif, Noor; Chin, Heng; Lulić, Mira; Bačić, Danijela; Knade-Plaskacz, Agnieszka; Tot, Ivan; Lapaš, Davorin; Rinwigati Waagstein, Patricia; Vinković, Mario; Vinković, Maja; Tucak, Ivana; Voila, Laura; Corneliu, Benţe; Adrian, Andor; Ioana Curutiu, Cristina; Borozan, Đula; Frajman–Jakšić, Anita; Adzić, Sofija; Bajčetić, Marko; Erkapić, Željko; Popović, Marija; Coros, Monika Maria; Pruchnicka-Grabias, Izabela; Świeczka, Marta; Vargas-Hernández, José G.; Rochín-Angulo, Yukie.
Contemporary Legal and Economic Issues .
Osijek : Faculty of Law, 2007 (monografija).

155. Kregar, Josip; Dika Mihajlo, Petrak, Marko; Grubišić, Ksenija; Bolanča, Dragan; Matulović, Miomir; Jerneić, Željko; Vasiček, Vesna; Krajcar, Slavko; Rajčić, Davor.
Zbornik radova: Upravljanje sveučilištem .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007 (zbornik radova).

156. Krstulović, Antonija.
Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2007 (monografija).

157. Lauc, Zvonimir; Korić, Ivan; Babac, Branko; Bačić, Arsen; Podolnjak, Robert.
Lokalna samouprava i decentralizacija .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u zagreb ; Pravni fakultet J.J.Strossmayer u Oisjeku ; Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007 (zbornik).

158. Lončarić Horvat, Olivera; Arbutina, Hrvoje.
Osnove međunarodnog poreznog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2007 (monografija).

159. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

160. Medvedović, Dragan.
Zakon o općem upravnom postupku ; Zakon o upravnim sporovima : stanje na dan 30. srpnja 2007. : autorski pročišćeni tekstovi s uvodom, bilješkama i stvarnim kazalima .
Zagreb : Narodne novine, 2007 (priručnik).

161. Munivrana, Maja.
Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2007 (monografija).

162. Nigoević, Magdalena.
Romanizmi u Berekinu .
Split : Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2007 (monografija).

163. Pavišić, Berislav; Grozdanić, Velinka; Veić, Petar.
Komentar kaznenog zakona .
Zagreb : Narodne novine, 2007 (ostalo).

164. Pičuljan, Zoran.
Diplomacija kao državna služba .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

165. Potočnjak Željko; Vukorepa Ivana.
Zakon o socijalnoj skrbi, autorski pročišćeni tekst Zakona, stanje na dan 1. listopada 2007 .
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2007 (zbirka propisa).

166. Pusić, Eugen.
Javna uprava i društvena teorija .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

167. Pusić, Eugen.
Država i državna uprava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007. (monografija).

168. Ravlić, Slaven.
Eponimi u znanosti i politici .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2007 (monografija).

169. Rismondo, Mihovil.
Zbirka ugovora o socijalnom osiguranju .
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2007 (zbirka propisa).

170. Rismondo, Mihovil.
Zakon o mirovinskog osiguranju, redakcijski pročišćeni tekst, stvarno kazalo .
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2007 (zbirka propisa).

171. Rittossa, Dalida.
Seksualni delikti na štetu djece .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti I praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, 2007 (monografija).

172. Učur, Marinko Đ.
Nomotehnika u radnom pravu i pravu zaštite na radu .
Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2007 (monografija).

173. Učur, Marinko Đ.; Laleta, Sandra.
Konvencije Međunarodne organizacije rada s komentarima .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007 (monografija).

174. Zima, Predrag.
Pristup pravu : objavljivanje pravnih normi i pravo na informaciju .
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipoa Jurja Strossmayera, 2007. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017 (zbornik).

2. Glottogenesis and Language Conflicts in Europe / Ureland, Sture; Sočanac, Lelija (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2017 (monografija).

3. New Europe – Old Values?, Reform and Perseverance / Bodiroga – Vukobrat, Nada; Rodin, Siniša; Sander, Gerald G (ur.).
Heidelberg : Springer, 2016 (urednička knjiga).

4. Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU / Bajčić, Martina : Dobrić Basaneže, Katja (ur.).
UK : Cambridge Scholars Publishing, 2016 (zbornik).

5. Italia - Croazia, due ordinamenti a confronto / Sgroi, Antonino; Cosio, Roberto; Smokvina, Vanja (ur.).
Torino : Giappichelli Editore, 2015 (urednička knjiga).

6. Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša; Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015 (ostalo).

7. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2014 (zbornik).

8. Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014 (zbornik).

9. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014 (monografija).

10. Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014 (zbornik).

11. Europeizacija hrvatske javne uprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014 (zbornik).

12. Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ / Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander (ur.).
Aahen : Shaker Verlag, 2013 (urednička knjiga).

13. Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013 (monografija).

14. Ustavna demokracija i odgovornost / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013 (zbornik).

15. Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (priručnik). prilozen text rada

16. Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. (priručnik).

17. Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti. 2. forum za javnu upravu. / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

18. Etika i integritet u javnoj upravi. 3. forum za javnu upravu. / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

19. Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve? 4. forum za javnu upravu. / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

20. Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (zbornik). prilozen text rada

21. Legal Culture in Transition: Supranational and International Law before National Courts / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Sander, Gerald G.; Rodin, Siniša (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2013 (monografija).

22. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

23. Agencije u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

24. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (zbornik).

25. Contemporary Legal and Economic Issues IV / Barković Bojanić, Ivana; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Faculty of Law Osijek, 2013 (urednička knjiga).

26. Nepoštene ugovorne odredbe. Europski standardi i hrvatska provedba / Tomljenović, Vesna; Petrić, Silvija; Mišćenić, Emilia (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci, 2013 (zbornik).

27. Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : PRavni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. (monografija). prilozen text rada

28. Canadian History, Space and Political Institutions / Kostadinov, Biljana (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2012-2013 (zbornik).

29. Lokalna samouprava i lokalni izbori / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (priručnik).

30. Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (priručnik). prilozen text rada

31. Ustavi demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (zbornik).

32. Ljudska prava - izbor međunarodnih dokumenata / Lulić, Mira; Muhvić, Davor (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012 (zbirka dokumenata).

33. Truth and Efficiency in Civil Litigation. Fundamental Aspects of Fact-finding and Evidence- taking in a Comparative Context / C.H. van Rhee; A. Uzelac (ur.).
Cambridge - Antwerp - Portland : Intersentia, 2012 (zbornik).

34. Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu / Tomljenović, Vesna; Kunda, Ivana (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci, 2012 (zbornik).

35. Rechtssprechung in Osteuropa: Studien zum 19. und fruehen 20. Jahrhundert / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2012 (zbornik).

36. Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj / Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2012 (urednička knjiga).

37. Pravo tržišnog natjecanja : novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi : zbornik radova / Pecotić Kaufman, Jasminka (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2012 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

38. Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (priručnik). prilozen text rada

39. 20 godina Banovina '91 - 1991. -2011. / Kerum, Ž., Sanader, A., Šundov, J., Cvitan, O., Šegvić, Z., Šimundža, D., Protić, M., Mardešić, J., Čulić, R., Boban, M (ur.).
Split : Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, 2011. (monografija).

40. Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.) / Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011 (zbornik).

41. Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi / Čepulo, Dalibor (ur.).
Pag, Zagreb : Matica hrvatska Pag, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (monografija).

42. Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip; Bogišić, Vlaho; Čepulo, Dalibor; Miladin, Petar; Ravlić, Slaven; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2011. (zbornik).

43. Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga - Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2011 (priručnik).

44. Social and Cultural Implications of Multiculturalism - Implications Sociales et Culturelles du Multiculturalisme / Kostadinov, Biljana; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2011 (zbornik).

45. Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Sander, Gerald G.; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011 (zbornik).

46. Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences - Migration, Globalisation, Hybridite: Experiences Canadiennes et Croates (3rd International Conference of Canadian Studies, 21-23 May 2010) / Kostadinov, Biljana; Matas, Gordan (ur.).
Zagreb / Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Croatian-Canadian Academic Society, 2011 (zbornik).

47. Imovinskopravni aspekti razvoda braka : hrvatski, međunarodni i europski kontekst / Rešetar, Branka; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet, 2011 (monografija).

48. Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Župa, Mirela (ur.).
Pečuh, Mađarska : Pravni fakultet Sveučilišta Pečuh i Pravni fakultet u Osijeku, 2011 (urednička knjiga).

49. PRETHODNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE – suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011 (zbornik).

50. Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije / Čulinović Herc, Edita; Jurić, Dionis; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011 (zbornik).

51. DVADESETA OBLJETNICA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE / BAČIĆ, ARSEN (ur.).
ZAGREB : HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 2011 (zbornik).

52. Исполнительное производство: традиции и реформы / C.H. (Remco) van Rhee, A. Uzelac, В.В. Ярков, В. О. Аболонив (ur.).
Moskva-Berlin : Infotropic, 2011 (zbornik).

53. The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Uzelac, Alan; C.H. van Rhee (ur.).
Cambridge/Antwerpen/Portland : Intersentia, 2011 (zbornik).

54. Zbornik studentskih radova Međunarodnopravnog modula Pravnog fakulteta u Osijeku I. / Prof. dr. sc. Mira Lulić (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2011. (zbornik).

55. Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze / Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko (ur.).
Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

56. Theory of Joint Criminal Enterprise and International Criminal Law - Challenges and Controversies (prijevod hrvatskog izdanja) / Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko (ur.).
Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

57. Zbornik radova znanstvenog skupa Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska unija / Cvitan, Onesin; Klarić, Mirko; Boban, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2011. (zbornik).

58. Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Cepulo, Dalibor; Kresic, Mirela; Hlavacka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Berlin/New York : de Gruyter, 2010. (monografija). URL link to work

59. Book of Proceedings of the 18th World Congress on Medical Law, Zagreb Croatia / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

60. Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010 (monografija).

61. Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union / Bodiroga - Vukobrat, Nada, Sander, G. Gerald, Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010. (zbornik).

62. Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation. Country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia / Vasiljević, Snježana (ur.).
Zag : Association for help and education of mobbing victims, 2010 (monografija).

63. Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela; Hlavačka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Berlin/New York : De Gruyter, 2010. (monografija).

64. Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2010 (zbornik).

65. International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010 (zbornik).

66. Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : Tim press, 2010 (zbornik).

67. Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010 (hrestomatija).

68. Enforcement and Enforceability - Tradition and Modernity / van Rhee, C.H.; Uzelac, Alan (ur.).
Anwerp/Oxford/Portland : Intersentia, 2010 (zbornik).

69. The Constitution of the Republic of Croatia / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2010 (pravni propis i njegov komentar).

70. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem s bilješkama, stvarnim kazalom i prilozima / Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard (ur.).
Rijeka : Dušević i kršovnik d.o.o., 2010 (monografija).

71. Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša; Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009 (zbornik).

72. Die Europäische Union und Südosteuropa: Herausforderungen und Chancen / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Sander G., Gerald (ur.).
Hamburg : Verlag dr. Kovač, 2009 (zbornik).

73. Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija; Christopher Goddard; Ludger Kremer (eds.) (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009 (monografija).

74. Informirani pristanak / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Sveučilište, 2009 (priručnik).

75. Liber Amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).

76. Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području, Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova / Tomljenović, Vesna; Čulinović Herc, Edita; Butorac Malnar, Vlatka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, 2009 (zbornik).

77. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009 (zbornik radova s međunarodnom recenzijom).

78. Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009 (zbornik radova bez recenzije).

79. Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana / Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009 (zbornik).

80. Tužba zbog genocida u Hrvatskoj 1991. - 1995. pred Međunarodnim sudom pravde - rasprava o nadležnosti / Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Rabus media, 2009 (monografija).

81. Zakon o općem upravnom postupku s poveznicama i kazalom / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009 (priručnik).

82. Contemporary Legal and Economic Issues II / Barković, Ivana, Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2009 (monografija).

83. Dijete i pravo / Branka Rešetar (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J.Strossmayer, Pravni fakultet u Osijeku, 2009 (zbornik).

84. Izbor presuda Europskog suda (Gradivo za nastavu prava EU) / Rodin. Siniša; Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009 (priručnik).

85. Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Vedran Đulabić (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009 (zbornik).

86. Access to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication / Uzelac, Alan; van Rhee, C.H (ur.).
Antwerpen/Oxford/Portland : Intersentia, 2009 (zbornik). prilozen text rada

87. Bioetika i medicinsko pravo: Zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola (BOSR9) Rijeka, 2008 / Sorta-Bilajac, Iva (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene znanosti, 2009 (zbornik).

88. Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu / Rodin, Siniša; Ćapeta, Tamara (ur.).
Zagreb : Znanje, 2008 (priručnik).

89. Socijalno odgovorno gospodarenje / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Timmpress, 2008 (zbornik).

90. Mobbing : prikazi slučajeva / Bodiroga-Vukobrat, Nada,; Frančišković, Tanja; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2008 (priručnik).

91. European integration and its effects on minority protection in South Eastern Europe / Lantschner, Emma; Joseph, Marko; Petričušić, Antonija (ur.).
Baden Baden : Nomos, 2008 (zbornik).

92. Osnove prava / Ljerka Mintas Hodak (ur.).
Zagreb : Mate, 2008 (priručnik).

93. Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje-europski zahtjevi i hrvatska rješenja/ Soziale Sicherung und Wettbewerb-europaische Vorgaben und nationale Regelungen / Bodiroga-Vukobrat, Nada (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008 (zbornik).

94. Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ / van Rhee, C.H.; Uzelac, Alan (ur.).
Antwerpen/Oxford/Portland : Intersentia, 2008 (zbornik).

95. International terrorism: The future unchained? / Becker, Steven, W.; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008 (monografija).

96. Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2007 (zbornik).

97. Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2007 (zbornik).

98. Prekogranična i regionalna suradnja / Bodiroga-Vukobrat, Nada; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2007 (zbornik).

99. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik / Đurđević, Zlata; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007 (priručnik).

100. Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies / Uzelac, Alan; C.H. van Rhee (ur.).
Antwerpen/Oxford : Intersentia, 2007 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave // GRAĐANI, JAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA: POVJERENJE, SURADNJA, POTPORA / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 437-460.

2. Giljević, Teo; Lalić Novak, Goranka.
Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu // Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 133-152.

3. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita.
Shareholders' Liability in Croatia // Shareholders' Liability, Comparative Law Yearbook of International Business / Campbell, Dennis (ur.).
Nizozemska : Kluwer Law International, 2017. Str. 93-126.

4. Padjen, Ivan.
Religious Rights in Croatia: Legal Regulation of Culturalism // The Principle of Equality as a Fundamental Norm in Law and Political Philosophy / Wojciechowski, Bartosz ; Bekrycht, Tomasz ; Cern, Karolina M. (ur.).
Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2017. Str. 119-154.

5. Pošćić, Ana.
Procedural Aspects of EU State Aid Law // EU and Comparative Law Issues and Challenges, Jean Monnet International Scientific Conference "Procedural aspects of EU law" / Dujić, Dunja, Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2017. Str. 490-501. prilozen text rada

6. Pošćić, Ana.
State Aid and Gambling Services // EU Competition and State Aid Rules, Public and Private Enforcement / Tomljenović, Vesna ; Bodiroga - Vukobrat, Nada ; Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana (ur.).
Berlin Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017. Str. 273-290.

7. Smerdel, Branko.
The Two Professors: A Parallel Journey in Search of Meaning of Constitutions // Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju - Liber Amicorum Ciril Ribičič / Žgur, M. ; Kogovšek Šalamon, N. ; Koritnik, B. (ur.).
Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila,, 2017. Str. 17-20.

8. Sočanac, Lelija.
Multilingualism, Power and Identity in 19th Century Croatia // Glottogenesis and Language Conflicts in Europe / Ureland, Sture ; Sočanac, Lelija (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2017. Str. 69-91.

9. Bajčić, Martina; Dobrić Basaneže, Katja.
legal translator, court interpreter, EU, professionalization // Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU / Bajčić, Martina ; Dobrić Basaneže, Katja (ur.).
UK : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Str. 1-14.

10. Bodiroga –Vukobrat, Nada, Martinović, Adrijana, Pošćić, Ana.
Think Globally, Act Regionally: How Europeanisation Enhances Consumer Welfare? // Europeanization and Globalization, New Europe – Old Values?, Reform and Perseverance / Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald G. (ur.).
Heidelberg : Springer, 2016. Str. 199-213.

11. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske - Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska, 2016.. Str. 91-106.

12. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Cash-Settled Derivatives and Their Role in Companies’ Takeovers // New Europe - Old Values? / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rodin, Siniša ; Sander, Gerald G. (ur.).
Springer International Publishing Switzerland : Springer International Publishing, 2016. Str. 235-267.

13. Kostadinov, Biljana.
Constitutional review of constitutional amendments // Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Rainer Arnold) / Szymt, A. ; Banaszak, B. (ur.).
Gdansk : Gdansk University Press, 2016. Str. 459-470.

14. Lapaš, Davorin.
Controversial Subjects of Contemporary International Law : IGO-like Entities as Participants in International Legal Relations - Do We Need a 'Reparation Case II'? // Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 56-101. URL link to work

15. Padjen, Ivan.
Legal Philosophy and General Jurisprudence in Croatia in the XXth Century // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol. 12, t. 1 / Pattaro, Enrico ; Roversi, Corrado (ur.).
Dordrecht NL : Springer, 2016. Str. 662-673.

16. Padjen, Ivan.
Croatia // Encyclopedia of Law and Religion, volume 4 / Robbers, Gerhard ; Durham, W. Cole (ur.).
Bruxelles : Brill, 2016. Str. 70-78. prilozen text rada

17. Rittossa, Dalida.
Kaznenopravna zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u Republici Hrvatskoj – potreba za daljnjom reformom? // Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa / Popović, Stjepka (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. Str. 37-60.

18. Seršić, Maja.
Due Diligence : Fault-Based Responsibility or Autonomous Standard? // Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 151-170. URL link to work

19. Sever, Tina; Đulabić, Vedran; Kovač, Polona.
Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem // Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb – Slovenian Public Administration at the Crossroads of Strategic Changes / Aristovnik, Aleksander ; Kovač, Polonca ; Stare, Janez ; Todorovski, Ljupčo (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2016. Str. 165-181.

20. Smerdel, Branko.
Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government // Ustavni položaj predsednika republike / Kaučič, Igor (ur.).
Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2016. Str. 73-100.

21. Šošić, Trpimir Mihael.
The 24-Mile Archaeological Zone : Abandoned or Confirmed? // Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 305-327. URL link to work

22. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Ksenija, Turković ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 572-584.

23. Božac, Ivana; Carević, Melita.
Judicial Application of International and EU Law in Croatia // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša ; Perišin, Tamara (ur.).
Berlin Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015. Str. 135-163. URL link to work

24. Čepulo, Dalibor.
Entwicklung der Regierungsinstitutionen des Königreiches Kroatien und Slawonien 1868-1918 // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit de Doppelmonarchie / Gábor Máthé ; Barna Mezey (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015. Str. 31-104.

25. Đulabić, Vedran.
KAKO POBOLJŠATI APSORPCIJSKI KAPACITET ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE // SURADNJA I RAZVOJ U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI / Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2015. Str. 133-160.

26. Kosnica, Ivan.
Hungarians and Citizenship in Croatia-Slavonia 1868-1918 // Law and History / David A. Frenkel ; Norbert Varga (ur.).
Athens : Athens Institute for Education and Research, 2015. Str. 59-72. URL link to work

27. Kosnica, Ivan.
Das Problem der Staatsbürgerschaft in Kroatien und Slawonien im Ausgleichszeitraum (1868-1918) // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie / Gábor, Máthé ; Mezey, Barna (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015. Str. 187-219.

28. Perišin, Tamara.
Judicial Application of WTO Law in Southeast Europe // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša ; Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015. Str. 31-41.

29. Pošćić, Ana.
Gli aiuti di stato nella Repubblica di Croazia // Italia - Croazia, Ordinamenti a confronto / Cosio, Roberto, Sgroi, Antonino, Smokvina, Vanja (ur.).
Torino : G. Giappichelli Editore, 2015. Str. 57-79.

30. Rodin, Siniša; Perišin, Tamara.
Application of International Law as a Litmus Test for the Application of EU Law in Southeast Europe // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša, Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg, New York : Springer, 2015. Str. 3-8.

31. Smokvina, Vanja.
Gli incentivi per le assunzioni di giovani nel periodo di crisi economica in Croazia // Italia – Croazia, ordinamenti a confonto / Sgroi, Antonino ; Cosio, Roberto ; Smokvina, Vanja (ur.).
Torino : Giappichelli Editore, 2015. Str. 99-115.

32. Aras, Slađana.
The Powers of the Appellate Court in the Context of the Effective Protection of a Child's Right to Maintenance // Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Cambridge/Antwerp/Portland : Intersentia, 2014. Str. 363-373.

33. Aras, Slađana.
Odmjeravanje uzdržavanja uz izricanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014. Str. 41-65.

34. Bakota, Boris.
Local and Regional Government Reform in Croatia: Subsidiarity and Innovation in an Era of Austerity // Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe / Nunes Silva, Carlos ; Buček, Jan (ur.).
Farnham, Surrey : Ashgate, 2014. Str. 113-128.

35. Baretić, Marko.
Tort Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 161-190.

36. Belanić, Loris.
Ugovor o osiguranju // Komenatar Zakona o obveznim odnosima / Vilim Gorenc (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2014. Str. 1439-1615.

37. Belanić, Loris.
Ugovor o osiguranju troškova pravna zaštite u cestovnom prometu // Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014 / Ćorić, Sanja, Ćurković, Marijan, Dobrić, Slaven, Krišto, Jakša, Piškurić, Mojica (ur.).
Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje, 2014. Str. 237-244. prilozen text rada

38. Carić, Ante.
Razvoj maloljetničkog kaznenog pravosuđa u Hrvatskoj // Kazneno pravo, kazneno postupovno pravo i kriminalistika / Matulović, Miomir, Kunštek, Eduard (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.. Str. 27-41.

39. Čulinović Herc, Edita.
Insolventnost i investicijski fondovi // Hrvatsko insolvencijsko pravo / Barbić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), 2014. Str. 163-184.

40. Degan, Vladimir Đuro; Barić Punda, Vesna.
Ograničenje u vršenju univerzalne sudbenosti (principa univerzaliteta) // Kazneno pravo, kazneno postupovno pravo i kriminalistika : Zbornik radova povodom 70. godine života Berislava Pavišića / Matulović, Miomir ; Kunštek, Eduard (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 89-103.

41. Đurđević, Zlata.
Main Characteristics of the Prosecutorial Investigation According to the Croatian CPC from 2008 to 2013 // Prosecutorial investigation regional criminal procedure legislation and experiences in application / Jovanović, Ivan ; Petrović-Jovanović, Ana (ur.).
Beograd : OSCE Mission to Serbia, 2014. Str. 65-86. URL link to work

42. Gordana Marčetić.
O prijedlozima statusa državnih službenika // Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi / Davorka Foretić (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2014. Str. 141-151.

43. Grbić, Sanja.
Environmental Protection and Article 6 of the European Convention on Human Rights // International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014 / Sancin, Vasilka, Kovič Dine, Maša (ur.).
Ljubljana : Ius software, GV Založba, 2014. Str. 559-571.

44. Grozdanić, Velinka; Karlavaris-Bremer, Ute; Rittossa, Dalida.
Long-Term Imprisonment in Croatia // Long-Term Imprisonment and Human Rights / Drenkhahn, Kirstin ; Dudeck, Manuela ; Dünkel, Frieder (ur.).
London, New York : Routledge, 2014. Str. 82-105.

45. Hrabar, Dubravka.
Ustanovljenje Europskoga suda za prava djece kao novog doprinosa području slobode, sigurnosti pravde // Zbornik v čast Karla Zupančiča "Družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti", zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča / Žnidaršič Skubic, V., Vlahek, A., Podobnik, K. (ur.).
Ljubljana : Pravni fakultet Ljubljana, 2014. Str. 99-116.

46. Hrabar, Dubravka.
Family Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2014. Str. 217-243.

47. Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra.
Kroatien // Bergman/Ferid/Henrich: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, 208. Lieferung.
Frankfurt am Main - Berlin : Verlag fuer Standesamtswesen GmbH, 2014. Str. 1-22, 37-38c, 79-88-88.

48. Josipović, Tatjana.
Property Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 95-131.

49. Jurić, Dionis.
Poslovanje inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske // Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 157-184. prilozen text rada

50. Koprić, Ivan.
Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj // Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2014. Str. 12-34.

51. Lauc, Zvonimir.
Referendum narodne inicijative i loklana demokracija // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva i perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 89-119.

52. Maganić, Aleksandra.
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2014.. Str. 111-131.

53. Maganić, Aleksandra.
Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht // XI Dies Luby Iurisprudentiae, Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht / Barancova, Helena ; Blaho, Peter ; Lazar, Jan (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014.. Str. 84.-106..

54. Majstorović, Irena.
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u njemačkome pravu // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta - Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014.. Str. 95-110.

55. Mudrić, Mišo.
Claiming against a Negligent Salvor: Elements Necessary to Establish a Case of Salvor's Liability // New Comparative Perspectives in Maritime, Transport and International Trade Law / Musi, Massimiliano (ur.).
Bologna : Liberia Bonomo Editrice, 2014. Str. 147-164. prilozen text rada

56. Munivrana Vajda, Maja.
Zakonska podloga za sankcioniranje govora mržnje - devedesetih i danas // Procesuiranje ratnih zločina - jamstvo procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj / Dubljević, Maja (ur.).
Zagreb : Documenta, 2014. Str. 359-371.

57. Musa, Anamarija.
Administrative Law and Public Administration // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law and Busines, 2014. Str. 55-93.

58. Musa, Anamarija.
Europeizacija i novi upravni modeli: agencije u Hrvatskoj // Europeizacija hrvatske javne uprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 163-210.

59. Nikšić, Saša.
Contract Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 133-160.

60. Nikšić, Saša.
Nekoliko napomena o nomotehničkom standardu Zakona o obveznim odnosima // Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 185-201.

61. Ofak, Lana.
Access to justice in environmental matters in Croatia // Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries / Tomoszková Veronika (ur.).
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Str. 306-316.

62. Omejec, Jasna.
Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova // Europeizacija hrvatske javne uprave / Ivan Koprić (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014. Str. 805-827.

63. Padjen, Ivan.
Kolaborativni doktorski studiji u Hrvatskoj: ispunjenje svrhe sveučilišta - ili njegovo izjalovljenje? // Bolonja u Hrvatskoj: Publikacija projekta Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces 2011.-13. / Skočilić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Agencija za moblinost i programe Europske Unije / Agency for Mobility and European Union Programmes, 2014. Str. 34-35.

64. Padjen, Ivan.
Institucije i financije visokog obrazovanja i znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj: ocjena stanja te neke sustavne mogućnosti povećanje kakvoće i smanjenja troškova // Bolonja u Hrvatskoj od ideje do prakse: Publikacija projekta Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces 2011.-2013. / Skočilić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Agencija za moblinost i programe Europske Unije / Agency for Mobility and European Union Programmes, 2014. Str. 45-57.

65. Padjen, Ivan.
Mjerila razlikovanja sveučilišnih i stručnih studija // Bolonja u Hrvatskoj od ideje do prakse: publikacija projekta Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces / Skočilić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Agencija za moblinost i programe Europske Unije / Agency for Mobility and European Union Programmes, 2014. Str. 58-67.

66. Padjen, Ivan.
Vjera u narod bez vlasti i vlasništva : Crkvena šutnja 1961-1971. i glasnost 1990. // Hrvatsko i jugoslavensko "proljeće" 1962-1972 / Lalović, Dragutin (ur.).
Zagreb : Društvo "Povijest izvan mitova", 2014. Str. 156-201.

67. Petričušić, Antonija.
Kako osigurati opstanak „Ostalih“: dokidanje institucionalne diskriminacije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini // Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014. Str. 199-136. prilozen text rada

68. Petrović, Siniša; Bilić, Antun.
Business Associations (Companies) // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan der Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 311-357.

69. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
Competition Law // Introduction to the Law of Croatia / Tatjana Josipović (ur.).
Alphen aan der Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 357-379.

70. Podolnjak, Robert.
O 'ustavnom inženjeringu' referenduma narodne inicijative: Neke preporuke hrvatskom ustavotvorcu // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 179-232.

71. Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko.
Uvod: O referendumu narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 1-13.

72. Popović, Nikola; Kuhta, Filip.
Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes ; Croatian Report // Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes / Ulla Neergaard, Cathrine Jacqson, Grith Skogaard Olykke (ur.).
Kopenhagen : DJOF Publishing, 2014. Str. 255-272.

73. Radina, Ana.
Zabrana neovlaštenog približavanja i uznemiravanja djeteta – hrvatsko pravo i komparativna rješenja // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014. Str. 165-181.

74. Radina, Ana.
Accession of Croatia to the European Union and the changes in the family law context // SEE-LAW NET: Networking of Lawyers in Advanced Teaching and Research of EU Law post-Lisbon - Outcome of the SEE Graduates EU Law Teaching & Research Academy 2013, Collection of Papers / Giegerich, T., Georgievski, S., Meškić, Z., Popović, D., Zdraveva, N., Caka, F., Fröhlich, M. (ur.).
Skopje, Saarbrucken : Centre for SEELS, 2014. Str. 103-114.

75. Radina, Ana.
Praksa suda i posebnog skrbnika u postupcima radi odlučivanja o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014. Str. 23-39.

76. Rešetar, Branka.
Roditeljska skrb u Prijedlogu Obiteljskog zakona 2013: očuvanje pravnog kontinuiteta i osuvremenjivanje eurospkim i međunarodnim standardima // Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost / Kunda, Ivana (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci, 2014. Str. 29-49.

77. Rešetar, Branka; Aras, Slađana.
Zaštita osobnih prava i dobrobiti djeteta u središtu nacionalnog, europskog i međunarodnog interesa // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014. Str. 241-254.

78. Smerdel, Branko.
Republic of Croatia // Constitutional Law of the EU Member States / Besselink, L ; Bovend Eert, P ; Broeksteeg, H ; De Lange, R ; Voermans, W. (ur.).
Deventer : Kluwer, 2014. Str. 191-1763.

79. Smerdel, Branko.
Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution // Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law / Basta Fleiner, Lidija ; Marinković Tanasije (ur.).
The Hague, Nizozemska : Eleven International Publishing, 2014. Str. 51-62.

80. Smokvina, Vanja.
Employment Relationships at National Level: Croatia // Regulating Employment Relationships in Professional Football - A Comparative Analysis / Colucci, Michele ; Hendrickx, Frank (ur.).
Salerno : Sports Law and Policy Centre, 2014. Str. 73-100.

81. Šprajc, Ivan.
Sporna mjesta u novom Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave // Europeizacija hrvatske javne uprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014. Str. 653-664.

82. Uzelac, Alan.
Croatia: Omnipotent Judges as the Cause of Procedural Inefficiency and Impotence // Civil Litigation in China and Europe / C.H. van Rhee, Fu Yulin (ur.).
Dordrecht, Heidelberg, New York, London : Springer, 2014. Str. 197-221. URL link to work

83. Vasiljević, Snježana.
Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava: svjetlo na kraju tunela? // Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2014. Str. 267-308.

84. Vasiljević, Snježana.
Equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian membership in the EU // New Perspecttives of South East European Public Law / Barić, Sanja ; Bačić Petar, Garadašević, Đorđe i dr. (ur.).
Skopje : SEELS, 2014. Str. 51-65.

85. Aras, Slađana.
Arbitrabilnost obiteljskopravnih sporova // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 543-561. URL link to work

86. Bakarić Abramović, Ana; Jakovac-Lozić, Dijana.
Posvojenje // Obiteljski zakon / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. Str. 167-198.

87. Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris.
"Borderless" Municipal Cooperation in Croatia and Hungary // Pravo - regije - razvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Pečuh - Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013.. Str. 147-160.

88. Baretić, Marko.
Product liability in medicine // Legal and forensic medicine / Beran, Roy G. (ur.).
Berlin ; Heidelberg : Springer, 2013. Str. 1805-1835. URL link to work

89. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju : jesmo li implementacijom europskog prava izgradili sustav zaštite potrošača? // Strengthening consumer protection in Serbia = Jačanje zaštite potrošača u Srbiji : Liber Amicorum Svetislav Taboroši / Bourgoignie, Thierry ; Jovanić, Tatjana (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013. Str. 65-112. URL link to work

90. Blagojević, Anita.
Right of access to information and its limits in the Republic of Croatia // Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights.
Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2013. Str. 306-316.

91. Blasina Miseri, Antonia.
Istraživanje korištenja talijanskog jezika u Hrvatskoj // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 77-93. URL link to work

92. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Smokvina, Vanja.
Fundamental economic freedoms of the European Union and sport // Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ / Siekmann Robert C.R. ; Parrish, Richard ; Smokvina, Vanja ; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Gerald G. Sander (ur.).
Aahen : Shaker Verlag, 2013. Str. 73-124.

93. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana.
Setting the trail: Europeanised nationalisation or nationalised Europeanisation in transition countries // Globalisation and Legal Culture / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Rodin, Siniša (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2013. Str. 000-000.

94. Bodiroga Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja.
Prava članova obitelji u uživanju temeljnih gospodarskih sloboda Europske unije // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 145-171.

95. Braut Filipović, Mihaela; Radončić, Dženana.
Defective computer software under defective Products liability regime in Bosnia and Hercegovina and Croatia: Obstacles in implementation of EU law // See-LAW NET: Networking of Lawyers in Advanced Teaching and Research of EU Law post-Lisbon / Giegerich, Thomas ; Georgievski, Sašo ; Meškić, Zlatan (ur.).
Saarbrücken : Centre for SEELS, 2013. Str. 205-216.

96. Bukovčan, Dragica.
Integralni pristup frazeološkim i metaforičkim izrazima u području prava // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 243-276. URL link to work

97. Ćapeta, Tamara.
Promjene u nadležnostima Suda EU tri godine po stupanju na snagu Ugovora iz Lisabona // Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 743-770.

98. Čepulo, Dalibor.
Mjesni sud na hrvatsko-slavonskom području između sudske i upravne vlasti // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica, Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 73-91. URL link to work

99. Čizmić, Jozo.
Zadržavanje duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi prema pravnom uređenju u Federaciji Bosne i Hercegovine // Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe : Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.. Str. 827-850. URL link to work

100. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages // European Yearbook of Minority Issues / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden, Boston : Martinus Nijhoff Publ., 2013. Str. 565-588.

101. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2011 // European Yearbook of Minority Issues / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Nijhoff Publ., 2013. Str. 469-485.

102. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Languages in Official Use - The Case of Spain // Unsichtbare Minderheiten - Invisible Minorities / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. & Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2013. Str. 281-292.

103. Crnić-Grotić, Vesna.
Application Ratione Temporis of the European Human Rights Convention with regard to Croatia // Legal Culture in Transition: Supranational and International Law before National Courts / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rodin, Siniša ; Sander, Gerald G. (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin, 2013. Str. 209-225.

104. Crnić-Grotić, Vesna.
Utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na izvore prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske // Basic Concepts of International Law - Monism and Dualism / Novaković, Marko (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ; Institut za uporedno pravo ; Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. Str. 471-483. prilozen text rada

105. Crnković, Mateja.
Novine u odnosu centralne države i lokalne samouprave - koliko i kakvog nadzora // Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan, Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 223-253.

106. Čulinović-Herc, Edita.
Uvod // Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.. Str. 3-24. prilozen text rada

107. Čulinović-Herc, Edita.
UCITS fondovi i položaj ulagatelja // Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 103-186. prilozen text rada

108. Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela; Grković, Nikolina.
Depozitar // Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 275-360. prilozen text rada

109. Čulinović - Herc, Edita; Grković, Nikolina.
Stečajne i parnične implikacije financijskog skandala Madoff na primjeru MAXAM fonda i Thema SICAV fonda // Europsko građansko procesno pravo – izabrane teme / Garašić, Jasnica (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 251-278.

110. Čulinović - Herc, Edita; Grković, Nikolina.
Impact of the Madoff scandal on the forthcoming UCITS V Directive // Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 168-182. URL link to work

111. Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina.
Povijesni razvoj i pravni izvori // Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 25-101. prilozen text rada

112. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis; Grković, Nikolina.
Društvo za upravljanje UCITS fondovima // Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 187-274. prilozen text rada

113. Duić, Dunja; Mohay, Ágoston; Petrašević, Tunjica.
Predstavljanje i mogućnosti regija unutar Europske Unije // Pravo – regije – razvoj / Mirela Župan, Mario Vinković (ur.).
Pečuh-Osijek : Grafi ka d.o.o., 2013. Str. 17-41.

114. Đulabić, Vedran.
Županije u statističkoj i političkoj regionanlizaciji Hrvatske // Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 183-200. URL link to work

115. Đurđević, Zlata.
Judicial control In pre-trial criminal procedure conducted by the European public prosecutor's office // Toward a prosecutor for the European Union : a comparative analysis ; vol. 1 / Ligeti, Katalin (ur.).
Oxford ; Portland : Hart publishing, 2013. Str. 986-1010. URL link to work

116. Ernst, Hano; Josipović, Tatjana.
Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 1033-1066. URL link to work

117. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Zastara u intelektualnom vlasništvu // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 993-1032. URL link to work

118. Goldner Lang, Iris.
Pravo pacijenata na prekograničnu zdravstvenu skrb u Europskoj uniji // Liber amicorum Petar Klarić : zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Petrak, Marko ; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 859-875.

119. Grozdanić, Velinka.
Criminal Law Protection Against Domestic Violence // Essays in Honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights / Ambrož, Matjaž ; Filipčić, Katja ; Završnik, Aleš ; (ur.).
Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Pravna fakulteta, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. Str. 243-255.

120. Hrabar, Dubravka.
Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus) // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan, Garašić, Jasnica, Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 277-300. URL link to work

121. Hrabar, Dubravka.
Prava djece u Europskoj uniji : pravni okvir // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 53-71. URL link to work

122. Ivičević Karas, Elizabeta.
Primjena teorije indikacija u okviru načela jednakosti oružja // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 943-962. URL link to work

123. Jakovac-Lozić, Dijana.
Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. Str. 73-104.

124. Javornik Čubrić, Marijana.
Engleski jezik pravne struke // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 213-243. URL link to work

125. Kajtar, Edit; Špadina, Helga.
Discontent of the Peregrines: Migrants and Right to Strike // Law-Regions-Development, DUNICOP, IPA Cross border Co-operation Programme / Drinoczi, Timea, Župan, Mirela (ur.).
Pecs, Hungary : Faculty of Law, University of Pecs, Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2013. Str. 497-523.

126. Karlović, Tomislav.
O nastanku pravnog instituta Sicherungsübereignung // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 1133-1154. URL link to work

127. Koprić, Ivan.
Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj : Razvoj, stanje i perspektive // Lokalna samouprava i lokalni izbori : Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi : zakon o lokalnim izborima / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 3-63.

128. Korać Graovac, Aleksandra.
Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 25-51. URL link to work

129. Kordić, Ljubica.
Two Models of Education in Croatian Multilingual and Multicultural Schools: A Case Study // Multicultural Education / Hasan Arslan, Georgeta Raţă (ur.).
Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2013. Str. 119-133.

130. Kordić, Ljubica.
Višejezičnost kao odrednica prošlosti i imperativ budućnosti : primjer grada Osijeka // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 53-77. URL link to work

131. Kordić, Ljubica.
Srpski kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj : primjer Slavonije // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 93-121. URL link to work

132. Kordić, Ljubica.
Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Terminologie des Strafrechts // Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen / Knipf-Komlósi, Elisabeth ; Peter Öhl ; Attila Péteri ; Roberta V. Rada (ur.).
Budapest : ELTE Germanistisches Institut 2013, 2013. Str. 205-211.

133. Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša.
Apercu historique comparatif du droit de porter des armes aux Etats Unis et au Canada // Canadian History, Space and Political Institutions / Biljana Kostadinov (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2013. Str. 71-87.

134. Kregar, Josip.
Etičke norme i vođenje države // 3. Forum za javnu upravu / Anamarija Musa (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, Ured za Hrvatsku / Institut za javnu upravu, 2013. Str. 7-25. prilozen text rada

135. Kremer, Ludger.
Can legal protection save regional languages? The case of Low German // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 121-135. URL link to work

136. Krešić, Mirela.
(Ne)spojivost javnobilježničkog i odvjetničkog zvanja u hrvatskim zemljama // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 669-692. URL link to work

137. Lalić Novak, Goranka.
Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive // Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji / Župarić-Iljić, Drago (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, 2013. Str. 14-32.

138. Lapaš, Davorin.
Odnos međunarodnoga i europskog prava : novo lice dualizma? // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 173-203. URL link to work

139. Lapaš, Davorin; Mrljić, Robert.
International non-governmental organizations, 'Soft Law' and protection of environment // Contemporary legal and economic issues IV / Barković Bojanić, I. ; Lulić, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2013. Str. 29-52.

140. Lukica, Ivana.
Strategije uljudnosti u pisanoj komunikaciji hrvatskih pravnika // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 327-371. URL link to work

141. Lulić, Mira; Rešetar Čulo, Ivana.
Socijalno isključivanje i prava starijih osoba // Contemporary Legal and Economic Issues IV / Barković Bojanić, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Osijek, 2013. Str. 65-93.

142. Maganić Aleksandra.
Videokonferencija u njemačkom građanskom procesnom pravu // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 2013. Str. 893-924. URL link to work

143. Maganić, Aleksandra.
Dostava prema Zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. // Novela Zakona o parničnom postupku i novi Zakon o sudovima / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2013.. Str. 100-130.

144. Majstorović, Irena.
Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu : Europska unija i Hrvatska // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. Str. 1-24.

145. Manojlović, Romea.
Rad predstavničkog tijela // Priručnik za članove predstavničkih tijela jedina samouprave / Ivanović, Mladen (ur.).
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2013.. Str. 43-60. URL link to work

146. Marčetić, Gordana.
Etički standardi i profesionalizacija lokalnog osoblja // Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 153-182. URL link to work

147. Marin, Jasenko.
Privremeno zaustavljanje plovila unutarnje plovidbe // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 349-371. prilozen text radaURL link to work

148. Mazur Kumrić, Nives.
Human Rights of HIV-Positive People in the Light of the Case of Kiyutin v. Russia // Unsichtbare Minderheiten / Invisible Minorities / Bodiroga-Vukobrat, Nada et al. (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013. Str. 243-261.

149. Mazur Kumrić, Nives; Komanovics, Adrienne.
Europski regionalni pristup okolišu i ljudskim pravima // Pravo-Regije-Razvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Pečuh-Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013. Str. 529-558.

150. Mazur Kumrić, Nives; Mijić, Vjekoslav.
Some Aspects of the Right to Free Elections in the Case-law of the European Court of Human Rights // Contemporary Legal and Economic Issues IV / Barković Bojanić, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2013. Str. 145-180.

151. Miladin, Petar.
Odnos kondicijskog i drugih srodnih imovinskopravnih zahtjeva // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 1083-1105. URL link to work

152. Milotić, Ivan.
Pravno uređenje položaja sastavljača isprava te povjerenja u privatne isprave u rimskom pravu // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 693-724. URL link to work

153. Nigoević, Magdalena; Pavletić, Helena.
O determinologizaciji u hrvatskom i talijanskom pravnom nazivlju // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 307-324. prilozen text rada

154. Novoselec, Petar.
Odnos kaznenog i europskog prava : odgovornost pravnih osoba za kaznena djela // Opći dio kaznenog prava / Novoselec, Petar ; Bojanić, Igor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 14-16. URL link to work

155. Ofak, Lana.
Croatia // National courts and EU environmental law / Jans, Jan H. ; Marcory, Richard ; Moreno Molina, Angel-Manuel (ur.).
Groningen : Europa law publishing, 2013. Str. 247-254. URL link to work

156. Perišin, Tamara.
EU Identity from the Perspective of the WTO : the spillover effects of the Union's internal market in the international trading area // The European Union's emerging international identity : views from the global arena / de Waelle, Henri ; Kuipers, Jan-Jaap (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff, 2013. Str. 73-100. URL link to work

157. Perišin, Tamara.
EU Regulatory Policy and the WTO // Trade liberalisation and standardisation – new directions in the ‘low politics’ of EU foreign policy ; CLEER - EUI Working Paper Series, 2013/6 / M. Cremona, T. Takacs (eds) (ur.).
Haag : CLEER, T.M.C. Asser Institute, 2013. Str. 45-55.

158. Petrak, Marko.
Ius commune i europeizacija hrvatskog građanskog procesnog prava // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 727-742. URL link to work

159. Petrak, Marko.
Zuidoost-Europa van 1562 tot 1820 // De hoogste gerechtshoven in Europa : een historisch portret / Wijffels, Alain ; van Rhee, C. H. (ur.).
Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu-Uitgevers, 2013. Str. 228-233. URL link to work

160. Petrić, Silvija.
Koncept nepoštenih ugovornih odredbi // Nepoštene ugovorne odredbe, Europski standardi i hrvatska provedba / Tomljenović, Vesna, Petrić, Silvija, Mišćenić, Emilia (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 15-60.

161. Petričušić, Antonija; Mikić, Ljubomir.
Expanded accession conditionality : the European Union’s leverage on refugee return to Croatia // Europe and the post-Yugoslav space / Radeljić, Branislav (ur.).
London : Ashgate, 2013. Str. 63-86. URL link to work

162. Petrović, Siniša.
Obrt : pojam, djelatnosti, pravni oblik, odgovornost // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 1067-1082. URL link to work

163. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea.
Dokazivanje prima facie diskriminacije // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 323-347. URL link to work

164. Puljko, Vjeskolav; Župan, Mirela.
Legal and practical implications of the proposed Common European Sales Law // Interdisciplinary management research IX. / Bacher U. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet Osijek, 2013. Str. 717-727.

165. Rittossa, Dalida.
Croatia (National Report on Illicit Drugs Policy) // Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe / Apostolou, Thanasis (ur.).
Atena : Nomiki Bibliothiki Group, 2013. Str. 99-148. prilozen text rada

166. Rodin, Siniša.
Croatia : developing judicial culture of fundamental rights // The universalism of human rights, ius gentium : comparative perspectives on law and justice / Arnold, Rainer (ur.).
Dordrecht : Springer, 2013. Str. 391-404. URL link to work

167. Rodin, Siniša.
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen Südosteuropa // Enzyklopädie Europarecht Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht / Hatje, Armin ; Müller-Graff, Peter-Christian (ur.).
Berlin : Nomos, 2013. Str. 100-120.

168. Rodin, Siniša.
Zlatne dionice i sloboda kretanja kapitala u Europskoj uniji // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 783-802. URL link to work

169. Rudolf, Davorin, ml.
Pravni poredak Republike Hrvatske : monistička škola primata međunarodnoga prava? // Basic concepts of public international law : monism and dualism / Novaković, Marko (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za uporedno pravo : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. Str. 913-931. URL link to work

170. Šikić, Marko.
Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima : novi problemi i izazovi // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 977-992. URL link to work

171. Smerdel, Branko.
Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 27-45. URL link to work

172. Smokvina, Vanja.
Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia? // Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ / Siekmann Robert C.R. ; Parrish, Richard ; Smokvina, Vanja ; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Gerald G. Sander (ur.).
Aahen : Shaker Verlag, 2013. Str. 209-230.

173. Sočanac, Lelija.
Jezična raznolikost i učenje jezika : jezična politika Europske unije // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 135-169. URL link to work

174. Sočanac, Lelija.
Jezična politika u Hrvatskoj u dijakronijskoj perspektivi // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 17-53. URL link to work

175. Sočanac, Lelija.
Language contacts on the Adriatic : the Romance element in Croatian local dialects // From contact linguistics to eurolinguistics : a linguistic odyssey across Europe and beyond / Ureland, Sture (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2013. Str. 139-150. URL link to work

176. Sočanac, Lelija.
The centre for language and law : projects and activities 2006-2011 at the University of Zagreb // From contact linguistics to eurolinguistics : a linguistic odyssey across Europe and beyond / Ureland, Sture (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2013. Str. 29-36. URL link to work

177. Sočanac, Lelija.
Transfonemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom : adaptacija talijanskih posuđenica // Od indoeuropeistike do kroatistike : zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Matasović, Ranko (ur.).
Zagreb : HAZU, 2013. Str. 327-336. URL link to work

178. Špadina, Helga.
Undocumented Migrant Workers’ Right to Remuneration: Consequences of Incomplete Transposition of the Employer Sanctions Directive into the Croatian Law // Contemporary Legal and Economic Issues IV / Barković, Bojanić, Ivana, Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2013. Str. 189-206.

179. Tepeš, Nina.
Državljanstvo kao pretpostavka imenovanja javnih bilježnika // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 645-667. URL link to work

180. Ureland, Sture.
From contact linguistics to eurolinguistics : a survey // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 169-195. URL link to work

181. Uzelac, Alan.
Ustavno pravo na žalbu u građanskim stvarima : jamstvo ispravnog pravosuđenja ili relikt prošlosti? // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zageb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 219-243. URL link to work

182. Uzelac, Alan.
The European court of human rights // European supreme courts : a portrait through history / Wijffels, Alain ; van Rhee, C. H. (ur.).
London : Third millenium publishing, 2013. Str. 270-277. URL link to work

183. Uzelac, Alan.
Het Europees hof voor de rechten van de mens // De hoogste gerechtshoven in Europa : een historisch portret / Wijffels, Alain ; van Rhee, C. H. (ur.).
Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu-Uitgevers, 2013. Str. 278-284. URL link to work

184. Vasiljević, Snjezana.
Discrimination unveiled: the intersection between gender and ethnicity in the Croatian political arena - the case of minority women // Levelling the playing field. Monitoring Croatian policies to promote gender equality in politics. / Vasiljević, S., Deželan, T., Pešut, J., Siročić, Z., Fink-Hafner, D., Sutlović, L., Krašovec, A., Krupljan, S., Velić, A. (ur.).
Ljubljana : Fakultet za družbene vede, 2013. Str. 101-122.

185. Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela.
Significance of the CISG for franchising and distribution agreements in the EU market // Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013. Str. 154-167.

186. Župan, Mirela.
Uzdržavanje u Europskoj uniji // Europsko obiteljsko pravo / Korać-Graovac, A., Majstorović, I., (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2013. Str. 267-289.

187. Župan, Mirela.
Registered Partnership in Cross-border Situations –where (in)visibility to law lies? // Unsichtbare Minderheiten/Invisible Minorities. / Bodiroga – Vukobrat, N., Gerald G. Sander, Barić, S. (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2013. Str. 95-117.

188. Župan, Mirela.
Međunarodna nadležnost u obiteljskopravnim stvarima – presjek pravne stečevine Europske unije // Europsko građansko procesno pravo / Garašić, Jasna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 177-198.

189. Zvonimir, Lauc.
Odgovornost lokalne demokracije // Ustavna demokracija i odgovornost / Jakša, Barbić (ur.).
Zagreb : HAZU, 2013. Str. 103-110.

190. Zvonimir, Lauc.
Spoznaje o važnosti jezika prava // Jezik u pravu / Jakša, Barbić (ur.).
Zagreb : HAZU, 2013. Str. 137-146.

191. Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris.
Local self-government in Hungary and Croatia // Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia / Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.).
Pécs - Osijek : Faculty of Law, University of Pécs - Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek, 2012.. Str. 287.-305..

192. Barbić, Jakša.
Prilagodba hrvatskog prava europskoj pravnoj stečevini i pravnička struka // Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova : međunarodno savjetovanje / Petrić, Silvija (ur.).
Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012. Str. 24-35.

193. Baretić, Marko.
Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti konceptima pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa? // Liber Amicorum Petar Klarić / Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Petrak, Marko ; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 425-465.

194. Béli, Gábor; Petrak, Marko; Žiha, Nikol.
Corpus Iuris Civilis i Corpus Iuris Hungarici - Utjecaj rimske pravne tradicije na ugarsko-hrvatsko pravo // Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Pečuh-Osijek : Gradska tiskara Osijek d.d., 2012.. Str. 59-76. prilozen text rada

195. Béli, Gábor; Petrak, Marko; Žiha, Nikol.
Corpus Iuris Civilis and Corpus Iuris Hungarici - The influence of Roman legal tradition on the Hungarian and Croatian law // Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia / Tímea Drinóczi, Mirela Župan, Zsombor Ercsey, Mario Vinković (ur.).
Pécs – Osijek : Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Str. 65-84. prilozen text rada

196. Berdica, Josip.
Očevi i djeca: socio-etički ogled // Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012. Str. 31-58.

197. Branislav, Malagurski.
Dunavska strategija i prekogranična regija Mađarska i hrvatska: Zaštita okoliša i izgradnja prosperiteta u Dunavskoj regiji // Suvremeni pravni izazovi i EU-Mađarska-Hrvatska / Mirela Župan, Mario Vinković (ur.).
Pech : Pravni fakulteti Pech-Osijek, 2012. Str. 607-629.

198. Burazin, Luka; Krešić, Mario.
U kojoj mjeri hrvatski građani poznaju i vrijednosno prihvaćaju institucije i pravo Europske unije? Važnost empirijskih istraživanja za teoriju prava // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" - zbornik radova znanstvenog projekta / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 85-108. prilozen text radaURL link to work

199. Ćapeta, Tamara; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Croatia // The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions / Laffranque Julia (ur.).
Tallinn : Tartu University Press, 2012. Str. 283-301.

200. Čepulo, Dalibor.
Trial by jury in Croatia 1849 - 1918 : transfer and the context // Rechtssprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2012. Str. 1-107.

201. C.H. van Rhee; A. Uzelac.
The Pursuit of Truth in Contemporary Civil Procedure: Revival of Accuracy or a New Balance in Favour of Effectiveness? // Truth and Efficiency in Civil Litigation. Fundamental Aspects of Fact-finding and Evidence- taking in a Comparative Context / C.H. van Rhee ; A. Uzelac (ur.).
Cambridge - Antwerp - Portland : Intersentia, 2012. Str. 3-10.

202. Čulinović - Herc, Edita; Braut, Mihaela.
Legal Issues Relating to Hedge Funds and Private Equity Funds - Croatia // Alternative Investment Fund Regulation / Wymeersch, E. (ur.).
Nizozemska : Kluwer Law International, 2012. Str. 59-88.

203. Đulabić, Vedran.
Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava fondova Europske unije: izazovi i prilike za Hrvatsku // 2. Forum za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung ; Institut za javnu upravu, 2012. Str. 7-27.

204. Đulabić, Vedran.
Regionalism and Regional Policy in Croatia: Connection or Disconnection // Nove regionalne politike i evropska iskustva / New regional policies and European experiences / Damjanović, Mijat (ur.).
Beograd : Megatrend univerzitet, 2012. Str. 471-487.

205. Đurđević, Zlata.
Legal report for Croatia // Pre-trial Emergency Defence / Schumann Stefan, Bruckmüller Karin, Soyer Richard (ur.).
Beč : Intersentia, 2012. Str. 59-71.

206. Đurđević, Zlata; Goldner Lang, Iris; Munivrana Vajda, Maja.
Croatia – National Report // The Area of Freedom, Security and Justice, Including Information Society Issues – FIDE XXV National Reports / Laffranque, Julia (ur.).
Tallinn : Tartu University Press, 2012. Str. 235-259.

207. Đurđević, Zlata, Goldner Lang Iris, Munivrana Vajda Maja.
Croatia- National Report, The Area of Freedom, Security and Justice, including Information Society Issues - FIDE XXV National Reports // The Area of Freedom, Security and Justice, including Information Society Issues / Laffranque, Julia (ur.).
Tallin : Tartu University Press, 2012. Str. 235-259.

208. Grgic, Andrea.
Recognizing formal and substantive equality in the Oršuš case // European Yearbook of Minority Issues / Akermark Spiliopoulou, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayall, James ; Packer, John ; Weller, Marc (ur.).
Leiden, Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Str. 327-366.

209. Grozdanić, Velinka; Martinović, Igor.
Corruption as a Metaphor for Societies in Transition? // Crime and Transition in Central and Eastern Europe / Šelih, Alenka ; Završnik, Aleš (ur.).
New York : Springer, 2012. Str. 179-204.

210. Held, Henrik-Riko.
Unjustified enrichment: transformations of a concept in European legal traditions // European Traditions: integration or disintegration / Oosterhuis, Jan Willem ; van Dongen, Emanuel (ur.).
Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2012. Str. 21-34.

211. Hrabar, Dubravka.
Razvoj instituta roditeljske skrbi u hrvatskoj obiteljskopravnoj povijesti // Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012. Str. 13-30.

212. Hrabar, Dubravka.
Podrijetlo djeteta začetog uz medicinski pomognutu oplodnju // Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost - Medicinski pomognuta oplodnja IVF / Šimunić, Velimir i sur. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2012. Str. 671-676.

213. Hrabar, Dubravka.
Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – poseban zastupnik djeteta // Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu / Filipović, Gordana ; Osmak Franjić, Davorka (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2012. Str. 103-116.

214. Igor Gliha.
Balancing Copyright, Croatia // Balancing Copyright - A Survey of National Approaches / Hilty, R., Nérisson, S. (ur.).
Munich : Springer, 2012. Str. 317-348.

215. Igor Gliha.
Domaine Public Payant - Few Doubts and Questions // The Duration of Copyright and Related Rights, ALAI Study Days 2010 Vienna / ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale - Groupe Autrichien - Michel M. Walter (ur.).
Beč : Vienna : Medien und Recht Publishing, 2012. Str. 279-286.

216. Jurić, Dionis.
Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine s osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima // Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja / Slavnić, Jovan ; Jovanović, Slobodan (ur.).
Beograd : Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2012. Str. 89-104.

217. Karlović, Tomislav.
Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law // Ex contractu, ex delicto - Z dziejów prawa zobowiązań / Mikuła, Maciej ; Stolarski, Kamil (ur.).
Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - Jagiellonian University Press, 2012. Str. 25-35.

218. Karlović, Tomislav.
“Omnia esse debent eadem, quae fuerunt, cum promittere, ut promittentis fidem teneas.” (Sen., De benef. IV, 35) – The Role of Changed Circumstances in Historical Perspective // European Traditions: integration or disintegration? / Oosterhuis, Janwillem ; van Dongen, Emanuel (ur.).
Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2012. Str. 5-19.

219. Kecskes Laszlo, Kovacs Kolos, Župan Mirela.
Public policy in national and european private international law and procedure // Contemporary legal challenges: EU – Hungary - Croatia. / Drinoczi T., Župan M., Ercsely Zs., Vinković M., (ur.).
Osijek Pečuh : Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Pečuh, 2012. Str. 517-551. URL link to work

220. Kecskés Laszlo, Kovács Kolos, Župan Mirela.
Javni poredak u nacionalnom i europskom međunarodnom privatnom pravu // Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela, Vinković Mario (ur.).
Osijek- Pečuh : Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Pečuh, 2012. Str. 437-466. URL link to work

221. Koprić, Ivan.
Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance // Governance: Is It for Everyone? / Ann Marie Bissessar (ur.).
New York : Nova Science Publishers Inc., 2012. Str. 25-47.

222. Korać Graovac, Aleksandra.
Zajednička roditeljska skrb u praksi Europskog suda za ljudska prava - slučaj Zaunegger v. Germany // Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012. Str. 71-88.

223. Korać Graovac, Aleksandra.
Pravo djeteta da bude saslušano - Opći komentar br. 12 Odbora za prava djeteta (2009.) // Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu / Filipović, Gordana ; Osmak Franjić, Davorka (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2012. Str. 117-137.

224. Korać Graovac, Aleksandra; Milas Klarić, Ivana.
Postupak za lišenje poslovne sposobnosti- zakonodavna rješenja i kako prema boljoj primjeni // Lišenje poslovne sposobnosti- smjernice za suce, vještake i socijalne radnike / Štrkalj Ivezić, Slađana (ur.).
Zagreb : Udruga Svitanje članica kuće ljudskih prava, Klinika za psihijatriju Vrapče, 2012. Str. 9-35.

225. Kostadinov, Biljana.
Prethodno pitanje ustavnosti // Liber amicorum in honorem Petar Klarić / Josipović, T. ; Gliha, I. ; Baretić, M. ; Nikšić, S. ; Petrak, M. ; Karlović, T. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 87-100.

226. Lulić, Mira; Reštar, Branka.
Međunarodne obveze Republike Hrvatske vezane uz provedbu Konvencije o kontaktima s djecom // Međunarodne obveze Republike Hrvatske vezane uz provedbu Konvencije o kontaktima s djecom (2003.) / Reštar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2012. Str. 89-119.

227. Maganić, Aleksandra.
Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb u njemačkom pravnom sustavu // pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012.. Str. 131-159.

228. Mataija, Mislav.
Prethodni postupak u pravu Europske unije: opći pregled // Prethodni postupak u pravu Europske unije / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2012. Str. 10-30.

229. Matanovac Vučković, Romana.
Accesorrity of a Trade Mark in Property Right Dispositions // New Perspectives of South East European Private Law / South East European Post-Doctoral Colloquium in Private Law – Proceedings / Jessel-Holst, Christa (ur.).
Skopje : Centre for SEELS, 2012. Str. 102-113. URL link to work

230. Matanovac Vučković, Romana; Kuštrak Managić, Iva.
Liability for legal defects: country report Croatia // Civil law forum for South East Europe: collection of studies and analyses second regional Conference / Nuni, Ardian et al. (ur.).
Skopje : GTZ, 2012. Str. 413-426.

231. Matulović, Miomir.
Miščevićeva kritika nacionalističkog argumenta iz prava na samoodređenje // Nenad Miščević - sva lica filozofije / Bojanić, Petar ; Prijić-Samaržija, Snježana (ur.).
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012. Str. 61-76.

232. Mazur Kumrić, Nives; Komanovics, Adrienne.
Opća periodična revizija Vijeća za ljudska prava: nova metoda u promicanju poštivanja ljudskih prava // Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Pečuh - Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2012. Str. 555-582.

233. Miladin, Petar.
Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO) // Liber amicorum Petar Klarić : Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Tatjana Josipović, Igor Gliha, Marko Baretić, Saša Nikšić, Marko Petrak, Tomislav Karlović (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2012. Str. 387-423.

234. Milas Klarić, Ivana.
Prednosti altrnativnih oblika skrbičke zaštite pred lišenjem poslovne sposobnosti // Lišenje poslovne sposobnosti- Smjernice za suce, vještake i socijalne radnike / Štrkalj Ivezić, Slađana (ur.).
Zagreb : Udruga Svitanje članica kuće ljudskih prava, Klinika za psihijatriju Vrapče, 2012. Str. 141-157.

235. Milotić, Ivan.
The Pursuit for the Truth and Efficiency in Roman Arbitration Proceedings // Truth and Efficiency in Civil Litigation Fundamental Aspects of Fact-finding and Evidence-taking in a Comparative Context / Van Rhee, C.H. ; Uzelac, A. (ur.).
Cambridge-Antwerp-Portland : Intersentia, 2012. Str. 359-373.

236. Milotić, Ivan.
Pružanje pravne pomoći crkvenim sudovima - razmatranja de lege ferenda // Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi: Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadr, 21.-22. listopada 2011. / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2012. Str. 137-165.

237. Mohay, Ágoston; Muhvić Davor.
The legal nature of EU citizenship: perspectives from international and EU law // Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia / Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.).
Pécs - Osijek : Faculty of Law, University of Pécs ; Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Str. 155-175. prilozen text radaURL link to work

238. Mudrić, Mišo.
Budućnost domaće brodograditeljske industrije u EU // Eučionica: Sve što ste htjeli znati o ulasku Hrvatske u EU / Tanay, Filip (ur.).
Zagreb : Europski edukacijski forum, 2012. Str. 217-220. prilozen text radaURL link to work

239. Novoselec, Petar.
Kaznenopravna odgovornost // Odgovornost direktora / Esad Čolaković (ur.).
Zagreb : Esad Čolaković, 2012. Str. 161-267.

240. Ošolić, Tina.
SCRUTINIZING EU LAW UNDER NATIONAL CONSTITUTIONAL LAWS: A HOMOGENEOUS APPROACH IN A HETEROGENEOUS ENVIRONMENT // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" - zbornik radova znanstvenog projekta / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 29-54. URL link to work

241. Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Pojedinac i pravo Europske unije // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" -zbornik radova znanstvenog projekta / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 15-28. URL link to work

242. Petrak, Marko.
Actio Publiciana u klasičnom rimskom pravu // Liber Amicorum Petar Klarić / Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Petrak, Marko ; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 363-385.

243. Petričušić, Antonija.
Izgradnja građanske političke kulture - dugoročni okvir za prihvaćanje i promicanje manjinskih prava // Multietničnost, povratak, razvoj / Obradović, Stojan (ur.).
Split : Institut Saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju, 2012. Str. 103-113. prilozen text radaURL link to work

244. Pleić, Marija.
Izvansudski nadzor nad hrvatskim sustavom izvršenja kazne zatvora // Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" / Tomašević, Goran ; Pleić, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2012. Str. 97-117.

245. Pleić, Marija.
Zaključna razmatranja o hrvatskom sustavu izvršenja kazne zatvora // Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" / Tomašević, Goran ; Pleić, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2012. Str. 183-191.

246. Pošćić, Ana.
Cooperation between the European Commission and the Competition Authorities // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2012. Str. 287-310.

247. Preložnjak, Barbara.
Poznavanje, razumijevanje i stavovi hrvatskih sudaca o europskom i međunarodnom pravu // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 109-152. URL link to work

248. Prišlin Krbavski, Damir.
Administrative and judicial practice of the peasant communal joint-family (Kućna zadruga) in Croatia of the late 19th century // Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2012. Str. 123-456.

249. Rodin, Siniša.
The European Union and the Western Balkans: Does the Lisbon Treaty Matter? // The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World / Bindi, Federiga ; Angelescu, Irina (ur.).
Washington : Brookings Institution Press, 2012. Str. 153-171.

250. Rodin, Siniša.
Ustavni protekcionizam i nacionalni identitet // Ustavi i demokracija, strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. Str. 145-174.

251. Rodin, Siniša.
Hrvatsko i europsko pravo godinu dana prije članstva u EU-u // Hrvatska u EU: Kako dalje? / Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven i VIsković, Velimir (ur.).
Zagreb : Cetar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2012. Str. 7-16.

252. Savić, Vanja-Ivan.
Odnos studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu prema europskom i međunarodnom pravu // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" - zbornik radova znanstvenog projekta / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 153-183. URL link to work

253. Seršić, Maja.
Međunarodno pravo i njegovi podsustavi // "Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj" - projektni zbornik radova / Urednik izdanja: Šimonović, Ivan ; Izvršna urednica: Preložnjak, Barbara (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 3-14. URL link to work

254. Sikirić, Hrvoje.
Priznanje sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima // Liber Amicorum Krešimir Sajko / Sikirić, Hrvoje, Bouček Vilim, Babić, Davor Adrian, Petrak, Marko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 267-308.

255. Tomašević, Goran; Carić, Marina; Pleić, Marija.
Postupak izvršavanja kazne zatvora - neka pitanja o prvostupanjskoj nadležnosti suca izvršenja // Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" / Tomašević, Goran ; Pleić, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2012. Str. 119-149.

256. Tomašević, Goran; Carić, Marina; Pleić, Marija.
Postupak izvršenja kazne zatvora – sudska zaštita prava zatvorenika od postupaka i odluka tijela penalne administracije // Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" / Tomašević, Goran ; Pleić, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2012. Str. 153-180.

257. Tucak, Ivana.
Usability of Hohfeld's Analysis of Fundamental Legal Concepts While Teaching Continental Law // Current Problems in Legal Theory and in Comparative Law / Rebreanu, Veronica (ur.).
Cluj-Napoca : Law Faculty – “Babes-Bolyai” University, 2012. Str. 591-622.

258. Uzelac, Alan.
Goals of Civil Justice. General Report // Civil Procedure in Cross-cultural Dialogue: Eurasia Context, Conference book of the IAPL World Conference on Civil Procedure, 18-21 September, 2012, Moscow / Maleshin, Dmitry (ur.).
Moscow : Statut, 2012. Str. 111-136.

259. Visegrady, Antal; Tucak, Ivana.
Mađarska i hrvatska pravna kultura // Suvremeni pravni izazovi: EU-Mađarska –Hrvatska / Župan ; Mirela ; Vinković, Mario (ur.).
Osijek, Pećuh : Pravni fakultet u Pečuhu, Pravni fakultet u Osijeku, 2012. Str. 15-34.

260. Vukas, Budislav.
Self-determination of Peoples - a Chronic Problem of Humankind // Coexistence, Cooperation and Solidarity - Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum / H.P. Hestermeyer, D. König, N. Matz-Lück et al. (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Str. 1543-1552.

261. Župan, Mirela.
Roditeljska skrb u sustavu Haške konvencije o mjerama dječje zaštite iz 1996. // Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb. / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2012. Str. 199-222.

262. Zvonimir, Lauc.
Hrvatski pravni sustav o regulatornom sustavu // Hrvatski pravni sustav / Jakša, Barbić (ur.).
Zagreb : HAZU, 2012. Str. 163-171.

263. Zvonimir, Lauc.
Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati Ustav // Ustavna demokracija, strani utjecaji i domaći odgovori / Jakša, Barbić (ur.).
Zagreb : HAZU, 2012. Str. 119-144.

264. Aras, Slađana.
The State Attorney - Attorney for the State? // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Cambridge/Antwerp/Portland : Intersentia, 2011. Str. 201-210.

265. Aras, Slađana.
Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika u vezi s određivanjem uzdržavanja // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 213-232.

266. BAČIĆ, ARSEN.
MJESTO I ULOGA USTAVNIH VREDNOTA U DEMOKRATSKOM KONSTITUCIONALIZMU // DVADEST GODINA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE / BAČI, ARSEN (ur.).
ZAGREB : HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 2011. Str. 119-165.

267. Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris.
Electronic administrative procedure in Hungary and Croatia // Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia / Drinóczi, Tímea ; Takács, Tamara (ur.).
Pečuh - Osijek : Faculty of Law, Pécs ; Pravni fakultet Osijek, 2011.. Str. 39.-52..

268. Baretić, Marko.
Predugovorna odgovornost za štetu // Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2011. Str. 3-30.

269. Barić, Sanja.
Delegirano zakonodavstvo i Ustav RH // Zbornik radova povodom 20. obljetnice Ustava RH / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : HAZU, 2011. Str. 375-407.

270. Barić, Sanja; Bačić, Petar.
Constitutional courts as positive legislators : National report - Croatia // Constitutional Courts as Positive Legislators : A Comparative Law Study / Brewer-Carias, Allan R. (ur.).
New York : Cambridge University Press, 2011. Str. 407-444. URL link to work

271. Barić, Sanja; Đerđa, Dario.
Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. Str. 45-66.

272. Blagojević, Anita.
Ustav Republike Hrvatske i pravo na privatnost // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : HAZU, 2011. Str. 431-456.

273. Blagojević, Anita.
The Constitutional Law of the Republic of Croatia: On the Way to Accede to the EU // Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditions of Intergrating.
Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2011.. Str. 135-145.

274. Blagojević, Anita; Herke, Csongor; Mohay, Agoston.
Pravne karakteristike Europskog uhidbenog naloga, njegova implementacija u Mađarskoj i njegova buduća implementacija u Hrvatskoj // Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela (ur.).
Pečuh : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu, 2011. Str. 53-79.

275. Blagojević, Anita; Herke, Csongor; Mohay, Agoston.
The legal characteristics of the European Arrest Warrant, its implementation in Hungary, and its future implementation in Croatia // Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia / Drinoczi, Timea ; Takacs, Tamara (ur.).
Pecs : University of Pecs, Faculty of Law, 2011.. Str. 53-82.

276. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana.
The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations: Report on Croatia // The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations: Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington D.C., July 25-August 1, 2010 / Schlachter, Monika (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2011. Str. 261-273.

277. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana.
European Regulatory or Decentralised Agencies: A Quest for a Common Approach // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. Str. 67-102.

278. Butorac Malnar, Vlatka.
Naknada štete zbog povrede europskih pravila tržišnog natjecanja // Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Poščić, Ana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2011.. Str. 230-242.

279. Ćapeta, Tamara.
Prethodni postupak za ocjenu valjanosti kao dio mehanizma sudskog nadzora nad pravom Europske unije // Prethodni postupak u pravu Europske unije – Suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 49-82.

280. Ćapeta, Tamara.
Prometno pravo i politika Europske unije // Europsko prometno pravo / Radionovo, Nikoleta ; Marin, Jasenko (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2011. Str. 3-54.

281. Čepulo, Dalibor.
Pravna baština i društveno okruženje Paškog statuta // Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi / Dalibor Čepulo (ur.).
Pag, Zagreb : Matica hrvatska Pag, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.. Str. 29-119.

282. Čepulo, Dalibor.
Croatian Autonomy and Ministerial Impeachment from 1868 to 1918: Model and Reality // Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche / Nieddu, Anamari ; Soddu, Francesco (ur.).
Sassari : Editrice democratica Sarda, 2011. Str. 531-544.

283. Čizmić, Jozo.
Pružanje besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini s osvrtom na iskustva Republike Hrvatske // Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini - Besplatna pravna pomoć, Poseban osvrt na Hercegovačko-neretvanski kanton / Nurko Pobrić, Rebeka Kotlo, Suzana Bubić, Jozo Čizmić, Vesna Kazazić, Snježana Pehar, Ivo Rozić (ur.).
Mostar : Centar za ljudska prava, 2011.. Str. 11-32.

284. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2009 // European Yearbook of Minority Issues Vol 8, 2009 / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2011. Str. 595-615. prilozen text rada

285. Čulinović Herc, Edita; Mikinac, Olgica.
Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava: razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije / Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 69-99. prilozen text rada

286. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije / Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 247-303. prilozen text rada

287. Čulo, Anica; Radina, Ana.
Valjanost bračnog ugovora // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 139-163.

288. Degan, Vladimir-Đuro.
Territorial integrity versus self-determination : The case of Kosovo before the ICJ // Challenges of Contemporary International Law and International Relations : Liber amicorum in honour of Ernest Petrič / Pogačnik, Miha (ur.).
Nova Gorica : European Faculty of Law, 2011. Str. 131-156.

289. Dika, Mihajlo.
Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. - opći pregled // Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. / Slovinić, Jerko (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2011. Str. 17-54.

290. Dika, Mihajlo.
Postupak u sporovima za zaštitu kolektivnih interesa i prava // Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. / Slovinić, Jerko (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2011. Str. 57-70.

291. Dubajić, Daria; Kostadinov, Biljana.
Federalisme Multinational et Multiculturalisme Vus du Québec-Renoveau du Federalisme Canadien // Social and Cultural Implications of Multiculturalism/ Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2010/2011. Str. 23-45.

292. Đulabić, Vedran.
Novine u regionalnom razvoju i regionalnoj politici // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište, 2011. Str. 85-118.

293. Đulabić, Vedran.
Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj // Decentralizacija.
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 35-61.

294. Fabijanić Gagro, Sandra.
The Differences between International and Non-International Armed Conflict – New Tendencies in the Modern Society // International Law, Conventions and Justice / Frenkel, David A. (ur.).
Atena : Athens Institute for Education and Research, 2011. Str. 105-118.

295. Gardašević, Đorđe.
Transparentnost javne vlasti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 135-158.

296. Gardašević, Đorđe.
Izvanredna stanja i ustavnopravno uređenje RH // Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi / Smerdel, Branko ; Gardašević, Đorđe (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011.. Str. 433-451.

297. Gliha, Igor.
Posebno stvarnopravno uređenje za biljni i životinjski svijet // Stvarno pravo - Posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 333-369.

298. Goldner Lang, Iris.
Učinci presuda Europskog suda u prethodnom postupku // Prethodni postupak u pravu EU – Suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 83-101.

299. Goldner Lang, Iris.
Značenje pojmova u pravu EU: Mislimo li na isto? // Hrvatski jezik na putu u EU / Bratanic, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. Str. 95-111.

300. Grozdanić, Velinka; Rittossa, Dalida.
Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 15-100.

301. Ivana Dražić Lutilsky, Nika šimurina, Denis Jug.
Fiskalne i ekonomske mjere poticanja razvoja slobodnih zona - primjer Hrvatske // Trgovina kao pokretač razvoja Srednje i Jugoistočne Europe / Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2011.. Str. 102-123.

302. Ivičević Karas, Elizabeta.
Le principe de l'égalité des armes en matière d'expertise pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme // Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje, Vo čest na Nikola Matovski / Kalajdžiev, Gordan (ur.).
Skopje : Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Iustinianus Primus Faculty of law, 2011. Str. 155-171.

303. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za javne ceste // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 405-449.

304. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za lovišta // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 555-571.

305. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za kulturna dobra i arhivsku građu // Stvarno pravo - posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 373-399.

306. Josipović, Tatjana.
Harmonisation of Croatian Real Property Law with EU Law // Private Law Reform in South East Europe - Liber Amicorum Christa Jessel-Holst / Mirko S. Vasiljević, Rainer Kulms (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. Str. 280-305.

307. Josipović, Tatjana.
Vertrauensschutz im Immobilarverkeht - österreichisches Modell nach kroatischer Art, Öffnung und Wandel // Die internationale Dimesion des Rechts II, Festschrift für Willibald Posch / Tomislav Boric, Brigitta Lurger, Peter Schwarzenegger, Bernd Terlitza (ur.).
Wien : LexisNexis ARD ORAC, 2011. Str. 285-300.

308. Jurić, Dionis.
PRIMANJA ZA RAD I OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA ZA RAD ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije / Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 115-156.

309. Karlović, Tomislav.
The Role of Legal Professions in Bypassing the Law: The Example of Fiducia cum Creditore // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Van Rhee, Remco ; Uzelac, Alan (ur.).
Cambridge - Antwerp - Portland : Intersentia, 2011. Str. 269-277.

310. Karlović, Tomislav.
The Origins of clausula rebus sic stantibus // Institutions of Legal History with Special Regard to the Legal Culture and History / Béli, Gábor ; Duchonova, Diana ; Fundarková, Anna ; Kajtár, István ; Peres, Zsuzsanna (ur.).
Bratislava - Pecs : Faculty of Law, University of Pecs ; Institute of History of Slovak Academy of Sciences, 2011. Str. 15-24.

311. Koprić, Ivan.
Dvajset let javne uprave v samostojni Sloveniji // Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011 / Kovač, Polonca ; Virant, Gregor (ur.).
Ljubljana, Slovenija : Uradni list Republike Slovenije, 2011. Str. 9-19.

312. Koprić, Ivan.
Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. Str. 87-112.

313. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija.
Croatia // Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries / Verhoest, K ; Van Thiel, S ; Bouckaert, G ; Laegreid, P (ur.).
London, New York : Palgrave MacMillan, 2011. Str. 266-276.

314. Kordić, Ljubica.
Substantive als Fachausdrücke in deutscher Rechtssprache und ihre kroatischen Entsprechungen // Academic Days of Timisoara : Language Education Today / Raţa, Georgeta (ur.).
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. Str. 556-569.

315. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 305-337.

316. Kostadinov, Biljana.
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa – poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 119-147.

317. Kostadinov, Biljana.
Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije // Prethodni postupak u pravu Europske unije / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 161-176.

318. Kregar, Josip.
Decentralizacija // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 1-33.

319. Lapaš, Davorin; Miljanović, Morana.
Reform of the United Nations // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković Bojanić, I. ; Lulić, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 61-97.

320. Lauc Zvonimir.
Dobra vladavina na regionalnoj razini // Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Župan Mirela (ur.).
Pečuh - Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011. Str. 415-440.

321. Lauc Zvonimir.
Regulatorni sustav Republike Hrvatske // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Barbić Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2011. Str. 213-263.

322. Lauc, Zvonimir; Ivanda, Stipe.
The Croatian Governmental System // Govermental System of Eastern and Central European State / Chronowski, Nora ; Drinoczi, Timea ; Takacs, Tamara (ur.).
Warszawa : Wolters kluwer, 2011. Str. 117-166.

323. Lukica, Ivana.
Building Awareness of Discourse Structure through Teaching Reading Strategies in Englsih for Legal Purposes Class // Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency / Akbarov, Azamat (ur.).
Sarajevo : International Burch University, 2011. Str. 585-596.

324. Lukica, Ivana; Kaldonek, Agnieszka.
The Value of Language and Content Needs Analysis in English for Legal Purposes Class: Example from Croatia // Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency / Akbarov, Azamat (ur.).
Sarajevo : International Burch University, 2011. Str. 569-584.

325. Maganić, Aleksandra.
Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Cambridge/Antwerp/Portland : Intersentia, 2011. Str. 183-200.

326. Maganić, Aleksandra.
Elektroničko vođenje parničnog postupka // Savremena pitanja međunarodnog prava i evropskog privatnog prava (Contemporary Issues of Private International Law and European Private Law : in honor to Dr. Christa Jessel-Holst) / Petrović, Milena ; Đorđević, Slavko (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, 2011.. Str. 67-90.

327. Majstorović, Irena.
Razvod braka u hrvatskome pravu i Načelima Komisije za europsko obiteljsko pravo // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, B. ; Župan, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 381-401.

328. Marčetić, Gordana; Manojlović, Romea.
Codes of Ethics and Codes of Conduct for Public and Civil Servants in Anglo-Saxons and Ex- Yugoslavian Countries – Can a Common Pattern be found? // Social and Cultural Implications of Multiculturalism/ Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2010-2011. Str. 65-88.

329. Marin, Jasenko.
Posebno stvarnopravno uređenje za brodove i plovila unutarnje plovidbe // Stvarno pravo. Sv. 3 : Posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 579-670.

330. Marjeta Tomulić Vehovec.
Praksa Europskog suda iz područja odgovornosti države članice za štetu // Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Đerđa, Dario ; Pošćić, Ana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2011. Str. 371-383.

331. Martinović, Igor.
Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja // Ljudska prava žena - Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena / Radačić, Ivana ; Vince Pallua, Jelka (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011. Str. 261-280.

332. Martinović, Igor.
Specifičnosti ženskog kriminaliteta iz aspekta bihevioralne biologije // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 101-152.

333. Martinović, Igor.
Otklanjanje dugotrajnog nasilja u obitelji: komparativni prikaz kaznenopravnih učinaka // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 245-266.

334. Mataija, Mislav.
Pravo unutarnjeg tržišta // Europska unija / Mintas-Hodak, Ljerka (ur.).
Zagreb : Mate, 2011. Str. 191-245.

335. Mazur-Kumrić, Nives; Komanovics, Adrienne.
Dual nationality and ethnic minorities in Hungary and Croatia // Cross-border and EU legal issues: Hungary-Croatia / Drinóczi, Tímea ; Takács, Tamara (ur.).
Pécs-Osijek : Kódex Nyomda Kft., 2011. Str. 333-369.

336. Mazur-Kumrić, Nives; Komanovics, Adrienne.
Kettıs állampolgárság és etnikai kisebbségek – a magyar és a horvát példa // Határon átnyúló és uniós jogi témák: Magyarország – Horvátország / Drinóczi, Tímea (ur.).
Pécs-Osijek : Kódex Nyomda Kft., 2011. Str. 321-359.

337. Mazur-Kumrić, Nives; Komanovics, Adrienne.
Dvojno državljanstvo i etničke manjine u Mađarskoj i Hrvatskoj // Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Župan, Mirela (ur.).
Pečuh-Osijek : Kódex Nyomda Kft., 2011. Str. 313-349.

338. Medvedović, Dragan.
Utjecaj Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima na novo zakonodavstvo // ZUP - iskustva u praksi i primjeri / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator d.o.o, 2011.. Str. 17-58.

339. Milas Klarić, Ivana.
Zaštita imovinskih interesa štićenika u bračnom pravu // Imovinskopravni aspekti razvoda braka- hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka, Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 165-182.

340. Milotić, Ivan.
Roman Foundations of the Arbitrator's Profession // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Van Rhee, Remco ; Uzelac, Alan (ur.).
Cambridge - Antwerp - Portland : Intersentia, 2011. Str. 255-266.

341. Milotić, Ivan.
Roman Boundary Stones in Croatia: Legal Content and its Forms in Acts of Dispute Resolution // Inszenierung des Rechts - Law on Stage / Draganova Viktoria ; Kroll, Stefan ; Landerer, Helmut, Meyer, Ulrike (ur.).
Munchen : Martin Meidenbauer, 2011. Str. 217-232.

342. Milotić, Ivan.
Life Unions of Roman Soldiers as Specific Legal Facts // Inter-, Trans-, Supra-? Legal Relations and Power Structures in History / Augusti, Eliana ; Domeier, Norman ; von Graevenitz, Fritz Georg ; Prutsch Markus J. (ur.).
Saarbrucken : AV Akademiker Verlag, 2011. Str. 35-48.

343. Musa, Anamarija.
Lokalna samouprava u kontekstu europskih integracija: trendovi i izazovi // Decentralizacija / J. Kregar, V.Đulabić, Đ.Gardašević, A.Musa, S.Ravlić, T.Rogić Lugarić (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 107-134.

344. Nikšić, Saša.
Posebno stvarnopravno uređenje za rudno blago // Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 303-329.

345. Nikšić, Saša.
Posebno stvarnopravno uređenje za rudarske objekte i postrojenja // Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 545-551.

346. Novoselec, Petar.
Zaštita imovine trgovačkih društava u novom kaznenom pravu // Zbornik 49. susreta pravnika / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni Fakultet, 2011. Str. 293-312.

347. Novoselec, Petar.
Die Rezeption der Tatherrschaftslehre im kroatischen Strafrecht // Strafrecht als Scientia Universalis - Festschrift für CLAUS ROXIN zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011 / Heinrich, Manfred et al (ur.).
Göttingen : De Gruyter, 2011. Str. 1643-1657.

348. Novoselec, Petar.
Kaznena djela protiv gospodarstva u novom Kaznenom zakonu – izazov za hrvatsko pavosuđe // Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva / Inženjerski biro (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2011. Str. 3-25.

349. Padjen, Ivan.
Demos Republike Hrvatske // Oblici demokracije / Posavec, Zvonko ; Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. Str. 120-135.

350. Pastović, Dunja.
Geschworenengerichtsbarkeit in österreichischen Provinzen Istrien und Dalmatien // Inter-Trans-Supra? Legal Relations and Power Structures in History / Augusti, Eliana ; Domeier, Norman ; von Graevenitz, Fritz Georg ; Prutsch Markus J. (ur.).
Saarbrucken : AV Akademiker Verlag, 2011. Str. 194-208.

351. Pecotić Kaufman, Jasminka.
Prevođenje pravne stečevine EU-a - terminologija domaćeg prava kao oslonac ili autonomni pristup? // Hrvatski jezik na putu u EU - Terminološki ogledi / Bratanić, Maja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. Str. 49-66.

352. Perišin, Tamara.
Europski sudski dijalog // Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 145-160.

353. Perišin Tamara; Goldner Lang, Iris.
Free Movement of Services and Establishment in the Overseas // EU LAW IN THE OVERSEAS POSSESSIONS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION / Kochenov, Dimitry (ur.).
Den Haag : Kluwer, 2011. Str. 179-198.

354. Petrak, Marko.
Imovinskopravne regulae iuris u Bogišićevu zakoniku i njihovo aktualno značenje // Bogišić i kultura sjećanja / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011. Str. 98-118.

355. Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun.
Independent regulators in the network industries // Regulatory agencies in the tension between law and economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. Str. 231-285.

356. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskog antidiskriminacijskog prava // Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi / Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Grgić, Andrea ; Marijan, Ranko ; Palić, Dejan ; Pavković, Janja ; Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Centar za mirovne studije, 2011. Str. 6-67.

357. Puljko, Vjekoslav; Živić, Josipa.
Razvod braka s međunarodnim obilježjem u Hrvatskoj sudskoj praksi // Imovinskopravni aspekti razvoda braka-hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 311-330.

358. Radionov, Nikoleta.
Posebno stvarnopravno uređenje na željezničkoj infrastrukturi // Stvarno pravo-Posebna pravna uređenja / Gavella, NIkola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 451-491.

359. Ravlić, Slaven.
Lokalna demokracija // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 85-106.

360. Rešetar, Branka.
"The Link between Child Maintenance and Contact" // The Future of Family Property in Europe / K. Boele-Woelki, J. Miles, J.M. Scherpe (ur.).
Antwerpen : Intersentia, 2011. Str. 279-295.

361. Rešetar Branka i Župan Mirela.
Imovinskopravni aspekti razvoda braka - aktualno stanje s pogledom u budućnost // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, B., Župan , M. (ur.).
Osijek : Pravni fakuultet u Osijeku, 2011. Str. 459-479.

362. Rodin, Siniša.
Pravo Europske unije i pravni poredak Republike Hrvatske nakon 20 godina hrvatskog Ustava // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : HAZU, 2011. Str. 87-118. prilozen text rada

363. Rodin, Siniša.
Visoko obrazovanje i sloboda pružanja usluga u pravu Europske unije // XXI vek - vek usluga i uslužnog prava / Mićović, Miodrag (ur.).
Kragujevac : Univerzitet Kragujevac, Pravni fakultet, 2011. Str. 829-845.

364. Rodin, Siniša.
Back to Square One - the Past, the Present and the Future of the Simmenthal Mandate // Documento de Trabajo Serie Unión Europea / Fundación Universitaria San Pablo CEU (ur.).
Madrid : Instituto Universitario de Estudios Europeos, 2011. Str. 1-24. URL link to work

365. Rodin, Siniša.
Croatia // The European Convention on the Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / Hammer, Leonard and Emmert, Frank (ur.).
The Hague : Eleven International Publishing, 2011. Str. 135-162.

366. Rodin, Siniša.
Back to Square One - the Past, the Present and the Future of the Simmenthal Mandate // Europe's Constitutional Challenges in the Light of the Recent Case Law of National Constitutional Courts / Benyeto, José Maria ; Pernice Ingolf (ur.).
Berlin : Nomos, 2011. Str. 297-326.

367. Rodin, Siniša.
Odgovornost nacionalnih sudova za primjenu prava Europske unije // PRETHODNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE – suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 127-144.

368. Rogić Lugarić Tereza.
Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave // Decentralizacija / Josip Kregar (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 63-83.

369. Škorić, Marissabell; Debeljak-Rukavina, Sandra; Karlavaris-Bremer, Ute.
Žene i nasilje - žrtve i počiniteljice ; Utjecaj činjenice nasilja na izbor vrste i mjere kazne u sudskoj praksi // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. Str. 299-332.

370. Smokvina, Vanja.
Sloboda kretanja radnika u kontekstu sportskog radnog prava // Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro d.d., 2011. Str. 71-90.

371. Teo Giljević.
Proces decentralizacije u Francuskoj // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Ivan Koprić (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2011. Str. 231-255.

372. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Bioetika i dijete / Čović, Ante ; Radonić, Marija (ur.).
Zagreb : Pergamena d.o.o. ; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011. Str. 191-214.

373. Uzelac, Alan.
Приватизация органов принудительного исполнения - шаг вnepeд для стран переходиого nериода? // Исполнительное производство: традиции и реформы / C.H. (Remco) van Rhee, A. Uzelac, В.В. Ярков, В. О. Аболонив (ur.).
Moskva-Berlin : Infotropic, 2011. Str. 101-121. prilozen text rada

374. Uzelac, Alan.
Pravo na pošteno suđenje: opći i građanskopravni aspekti čl. 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda / Radačić, Ivana (ur.).
Zagreb : Centar za mirovne studije, 2011. Str. 88-125. prilozen text rada

375. Uzelac, Alan.
(In)arbitrability and exclusive jurisdiction. Parallels That Matter // International Arbitration and International Commercial Law. Synergy, Convergence and Evolution / S. Kröll, LA. Mistelis, P. Perales Viscasillas & V. Rogers (ur.).
Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. Str. 451-466. prilozen text rada

376. Uzelac, Alan; Stojčević, Paula; Petrašević, Tunjica.
Razvod braka u praksi europskih sudova: postupovni aspekti odlučivanja o imovinskim i statusnim posljedicama prestanka braka u odlukama sudova u Strasbourgu i Luxembourgu // Imovinskopravni aspekti razvoda braka. Hrvatski, europski i međunarodni kontekst / B. Rešetar i M. Župan (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 287-310.

377. Veić Petar.
Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku ; Kazneni progon ; Dokazne radnje prije početka postupka ; Pravna pomoć ; Posebne pretpostavke za započinjanje kaznenog postupka // Kazneno postupovno pravo / Dušević Kršovnik (ur.).
Rijeka : Dušević Kršovnik, 2011. Str. 197-222.

378. Vukas, Budislav.
The Origins and Some Main Problems of the International Protection of Minorities // Challenges of Contemporary International Law and International Relations - Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič / Miha Pogačnik (ur.).
Nova Gorica, Slovenija : The European Faculty of Law, 2011. Str. 423-430.

379. Vukušić, Ivan.
Povijest i sadržaj kazne zatvora // Zbirka radova suradnika na projektu "Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode" / Tomašević, Goran ; Pleić, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja, 2011.. Str. 15-34.

380. Žiha, Nikol.
Imovinskopravni aspekti prestanka braka u rimskoj pravnoj tradiciji // Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011.. Str. 47-67.

381. Zubović, Antonija.
Praksa Europskog suda iz područja trgovinskog zastupanja // Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro d.d., 2011. Str. 385-395.

382. Žunić Kovačević, Nataša.
Transferne cijene i izbjegavanje plaćanja poreza // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u recesiji / Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Svučilišta u Rijeci, 2011. Str. 205-224.

383. Župan, M.
European judicial cooperation in cross border family matter // Cross-boreder and EU legal issues: Hungary - Croatia / Drinoczi, T., Takacs T. (ur.).
Pecs, Mađarska : Pravni fakultet Sveučilišta Pečuh i Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 621-647.

384. Župan, M.
Europska pravosudna suradnja u prekograničnim obiteljskim predmetima // Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska - Hrvatska / Župan, M. (ur.).
Pecs, Mađarska : Pravni fakultet Sveučilišta Pečuh i Pravni fakultet u Osijeku, 2011.. Str. 591-618.

385. Župan, Mirela.
Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, B., Župan, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 331-367.

386. .
Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju // Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, međunarodni i europski kontekst. / Rešetar, Branka, Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 331-367.

387. Albrecht, Hans-Jörg; Getoš, Anna-Maria.
Researching Terrorism and Organized Crime in Southeast Europe // Transnational Terrorism, Organized Crime and Peace-Building. Human Security in the Western Balkans / Benedek, Wolfgang ; Daase, Christopher ; Dimitrijević, Vojin ; van Duyne, Petrus (ur.).
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2010. Str. 117-148.

388. Antić, Teodor.
Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferenda // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2010. Str. 363-407.

389. Apostolova-Maršavelski, Magdalena.
Literati, scriptores, notarii, doctores iuris (Mittealtericher Zagreb als Einflußgebiet des römisch-gemeinen Rechts) // Zbornik radova sa simpozija posvecenog prof. M. Imamovicu (Gradačac, 23.-25. listopad 2009.) / Mutapčić, Edin (ur.).
Sarajevo : Pravni fakultet u Sarajevu, 2010. Str. 103-128.

390. Arbutina, Hrvoje.
CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS AND GUIDELINES ON TAXING POWERS – CASE OF CROATIA // Bridging a Sea: Constitutional and Supranational Limitations to Taxing Powers of the States across the Mediterranean Sea / Edrey, Yoseph, and Greggi, Marco (ur.).
Rim : Aracne editrici S.r.l., 2010. Str. 15-43.

391. Barić, Sanja; Alijagić, Amina.
Normativna djelatnost kao izazov ostvarenju socijalnih prava // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : Tim press, 2010. Str. 1-1.

392. Blagojević, Anita.
Pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Republici Hrvatskoj - stanje i perspektive // Proceedings of 2nd International Conference ''Vallis Aurea'', Focus on: Regional Development / Katalinić, Branko (ur.).
Požega - Vienna : Veleučilište u Požegi i DAAAAM International Vienna, 2010. Str. 121-127.

393. Bodiroga - Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Martinović, Adrijana.
"Reflexive Deliberative Poliarchy", "Soft Law" and "OMC" - Do All Pathways Lead to "Flexicurity"? // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union / Bodiroga - Vukobrat, Nada, Sander G. Gerald, Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010.. Str. 173-198.

394. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana.
Temeljne gospodarske slobode versus temeljna socijalna socijalna prava (Utjecaj presuda Viking, Laval i Rüffert na temeljna socijalna prava) // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : Tim press, 2010. Str. 1-1.

395. Burić, Zoran.
Europeizacija kaznenog (procesnog) prava // Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije / Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010. Str. 58-59.

396. Čepulo, Dalibor.
West to East - East to West: Baltazar Bogišić and the English School of Historical and Comparative Jurisprudence (H.S. Maine, F. Pollock, P. Vinogradoff) // Rechtswissenschaft in Osteuropa / Zoran Pokrovac (Hrsgb.) (ur.).
Frankfurt am Main : Vittorio Klosstermann Verlag, 2010. Str. 71-116.

397. Čepulo, Dalibor.
Razvoj pravne znanosti u Hrvatskoj 1776-1914. // Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, sv. 4: moderna kultura od Preporoda do Moderne (19. st.). / Ježić, Mislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2010.. Str. 831-836.

398. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba // Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene / Knežević, Snješka (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2010. Str. 274-299.

399. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages // European Yearbook on Minority Issues, Vol. 7, 2007/08 / Arie Bloed ; Rainier Hofmann ; Joseph Marko ; James Mayall ; John Packer ; Marc Weller (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2010. Str. 497-512. prilozen text rada

400. Čulinović-Herc, Edita; Braut, Mihaela.
RECENT DEVELOPMENTS IN JUDICIAL SETTLEMENT OF DISPUTES INVOLVING MASS SHAREHOLDER CLAIMS TOWARDS LISTED COMPANIES: GLOBAL, EUROPEAN AND CROATIAN PERSPECTIVE // Economic integrations, competition and cooperation / Kandžija, V., Kumar, A. (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 2010. Str. 501-514. prilozen text rada

401. Degan, Vladimir-Đuro.
Legal Position of Serbia and Montenegro Following the Break-Up of the SFRY // Guerra y Paz : 1945-2009 : Obra homenaje al Dr. Santiago Torres Bernardez : (Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz) / Sanchez Rodriguez, Luis Ignacio (ur.).
Zarautz : Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, 2010. Str. 121-165.

402. Degan, Vladimir-Đuro.
Stabilisation d'une base juridique dans les operations des delimitations maritimes // L' evolution et l' etat actuel du droit international de la mer : Melanges de droit de la mer offerts a Daniel Vignes / Casado Raigon, Rafael ; Cataldi, Giuseppe (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2010. Str. 241-252.

403. Derenčinović, Davor.
The evolution of the antiterror legal and institutional framework in Croatia // The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications / Wade, Marianne ; Maljević, Almir (ur.).
New York : Springer, 2010. Str. 305-320.

404. Đulabić, Vedran.
Trendovi razvoja regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2010. Str. 145-174.

405. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2010. Str. 180-197.

406. Gotovac, Viktor.
Novi Zakon o radu - Pregled novina u pogledu sklapanja i prestanka ugovora o radu // Primjena novog Zakona o radu / Hercigonja, Jasminka (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2010. Str. 38-47.

407. Gotovac, Viktor.
Uređenje radnog vremena u svjetlu novog Zakona o radu // Primjena novog Zakona o radu / Hercigonja, Jasminka (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2010. Str. 48-64.

408. Gotovac, Viktor.
Novi Zakon o radu: Pregled novina u pogledu kolektivnih radnih odnosa // Primjena novog Zakona o radu / Hercigonja, Jasminka (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2010. Str. 151-159.

409. Gotovac, Viktor.
Sindikati i udruge poslodavaca // Veliki komentar novog Zakona o radu.
Zagreb : Vaša knjiga d.o.o., 2010. Str. 277-289.

410. Gotovac, Viktor.
Kolektivni ugovori // Veliki komentar novog Zakona o radu.
Zagreb : Vaša knjiga d.o.o., 2010. Str. 291-304.

411. Gotovac, Viktor.
Štrajk i rješavanje kolektivnih radnih spoova // Veliki komentar novog Zakona o radu.
Zagreb : Vaša knjiga d.o.o., 2010. Str. 305-317.

412. Grozdanić, Velinka.
Kaznenopravni osvrt na samoubojstvo // Suicid i duhovnost / Ljubičić, Đulijano (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010.. Str. 91-117.

413. Ivanišević, Stjepan.
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reforme // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.. Str. 39-84.

414. Jaramaz-Reskušić, Ivana; Erent-Sunko, Zrinka.
Migration des idées du droit civil: Rome-France-Québec // Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences / Matas, Gordan ; Kostadinov, Biljana (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu ; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo, 2010. Str. 93-110.

415. Josipović, Tatjana.
Verbraucherschutz in der Republik Kroatien // Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa / Wesler Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2010. Str. 53-80.

416. Josipović, Tatjana.
Die Harmonisierung der Immobiliarsicherheiten:Die Eurohypothek - Model zur Integration des Hypothekarkreditmarkts der EU // Europäisches Kreditsicherungsrecht / Jürgen Basedow, Oliver Remien, Manfred Wenckstern (ur.).
Tubingen : Mohr Siebeck GmbH & Company KG, 2010. Str. 71-128.

417. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century // National report - Croatia / Toshiyuki (ur.).
Leiden-Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 247-280.

418. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Stipković, Zlatan; Gavella, Nikola.
Das ABGB in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch(ABGB).: Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2010. Str. 163-204.

419. Jovanović, Milovan; Eškinja, Ivo.
Ekonomske i socijalne proturječnosti neoliberalnog kapitalizma (s posebnim osvrtom na hrvatsko gospodarstvo) // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIMPress, 2010. Str. 229-251.

420. Koprić, Ivan.
Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj // Zbornik radova „Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija“ / Cvitan, Onesin (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010. Str. 41-51.

421. Koprić, Ivan.
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 109-144.

422. Koprić, Ivan.
Platni sustav i načela lokalne samouprave // Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi / Koprić, Ivan ; Miletić, Edmond ; Vargašević, Ivana ; Pipunić, Sanda ; Rajko, Alen (ur.).
Zagreb : TEB – poslovno savjetovanje, 2010. Str. 9-30.

423. Kregar, Josip.
Etika i politika u vremenu recesije // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 1-14. prilozen text rada

424. Kregar, Josip.
Korupcija je društveno zlo // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 15-26. prilozen text rada

425. Kregar, Josip.
Korupcija: neznanje nije opravdanje // Korupcija i povjerenje / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Šporer, Željka (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo, 2010. Str. 1-51.

426. Lapaš, Davorin.
The Role of International Non-governmental Organisations (INGOs) in Space Activities and Space Law // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 125-145.

427. Lauc Zvonimir.
Acquis Vijeća Europe i hrvatska lokalna samouprava // Ustavne opromjene Republike hrvatske i Europska Unija / Cvitan Onestin (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2010. Str. 74-97.

428. Lulić, Mira.
The Legal Development of Indigenous Peoples' Rights in Contemporary International Law // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 409-434.

429. Malenica, Zoran.
Borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj // Medijska sfera INTERUPCIJA KORUPCIJE, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija: Nacionalni izveštaji i monitoring političkih magazina / Valić Nedeljković, Dubravka (ur.).
Novi Sad : Novosadska novinarska škola, 2010. Str. 44-60.

430. Malenica, Zoran; Jeknić, Ranka.
Percepcija korupcije i borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj // Izgradnja institucija: etika i korupcija / Josip Kregar, Duško Sekulić, Slaven Ravlić, Zoran Malenica, Ranka Jeknić, Antonija Petričušić (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 27-55.

431. Mataija, Mislav.
The Judicial Application of European Competition Law (national report for Croatia) // The Judicial Application of European Competition Law / Martínez Lage, Santiago ; Allendesalazar, Rafael (ur.).
Madrid : Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 2010. Str. 83-104.

432. Maurović, Ljiljana; Grgorinić, Sabina.
The Place of Codes of Corporate Governance in the EU Company Law // Economic integrations, competition and cooperation: research monograph / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010. Str. 487-500.

433. Mazur-Kumrić, Nives.
Društvena inkluzija etničkih manjina kao čimbenik ekonomskog razvoja // Proceedings - 2nd International Conference "Vallis Aurea", Focus on: Regional Development / Katalinić, Branko (ur.).
Požega - Beč : Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2010. Str. 0843-0851.

434. Medvedović, Dragan.
Bitne razlike novog Zakona o općem upravnom postupku prema prijašnjem zakonu o općem upravnom postupku // Primjena Zakona o općem upravnom postupku.
Zagreb : Novi informator, 2010. Str. 19-65.

435. Medvedović, Dragan.
Donositelji rješenja u upravnom postupku i njihov položaj u upravnom sporu // Zakon o općem upravnom postupku - u praksi / Foretić, Davorka, Slovinić, Jerko (ur.).
Zagreb : Novi informator, d.o.o, 2010.. Str. 19-38.

436. Milotić, Ivan.
Il sistema giuridico in Istria all'epoca dell'amministrazione francese (1806-1813) / Pravni sustav u Istri u vrijeme francuske uprave (1806.-1813.) // L'Istria e le province Illiriche nell'eta napoleonica: Nel bicentenario del Codice napoleonico (1806-2006). Atti del convegno di studi Pirano, 25. novembre 2006 / Visinitn, Denis (ur.).
Piran : Societa di studi storici e geografici Pirano, 2010. Str. 135-188.

437. Milotić, Ivan.
Pravno uređenje na rimskim cestama // Rimska cestovna baština na tlu hrvatske / Pajalić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za ceste -VIA VITA, 2010. Str. 124-133.

438. Milotić, Ivan.
Gospodarenje rimskom cestom // Rimska cestovna baština an tlu Hrvatske / Pajalić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za ceste - VIA VITA, 2010. Str. 123-143.

439. Milotić, Ivan.
Cursus publicus // Rimska cestovna baština na tlu Hrvatske / Pajalić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za ceste - VIA VITA, 2010. Str. 180-189.

440. Mrljić, Robert.
Protection of Cultural Property in Non-International Armed Conflict // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 559-582.

441. Nikšić, Saša.
Odgovornost za štete u zdravstvenim ustanovama - pretpostavke, odgovorne osobe, oslobođenje od odgovornosti // Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj / Đukanović, Ljubica ; Paić Ćirić, Mirjana (ur.).
Zagreb : Teb - poslovno savjetovanje d.o.o., 2010. Str. 55-67.

442. Novoselec, Petar.
Conception de la peine dans la philosophie et le droit pénal d'ex Yougoslavie // Peines de guerre : la justice pénale internationale et l’ex-Yougoslavie / Delpla, Isabelle ; Magali Bessone (ur.).
Paris : Éditions EHESS, 2010. Str. 85-92.

443. Padjen, Ivan.
Legal nature of religion // Convictions philosophiques et religieuses / Vanderlinden, Jacques ; Foblets, Marie-Claire (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2010. Str. 477-514. prilozen text rada

444. Padjen, Ivan.
Catholic Theology in Croatian Universities: between the Constitution and the Treaty - a Policy-oriented Inquiry // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas ; Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir (ur.).
Leiden, Boston : Brill, 2010. Str. 14-30. prilozen text rada

445. Padjen, Ivan.
Uskrata pravosuđa I uskrata prava: okvir poredbenih istraživanja // Zabrana uskrate pravosuđa i prava: 11. njemačko-hrvatski pravnički simpozij, Split, 27.-28. Travnja 2007. / Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot: 11. deutsch-kroatisches Juristensymposium, Split, 27.-28. April 2007 / Pokrovac, Zoran ; Padjen, Ivan (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu / Rechtswissenshaftliche Fakultaet der Universitaet zu Split i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju / Kroatische Vereinigung fuer Rechts- und Sozialphilsophie, 2010. Str. 39-58.

446. Padjen, Ivan.
Izvori prava po prijedlozima promjena Ustava RH 2009. // Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija / Cvitan, Onesin ; Klarić, Mirko (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2010. Str. 13-18. prilozen text rada

447. Padjen, Ivan; Pokrovac, Zoran.
Uskrata pravosuđa i uskrata prava: pojmovni problemi // Zabrana uskrate pravosuđa i prava: 11. njemačko-hrvatski pravnički simpozij, Split, 27.-28. Travnja 2007. / Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot: 11. deutsch-kroatisches Juristensymposium, Split, 27.-28. April 2007 / Pokrovac, Zoran ; Padjen, Ivan (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu / Rechtswissenshaftliche Fakultaet der Universitaet zu Split i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju / Kroatische Vereinigung fuer Rechts- und Sozialphilsophie, 2010. Str. 39-57.

448. Padjen, Ivan; Pokrovac, Zoran; Opatić, Nikola.
Zabrana uskrate pravosuđa i uskrate prava: pristup hrvatskim problemima // Zabrana uskrate pravosuđa i prava: 11. njemačko-hrvatski pravnički simpozij, Split, 27.-28. Travnja 2007. / Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot: 11. deutsch-kroatisches Juristensymposium, Split, 27.-28. April 2007 / Pokrovac, Zoran ; Padjen, Ivan (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu / Rechtswissenshaftliche Fakultaet der Universitaet zu Split i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju / Kroatische Vereinigung fuer Rechts- und Sozialphilsophie, 2010. Str. 231-281. prilozen text rada

449. Pavić, Željko.
Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjeti // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 85-108.

450. Petrak, Marko.
Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (kann. 1713-1716) // Posebni sudski postupci i postupanja / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2010. Str. 151-164.

451. Petrak, Marko.
Code Civil i hrvatska pravna kultura // Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.) / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : HAZU, 2010. Str. 455-470.

452. Petričušić, Antonija.
Manjine i mediji u Hrvatskoj : Dostići mainstream i izbjeći marginalizaciju // Na marginama: manjine i mediji u jugoistočnoj Europi / Hodžić, Edin ; Jusić, Tarik (ur.).
Sarajevo : Medijacentar, 2010. Str. 45-75. prilozen text rada

453. Petričušić, Antonija.
Promoting Ethnic Pluralism in Croatia: Institutions, Participation and Representation // Izgradnja institucija: etika i korupcija / Josip Kregar, Duško Sekulić, Slaven Ravlić, Zoran Malenica, Ranka Jeknić, Antonija Petričušić (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 169-188. prilozen text rada

454. Petričušić, Antonija.
Hırvatistan’da Siyasal Partilerin Azınlıkların Siyasal Katılımında Rolü // Seçim Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili / Erkan, Ersin (ur.).
Istanbul : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2010. Str. 109-136.

455. Petričušić, Antonija.
Kriteriji iz Kopenhagena i poboljšanje međuetničkih odnosa u Hrvatskoj // Međuetnički odnosi u funkciji pomirenja / Jablanov Maksimović, Jelena ; Bošković, Aleksandar (ur.).
Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, Institut društvenih nauka, 2010. Str. 145-190. prilozen text rada

456. Pokrovac, Zoran.
Zabrana uskrate (odbijanja) suđenja (sudovanja, pravosuđa) i prava između slobodnopravnoga pokreta i Niklasa Luhmanna / Das Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot zwischen der Freirechtsbewegung und Niklas Luhmann // Zabrana uskrate pravosuđa i prava: 11. njemačko-hrvatski pravnički simpozij, Split, 27.-28. Travnja 2007. / Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot: 11. deutsch-kroatisches Juristensymposium, Split, 27.-28. April 2007 / Pokrovac, Zoran ; Padjen, Ivan (ur.).
Split : : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu / Rechtswissenshaftliche Fakultaet der Universitaet zu Split i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju / Kroatische Vereinigung fuer Rechts- und Sozialphilsophie, 2010. Str. 371-388. prilozen text rada

457. Pošćić, Ana.
Blagostanje potrošača – krajnji cilj europskog prava tržišnog natjecanja // Zbornik radova Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga - Vukobrat, Nada, Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press, 2010. Str. 205-225.

458. Potočnjak, Željko.
Glavne značajke novog Zakona o radu // Ogledi o novom Zakonu o radu / Ruždjak, Marijan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010. Str. 1-61.

459. Pusić, Eugen.
Društvena uloga lokalnih političkih i upravnih jedinica // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2010.. Str. 27-38.

460. Radačić, Ivana; Turković, Ksenija.
Rethinking Croatian Rape Laws: Force, Consent and the ‘Contribution of the Victim’ // Rethinking Rape Law - International and Comparative Perspectives / McGlynn, Clare ; Munro, Vanessa (ur.).
Abingdon ; New York : Routledge-Cavendish, 2010. Str. 236-254.

461. Rajko, Alen.
Prijam u službu // Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave / Marinković Drača, Dušanka (ur.).
Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2010. Str. 7-91.

462. Ravlić, Slaven.
Političke stranke i korupcija // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 50-91. prilozen text rada

463. Rešetar, Branka.
″Enforcement of contact Orders concerning Children″ // Enforcement and Enforceability - Tradition and Reform / C.H. van Rhee, A. Uzelac (ur.).
Antwerp - Oxford - Portland : Intersentia Antwerp - Oxford - Portland, 2010. Str. 291-298.

464. Rešetar, Branka.
Pravo djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima razvoda braka // Djeca i konfliktni razvodi / Osmak-Franjić, Davorka (ur.).
Zagreab : Pravobraniteljica za djecu, 2010. Str. 115-131.

465. Rittossa, Dalida.
Criminal Legal Confrontation with Evil in Cases of Sexually Abused Children // Challenging Evil, Time Society and Changing Concepts of the Meaning of Evil / Schlegel, Johannes i Hansen, Brita (ur.).
Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo : Inter-Disciplinary.Net, 2010. Str. 39-46. URL link to work

466. Rodin, Siniša.
European Benchmarking and National Interpretation - Is the Bologna Process a "magyaron narancs"? // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Sander, Gerald and Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010. Str. 79-100.

467. Rudolf, Davorin.
The Russian Continental Shelf beyond the 200-mile Zone in the Arctic Ocean // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 287-300.

468. Seršić, Maja.
Neutrality in International Armed Conflicts at Sea // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 583-593.

469. Šimović, Jure; Čulo, Ivica; Rogić Lugarić, Tereza.
Financijska održivost lokalnih jedinica - stanje i moguće inovacije // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, 2010.. Str. 223-259.

470. Smerdel, Branko.
Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava" // Ustav Republike Hrvatske / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator d.o.o., 2010. Str. 85-155.

471. Sočanac, Lelija.
Multilingualism in Croatian Law Articles // Legal Discourse across Languages and Cultures / Gotti, Maurizio ; Williams, Christopher (ur.).
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter Lang Verlag, 2010. Str. 109-131.

472. Sočanac, Lelija.
Migration of the Croats to Burgenland, Austria - an ethnolinguistic study // From the Russian Rivers to the North Atlantic - Migration, Contact and Linguistic Areas / Ureland, Sture (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2010. Str. 393-413.

473. Šošić, Trpimir Mihael.
The Common Heritage of Mankind and the Protection of the Underwater Cultural Heritage // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 319-350.

474. Turković, Ksenija; Maršavelski, Aleksandar.
Postupanje prema seksualnim delikventima - važeća pravna regulativa i moguća zakonska rješenja // Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice / Mužinić, Lana ; Vukota, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2010. Str. 343-357. prilozen text rada

475. Uzelac, Alan.
Croatia - national report // The world arbitration reporter : international encyclopaedia of arbitration law and practice / Loukas A Mistelis ; Laurence Shore ; Hans Smit (ur.).
Huntington, New York : Juris Publishing, 2010. Str. CRO-1-CRO-78. prilozen text radaURL link to work

476. Uzelac, Alan.
Survival of the Third Legal Tradition? // Common Law, Civil Law and the Future of Categories / Walker, Janet ; Chase, Oscar G. (ur.).
Markham, Ontario : Lexis Nexis Canada, 2010. Str. 377-396.

477. Uzelac, Alan.
Privatization of Enforcement Services – A Step forward for Countries in Transition // Enforcement and Enforceability - Tradition and Modernity / C.H. van Rhee & A. Uzelac (ur.).
Anwerp/Oxford/Portland : Intersentia, 2010. Str. 83-101. prilozen text rada

478. Vinković, Mario.
Recepcija osnovnih međunarodnih radnopravnih standarda kao temeljnih socijalnih prava Europske Unije // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2010.. Str. 75-97.

479. Vukas, Budislav.
The Vagueness of the International Rules on the Continental Shelf // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 351-358.

480. Aras, Slađana.
Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran (ur.).
Zagreb : Udruga Pravnik ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 193-217.

481. Aras, Slađana.
Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 199-220.

482. Bakarić Abramović, Ana; Jakovac-Lozić, Dijana.
Posvojenje // Obiteljski zakon (tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom, pojmovno kazalo, drugi izvori obiteljskog prava) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 160-188.

483. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj // Od caveat emptor do caveat venditor / Mićunović, Miodrag (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu, 2009. Str. 71-104.

484. Baretić, Marko.
Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu // Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova / Tomljenović, Vesna ; Čulinović Herc, Edita ; Butorac Malnar, Vlatka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. Str. 241-286.

485. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // Pure Economic Loss / Palmer, Vernon Valentine ; Bussani, Mauro (ur.).
London, New York : Routledge, Cavendish, 2009. Str. 89-113.

486. Barić, Sanja.
Organski zakoni i Ustavni sud Republike Hrvatske u usporednopravnoj perspektivi // Liber Amicorum in Honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 251-283.

487. Belaj, Vlado.
Pravo građenja // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kače, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 385-403.

488. Berdica, Josip.
"Dijete u društvenom nauku Crkve: antropološko-etički osvrt" // "Dijete i pravo" / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 33-62.

489. Bjelić, Dragana; Pisker, Barbara; Vulić, Vesna.
The Concept of Reasonable Time in Court Proceedings in Croatia // Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues / Šarčević, Susan (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009.. Str. 411-421.

490. Blasina Miseri Antonia.
Aspetti linguistici e legali del plurilinguismo in Croazia: il caso dell'italiano // Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija ; Kremer, Ludger ; Goddard, Christopher (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 47-61.

491. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana.
Dostojanstvo versus mobbing na radnom mjestu // Liber Amicorum in Honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 911-936.

492. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana.
Uporaba komunikacijskih sredstava na radnom mjestu u privatne svrhe (telefon, e-mail, internet) // Radni odnosi - novine u radno-socijalnom zakonodavstvu / Hercigonja, Jasminka (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2009. Str. 262-279.

493. Bolanča, Dragan.
Pravna stečevina Europske unije i hrvatsko pomorsko pravo // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928. - 2008.) / Kačer, Hrvoje ; MomčilovićĆ, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009.. Str. 745-756.

494. Bukovčan, Dragica.
Istovrijednost terminoloških kolokacija - komparativni pristup // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2009. Str. 164-173.

495. Bukovčan, Dragica.
Phraseologie im metasprachlichen Diskurs // Phraseologie disziplinär und interdisziplinär / Földes, Csaba (ur.).
Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2009. Str. 71-86.

496. Ćapeta, Tamara.
Ustavni acquis communautaire i ustavni poredak RH // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi Informator, 2009. Str. 221-249.

497. Ćapeta, Tamara.
Pravni akti Europske unije // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 119-140.

498. Ćapeta, Tamara.
Sudska zaštita u Europskoj uniji nakon Lisabonskog ugovora // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner-Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 89-118.

499. Ćapeta, Tamara.
Multiligual Law and Judicial Interpretation n the EU // Curriculum, Multilingualism and the Law / Šočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 91-112.

500. Carić, Ante.
Kriminalitet mlađih punoljetnika u Hrvatskoj // Liber amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić-Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009.. Str. 7-38.

501. Čizmić, Jozo.
Medicinsko pravo i bioetika // Bioetika i medicinsko pravo : zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola (BOS 9 R) Rijeka, 2008. / Iva Sorta Bilajac (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene znanosti, 2009. Str. 11-34.

502. Crnić-Grotić, Vesna.
The Work of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (June 2006-June 2007) // European Yearbook of Minority Issues Vol 6, 2006/7.
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2009. Str. 387-407. prilozen text rada

503. Čulinović - Herc, Edita; Žunić Kovačević, Nataša.
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga - europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo // Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području, Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova / Tomljenović, Vesna ; Čulinović Herc, Edita ; Butorac Malnar, Vlatka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. Str. 217-240.

504. Čulo, Anica.
Zaštita i ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u hrvatskom obiteljskom pravu // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran ; Oraić, TIn (ur.).
Zagreb : Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 157-173.

505. Čulo, Anica.
Pravo djeteta pacijenta na informirani pristanak // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 139-160.

506. Degan, Vladimir-Djuro.
Two faces of multiculturalism in present international law // Multiculturalism and International Law / Sienho, Yee ; Morin, Jacques-Yvan (ur.).
Leiden : Koninklijke Brill, 2009. Str. 517-559.

507. Derencinovic, Davor.
The Evolution of the Antiterror Legal and Institutional Framework in Croatia // A War on Terror? The European Stance on a New Treat, Changing Laws and Human Rights Implications / Maljevic, Almir ; Wade, Marianne (ur.).
New York : Springer, 2009. Str. 305-320.

508. Derenčinović, Davor; Grgurev, Ivana.
Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović - Od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 77-104.

509. Đulabić, Vedran.
Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan : Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, Zagreb i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009. Str. 91-110.

510. Đulabić, Vedran.
Primjena upravnih ugovora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi // Novi Zakon o općem upravnom postupku: Praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009. Str. 77-102.

511. Đulabić, Vedran.
Pogovor: Modernizacija općeg upravnog postupka u Hrvatskoj 2009. godine // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan : Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište, 2009. Str. 215-227.

512. Đurđević, Zlata.
Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 295-342.

513. Garašić, Jasnica.
Grundlegende Unterschiede im Kroatischen und im Europaeischen Internationalen Insolvenzrecht bei der Anerkennung auslaendischer Insolvenzverfahren // Der Einfluss des Europaeischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen / Miklos Kengyel (ur.).
Heidelberg : Nomos Verlag, 2009. Str. 155-164.

514. Getoš, Anna-Maria.
Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i u međunarodnom kontekstu // LIBER AMICORUM ZVONIMIR ŠEPAROVIĆ: Od kaznenog prava do viktimologije. Zbornik radova u čast 80. rođendana profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića / Turković, Ksenija/Maršavelski, Aleksandar/Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 119-140.

515. Gliha, Igor.
Pravni položaj nematerijalnih kulturnih dobara // Liber Amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 757-777.

516. Gliha, Igor.
Izvanugovorna odgovornost za štetu nastalu u sportu // Uvod u športsko pravo / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2009. Str. 185-214.

517. Gliha, Igor.
Negotiations on the Accession to the EU and the Harmonization of Intellectual Property with the acquis communautaire in Light of Globalization // Patents and Technological Progress in a Globalized World / Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont ; Adelmann, Martin J. ; Brauneis, Robert ; Drexl, Josef ; Nack, Ralf (ur.).
Berlin : Springer, 2009. Str. 555-566.

518. Goldner Lang, Iris.
Languages as a Barrier to Free Movement of Persons in the European Union // Curriculum, Multilingualism and the Law / Socanac L., Goddard C., Kremer L. (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 175-191. prilozen text rada

519. Horvatić, Željko; Derenčinović Davor.
Prilog raspravi o kaznenopravnoj (ne)održivosti presude protiv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca // Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće / Bašić, Nataša ; Horvat, Vladimir ; Mrzljak, Josip ; Pavelić-Jureško, Jasna (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009. Str. 5-28.

520. Hrabar, Dubravka.
Poništaj braka - prijepori kanonskoga i obiteljskopravnoga pogleda // Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme – Zbornik radova / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009.. Str. 37-56.

521. Josipović, Tatjana.
Sicherungsrechte an Liegenschaften in Kroatien // Sicherungsrechte an Immobilien in Europa / Hinteregger, Monika ; Borić, Tomislav (ur.).
Graz : LIT Verlag Münster, 2009. Str. 91-128.

522. Josipović, Tatjana.
Land Registration and Cadastre in Croatia // Land Registration and Cadastre in selected European Countries / Horner Jetzinger, Daniela (ur.).
Wien, Graz : Intersentia, 2009. Str. 97-119.

523. Josipović, Tatjana.
Nova stvarnopravna osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj // Stvarnopravna uređenje tranzicijskih zemalja - stanje i perspektive / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 431-484.

524. Josipović, Tatjana.
Erbrecht in der Republik Kroatien // Erbrechtsentwicklung in Zentra- und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2009. Str. 189-202.

525. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 547-592.

526. Karlavaris-Bremer, Ute.
Frauen-Schreib-Raum. Überlegungen zu einer anderen Literaturgeschichte // Raum-Bildung: Perspektiven / Gaedtke-Eckardt, Dagmar-Beatrice ; Kohn, Friederike ; Krinninger, Dominik ; Schubert, Volker ; Siebner, Blanka Sophie (ur.).
München : Kopaed, 2009. Str. 255-265.

527. Karlović, Tomislav.
Retroactivity in Preclassical Roman Law // Turning Points and Breaklines / Hornyák, Szabolcs ; Juhász, Botond ; Korsósné Delacasse, Krisztina ; Peres, Zsuzsanna (ur.).
München : Martin Meidenbauer Verlag, 2009. Str. 256-269.

528. Karlović, Tomislav; Milotić, Ivan.
Military Diplomas and the Legal Integration of the Roman Empire: Two Military Diplomas from Croatia // Crossing Legal Cultures / Beck Varela, Laura ; Gutiérrez Vega, Pablo ; Spinosa, Alberto (ur.).
Muenchen : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009. Str. 43-57.

529. Koprić, Ivan.
Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika // Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009. Str. 109-120.

530. Koprić, Ivan.
Directly Elected Mayors on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers // Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? / Delwit, Pascal ; Pilet, Jean-Benoit ; Reynaert, Herwig ; Steyvers, Kristof (ur.).
Brugge : Vanden Broele, 2009. Str. 335-365.

531. Koprić, Ivan.
Predgovor // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009. Str. 11-20.

532. Koprić, Ivan.
Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? // Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009. Str. 1-15.

533. Koprić, Ivan.
Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak // Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009.

534. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava // Novi Zakon o općem upravnom postupku / Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Gagro, Božo ; Jurić-Knežević, Dunja ; Kasabašić, Štefanija ; Koprić, Ivan ; Medvedović, Dragan ; Pičuljan, Zoran (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 75-98.

535. Kordić. Ljubica.
Importance of Teaching German for Legal Purposes at Croatian Law Faculties // Curriculum, Multilingualism and the Law / Lelija Sočanac, Christopher Goddard, Ludger Kremer (ur.).
Zagreb : Globus, 2009. Str. 207-231.

536. Krapac, Davor.
Pretpostavke za pokretanje i vođenje ustavnosudskog postupka zaštite individualnih ustavnih prava i sloboda: pravni okviri i stvarne granice ("procesnost") hrvatskog modela ustavne tužbe // Hrvatsko ustavno sudovanje de lege lata i de lege ferenda / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 169-207.

537. Krapac, Davor.
Prethodni kazneni postupak pred međunarodnim kaznenim sudovima // Liber amicorum Zvonimir Šeparović: od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 217-258.

538. Kregar, Josip.
Upravljanje sveučilištem: od zajednice prema organizaciji // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 1-28.

539. Kregar, Josip.
Autonomija i upravljanje // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 43-56.

540. Kregar, Josip.
Recesija i rezignacija // Kriza i okviri ekonomske politike : zbornik radova / [pripremili] Razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za financije i računovodstvo / Baletić, Zvonimir ; Domazet, Tihomir ; Kaštela, Slobodan ; Stipetić, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009. Str. 225-238.

541. Krešić, Mirela.
The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-41 // Crossing Legal Cultures / Laura Beck Varela, Pablo Gutierrez Vega, Alberto Spinosa (ur.).
Muenchen : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009. Str. 365-380.

542. Kunda, Ivana.
Two Recent Croatian Decisions on Copyright Infringement: Conflict of Laws and More // Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008 / Šarčević, Petar (osnivač. ur.) ; Bonomi, Andrea (ur.) ; Volken, Paul (ur.) (ur.).
Muenchen : Sellier European Law Publishers, 2009. Str. 617-628. prilozen text rada

543. Kunštek, Eduard.
Dostava u građanskim i trgovačkim stvarima- Srbija i Hrvatska // Pravo Republike Srbije i Pravo Evropske unije - stanje i perspektive / Stojanović, Nataša ; Golubović, Srđan (ur.).
Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. Str. 211-243.

544. Lapaš, Davorin.
Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske unije nakon Lisabona – put k europskom političkom identitetu? // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 213-230.

545. Lapaš, Davorin; Rusan, Rutvica.
Some Remarks on Responsibility of International Organizations // Contemporary Legal and Economic Issues II / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2009. Str. 33-64.

546. Lauc, Zvonimir.
Novo uređenje statusa sudaca Ustavnog suda: od načina izbora do materijalnih osnova njihova rada // Hrvatsko ustavno sudovanje / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 277-341.

547. Lauc, Zvonimir.
Načelo autonomije (sveučilišta) i načelo supsidijarnosti // Liber amicorum in honorem jadrnako Crnić (1928.-2008.) / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 101-138.

548. Lelija Sočanac.
Utjecaj engleskog jezika na jezičnu politiku i planiranje // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Jagoda Granić (ur.).
Split : HDPL, 2009. Str. 717-722.

549. Leo Cvitanović.
Moć nadzora: kriminalnopolitičke i kaznenopravne implikacije tehnologijsko-informacijkog iskoraka 21. stoljeća // Liber Amicorum - Zvonimir Šeparović (Od kaznenog prava do viktimologije) / Prof. dr. sc. Ksenija Turković et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 39-58. prilozen text rada

550. Lulić, Mira; Mazur, Nives.
Protected Ecological and Fishing Zone in the Republic of Croatia and Environmental Protection // Proceedings of the International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Volume X / Gökçekuş, Hüseyin (ur.).
Lefkoşa, TRNC : Educational Foundation of Near East University, 2009. Str. 4915-4927.

551. Lulić, Mira; Muhvić Davor.
International Law and Cyprus Problem // Contemporary Legal and Economic Issues II / Barković Ivana ; Lulić Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2009. Str. 65-96. URL link to work

552. Maganić Aleksandra.
Zaštita prava osobnosti // Trideset godina Zakona o obveznim odnosima - de lege lata i de lege ferenda / Vukadinović D. Radovan (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Kragujevac ; Institut za pravne i društvene nauke, 2009. Str. 422-445.

553. Maganić Aleksandra.
Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj // Od caveat emptor do caveat venditor / Miodrag Mićunović (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, 2009. Str. 419-446.

554. Maganić Aleksandra.
Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht // Die Reform des Privatrechts in Mittel- und Osteuropa / Lazar Jan (ur.).
Bratislava -Trnava : Iura edition, 2009. Str. 132-170.

555. Marčetić, Gordana.
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009. Str. 71-108.

556. Marčetić, Gordana.
Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi // Novi zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Narodne novine, 2009. Str. 103-123.

557. Mataija, Mislav.
Uloga nacionalnih parlamenata // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 141-172.

558. Mazur-Kumrić, Nives; Lulić, Mira.
Case Study: Intangible Heritage of the Roma Ethnic Community in Croatia // Sharing Cultures 2009 / Lira, Sérgio ; Amoêda, Rogério ; Pinheiro, Cristina ; Pinheiro, João ; Oliveira, Fernando (ur.).
Barcelos, Portugal : Green Lines Institute for Sustainable Development, 2009. Str. 497-507.

559. Mintas-Hodak, Ljerka, Mateša, Zlatko.
Državljanstvo športaša // Uvod u športsko pravo / Kačar, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, dd, 2009. Str. 231-255.

560. Mitrović, Maja.
Mandatory Mediation in Divorce Disputes: An Obsolete Legal Practise. Critical Overview of the Croatian Divorce System // Access to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Antwerpen/Oxford/Portland : Intersentia, 2009. Str. 173-182.

561. Munivrana Vajda, Maja.
International Legal Framework and Domestic Responses to Terrorism // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović. Od Kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 291-327.

562. Nigoević, Magdalena.
Indicatori di riformulazione nei testi giuridici // Curriculum, Multilingualism and the Law / Lelija Sočanac, Christopher Goddard, Ludger Kremer (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 307-327. prilozen text rada

563. Nikšić, Saša.
Reforma hrvatskog obveznog prava s posebnim osvrtom na odgovornost za štetu // Drugi skopsko-zagrebački kolokvij, Zbornik radova / Davitkovski, Borče (ur.).
Skopje : Pravni fakultet Justinijan I, 2009. Str. 91-119.

564. Nikšić, Saša.
Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom pravu // Bioetika i medicinsko pravo, Zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola / Sorta-Bilaja, Iva (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Katedra za društvene znanosti, 2009. Str. 163-172.

565. Novoselec, Petar.
Odnos kaznenog i europskog prava ; Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela // Opći dio kaznenog prava, Treće, izmijenjeno izdanje / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 15, 515-17, 535.

566. Novoselec, Petar.
Čedomorstvo i teško ubojstvo usmrćenjem djeteta: antinomija u Kaznenom zakonu // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović. Od kaznenog prava do viktimologije. Zbornik radova u čast 80. rođendana profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića. / Turković, Ksenija/Maršavelski, Aleksandar/Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 329-344.

567. Novoselec, Petar.
Prijevara na štetu Europskih zajednica ; Zaštita tržišnog natjecanja u Europskoj uniji // Uvod u gospodarsko kazneno pravo / Petar Novoselec (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, 2009.. Str. 122 ; 153-126 ; 155.

568. Padjen, Ivan.
Imovinske pretpostavke sveučilišnoga računovodstveno-financijskog i informacijskog sistema // Funkcionalna integracija sveučilišta / Kregar, Josip ; et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2009. Str. 71-78.

569. Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard.
Tranzicije evropskih krivičnih postupaka // Tranzicije Evropskih krivičnih postupaka, u: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije, stanje i perspektive - Zbornik radova / Jovanović, Mila i dr. (ur.).
NIš : NIš, 2009. Str. 551-577.

570. Perišin, Tamara.
Razgraničenje ovlasti Europske unije i država članica // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009.. Str. 219-235.

571. Petrak, Marko.
Rei vindicatio u klasičnom rimskom pravu // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi Informator, 2009. Str. 365-383.

572. Petrak, Marko.
Nastanak zablude (error) kao pravne ustanove // Liber amicorum Zvonimir Šeparović: od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 377-399.

573. Petrak, Marko.
Ustavnost sklapanja ženidbe na latinskom jeziku prema odredbama motuproprija Summorum pontificum // Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009. Str. 139-152.

574. Petrak, Marko; Žiha, Nikol.
Zaštita djeteta u rimskoj pravnoj tradiciji // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 13-31.

575. PETRIĆ, SILVIJA.
SUDSKI NALOG ZA ZAŠTITU INTERESA POTROŠAČA U PRAVU EUROPSKE UNIJE // REPUBLIKA HRVATSKA NA PUTU PREMA EUROPSKOM PRAVOSUDNOM PODRUČJU - RJEŠAVANJE TRGOVAČKIH I POTROŠAČKIH SPOROVA / TOMLJENOVIĆ, VESNA ; ČULINOVIĆ-HERC, EDITA ; BUTORAC-MALNAR, VLATKA (ur.).
RIJEKA : PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 2009. Str. 287-317.

576. Petrović, Siniša.
Trgovačka društva u športu - športsko dioničko društvo // Uvod u sportsko pravo / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2009. Str. 164-217.

577. Podolnjak, Robert.
Način izbora ustavnih sudaca u Republici Hrvatskoj - plaidoyer za promjenu // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009.. Str. 285-317.

578. Podolnjak, Robert.
Od Laekena do Lisabona - uspon i pad Ustavnog ugovora // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 27-65.

579. Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj // Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti / Franičević, Vojmir ; Puljiz, Vlado (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 277-301.

580. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Odnos Zakona o suzbijanju diskriminacije s Ustavom i drugim zakonima koji zabranjuju diskriminaciju // Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije / Šimonović Einwalter, Tena (ur.).
Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2009. Str. 125-140.

581. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Relations Between the Anti – Discrimination Act, the Constitution and Other Acts Prohibiting Discrimination // A Guide to the Anti - Discrimination Act / Šimonović Einwalter, Tena (ur.).
Zagreb : Government of the Republic of Croatia Office for Human Rights, 2009. Str. 129-144.

582. Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja.
Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačar, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 189-219.

583. PROSO, MAJA.
OSIGURANJE PACIJENATA ZA PRETRPLJENE ŠTETE U SUSTAVU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE // AKTUALNOSTI ZDRAVSTVENOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE / ČIZMIĆ, JOZO ; ŠEGVIĆ, SAŠA ; KLARIĆ, MIRKO (ur.).
NOVALJA : SVEUČILIŠTE U SPLITU ; PRAVNI FAKULTET ; LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA ; GRAD NOVALJA, 2009. Str. 163-178.

584. Radina, Ana.
Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran ; Oraić, Tin (ur.).
Zagreb : Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 235-256.

585. Rajko, Alen.
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - kritički osvrt (advocatus diaboli) // Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009. Str. 51-70.

586. Rajko, Alen.
Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Republici Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009. Str. 71-90.

587. Rešetar, Branka.
Pravo djeteta na susrete i druženje prema Konvenciji o pravima djeteta // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran (ur.).
Zagreb : Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 19-29.

588. Rittossa, Dalida; Trbojević Palalić, Milana.
Suppressing the Secondary Victimisation of Sexually Abused Children: A Croatian Perspective // Violence in the EU Examined – Policies on Vilence against Women, Children and Youth in 2004 EU Accession Countries / Milica Antić Graber (ur.).
Ljubljana : Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2009. Str. 139-150.

589. Rodin, Siniša.
Functions of Judicial Opinions and the New Member States // The Legitimacy of Highest Courts' Rulings, Judicial Deliberations and Beyond / Nick Hulls, Maurice Adams and Jacco Bomhoff (ur.).
den Haag : Asser Press, 2009. Str. 369-388.

590. Rodin, Siniša.
Ustavni sud i članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Davorka Foretić (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 317-345.

591. Rodin, Siniša.
Odnos Ustavnog suda RH i Suda pravde Europskih zajednica u Luxembourgu nakon ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji // Hrvatsko ustavno sudovanje / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 247-277.

592. Rodin, Siniša.
Intercultural Dialogue-Waiting for a Paradigm Shift // Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans / Directorate General for Education and Culture (ur.).
Brussels : European Commission, 2009. Str. 70-73.

593. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Liječnici kao stalni sudski vještaci - uvjeti za imenovanje i uloga u parničnom postupku // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 401-425.

594. Šimović, Hrvoje.
Fiscal system and fiscal relations in the European Union: political restraints and alternative approach to public finance // 50 Years of European Union / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : Faculty of Economics, 2009. Str. 571-580. prilozen text rada

595. Sladoljev Agejev, Tamara; Pecotić Kaufman, Jasminka.
Legal English in an Advanced Business English Course in Croatia : Identifying and Resolving Ambiguities // Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija ; Goddard, Christopher ; Kremer, Ludger (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 407-426.

596. Smerdel, Branko.
Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 37-73.

597. Sočanac, Lelija.
Utjecaj engleskog jezika na jezičnu politiku i planiranje // Jezična politika i jezična stvarnost/Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : HDPL, 2009. Str. 717-722.

598. Sočanac, Lelija.
Introduction // Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija, Kremer, Ludger, Goddard, Christopher (ur.).
Zagreb : Nakladni Zavod Globus, 2009. Str. 9-17.

599. Sočanac, Lelija; Kremer, Ludger.
Curriculum Development and the Language Needs of Lawyers // Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 231-243.

600. Tucak, Ivana.
Dijete kao nositelj prava // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 63-82.

601. Ureland, Sture.
Cultural Roofing and Europeanization of Scandinavia with Special Reference to Medieval Laws // Curriculum, Multilingualism and the Law / Sočanac, Lelija, Kremer, Ludger, Goddard, Christopher (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. Str. 455-469.

602. Uzelac, Alan.
In the Quest for the Holy Grail of Effectiveness // The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights: round table organised by the Slovenian chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Bled, Slovenia, 21-22 September 2009.
Ljubljana : Ministry of Foreign Affairs ; Ministry of Justice, 2009. Str. 41-70. prilozen text rada

603. Uzelac, Alan.
Postupak pred sudom // Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije / Šimonović, Tena (ur.).
Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade RH, 2009. Str. 93-106. prilozen text radaURL link to work

604. Uzelac, Alan.
Proceedings before the court // A Guide to the Anti-Discrimination Act / Šimonović, Tena (ur.).
Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade RH, 2009. Str. 95-109. prilozen text radaURL link to work

605. Uzelac, Alan.
Croatia (national report) // International Handbook on Commercial Arbitration / Sanders, Pieter ; Paulsson, Jan ; ICCA (International Council of Commercial Arbitration) (ur.).
Deventer, The Netherlands ; Boston : Kluwer Law and Taxation Pub., 2009. Str. Croatia - 1-Croatia - 56 ; Croatia: Annex I / II.

606. Uzelac, Alan.
Komentar Zakona o postupku medijacije Bosne i Hercegovine // Putevi medijabilnosti u Bosni i Hercegovini / Novo, Adnan (ur.).
Sarajevo : IFC - International Finance Corporation, World Bank Group, 2009. Str. 17-55. prilozen text radaURL link to work

607. Uzelac, Alan.
Comments on Law on Mediation Procedure of Bosnia and Hercegovina // Putevi medijabilnosti u Bosni i Hercegovini / Novo, Adnan (ur.).
Sarajevo : IFC - International Finance Corporation, World Bank Group, 2009. Str. 17-58. prilozen text radaURL link to work

608. Uzelac, Alan; Rešetar, Branka.
Procesni položaj djeteta i zastupanje djeteta u sudskom postupku // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 163-198.

609. Uzelac, Alan; van Rhee, C.H.
Introduction // Access to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication / Uzelac, A. ; van Rhee, C.H. (ur.).
Antwerpen/Oxford/Portland : Intersentia, 2009. Str. 1-9.

610. Vasiljevic, Snjezana.
Intersectional Discrimination: Difficulties in implementation of a European norm // Diversity in the European Union / Prügl, Elisabeth ; Thiel, Markus (ur.).
New York : Palgrave Macmillan, 2009. Str. 218-238.

611. Vasiljević, Snježana.
European citizenship in the context of gender equality legislation in Eastern European countries: the case of Croatia // Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms / Sulkunen, Irma ; Nevala Nurmi, Seija-Leena i Markkola, Pirjo (ur.).
Cambridge, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2009. Str. 408-427.

612. Vasiljević, Snježana.
Socijalna isključenost i diskriminacija u svjetlu Lisabonskog ugovora // Reforma Europske unije-Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2009. Str. 343-360.

613. Vasiljević, Snježana.
European Citizenship: a new challenge for European Democracy // Euroscepticism and European Integration / Arato, Kristzina ; Kaniok, Petr (ur.).
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2009. Str. 119-139.

614. Vasiljević, Snježana.
Višestruka diskriminacija // Žene i pravo: feminističke pravne teorije / Radačić, Ivana (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2009. Str. 361-378.

615. Vukas, Budislav.
Some Provisions of the Statute of the International Court of Justice which Deserve Amendments // Multiculturalism and International Law. Essays in Honour of Edward McWhinney / Sienho Yee ; Morin, Jacques-Yvan (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. Str. 277-283.

616. Župan, Mirela.
Dijete u međunarodnom privatnom pravu // Dijete i pravo – interdisciplinarni pristup. / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2009. Str. 223-273.

617. Baretić, Marko.
Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod u medicini // Građanskopravna odgovornost u medicini / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008.. Str. 53-82.

618. Baretić, Marko.
Ugovor o građenju te prava i obveze ugovornih strana // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 169-196.

619. Baretić, Marko.
Usklađivanje hrvatskog obveznog prava s pravnom stečevinom Europske zajednice // Drugi skopsko-zagrebački kolokvij / Borče Davitkovski (ur.).
Skopje : Pravni fakultet "Sv. Kril i Metodij "Sveučilišta "Justinijan Prvi" u Skopju, 2008.. Str. 51-74.

620. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // The CISG and its Impact on National Legal Systems / Ferrari, Franco (ur.).
Munich : Sellier European Law Publishers, 2008. Str. 93-105.

621. Barić, Sanja.
Volonterstvo kao inherentno socijalno odgovorna djelatnost - pravni aspekti // Socijalno odgovorno gospodarenje / Bodiroga Vukobrat, Nada i Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM Press i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 213-238. prilozen text rada

622. Belaj, Vlado.
Etažno vlasništvo - zasnivanje i upis u zemljišne knjige // Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse - Godišnjak 15 / dr. sc. Ivo Grbin (ur.).
Zagreb : Organizator, 2008. Str. 1-36.

623. Belaj, Vlado.
Prestanak ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju // Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana: Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 685-710.

624. Benko, Marijan; Cindori, Sonja; Derenčinović, Davor; Ivanušec, Dražen; Krasić, Šima; Kregar, Josip; Mladineo, Ivica; Novosel, Dragan; Sekulić, Duško.
Pranje novca - novosti i praksa // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Banko, Marijan (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2008. Str. 134-150.

625. Bodiroga Vukobrat, Nada; Horak, Hana.
Kodeksi korporativnog upravljanja - instrument socijalno odgovornog gospodarenja // Socijalno odgovorno gospodarenje / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press Zagreb, 2008. Str. 187-212.

626. Bodiroga Vukobrat, Nada; Horak, Hana.
Kodeksi korporativnog upravljanja – instrument socijalno odgovornog gospodarenja, // Socijalno odgovorno gospodarenje / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press, 2008. Str. 187-212.

627. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana.
Freedom to provide services in European and Croatian law // 50 Years of European Union / L'Union Éuropéenne a 50 Ans / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 420-431.

628. Bouček, Vilim.
Načelo lex rei sitae u međunarodnom privatnom pravu i temeljne slobode iz Ugovora o EZ u stvarnopravnim odnosima s prekograničnim obilježjem // Liber Amicorum Nikola Gavella / Gliha, Igor et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 865-897.

629. Ćapeta, Tamara.
Direktive prije članstva u Europskoj uniji // Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara (ur.).
Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008. Str. 59-79.

630. Ćapeta, Tamara; Mataija, Mislav.
Preparing the European Union for the Future? Necessary Revisions of Primary Law after the Non- Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe, Croatian National Report // Preparing the European Union for the Future? Necessary Revisions of Primary Law after the Non- Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe, FIDE XXIII Congress Linz 2008 / Koeck, Herbert Franz ; Karollus, Margit Maria (ur.).
Wien : Nomos, 2008. Str. 19-39.

631. Čulinović Herc, Edita; Jurić, Dionis.
Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi // Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i nacionalna rješenja / Bodiroga Vukobrat, Nada (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ; Hanns Seidel Stiftung, 2008. Str. 261-305.

632. Degan, Vladimir-Djuro.
Responsibility of states and individuals for genocide and other international crimes // International law between universalism and fragmentation : Festschrift in honour of Gerhard Hafner / Buffard, Isabelle (et al.) (ur.).
Leiden ; Boston : M. Nijhoff, 2008. Str. 511-534.

633. Degan, Vladimir-Đuro.
Dualitet međunarodne odgovornosti države i pojedinca za zločin genocida - pitanje tereta dokazivanja // Decennium Moztanicense : Zbornik radova / Pavišić, Berislav (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet. Zavod za kaznene znanosti Mošćenice, 2008. Str. 35-60.

634. Derenčinović, Davor.
Shadow of a doubt – is there anything in common with article 2(3)(c) of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and the joint criminal enterprise theory embraced in ICTY jurisprudence? // INTERNATIONAL TERRORISM – THE FUTURE UNCHAINED? / Becker, Steven ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 19-33.

635. Derenčinović, Davor.
Prilog raspravi o rasvjetljavanju velike "tamne brojke" kod korupcijskih kaznenih djela // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Mladen Mlinarević (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2008.. Str. 172-185.

636. Đulabić, Vedran.
Nova europska pravna regulacija službi od općeg interesa // Država i uprava / Posavec, Zvonko : Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 81-88.

637. Ernst, Hano.
Sekundarna uspostava suglasnosti zemljišne knjige i katastra // Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 141-216.

638. Grozdanić, Velinka.
Neka pitanja žena u kaznenim djelima srednjovjekovnih jadranskih statuta na područjima istočne jadranske obale // Decennium Moztanicense / Pavišić, Berislav (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ; Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice, 2008. Str. 167-184.

639. Jelinić, Srećko.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju- regionalni razvitak, Acquis Communautaire, smjernice EU // 1st International Conference "Vallis Aurea" Focus on:Regional Development / Katalinić, Branko (ur.).
Požega, Vienna : Polytechnic of Požega Croatia and DAAM International Vienna Austria, 2008, 2008. Str. 357-363.

640. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakonodavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-25.

641. Josipović, Tatjana.
Anpassung des kroatischen Zivilrechts an europäische Standards // Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa / Welser , Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2008. Str. 141-159.

642. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakondavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Baretić, Marko , Jelčić , Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-32.

643. Jurić, Dionis.
NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA UPRAVNOG ODBORA I NJIHOVE KOMISIJE U DIONIČKOM DRUŠTVU // Socijalno odgovorno gospodarenje - ekonomski i etički aspekti / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 101-124. prilozen text rada

644. Karlović, Tomislav.
Razvoj oblika namirenja fiducijarnog vjerovnika u rimskom pravu i u suvremenom hrvatskom pravu // Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u zagrebu, 2008.. Str. 69-106.

645. Karlović, Tomislav.
Rimski temelji načela zabrane retroaktivnosti u građanskopravnim stvarima // Zbornik radova Zaklade Zlatko Crnić / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Zaklada Zlatko Crnić ; Organizator d.o.o., 2008. Str. 29-42.

646. Klarić, Petar.
Odgovornost za štete u medicini // ABC kirurške svakidašnjice, 3. dio / Hančević, Janko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2008. Str. 454-501.

647. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame // Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries / Marion Reiser, Everhard Holtmann (ur.).
Wiesbaden : VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2008. Str. 39-61.

648. Koprić, Ivan.
Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi // Država i uprava / Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 55-63.

649. Koprić, Ivan.
Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude // Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 49-65.

650. Korać, Aleksandra.
Pros and Cons: Family Policy and Legislative Dilemmas in Regulating De Facto Unions // Marriage and Quasi-Marital Relationships in Central and Eastern Europe, from the 2006 Vienna Colloquium on Marriage / Wardle, Lynn D. ; Scott Loveless, A. (ur.).
Provo, Utah, SAD : BUY Academic Publishing, 2008. Str. 237-251.

651. Krapac, Davor.
Some Trends in Continental Criminal Procedure in Transition Countries of South-Eastern Europe // Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context Essays in honour of Professor Mirjan Damaška / Jackson, John ; Langer, Maximo ; Tillers, Peter (ur.).
Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing, 2008. Str. 119-142.

652. Krapac, Davor Krapac, Davor.
Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom postupku Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom postupku // Decennium Moztanicense Zbornik radova / Pavišić, Berislav (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice, 2008. Str. 137-150.

653. Kregar, Josip.
Depolitizacija javne uprave: napredak i otpori : [strukturne zadaće] // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 215-243.

654. Kregar, Josip.
Tendencije i popratne okolnosti - varijacije na jednu tezu Eugena Pusića // Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana / Posavec, Zvonko ; Šimonović Ivan (ur.).
Zagreb : HAZU, 2008. Str. 31-43.

655. Kregar, Josip.
Politička optička varka // Hrvatska kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo MT, 2008. Str. 17-28.

656. Kregar, Josip.
Akcija i akteri: što poduzeti sada // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2008. Str. 3-32.

657. Kregar, Josip; Munivrana Vajda, Maja.
Croatia: Efficiency and Procedural Rights in the Social Context // Safeguarding human rights in Europe: The rights of suspects and defendants in criminal proceedings in South East Europe / Ricarda Roos ; Stefanie (ur.).
Bukurešt : Konrad Adenauer Stiftung, 2008. Str. 145-159.

658. Kunštek, Eduard.
Actio civilis u kaznenom postupku - prijedlog novele // Decenium moztanicense / Pavišić, Berislav (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice, 2008. Str. 201-216.

659. Kunštek, Eduard; Pavišić, Berislav.
Electronic evidence - Croatia // International electronic evidence / Mason, Stephen (ur.).
London : British Institute of International and Comparative law, 2008. Str. 127-147.

660. Lapaš, Davorin.
What Does the "War against Terrorism" Tell Us about the Contemporary Concept of International Legal Personality? // International Terrorism: The Future Unchained? / Becker, Steven W. ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008. Str. 115-132.

661. Lulić, Mira; Barković, Ivana.
Legal Status and the Protection of the Religious Minorities in the Croatia // E-book - Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens / Miriam O'Donoghue (ur.).
Dublin, Ireland : CDVEC, Curriculum Development Unit, Dublin, Ireland and International Federation for Home Economics, Bonn, Germany, 2008. Str. Ref: 81-Ref: 81.

662. Marčetić, Gordana.
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Država i uprava / Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 89-112.

663. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima – ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje // Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 337-363.

664. Marin, Jasenko.
Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme // Liber Amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2008. Str. 369-409.

665. Mazur, Nives; Lulić, Mira.
Vulnerable Peoples in the Light of Sustainable Development: the status of the Roma in the Republic of Croatia // E-book - Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens / Miriam O'Donoghue (ur.).
Dublin, Ireland : CDVEC, Curriculum Development Unit, Dublin, Ireland and International Federation for Home Economics, Bonn, Germany, 2008. Str. Ref: 72-Ref: 72.

666. Milotić, Ivan.
Namet (modus) u rimskom pravu i europskim građanskopravnim sustavima // Zbornik radova Zaklade Zlatko Crnić / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Zaklada Zlatko Crnić ; Organizator d.o.o., 2008. Str. 79-92.

667. Mitrović, Maja.
Postupak posredovanja prije razvoda braka u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na obvezatnost posredovanja // Zbornik radova Zaklade Zlatko Crnić / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Zaklada Zlatko Crnić ; Organizator d.o.o., 2008. Str. 93-110.

668. Munivrana Vajda, Maja.
A lack of universally accepted definition of terrorism – an obstacle to the exercise of universal jurisdiction // INTERNATIONAL TERRORISM – THE FUTURE UNCHAINED? / Becker, Steven ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 133-158.

669. Musa, Anamarija.
Regulacija i neovisna regulatorna tijela u suvremenom društvu // Država i uprava. Zbornik radova. / Posavec, Zvonko i Ivan Šimonović (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 65-80.

670. Novoselec, Hrvatsko pravosuđe danas // Hrvatska - kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveućilišta u Zagrebu: Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2008. Str. 39-43.

671. Padjen, Ivan.
Prinos raspravi u povodu predavanja akademika Nikše Stančića i akademika Zvonka Posavca o povijesti kao znanosti // Aktualnost studija historijske znanosti za suvremenog čovjeka: Friedrich Nietzsche i njegova knjiga 'O koristi i štetnosti historije za život' / Raukar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 29-36.

672. Pavić, Željko.
Akademik Eugen Pusić - prigodom 90. rođendana // Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana / Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 5-8.

673. Pavišić, Berislav, Kunštek, Eduard.
International Electronical Evidence: Croatia // International Electronical Evidence / Mason, Stephen (ur.).
London : British Institute of International and Comparative Law, 2008. Str. 127-146.

674. Petrak, Marko.
The Procedural Ius Commune as a Source of Contemporary Law: A Croatian Example in a European Context // Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ / Van Rhee, C. H. ; Uzelac, Alan (ur.).
Antwerpen/Oxford : Intersentia, 2008. Str. 257-271.

675. Petrak, Marko.
Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi // Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere / Škalabrin, Nikola (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2008. Str. 137-149.

676. Petrak, Marko.
Vindicatio pignoris u klasičnom rimskom pravu i suvremenim europskim stvarnopravnim poredcima // Zbornik radova Zaklade Zlatko Crnić / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Zaklada Zlatko Crnić ; Organizator d.o.o., 2008. Str. 141-154.

677. Petričušić, Antonija.
The Role of Political Parties in Minority Participation in Croatia // Minorities in Political Parties / Bieber, Florian (ur.).
Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. Str. 49-86. prilozen text radaURL link to work

678. Petričušić, Antonija.
Croatia // European integration and its effects on minority protection in South Eastern Europe / Joseph, Marko ; Lantschner, Emma ; Petričušić, Antonija (ur.).
Baden Baden : Nomos, 2008.. Str. 167-187. prilozen text rada

679. Petrović, Siniša.
Posredovanje u prometu nekretninama // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: prilagodba propisima EU, raspolaganje nekretninama, katastar, zemljišne knjige, posredovanje / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008. Str. 199-222.

680. Pošćić, Ana.
Novi pristup u regulaciji prava zaštite potrošača s posebnim osvrtom na Direktivu 2005/29/EZ o nepoštenim poslovnim praksama // Socijalno odgovorno gospodarenje - ekonomski i etički aspekti / Bodiroga, Vukobrat, Nada, Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM press, 2008.. Str. 139-165.

681. Pusić, Eugen.
Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive // Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 13-47.

682. Pusić, Eugen.
Thomas S. Kuhn i društvene znanosti // Thomas S. Kuhn – Struktura znanstvenih revolucija nakon 45 godina / Raukar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 5-12.

683. Pusić, Eugen.
Pogovor // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 403-404.

684. Pusić, Eugen.
Zaključak // Hrvatska država i uprava: stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 399-401.

685. Rajko, Alen.
Zakon o osobnom identifikacijskom broju (tekst Zakona, s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom) // Statusna prava građana / Ivanović, Mladen ; Pejović Fumić Lidija ; Rajko, Alen (priređivači) ; Foretić, Davorka (redaktorica) (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2008. Str. 41-47.

686. Ravlić, Slaven.
Sociologija i pravni studij - Uz povijest Katedre za sociologiju (1906.-2006.) // Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive / Krbec, Denisa (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2008. Str. 59-67.

687. Rittossa, Dalida; Trbojević Palalić, Milana.
Hrvatsko kazneno zakonodavstvo i njegov odgovor na mobbing // Mobbing - Prikazi slučajeva / Vukobrat Bodiroga, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2008. Str. 149-164.

688. Rodin, Siniša.
Thomas S. Kuhn i kriza hrvatske paradigme // Struktura znanstvenih revolucija nakon 45 godina / Raukar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 35-42.

689. Rodin, Siniša.
Balancing Free Market and Fundamental Rights in a Post-Communist European State – A Mission Impossible? // Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution? / Ingolf Pernice/ Evgeni Tanchev (ur.).
Berlin : Nomos Verlag, 2008. Str. 212-224.

690. Rodin, Siniša.
Direktive i njihovi učinci prema praksi Europskog suda // Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara (ur.).
Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008. Str. 11-59.

691. Rodin Siniša; Goldner Iris.
The New Services Directive of the European Union – Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market - National Report for Croatia // The New Services Directive of the European Union / Heribert Feranz Koeck ; Margit Maria Karollus (ur.).
Beč : Nomos, 2008. Str. 19-32. prilozen text rada

692. ŠEGVIĆ, SAŠA.
USTAVNOPRAVNI OKVIR PRAVA NA TAJNOST OSOBNIH PODATAKA // PRAVO NA TAJNOST PODATAKA / ŠEGVIĆ, SAŠA (ur.).
NOVALJA : PRAVNI FAKULTET U SPLITU, 2008. Str. 11-34.

693. ŠEGVI, SAŠA.
POVIJESNI RAZVOJ PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA - S POSEBNIM OSVRTOM NA PRISTUP INFORMACIJAMA // PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA / ČIZMIĆ, JOZO (ur.).
NOVALJA : PRAVNI FAKULTET U SPLITU, 2008. Str. 11-30.

694. Seršić, Maja.
Article 51 of the UN Charter and the "War" against Terrorism // International Terrorism: The Future Unchained? / Becker, Steven W. ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008. Str. 95-113.

695. Uzelac, Alan.
Reforming Mediterranean Civil Procedure: Is there a Need for Shock Therapy? // Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ / van Rhee, C.H., Uzelac, Alan (ur.).
Antwerpen/Oxford/Portland : Intersentia, 2008. Str. 71-99. prilozen text rada

696. Uzelac, Alan.
Turning Civil Procedure upside down: From Judges' Law to Users' Law // The French Code of Civil Procedure after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad / van Rhee, C.H. ; Heirbaut, Dirk ; Storme, Marcel (ur.).
Mechelen : Wolters Kluwer Belgium, 2008. Str. 413-427. prilozen text rada

697. Vukas, Budislav.
The Application of the Law of the Sea to the Marine Areas along the Coasts of Croatia // Studi in onore di Umberto Leanza, sv. III / Ciciriello, Maria Clelia et al. (ur.).
Napoli : Editoriale Scientifica srl, 2008. Str. 1895-1904.

698. Željko Radić.
Geneza prava na privatnost // Pravo na tajnost podataka / Saša Šegvić, Željko Radić (ur.).
Novalja-Split : Sveučilište u Splitu-Pravni fakultet, Grad Novalja, 2008.. Str. 45-58.

699. Željko Radić.
Geneza prava na privatnost // Pravo na tajnost podataka / Saša Šegvić, Željko Radić (ur.).
Novalja-Split : Sveučilište u Splitu-Pravni fakultet, Grad Novalja, 2008.. Str. 45-58.

700. Apostolova Maršavelski, Magdalena.
Venditor custodiam praestare debet – o prijelazu rizika rei venditae u klasičnom rimskom pravu // Liber amicorum Nikola Gavella - Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 523-548. prilozen text rada

701. Bačić, Arsen.
Politička gramatika federalizma i hrvatsko iskustvo // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971 / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo M. Tripalo , Pravni fakultet u Zagrebu, 2007. Str. 39 - 59.

702. BAČIĆ, ARSEN ET AL.
USTAV, USTAVNOST... // PRAVNI LEKSIKON / BAČIĆ, ARSEN (ur.).
ZAGREB : LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA, 2007. Str. 1707-1709.

703. Barbić, Jakša.
Imovina u društvima bez pravne osobnosti // Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju : zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle / Gliha, Igor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2007. Str. 134-156.

704. Baretić, Marko.
Sadržaj osobnog prava na slobodu u kontekstu građanskopravne odgovorosti za štetu // Liber Amicorum Nikola Gavella - Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano, Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 447-481.

705. Baretić, Marko.
Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 263-289.

706. Barić, Sanja.
Civilno društvo i regionalna suradnja u kontekstu odnosa RH s EU // Prekogranična i regionalna suradnja / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 117-138.

707. Bežovan, Gojko.
The Path Dependency of Civil Society and Social Capital- the case of Croatia // Social Capital and Governance. Old and New Members of the EU in Comparison / Adam, Frane (ur.).
Munster, Hamburg, vienna, London : Lit Verlag, 2007. Str. 267-285.

708. Bilas, Vlatka; Šimović, Hrvoje.
Monetary and Fiscal Aspects of the European Union's Enlargement // Economic integration prospects and dilemmas / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.).
Ljubljana : Faculty of Economics, 2007. Str. 160-174.

709. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana.
Sloboda pružanja usluga u kontekstu Bolkensteinove direktive // Prekogranična i regionalna suradnja / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet i Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 193-219.

710. Bojanić, Igor.
Die Rolle der Ehre im Strafrecht in Kroatien // Die Rolle der Ehre im Strafrecht / Tellenbach, Silvia (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. Str. 405-457.

711. Carić, Ante.
The juvenile justice system in Croatia // European Juvenile Justice Systems / Patane, Vania (ur.).
Milano : Giuffre editore, 2007.. Str. 39-66.

712. Carić, Ante.
Mlađi punoljetni počinitelji kaznenih djela i novela Kaznenog zakona iz 2006. godine // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu posvećen prof. dr. sc. Franji Bačiću / Prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. Nikola Matovski (ur.).
Zagreb - Skopje : Pravni fakultet Justinijan Prvi u Skopju i Pravni fakultet u Zagrebu, 2007.. Str. 279-309.

713. Čepulo, Dalibor.
Modernity in Search of Tradition: Formation of the Modern Croatian Judiciary 1848– 1918 // Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies / Alan Uzelac, C. H. Van Rhee (ur.).
Antwerpen – Oxford : Intersentia, 2007. Str. 105-127.

714. Čepulo, Dalibor.
Tradicija i modernizacija: "iritinatnost" Općeg građanskog zakonika u hrvatskom pravnom sustavu // Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju : zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle / Igor Gliha et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.. Str. 1-50.

715. Čepulo, Dalibor.
Legal education in Croatia from medieval times to 1918: institutions, courses of study and transfers // Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Band 3. Juristenausbildung in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg / Zoran Pokrovac (ur.).
Frankfurt/M : Vittorio Klostermann Verlag, 2007. Str. 81-152.

716. Čepulo, Dalibor.
Josip Pliverić, Georg Jellinek i 'Državni fragmenti' – protekla iskustva i suvremeni poticaj // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2007.. Str. 185-187.

717. Čepulo, Dalibor.
Autonomy, dependence and modern reforms in Croatia-Slavonia 1848-1918 // Separation of powers and parliamentarism. The past and the present. Law, doctrine, practice. / Waclaw Urusczak, Kazimierrz Baran, Anna Karabowicz (ur.).
Warsaw : Sejm Publishing Office, 2007. Str. 511-524.

718. Crnić-Grotić, Vesna.
The Work of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (June 2005 - June 2006 // European Yearbook of Minority Issues / Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayall, James ; Packer, John ; Weller, Marc (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2007. Str. 273-291.

719. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis.
The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act // Economic Integration - Prospects and Dilemmas / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.).
Ljubljana : Ekonomska fakulteta Ljubljana, 2007. Str. 272-288. prilozen text rada

720. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis.
Prekogranični aspekti prava glasa - otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu // Prekogranična i regionalna suradnja - zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 6. i 7. listopada 2006. / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 219-248. prilozen text rada

721. Cvitanović, Leo et al.
Pravni leksikon (kaznenopravni pojmovi) // Pravni leksikon / Pezo, Vladimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 224-228.

722. Derenčinović, Davor.
Suvremeni antiterorizam na raskrižju - kaznenopravna reakcija vs. rat protiv terorizma // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište / Davor Derenčinović (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007.. Str. 133-156.

723. Derenčinović, Davor.
Nekoliko komentara uz primjenu instituta zapovjedne odgovornosti u praksi međunarodnih kaznenih tribunalu za bivšu SFRJ i Ruandu // Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Zagrebu posvećen prof.dr.sc. / Petar Novoselec (ur.).
Zagreb, Skopje 2007. : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Skopju, 2007.. Str. 213-229.

724. Dika, Mihajlo; Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Radni sporovi // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007.. Str. 649-770.

725. Đurđević, Zlata.
Subjekti kaznenog postupka ; Nadležnost sudova // Kazneno procesno pravo: Primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 23-82.

726. Đurđević, Zlata; Kos, Damir.
Optužnica i kontrola njezine ispravnosti ; Glavna rasprava // Kazneno procesno pravo: Primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 149-252.

727. Ernst, Hano.
Primarna uspostava suglasnosti zemljišne knjige i katastra // Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju : zbornik radova u ćast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vladimir ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 177-226.

728. Garašić, Jasnica.
Otvaranje posebnog tzv. sekundarnoga stečajnog postupka u Hrvatskoj // Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 / V. Buljan et al. (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. Str. 3-37.

729. Garašić, Jasnica.
Ovlaštenja i dužnosti stranog stečajnog upravitelja prema hrvatskom pravu // Treća konferencija odbora pristupajućih zemalja INSOL Europe / Jovan Jovanović (ur.).
Beograd : Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, 2007. Str. 157-176.

730. Gliha, Igor.
Ograničenja u izvršavanju prava vlasništva zbog postojanja autorskog prava // Liber Amicorum Nikola Gavella Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano, Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 411-443.

731. Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Pure Economic Loss in Croatian Law // European Tort Law Eastern and Western Perspectives / Bussani, Mauro (ur.).
Bern : Staempfli Publishers Ltd, 2007. Str. 249-293.

732. Gliha, Igor; Matanovac Vučković, Romana.
Učinci pristupanja Europskoj uniji na pravni položaj autora i umjetnika izvođača // Hrvatska i Europa: Medicina, znanost i umjetnost / Pezelj, Tatjana, Genc, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatski odbor Europskog udruženja Medicine umjetnosti, 2007. Str. 173-223.

733. Gotovac, Viktor.
Sudjelovanje radnika u odlučivanju // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007.. Str. 597-648.

734. Grgurev, Ivana.
Ugovor o radu // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007. Str. 1-46.

735. Grgurev, Ivana; Rožman, Krešimir.
Kolektivni ugovori // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007. Str. 557-595.

736. Grozdanić, Velinka.
Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina // Posebni dio Kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 51-74.

737. Jelčić, Verica.
Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Željko Potočnjak (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet i Organizator, 2007. Str. 183-214.

738. Jelčić, Verica.
Radno vrijeme // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Željko Potočnjak (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet i Organizator, 2007. Str. 147-182.

739. Jelčić, Verica.
Posebna radnopravna zaštita malodobnika, žena i osoba smanjenih radnih sposobnosti // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Željko Potočnjak (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, 2007. Str. 101-146.

740. Josipović, Ivo.
3.3. Specifičnosti kaznenih postupaka za ratne zločine po stadijima kaznenog postupka 3.3.1. Predistražni postupak 3.3.2. Istraga // Ratni zločini Priručnik za praćenje suđenja / Josipović, Ivo (ur.).
Osijek : Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, 2007. Str. 71-75.

741. Josipović, Tatjana.
U potrazi za eurohipotekom // Liber amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 243-315.

742. Josipović, Tatjana.
Pravni temelji za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 1-24.

743. Josipović, Tatjana.
Modernizacija stvarnopravnih osiguranja tražbina // Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 58-60.

744. Josipović, Tatjana.
Zaštita vjerovnika po Zakonu o financijskom osiguranju // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 21-42.

745. Josipović, Tatjana.
Stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama - pravni i gospodarski učinci // Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2007. / Bienenfeld, Josip ; Brežanski, Jasna ; Crnić, Jadranko ; Culi, Ema ; Jelčić, Olga ; Josipović, Tatjana ; Jug, Jadranko ; Končić, Ana Marija ; Kontrec, Damir ; Morović Pavić, Ljerka ; Radišić, Nives (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. Str. 3-45.

746. Josipović, Tatjana.
Publizitätsgrundsatz und Vertrauengrundsatz als Gründe der Realisierung und des Schutzes von Sachenrechten // Fundamentale Grundsätze des Privatrechts im vereinigten Europa / Lazar, Jan ; Blaho, Peter (ur.).
Bratislava : Iura Edition, 2007. Str. 147-168.

747. Koprić, Ivan.
Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj // Reforma pravnog obrazovanja / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2007. Str. 40-62.

748. Koprić, Ivan.
Regionalism and Regional Development Policy in Croatia // Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe / Kovács Pálné, Ilona (ur.).
Pecs : University of Pécs, Department of Political Studies, 2007. Str. 87-110.

749. Koprić, Ivan.
Upravljanje procesom decentralizacije kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave // Lokalna samouprava i decentralizacija / Lauc, Zvonimir (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Osijeku i Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007. Str. 19-50.

750. Krapac, Davor.
Reforma mješovitog kaznenog postupka: potpuna zamjena procesnog modela ili preinaka prethodnog postupka u stranački oblikovano postupanje // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta "Justinijan prvi" u Skopju, posvećen prof. dr. sc. Franji Bačiću / Novoselec, Petar ; Matovski, Nikola (ur.).
Zagreb, Skopje : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta "Justinijan prvi" u Skopju, 2007. Str. 177-198.

751. Kregar, Josip.
Promjene maski, stolica i sjena // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Tomislav Raukar (ur.).
Zagreb : HAZU, 2007. Str. 67-71.

752. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Party and Campaign Finance in Croatia // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.).
London : Ashgate Publishing Ltd., 2007. Str. 53-70.

753. Kregar, Josip; Munivrana Maja.
Hrvatska: Učinkovitost i procesna prava u društvenom kontekstu // Safeguarding human rights in Europe: The rights of suspects and defendants in criminal proceedings in South East Europe / Ricarda Roos ; Stefanue (ur.).
Bukurešt : Konrad Adenauer Stiftung, 2007. Str. 125-132.

754. Krešić, Mirela.
Yugoslav private law between the two World Wars // Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen / Giaro, Tomasz (ur.).
Frankfurt/M : Vittorio Klostermann Verlag, 2007. Str. 151-168.

755. Krstulović, Antonija.
Corpus juris i Zelena knjiga za zaštitu financijskih interesa Europske unije // Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku / prof.dr.sc. Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2007.. Str. 141-143.

756. Kunštek, Eduard.
Sale and lease back i fiducijarni prijenos // Bankovni i financijski ugovori / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 364-374.

757. Kurtović, Anita.
Kaznena djela protiv Republike Hrvatske // Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 75-97.

758. Kurtović, Anita.
Pretpostavke kažnjavanja liječnika // Liječnička pogreška - medicinski i pravni aspekti / Janković, Stipan i Čizmić, Jozo (ur.).
Split : Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. Str. 93-127.

759. Lapaš, Davorin; Tot, Ivan.
Embargo in the United Nations System and Human Rights // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Faculty of Law, 2007. Str. 23-50.

760. Lauc, Zvonimir.
Ustavna revizija iz 1971. - kauzalni i teleološki aspekti // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Mirko Tripalo, Pravni fakulte Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 63-87.

761. Lelija Sočanac.
The Ragusan Republic and Western Europe: the Sea as a Medium of Language Contact // Language Contact and Minority Languages on the Littorals of Europe / Sture Ureland ; Anthony Lodge ; Stefan Pugh (ur.).
Berlin : Logos Verlag, 2007. Str. 225-247.

762. Lulić, Mira; Bačić Danijela.
Minority Rights in Finland - The Case of Aland // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2007.. Str. 177-192.

763. Lulić, Mira; Tucak, Ivana.
Cultural Rights // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2007. Str. 51-71.

764. Lulić, Mira; Vio, Igor.
Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic Sea // Law, Science and Ocean Management / Nordquist, Myron H. ; Long, Ronán ; Heidar, Tomas H. ; Moore, John N. (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. Str. 477-502.

765. Matanovac Vučković, Romana.
Proturječje između prava intelektualnog vlasništva i slobode kretanja roba, pružanja usluga i tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, razvoj načela unijskog iscrpljenja prava te prilagodba hrvatskog prava europskom // Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine i DZIV, 2007. Str. 21-49.

766. Matanovac Vučković, Romana.
Teritorijalni aspekt načela iscrpljenja prava koja proizlaze iz žiga u europskom i hrvatskom pravu // Liber amicorum Nikola Gavella ; Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 485-523.

767. Matanovac Vučković, Romana.
Žalba u postupcima za stjecanje prava industrijskog vlasništva i sudska nadležnost u odlučivanju o zakonitosti tih odluka: stanje nakon novela iz 2007. godine, dvojbe i perspektive // Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine ; Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2007. Str. 89-114.

768. Matanovac Vučković, Romana; Gliha, Igor.
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine // Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2007. Str. 115-146.

769. Mlikotin Tomić, Deša; Horak, Hana.
Legal and economics aspects of European cross-border mergers // 50 years of European Union = L’ union europeenne a 50 ans : research monograph / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.).
Rijeka : University of Rijeka, Faculty Economics, 2007. Str. 383-394.

770. Munivrana, Maja.
Prikaz Znanstvenog skupa "Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište" : Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 9.svibnja 2006.godine // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007. Str. 125-133.

771. Nikšić, Saša.
Temeljna obilježja instituta izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti // Libar amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagrb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 563-603.

772. Novoselec, Petar.
Odnos kaznenog i europskog prava ; Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela // Opći dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 15-17-505-526.

773. Omejec, Jasna.
Temeljna pitanja vezana uz popise birača // Popisi birača : Zakon o popisima birača s objašnjenjima, komentarom, poveznicama i stvarnim kazalom, Obrasci za primjenu Zakona o popisima birača, Drugi propisi za vođenje popisa birača.
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 3-23.

774. Padjen, Ivan.
Law and religion in post-modernity: dilemmas prompted by the Croatian Catholic University // Religion and European integration: religion as a factor of stability and development in South Eastern Europe / Molzer, Miroslav ; Devetak, Silvo ; Toplak, Ludvik ; Unger, Felix ; Eder, Maria (ur.).
Weimar : The European Academy of Sciences and Arts - Edition Weimar, 2007. Str. 377-398.

775. Pecotić Kaufman, Jaminka; Topić, Damir.
Croatia // Guide to European Company Laws / J. Maitland-Walker (ur.).
London : Sweet & Maxwell, 2007. Str. 131-174.

776. Pecotić Kaufman, Jasminka; Topić, Damir.
Croatia // Guide to European Company Laws / J. Maitland-Walker (ur.).
London : Sweet & Maxwell, 2007. Str. 131-174.

777. Petrak, Marko.
Predmet dokazivanja (thema probandi) u reivindikacijskim parnicama u klasičnom rimskom pravu i suvremenim europskim stvarnopravnim sustavima // Liber amicorum Nikola Gavella - Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 805-845.

778. Petrak, Marko.
Rimska pravna tradicija i hrvatska pravna kultura // Rimsko pravo i Europa. Povijest jedne pravne kulture / Roksandić, Drago (ur.).
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2007. Str. 169-182.

779. Petrak, Marko.
Private or Public Justice? Modern Dispute on the Origin of Civil Procedure in Roman Law // Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies / Van Rhee, Remco ; Uzelac, Alan (ur.).
Antwerpen/Oxford : Intersentia, 2007. Str. 87-104.

780. PETRIĆ, SILVIJA.
OPĆI UVJETI UGOVORA PREMA NOVOM ZOO // Bankovni financijski ugovori / SLAKOPER, ZVONIMIR (ur.).
RIJEKA : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 17-63.

781. PETRIĆ, SILVIJA.
UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU // BANKARSKI I FINANCIJI UGOVORI / SLAKOPER ZVONIMIR (ur.).
RIJEKA : PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 2007. Str. 539-566.

782. Petrović, Siniša.
Športsko dioničko društvo // Novi Zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2007. Str. 59-114.

783. Pokrovac, Zoran.
Sozialistische Reformen am Fall 'Jugoslawiens' und sozialistische Konstruktion der Wirklichkeit // Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich / Boyer, C. (ur.).
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2007. Str. 123-137.

784. Potočnik, Dunja.
Socio-Economic Basis for Religious Socialization and Youth Issues in Croatia // The Future of Religion: Toward a Reconciled Society / Ott, Michael R. (ur.).
Boston, MA : Brill, 2007. Str. 365-383.

785. Potočnjak, Željko.
Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 47-99.

786. Potočnjak, Željko.
Prestanak ugovora o radu // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 375-494.

787. Potočnjak, Željko.
Radni odnosi državnih službenika // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 803-876.

788. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana.
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom: mobing, dostojanstvo, diskriminacija, izloženost štetnm utjecajima, ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr. / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 41-86.

789. Pusić, Eugen.
Energetska ekonomija sistema i interakcije širih razmjera // Hrvatska i Europa. Korijeni integracija / Dimitrije Sergejev (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2007.. Str. 87-115.

790. Pusić, Eugen.
Može li država u isti mah povećati slobodu i osigurati pravednost? // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Raukar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 11-31.

791. Pusić, Eugen.
Reforma hrvatske uprave // Zbornik "Reforma hrvatske državne uprave" / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2007. Str. 23-30.

792. Radionov Radenković, Nikoleta.
Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: pozadina izmjena // Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 659-683. prilozen text rada

793. Rodin, Siniša.
Regulatorna autonomija država članica i ustavna osnova za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji // Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji : ograničenje suverenosti i afirmacija državnosti / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 23-49.

794. Sajko, Krešimir; Perin, Iva.
Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u predmetu roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece od 19. listopada 1996. - opća rješenja i neke napomene // Državljanstvo i međunarodno privatno pravo ; Haške konvencije (zbornik radova) / Knežević, Gašo ; Pavić, Vladimir (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. Str. 172-188.

795. Škember, Ante.
Reforma mirovinskog sustava de lege ferenda // Upravno pravo -aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse / Šumelj, Ante (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2007. Str. 182-194.

796. Smerdel, Branko.
Ekspertski tekst Nacrta Ustava Crne Gore // Ustavno zaokruživanje države: u susret novom Ustavu Crne Gore / Edin Šarčević (ur.).
Beograd : Heinrich Boll Stiftung, Regionalni ured za jugoistočnu Europu, 2007. Str. 111-123.

797. Tucak, Ivana.
Theory of Sovereignty Under the Federal Constitution // American Jurisprudence of the 20th Century / Vukadinović, Gordana ; Kartag-Odri, Agneš (ur.).
Novi Sad : Novi Sad Association For Theory, Ethics and Philosophy of Law, 2007. Str. 248-264.

798. Uzelac, Alan.
Public and Private Justice: The Challenges of Rational Assessment of Performance in the Contemporary Justice Systems // Public and Private Justice - Dispute Resolution in Modern Societies / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Antwerpen - Oxford : Intersentia, 2007. Str. 7-27. prilozen text rada

799. Uzelac, Alan.
Dokazivanje i teret dokazivanja u pravu staroga Rima // Thesaurus Archigymnasii. Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.-2007. / Koprek, Ivan (ur.).
Zagreb : Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007.. Str. 265-277. prilozen text rada

800. Uzelac, Alan.
(In)Surpassable Barriers to Lustration: Quis custodiet ipsos custodes? // Lustration and Consolidation of Democracy and the Rule of Law / Dvořáková, Vladimíra ; Milardović, Anđelko (ur.).
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2007. Str. 47-64. prilozen text rada

801. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Business Efficiency - Ranking the Republic of Croatia as a Destination in a Regional, European and Global Environment // Interdisciplinary Management Research IV / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Poreč : Faculty of Economics in Osijek, Fachhochschule Pforzheim, 2007.. Str. 13-33. prilozen text rada

802. Vukas, Budislav.
A Quarter of a Century after UNCLOS III: A Personal Recollection // Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l’ homme et du rè ; glement des conflits par le droit international. Liber Amicorum Lucius Caflisch / Kohen, Marcelo G. (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. Str. 799-807.

803. Vukas, Budislav.
Sea Boundary Delimitation and Internal Waters // Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes. Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah / Ndiaye, Tafsir M. ; Wolfrum, Rüdiger (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. Str. 553-565.

804. Vukorepa, Ivana.
Zapošljavanje stranaca // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 893-922.

805. Zima, Predrag.
(In)Visible Hand(s) // Interdisziplinaere Managementforschung III = Interdisciplinary management research III / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek, Pforzheim : Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ; Hochschule Pforzheim University of Applied Sciences, 2007.. Str. 449-469.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Kurtović Mišić, Anita; Krstulović Dragičević, Antonija.
Kazneno pravo (Temeljni pojmovi i instituti) / Radić, Željko (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, 2014.

2. Lauc, Zvonimir; Petrašević, Tunjica; Malagurski, Branislav.
Osnove prava EU, prethodni postupak u pravu EU, pravni aspekti regionalne i međunarodne suradnje u EU / Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, 2014.

3. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.) .
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013..

4. Bakota, Boris; Romić, Danijela.
Organizacija i metode rada u upravi / Davidović Cvetko, Erna (ur.).
Vukovar : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013..

5. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor.
Kazneno pravo: opći dio .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.

6. Novoselec, Petar; Bojanić, Igor.
Opći dio kaznenog prava Četvrto, izmijenjeno izdanje .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

7. Pavišić, Berislav; Bubalović, Tadija.
Međunarodno kazneno pravo / Kunštek, Eduard (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.

8. Petrović, Siniša; Ceronja, Petar.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013.

9. Vasiljević, Snježana.
Vaša Europa, vaša prava: Što znači biti državljaninom EU-a? .
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2013.

10. Veić, Petar; Gluščić, Stjepan.
Prekršajno pravo, Opći dio, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje .
Zagreb : Narodne Novine d.o.o., 2013.

11. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Lapaš, Davorin; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 2. dio / Vuk, Blaženka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2012.

12. Carić, Ante.
Kaznenopravna odgovornost mladeži .
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci, 2012..

13. Karolny, Eszter; Petrašević, Tunjica; Lauc, Zvonimir; Malagurski, Branko.
IDEM Course Book : International development management course based on the Cooperation of South Transdanubian and Croatian educational institutions / Sandor-Szalay, Elasabeth (ur.).
Pečuh : Centre for European Research and Education, University of Pécs, 2012.

14. Krapac, Davor.
Međunarodno kazneno procesno pravo, Oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2012.

15. Krapac, Davor.
Kazneno procesno pravo Knjiga prva: Institucije, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2012.

16. Mrčela, Marin.
Svjedoci u kaznenom postupku: ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2012..

17. Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard.
Kazneno postupovno pravo, knjiga druga .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2012.

18. Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard; Veić, Petar; Bubalović, Tadija.
Kazneno postupovno pravo, knjiga prva .
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2012.

19. Pavišić, Berislav; Modly, Duško; Veić, Petar.
Kriminalistika. Knjiga 2 .
Rijeka : Dušević & Kršovnik d.o.o., 2012..

20. Vasiljević, Snježana.
Neka se čuje i druga strana (Audiatur et altera pars): primjeri spolne i etničke diskriminacije .
Zagreb : Centar za ženske studije, 2012.

21. Bukovčan, Dragica.
Was ist geschehen? Deutsch im Polizeiberuf .
Zagreb : MUP RH, 2011.

22. Derenčinović, Davor; Novoselec, Petar; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2011.

23. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.

24. Ivanda, Stipe.
Policijsko upravno pravo (posebni dio Upravnog prava) .
Osijek : Sveučilište Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, 2011..

25. Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard; Veić, Petar, Bubalović, Tadija.
Kazneno postupovno pravo .
Rijeka : Dušević i Kršovnik d.o.o., 2011.

26. Tomašević, Goran.
Kazneno procesno pravo, Opći dio: Temeljni pojmovi, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje / Radić, Željko (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.

27. Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja.
Vrela radnog prava - Provedbeni propisi uz Zakon o radu .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Libertin naklada Rijeka, 2011.

28. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 1. dio .
Zagreb : Školska knjiga, 2010.

29. BACIC, ARSEN.
USTAVNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE / BOLANČA, DRAGAN (ur.).
SPLIT : PRAVNI FAKULTET U SPLITU, 2010.

30. Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard; Veić, Petar, Bubalović, Tadija.
Kazneno postupovno pravo .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010.

31. Petrović, Siniša; Ceronja, Petar.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010.

32. Pisker, Barbara.
Osnove sociologije - skripta .
Požega : Veleučilište u Požegi, 2010.. URL link to work

33. Šimović, Jure; Arbutina, Hrvoje; Mijatović, Nikola; Rogić Lugarić, Tereza; Cindori, Sonja.
Hrvatski fiskalni sustav / Vesna Grubić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010..

34. Tomašević, Goran.
Kazneno procesno pravo I - Uvod u kazneni postupak (skripta za studente Studija forenzičkih znanosti) .
Split : Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja Ivan Vučetić Pravni fakultet u Splitu, 2010.

35. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009..

36. Bubić, Suzana; Čizmić, Jozo.
Građansko procesno pravo – Praktikum .
Mostar : Centar za ljudska prava, 2009.

37. Čizmić, Jozo.
Komentar Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine .
Sarajevo : Privredna štampa, 2009.

38. Crnić, Ivica; Dika, Mihajlo; Marijan, Ranko; Mrčela, Marin; Potočnjak, Željko.
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa .
Zagreb : Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i Pravosudnom akademijom, 2009.

39. European Court of Justice.
Izbor presuda Europskog suda - Gradivo za nastavu prava EU / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009.

40. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell.
Uvod u kazneno pravo - Opći dio .
Zagreb : Organizator, 2009.

41. Javornik Čubrić, Marijana.
English for Tax Administration Study .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009.

42. Luttenberger, Axel; Kačer, Hrvoje; Slakoper, Zvonimir.
Osnove prava trgovačkih ugovora i vrijednosnih papira / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Mikrorad, 2009.

43. Novoselec, Petar.
Opći dio kaznenog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

44. Sajko, Krešimir.
Mađunarodno privatno pravo / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009..

45. Tomašević, Goran.
Kazneno procesno pravo, Opći dio: Temeljni pojmovi / Pajčić, Matko (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja, 2009. URL link to work

46. Tomašević, Goran.
Kazneno procesno pravo, Opći dio: Pregled predavanja (akademska godina 2009. - 2010.), II. izmjenjeno i dopunjeno e-izdanje .
Split : Pravni fakultet u Splitu, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja, 2009.. URL link to work

47. Tomašević, Goran.
Kazneno procesno pravo - Uvod u kazneni postupak (skripta za studente nepravnike Poslijediplomskog specijalističkog studija "Medicinsko pravo") .
Split : Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja Ivan Vučetić Pravni fakultet u Splitu, 2009.

48. Veić, Petar; Gluščić, Stjepan.
Prekršajno pravo - Opći dio .
Zagreb : Narodne novine, 2009.

49. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

50. Gavella, Nikola; Belaj, Vlado.
Nasljedno pravo / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008..

51. Ivanda, Stipe.
Javne ustanove .
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2008..

52. Jelčić, Božidar; Lončarić Horvat, Olivera; Šimović, Jure; Arbutina, Hrvoje; Mijatović, Nikola.
Financijsko pravo i financijska znanost / Grubić Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. prilozen text rada

53. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.

54. Lapaš, Davorin.
Pravo međunarodnih organizacija .
Zagreb : Narodne novine, 2008.

55. Milošević Pujo, Branka; Petrinović, Ranka.
Pomorsko pravo za jahte i brodice .
Split : Pomorski fakultet u Splitu, 2008.

56. Petrović, Siniša.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.

57. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac Aleksandra.
Obiteljsko pravo (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2007.

58. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljsko pravo / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

59. Bačić, Arsen.
Ustavno pravo i političke institucije / Dragan Bolanča (ur.).
Split : Pravni fakultet Split, 2007.

60. Bačić, Arsen; Bačić, Petar.
Europsko pravo - studijski izvori / Bolanča, Dragan (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2007.

61. Dika, Mihajlo.
Građansko ovršno pravo. Prvi dio: Opće ovršno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 2007.

62. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo, svezak I. i II. / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

63. Ivanda, Stipe.
Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora : posebni dio .
Osijek : Pravni fakultet, 2007..

64. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet, 2007.

65. Mecanović, Ivan; Zima, Predrag.
Uvod u pravo informacija .
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, 2007..

66. Novoselec, Petar; Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2007.

67. Seršić, Maja.
Međunarodnopravna odgovornost države .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

68. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo / Gliha, Igor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

69. Triva, Siniša; Uzelac, Alan.
Hrvatsko arbitražno pravo: komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2007. prilozen text rada

70. Turkovic, Ksenija; Šimonović, Dubravka.
Medicinska etika / Zurak, Niko (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet ; Merkur A.B.D., 2007.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Perišin, Tamara.
EU Regulatory Policy and World Trade: Should All EU Institutions Care What the World Thinks?. // European constitutional law review. 11 (2015) , 1; 99-120 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Lalić Novak, Goranka.
Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 2; 237-255 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Perišin, Tamara.
Is the EU seal products regulation a sealed deal? EU and WTO challenges. // International and Comparative Law Quarterly. 62 (2013) , 2; 373-405 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Musa, Anamarija; Koprić, Ivan.
What kind of agencification in Croatia: trends and future directions. // Transylvanian review of administrative sciences. 6 (2011) , S.I.; 33-53 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

5. Sočanac, Lelija.
Indeterminacy vs. Precision in the Language of International Arbitration. // Lapland Law Review:Special Issue on Law and Language in Partnership and Conflict. 1 (2011) , 1; 190-205 (članak, znanstveni).

6. Hlača, Nenad.
Društveni i pravni aspekti napuštanja novorođenčeta. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4/5; 799-821 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

7. Cifrić, Ivan; Nikodem, Krunoslav.
Relacijski identiteti : Socijalni identitet i relacijske dimenzije. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 331-358 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pošćić, Ana.
Private Enforcement of Competition Law in Croatia – The New Act on Actions for Damages for infringement of Competition Law. // Economic and Social Development, 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Book of Proceedings, Rome 1-2 March 2018. 27 (2018) ; 1-7 (članak, znanstveni).

2. Zubović, Antonija; Kundih, Katarina.
Specifičnosti uređenja glasovanja putem punomoćnika na glavnoj skupštini u hrvatskom, francuskom i slovenskom pravu. // Podjetje in delo. 274 (2018) , 1; 157-188 (članak, znanstveni).

3. Bajčić, Martina; Martinović, Adrijana.
EU Citizenship, Free Movement and the Use of Minority Languages in Court Proceedings. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 1; 107-129 (članak, znanstveni).

4. Horvat Vuković, Ana.
Rule of law and economic exigency in “post- democratic executive federalism” : some constitutional issues of the Euro crisis. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 2; 693-727 (članak, znanstveni).

5. Marčetić, Gordana; Lopižić, Iva.
Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 17 (2017) , 3; 407-435 (članak, znanstveni).

6. Pastović, Dunja.
Obustava porotnog suđenja u izvanrednom stanju u Istri i Dalmaciji od 1873. do 1918. godine. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3-4; 599-626 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

7. Smerdel, Branko.
Akutna kriza vlasti izraz je kronične krize hrvatskog konstitucionalizma. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 6; 1-13 (članak, znanstveni).

8. Zubović, Antonija.
CALCULATING PROXY VOTES IN THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW. // SGEM 2017 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. 2 (2017) , 1; 367-374 (članak, znanstveni). URL link to work

9. Bodiroga - Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana.
The Application of State Aid Rules in the Republic Of Croatia before and after the Accession to the European Union. // International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2016, conference proceeding. 2 (2016) , 2; 487-493 (članak, znanstveni). URL link to work

10. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija.
IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW?. // SGEM 2016 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. 2 (2016) , 2; 669-676 (članak, znanstveni). URL link to work

11. Gardašević, Đorđe.
American Lessons Learned – European Future Rethought. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 66 (2016) , 1; 61-86 (članak, znanstveni). URL link to work

12. Horvat Vuković, Ana.
Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013.-2015.: analiza i prijedlozi. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 2; 805-835 (članak, znanstveni).

13. Kostadinov, Biljana.
Predsjednik Republike - Mimikrija Ustava Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske. // Revus. 28 (2016) ; 63-77 (članak, znanstveni). URL link to work

14. Liszt, Marijana; Butorac Malnar, Vlatka.
SGEI in Croatia: The Legal Framework for Economic Necessity. // European State Aid Law Quarterly. 15 (2016) , 4; 622-636 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

15. Padjen, Ivan.
Pouke pravnog monizma: Povodom Marijan Pavčnik, treorija prava: prispevek razumevanju prava, 5.pregledano i dopunjeno izdanje s novim poglavljem Aleša Novaka, IUS Software, GV Založba, Ljubljana, 2015, 663 str.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 66 (2016) , 5; 395-617 (članak, znanstveni). prilozen text rada

16. Pastović, Dunja.
“Defect of sex”: exclusion of women from jury service in Istria 1873-1918. // Journal on European History of Law. 7 (2016) , 1; 155-171 (članak, znanstveni). URL link to work

17. Pastović, Dunja.
„Dvostruki grijeh": prikaz kažnjavanja čedomorstva na hrvatskom području do kodifikacije kaznenog materijalnog prava 1852. godine. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 1; 121-152 (izvorni, znanstveni). URL link to work

18. Pastović, Dunja; Željko, Darija.
Zakonodavni okvir uređenja prostitucije na hrvatsko-slavonskom području 1852.-1929.. // Pravni vjesnik. 32 (2016) , 1; 29-53 (izvorni, znanstveni). URL link to work

19. Sever, Tina; Đulabić, Vedran; Kovač, Polona.
Regional Analysis of Construction Permitting Procedures in Slovenia and Croatia. // Journal for Environmental & Planning Law. 13 (2016) , 3-4; 375-393 (članak, znanstveni). URL link to work

20. Smerdel, Branko.
Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog ustava" - Ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske. // Krčki zbornik. 74 (2016) ; 99-132 (članak, znanstveni).

21. Vedriš, Mladen; Drvenkar, Nataša.
Porezna politika Republike Hrvatske kao komparativno-kompetitivni faktor u odnosu na CEE zemlje članice EU. // Ekonomija. 22 (2016) , 1; 131-156 (članak, znanstveni). URL link to work

22. Bukovčan, Dragica.
Wer sitzt hinter schwedischen Gardinen und wer spielt Klavier? Fachphraseologie und ihre kulturelle Relevanz. // Jezikoslovlje. 16.1 (2015) ; 1-20 (članak, znanstveni).

23. Crnković, Mateja.
Pretpostavke za pokretanje objektivnog upravnog spora. // Hrvatska pravna revija. 15 (2015) , 9; 40-45 (pregledni rad, znanstveni).

24. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 36 (2015) , 1; 71-108 (članak, znanstveni). prilozen text rada

25. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Tackling Empty Voting in the EU : The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive. // Croatian yearbook of European law & policy. 11 (2015) ; 133-160 (članak, znanstveni). URL link to work

26. Gardašević, Đorđe.
Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia. // Iustinianus Primus Law Review. 7 (2015) , 12; 1-50 (članak, znanstveni).

27. Horvat Vuković, Ana.
"U ime Ustava" – materijalne granice promjene Ustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 481-504 (članak, znanstveni).

28. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić Tijana.
County Elections in Croatia: On the Path to Genuine Regional Politics. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 2; 475-516 (članak, znanstveni). URL link to work

29. Kostadinov, Biljana.
Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama – SR Njemačka i Velika Britanija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 6; 915-930 (članak, znanstveni).

30. Munivrana Vajda, Maja.
Ethnic Cleansing as Genocide - Assessing the Croatian Genocide Case before the ICJ. // International Criminal Law Review. 15 (2015) , 1; 147-169 (članak, znanstveni).

31. Musa, Anamarija.
Prilagodba procesa izrade propisa europskim integracijama: novine i izazovi. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 6 (2015) , 1; 3-40 (članak, znanstveni).

32. Musa, Anamarija; Petak, Zdravko.
Coordination for Policy in Transition Countries: Case of Croatia. // International Public Administration Review. 13 (2015) , 3-4; 117-159 (članak, znanstveni). URL link to work

33. Pastović, Dunja.
Normativni okvir porotnog suđenja u Istri u razdoblju od 1873. do 1918.. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 2; 77-108 (članak, znanstveni). URL link to work

34. Pastović, Dunja.
Sloboda tiska i porotna sudbenost u Istri 1848./1849.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 36 (2015) , 2; 725-758 (izvorni, znanstveni). URL link to work

35. Pastović, Dunja.
Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918.. // Zagrebačka pravna revija. 4 (2015) , 1; 11-39 (izvorni, znanstveni). URL link to work

36. Pošćić, Ana.
The Court's Jurisprudence on the Free Movement of Goods – the Market Access Approach. // 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2015, conference proceedings. 2 (2015) , 1; 707-714 (članak, znanstveni). URL link to work

37. Pošćić, Ana; Vaci, Petra.
Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji. // Hrvatska pravna revija. 5 (2015) ; 1-14 (pregledni rad, znanstveni).

38. Pošćić, Ana; Vaci, Petra.
Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji – primjena pravila u Republici Hrvatskoj. // Hrvatska pravna revija. 11 (2015) ; 7-16 (pregledni rad, znanstveni).

39. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 203-221 (članak, znanstveni). URL link to work

40. Škarica, Mihovil.
Javna uprava i politički sustav u Albaniji: upravne reforme u nestabilnom političkom okruženju. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 1; 209-242 (članak, znanstveni).

41. Škorić, Marissabell; Rittossa, Dalida.
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 2; 483-521 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

42. Smerdel, Branko.
Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 2; 181-212 (članak, znanstveni).

43. Učur Marinko Đ.; Smokvina, Vanja.
Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu.. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 62 (2015) , 4; 104-112 (pregledni rad, znanstveni).

44. Vukušić, Ivan; Mišić Radanović, Nina.
Pokušaj sudioništva u kaznenom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 1; 95-123 (članak, znanstveni).

45. Zubović, Antonija.
Position of the holders of non-voting shares in corporate takeovers – a comparison of Croatian and EU Law. // SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. 1 (2015) , 2; 639-646 (članak, znanstveni). URL link to work

46. ARSEN BAČIĆ.
vo Petrinović – u potrazi za kanonima klasičnih i modernih političkih doktrina. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 3; 543-555 (članak, znanstveni).

47. ARSEN BAČIĆ & PETAR BAČIĆ.
Normativne mogućnosti sudbenog dijaloga kao karakteristike transnacionalnog konstitucionalizma. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u SPLITU. 51 (2014) , 2; 315-338 (članak, znanstveni).

48. Belanić, Loris.
Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite. // Evropska revija za pravo osiguranja. 13 (2014) , 2; 26-34 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

49. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja.
Promjene zastave broda i radnopravni status pomoraca kroz djelatnost MOR-a i odluke suda EU-a. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 61 (2014) , 3-4; 52-57 (članak, znanstveni).

50. Burić, Zoran; Hržina, Danka.
Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 355-400 (pregledni rad, znanstveni).

51. Čizmić, Jozo.
Proglašenje nestale osobe umrlom u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, s osvrtom na hrvatsko pravo de lege lata i de lege ferenda. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 35 (2014) , 1; 389-411 (članak, znanstveni).

52. Crnković, Mateja.
Upravni ugovori u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 4; 1035-1056 (pregledni rad, znanstveni).

53. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 35 (2014) , 1; 61-94 (članak, znanstveni). prilozen text rada

54. Đanić, Ana; Ofak, Lana.
Djelotvornost žalbe u upravnom sporu kao jedno od temeljnih instituta zaštite ljudskih prava. // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 30 (2014) , 2; 167-183 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

55. Đulabić, Vedran.
New Wine in Old Wineskins: General Administrative Procedure and Public Administration Reform in Croatia. // Mednarodna revija za javno upravo // International Public Administration Review. 12 (2014) , 2-3; 183-197 (članak, znanstveni). prilozen text rada

56. Đulabić, Vedran.
Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske. // Političke analize. 5 (2014) , 17; 17-22 (članak, znanstveni).

57. Đurman, Petra; Musa, Anamarija.
Problem koordinacije u javnoj upravi: natrag prema hijerarhiji?. // Anali hrvatskog politološkog društva. 10 (2014) ; 111-138 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

58. Emmert, Frank; Petrović, Siniša.
The Past, Present, and Future of EU Enlargement. // Fordham International Law Journal. 37 (2014) , 5; 1349-1419 (članak, znanstveni).

59. Fabijanić Gagro, Sandra.
The Responsibility to Protect (R2P) Doctrine. // International Journal of Social Sciences. III (2014) , 1; 61-77 (članak, znanstveni).

60. Fabijanić Gagro, Sandra.
Defining and recognizing prisoners of war in contemporary armed conflicts. // International Journal of Social Sciences (special issue - Law). III (2014) , 5; 60-78 (članak, znanstveni). URL link to work

61. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Rittossa, Dalida.
Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5/6; 833-857 (članak, znanstveni).

62. Helga, Špadina.
Socijalna prava migranata u Republici Hrvatskoj: Pravo na pristup zdravstvenim uslugama. // Pravni vjesnik. 2 (2014) , 14; 251-269 (članak, znanstveni).

63. Konforta, Marijana; Munivrana Vajda, Maja.
The Principle of Complementarity in the Jurisprudence of the ICC. // Zagrebačka pravna revija. 3 (2014) , 1; 9-27 (članak, znanstveni).

64. Koprić, Ivan.
Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 5 (2014) ; 8-38 (članak, znanstveni).

65. Koprić, Ivan.
Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 14 (2014) ; 133-148 (članak, znanstveni).

66. Kordić, Ljubica; Papa, Dubravka.
Suradnja među katedrama u svrhu podizanja kvalitete nastave stranih jezika struke – komparativni pristup. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 1; 73-88 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

67. Kosnica, Ivan.
Hrvatsko-slavonska pripadnost u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 2; 465-492 (izvorni, znanstveni). URL link to work

68. Kosnica, Ivan.
Utvrđivanje državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1849.-1880.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 3; 697-713 (članak, znanstveni). URL link to work

69. Lacmanović, Sabina.
The Relevance and Effects of the Executive-to-Worker Pay Ratio' Disclosure. // Ekonomska istraživanja. Special Issue (2014) ; 165-184 (članak, znanstveni).

70. Lapaš, Davorin; Mrljić, Robert.
International Non-Governmental Organizations (INGOs) as Participants in International Law-Making Process: the Examples of Environmental and Space Law. // Czech Yearbook of International Law. 5 (2014) ; 247-270 (članak, znanstveni).

71. Lulić, Mira; Mazur Kumrić, Nives.
Religious Minorities in the Media Space of the Republic of Croatia. // US-China Law Review. 11 (2014) ; 94-111 (članak, znanstveni).

72. Martinović, Igor.
Pledoaje za brisanje zakonske odredbe o sastojcima krivnje. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 1; 3-22 (članak, znanstveni). URL link to work

73. Maurović, Ljiljana; Hasić, Tea.
Reducing agency costs by selecting an appropriate system of corporate governance. // Ekonomska istraživanja. (2014) , S.I.; 225-242 (članak, znanstveni). URL link to work

74. Musa, Anamarija.
Reforming the EU agency governance: more control, greater accountability. // Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration CCPA. 14 (2014) , 2; 317-353 (članak, znanstveni).

75. Nigoević, Magdalena; Carić, Sonja.
L’etichettamento degli immigrati nella stampa italiana. // Italica Belgradensia. 1 (2014) ; 115-125 (članak, znanstveni).

76. Padjen, Ivan.
Politika kao kultura: doprinos politologije demokratskom sazrijevanju. // Anali hrvatskog politološkog društva. 11 (2014) , 1; 95-110 (izlaganje sa znanstvenog skupa, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

77. Padjen, Ivan.
Pravo kao metoda: uz Duško Vrban, Metodologija prava i pravna tehnika (Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013). // Pravni vjesnik. 14 (2014) , 1; 137-141 (ocjena, prikaz, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

78. Pastović, Dunja; Hameršak, Filip.
Experiences and Challenges of Editing and Publishing of Primary Legal- Historical Sources in Croatia. // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 7 (2014) , 3; 485-505 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

79. Perišin, Tamara.
Transatlantic Trade Disputes on Health, Environmental and Animal Welfare Standards: Background to Regulatory Divergence and Possible Solutions. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) ; 249-268 (članak, znanstveni).

80. Perišin, Tamara.
Pending EU Disputes in The WTO: Challenges to EU Energy Law And Policy, Croatian Yearbook of European Law and Policy. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) , 1; 372-381 (članak, znanstveni).

81. Pleić, Marija.
Izvršenje sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti s aspekta zaštite prava zatvorenika s duševnim smetnjama. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 467-508 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

82. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT. // Iustinianus Primus Law Review. VI (2014) , 10; 1-26 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

83. Pošćić, Ana; Majkić, Ivana.
Razvoj sudske prakse nakon predmeta "Keck" u području slobode kretanja robe. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 3-4; 101-132 (članak, znanstveni).

84. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Čatipović, Iva.
The Right to Paid Annual Leave: the Implications of Accession. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) ; 159-187 (članak, znanstveni). URL link to work

85. Radić, Ivana; Radina, Ana.
Zaštita od nasilja u obitelji: obiteljskopravni, prekršajnopravni i kaznenopravni aspekt. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 113 (2014) , 3; 727-754 (pregledni rad, znanstveni).

86. Rajko, Alen.
Novi Zakon o pravu na pristup informacijama - geneza i otvorena pitanja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 2; 415-427 (pregledni rad, znanstveni).

87. Rittossa, Dalida; Martinović, Igor.
Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 509-548 (članak, znanstveni).

88. Rudolf, ml., Davorin.
Zajednička sigurnosna i obrambena politika europske unije prema Lisabonskom ugovoru. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (113) (2014) , 3; 557-574 (članak, znanstveni).

89. Skerlev, Branko; Miladin, Petar.
Leveraged buyout - otkup poduzeća financijskom polugom - OFP poslovi. // Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu. 53 (2014) , 4; 769-790 (članak, znanstveni).

90. Smerdel, Branko.
Hrvatski konstitucionalizam danas. U svijetlu Projedloga ustavnih promjena. // Informator - instruktivno-informativni list za pravna i društvena pitanja. 63 (2014) , 6249; 6249-1-6249-45 (članak, znanstveni).

91. Smokvina, Vanja.
Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport. // Pravo u gospodarstvu. 53 (2014) , 6; 1225-1250 (znanstveni rad, znanstveni).

92. Smokvina, Vanja; Rubeša, Tea.
Gospodarska sloboda kretanja profesionalnih sportaša kao radnika u Europskoj uniji s naglaskom na pravne izvore i odluku Bernard. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 3; 393-423 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

93. Staničić, Frane; Đanić, Ana.
Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 4; 961-986 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

94. Tomašević, Goran; Krstulović Dragičević, Antonija; Pleić, Marija.
Pravni položaj okrivljenika u kaznenom postupku dalmatinskih statuta. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 1; 77-108 (pregledni rad, znanstveni).

95. Turudić, Marko.
Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a. // Zagrebačka pravna revija. 3 (2014) , 1; 81-104 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

96. Turudić, Marko.
Inspekcijski nadzor u elektroničkim komunikacijama. // Hrvatska pravna revija. 2014 (2014) , 10; 55-60 (članak, znanstveni).

97. Veić, Petar; Nađ, Ivan.
Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici. // Kriminalističke teme, Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 1-2 (2014) ; 59-70 (članak, znanstveni).

98. Vukušić, Ivan.
Pokušaj prekršaja prema Zakonu o radu i posredno počiniteljstvo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) ; 929-954 (članak, znanstveni).

99. Alinčić, Mira.
Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske / Croatian Academy of sciences yearbook. IV (2013) , 1; 25-37 (izlaganje na znanstvenom skupu, znanstveni).

100. Aras, Slađana.
Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (I. dio). // Pravo u gospodarstvu. 53 (2013) , 4; 913-932 (članak, znanstveni).

101. Aras, Slađana.
Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (II. dio). // Pravo u gospodarstvu. 53 (2013) , 5; 935-952 (članak, znanstveni).

102. Barbić, Jakša.
Društveni ugovor kao pravni posao na kome se temelji društvo. // Pravo u gospodarstvu. 57 (2013) , 1; 67-123 (članak, znanstveni).

103. Barbić, Jakša.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva - neka odabrana pitanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 3-4; 493-522 (članak, znanstveni).

104. Barbić, Jakša.
Vođenje poslova u društvima koja nemaju organe. // Pravo u gospodarstvu. 51 (2013) ; 7-44 (članak, znanstveni).

105. Belanić, Loris; Dobrović, Ivan.
NAKNADA ŠTETE RADNICIMA OBOLJELIH OD BOLESTI UZROKOVANIH AZBESTOM. // Zbornik radova XI. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. 11 (2013) ; 217-231 (članak, znanstveni).

106. Bukovčan, Dragica.
Verbot vs. Gebot. Dichotomien und Gegensatzpaare in der Rechtssprache. // Linguistica. LIII/2 (2013) ; 115-126 (članak, znanstveni).

107. Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 800-842 (članak, znanstveni).

108. Čulinović Herc, Edita; Grković, Nikolina.
Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 3-4; 593-615 (članak, znanstveni). prilozen text rada

109. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija.
(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga - novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 1; 37-81 (članak, znanstveni). prilozen text rada

110. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 2; 371-392 (članak, znanstveni). prilozen text rada

111. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija.
Open Issues of the Squeeze out Right in Croatian and EU Court Practices. // Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht. 4 (2013) ; 159-180 (članak, znanstveni). prilozen text rada

112. Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta.
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2/2013; 751-777 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

113. Đurđević, Zlata.
OSVRT NA REZULTATE RADA RADNE SKUPINE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 3-99 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

114. Đurđević, Zlata.
Rekonstrukcija, Judicijalizacija, Konstitucionalizacija, Europeizacija Hrvatskog Kaznenog Postupka V. Novelom Zkp/08: Prvi Dio?. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 315-362 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

115. Fabijanić Gagro, Sandra; Jurašić, Bojan.
Zaštita civila u modernim oružanim sukobima – međunarodnopravna rješenja u svjetlu razvoja novih tendencija zaštite. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 3; 615-641 (pregledni rad, znanstveni).

116. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante.
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 1; 471-494 (članak, znanstveni).

117. Grozdanić, Velinka; Tripalo, Dražen.
Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 795-820 (članak, znanstveni).

118. Hasić, Tea.
Dužnost dioničara na lojalno postupanje prema društvu i ostalim dioničarima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 2; 785-815 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

119. Hrabar, Dubravka.
Nova procesna prava djeteta - europski pogled. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 4 (2013) ; 65-76 (članak, znanstveni).

120. Ivičević Karas, Elizabeta.
DOKAZNA SNAGA REZULTATA ISTRAGE PREMA PRIJEDLOGU NOVELE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 691-714 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

121. Ivičević Karas, Elizabeta; Puljić, Dorotea.
PRESUDA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA U HRVATSKOM KAZNENOM PROCESNOM PRAVU I PRAKSI ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 823-849 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

122. Jelčić, Verica.
Kako do održivog i pravednog mirovinskog sustava?. // Radno pravo. 10 (2013) , 3; 53-74 (pregledni rad, znanstveni).

123. Jurić, Dionis.
POLITIKA PRIMITAKA U KREDITNIM INSTITUCIJAMA U EUROPSKOM I HRVATSKOM PRAVU. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 1; 359-391 (pregledni rad, znanstveni).

124. Keller, Luka.
Feminizacija i stakleni strop u sudačkoj i odvjetničkoj profesiji u Hrvatskoj. // Zagrebačka pravna revija. 2 (2013) , 1; 41-60 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

125. Koprić, Ivan.
Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 5-39 (članak, znanstveni).

126. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Musa, Anamarija.
Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 5 (2012/2013) , 2; 17-44 (članak, znanstveni). URL link to work

127. Korać Graovac, Aleksandra.
Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 4 (2013) , 1; 39-51 (izlaganje na znanstvenom skupu, znanstveni).

128. Kordić, Ljubica.
Kurzwortbildungen als Merkmal der deutschen Rechtssprache. // Linguistica. 53 (2013) , 2; 185-197 (-, znanstveni). URL link to workURL link to work

129. Kordić, Ljubica; Cigan, Vesna.
Teaching and Learning Foreign Languages for Legal Purposes in Croatia. // Studies in logic, grammar and rhetoric. 47 (2013) , 34; 59-74 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

130. Kordić, Ljubica; Mujić, Nihada.
Minority language policy in primary schools of Croatia – a comparative case study. // International journal of education for diversities (IJE4D Jourmal). 2 (2013) ; 21-45 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

131. Kosnica, Ivan.
Naturalizacija u Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 2; 701-728 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

132. Kosnica, Ivan.
Gubitak državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji od Bachovog apsolutizma do raspada Monarhije. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 3-4; 61-79 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

133. Kosnica, Ivan.
Državljanstvo i Opći građanski zakonik u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1853. do 1879.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5/6; 1143-1164 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

134. Krapac, Davor.
Napomene o prirodi i ulozi načela pravičnog postupka pred međunarodnim kazenim sudovima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 3-4; 523-535 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

135. Krapac, Davor.
Trajanje kaznenog postupka i pravo na kazneno suđenje u razumnom roku. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 1; 5-70 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

136. Krešić, Mirela.
Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 2; 353-382 (pregledni rad, znanstveni).

137. Krešić, Mirela.
Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 1095-1117 (članak, znanstveni).

138. Laleta, Sandra.
Jedinstveni ugovor o radu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 1; 139-171 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

139. Lalić Novak, Goranka.
Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 4; 1031-1060 (članak, znanstveni).

140. Lalić Novak, Goranka.
Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila: zaštitna mjera ili kazna?. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 3-4; 139-155 (pregledni rad, znanstveni).

141. Lapaš, Davorin.
Some Remarks on the Role of Meta-Juridical Sanctions in the Protection of International Legal Norms - Can Morality Protect Law?. // Ukrainian Journal of International Law. 1 (2013) ; 42-53 (članak, znanstveni).

142. Maganić Aleksandra.
Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagr. 63 (2013) , 2; 383-431 (pregledni rad, znanstveni).

143. Maganić, Aleksandra.
The Role of Courts in Arbitral Proceedings. // Croatian arbitration yearbook. 20 (2013) ; 197-226 (pregledni rad, znanstveni).

144. Majstorović, Irena.
Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko obiteljsko pravo. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013) , 1; 77-91 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

145. Marčetić, Gordana.
Etički kodeksi i etika javnih službenika. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 499-539 (članak, znanstveni).

146. Marčetić Gordana; Lalić Novak, Goranka; Džinić Jasmina.
Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 1; 123-160 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

147. Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija.
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 3; 725-756 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

148. Matanovac Vučković, Romana; Ernst, Hano.
Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost?. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) ; 173-208 (članak, znanstveni).

149. Milotić, Ivan.
An outline of the arbitral procedure in roman law. // Forum Historiae Iuris. Artikel vom 31.01.2013 (2013) ; (članak, znanstveni). URL link to work

150. Mudrić, Mišo.
Standard form salvage contracts: the scope of the duty to exercise best endeavours. // The Journal of International Maritime Law. 19 (2013) , 3; 220-236 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

151. Munivrana Vajda, Maja.
Novi Kazneni zakon u svjetlu pristupanja Europskoj uniji: inkriminiranje govora mržnje i nekih drugih oblika rasizma i ksenofobije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013) , 1; 131-144 (članak, znanstveni).

152. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Novije promjene u uređenju zastare u Republici Hrvatskoj - na tragu političke instrumentalizacije ili težnje ka ostvarenju pravednosti?. // Žurnal za kriminalistiku i pravo. XVIII (2013) , 2; 43-60 (članak, znanstveni).

153. Musa, Anamarija.
Agencies in Croatia: Something Old or Something New?. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 2; 353-398 (članak, znanstveni).

154. Nigoević, Magdalena; Galić, Josip.
Titolazione giornalistica italiana e croata a confronto. // Italica Belgradensia. I (2013) ; 198-212 (članak, znanstveni). prilozen text rada

155. Novoselec, Petar.
Pravna shvaćanja i učinci pravnog shvaćanja Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske o neodređenim vrijednostima u Kaznenom zakonu. // Hrvatska pravna revija. 13 (2013) , 10; 59-64 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

156. Padjen, Ivan.
Vjera u narod bez vlasti i vlasništva II.: vlast naroda i bezvlast puka. // Anali hrvatskog politološkog društva/ Anals of the Croatian Political Science Association. 10 (2013) , 1; 101-125 (članak, znanstveni). prilozen text rada

157. Padjen, Ivan.
Teorija prava u socijalističkoj Jugoslaviji. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 4; 1199-1214 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

158. Padovan, Adriana Vincenca.
Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje. // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 1-35 (članak, znanstveni).

159. Pajčić, Matko.
Istraga prema Noveli Zakona o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 631-661 (pregledni rad, znanstveni).

160. Pastović, Dunja.
Porotno suđenje u Istri prema Zakonu o kaznenom postupku iz 1850.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 203-264 (izvorni, znanstveni). URL link to work

161. Perišić, Petra.
The Current Legal Framework of the Use of Force against Terrorist Organizations. // Acta Universitatis Danubius. Juridica. 9 (2013) , 3; 18-30 (članak, znanstveni).

162. Perišić, Petra.
Pravo naroda na vanjsko samoodređenje izvan kolonijalnog konteksta i slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 2; 761-783 (članak, znanstveni).

163. Perišić, Petra.
Legal Permissibility of Unilateral Humanitarian Interventions. // Acta Universitatis Danubius. Juridica. 9 (2013) , 1; 38-49 (članak, znanstveni).

164. Perišić, Petra.
Responsibility to Protect – an emerging norm of international law?. // Academic Journal of Inderdisciplinary Studies. 2 (2013) , 9; 443-450 (članak, znanstveni).

165. Perišin, Tamara.
Ima li Europska Unija ovlast regulirati privatno (posebice ugovorno) pravo?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) ; 1799-1822 (članak, znanstveni).

166. Petričušić, Antonija.
Instrumenti zaštite prava nacionalnih manjina OESS-a i njihova primjena u državama jugoistočne Europe. // Pravo i politika. 6 (2013) , 2; 58-94 (članak, znanstveni). prilozen text rada

167. Petričušić, Antonija.
Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina: Izvori domaćeg i međunarodnog prava. // Zagrebačka pravna revija. 2 (2013) , 1; 11-39 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

168. Petričušić, Antonija; Mikić, Ljubomir.
Kvaka 22 iz Poglavlja 23: Propust politike uvjetovanja u pogledu osiguranja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima javne vlasti. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 4; 1215-1248 (članak, znanstveni). prilozen text rada

169. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola; Plančić, Bisera.
International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 – a New Contribution to the Safety of Navigation and Marine Environment Protection. // Transactions on Maritime Science. 2 (2013) , 1; 49-55 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

170. Podolnjak, Robert.
Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 1; 155-187 (članak, znanstveni).

171. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba. // Revus, revija za ustavno teorijo in filozofijo prava. 11 (2013) , 20; 61-78 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

172. Popović, Nikola; Radionov, Nikoleta.
Liberalizacija mrežnih djelatnosti i javnopravna regulacijska funkcija. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 821-857 (članak, znanstveni).

173. Radionov, Nikoleta.
Transportna zajednica: pozadina i izazovi. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013) , 1; 93-108 (članak, znanstveni).

174. Rodin, Siniša.
In the Classroom and the Courtroom. // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2013 (2013) , 4; 475-481 (članak, znanstveni).

175. Rudolf, Davorin, ml.
STJECANJE MEĐUNARODNE OSOBNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 25. LIPNJA 1991.,. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 1; 51-80 (članak, znanstveni).

176. Rudolf, Davorin, ml.
PRAVNI I POLITIČKI PRISTUP RJEŠAVANJU HRVATSKO-SLOVENSKOG SPORA O GRANICI NA MORU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , u tisku; - (članak, znanstveni).

177. Rudolf, ml., Davorin.
Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 107; 51-80 (članak, znanstveni).

178. Rusan Novokmet, Rutvica.
Peacebuilding through International Territorial Administration: an Assessment of Cases of Eastern Slavonia (Croatia), Bosnia and Herzegovina and Kosovo. // Balkan Social Science Review. 1 (2013) ; 175-200 (članak, znanstveni). URL link to work

179. Šikić, Marko.
Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na upravno sudovanje. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) ; 457-471 (članak, znanstveni).

180. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Troškovi upravnog spora. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) ; 841-857 (prethodno priopćenje, znanstveni).

181. Skorupan Wolff, Vesna.
Polje primjene Roterdamskih pravila - unimodalni i multimodalni aspekti. // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 37-79 (članak, znanstveni).

182. Smokvina, Vanja.
The UEFA „Home-Grown Players Rule“: Does it Fulfill Its Aim?. // The International Journal of Sport and Society. 3 (2013) , 2; 67-80 (članak, znanstveni).

183. Smokvina, Vanja; Učur, Marinko.
Zaštita na radu u svijetlu usklađivanja s pravnom stečevinom EU. // Pravo u gospodarstvu. 52 (2013) , 3; 672-706 (prethodno priopćenje, znanstveni).

184. Staničić, Frane.
Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade?. // Zagrebačka pravna revija. 2 (3) (2013) ; 261-284 (pregledni rad, znanstveni).

185. Teo Giljević.
Kategorijalni aparat za proučavanje koordinacije u upravnom sustavu. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 4; 1061-1092 (pregledni rad, znanstveni).

186. Tepeš, Nina.
Članstvo javnih bilježnika u organima pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 2; 311-352 (članak, znanstveni).

187. Tucak, Ivana; Padjen, Ivan.
Temeljni pravni pojmovi po Hohfeldu : važnost, smisao i prijavod. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 1; 7-20 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

188. Uzelac, Alan.
Zakon o arbitraži - vrijeme (ni)je za izmjene. Ugovor o arbitraži. // Pravo u gospodarstvu. 53 (2013) , 4; 771-782 (prethodno priopćenje, znanstveni). prilozen text rada

189. Župan, Mirela; Puljko, Vjekoslav; Sukačić, Marko.
Međunarodni ugovori o zamjenskom majčinstvu – nestaje li paradigma mater semper certa est?. // Pravni vjesnik. 13 (2013) , 2; 7-20 (članak, znanstveni).

190. Aras, Slađana; Preložnjak, Barbara.
Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System. // Strani pravni život. 3 (2012) ; 292-303 (članak, znanstveni).

191. BAČIĆ, ARSEN.
SUKOB INTERESA I PITANJE ODGOVORNOST I USTAVNOJ DEMOKRACIJI. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 512 (2012) , 49; 172-202 (članak, znanstveni).

192. Barbić, jakša.
Odgovornost članova uprave vjerovnicima za štetu zbog neispunjenja obveza društva. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2012) ; 133-157 (članak, znanstveni).

193. Barbić, Jakša.
Pravo na dividendu kao temeljno imovinsko pravo dioničara. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 5-6; 413-444 (članak, znanstveni).

194. Belanić, Loris.
UGOVOR O OSIGURANJU (TROŠKOVA) PRAVNE ZAŠTITE U DJELATNOSTI SPORTA. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 4; 787-801 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

195. Bilić, Andrijana; Rozić, Ivo; Jašarević, Senad.
Harmonizacija nacionalnog radnog prava s komunitarnim radnim pravom uz poseban osvrt na fleksibilne oblike zapošljavanja (Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija). // Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. 10 (2012) ; 330-361 (članak, znanstveni).

196. Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja.
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava?. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 4; 831-862 (pregledni rad, znanstveni).

197. Blagojević, Anita.
Teritorijalna reforma hrvatske lokalne samouprave: ustavnopravne pretpostavke. // Pravni vjesnik. 28 (2012) , 3-4; 31-43 (prethodno priopćenje, znanstveni).

198. Bojanić, Igor; Mrčela, Marin.
KONCEPCIJA KRIVNJE U NOVOM KAZNENOM ZAKONU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 389-407 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

199. Bonačić Marin; Rašo Marko.
Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 439-472 (članak, znanstveni).

200. Bouček, Vilim.
Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2012 (2012) , 1-2; 39-54 (članak, znanstveni).

201. Braut Filipović, Mihaela.
Položaj članova uprave dioničkog društva pri sklapanju ugovora u ime društva, ali s osobnim interesom u pravnom poslu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1137-1174 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

202. Braut Filipović, Mihaela; Tomulić Vehovec, Marjeta.
Precontractual liability in EU and Croatian law. // HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe. 1 (2012) , 1; 13-32 (pregledni rad, znanstveni).

203. Bukovac Puvača, Maja; Belanić, Loris.
POJEDINI TIPOVI UGOVORA O OSIGURANJU (TROŠKOVA) PRAVNE ZAŠTITE. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 10 (2012) ; 261-275 (članak, znanstveni). prilozen text rada

204. Bukovčan, Dragica; Barić, Vesna.
Sastavljanje glosara iz usporedivih korpusa na primjeru nekih carinskih propisa. // Policija i sigurnost. 20 (2012) , 4; 539-557 (članak, znanstveni).

205. Bulum, Božena.
Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja. // Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa. 32 (2012) , 1-2; 146-151 (članak, znanstveni).

206. Bulum, Božena.
Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1077-1113 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

207. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana.
Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 137-171 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

208. Ćorić, Dorotea.
Pravni okvir za suzbijanje piratstva na moru. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 59 (2012) , 1-2; 50-60 (članak, znanstveni).

209. Ćorić, Dorotea; Šantić, Ivo.
Nadzor sigurnosti plovidbe i utvrđivanje prekršajne odgovornosti. // Pravni vjesnik. 28 (2012) , 2; 79-95 (članak, znanstveni).

210. Crnković, Mateja.
Raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela. // Hrvatska javna i komparativna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 3; 803-836 (pregledni rad, znanstveni).

211. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Uz problematiku sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 891-915 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

212. Degan, Vladimir Đuro.
The legal situation of the wreck of the ironclad ''Re d'Italia'' sunk in the 1866 battle of Vis (Lissa). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 1-10 (članak, znanstveni). URL link to work

213. Derenčinović, Davor.
NEKOLIKO KOMENTARA UZ ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 6 (2012) , 3; 785-808 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

214. Derenčinović, Davor; Novosel, Dragan.
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA – PROLAZNE DJEČJE BOLESTI ILI (NE)RJEŠIVA KVADRATURA KRUGA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 585-613 (pregledni znanstveni, znanstveni).

215. Duić, Dunja.
Nadređenost europskog prava nad ukupnim pravnim sustavom država članica : analiza presude Kucukdeveci. // Pravni vjesnik. 28 (2012) , 1; 71-87 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

216. Đulabić, Vedran.
Regionalismo y desarrollo regional en Croatia: conexion o desconection?. // Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. 20 (2011/2012) , 73-74; 187-206 (članak, znanstveni).

217. Đulabić, Vedran; Škarica, Mihovil.
Regional Policy and the Various Statuses of Local Units in Croatia. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) , 2; 433-462 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

218. Đurđević, Zlata.
Odluka Ustavnog Suda Rh O Suglasnosti Zakona O Kaznenom Postupku S Ustavom. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 409-438 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

219. Đurđević, Zlata.
Tumačenje Zakona o ništetnosti određneih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije. // Zagrebačka pravna revija. 1 (2012) ; (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

220. Džinić, Jasmina.
Nagrade u javnom sektoru – poticanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 4; 1003-1036 (članak, znanstveni).

221. Ernst, Hano.
Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) ; 1323-1362 (članak, znanstveni).

222. Ernst, Hano.
Perspektive reforme njemačkog prava mobilijarnog osiguranja. // Nova pravna revija. 27 (2012) ; 27-42 (članak, znanstveni).

223. Ernst, Hano; Matanovac Vučković, Romana.
Prijenos prava radi osiguranja - nedorečenosti i nedovršenosti. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) ; 145-186 (članak, znanstveni).

224. Ernst, Hano; Mihelčić, Gabrijela.
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnina. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 10 (2012) ; 235-260 (članak, znanstveni).

225. Fabijanić Gagro, Sandra.
From the Versailles Treaty to Hybrid Courts: The Development of International Criminal Responsibility. // Annals of University “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu (Romania), Juridical Science Series. 6 (2012) , 4; 103-126 (članak, znanstveni).

226. Gluščić, Stjepan.
Pregled međunarodne policijske suradnje u okviru Europske unije. // Policija i sigurnost. 21 (2012) , 1; 105-131 (pregledni rad, znanstveni).

227. Goldner Lang, Iris.
The Impact of Enlargement(s) on the EU Institutions and Decision-Making Special Focus : Croatia. // Yearbook of European Law. 31 (2012) , 1; 473-502 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

228. Grbić, Sanja.
Građanska prava i obveze kao autonomni pojmovi prema čl. 6 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Pravni vjesnik. 12 (2012) , 3-4; 117-146 (pregledni rad, znanstveni).

229. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Smokvina Vanja.
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 667-693 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

230. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor.
Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 473-499 (članak, znanstveni).

231. Jurić, Dionis; Mihić, Jelena.
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na INCOTERMS 2010. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 1; 355-387 (pregledni rad, znanstveni).

232. Karlović, Tomislav.
Neka razmatranja o nastanku stipulacijske obveze. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 901-928 (članak, znanstveni).

233. Koprić, Ivan.
Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 1175-1196 (članak, znanstveni).

234. Koprić, Ivan.
Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 4; 51-61 (članak, znanstveni).

235. Kordić, Ljubica.
Minority languages and the language policy in the rural area of Baranya (Croatia) - A case study. // Jezikoslovlje. 13 (2012) , 2; 533-563 (članak, znanstveni). URL link to work

236. Kostadinov, Biljana.
Constitutional Identity. // Iustinianus Primus Law Review. 3 (2012) , 4; 1-20 (članak, znanstveni). URL link to work

237. Kurelić, Zoran; Rodin, Siniša.
Failure of the Croatian Higher Education Reform. // Center for Educational Policy Studies Journal. 2 (2012) , 4; 29-52 (članak, znanstveni). URL link to work

238. Kurtović Mišić, Anita; Dragičević Prtenjača, Marta; Strinić Višnja.
Novosti kod instituta pomilovanja, pravnih posljedica osude, rehabilitacije i davanja podataka iz kaznene evidencije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2/2012; 701-750 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

239. Lapaš, Davorin.
Međunarodna organizacija kao stranka međunarodnog spora. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 711-734 (članak, znanstveni).

240. Lapaš, Davorin.
Nevladini entiteti pred vratima međunarodnopravnog subjektiviteta - put k novom međunarodnom pravu?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 5-6; 1757-1797 (članak, znanstveni).

241. Maganić Aleksandra.
Tzv. tehnička arbitraža. // Pravo u gospodarstvu. 51 (2012) ; 983-1025 (pregledni rad, znanstveni).

242. Maganić, Aleksandra.
Expert Determination. // Croatian arbitration yearbook. 19 (2012) ; 9-40 (članak, znanstveni).

243. Marin, Jasenko.
UREĐENJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU ROBE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM, IZ 2009.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 229-256 (članak, znanstveni).

244. Martinović, Igor.
Problem uzročnosti u kaznenom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 75-104 (članak, znanstveni).

245. Matanovac Vučković, Romana.
Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) ; 1635-1674 (članak, znanstveni).

246. Matanovac Vučković, Romana.
Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) ; 929-960 (članak, znanstveni).

247. Medić Musa, Ines.
Poboljšana suradnja – Quo vadis Europa?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 1.-2. (2012) ; 258-288 (članak, znanstveni).

248. Mihelčić, Gabrijela; Tuhtan Grgić Iva.
Ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 1; 187-204 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

249. Miladin, Petar.
Dijele li statut i poduzetnički ugovori zajedničku korporacijskopravnu prirodu i koliko je to bitno za praksu?. // Pravo u gospodarstvu. 3 (2012) ; 668-691 (članak, znanstveni).

250. Miladin, Petar, Škurla, Branimir.
Sklapanje ugovora o vođenju poduzeća. // Pravo u gospodarstvu. 51 (2012) , 3; 691-716 (članak, znanstveni).

251. Milotić, Ivan.
Importance of Time Limits in the Roman Arbitration Ex Compromisso. // Croatian arbitration yearbook. 19 (2012) ; 279-298 (članak, znanstveni).

252. Milotić Ivan; Petrak, Marko.
Roman Inscription from Materija (Istria): Legal Relations and Disputes between Local Community of Rundictes and Senator Gaius Lecanius Bassus. // Lex Localis-Journal of Local Self-Government. 10 (2012) , 4; 297-310 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

253. Mudrić, Mišo.
Whether the duty to protect the marine environment takes precedence over the general duty to protect the imperiled object of salvage: Article 8 of the 1989 Salvage Convention. // The Journal of International Maritime Law. 18 (2012) , 5; 343-347 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

254. Mudrić, Mišo.
Pitanje uzročnosti u azbestnim predmetima – praksa engleskih sudova. // Zbornik Kopaoničke škole prirodnog prava. 61 (2012) , 12; x (članak, znanstveni). prilozen text rada

255. Munivrana Vajda, Maja.
Međunarodni zločini prema novom Kaznenom zakonu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 819-842 (članak, znanstveni).

256. Musa, Anamarija.
Agencifikacija kao nova i dodatna centralizacija - hoće li se Hrvatska ikada moći decentralizirati?. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) , 4; 1197-1224 (članak, znanstveni).

257. Nigoević, Magdalena; Galić, Josip.
Figuratività dei titoli giornalistici italiani e croati. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 5 (2012) ; 265-277 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

258. Nigoević, Magdalena; Lasić, Josip.
Pridjevi romanskog podrijetla u govorima Zabiokovlja. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 38 (2012) , 2; 401-431 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

259. Nigoević, Magdalena; Perišić, Katarina.
Who’s the bigger (wo)man in Oscar Wilde’s ''The Importance of Being Earnest''?. // Facta Universitatis (Series Linguistics and Literature). 10 (2012) , 2; 125-132 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

260. Novoselec, Petar; Garačić, Ana.
Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 533-553 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

261. Ofak, Lana.
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u sporovima koji se tiču zaštite okoliša. // Hrvatska pravna revija. XII (2012) , 4; 62-70 (članak, znanstveni).

262. Ofak, Lana.
Public participation in decisions on specific activities in environmental matters in Croatia. // Environmental Law Network International. 8 (2012) , 1; 13-19 (članak, znanstveni). prilozen text rada

263. Padjen, Ivan.
Vjera u narod bez vlasti i vlasništva : Crkvena šutnja 1961-1971 i glasnost 1990.-. // Politička misao. 49 (2012) , 4; 175-271 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

264. Pajčić, Matko; Valković, Laura.
Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje (članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) ; 751-794 (članak, znanstveni).

265. Perišić, Petra.
Dopustivost oružanih intervencija radi spašavanja vlastitih državljana u inozemstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 747-765 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

266. Perišin, Tamara; Rodin, Siniša.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6038; 1-3 (članak, znanstveni). prilozen text rada

267. Petrak, Marko.
Actio Publiciana u klasičnom rimskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2012 (2012) , 5-6; 1513-1535 (članak, znanstveni).

268. Petrić, Silvija.
NAČELA EUROPSKOG ODŠTETNOG PRAVA (PETL). // Zbornik radova “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”, Neum, 2012. 1 (2012) ; 63-77 (članak, znanstveni).

269. Petričušić, Antonija.
Preporuke iz Bolzana/Bozena o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima: značenje i implikacije za Hrvatsku i regiju. // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2012) , 2; 166-185 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

270. Petričušić, Antonija.
Vijeća nacionalnih manjina – institucija upitnog legitimiteta i uglavnom neostvarene nadležnosti. // Revus - Revija za evropsko ustavnost. 17 (2012) ; 91-104 (članak, znanstveni). prilozen text rada

271. Petrović, Siniša; Ceronja Petar.
Corporate effects of the Danosa case : is the termination of membership of the board of directors allowed in the case of a pregnant board member?. // Croatian yearbook of European law & policy. 8 (2012) ; 437-456 (članak, znanstveni).

272. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2012) ; 635-668 (članak, znanstveni).

273. Pisker, Barbara; Mustapić, Zrinka; Zima, Predrag.
Pravni realizam: interdisciplinarnost pravnih znanosti. // Pravni vjesnik. 12/1 (2012) ; 145-173 (članak, znanstveni).

274. PODOLNJAK, ROBERT; BAČIĆ, PETAR.
O(p)stanak westminsterskog sustava: neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 853-899 (članak, znanstveni).

275. Polić Foglar, Vesna.
Odgovornost za zakašnjenje u prijevozu robe u sadašnjoj pomorskoj praksi i prema Rotterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 203-225 (članak, znanstveni). URL link to work

276. Pošćić, Ana.
Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 3; 553-573 (pregledni rad, znanstveni).

277. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa. // Privredna kretanja i ekonomska politika. 22 (2012) , 130; 29-60 (članak, znanstveni). URL link to work

278. Rajko, Alen.
Novi upravni spor - ni parnica, ni prijašnji upravni spor. // Hrvatska pravna revija. XII. (2012) , 7-8; 1-7 (pregledni rad, znanstveni).

279. Rodin, Siniša.
Načelo non-refoulement u hrvatskom pravu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6048; 1-3 (članak, znanstveni). prilozen text rada

280. Rudolf ml., Davorin.
The issue concerning the selection of the procedure for peaceful settlement of international disputes: the boundary dispute between Croatia and Slovenia. // Wechselwirkung zwischen europäischen und nationalen Recht in Gesetzgebung und Rechtssprechung. 12 (2012) ; 173-175 (članak, znanstveni).

281. Šago, Dinka; Pleić, Marija.
Adhezijsko rješavanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 967-999 (pregledni rad, znanstveni).

282. Savić, Iva.
PRAVNI ASPEKTI UDARA PTICA U ZRAKOPLOVE. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1175-1210 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

283. Seršić, Maja.
Diplomatska zaštita. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 735-751 (članak, znanstveni).

284. Škarica, Mihovil.
Public Administration Reforms in a Fragile Institutional Framework: The Case of Albania. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) , 2; 361-389 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

285. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravna pitanja u svezi s oblikom ugovora o zakupu i ugovora o podzakupu broda u domaćem pravu. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 173-202 (članak, znanstveni). URL link to work

286. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca.
Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 11-77 (članak, znanstveni). URL link to work

287. Smerdel, Branko.
Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 2; 1-10 (članak, znanstveni).

288. Smerdel, Branko.
Nazavisni regulatori: o potrebi racionalizacije sustava. // Informator-instruktivno-informativni list za ekonomska i pravan pitanja. 51 (2012) , 6075; 1-3 (članak, znanstveni).

289. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 9; 1-8 (članak, znanstveni).

290. Smokvina, Vanja.
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 2012 (2012) , 4; 883-906 (pregledni rad, znanstveni).

291. Sočanac, Lelija.
Language Policies in Croatia in a Diachronic Perspective. // Jezikoslovlje: Special Issue: Multilingualism in Europe. 13 (2012) , 2; 299-325 (članak, znanstveni).

292. Staničić, Frane.
Važnije promjene u hrvatskom državljanskom pravu nakon novele Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 917-938 (pregledni rad, znanstveni).

293. Tepeš, Nina.
Mehanizam popunjavanja pravnih praznina u Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe i unifikacija prava međunarodne kupoprodaje. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) ; 669-698 (članak, znanstveni).

294. Turudić, Marko.
BEREC: Kompromisni pristup reguliranju tržišta elektroničkih komunikacija Europske unije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 961-987 (pregledni rad, znanstveni).

295. Uzelac, Alan.
Autonomy of the Parties and Autonomy of the Arbitrators: Supremacy vs. Collaboration. // Slovenska arbitražna praksa. 1 (2012) , 1; 26-34 (članak, znanstveni).

296. Uzelac, Alan; Preložnjak, Barbara.
The Development of Legal Aid Systems in the Western Balkans. A Study of Controversial Reforms in Croatia and Serbia. // Kritisk Juss. 20 (2012) , 3-4; 261-287 (članak, znanstveni).

297. Vokić Žužul, Marina.
Sporazumi o razgraničenju epikontinentskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče u Sredozemlju. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 79-135 (članak, znanstveni). URL link to work

298. Vukas, Budislav.
Nepreciznosti kodifikacije pravila o međunarodnim ugovorima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 753-762 (članak, znanstveni).

299. Vukušić, Ivan.
Teorijski aspekti razgraničenja pripremnih radnji i pokušaja prema novom Kaznenom zakonu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 669-688 (članak, znanstveni).

300. Vuletić, Igor.
Konsumpcija kao oblik prividnog stjecaja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 15-29 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

301. Aksamovic, Dubravka.
Regulating legal service in the EU and Croatia. // Journal of professional lawyer. 1 (2011) , 1; 85-110 (pregledni rad, znanstveni).

302. Aras, Slađana.
Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 275-314 (članak, znanstveni).

303. Aras, Slađana.
Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 315-346 (članak, znanstveni).

304. BAČIĆ, ARSEN.
PROMJENE USTAVA RH (2010)I TENDENCIJE KOMPENZATORNOG KONSTITUCIONALIZMA. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 48 (2011) , 510; 141-164 (članak, znanstveni).

305. BAČIĆ, ARSEN.
Promjene Ustava RH (2010) i tendencije kompenzatornog konstitucionalizma. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 510 (2011) , 48; 141-164 (članak, znanstveni).

306. BAČIĆ, PETAR; BAČIĆ, KREŠIMIR.
ZNAČAJ PRAVA WTO ZA SUVREMENO TRANSNACIONALNO GOSPODARSTVO. // AktueLNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE. IX (2011) , 9; 268-279 (članak, znanstveni).

307. Bakota, Boris; Grbanović, Tanja.
Reforma lokalne i regionalne samouprave s posebnim osvrtom na funkcije županije. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 2; 179-199 (pregledni rad, znanstveni).

308. Barbić, Jakša.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) ; 185-226 (članak, znanstveni).

309. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Legal Culture and Legal Transplants Croatian National Report. // ISAIDAT Law Review. 1 (2011) ; 1-23 (članak, znanstveni). URL link to work

310. Belanić, Loris.
UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA ŠPORTSKOG NATJECANJA. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 4; 843-855 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

311. Berdica, Josip.
Religijski identitet u društvu "razložnog pluralizma". // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 3-4; 69-87 (članak, znanstveni). URL link to work

312. Bilić, Andrijana.
Transformacija radnopravnog odnosa. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 55-76 (članak, znanstveni).

313. Bilić, Andrijana.
Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3; 631-647 (članak, znanstveni).

314. Bilić, Antun.
Ugovor u korist trećeg. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1975-2033 (članak, znanstveni). prilozen text rada

315. Blagojević, Anita.
Ombudsman za zaštitu prava nacionalnih manjina - trend ili potreba?. // Pravni vjesnik. 11 (2011) , 2; 51-71 (pregledni rad, znanstveni).

316. Bogovac, Jasna.
Teorjiski modeli financijske strukture trgovačkih društava i njihovi poreznopravni aspekti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1561-1600 (pregledni rad, znanstveni).

317. Bouček, Vilim.
Međunarodni ugovori - izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2011 (2011) , 6; 1795-1836 (članak, znanstveni).

318. Božičević-Grbić, Melita; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2011) ; 679-717 (članak, znanstveni).

319. Branko Smerdel.
Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu. // Revus. revija za europsko ustavnost. 7 (2011) , 16; 7-11 (uvodnik, znanstveni).

320. Braut, Mihaela.
Odgovornost društva majke za obveze društva kćeri. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 795-828 (članak, znanstveni). prilozen text rada

321. Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka.
Ocjena koncentracija poduzetnika po kriteriju opadajućeg poslovanja u doba recesije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 4; 1253-1294 (članak, znanstveni). URL link to work

322. Ceronja, Petar.
Ugovor o uskladištenju u hrvatskom i makedonskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 821-847 (članak, znanstveni).

323. Ceronja, Petar; Grgurev, Ivana.
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1881-1919 (članak, znanstveni).

324. Čizmić, Jozo.
O vještačenju u parničnom postupku s posebnim osvrtom na vještačenje u području medicine. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 473-510 (članak, znanstveni).

325. Ćorić, Dorotea.
Uvođenje poreza po tonaži broda u pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 75-89 (članak, znanstveni).

326. Ćorić, Dorotea.
Direktiva o onečišćenju mora s brodova i nadležnosti obalnih država. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 857-965 (članak, znanstveni).

327. Čulinović Herc, Edita; Braut, Mihaela.
Should alternative investment fund managers be placed under surveillance of regulatory /supervisory bodies?. // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie. 2 (2011) ; 150-172 (članak, znanstveni).

328. Čulinović Herc, Edita; Hasić Tea.
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) ; 31-75 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

329. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Prvi pogled na uvjetnu osudu u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 755-778 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

330. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njene revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 83-111 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

331. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Aktualna pitanja problematike uvjetne osude u hrvatskom kazneom zakonodavstvu. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 3-4; 41-67 (izvorni rad, znanstveni).

332. Degan, Vladimir-Đuro.
Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 48 (2011) , 510; 233-289 (članak, znanstveni).

333. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) ; 803-830 (članak, znanstveni).

334. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences. // Croatian arbitration yearbook. 18 (2011) ; 9-34 (članak, znanstveni).

335. Dubajić, Daria.
Regionalizacija Slovenije-napori za uspostavom srednje razine vlasti.. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 1; 9-42 (članak, znanstveni).

336. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1041-1074 (članak, znanstveni).

337. Đurđević, Zlata.
SUVREMENI RAZVOJ HRVATSKOGA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA S POSEBNIM OSVRTOM NA NOVELU ZKP IZ 2011.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 18 (2011) , 2; 311-358 (članak, znanstveni).

338. Džinić, Jasmina.
Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona. // Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 3; 651-680 (članak, znanstveni).

339. Džinić, Jasmina.
Public Administration Reform in Serbia. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 4; 1075-1105 (članak, znanstveni). prilozen text rada

340. Erent-Sunko, Zrinka.
Obiteljskopravni položaj žene u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz 1804. godine - pitanje temelja izgradnje suvremene obiteljskopravne regulative. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 573-594 (članak, znanstveni).

341. Garašić, Jasnica.
Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1487-1514 (članak, znanstveni).

342. Gardašević, Đorđe.
Američki egzekutivni unilateralizam i 'rat protiv terorizma'. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 4; 1295-1337 (članak, znanstveni).

343. Gardašević, Đorđe.
Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3; 487-519 (članak, znanstveni).

344. Getoš, Anna-Maria.
Kriminologie in Kroatien - Institutionalisierung und Entwicklungen von 1906 bis zur Gegenwart. // Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 94 (2011) , 3; 213-221 (članak, znanstveni).

345. Getoš, Anna-Maria.
Terrorismus entmystifizieren: Innovative Gewaltforschung als Schlüssel zum Verstehen politischer Gewalt. // Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 94 (2011) , 6; 431-451 (članak, znanstveni).

346. Getoš, Anna-Maria; Čupić, Zrinka; Mihaljević, Pero.
Analiza koncepta ʻedukacijom protiv korupcijeʼ na primjeru praktičnih iskustava s ʻantikorupcijskog sataʼ. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 2 (2011) , 1; 99-119 (članak, znanstveni).

347. Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda.
Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 621-678 (članak, znanstveni).

348. Grgurev, Ivana; Ceronja, Petar.
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 6; 1881-1919 (članak, znanstveni).

349. Grozdanić, Velinka; Sršen, Zoran.
Kaznenopravni odgovor na seksualno nasilje. // Riječki teološki časopis. 19 (2011) , 2; 313-334 (članak, znanstveni).

350. Ivanda, Stipe; Blagojević, Anita.
O slobodi kretanja od statuta srednjovjekovnih hrvatskih gradova do današnjih ustavnih jamstava o slobodi kretanja. // Pravni vjesnik. 2 (2011) , 3-4; 21-39 (članak, znanstveni).

351. Ivičević Karas, Elizabeta.
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem: neka otvorena pitanja i moguća rješenja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 557-578 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

352. Ivičević Karas, Elizabeta; Kos, Damir.
Sudska kontrola optužnice. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 449-470 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

353. Jagić, Tea.
Ocjena vertikalnih koncentracija Europske komisije nakon stupanja na snagu Smjernica za ocjenu nehorizontalnih koncentracija - na primjerima odluka TomTom/Tele Atlas i Nokia/NAVTEQ. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1601-1624 (članak, znanstveni). prilozen text rada

354. Jakovac-Lozić, Dijana.
Prosudbe Europskog suda za ljudska prava temeljene na dosezima suvremenih dokaznih sredstava u paternitetskim postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 4; 1131-1180 (članak, znanstveni). prilozen text rada

355. Jakša Barbić.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) , 1; 185-226 (članak, znanstveni).

356. Jakšić, Tomislav.
Pojam javne ponude vrijednosnih papira prema Zakonu o tržištu kapitala. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) ; 692-731 (članak, znanstveni).

357. Jaramaz-Reskušić, Ivana.
Iniuria u pretklasičnom rimskom pravu: pojam i zaštita. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 545-571 (članak, znanstveni).

358. Jaramaz Reskušić, Ivana; Pavičić Matko.
Iniuria u rimskom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 221-254 (članak, znanstveni).

359. Jeknić, Ranka.
Kulture i organizacije: organizacijske kulture Geerta Hofstedea. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 1 (99); 103-123 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

360. Josipović, Tatjana.
Financial Leasing in Croatia and its Unification by UNIDROIT. // Uniform law review. XVI (2011) ; 271-289 (članak, znanstveni).

361. Jurić, Dionis.
Statusno javno-privatno partnerstvo. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 297-318 (članak, znanstveni).

362. Karlović, Tomislav; Held, Henrik-Riko.
Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5975 (2011) ; 8-9 (prethodno priopćenje, znanstveni).

363. Koprić, Ivan.
Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u Jugoistočnoj Europi. // Riznica. 14 (2011) , 11; 46-52 (članak, znanstveni).

364. Koprić, Ivan.
Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 2; 435-454 (pregledni rad, znanstveni).

365. Koprić, Ivan.
Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 2 (2011) , 1; 1-39 (članak, znanstveni).

366. Koprić, Ivan.
Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. LVII (2011) ; 43-75 (članak, znanstveni).

367. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1515-1560 (članak, znanstveni).

368. Korać Graovac, Aleksandra; Čulo, Anica.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 65-108 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

369. Kosnica, Ivan.
Uredbe iz nužde predsjednika Republike Hrvatske iz 1991.-1992.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 149-179 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

370. Kostadinov, Biljana.
Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj. // Hrvatska pravna revija. 11 (2011) , 10; 1-9 (članak, znanstveni).

371. Krapac, Davor.
Međunarodni kazneni sudovi. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. Knjiga IIL (2011) ; 165-232 (članak, znanstveni).

372. Kregar, Josip.
Legitimnost prava. // Studia lexicographica. 1 (2011) , 8; 17-43 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

373. Krešić, Mirela.
Entitlement of female descendants to poperty of Croatian communal household. // Journal on European History of Law. 2 (2011) , 2; 73-85 (članak, znanstveni).

374. Kunštek, Eduard.
Priznanje i ovrha privremenih mjera donesenih u arbitražnom postupku. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) , 4; 865-874 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

375. Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja.
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 407-444 (pregledni rad, znanstveni).

376. Lanović, Nina; Nigoević, Magdalena.
Equivalentes funcionais de então no italiano: uma contribuição para o estudo dos marcadores discursivos. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LVI (2011) ; 15-43 (članak, znanstveni). prilozen text rada

377. Lauc, Zvonimir.
The Concept of Croatian Governance. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 1; 7-24 (članak, znanstveni).

378. Ljubanović, Boris; Britvić-Vetma, Bosiljka.
Hrvatsko pravo javne nabave-usklađenost s pravom EU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 2 (2011) , 100; 407-417 (članak, znanstveni).

379. Maganić Aleksandra.
Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 243-274 (pregledni rad, znanstveni).

380. Maganić Aleksandra.
Neue Tendenzen im Außerstreitrecht (in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit) in Österreich und Deutschland und ihr Einfluss auf das Außerstreitrecht in der Republik Kroatien. // Rechtspfleger Studienhefte. 3 (2011) ; 109-114 (članak, znanstveni).

381. Manojlović, Romea.
Public Sector Reforms in Greece: Uncertain Outcome of 2010 Reforms. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 2; 337-377 (članak, znanstveni).

382. Marin, Jasenko.
Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 91-115 (članak, znanstveni).

383. Markovinović, Hrvoje.
Osiguranje depozita - uređenje de lege lata i prespektive. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 785-819 (članak, znanstveni).

384. Martinović, Igor.
Razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 49-83 (članak, znanstveni).

385. Matanovac Vučković, Romana.
Hrvatska i Makedonija u Europskom patentnom sustavu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 675-694 (članak, znanstveni). URL link to work

386. Matanovac Vučković, Romana.
Načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice. // Pravo i privreda - časopis za privrednopravnu teoriju i praksu. 4-6 (2011) ; 974-995 (članak, znanstveni).

387. Matanovac Vučković, Romana.
Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 11-12 (2011) ; 1-26 (članak, znanstveni).

388. Matanovac Vučković, Romana.
Neke refleksije o Direktivi 2006/1237EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 11-12 (2011) ; 37-52 (članak, znanstveni).

389. Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana.
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 75-125 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

390. Maurović, Ljiljana.
Statut europskog d.o.o.-poželjan pravni okvir za mala i srednja poduzeća u EU(SPE Societas Privata Europea). // Hrvatska pravna revija. XI (2011) , 1; 13-20 (pregledni znanstveni članak, znanstveni).

391. Medvedović, Dragan.
Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvatskom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 48 (2011) , 2; 381-406 (članak, znanstveni).

392. Medvedović, Dragan; Ofak, Lana.
The Legal Position of Associations in Envrironmental Protection Proceedings in the Republic of Croatia. // The Scientific Journal Facta universitatis Series Law and Politics. 9 (2011) , 1; 69-84 (članak, znanstveni). URL link to work

393. Miladin, Petar.
Problem vraćanja poduzeća stečenog na temelju ništavog ugovora o kupoprodaji poduzeća. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 743-748 (članak, znanstveni).

394. Milotić, Ivan.
Natpis Justinijanova doba iz naselja Rim (pod Ročom) o crkvenoj organizaciji: pravni i povijesni aspekt. // Buzetski zbornik. 38 (2011) ; 21-26 (članak, znanstveni).

395. Milotić, Ivan.
Competence of Roman Arbiter in Rendering the Decision. // Croatian arbitration yearbook. 18 (2011) ; 99-114 (članak, znanstveni).

396. Mudrić, Mišo.
Incoterms® 2010: Risks and Costs Defined. // Zbornik Kopaoničke škole prirodnog prava. 60 (2011) , 11; 407-416 (članak, znanstveni). prilozen text rada

397. Mudrić, Mišo.
Armed Guards on Vessels: Insurance and Liability. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 217-268 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

398. Mudrić, Mišo; Marinović, Zrinka.
Moderni izazovi prava spašavanja i zaštita Jadrana. // Zbornik sa druge Konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. 2 (2011) , 1; 239-251 (članak, znanstveni). prilozen text rada

399. Munivrana Vajda, Maja.
Oblici krivnje i stalni Međunarodni kazneni sud. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 3-29 (članak, znanstveni).

400. Munivrana Vajda, Maja.
Etničko čišćenje kao oblik genocida? Hrvatsko zakonodavstvo i praksa u svjetlu međunarodnih izvora. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 6; 1921-1948 (članak, znanstveni).

401. Nigoević, Magdalena.
Pavao Tekavčić - pragmalingvist. // Croatian Studies Review. 7 (2011) , 1-2; 445-451 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

402. Nigoević, Magdalena.
Neka načela određivanja diskursnih oznaka. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37 (2011) , 1; 121-145 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

403. Nigoević, Magdalena; Nevešćanin, Ana.
O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 4 (2011) ; 51-65 (članak, znanstveni). prilozen text rada

404. Nigoević, Magdalena; Sučić, Patricia.
Competenza pragmatica in italiano L2: l'uso dei segnali discorsivi da parte degli apprendenti croati. // Italiano LinguaDue. 3 (2011) , 2; 94-114 (članak, znanstveni). URL link to work

405. Nigoević, Nagdalena.
Pristupi diskursnim oznakama u jezikoslovnoj tradiciji engleskoga govornog područja. // Folia linguisticа et litteraria. 3/4 (2011) ; 57-76 (članak, znanstveni). prilozen text rada

406. Novoselec, Petar; Novosel, Dragan.
Nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 603-620 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

407. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Bankarske garancije na poziv – posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3=101; 533-547 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

408. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 165-93 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

409. Padjen, Ivan.
Pravo na sjecištu politike, ekonomije i kulture (II.): u modernom i u suvremenom ključu. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 48 (2011) , 1; 7-38 (članak, znanstveni). prilozen text rada

410. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna.
Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 117-163 (članak, znanstveni). URL link to work

411. Pecotić Kaufman, Jasminka.
Predatorske cijene u sektoru elektroničkih komunikacija u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 731-753 (članak, znanstveni).

412. Perišin, Tamara; Goldner Lang, Iris.
Postepena liberalizacija kretanja roba i ljudi u Hrvatskoj i Makedoniji – prije i nakon članstva u EU. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2 (2011) ; 613-642 (članak, znanstveni).

413. Petrak, Marko.
Error in substantia u klasičnom rimskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2011 (2011) , 6; 1837-1880 (članak, znanstveni). URL link to work

414. Petrić, Silvija.
Institut općih uvjeta poslovanja u potrošačkom pravu Bosne i Hercegovine. // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. 1 (2011) ; 51-74 (članak, znanstveni).

415. Petričušić, Antonija.
Ethno-Mobilisation and its Consequences in Croatia. // Southeastern Europe. 35 (2011) , 1; 39-61 (članak, znanstveni). prilozen text rada

416. Petričušić, Antonija.
Anti-diskriminacijska politika kao suplementarni model zaštite prava nacionalnih manjina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 643-674 (članak, znanstveni). prilozen text rada

417. Petričušić, Antonija.
Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina - legalitet bez legitimiteta. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6004 - 6005 (2011) ; 17-18 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

418. Podolnjak, Robert.
Financing the 2009 - 2010 presidential elections in Croatia: conflicting interpretations of campaign finance laws. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 41-64 (članak, znanstveni).

419. Pošćić, Ana.
Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 319-350 (članak, znanstveni).

420. Pošćić, Ana.
Maksimalna harmonizacija u pravu zaštite potrošača – Prijedlog Direktive o potrošačkim pravima. // Hrvatska pravna revija. XI (2011) , 9; 84-97 (prethodno priopćenje, znanstveni).

421. Puljko, Vjekoslav.
Rome II Regulation. // Interdisciplinary Managemet Research VII. VII (2011) ; 727-740 (znanstveni, znanstveni).

422. Radić, Željko; Vukušić, Ivan.
Sudska tortura u djelu Pratica Criminale Jerloima Mičelovića Michielija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 255-275 (članak, znanstveni).

423. Radionov, Nikoleta.
Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 3; 869-896 (članak, znanstveni).

424. Ravlić, Slaven.
Demokracija danas. // Communio. 37 (2011) , 112; 40-53 (članak, znanstveni).

425. Rodin, Siniša.
Kao brodovi u noći: hrvatsko visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg tržišta Europske unije. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 48 (2011) , 1; 186-214 (pregledni rad, znanstveni).

426. Rodin, Siniša.
National Identity and Market Freedoms after the Treaty of Lisbon. // Croatian yearbook of European law & policy. 7 (2011) ; 11-42 (članak, znanstveni).

427. Rogić Lugarić, Tereza; Maksimovska Veljanovski, Aleksandra.
Samooporezivanje kao izvor financiranja lokalnih jedinica ; hrvatska i makedonska iskustva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 391-417 (pregledni rad, znanstveni).

428. Rudolf, Davorin.
Identitet naroda i Europska unija. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 67 (2011) ; 3-9 (članak, znanstveni).

429. Šago, Dinka; Vukušić, Ivan.
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti nadripisarstva. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. II. (2011) , 1.; 69-98 (pregledni rad, znanstveni).

430. Savić, Iva; Kapetanović, Ana.
Reaching for the European Sky. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 195-216 (pregledni rad, znanstveni).

431. ŠEGVIĆ, SAŠA.
Šengenski režim upravljanja vanjskim granicama EU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 1; 11-31 (članak, znanstveni).

432. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 127-153 (članak, znanstveni). URL link to work

433. Šikić, Marko; Staničić Frane.
Pravna narav ugovora o koncesiji. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 2; 419-441 (članak, znanstveni).

434. Šikić, Marko; Staničić, Frane; Turudić, Marko.
Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 3 (2011) ; 80-92 (članak, znanstveni).

435. Šimović, Ivan.
Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1625-1685 (pregledni rad, znanstveni).

436. Šimović, Ivan.
Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera - hrvatska rješenja i europski kontekst. // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 3; 257-289 (pregledni rad, znanstveni).

437. Širola, Nina.
Odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedopušten zahvat u imovinu društva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1687-1728 (članak, znanstveni).

438. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista. // Studia lexicographica. 8 (2011) , 1; 5-16 (članak, znanstveni).

439. Sokol, Nika; Buergler, Tomislava.
Specifičnosti sustava oporezivanja dobiti u RH i njegova prilagodba potrebama stupaja u članstvo EU. // Ekonomija. 18 (2011) , 1; 143-164 (članak, znanstveni).

440. Tepeš, Nina.
Poslovni ugled kao pravo osobnosti trgovačkog društva. // Hrvatska pravna revija. 11 (2011) ; 22-29 (članak, znanstveni).

441. Tepeš, Nina.
Isključenje primjene Konvencije Ujedninjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) , 3; 758-793 (članak, znanstveni).

442. Tripalo, Dražen; Đurđević, Zlata.
Predlaganje dokaza. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 18 (2011) , 2; 471-487 (članak, znanstveni).

443. Tucak, Ivana.
Pravni odnosi in rem i pravni odnosi in personam. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 2; 7-22 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

444. Tucak, Ivana.
An Analysis of Freedom of Speech. // Jura. XVII (2011) , 1; 132-141 (članak, znanstveni).

445. Turudić, Marko.
Pregled regulacije telekomunikacijskog tržišta Europske unije. // Pravo u gospodarstvu. 5 (2011) ; 1087-1116 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

446. Učur, Marinko Đ.; Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja.
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 2; 677-701 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

447. Uzelac, Alan.
Efficiency of European Justice Systems. The strength and weaknesses of the CEPEJ evaluations. // International Journal of Procedural Law. 1 (2011) , 1; 106-146 (članak, znanstveni).

448. Valković, Laura; Burić, Zoran.
Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 2 (2011) ; 521-556 (članak, znanstveni).

449. Vokić Žužul, Marina; Filipović, Valerija.
Polazne crte u Sredozemnom moru s posebnim osvrtom na pitanje korekcije ravnih polaznih crta Republike Hrvatske. // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 1-73 (članak, znanstveni).

450. Vrban, Duško.
Uprava, dobro vladanje i autopoiesis. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 2; 411-434 (pregledni rad, znanstveni).

451. Vrban, Duško.
Unification of pluralism: some reflections on contemporary legal evolution. // Jura. 17 (2011) , 2; 125-131 (članak, znanstveni).

452. Vukas, Budislav; Fabijanić Gagro, Sandra.
Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3; 577-612 (članak, znanstveni).

453. Žunić Kovačević, Nataša; Bukovac Puvača, Maja.
Problem temelja odgovornosti države za štetu prouzročenu nezakonitim i nepravilnim radom njenih tijela. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) ; 271-296 (članak, znanstveni).

454. Akšamović, Dubravka.
Monistički i dualistički ustroj organa društva s posebnim osvrtom na ustroj, principe i načela upravljanja športskim dioničkim društvima. // Pravo i gospodarstvu. 49 (2010) , 2; 585-628 (pregledni rad, znanstveni).

455. Akšamović, Dubravka.
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. // Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku. 26 (2010) , 1; 17-53 (pregledni rad, znanstveni).

456. Aras, Slađana.
Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 255-314 (članak, znanstveni).

457. BAČIĆ, ARSEN.
USTAVNE PROMJENE KAO REFLEKS MOGRACIJE USTAVNIH IDEJA I MOGUĆNOSTI UTJECAJA NA KONSTITUCIONALIZAM, IDENTITET I RAZLIČITOST REPUBLIKE HRVATSKE. // Adrias- ZBORNIK ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U SPLITU. 17 (2010) , 17; 189-220 (članak, znanstveni).

458. BAČIĆ, ARSEN & BAČIĆ, PETAR.
Στάδιον i ustavno pravo: treba li sport i sportska prava shvaćati ozbiljno?. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 2; 237-256 (članak, znanstveni).

459. BAČIĆ, PETAR.
Parlamentarni suverenitet i izazovi sudskog aktivizma u Ujedinjenom Kraljevstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 1109-1134 (pregledni rad, znanstveni).

460. BAČIĆ, PETAR.
Parlamentarni suverenitet i izazovi sudskog aktivizma u Ujedinjenom Kraljevstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 1109-1134 (članak, znanstveni).

461. Bakota, Boris; Haman, Daniel.
Stipendije grada Osijeka tijekom 19. stoljeća. // Pravni vjesnik. 26 (2010) , 3-4; 201-215 (pregledni rad, znanstveni).

462. Barbić Jakša.
Sazivanje glavne skupštine i ostvarivanje prava dioničara nakon novele Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2010) ; 7-62 (članak, znanstveni).

463. Barbić, Jakša.
Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva. // Pravo u gospodarstvu. 49 (2010) , 1; 273-335 (članak, znanstveni).

464. Belanić, Loris.
Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 2; 1019-1053 (članak, znanstveni). prilozen text rada

465. Belanić, Loris.
HARMONIZACIJA PRAVA OSIGURANJA U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 6; 1335-1368 (članak, znanstveni). prilozen text rada

466. Berdica, Josip.
Tolstojevo mjesto u ruskoj religijskoj filozofiji : Prolegomena u mišljenje. // Diacovensia : teološki prilozi. 18 (2010) , 1; 129-157 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

467. Berdica, Josip.
Kroz filozofiju do smisla života: Slučaj Tolstoj - Prigodom stote godišnjice smrti (1910-2010). // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 65 (2010) , 3; 295-311 (članak, znanstveni). URL link to work

468. Blagojević, Anita; Marić, Ivana.
Institucija ombudsmana - pojam, porijeklo i razvoj. // Pravni vjesnik. 10 (2010) , 1; 105-117 (pregledni rad, znanstveni).

469. Bojanić, Igor.
KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA DE LEGE LATA I MOGUĆE PROMJENE DE LEGE FERENDA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 624-640 (prethodno priopćenje, znanstveni).

470. Bratić, Vjekoslav; Šimović, Hrvoje.
Usporedba troškovne učinkovitosti porezne administracije u Hrvatskoj sa zemljama OECD-a. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 1; 163-180 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

471. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana.
Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 223-267 (izvorni rad, znanstveni). URL link to work

472. Burić, Zoran.
Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu - pravni izvori i praksa Europskog suda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 819-859 (članak, znanstveni). URL link to work

473. Butorac Malnar, Vlatka.
Povećana učinkovitost poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom i europskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 523-557 (članak, znanstveni).

474. Ćapeta, Tamara.
Europska unija po Lisabonskom ugovoru. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 35-47 (pregledni rad, znanstveni).

475. Carić, Ante; Kustura Ivana.
Kamo ide htvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo? 1. i 2. dio. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 3 i 4; 605 - 620-779 - 820 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

476. Cindori, Sonja.
Procjena stupnja rizika poreznih savjetnika u sustavu sprječavanja pranja novca. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 2; 809-827 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

477. Čizmić, Jozo.
Zaštita olimpijskog znaka (simbola). // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 2; 257-273 (članak, znanstveni).

478. Ćorić, Dorotea.
Treba li Republika Hrvatska potvrditi Atensku konvenciju iz 2002. godine ?. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 2; 917-934 (članak, znanstveni).

479. Crnić-Grotić, Vesna; Sgardelli Car, Nataša.
Ljudska prava u Europskoj uniji u praksi Europskog suda u Luksemburgu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 971-994 (članak, znanstveni).

480. Čulinović Herc, Edita.
Način postupanja investicijskih društava prema klijentima pri obavljanju investicijskih usluga i sporovi zbog povrede tih pravila. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) ; 51-83 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

481. Čulinović Herc, Edita; Braut, Mihaela.
The Role of CESR in EU Securities Market Law From technical advisor to sectoral supervisor. // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union ; Open Method of Coordination in the European Union. 1 (2010) ; 263-283 (članak, znanstveni). prilozen text rada

482. Cvitanović, Leo.
Kažnjavanje i moć nadzora. // Treći program Hrvatskog radija. 76 (2010) ; 125-166 (izvorni rad, znanstveni).

483. Cvitanović, Leo.
Power of surveillance - implications of tehnological and information step forward in the 21st century on criminal policy and criminal law. // Godišnjak Hrvatske akademije pravnih znanosti. 1 (2010) , 1; 147-160 (izvorni, znanstveni).

484. Cvitanović, Leo; Mršić, Gordana.
Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela - pregled problematike i aktualna pitanja. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 1-2; 75 ; 73-87 ; 83 (pregledni rad, znanstveni).

485. Degan, Vladimir Đuro.
Pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 139-157 (članak, znanstveni). URL link to work

486. Degan, Vladimir Đuro, Barić Punda, Vesna.
Universal criminal jurisdiction: An option or a legal obligation for States. // International Law Review of Wuhan University. 13 (2010) ; 66-92 (članak, znanstveni).

487. Degan, Vladimir-Đuro; Barić Punda, Vesna.
Universal Criminal Jurisdiction - An option or a legal obligation for States ?. // International Law Review of Wuhan University. 13 (2010) ; 66-92 (članak, znanstveni).

488. Derenčinović, Davor.
Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) ; 53-72 (članak, znanstveni). URL link to work

489. Fabijanić Gagro, Sandra.
The crime of rape in the ICTY's and the ICTR's case-law. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 6; 1309-1334 (članak, znanstveni).

490. Grgurev, Ivana.
Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru - (ne)potreban institut?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 1081-1108 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

491. Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Vinja, Ileana.
Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 669-699 (članak, znanstveni).

492. Gržetić, Zvonko; Barić Punda, Vesna; Filipović, Valerija.
O granicama u sjevernom Jadranu (1948.-2009.) s posebnim osvrtom na kronološki kartografski prikaz,. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 19-72 (članak, znanstveni). URL link to work

493. Harašić, Žaklina.
Zakonitost kao pravno načelo i pravni argument. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 3; 745-767 (pregledni rad, znanstveni).

494. Hlača, Nenad.
Gesetz aus dem Jahre 2009 uber kunstliche Befruchtung in der Republik Kroatien. // Zeitsschrift fur das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht Erbrecht Verfahrensrecht Offentlichem Recht. 57 (2010) , 18; 1494-1497 (pregledni rad, znanstveni).

495. Horvat, Ana.
Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 555-585 (članak, znanstveni). prilozen text rada

496. Horvat Vuković, Ana.
Issues in Bioethics: advance directives in a Canadian-Croatian Perspective. // Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (JAHR). 1 (2010) , 2; 323-337 (članak, znanstveni).

497. Hrabar, Dubravka.
Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja. // Hrvatska pravna revija. 2 (2010) ; 41-48 (članak, znanstveni).

498. Hrabar, Dubravka.
Pravni dosezi medicinske oplodnje u Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 415-442 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

499. Ivičević Karas, Elizabeta.
Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 191-210 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

500. Ivičević Karas, Elizabeta.
O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 109-124 (pregledni rad, znanstveni).

501. Jakša Barbić.
Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva : (II. dio). // Računovodstvo, revizija i financije. 10 (2010) , 6; 136-150 (članak, znanstveni).

502. Jakša Barbić.
Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva. // Računovodstvo, revizija i financije. 20 (2010) , 5; 141-151 (članak, znanstveni).

503. Jakša Barbić.
O vladavini prava u hrvatskom pravnom sustavu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 58 (2010) , 5826-5827; 1-2 (članak, znanstveni).

504. Jelinić, Srećko, Akšamović, Dubravka.
Ugovorno pravo EU na prekretnici. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 203-255 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

505. Kardum, Irena; Rudolf, Davorin, ml.
Sporazum o arbitraži između Hrvatske i Slovenije. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 3-18 (članak, znanstveni).

506. Karlović, Tomislav.
Fiducia Cum Creditore – Risk Management and “Double Ownership”. // The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review. 58 (2010) , 3; 96-107 (članak, znanstveni).

507. Kazazić, Vesna; Barić Punda, Vesna; Brkić, Zlatko.
Pravo progona i nacionalni propisi obalnih država. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. XXI. (2010) ; 7-25 (članak, znanstveni).

508. Koprić, Ivan.
Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. // Riznica. 5 (2010) , 12; 40-47 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

509. Koprić, Ivan.
Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 941-959 (članak, znanstveni).

510. Kordić, Ljubica.
Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka – povijesni pristup. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 39 (2010) , 3; 171-193 (pregledni rad, znanstveni).

511. Kosnica, Ivan.
Pravni vidovi koncesija na željeznicama u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 861-892 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

512. Kostadinov, Biljana.
Les mutations de L'institution Présidentielle en Croatie. // Revista general de derecho público comparado. 4 (2010) , 7; 363-409 (članak, znanstveni).

513. Kovčo Vukadin, Irma; Mihoci, Miroslav.
Nasilje u penalnim ustanovama. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 333-367 (članak, znanstveni).

514. Kovčo Vukadin, Irma; Žakman - Ban, Vladimira; Jandrić Nišević, Anita.
Prisoner rehabilitation in Croatia. // Varstvoslovje. 12 (2010) , 2; 143-162 (pregledni rad, znanstveni).

515. Kralj, Tihomir; Dragičević Prtenjača, Marta.
Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti-s analizom prijedloga njihovih izmjena. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2 (2010); 729-767 (prethodno priopćenje, znanstveni).

516. Krapac, Davor.
Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vol. 60 (2010) , 3; 1207-1240 (članak, znanstveni).

517. Krapac, Davor; Novosel, Dragan.
Rad državnog odvjetnika u predistražnom postupku i razlozi odbačaja kaznenih prijava prema odredbama Zakona o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 17 (2010) , 1; 125-174 (članak, znanstveni).

518. Kregar, Josip; Petričušić, Antonija.
Crime as a Business, Business as a Crime. // Varstvoslovje / Journal of Criminal Justice and Security. 12 (2010) , 4; 367-377 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

519. Krešić, Mirela.
Intestate succession of female descendants according to the Austrian General Civil Code on the Croatian-Slavonian legal area 1853-1946. // Annals of the Faculty of Law in Belgrade - Belgrade Law Review. LVIII (2010) , 3; 121-136 (članak, znanstveni).

520. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 527-554 (članak, znanstveni).

521. Krešić, Mirela.
Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1859.-1941.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 91-126 (članak, znanstveni).

522. Kunštek, Eduard.
Compulsory Arbitration in Croatia. // Croatian arbitration yearbook. 17 (2010) , 1; 77-91 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

523. Kunštek, Eduard.
Prisilne arbitraže u hrvatskom pravu. // Pravo u gospodarstvu. 49 (2010) , 4; 1079-1094 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

524. Lapaš, Davorin.
Sanctioning Non-State Entities - An International Approach. // Revue Internationale de Droit Pénal. 81 (2010) , 1-2; 99-124 (članak, znanstveni).

525. Lapaš, Davorin.
Neka razmišljanja o dopustivosti jednostrane upotrebe sile u suvremenom međunarodnom pravu. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) , 1; 29-52 (članak, znanstveni).

526. Lauc, Zvonimir.
Odnos države i samouprave promatran kroz načelo supsidijarnosti. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 26 (2010) ; 23-36 (pregledni rad, znanstveni).

527. Ljubanović, Boris.
Upravni ugovori i upravno sudovanje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 47 (2010) , 1; 37-52 (članak, znanstveni). URL link to work

528. Maganić Aleksandra.
Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 175-201 (prethodno priopćenje, znanstveni).

529. Malenica, Zoran; Jeknić, Ranka.
Percepcija korupcije i borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 4 (98); 837-859 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

530. Manojlović, Romea.
Danski model novog javnog menadžmenta – može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 961-996 (članak, znanstveni).

531. Marčetić, Gordana; Giljević, Teo.
Lokalna samouprava u Njemačkoj i Francuskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 67-79 (članak, znanstveni).

532. Marčetić, Gordana; Prelec, Dubravka.
Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service. // Croatian international relations review. 18 (2010) ; 1-2 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

533. Martinović, Igor.
Trajna opasnost kao oblik istodobne opasnosti u okvirima krajnje nužde. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 867-891 (članak, znanstveni).

534. Mataija, Mislav.
The European Competition Network and the Shaping of EC Competition Policy. // Croatian Yearbook of European Law and Policy. 6 (2010) ; 75-101 (članak, znanstveni).

535. Maurović, Ljiljana.
Uprava i upravni odbor kao upućeni trgovci u postupku preuzimanja dioničkog društva. // Hrvatska pravna revija. X (2010) , 3; 35-43 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

536. Maurović, Ljiljana.
Nezavisnost obveze iz bankarske garancije "na zahtjev" i nova pravila Međunarodne trgovačke komore, URDG 758. // Hrvatska pravna revija. X (2010) , 6; 10-16 (pregledni znanstveni članak, znanstveni).

537. Maurović, Ljiljana.
Smjernica EU o ostvarivanju prava glasa dioničara na glavnoj skupštini. // Hrvatska pravna revija. X (2010) , 10; 37-43 (pregledni znanstveni članak, znanstveni).

538. Milas Klarić, Ivana.
Izjave volje za slučaj nesposobnosti. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 5; 61-71 (članak, znanstveni).

539. Mudrić, Mišo.
Rights of States Regarding Underwater Cables and Pipelines. // Australian resources and energy law journal. 29 (2010) , 2; 235-256 (članak, znanstveni). prilozen text rada

540. Munivrana Vajda, Maja.
The 2009 AIDP's Resolution on Universal Jurisdiction - An Epitaph or a Revival Call?!. // International Criminal Law Review. 10 (2010) , 3; 325-344 (članak, znanstveni).

541. Nigoević, Magdalena; Tonkić, Danijel.
Imenička sintagma i kategorija određenosti. // Adriatico/Jadran, Rivista di cultura tra le due sponde. 1-2 (2010) ; 347-354 (članak, znanstveni). prilozen text rada

542. Novoselec, Petar.
Kaznenopravni tretman nedozvoljenih („crnih“) fondova u gospodarskom poslovanju. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 181-189 (članak, znanstveni). URL link to work

543. Novoselec, Petar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 699-729 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

544. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena.
Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu. // Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa. 30 (2010) , 1-2; 136-141 (pregledni rad, znanstveni).

545. Padjen, Ivan.
Pravo na sjecištu politike, ekonomije i kulture (I.): u klasičnom ključu. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 47 (2010) , 4; 108-134 (članak, znanstveni). prilozen text rada

546. Pajčić, Matko.
Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 25-52 (pregledni rad, znanstveni).

547. Pajčić, Matko.
Pravo okrivljenika na branitelja i na besplatnu pravnu pomoć. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 53-107 (pregledni rad, znanstveni).

548. Pavić, Željko.
Veličina lokalnih jedinica - europske tendencije i hrvatske nedoumice. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 1; 81-131 (pregledni rad, znanstveni).

549. Pecotić Kaufman, Jasminka; Akšamović, Dubravka; Pošćić, Ana.
Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 2; 969-1017 (članak, znanstveni). URL link to work

550. Pecotić Kaufman, Jasminka; Slijepčević, Sunčana.
Koncentracije poduzetnika i mjerodavno tržište: pravni i ekonomski aspekti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 995-1045 (članak, znanstveni). URL link to work

551. Perišin, Tamara; Bobić, Ana; Jakir, Vanda.
EU Dispute Settlements in the WTO: Selected Pending Cases. // Croatian yearbook of European law & policy. 6 (2010) ; 325-348 (članak, znanstveni).

552. Petrak, Marko.
Rimsko pravo u hrvatskom kontekstu. // Latina et Graeca. 2010 (2010) , 16; 71-83 (članak, znanstveni).

553. Petrak, Marko.
Pravna narav tužbe ovlaštenika služnosti (actio confessoria). // Hrvatska pravna revija. 2010 (2010) , 9; 9-14 (članak, znanstveni).

554. Petrak, Marko.
Ius commune and Croatian property law. // Annals of the Faculty of Law in Belgrade - Belgrade Law Review. LVIII (2010) (2010) , 3; 163-175 (članak, znanstveni).

555. Petrašević, Tunjica : Duić, Dunja.
Međunarodnopravni subjektivitet Europske unije. // Pravni vjesnik. 26 (2010) , 1; 53-73 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

556. Petrić, Silvija.
ODGOVORNOST ODVJETNIKA ZA SAVJET I MIŠLJENJE. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 23-49 (članak, znanstveni).

557. Petrić, Silvija.
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA, OBVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”, Neum, 2010. 1 (2010) ; 50-68 (članak, znanstveni).

558. Petričušić, Antonija; Erkan, Ersin.
Constitutional Challenges Ahead the EU Accession: Analysis of the Croatian and Turkish Constitutional Provisions that Require Harmonization with the Acquis Communautaire. // Review of Interational Law and Politics. 6 (2010) , 22; 133-151 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

559. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
The ECJ Ruling in Cartesio and Its Consequences on the Right of Establishment and Corporate Mobility in the European Union. // European Journal of Law Reform. 12 (2010) , 3-4; 230-296 (članak, znanstveni).

560. Petrović, Siniša; Liszt, Marijana; Marić Horvat, Vesna.
Trgovačko društvo kao organizator i voditelj športskog natjecanja - međunarodnog teniskog turnira. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 2; 309-326 (članak, znanstveni).

561. Pičuljan, Zoran; Britvić-Vetma, Bosiljka:.
Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 1; 53-64 (pregledni rad, znanstveni).

562. Podolnjak, Robert.
Small States and Constitution Making: The Causes of Different Outcomes in Philadelphia and Bruxelles. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 443-494 (članak, znanstveni).

563. Podolnjak, Robert.
Institutional reform of the Croatian local government: from cabinets to directly elected mayors and county governors. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 47 (2010) ; 117-143 (članak, znanstveni).

564. Polić Foglar, Vesna.
Količinski ugovori prema Rotterdamskim pravilima. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 211-222 (članak, znanstveni). URL link to work

565. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Kritička promišljanja o novom Zakonu o radu. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 3; 1-27 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

566. Preložnjak, Barbara; Šago, Dinka.
Pravno uređenje instituta besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj s osvrtom na zakonska rješenja post-jugoslavenskih država. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 773-818 (pregledni rad, znanstveni).

567. Puljko; Vjekoslav.
Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međunarodnim posvojenjem. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 1; 29-39 (članak, znanstveni).

568. Radionov, NIkoleta; Čop, Robert.
Hrvatski zakon o sigurnosti prometa na cestama. // PRAVO i društvo: časopis za pravnu i političku kulturu. 1 (2010) , 1; 275-294 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

569. Ravlić, Slaven.
Izvori političke korupcije u demokratskom poretku: o stranačkoj korupciji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 6; 1241-1264 (članak, znanstveni). prilozen text rada

570. Rešetar, Branka.
Razvoj prava na susrete i druženje s djetetom u hrvatskom pravnom sustavu. // Pravni život - Časopis za pravnu teoriju i praksu. 10/2010 (2010) ; 205-226 (članak, znanstveni).

571. Rismondo, Mihovil.
Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i europski socijalni model. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 1; 89-112 (pregledni rad, znanstveni).

572. Rogić Lugarić, Tereza.
Financijski aspekti položaja velikih gradova. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. Godina 10. (2010) , 3; 683-708 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

573. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) , 1/2010; 93-146 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

574. Rudolf, Davorin.
Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini. // Adrias (Split). 17 (2010) ; 221-234 (članak, znanstveni).

575. ŠEGVI, SAŠA.
Oružane snage eu u sigurnosnim okolnostima postmoderne ere. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 47 (2010) , 3; 621-645 (pregledni rad, znanstveni).

576. Šikić, Marko.
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2010 (2010) ; 93-112 (pregledni rad, znanstveni).

577. Šikić, Marko.
Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 219-230 (pregledni rad, znanstveni).

578. Sikirić, Hrvoje.
Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 45-100 (članak, znanstveni).

579. Šimović, Hrvoje; Mihelja Žaja, Maja.
Poticaji u sustavu poreza na dobit u Hrvatskoj i zemljama regije. // Računovodstvo i financije. 56 (2010) , 5; 60-67 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

580. Šimović, Hrvoje; Mihelja Žaja, Maja.
Tax Incentives in Western Balkan Countries. // WASET International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 4 (2010) , 6; 111-116 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

581. Širola, Nina; Petrović, Siniša.
Država i trgovačko društvo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 657-691 (članak, znanstveni).

582. Skorupan Wolff, Vesna.
Vađenje potonulih stvari u hrvatskom pravu de lege lata i de lege desiderata. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 693-746 (članak, znanstveni).

583. Skorupan Wolff, Vesna.
Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 169-210 (članak, znanstveni). URL link to work

584. Smerdel, Branko.
Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 7-44 (članak, znanstveni).

585. Smerdel, Branko.
Odgovornost vlade u europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije “rade svoj posao”. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 631-655 (članak, znanstveni).

586. Smerdel, Branko.
Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 9; 1-8 (članak, znanstveni).

587. Smerdel, Branko.
Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 11; 1-9 (članak, znanstveni).

588. Staničić, Frane.
Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj. // Pravo u gospodarstvu. 5 (2010) ; 1341-1378 (pregledni rad, znanstveni).

589. Tuhtan Grgić, Iva.
Povrede prava prvokupa i sankcije za njegovo nepoštivanje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1 Supplement; 231-262 (pregledni rad, znanstveni).

590. Turković, Ksenija; Maršavelski, Aleksandar.
Nacrt posebnog dijela novog Kaznenog zakona - pregled pet glava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 503-551 (članak, znanstveni). prilozen text rada

591. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo – etičke dileme kriminalne politike. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 223-245 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

592. Uzelac, Alan.
Legal Remedies for the Violations of the Right to a Trial Within a Reasonable Time in Croatia: in the quest for the holy grail of effectiveness. // Revista de Processo (RePro, Sao Paolo, Brazil). 35 (2010) , 180; 159-193 (članak, znanstveni). prilozen text rada

593. Uzelac, Alan.
Survival of the Third Legal Tradition?. // Supreme Court Law Review. 49 (2010) , 2d; 377-396 (članak, znanstveni).

594. Uzelac, Alan.
Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 101-148 (članak, znanstveni).

595. Uzelac, Alan; Aras, Slađana; Maršić, Martina; Mitrović, Maja; Kauzlarić, Željana; Stojčević, Paula.
Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3; 1265-1308 (članak, znanstveni).

596. Vinković, Mario.
The “unbroken marriage” – trafficking and child labour in Europe. // Journal of Money Laundernig Control. 13 (2010) , 2; 87-102 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

597. Vokić Žužul, Marina; Filipović, Valerija.
Vanjski pojas Republike Hrvatske. // Poredbeno pomorsko pravo. 49 (2010) , 164; 73-99 (članak, znanstveni). URL link to work

598. Zgrabljić Rotar, Dora; Babić, Davor Adrian.
Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 4; 54-62 (članak, znanstveni).

599. Žunić Kovačević, Nataša.
Primjena načela dobre vjere u poreznom postupku – neuspjeli pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) ; 133-149 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

600. Župan, Mirela; Erceg Grgurić, Kroata.
Međunarodni ugovor o distribuciji: europska sudska praksa i rješenja nove Uredbe Rim I. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze.. // Pravo i porezi. 20 (2010) , 7; 62-70 (članak, znanstveni).

601. Župan, Mirela; Puljko, Vjekoslav.
Shaping European International Family Law. // Slovenian Law Review. 7 (2010) ; 23-62 (članak, znanstveni).

602. Aras, Slađana.
Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 2-3; 473-527 (članak, znanstveni).

603. Aras, Slađana.
Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 2; 886-919 (izvorni, znanstveni).

604. Babić, Davor.
Isključiva međunarodna nadležnost u građanskim i trgovačkim predmetima u europskom pravu. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2009) , 2; 575-590 (članak, znanstveni).

605. Babić, Davor.
Međunarodna nadležnost za izvanugovornu odgovornost za štetu u europskom pravu. // Pravo i porezi. 18 (2009) , 1; 59-65 (članak, znanstveni).

606. Bačić, Arsen.
Sudac i ustavna demokracija : dr.sc. Jadranko Crnić kao čuvar Ustava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 271-286 (članak, znanstveni).

607. BAČIĆ, ARSEN.
Ustavne promjene i dileme konstitucionalizma. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u SPLITU. VOL.46 (2009) , 4; 649-666 (članak, znanstveni). URL link to work

608. BAČIĆ, ARSEN.
Sudac i ustavna demokracija: dr. sc. Jadranko Crnić kao čuvar Ustava. // ZBORNIK RADOVA PRAV NOG FAKULTETA U SPLITU. 46 (2009) , 2; 271-286 (članak, znanstveni).

609. Bačić, Petar.
Suvremeni konstitucionalizam i ''nova'' dioba vlasti. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. VOL.46 (2009) , 4; 747-779 (članak, znanstveni). URL link to work

610. Bačić, Petar.
Ustavna demokracija i sudska uzurpacija ustava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. VOL.46 (2009) , 3; 585-600 (članak, znanstveni). URL link to work

611. BAČIĆ, PETAR.
ZAKONODAVNA SUPREMACIJA I SUDSKI AKTIVIZAM U SAD. // Politička misao : Croatian Political Science Review. VOL.46 (2009) , 3; 174-204 (članak, znanstveni).

612. BAČIĆ, PETAR.
Novi commonwealthski model konstitucionalizma (Kanada, Australija i Indija). // PoliticKA MISAO. 46 (2009) , 4; 102-131 (članak, znanstveni).

613. BAČIĆ, PETAR.
Ustavna demokracija i sudska uzurpacija ustava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 3; 585-600 (članak, znanstveni).

614. Barbić, Jakša.
Poslovi, nadležnost i prestanak mandata izvršnog direktora. // Računovodstvo, revizija i financije. 19 (2009) , 1; 301-304 (članak, znanstveni).

615. Barbić, Jakša.
Rad upravnog odbora. // Pravo i porezi. 18 (2009) , 7-8; 3-11 (članak, znanstveni).

616. Barbić, Jakša.
Vladavina prava. // Pravo u gospodarstvu. 43 (2009) , 6; 1530-1547 (članak, znanstveni).

617. Barbić, Jakša.
Odgovornost članova za obveze društva kapitala. // Računovodstvo, revizija i financije. 19 (2009) , 9; 143-152 (članak, znanstveni).

618. Baretić, Marko; Nikšić; Saša.
Standard Contracts of Multinational Companies vs. National Copyright Contract Law - Particular Examples. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 9 (2009) ; 415-436 (članak, znanstveni).

619. Belanić, Loris.
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 551-600 (članak, znanstveni). prilozen text rada

620. Blagojević, Anita.
Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava u materiji terorizma. // Pravni vjesnik. 09 (2009) , 3-4; 123-144 (pregledni rad, znanstveni).

621. Boban, Marija; Udovičić, Ana; Novaković, Dijana.
Upravljanje javnim dobrima u sklopu reforme javne uprave. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 3-4 (2009) ; 40-45 (prethodno priopćenje, znanstveni).

622. Bodiroga-Vukobrat; Martinović Adrijana.
Izazovi novih tehnologija na radnom mjestu (posebnosti pravnih rješenja). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 63-89 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

623. Bolanča, Dragan.
KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU – NOVINE U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 91 (2009) , 1; 71-95 (članak, znanstveni).

624. Bolanča, Dragan; Amižić Jelovčić, Petra; Primorac, Željka.
Pravni pojam luka i pristaništa u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu. // ZBORNIK RADOVA "AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE". 7 (2009) , 1; 27-31 (članak, znanstveni).

625. Bouček, Vilim; Bešlić Bouček, Ivana.
Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i uredba Rim II. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 7-8; 77-88 (članak, znanstveni).

626. Bouček, Vilim; Kuharić; Melita.
Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II. // Pravo i porezi. X (2009) , 9; 25-33 (članak, znanstveni).

627. Bouček, Vilim; Pejčić, Luka.
Presuda Cartesio i osobni statut trgovačkog društva - (dis)kontinuitet sudske prakse Europskog suda. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 10; 58-67 (članak, znanstveni).

628. Britvić-Vetma, Bosiljka.
Pravo izvlaštenja u Republici Hrvatskoj: opći režim i posebni postupci. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 1; 201-219 (članak, znanstveni).

629. Britvić-Vetma, Bosiljka.
Načela pravne sigurnosti i zaštita legitimnih očekivanja kao oblici zaštite subjektivnih prava u okviru EU. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 3 (2009) , 3-4; 49-79 (prethodno priopćenje, znanstveni).

630. Bukovac Puvača, Maja; Belanić, Loris.
Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava. // Zbornik radova "Sedmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse", Neum, 12., 13. i 14. lipnja 2009. god. 7 (2009) ; 282-296 (članak, znanstveni).

631. Bulum, Božena.
''Priopćenje o europskoj lučkoj politici'' - program djelovanja Europske unije u vezi s novom orijentacijom u njezinom kreiranju. // Suvremeni promet. 29 (2009) , 1-2; 72-79 (pregledni rad, znanstveni).

632. Bulum, Božena.
Primjena pravila o državnim potporama Europske zajednice u segmentu morskih luka. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 129-165 (članak, znanstveni).

633. Bulum, Božena.
Zajednička europska lučka politika - prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2=92; 337-358 (članak, znanstveni).

634. Ćapeta, Tamara.
Nacionalni Ustav i nadređenost prava EU u eri pravnog pluralizma. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 1; 63-96 (članak, znanstveni).

635. Carić, Ante; Kustura, Ivana.
Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 857-894 (članak, znanstveni).

636. Čizmić, Jozo.
Pravo na pristup podacima u medicinskoj dokumentaciji. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 91-134 (članak, znanstveni).

637. Čulinović-Herc, Edita.
Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 135-170 (članak, znanstveni).

638. Čulinović-Herc, Edita; Butorac Malnar, Vlatka.
Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 4; 635-678 (članak, znanstveni).

639. Čulo, Anica; Šimović, Ivan.
Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 5; 1029-1068 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

640. Davor Babić.
Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe stranih sudskih odluka prema Uredbi (EZ) 44/2001. // Hrvatska pravna revija. 8 (2009) , 2; 1-11 (članak, znanstveni).

641. Degan, Vladimir-Đuro.
Reflections on international judges and their decision-making : A review essay on Daniel Terris et al.(eds.) 'The International Judge'. // Chinese journal of international law. 8 (2009) , 1; 251-266 (članak, znanstveni). URL link to work

642. Dragičević Prtenjača, Marta.
Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Finske i Slovačke. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) ; 233-280 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

643. Duić, Dunja.
Analysis of the international community influence on Kosovo independence, with emphasis on the EU role. // Pravni vjesnik. 25 (2009) , 3-4; 169-173 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

644. Đurđević, Zlata.
Special procedural measures and respect of human rights : National report for Croatia. // Revue internationale de droit penal. 80 (2009) , 1-2; 113-127 (pregledni rad, znanstveni).

645. Đurđević, Zlata.
Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 783-808 (članak, znanstveni).

646. Goldner Lang, Iris.
Patient Mobility in the European Union: Pushing for EU Internal Health Market. // Medicine and Law. 28 (2009) , 4; 661-672 (članak, znanstveni). prilozen text rada

647. Grabovac, Ivo.
Hrvatski pravilnik o mjestima zakloništa (u povodu slučaja turskog broda "UND ADRIYATIK". // Jadranska meteorologija. LIV (2009) ; 34-38 (članak, znanstveni).

648. Grabovac, Ivo.
Mjesta zakloništa za brodove i propisi Rebulike Hrvatske. // Pomorski zbornik. 45 (2009) , 1; 11-19 (članak, znanstveni).

649. Grabovac, Ivo.
Međunarodni ugovori kao temelj ujednačavanja pomorskog prava – u povodu Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika, 2008.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 261-269 (članak, znanstveni).

650. Harašić, Žaklina.
Dometi sistematskog tumačenja u pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 315-335 (članak, znanstveni).

651. Harašić, Žaklina.
Dometi sistematskog tumačenja u pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. VOL.46 (2009) , 3; 315-335 (članak, znanstveni).

652. HARAŠIĆ, ŽAKLINA.
Dometi sistematskog tumačenja u pravu. // ZBORNIK RADOOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU. 46 (2009) , 2; 315-335 (pregledni rad, znanstveni).

653. Hlača, Nenad; Popović, Petar.
Pravo djeteta na slobodu savjesti i vjeroispovjedi. // Bogoslovska smotra. 79 (2009) , 2; 275-303 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

654. Horvat, Ana.
Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 443-472 (članak, znanstveni).

655. Hrabar, Dubravka.
Children's Rights within the Family. // International Journal of Children's Rights. 17 (2009) , 4; 561-583 (članak, znanstveni).

656. Ivanišević, Stjepan.
Stupnjevanje lokalnih samoupravnih jedinica. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 669-722 (članak, znanstveni). URL link to work

657. Ivičević Karas, Elizabeta.
La Responsabilité Pénale Des Personnes Morales En Droit Croate- Les Inspirations Tirées Du Droit Français Et Certaines Particularités De La Législation Croate. // Slovenian Law Review. 6 (2009) , 1-2; 121-135 (pregledni rad, znanstveni).

658. Jelinić, Srećko; Akšamović, Dubravka.
O proboju pravne osobnosti. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2009) , 2; 544-574 (članak, znanstveni).

659. Jelušić, Mario.
Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 1; 151-165 (članak, znanstveni).

660. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija.
PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 291-331 (članak, znanstveni). prilozen text rada

661. Klarić, Mirko.
Basic aspects of Public Services in law of European Union. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 93 (2009) , 3; 571-584 (pregledni rad, znanstveni).

662. Kocijan, Iva.
Revisiting the formative years of European Transport Policy. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) ; 529-547 (pregledni rad, znanstveni).

663. Koprić, Ivan.
Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 1; 69-78 (članak, znanstveni).

664. Koprić, Ivan.
Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 79-105 (članak, znanstveni).

665. Koprić, Ivan.
Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. // Anali hrvatskog politološkog društva. 5 (2009) ; 399-416 (članak, znanstveni).

666. Koprić, Ivan.
The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 609-616 (članak, znanstveni).

667. Kordić, Ljubica; Marušić, Boris.
Uporaba atributa kao čimbenik složenosti njemačkoga zakonskog teksta. // Pravni vjesnik. 25 (2009) , 2; 61-77 (članak, znanstveni).

668. Kostadinov, Biljana.
Ovlasti Predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008.. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 7-8; 1-5 (članak, znanstveni).

669. Kostadinov, Biljana.
Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 10; 1-3 (članak, znanstveni).

670. Kostadinov, Biljana.
Le statut du President de la Republique en Croatie (1990-2008). // Revue d'Etudes Politiques et Constitutionnelles Est-Europeennes. 9 (2009) , 1-2; 19-30 (članak, znanstveni).

671. Kostadinov, Biljana.
Le constitutionalisme d'Etat aux Etats-Unis d'Amérique. // Civitas Europa: revue juridique sur l'evolution de la nation et de l'Etat en Europe = revista jurídica sobre la evolución de la nación y del estado en Europa. 11 (2009) , 22; 7-28 (članak, znanstveni).

672. Kovčo Vukadin, Irma; Rajić, Saša; Balenović, Marija.
Uspostava probacijskog sustava - novi izazov za Hrvatsku?. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 711-759 (pregledni rad, znanstveni).

673. Kregar, Josip.
U državnoj upravi trebamo radikalnije reforme. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5746 (2009) ; 1-3 (članak, znanstveni).

674. Kunštek, Eduard.
Dispute Settlement Provisions in Croatian BITs - Unresolvced Questions. // Croatian arbitration yearbook. 16 (2009) ; 267-281 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

675. Kunštek, Eduard; Bodul, Dejan.
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti - podružnice inozemnih pravnih osoba. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 171-185 (članak, znanstveni). URL link to work

676. Kurtović Mišić, Anita.
Povodom ukidanja zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) ; 89-97 (članak, znanstveni).

677. Kurtović Mišić, Anita; Milivojević, Lana; Strinić, Višnja.
Novosti u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) ; 629-686 (pregledni rad, znanstveni).

678. Lalić-Novak, Goranka; Padjen, Ivan.
Europaeanisation of Asylum : From Sovereignty via Harmony to Unity. // Politička misao. 46 (2009) , 5; 75-101 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

679. Lauc, Zvonimir.
The right to local and regional self-government: instigation and development of local self-government in the Republic of Croatia. // Public Service Review: European Union. Issue 17 (2009) ; 32-34 (članak, znanstveni).

680. Maganić Aleksandra.
Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 515-550 (pregledni rad, znanstveni).

681. Maganić Aleksandra.
Legal Assistance of the Courts of Justice to Arbitration Tribunals. // Croatian arbitration yearbook. 16 (2009) ; 55-89 (članak, znanstveni).

682. Marin, Jasenko.
Stvarnopravno uređenje za plovila unutarnje plovidbe. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 29-55 (članak, znanstveni).

683. Marin, Jasenko; Kumpan, Ana.
Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu. // Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law. 48 (2009) , 163; 57-63 (članak, znanstveni).

684. Mataija, Mislav.
Internal Situations in Community Law: An Uncertain Safeguard of Competences within the Internal Market. // Croatian yearbook of European law & policy. 5 (2009) ; 31-65 (članak, znanstveni).

685. Matanovac Vučković Romana; Gliha, Igor.
Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 10 (2009) ; 69-87 (članak, znanstveni).

686. Matulić, Tonči.
Jednakost i nediskriminacija: Vrijednosna polazišta u suzbijanju diskriminacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 1; 7-31 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

687. Maurović, Ljiljana.
Obujam harmonizacije prava preuzimanja u EU nakon usvajanja 13. direktive o ponudi za preuzimanje. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 6; 1-5 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

688. Maurović, Ljiljana; Gonan Božac, Marli; Grgorinić, Sabina.
Monistički ustroj tijela dioničkog društva - hrvatska praksa. // Ekonomska istraživanja. 22 (2009) , 1; 114-126 (prethodno priopćenje, znanstveni).

689. Mazur-Kumrić, Nives.
Legal Status of the German Language Group in the Italian Province of South Tyrol. // Pravni vjesnik. 25 (2009) ; 25-45 (članak, znanstveni).

690. Mijatović, Nikola.
Stope poreza na dodanu vrijednost. // Računovodstvo, revizija i financije. 19 (2009) , 4; 116-124 (članak, znanstveni).

691. Mijatović, Nikola.
Proračun Europske unije za godinu 2009. u kontekstu financijskih predviđanja za razdoblje od 2007.- 2013. godine. // Računovodstvo i financije. 55 (2009) ; 196-201 (članak, znanstveni).

692. Mijatović, Nikola.
Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 1; 97-124 (članak, znanstveni).

693. Miladin, Petar.
Institut pisane potvrde u međunarodnom trgovačkom pravu i takozvano 'sklapanje' ugovora o arbitraži šutnjom u trgovačkom odnosima prema Zakonu o arbitraži. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 2-3; 269-306 (članak, znanstveni).

694. Miladin, Petar, Verović Marko.
Odnos između poduzetnikova prava da zaštiti poslovnu tajnu i prava osobnosti zaposlenika. // Pravo u gospodarstvu. 48 (2009) , 2; 591-615 (članak, znanstveni).

695. Mlikotin Tomić, Deša; Preložnjak, Barbara.
Prilozi unifikaciji europskog ugovornog prava. // Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku. 25 (2009) , 3-4/2009; 67-89 (članak, znanstveni).

696. Mrljić, Robert.
UNESCO and the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 4; 785-822 (članak, znanstveni).

697. Mudrić, Mišo.
The International Liability Funds in the Maritime Field. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 167-191 (članak, znanstveni). prilozen text rada

698. Muhvić, Davor.
Poredbeni prikaz pravnog položaja državnog odvjetništva s posebnim osvrtom na pravni položaj državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj. // Pravni vjesnik. 25 (2009) , 2; 129-145 (pregledni rad, znanstveni).

699. Nigoević, Magdalena; Perišić, Katarina.
Quando il verbo non è solo un verbo (segnali discorsivi di origine verbale). // Strani jezici. 39 (2009) , 4; 363-376 (članak, znanstveni). prilozen text rada

700. Novosel, Dragan; Pajčić, Matko.
Državni odvjetnik kao gospodar novog prethodnog kaznenog postupka. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 427-474 (pregledni rad, znanstveni).

701. Novoselec, Petar.
Kaznenopravna zastara pred reformom. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2009) ; 753-766 (članak, znanstveni).

702. Ofak, Lana.
Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 2; 443-470 (članak, znanstveni). URL link to work

703. Pajčić, Matko.
Otkrivanje informacija i dokaza između stranaka u kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 61-98 (članak, znanstveni).

704. Pajčić, Matko.
Korištenje forenzičkih računalnih programa u svrhu prikupljanja dokaza za potrebe kaznenog postupka. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 281-317 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

705. Pecotić Kaufman, Jasminka.
Fight Against Cartels in Croatia: More than a Decade of Enforcement Practice. // GCP: The Online Magazine for Global Competition Policy. June-09(1) (2009) ; (članak, znanstveni). prilozen text rada

706. Petrić, Silvija.
Nacrt Zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 473-513 (članak, znanstveni).

707. Petrić, Silvija.
Odgovornost za nepoštivanje koncesijskog ugovora koji se odnosi na korištenje javnih dobara. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 91 (2009) , 1; 97-121 (članak, znanstveni).

708. Petrić, Silvija.
Usklađivanje europskog odštetnog prava. // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “ Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” , Neum. 7 (2009) , 1; 121-139 (članak, znanstveni).

709. Petrić, Silvija; Bukovac Puvača, Maja.
Bitna obilježja i ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta europskog ugovornog prava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 3; 513-541 (članak, znanstveni).

710. Petričušić, Antonija.
International Network of Young Scientists dealing with Ethnic Reconciliation in the Western Balkans: an Initiative to Address System Incapacity of the SEE Scientific Area and to Contribute to the Reconciliation Processes. // Der Donauraum. 49 (2009) , 1-2; 229-235 (članak, znanstveni). prilozen text rada

711. Petrinović, Ranka; Plančić, Bisera; Mandić, Nikola.
Revizija Lloyd's Open Form (LOF 2010) – učinkovitija zaštita morskog okoliša?. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 56 (2009) , 1-2; 49-56 (pregledni rad, znanstveni).

712. Polić Foglar, Vesna.
Evaluation of the new Convention from the perspective of insurers. // Transportrecht. 32 (2009) , 9; 366-369 (članak, znanstveni).

713. Polić, Vesna.
Schweizerisches Transportrecht. // Transportrecht. 32 (2009) , 7-8; 290-298 (članak, znanstveni).

714. Pošćić, Ana.
„Značajni dio zajedničkog tržišta“ kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 4; 781-793 (članak, znanstveni).

715. PROSO, MAJA.
SUSTAVI OSIGURANJA OD ODŠTETNE ODGOVORNOSTI U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 92 (2009) , 2; 359-372 (članak, znanstveni).

716. Puljko; Vjekoslav.
Državljanstvo i vojna obveza. // Pravni vjesnik. 25 (2009) , 1; 9-26 (članak, znanstveni).

717. Puljko; Vjekoslav.
Arbitration and Sport. // Interdisciplinary management research V. 5 (2009) ; 591-603 (članak, znanstveni).

718. Radionov, Nikoleta.
Stvarna prava na željezničkoj infrastrukturi - Pogled nakon reforme željezničkog sustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 5; 981-1014 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

719. Radionov, Nikoleta; Kocijan, Iva.
Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta(1. dio). // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 9; 28-33 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

720. Radionov, Nikoleta; Kocijan, Iva.
Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II. dio). // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 10; 28-38 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

721. Ravlić, Slaven.
Razvoj i stanje političke znanosti u Hrvatskoj: kontinuitet i diskontinuiteti. // Anali hrvatskog politološkog društva. 5 (2009) ; 33-49 (članak, znanstveni).

722. Ravlić, Slaven.
Demokracija i političko predstavljanje nacionalnih manjina. // Međunarodne studije. 9 (2009) , 3; 8-23 (članak, znanstveni).

723. Rešetar, Branka; Ledić, Senija.
Određivanje uzdržavanja za maloljetnu djecu prema Noveli Obiteljskog zakona iz 2007.. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 11; 45-58 (pregledni rad, znanstveni).

724. Rittossa, Dalida.
Trafficking of Minors in Croatia: Present Situation. // European journal of crime, criminal law and criminal justice. 17 (2009) , 2; 137-164 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

725. Rodin, Siniša.
Direktiva Europske unije 123/2006 o uslugama – doseg i opravdanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 1; 33-61 (članak, znanstveni).

726. Rudolf, Davorin.
O državnoj granici između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 65 (2009) ; 54-66 (članak, znanstveni).

727. Rudolf, Davorin, ml.; Čobanov, Saša.
Jugoslavija: unitarna država ili federacija (povijesne težnje srpskoga i hrvatskog naroda – jedan od uzroka raspada Jugoslavije). // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 92 (2009) , 2; 287-314 (pregledni rad, znanstveni).

728. Sajko, Krešimir.
Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća br. 864/2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze – Rim II i hrvatsko međunarodno privatno pravo. // Pravo i porezi. X (2009) , 5; 39-46 (članak, znanstveni).

729. ŠEGVIĆ, SAŠA.
Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog kriminala. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. VOL. 49 (2009) , 4; 667-685 (pregledni rad, znanstveni).

730. ŠEGVIĆ, SAŠA.
Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog kriminala. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 4; 667-685 (pregledni rad, znanstveni).

731. Šikić, Marko.
Pravo na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 1 (2009) ; 333-372 (članak, znanstveni).

732. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 1; 19-33 (članak, znanstveni).

733. Šikić Marko; Staničić Frane.
Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 4 (2009) ; 43-52 (izvorni rad, znanstveni).

734. Šimac, Srđan.
Je li tradicionalan sustav rješavanja sporova u krizi. // Pravo u gospodarstvu. 43 (2009) , 3; 892-925 (članak, znanstveni).

735. Šimović, Hrvoje.
Međuovisnost oporezivanja i gospodarskog rasta u Hrvatskoj. // Ekonomska istraživanja. 22 (2009) , 1; 33-46 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

736. Šimović, Hrvoje.
Effective Corporate Income Tax Burden in Croatia. // Zagreb international review of economics & business. 12 (2009) , 2; 107-121 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

737. Škorić, Marissabell; Kokić Puce, Zdenka.
Nova uloga rada za opće dobro na slobodi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2009) ; 687-709 (pregledni rad, znanstveni).

738. Smerdel, Branko.
Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava. // Revus. 11 (2009) ; 97-126 (članak, znanstveni).

739. Staničić, Frane.
Izvlaštenje:sukob javnog i privatnog interesa. // Hrvatska javna uprava : Čaopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (2009) ; 141-168 (pregledni rad, znanstveni).

740. Tea Jagić.
Utjecaj uređenja ugovora u distribuciji u europkom pravu tržišnog natjecanja na harmonizaciju europskog ugovornog prava. // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 7 (2009) , 2; 175-184 (članak, znanstveni).

741. Tucak, Ivana.
Rethinking the Hohfeld’ s Analysis of Legal Rights. // Pravni vjesnik. 25 (2009) , 2; 31-41 (prethodno priopćenje, znanstveni).

742. Tuhtan Grgić, Iva.
Pravo prvokupa prema Zakonu o otocima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 373-404 (prethodno priopćenje, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

743. Turković Ksenija.
Okviri reforme sustava kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. II (2009) ; 809-841 (članak, znanstveni).

744. Učur, Marinko.
Implementacija direktiva Europske unije u radno zakondavstvo Republike Hrvatske. // Radno pravo. 11 (2009) ; 3-11 (članak, znanstveni).

745. Vasiljević, Snježana.
Diskriminacija i zlostavljanje na radu (mobbing) u hrvatskom pravnom okviru. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5809 (2009) ; 1-5 (članak, znanstveni).

746. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Globalna kriza i nacionalne reforme. // Ekonomija. 16 (2009) , 2; 525-558 (članak, znanstveni). URL link to work

747. Vokić Žužul, Marina.
Granice teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja. // Poredbeno pomorsko pravo. 48 (2009) , 163; 85-127 (članak, znanstveni).

748. Akšamović, Dubravka; Jelinić, Zvonimir.
Aktualna pitanja športa u Hrvatskoj : preoblikovanje ili stečaj profesionalnih športskih klubova?. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 4; 840-866 (pregledni rad, znanstveni).

749. BAČIĆ, ARSEN.
O ENGLESKOM 'NERAZUMJEVANJU' FRANCUSKOG UPRAVNOG PRAVA I CONSEIL D'ETATA. // ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU. 45 (2008) , 1; 31-48 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

750. BAČIĆ, ARSEN.
Ustavni temelji i problemi zaštite okoliša u hrvatskom i europskom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 4; 727-743 (članak, znanstveni).

751. BAČIĆ, PETAR.
ULOGA I DOPRINOS FRANCUSKOG DRŽAVNOG SAVJETA U LEGISLATIVI. // ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU. 45 (2008) , 1; 49-66 (članak, znanstveni).

752. BAČIĆ, PETAR.
O značaju prava na informaciju u upravljanju okolišem i zaštititi ljudskih prava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 4; 811-823 (članak, znanstveni).

753. Bakota, Boris; Ljubanović, Boris.
Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u općinama, gradovima, županijama i Gradu Zagrebu. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 1; 101-115 (pregledni rad, znanstveni).

754. Barbić Jakša.
Doprinos pravnoj teoriji i praksi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) ; 1-2 (članak, znanstveni).

755. Barbić, Jakša.
Upravni odbor dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 355-421 (članak, znanstveni).

756. Barbić, Jakša.
Zapovjednik broda - punomoćnik brodara po zaposlenju. // Pravo u gospodarstvu. 58 (2008) , 1-2; 15-33 (članak, znanstveni).

757. Barbić, Jakša.
Pravo članova da odlučuju u društvima koja nemaju organe. // HAZU. 500 (2008) ; 53-116 (članak, znanstveni).

758. Barić Punda, Vesna.
Uloga Europske unije u zaštiti i očuvanju Sredozemnog mora s osvrtom na pravne i strateške dokumente. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 4 (2008) ; 761-778 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

759. Barić, Sanja; Ružić, Lena.
Sekundarno zakonodavstvo i parlamentarni nadzor nad nacionalnom egzekutivom. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. vol. 29 (2008) , br. 2/2008; 787-824 (članak, znanstveni).

760. Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela.
Prospekt i statut investicijskog fonda. // Zbornik radova „Šesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2008. god.. 6 (2008) ; 440-463 (članak, znanstveni).

761. Berdica, Josip.
Religija u misli Johna Rawlsa. // Obnovljeni život. 63 (2008) , 1; 21-33 (članak, znanstveni). URL link to work

762. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Laleta, Sandra; Jukić, Anton.
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 71-109 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

763. Bojanić, Igor; Đurđević, Zlata.
Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 973-1007 (članak, znanstveni). URL link to work

764. Bolanča, Dragan; Barun, Mara.
Neke novosti na području usklađivanja hrvatskog pomorskog upravnog prava sa pravnom stečevinom Europske unije. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 90 (2008) , 4; 745-760 (članak, znanstveni).

765. Bouček, Vilim.
Prijevozna sredstva u optici hrvatskog i poredbenog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 361-389 (članak, znanstveni).

766. Bouček, Vilim.
Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 3; 715-745 (članak, znanstveni).

767. Bouček, Vilim.
Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - drugi dio: Opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog MPP-a. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) ; 487-504 (članak, znanstveni).

768. Bouček, Vilim.
Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2) (2008) ; 287-304 (članak, znanstveni).

769. Bouček, Vilim.
Europsko međunarodno privatno pravo prema Lisabonskom ugovoru. // Hrvatska pravna revija. VIII. (11) (2008) ; 83-92 (članak, znanstveni).

770. Bouček, Vilim.
Smjernica kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (6) (2008) ; 1367-1385 (članak, znanstveni).

771. Branislav, Malagurski.
Međunarodnopravni aspekti regija i regionalnih teritorijalnih jedinica. // Pravni vjesnik. 2008(1) (2008) ; 341-353 (članak, znanstveni).

772. Brnabić, Ratko.
Dužnost pregleda robe prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija). // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 89 (2008) ; 537-549 (članak, znanstveni).

773. Bukovac Puvača, Maja; Butorac Malnar, Vlatka.
Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja. // Hrvatska pravna revija. 8 (2008) , 12; 32-54 (članak, znanstveni).

774. Bulum, Božena.
Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 617-660 (članak, znanstveni).

775. Bulum, Božena.
Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice. // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 59-107 (članak, znanstveni).

776. Ćapeta, Tamara.
Ustavne promjene i članstvo u EU. // Informator : poslovno-pravni magazin. 56464 (2008) ; 1-3 (prethodno priopćenje, znanstveni).

777. Cindori, Sonja.
Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (2008) ; 171-203 (pregledni rad, znanstveni).

778. Cindori, Sonja.
Pranje novca u svjetlu pozitivnopravnih propisa i praktičnih iskustava. // Hrvatska pravna revija. 8 (2008) , 7-8; 81-90 (pregledni rad, znanstveni).

779. Čizmić, Jozo.
Pravo pacijenata na obaviještenost, s posebnim osvrtom na zaštitu tajnosti podataka o zdravstvenom stanju pacijenta. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 227-275 (članak, znanstveni).

780. Ćorić, Dorotea.
Odgovornost i naknade štete zbog onečišćenja mora i mjesto zakloništa. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 431-450 (članak, znanstveni).

781. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Zaštita morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 959-974 (pregledni rad, znanstveni).

782. Davorin Rudolf, ml.
Europska unija i očuvanje ribljih bogatstava u Jadranu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 4 (2008) ; 779-795 (pregledni rad, znanstveni).

783. Debeljak Rukavina, Sandra; Bukovac Puvača, Maja.
Odgovornost za štete prouzročene zloupotrebom zrakoplova. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 583-616 (članak, znanstveni).

784. Degan, Vladimir Đuro.
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 77-95 (članak, znanstveni).

785. Degan, Vladimir-Đuro.
Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjem. // Poredbeno pomorsko pravo. 47 (2008) , 162; 1-44 (članak, znanstveni).

786. Degan, Vladimir-Đuro.
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 2; 265-278 (članak, znanstveni).

787. Degan, Vladimir-Đuro.
Odnos Pariškoga mirovnog ugovora s Italijom iz 1947. i Rimskih ugovora između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske iz 1941. godine. // Adrias (Split). 15 (2008) ; 119-122 (članak, znanstveni).

788. Degan, Vladimir Đuro; Barić Punda, Vesna.
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 4 (2008) ; 841-861 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

789. Degan, Vladimir-Đuro; Barić Punda, Vesna.
Jednostrani akti država u pravu mora : napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 4(=90); 841-861 (članak, znanstveni).

790. Derencinovic, Davor.
Financing of Terrorism in Croatia. // Revue internationale de droit penal. 79 (2008) ; 73-85 (članak, znanstveni).

791. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2008) ; 1007-1046 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

792. Đulabić, Vedran.
Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 135-169 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

793. Dulčić, Katerina; Bodiroga-Vukobrat, Nada.
Zaštita osobnih podataka pacijenata u europskom i hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 371-411 (pregledni znanstveni članak, znanstveni).

794. Đurđević, Zlata.
Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije : proračun EU, pojavni oblici kriminaliteta i PIF konvencija. // Pravo i pravda, časopis za pravnu teoriju i prasku. 7VII (2008) , 1; 99-141 (članak, znanstveni).

795. Fabijanić Gagro, Sandra.
Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 58 (2008) , 3; 747-778 (članak, znanstveni).

796. Fabijanić Gagro, Sandra; Škorić, Marissabell.
Zločin genocida u praksi međunarodnih kaznenih ad hoc tribunala. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 6; 1387-1419 (članak, znanstveni). URL link to work

797. Garašić, Jasnica.
Zulaessigkeit der Eroeffnung eines Partikular- bzw. eines Sekundaerkonkursverfahrens und ihre Ausgestaltung im kroatischen Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 14 (2008) , 2; 51-55 (članak, znanstveni).

798. Gliha, Igor.
Uloga regatnih pravila u slučajevima odgovornosti za štetu nastalu na morskim jedriličarskim regatama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 333-359 (članak, znanstveni).

799. Grabovac, Ivo.
Kategorizacija propisa o zaštiti morskog okoliša. // Jadranska meteorologija. LIII (2008) ; 79-81 (članak, znanstveni).

800. Grabovac, Ivo.
Novi sustav odgovornosti u prijevozu stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 3/2008; 441-448 (članak, znanstveni).

801. Grabovac, Ivo.
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina. // Kapetanov glasnik. 16 (2008) ; 10-12 (članak, znanstveni).

802. Grabovac, Ivo; Amižić, Petra.
Pomorski prijevoz nuklearnih tvari s posebnim osvrtom na Konvenciju o građanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz nuklearnih tvari iz 1971. godine. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 58 (2008) , 1-2; 97-112 (pregledni rad, znanstveni).

803. Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka.
Pravilo poslovne prosudbe u hrvatskom i američkom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 975-1008 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

804. Horvat, Ana.
Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog zakonodavstva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 6; 1453-1498 (članak, znanstveni).

805. Hrabar, Dubravka.
O potrebi izmjene obiteljskopravnih odredaba u Ustavu Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5648; 1-3 (članak, znanstveni).

806. Hrabar, Dubravka.
Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 5; 1107-1139 (članak, znanstveni). prilozen text rada

807. Ibler, Vladimir.
Pariški mirovni ugovor s Italijom od 10. veljače 1947.. // Adrias (Split). 15 (2008) ; 47-52 (članak, znanstveni).

808. Ivanišević, Stjepan.
Europska iskustva u decentralizaciji upravljanje velikim gradovima. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) ; 407-420 (prethodno priopćenje, znanstveni).

809. Ivičević Karas, Elizabeta.
Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja predmeta za potrebe kaznenog postupka (novine u Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku iz lipnja 2008.). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 939-972 (članak, znanstveni).

810. Jelinić, Srećko; Akšamović, Dubravka.
Pravno obrazovanje, globalizacija i regionalni razvoj : pravo i gospodarski razvoj u 21. stoljeću. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 3-4; 33-49 (prethodno priopćenje, znanstveni).

811. Josipović, Ivo.
Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 915-938 (članak, znanstveni).

812. Josipović, Tatjana; Nikšić, Saša.
Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo. // Evropski pravnik. 4 (2008) ; 61-94 (članak, znanstveni).

813. Jovanović, Milovan; Eškinja, Ivo.
Neki aspekti neoliberalizma u svjetskom gospodarstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 941-958 (pregledni rad, znanstveni).

814. Jurić, Dionis.
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 149-185 (članak, znanstveni). prilozen text rada

815. Jurić, Dionis.
POLOŽAJ DEPOZITNE BANKE U ODNOSU NA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE I INVESTICIJSKI FOND. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 1009-1031 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

816. Karlović, Tomislav.
O pravnoj zaštiti fiducije u rimskom civilnom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 4; 885-899 (članak, znanstveni). URL link to work

817. Koprić, Ivan.
Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 95-133 (članak, znanstveni).

818. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. // Hrvatska javna uprava. 8 (2008) , 3; 647-688 (članak, znanstveni).

819. Kostadinov, Biljana.
Institutional Design in Divided Democracies. // Central European Journal of Canadian Studies. 6 (2008) ; 105-115 (članak, znanstveni).

820. Kostadinov, Biljana.
Institutional Design in Divided Democracies. // Central European Journal of Canadian Studies. 6 (2008) , 6; 105-116 (članak, znanstveni).

821. Kunštek, Eduard.
Procesni učinci klauzule najpovlaštenije nacije u dvostranim ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja na ICSID arbitražu. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 2; 231-245 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

822. Kunštek, Eduard; Bodul, Dejan.
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement. 29 (2008) , 1; 317-335 (članak, znanstveni).

823. Lapaš, Davorin.
Pravo na međunarodni saobraćaj i prometne sankcije Ujedinjenih naroda – negacija jednog temeljnog prava države?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 453-473 (članak, znanstveni).

824. Lozina, Duško; Klarić, Mirko.
Local Public Servants and Employees in the Republic of Croatia: Legal Position and Obligations. // Lex Localis. 6 (2008) , 4; 413-428 (članak, znanstveni).

825. Lulić, Mira; Muhvić, Davor.
Zaštita i prava manjina u Republici Hrvatskoj. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 1; 117-139 (pregledni rad, znanstveni).

826. Maganić Aleksandra.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 413-454 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

827. Maganić Aleksandra.
Arbitrability in Non-contentious Matters. // Croatian arbitration yearbook. 15 (2008) ; 111-145 (članak, znanstveni).

828. Maganić Aleksandra.
Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku. // Pravni život. 57 (2008) , 13; 299-329 (članak, znanstveni).

829. Maganić Aleksandra.
Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 6; 1153-1184 (članak, znanstveni).

830. Marin, Jasenko.
Odgovornost prijevoznika za plovidbenu sposobnost broda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 489-507 (članak, znanstveni).

831. Marko Šikić.
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2008 (2008) ; 149-175 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

832. Maurović, Ljiljana.
Uvođenje monističkog ustroja u pravo društava Hrvatske-Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima. // Hrvatska pravna revija. VIII (2008) , 1; 28-33 (članak, znanstveni).

833. Maurović, Ljiljana.
Preuzimanje određenja smjernice EU o prekograničnom pripajanju i spajanju 2005/56/EC u Zakon o trgovačkim društvima RH. // Hrvatska pravna revija. VIII (2008) , 5; 67-72 (članak, znanstveni).

834. Maurović, Ljiljana.
Ostvarivanje nadzora u dualističkom i monističkom ustroju organa dioničkog društva-razlike i sličnosti. // Hrvatska pravna revija. VIII (2008) , 11; 60-67 (članak, znanstveni).

835. Mijatović, Nikola.
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit pod okriljem Europske unije. // Porezni vjesnik. Poseban broj. 17 (2008) , 4; 61-68 (članak, znanstveni).

836. Mijatović, Nikola.
Zajednička konsolidirana porezna osnovica poreza na dobit (II. dio). // Računovodstvo, revizija i financije. 18 (2008) , 6; 124-127 (članak, znanstveni).

837. Mijatović, Nikola.
Uskladjivanje oporezivanja svota mirovinskog osiguranja u okrilju Europske unije. // Porezni vjesnik. Poseban broj. 17 (2008) , 2; 82-88 (članak, znanstveni).

838. Mijatović, Nikola.
Trendovi u oporezivanju na području Europske unije. // Računovodstvo, revizija i financije. 18 (2008) , 9; 119-123 (članak, znanstveni).

839. Mijatović, Nikola.
Proračunski sustav Europske unije u kontekstu financijskih predviđanja za razoblje 2007.-2013.. // Hrvatska pravna revija. 8 (2008) , 9; 78-90 (članak, znanstveni).

840. Miladin, Petar.
Pravni položaj zalogoprimca poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 509-536 (članak, znanstveni).

841. Miladin, Petar.
Šutnja i konkludentne radnje u obveznim odnosima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 4; 923-995 (članak, znanstveni).

842. Milotić, Ivan.
Arbitral resolution of disputes by good man (bonus vir) in Roman law and European legal tradition. // Croatian arbitration yearbook. 15 (2008) ; 169-189 (članak, znanstveni).

843. Mlikotin-Tomić, Deša.
European Law versus EU managment of changes. // Separata da Revisita "Temas de Integracao". 1 (2008) , 25; 14-21 (članak, znanstveni).

844. Munivrana Vajda, Maja.
Universal Jurisdiction: Report for Croatia. // Revue internationale de droit penal. 79 (2008) , 1-2; 111-123 (članak, znanstveni).

845. Nenad, Hlača.
Neuerungen im Familienrecht der Republik Kroatien. // Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht. 55 (2008) , 18; 1701-1704 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

846. Nenad, Hlača.
Želje o prestanku života. // Medicina : glasilo Hrvatskoga lije� � ga zbora, Podru� nica Rijeka. 44 (2008) , 2; 152-157 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

847. Novoselec, Petar.
Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 721-759 (članak, znanstveni).

848. Pavišić, Berislav.
Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 489-603 (članak, znanstveni). URL link to work

849. Petrašević, Tunjica.
Pravni aspekti prekogranične suradnje u Republici Hrvatskoj - propisi i izvori za transregionalnu suradnju. // Pravni vjesnik, Časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.. 3-4 (2008) ; 81-101 (pregledni rad, znanstveni).

850. Petrić, Silvija.
Osnove građanskopravne odgovornosti za štete u medicini. // Materia Socio Medica, 2008 ; 20(1). 20 (2008) , 1; 55-65 (članak, znanstveni).

851. PETRIĆ, SILVIJA.
UVOD U NEČELA EUROPSKOG UGOVORNOG PRAVA (LANDOVA NAČELA). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 335-370 (pregledni rad, znanstveni).

852. Petrić, Silvija; Bukovac Puvača, Maja.
Problem razvojnih rizika kod odgovornosti za neispravan proizvod. // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “ Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” , Neum, 2008.. 1 (2008) ; 208-223 (članak, znanstveni).

853. Petričušić, Antonija.
Nation-Building in Croatia and the Treatment of Minorities ; Rights and Wrongs. // L'Europe en Formation, Journal of Studies on European Integration and Federalism. 1 (2008) ; 135-145 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

854. Petričušić, Antonija.
Širenje Europske Unije i zaštita nacionalnih manjina. // Međunarodne studije - časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju. 3-4 (2008) , 8; 5-32 (članak, znanstveni). prilozen text rada

855. Petrinović, Ranka; Perkušić, Ante; Mandić Nikola.
Ugovor o najmu jahte i brodice. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 4 (2008) ; 863-884 (pregledni rad, znanstveni).

856. Petrović, Siniša.
Pojam i uloga neovisnih regulatora. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 462-489 (članak, znanstveni).

857. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 2 (88); 305-343 (članak, znanstveni).

858. Pošćić, Ana.
Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 917-939 (članak, znanstveni).

859. Potočnjak, Željko.
Pravno uređenje rada članova uprava za društva kapitala. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 422-461 (članak, znanstveni).

860. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno finaciranim mirovinskim sustavima. // Revija za socijalnu politiku. 3 (2008) ; 323-342 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

861. PROSO, MAJA ŠTAMBUK-ŠUNJIĆ, MARIJA.
PRINCIPI EUROPSKOG UGOVORNOG PRAVA S OSVRTOM NA UGOVORNU ODGOVORNOST ZA NEIMOVINSKU ŠTETU PREMA NOVOM ZOO-U. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 90 (2008) , 4; 901-914 (članak, znanstveni).

862. Puljko; Vjekoslav.
Mjerodavno pravo za asignaciju arbitražne klauzule. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 1; 57-72 (članak, znanstveni).

863. RADIĆ, ŽELJKO.
DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO I PITANJE USKRATE PRAVOSUĐA I PRAVA. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 2; 345-358 (članak, znanstveni).

864. Radionov Radenković, Nikoleta.
Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 391-414 (članak, znanstveni).

865. Rajko, Alen.
Domašaj ustavne odredbe o zabrani cenzure. // Hrvatska pravna revija. VIII. (2008) , 12; 1-10 (pregledni rad, znanstveni).

866. Rešetar, Branka.
Matrimonial Property in Europe: A Link Between Sociology and Family Law. // ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW. 12.3 (2008) ; (članak, znanstveni). URL link to work

867. Rešetar, Branka; Emery, E. Robert.
Children's Rights in European Legal Preceedings: Why are Family Practices so Different from Legal Theories?. // Family Court Review. 46 (2008) , 1; 65-78 (članak, znanstveni). URL link to work

868. Rudolf, Davorin.
Granice s Italijom u mirovnim ugovorima nakon Prvoga i Drugog svjetskog rata. // Adrias (Split). 15 (2008) ; 61-80 (članak, znanstveni).

869. Rudolf, Davorin.
Granice s Italijom u mirovnim ugovorima nakon Prvoga i Drugoga svjetskog rata. // Adrias. 15 (2008) ; 61-79 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

870. Rudolf, Davorin.
Čovjek koji sve zna. // Adrias. 15 (2008) ; 11-12 (pregledni rad, znanstveni).

871. Rudolf, Davorin.
Mirovni ugovor iz 1947. – temelj za dobre odnose s Italijom,. // Adrias. 15 (2008) ; 45-46 (izvorni rad, znanstveni).

872. ŠEGVIĆ, SAŠA.
SIGURONOSNO-OBRAMBENA POLITIKA EU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 2; 359-388 (pregledni rad, znanstveni).

873. Seršić, Maja.
Odgovornost država za onečišćenje morskog okoliša: Međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 263-291 (članak, znanstveni).

874. Šikić, Marko.
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 491-521 (članak, znanstveni).

875. Škember, Ante; Ljiljana Marušić.
Socijalni i gospodarski aspekti uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. // Revija za socijalnu politiku. 3 (2008) ; 343-363 (članak, znanstveni).

876. Škorić Marissabell; Fabijanić Gagro Sandra.
Suradnja država s Međunarodnim kaznenim sudom. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 887-915 (članak, znanstveni).

877. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1/2; 537-581 (članak, znanstveni).

878. Skorupan Wolff, Vesna; Petrinović, Ranka.
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina. // Poredbeno pomorsko pravo. 1 (2008) ; 109-134 (pregledni rad, znanstveni).

879. Sokol, Nika.
Corporate Tax Systems and Tax Competition in the new Member States of the European Union. // Zagreb International Review of Economic & Business. 11 (2008) , 2; 81-94 (članak, znanstveni).

880. Staničić, Frane.
Izvlaštenje u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 3/2008 (2008) ; 721-754 (pregledni rad, znanstveni).

881. Tomašević, Goran; Pajčić, Matko.
Subjekti u kaznenom postupku: pravni položaj žrtve i oštećenika u novom hrvatskom kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 817-858 (članak, znanstveni).

882. Turković, Ksenija.
Pravo odbiti medicinski zahvat u RH. // Medicina- The Journal of Croatian Medical Association- Rijeka Branch. 44 (2008) , 2; 158-170 (pregledni rad, znanstveni).

883. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Monetarna i strukturna komponenta hrvatske inflacije. // Ekonomija. 15 (2008) , 2; 433-454 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

884. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Institucije, regulatorna uloga i gospodarski rast nacionalnih ekonomija. // Ekonomski vjesnik : � opis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 21 (2008) , 1-2; 9-18 (članak, znanstveni). prilozen text rada

885. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Svjetska financijska kriza i njene hrvatske refleksije. // Računovodstvo i financije. 54 (2008) , 12; 156-161 (članak, znanstveni).

886. Vlatka Butorac.
The Role of Efficiencies in Merger Control: Comparative EU-USA Perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 2; 851-886 (članak, znanstveni).

887. Vrban, Duško.
Can the theory be rescued? : A reconsideration of the relationship between theory and practice in jurisprudence. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 2; 9-19 (prethodno priopćenje, znanstveni).

888. Vukas, Budislav.
Pomorski zakonik Republike Hrvatske i međunarodno pravo mora. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 181-203 (članak, znanstveni).

889. Vuletić, Igor.
Produljeno kazneno djelo - jedan mogući smjer razvoja de lege ferenda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2/2008; 1047-1074 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

890. Žunić Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita.
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 187-226 (članak, znanstveni).

891. Župan Mirela.
The concept of family in EC international family law: progressive change influenced by human rights?. // Pravni vjesnik. 24 (2008) , 1; 141-153 (članak, znanstveni).

892. Župan, Mirela.
The concept of family in EC international family law: progressive change influenced by human rights?. // Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 24/2008 (2008) , 1; 141-153 (prethodno priopćenje, znanstveni).

893. Antonija Petričušić.
Pre-Accession Human Rights Record: Assessing the Scope of Conditionality in the Field of Human Rights Promotion and Protection in Croatia. // Yearbook of the Balkan Human Rights Network. 6 (2007) ; 72-101 (članak, znanstveni). prilozen text rada

894. Antonija Petričušić.
Reforming the Civil Service in Croatia as the Precondition for the Public Administration Reform. // Review of Central and East European Law. 32 (2007) , 3; 191-231 (članak, znanstveni). prilozen text rada

895. Apostolova Maršavelski, Magdalena.
Das Gewohnheitsrecht und Gerichtspraxis der Zagreber Gradec (Mitte 13. – Anfang 16. Jhr.). // Slovenian Law Review. IV (2007) , 1-2; 149-169 (članak, znanstveni). prilozen text rada

896. Aviani, Damir.
Temeljna opća načela u pravu europske zajednice relevantna za tržišno djelovanje javnopravnih tijela. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 1 (2007) , 1-2; 38-49 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

897. Babić, Davor.
Izbor nadležnog suda i mjerodavnog prava u ugovorima o nekretninama s međunarodnim obilježjem. // Pravo i porezi. 20 (2007) , 7/2007; 48-52 (članak, znanstveni).

898. Babić, Davor.
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu. // Pravo i porezi. 20 (2007) , 7; 64-76 (članak, znanstveni).

899. Bačić, Arsen.
Politička gramatika federalizma i hrvatsko iskustvo. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 2; 161-175 (članak, znanstveni).

900. Bačić Petar.
Drugi dom - stanje, poslanje, perspektive. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 1; 87-104 (pregledni rad, znanstveni).

901. Barbić, Jakša.
Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora. // Računovodstvo, revizija i financije. 17 (2007) , 5; 176-180 (članak, znanstveni).

902. Barbić, Jakša.
Izbor i prestanak članstva u nadzornom odboru. // Računovodstvo, revizija i financije. 17 (2007) , 10; 174-181 (članak, znanstveni).

903. Barbić, Jakša.
Koncern i društva koncerna. // Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu. 46 (2007) , 4; 57-94 (članak, znanstveni).

904. Barbić, Jakša.
Nadzorni odbor - način rada. // Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu. 16 (2007) , 4; 12-16 (članak, znanstveni).

905. Barbić, Jakša.
Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju finacijskih izvješća. // Računovodstvo, revizija i financije. 17 (2007) , 2; 176-183 (članak, znanstveni).

906. Barbić, Jakša.
Poduzetnički ugovori. // Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu. 46 (2007) , 6; 273-328 (članak, znanstveni).

907. Barbić, Jakša.
Utjecaj njemačkog prava na stvaranje hrvatskog prava društava. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 3-4; 339-363 (članak, znanstveni).

908. Barbić, Jakša.
Značenje upisa u sudski registar (I.). // Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu. 16 (2007) , 1; 10-16 (članak, znanstveni).

909. Barbić, Jakša.
Značenje upisa u sudski registar : (II.). // Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu. 16 (2007) , 2; 3-9 (članak, znanstveni).

910. Barić Punda, Vesna.
O morskim i podmorskim prostorima Republike Hrvatske u Pomorskom zakoniku iz 2004. // Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law. 46 (2007) , 161; 65-78 (pregledni rad, znanstveni).

911. Barić Punda, Vesna; Brkić, Zlatko.
Zaštita i očuvanje Sredozemnog mora s posebnim osvrtom na obalne države članice EU. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 1; 53-65 (članak, znanstveni).

912. Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana.
Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa. // Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 659-673 (članak, znanstveni).

913. Belaj, Vlado; Čulo, Anica.
Nasljedno pravo izvanbračnog druga. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1-2; 121-137 (članak, znanstveni).

914. Belanić, Loris.
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti. // Zbrornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 633-683 (članak, znanstveni). prilozen text rada

915. Bodiroga Vukobrat, Nada; Markić Boban, Aleksandra.
Die Rolle der deutschen Sprache bei der Transformation der Republik Kroatien und auf dem Weg in die Europäische Union. // Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europäischen Integration: Deutsch als Sprachenbrücke in Mittel- und Osteuropa. 6 (2007) ; 117-130 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

916. Bodiroga Vukobrat Nada; Mihelčić, Gabrijela.
Ususret Zakonu o sprječavanju zlostavljanja na radu (s usporednopravnim prikazom sudske prakse) I.dio. // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 10; 42-50 (članak, znanstveni).

917. Bodiroga Vukobrat, Nada; Mihelčić, Gabrijela.
Ususret Zakonu o sprječavanju zlostavljanja na radu (s usporednopravnim prikazom sudske prakse) II. dio. // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 11; 56-66 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

918. Bojanić Igor.
Prijevara u gospodarskom poslovanju. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) ; 575-589 (članak, znanstveni).

919. Bouček, Vilim.
Legislativni okvir za europsko međunarodno privatno pravo prema Ugovoru o europskom Ustavu iz 2004.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 97-118 (članak, znanstveni).

920. Bukovac Puvača, Maja; Belanić, Loris.
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu. // Zbornik radova „ Peto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“. 5 (2007) ; 365-403 (članak, znanstveni).

921. Bulum, Božena.
Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i linijske konferencije. // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. 46 (2007) , 161; 243-295 (članak, znanstveni).

922. Ćapeta, Tamara.
Legal Instruments in the Reform Treaty - Simplified?. // Croatian Yearbook of European Law & Policy. 3 (2007) ; 157-192 (članak, znanstveni).

923. Cardinal, Linda; Kostadinov, Biljana.
Les nouvelles avancees du federalisme asymetrique. Le Canada en perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 727-741 (članak, znanstveni).

924. Čizmić, Jozo.
Pravno uređenje instituta liječničke tajne u hrvatskom pravu. // Pravo i porezi. 16 (2007) , 2; 12-25 (članak, znanstveni).

925. Čizmić, Jozo.
Preinaka tužbe. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 39-73 (članak, znanstveni).

926. Čizmić, Jozo.
Novo pravno uređenje zastupanja u području prava industrijskog vlasništva - I dio. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 3; 63-104 (članak, znanstveni).

927. Čizmić, Jozo.
Novo pravno uređenje zastupanja u području prava industrijskog vlasništva – II. dio. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 5; 47-93 (članak, znanstveni).

928. Čizmić, Jozo.
Tko može biti punomoćnik u parničnom postupku?. // Pravna misao. 38 (2007) , 11-12; 61-71 (pregledni rad, znanstveni).

929. Čizmić, Jozo.
Povrat u prijašnje stanje. // Pravni život. 5 (2007) , 13; 551-580 (pregledni rad, znanstveni).

930. Čizmić, Jozo; Šimundža, B.
Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva. // Pravo i porezi. 16 (2007) , 12; 27-37 (članak, znanstveni).

931. Ćorić, Dorotea; Debeljak-Rukavina, Sandra.
Odgovornost prijevoznika za štete na robi u međunarodnom i domaćem prijevozu unutarnjim plovnim putovima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1139-1180 (članak, znanstveni).

932. Čulinović-Herc, Edita.
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 75-106 (članak, znanstveni).

933. Cvitan, Onesin.
Nadzor u hijerarhijskoj organizaciji i njegove kibernetske faze. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 1 (2007) , 1-2; 5-13 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

934. Derenčinović, Davor.
O potencijalnom utjecaju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu "Primjena konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida" na primjenu teorije "zajedničkog zločinačkog pothvata" od strane Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu SFRJ. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 45 (2007) ; 123-153 (članak, znanstveni).

935. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism – European perspective. // Revue internationale de droit pénal = International review of penal law. 78 (2007) , 1/2; 79-112 (članak, znanstveni). URL link to work

936. Dika, Mihajlo.
The Legal Status of Institutional and Ad Hoc Arbitration in Croatian law de lege late and de lege ferenda. // Croatian arbitration yearbook. 14 (2007) ; 11-20 (članak, znanstveni).

937. Đulabić, Vedran.
Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa. // Revija za socijalnu politiku. 14 (2007) , 2; 137-162 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

938. Đulabić, Vedran.
Regionalna politika Republike Hrvaške: Analiza ključnih elementov uresničevanja regionalne politike. // Lex Localis: Revija za lokalno samoupravo. 5 (2007) , 4; 77-104 (članak, znanstveni).

939. Đurđević, Zlata.
Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica : nastanak, sadržaj i implementacija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 2; 921-966 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

940. Đurđević, Zlata.
Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 2; 1021-1027 (članak, znanstveni).

941. Đurđević, Zlata.
Criminal Law Protection of the EU’ s Financial Interests in Croatia. // Eucrim. 3-4 (2007) ; 120-127 (članak, znanstveni). URL link to work

942. Ernst, Hano.
Objekti etažnog vlasništva - dileme i nova rješenja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 169-216 (članak, znanstveni).

943. Fabijanić Gagro, Sandra.
Nemeđunarodni oružani sukobi u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1113-1137 (članak, znanstveni).

944. Garašić, Jasnica.
Završna dioba u stečajnom postupku. // Zbornik Pravnog Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 157-188 (članak, znanstveni).

945. Garašić, Jasnica.
Grunzuege des Verfahrens der Anerkennung eines auslaendisches Hauptkonkursverfahrens nach kroatischem Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 13 (2007) , 5; 156-160 (članak, znanstveni).

946. Gavella, Nikola.
Stvarnopravno uređenje u hrvatskom pravnom poretku. // Informator. 5602 (2007) ; 1-3 (članak, znanstveni).

947. Hlača, Nenad.
Pravo majke na anonimnost poroda - l'Accouchement sous X - Porod pod X. // Journal for Gynaecology, Perinatology, Reproductive Medicine and Ultrasonic Diagnostics. 16 (2007) , 3; 157-160 (članak, znanstveni). prilozen text rada

948. Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka.
Europsko društvo- societas europea: novota u hrvatskom pravu. // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 5 (2007) ; 128-152 (prethodno priopćenje, znanstveni).

949. Hrabar, Dubravka.
Deontološka prosudba ljudskog dostojanstva u obiteljskom pravu. // Bogoslovska smotra. 77 (2007) , 1; 29-42 (članak, znanstveni).

950. Iris Goldner Lang.
Transitional Arrangements in the Enlarged European Union: How Free is the Free Movement of Workers?. // Croatian Yearbook of European Law and Policy. 3 (2007) ; 241-271 (članak, znanstveni).

951. Ivanda, Stipe.
Agencije kao novi ustrojbeni oblici pravnih osoba u djelatnostima javnog sektora. // Pravni vjesnik - tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 23 (2007) , 3/4; 195-215 (članak, znanstveni).

952. Ivanda, Stipe.
Koncesije u djelatnostima javnog sektora. // Pravni vjesnik - tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 23 (2007) , 1/2; 87-119 (članak, znanstveni).

953. Ivanišević, Stjepan.
Teritorijana osnova lokalne samouprave - opća načela teritorijalne podjele te uvjeti i faktori koji je determiniraju. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 1; 61-116 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

954. Ivičević Karas, Elizabeta.
Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) ; 999-1018 (pregledni rad, znanstveni).

955. Ivičević Karas, Elizabeta.
Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 761-788 (članak, znanstveni).

956. Jaramaz Reskušić, Ivana.
Krađa u rimskom pravu: delictum publicum i delictum privatum. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 313-352 (članak, znanstveni).

957. Jeknić, Ranka.
Sistemske i kulturne razlike. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 1 (84); 11-135 (pregledni rad, znanstveni).

958. Josipović, Tatjana.
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) ; 6-21 (članak, znanstveni).

959. Josipović, Tatjana.
Brasserie du Pecheur Sa v. Bundesrepublik Deutschland (C-46/93), The Queen v. Secretary of State for Transport (C-48/93) - komentari odluka evropskih sudova. // Evropski pravnik. 2 (2007) ; 153-162 (članak, znanstveni).

960. Josipović, Tatjana.
The Rail Protocol and Croatian Secured Transactions Law. // Uniform Law Review. 12 (2007) ; 489-512 (članak, znanstveni).

961. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 55 (2007) , 5562-5563; 1-3-6-8 (članak, znanstveni).

962. Jurić, Dionis.
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. Supplement. 27 (2007) , 2; 939-984 (članak, znanstveni).

963. Kazazić, Vesna.
Bosnia and Herzegovina and NATO. // Adrias. 14 (2007) ; 103-108 (pregledni rad, znanstveni).

964. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists in Croatia – In Search for a Composite Theoretical Frame. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 2; 335-375 (članak, znanstveni).

965. Korać Graovac, Aleksandra; Klasiček, Dubravka.
Neka pitanja ostvarenja prava na obiteljskopravno uzdržavanje s međunarodnim elementom. // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. 23 (2007) , 3-4; 173-194 (članak, znanstveni).

966. Kostadinov, Biljana.
E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 291-312 (članak, znanstveni).

967. Kostadinov, Biljana.
Les Etats fragmentés et l'asymétrie. // Civitas Europa. 9 (2007) , 19; 7-19 (članak, znanstveni).

968. Kregar, Josip.
Uvodno izlaganje, Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. 1 (2007) ; 9-10 (članak, znanstveni).

969. Kregar, Josip.
Teorijski i društveni kontekst modernizacije pravnog obrazovanja. // Reforma znanstvenog obrazovanja. 1 (2007) ; 13-31 (članak, znanstveni).

970. Kregar, Josip.
Znanjem protiv korupcije : okolnosti, sadržaj, primjena i ograničenja Zakona o pravu na pristup informacijama. // Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme ; i radionica Knjižnice, organizacije civilnog društva i borba protiv korupcije : zbornik radova. 8-9 (2007) ; 64-72 (članak, znanstveni).

971. Kunda, Ivana.
Što donosi Nacrt Reformskog ugovora iz srpnja 2007. glede suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji?. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) , 10; 1-7 (pregledni rad, znanstveni).

972. Kunda, Ivana.
Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts. // Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht. 4 (2007) , 5; 210-222 (članak, znanstveni).

973. Kunda, Ivana.
Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1269-1324 (članak, znanstveni). prilozen text rada

974. Kunštek, Eduard.
Authority of ICSID Arbitral Tribunals to Order a Stay of Enforcement of Arbitral Awards. // Croatian Arbitration Yearbook. 14 (2007) , 1; 75-89 (članak, znanstveni).

975. Kunštek, Eduard.
Ovlaštenja arbitražnog suda ICSID za odgodu ovrhe pravorijeka. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 2; 91-101 (članak, znanstveni).

976. Kunštek, Eduard.
Pretpostavke za izdavanje potvrde o Europskom ovršnom nalogu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 441-493 (članak, znanstveni).

977. Lapaš, Davorin.
Some remarks on fragmentation of international law: disintegration or transformation?. // The Comparative and International Law Journal of Southern Africa. 40 (2007) , 1; 1-29 (članak, znanstveni).

978. Lapaš, Davorin.
Sankcije Ujedinjenih naroda i problem neutralnosti. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1-2; 139-157 (članak, znanstveni).

979. Lapaš, Davorin.
"The war against terrorism" - a new Bellum Iustum. // Adrias (Split). 14 (2007) ; 111-130 (članak, znanstveni).

980. Lulić, Mira.
Problemi definiranja domorodačkih naroda u međunarodnom pravu. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 3-4; 139-158 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

981. Maganić Aleksandra.
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 229-265 (članak, znanstveni).

982. Maganić Aleksandra.
Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 2; 102-132 (članak, znanstveni). prilozen text rada

983. Majstorović, Irena.
Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 405-456 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

984. Malenica, Damir.
Rasprostranjenost i borba protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 2; 201-216 (članak, znanstveni).

985. Marin, Jasenko.
Međunarodne konvencije i protokoli kao izvori hrvatskog pomorskog prava. // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law. 46 (2007) , 161; 91-111 (članak, znanstveni).

986. Matanovac Vučković, Romana.
Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo. 6 (2007) ; 1-11 (članak, znanstveni).

987. Matulić, Tonči.
Buđenje svijesti o vrijednostima: šanse za suvremeni odgojno-obrazovni proces. // Dijete i dru?tvo : ?opis za promicanje prava djeteta. 9 (2007) , 2; 449-464 (pregledni rad, znanstveni).

988. Maurović, Ljiljana.
Izbor između monističkog i dualističkog sustava upravljanja u dioničkim društvima-tendencije u Europskoj uniji. // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 4; 14-23 (članak, znanstveni).

989. Maurović, Ljiljana.
Izvršni i neizvršni direktori u vođenju poslova i nadzoru u dioničkim društvima. // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 10; 35-42 (članak, znanstveni).

990. Maurović, Ljiljana.
Smjernica 2006/68/EC o održavanju kapitala i stjecanju vlastitih dionica društva. // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 6; 1-7 (članak, znanstveni).

991. Mazur, Nives; Činčurak Biljana.
Međunarodnopravna analiza razgraničenja Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Piranskom zaljevu. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1-2; 221-246 (pregledni rad, znanstveni).

992. Mazur, Nives; Lulić, Mira.
Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploatation on the Territory of the Former Yugoslavia. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 3-4; 155-171 (članak, znanstveni).

993. Mazur, Nives; Vinković, Mario.
Legal Protection of Women and Female Children in Armed Conflicts and at a Time of Transition in South-Eastern Europe. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1/2; 159-205 (članak, znanstveni).

994. Mijatović, Nikola.
Pokušaji stvaranja zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit po okriljem EU u kontekstu ukladjivanja sustava oporezivanja dobiti. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 3-4; 105-117 (članak, znanstveni).

995. Mijatović, Nikola.
Javno-privatno partnerstvo. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) , 3; 33-48 (članak, znanstveni).

996. Mijatović, Nikola.
Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka. // Revija za socijalnu politiku. 14 (2007) , 3-4; 289-311 (članak, znanstveni).

997. Miladin, Petar; Markovinović, Hrvoje.
Založno pravo na pravu. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 4; 95-146 (članak, znanstveni).

998. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 3; 563-594 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

999. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 2; 289-317 (pregledni rad, znanstveni).

1000. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 2; 289-317 (pregledni rad, znanstveni).

1001. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 3; 563-594 (pregledni rad, znanstveni).

1002. Nigoević, Magdalena.
Morphological adaptation of romance nouns in Dalmatian speech. // Studi Italiani di Linguistica Teorica e applicata. Numero 3 (2007) ; 501-516 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1003. Novoselec, Petar.
Aktualni problemi hrvatskog gospodarskog kaznenog prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2007) ; 371-434 (članak, znanstveni). URL link to work

1004. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio). // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 7-8; 1-9 (članak, znanstveni).

1005. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Drugi dio). // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 9; 1-15 (članak, znanstveni).

1006. Orlović, Ante; Pajčić, Matko.
Policijski izvidi kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 2; 695-738 (pregledni rad, znanstveni).

1007. Padjen, Ivan.
Javno i privatno pravo: transfer pravnih teorija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 3-4; 443-461 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1008. Padjen, Ivan.
Hrvatski pravni studiji: izazovi i izgledi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 3-4; 523-541 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1009. Pecotić Kaufman, Jasminka.
Pomorska kabotaža u pravu Europske zajednice: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/92 i relevantna sudska praksa. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) ; 789-820 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1010. Pecotić Kaufman, Jasminka.
A Short Overview of the Croatian Competition Law Regime. // GCP: The Online Magazine for Global Competition Policy. Dec2007 (2007) ; (članak, znanstveni). URL link to work

1011. Perin Tomičić, Iva.
Private International Law Aspects of the Matrimonial Matters in the European Union-Jurisdiction, Recognition and Applicable Law. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 847-880 (članak, znanstveni).

1012. Perišin, Tamara.
Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007) , 2; 17-39 (članak, znanstveni).

1013. Perišin, Tamara.
Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007) , 2; 17-39 (članak, znanstveni).

1014. Petrak, Marko.
The Significance of Ius Commune in the Contemporary Croatian Legal System. // Slovenian Law Review. IV (2007) , 1-2; 171-188 (članak, znanstveni).

1015. Petrak, Marko.
Recepcija Ulpijanove definicije pravednosti u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 6; 955-978 (članak, znanstveni).

1016. Petrić, Silvija.
IZMJENA ILI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI PREMA NOVOM ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2007/vol 28. br. 1., str. 107.-155.. 28 (2007) , 1; 107-155 (članak, znanstveni).

1017. Pezelj, Vilma; Barun, Ljuba.
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova u dalmatinskom statutarnom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 85 (2007) , 2; 217-240 (članak, znanstveni).

1018. Podolnjak, Robert.
Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-making Perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 119-167 (članak, znanstveni).

1019. Podolnjak, Robert.
Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 3; 547-575 (članak, znanstveni).

1020. Potočnjak, Željko.
Otvorena pitanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 4; 304-341 (članak, znanstveni).

1021. Proso, Maja.
Osiguranje liječnika od odštetne odgovornosti u hrvatskom i bosanskohercegovačkom pravu. // Zbornik radova petog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Neum 2007. 5 (2007) ; 689-709 (pregledni rad, znanstveni).

1022. Radionov Radenković, Nikoleta; Mandžuka, Sadko.
Autonomne podvodne ronilice : Novi pojam hrvatskog pomorskog prava. // Poredbeno pomorsko pravo (Comparative Maritime Law). 46 (2007) , 161; 41-62 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1023. Ravlić, Slaven.
Transformacija predstavničke funkcije političkih stranaka. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 6; 979-1004 (članak, znanstveni).

1024. Rittossa, Dalida.
Taking the Right to Abortion in Croatia Seriously – One of the Basic Constitutional Rights or a Rudiment of the Right to Reproduction?. // Cardozo Journal of Law and Gender. 13 (2007) , 2; 273-303 (članak, znanstveni).

1025. Rittossa, Dalida; Trbojević, Milana.
Kaznenopravni pristup problematici mobbinga. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1325-1351 (pregledni rad, znanstveni).

1026. Rodin, Siniša.
Divergencija javnog diskursa u Hrvatskoj i Europskoj uniji – uzroci i posljedice. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007) , 2; 3-14 (članak, znanstveni).

1027. Rodin, Siniša.
Identity and Divergence of Discourses in Croatia and Europe. // Croatian Yearbook of European Law and Policy. 3 (2007) ; 229-240 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1028. Rudolf, Davorin ml.
Hrvatski tjesnaci između Bosne i Hercegovine i otvorenoga mora. // Poredbeno pomorsko pravo. 46 (2007) , 161; 113-122 (pregledni rad, znanstveni).

1029. Rudolf, Davorin ml.
More pod vlašću Republike Hrvatske i odnosi sa susjednim državama (The Sea under the control of the Republic of Croatia and relations with neighbouring states). // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1 (2007) ; 67-75 (pregledni rad, znanstveni).

1030. Rudolf, Davorin ml.
NATO from a future perspective. // Adrias. 14 (2007) ; 45-60 (pregledni rad, znanstveni).

1031. Seferagić, Dušica.
Ljubinko Pušić: Pisanje grada. Urbana svakodnevnica. // Sociologija i prostor – Casopis za istrazivanja prostornog i sociokulturnog razvoja. 2 (2007) ; 213-215 (prikaz, znanstveni).

1032. Šegvić, Saša.
Legitimnost građanskog otpora-neki teorijski aspekti. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 2; 177-199 (pregledni rad, znanstveni).

1033. Šegvić, Saša.
Antiterorizam-između sigurnosti i demokracije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu. 153 (2007) ; 77-86 (pregledni rad, znanstveni).

1034. Seršić, Maja.
Agresija, samoobrana i anticipatorna samoobrana. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 271-290 (članak, znanstveni).

1035. Seršić, Maja.
Praksa međunarodnih sudišta u formiranju institucija izvedene kaznene odgovornosti. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. XLV (2007) , 498; 249-261 (članak, znanstveni).

1036. Seršić, Maja.
The American Pre-emptive Strike Doctrine and International Law. // Adrias (Split). 14 (2007) ; 97-102 (članak, znanstveni).

1037. Šimović, Jure; Rogić-Lugarić, Tereza; Šimović, Hrvoje; Vuletić-Antić, Božo.
Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 1; 171-201 (pregledni rad, znanstveni).

1038. Šinković, Zoran; Klarić, Mirko.
Javno-privatno partnerstvo. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 1 (2007) , 1-2; 72-88 (prethodno priopćenje, znanstveni).

1039. Škorić, Marissabell.
Pravna regulacija reproduktivnog i terapeutskog kloniranja na međunarodnoj i nacionalnoj razini. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 1239-1267 (pregledni rad, znanstveni).

1040. Škorić, Marissabell.
Posebnosti ovlasti tužitelja Međunarodnog kaznenog suda da u interesu pravde odustane od istrage i kaznenog progona (čl. 53. Rimskog statuta). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 3; 577-601 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1041. Skorupan, Vesna.
Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 7-60 (članak, znanstveni).

1042. Skorupan Wolff, Vesna.
Odgovornost prijevoznika prema Nacrtu konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično)(morem). // Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. 46 (2007) , 161; 145-189 (članak, znanstveni).

1043. Skorupan Wolff, Vesna.
Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 2; 973-1016 (članak, znanstveni).

1044. Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe.
The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development. // Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association. 2 (2006/2007) , 2; 24-37 (članak, znanstveni). URL link to work

1045. Svedrović, Marijan.
Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. i zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. KZ-a: kaznenopravni dometi jedne zakonodavne nedosljednosti. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2007) ; 495-574 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

1046. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena.
Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. // Sociologija i prostor. 45 (2007) , 175 (1); 29-60 (članak, znanstveni). URL link to work

1047. Tucak, Ivana.
Pravna država i ljudska prava: Izazov kulturnog relativizma. // Pravni život. 14 (2007) , VI; 479-490 (znanstveni članak, znanstveni).

1048. Tucak, Ivana.
Globalizacija i državni suverenitet. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 1; 139-170 (članak, znanstveni).

1049. Učur, Marinko Đ.
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) , 3; 49-56 (članak, znanstveni).

1050. Učur, Marinko Đ.
Pravna narav prijelaznih odredbi i produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru. // Radno pravo. 12 (2007) ; 3-9 (članak, znanstveni).

1051. Učur, Marinko Đ.
Radnopravne odredbe u Zakonu o strancima. // Radno pravo. 10 (2007) ; 11-17 (članak, znanstveni).

1052. Učur, Marinko Đ.
Agencije za privremeno zapošljavanje i drugi posrednici u zapošljavanju. // Radno pravo. 3 (2007) ; 3-18 (članak, znanstveni).

1053. Uzelac, Alan.
Number of Arbitrators and Decisions of Arbitral Tribunals. // Arbitration International. The Journal of the London Court of International Arbitration. 23 (2007) , 4; 573-592 (članak, znanstveni).

1054. Vinković, Mario.
Child Labour v. Youth Employment - International and EU Legal Framework. // Balkan Yearbook of Human Rights. 7 (2007) , 7; 59-89 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1055. Vojković, Goran; Štambuk Šunjić, Marija.
Pravni status hrvatske morske obale od stupanja na snagu Općeg građanskog zakonika do 1914. godine. // Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu. 44 (2007) , 2; 267-282 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

1056. Žunić Kovačević, Nataša.
Trebaju li nam promjene u oporezivanju (nepokretne) imovine?. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 493-210 (pregledni rad, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela.
CORPORATE GOVERNANCE ISSUES IN CLOSELY HELD COMPANIES – CONFLICTING INTERESTS BETWEEN SHAREHOLDERS AND MANAGERS WITH EMPHASIS ON CROATIAN LAW AND PRACTICE. // SGEM 2017 Modern Science Conference Proceedings. 2 (2017) ; 409-420 (znanstveni, ostalo).

2. Sočanac, Lelija.
Francesca Poggi, Alessandro Capone (eds.) Pragmatics and Law, Springer 2017. // Linguist list. 28 (2017) , 3551; 1-5 (prikaz, stručni). URL link to work

3. Horvat Vuković, Ana.
Ustavni sud Republike Hrvatske i referendum o outsourcingu 2015.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016) , 6412; 2-8 (članak, stručni).

4. Sočanac, Lelija.
L. Dupret, Baudouin, Lynch, Michael & Berard, Tim (eds.) Law at Work ; Studies in Legal Ethnomethods, Oxford University Press, 2015 (Oxford Studies in Language and Law). // LinguistList. 27 (2016) , 3300; 1-5 (prikaz, stručni).

5. Sočanac, Lelija.
Wolf, Michaela, The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul: Translating and interpreting, 1848-1918, John Benjamins, 2015. (Benjamins Translation Library (BTL). // LinguistList. 27 (2016) , 1166; 1-5 (prikaz, stručni). URL link to work

6. Aras Kramar, Slađana; Jović, Bože.
Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku. // Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja. 48 (2015) , 97; 57-79 (članak, ostalo).

7. Crnković, Mateja.
Podnormiranost Zakona o upravnim sporovima kod ocjene zakonitosti općih akata. // Hrvatska pravna revija. 15 (2015) , 7-8; 58-63 (članak, stručni).

8. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 15 (2015) , 1; 261-272 (prikaz, stručni).

9. Džinić Jasmina; Škarica, Mihovil.
Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak: Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 1; 243-252 (prikaz, ostalo).

10. Padjen, Ivan.
The idea of social law in Croatian legal thought. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 3-4; 11-22 (članak, ostalo). prilozen text radaURL link to work

11. Podolnjak, Robert.
O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, prilog Ustavni vidici br. 17. 63 (2015) , 6353; 2-6 (članak, stručni).

12. Smerdel, Branko.
Hibridni parlamentarizam nakon tri predsjednička mandata. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6363; 1-3 (članak, ostalo).

13. Smerdel, Branko.
Može li nas državni poglavar izvesti iz blokade?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6397; 1-2 (članak, stručni).

14. Sočanac, Lelija.
Johann Wolfgang Unger, Michal Krzyzanowski, Ruth Wodak (eds. Multilingual Encounters in Europe's Institutional Spaces, Bloomsbury Publishing (formerly The Continuum International Publishing Group): 2014. // Linguist list. 14 (2015) , 23; 26-31 (prikaz, stručni).

15. Sočanac, Lelija.
877874. . Braunmüller, Kurt, Höder, Steffen , Kühl, Karoline (eds.)Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms .- (Studies in Language Variation 16) John Benjamins: 2014, ISBN: 978 90 272 3496 4. // LinguistList. 26 (2015) , 4751; 1-7 (prikaz, stručni).

16. Učur, Marinko Đ; Smokvina, Vanja.
Zapostavljeno autonomno reguliranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. // Pravo u gospodarstvu. 54 (2015) , 3; 491-516 (članak, stručni).

17. Aras, Slađana.
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima. // Pravo i porezi. 2 (2014) ; 42-54 (članak, ostalo).

18. Burić, Zoran.
New Croatian Criminal Procedure Act: Europe Says "Yes", Constitutional Court Says "No". // Justice Report. 29 (2014) , 2; 23-24 (osvrt, ostalo).

19. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 1; 269-277 (prikaz, ostalo).

20. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 4; 1071-1080 (prikaz, stručni).

21. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 3; 775-784 (prikaz, stručni).

22. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 14 (2014) , 2; 515-524 (prikaz, stručni).

23. Derenčinović, Davor.
Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog kriminala u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. V (2014) , 1; 40-53 (izlaganje na znanstvenom skupu, ostalo).

24. Džinić, Jasmina.
Pojmovnik. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 3; 807-815 (ostalo, stručni).

25. Džinić, Jasmina.
Kongres Međunarodnog instituta za upravne znanosti 2014.. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 2; 527-528 (vijest, ostalo).

26. Džinić, Jasmina.
Konferencija Local Autonomy in Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 3; 802-803 (vijest, ostalo).

27. Gutschy, Marina.
Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava The European Area of Criminal Justice, Bruxelles, 30.lipnja - 4.srpnja 2014.. // Zagrebačka pravna revija. 3 (2014) , 2; 215-228 (prikaz, ostalo).

28. Hasić, Tea.
Rokovi ispunjenja novčanih obaveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. // Zagrebačka pravna revija - elektronički časopis poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 3 (2014) , Br. 2.; 195-212 (članak, stručni). URL link to work

29. Hasić, Tea.
Običaji kao izvor trgovačkog prava. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 3-4; 239-257 (stručni rad, stručni).

30. Maganić Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravna zaštite. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6289 (2014) ; 1-3 (članak, stručni).

31. Maganić, Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite II. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6292-6293 (2014) ; 15-16 (članak, stručni).

32. Maganić, Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite III. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6294-6295 (2014) ; 5-6 (članak, stručni).

33. Majstorović, Irena.
Obiteljska medijacija - obitelj u krizi u zrakopraznom prostoru. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6327; 3-3 (osvrt, stručni).

34. Martinović, Igor.
Još o zastari kao razlogu za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga : kritički osvrt na sudsku praksu. // Informator. 62 (2014) , 6259; 8-10 (članak, stručni). URL link to work

35. Mudrić, Mišo.
Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja. // Evropska revija za pravo osiguranja. (2014) , 1; 41-48 (članak, stručni). prilozen text radaURL link to work

36. Petričušić, Antonija.
Istjerivanje kukolja iz žita. // Nezavisni magazin Identitet. 186-187 (2014) ; 25-27 (osvrt, ostalo). prilozen text rada

37. Podolnjak, Robert.
O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6334; 1-3 (članak, stručni).

38. Potočnjak, Željko.
Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca. // Radno pravo. 2013 (2014) , 11; 8-20 (članak, stručni).

39. Potočnjak, Željko.
Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca - postupak utvrđivanja reprezentativnosti. // Radno pravo. 2014 (2014) , 1; 18-26 (članak, stručni).

40. Radina, Ana.
Europsko obiteljsko pravo, N. Bodiroga – Vukobrat, N. Hlača, D. Hrabar, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac, D. Lapaš, I. Majstorović, I. Medić Musa, B. Novak, H. Sikirić, V. Smokvina, S. Winkler, V. Žnidaršič Skubic, M. Župan, Zagreb, Narodne novine, svibanj 2013., 338 str.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 3; 495-504 (prikaz, ostalo).

41. Rajko, Alen.
Upravnosudsko nadomještanje suglasnosti sindikata za pokretanje stegovnog postupka protiv sindikalnog povjerenika. // Hrvatska pravna revija. XIV. (2014) , 3; 40-44 (članak, ostalo).

42. Rajko, Alen.
Prijedlozi vezani uz predstojeće izmjene uređenja takozvanog filtra za žalbu u upravnom sporu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62. (2014) , 6283; 1-2 (članak, ostalo).

43. Rajko, Alen.
O nezakonitoj praksi sastavljanja dopisa umjesto donošenja rješenja u upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62. (2014) , 6284; 12-12 (članak, ostalo).

44. Rajko, Alen.
Odgovor tuženika na tužbu u upravnom sporu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62. (2014) , 6314-6315; 11-11 (članak, ostalo).

45. Rajko, Alen.
Razlikovanje dodataka upravnom aktu, na primjeru iz sudske prakse. // Hrvatska pravna revija. XIV. (2014) , 10; 49-54 (članak, stručni).

46. Smerdel, Branko.
In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 513-534 (članak, stručni).

47. Smokvina, Vanja.
Praksa Europskog suda iz područja radnog prava. // Hrvatska pravna revija. XIV (2014) , 5; 84-90 (prikaz, stručni).

48. Smokvina, Vanja; Bogunović, Doris.
Praksa Europskog suda iz područja radnog i socijalnog prava (jezik ugovora o radu kod prekograničnog zapošljavanja ; prijenos prava iz mirovinskog osiguranja). // Hrvatska pravna revija. XIV (2014) , 7/8; 85-92 (prikaz, stručni).

49. Turudić, Marko.
Spajanje regulatornih agencija za mrežne industrije – korak u pravom smjeru?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2014 (2014) , 6253; 18-20 (članak, stručni).

50. Turudić, Marko.
Dvojbenost povećanja naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2014 (2014) , 6321-6322; 22-22 (članak, stručni).

51. Turudić, Marko, Josić, Gordana.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2014 (2014) , 6252; 5-6 (članak, stručni).

52. Vukušić, Ivan.
Kazneno pravo (Temeljni pojmovi i instituti), prof. dr. sc. Kurtović Mišić Anita & dr. sc. Krstulović Dragičević Antonija, Split, 2014.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 4; 939-942 (prikaz, ostalo).

53. Barbić, Jakša.
Aktualnosti zakonodavstva i prakse : 51. Susret pravnika - Opatija, svibanj 2013.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) ; 1-2 (članak, ostalo).

54. Čizmić, Jozo.
Zadržavanje duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi prema pravnom uređenju u Federaciji Bosne i Hercegovine. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 3-4; 569-592 (članak, ostalo).

55. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 1; 281-288 (prikaz, ostalo).

56. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 2; 671-678 (prikaz, ostalo).

57. Derenčinović, Davor.
Novo hrvatsko kazneno pravo. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6178; 1-3 (članak, ostalo).

58. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa. // Sveske za javno pravo. 11 (2013) ; 66-74 (članak, ostalo).

59. Dubajić, Daria.
Treći Forum za javnu upravu-Etika i integritet u javnoj upravi. // Hrvatska i komparativna javna uprava- časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 1; 308-311 (vijest, ostalo).

60. Dubajić, Daria.
Konferencija Pravo na dobru upravu u hrvatskoj praksi. // Hrvatska i komparativna javna uprava- časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 2; 697-699 (vijest, ostalo).

61. Dubajić, Daria.
Predavanja profesora Toma Christensena. // Hrvatska j komparativna javna uprava-časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 2; 700-702 (vijest, ostalo).

62. Dubajić, Daria.
Predavanja profesora Freda A. Lazina. // Hrvatska i komparativna javna uprava-časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 2; 703-705 (vijest, ostalo).

63. Dubajić, Daria.
Dvadeseta međunarodna konferencija europeanista. // Hrvatska i komparativna javna uprava- časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) ; 999-1000 (vijest, ostalo).

64. Dubajić, Daria.
Predstavljanje knjige: Dario Čepo: Političke institucije Europske unije. // Hrvatska i komparativna javna uprava - časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) ; 1007-1008 (vijest, ostalo).

65. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave – statistički podaci za 2011. i 2012.. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 1; 315-322 (ostalo, ostalo).

66. Džinić, Jasmina.
Konferencija Excellence in Services. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 3; 1001-1004 (vijest, ostalo).

67. Gluščić, Stjepan.
Izvidi kaznenih djela prema Noveli Zakona o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 613-630 (stručni članak, stručni).

68. Lopižić, Iva.
Ivan Koprić (ur.): Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 659-666 (prikaz, ostalo).

69. Lopižić, Iva.
Conference Europeanization of Public Administration and Public Policies: Sharing Values, Norms and Practices. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 691-696 (vijest, ostalo).

70. Lopižić, Iva.
Savjetovanje: Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetgodišnjeg iskustva. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 303-307 (vijest, ostalo).

71. Lopižić, Iva.
Predavanja Stanislave Setnikar Cankar u Zagrebu. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 312-314 (vijest, ostalo).

72. Lulić, Mira; Mazur Kumrić, Nives.
Religious Minorities in the Media Space of the Republic of Croatia. // Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Law, Regulation and Public Policy 2013. I (2013) ; 14-24 (članak, ostalo).

73. Maganić, Aleksandra; Hraste Lara.
Različiti oblici rasterećenja u pravosuđu u Republici Hrvatskoj - trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 46 (2013) , 93; 31-53 (članak, stručni).

74. Marin, Jasenko.
Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava (autori: I.Grabovac, S.Kaštela)(izd. Zagreb:HAZU, Split:Književni krug, 2013) : (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 236-238 (prikaz, ostalo).

75. Milotić, Ivan.
Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 1; 221-227 (prikaz, ostalo).

76. Mudrić, Mišo.
Četvrti željeznički paket. // EUROPA info - Bilten informacijskog centra za europsko pravo. 2013 (2013) , 26-27; 35-38 (članak, stručni). prilozen text radaURL link to work

77. Mudrić, Mišo.
Drago Pavić: Pomorsko osiguranje: Pravo i praksa - s osnovama kopnenoga i zračnog transportnog osiguranja. // Pravo u gospodarstvu. 52 (2013) , 2; 579-581 (prikaz, stručni). prilozen text radaURL link to work

78. Nikšić, Saša.
Prikaz knjige:D. Zečević, J. Škavić: Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika. // Liječnički vjesnik, Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora. 135 (2013) ; 282-283 (prikaz, ostalo).

79. Novoselec, Petar.
Sudska praksa (1. Utjecaj pravnog shvaćanja Kaznenog odjela VSRH o visini neodređenih vrijednosti na ocjenu koji je zakon blaži. Faktični organ kao odgovorna osoba, 2. Sitna krađa po starom i novom zakonu, 3. Načela konkretnosti i alternativiteta u primjeni blažeg zakona, 4. Uskraćivanje sredstava proračunima i fondovima prema novom Kaznenom zakonu, 5. Nasilničko ponašanje u obitelji prema novom Kaznenom zakonu). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 267-277 (sudska praksa, stručni).

80. Ofak, Lana.
Adesione della Croazia all'Unione Europea - la dimensione ambientale. // Rivista giuridica dell' ambiente,. 28 (2013) , 5; 653-658 (članak, stručni).

81. Padovan, Adriana Vincenca.
Osiguranje brodica i jahti. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 6; 32-39 (članak, stručni).

82. Padovan, Adriana Vincenca.
Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 7; 40-42 (članak, stručni).

83. Padovan, Adriana Vincenca.
Institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu. // Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja. XVI (2013) , 9; 52-56 (članak, stručni).

84. Petričušić, Antonija.
Prava druge generacije za građane drugog reda. // Nezavisni magazin Identitet. 174/175 (2013) ; 20-21 (osvrt, ostalo). prilozen text radaURL link to work

85. Petričušić, Antonija.
U ime obitelji, referenduma i odgoja seksualnoga. // Nezavisni magazin Identitet. 178 (2013) ; 20-21 (komentar, ostalo). prilozen text rada

86. Petričušić, Antonija.
Žene u medijima: Nevidljivost koja opstaje. // Nezavisni magazin Identitet. 182 (2013) ; 24-26 (osvrt, ostalo). URL link to work

87. Pisker, Barbara; Mustapić, Zrinka; Zima Predrag.
Pravo-pravednost: analogija jedne antinomije. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 2; 83-103 (članak, stručni).

88. Podolnjak, Robert.
O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - I. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6152; 12-13 (članak, stručni).

89. Podolnjak, Robert.
O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - II. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6156; 12-13 (članak, stručni).

90. Šikić, Marko; Antunović, Luka.
Koncesije na turističkom zemljištu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6151 (2013) ; 6-8 (članak, stručni).

91. Šikić, Marko; Antunović, Luka.
Koncesije na turističkom zemljištu, II dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6152 (2013) ; 9-10 (članak, stručni).

92. Šikić, Marko; Tadić, Slaven.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, prvi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6131 (2013) ; 11-12 (članak, stručni).

93. Šikić, Marko; Tadić, Slaven.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, drugi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6132 (2013) ; 13-14 (članak, stručni).

94. Škarica, Mihovil.
Richard C. Feiock, John T. Scholz (eds.): Self-Organizing Federalism: Collaborative Mechanisms to Mitigate Institutional Collective Action Dilemmas. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 4; 1267-1276 (prikaz, ostalo).

95. Škarica, Mihovil.
Pojmovnik. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 4; 1327-1339 (pojmovnik, ostalo).

96. Skorupan Wolff, Vesna.
Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice - osigurateljni aspekti : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 203-206 (članak, ostalo).

97. Skorupan Wolff, Vesna.
Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 207-214 (članak, ostalo).

98. Skorupan Wolff, Vesna.
Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 215-219 (članak, ostalo).

99. Skorupan Wolff, Vesna.
Agencijski posao - prikriveni : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 220-223 (članak, ostalo).

100. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 52 (2013) , 167; 224-225 (članak, ostalo).

101. Smerdel, Branko.
Prijeti li nam ustavna kriza?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6227; 1-2 (članak, ostalo).

102. Staničić, Frane.
Promjene u osobnom statusu građana – građanska stanja. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6163 od 30. ožujka 2013. (2013) ; 5-6 (osvrt, stručni).

103. Staničić, Frane.
O pitanju je li nam nužna izmjena postupka izvlaštenja? Odgovor u povodu članka objavljenog u Informatoru, br. 6163 od 30. ožujka 2013.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6179 od 25.5.2013. (2013) ; 12-13 (članak, stručni).

104. Vasiljević, Snježana.
Sloboda kretanja kapitala i izravne investicije u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6191-6192 (2013) ; 1-3 (članak, stručni).

105. Vokić Žužul, Marina.
Šezdeset i pet godina Jadranskog zavoda. // Problemi sjevernog Jadrana. 12 (2013) ; 47-53 (članak, ostalo).

106. Vuletić, Igor; Dumančić, Klara.
Nova koncepcija kaznenopravne zaštite prometa u hrvatskom kaznenom pravu. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 2/13; 21-34 (članak, stručni).

107. Aras, Slađana; Manojlović, Ognjenka.
Arbitrability ratione materiae and ratione personae in Post-Yugoslav Countries. // Croatian Arbitration Yearbook. 19 (2012) ; 115-149 (članak, stručni).

108. BAČIĆ, ARSEN.
Representing justice - invention, controversy and rights in city states and democratic courtrooms. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 2; 429-431 (prikaz, stručni).

109. Berdica, Josip.
Pravo na pravednu plaću između pravednosti i deficita zakona. // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 67 (2012) , 2; 195-210 (pregledni rad, stručni). URL link to work

110. Branko Smerdel.
O Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: prilog raspravi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2012) , 6067-6068; 1-3 (članak, stručni).

111. Ćapeta, Tamara.
The AG: Bringing Clarity to ECJ Decisions? A Case Study of Age Discrimination Cases. // Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 14 (2011/2012) ; 563-586 (članak, ostalo). URL link to work

112. Čizmić, Jozo.
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u parničnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 1; 291-311 (članak, ostalo).

113. Čizmić, Jozo.
Zabrana djelovanja sportskih udruga. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 4 (106); 681-696 (članak, ostalo).

114. Crnković, Mateja.
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: A, B, C protiv Irske]. // Hrvatska javna i komparativna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 1; 251-265 (prikaz, ostalo).

115. Crnković, Mateja.
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)(prikaz presude Scoppola protiv Italije). // Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 3; 899-909 (prikaz, ostalo).

116. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 3; 921-926 (prikaz, ostalo).

117. Crnković, Mateja.
Upravni sud u Rijeci. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 2; 605-609 (prikaz, ostalo).

118. Degan, Vladimir Djuro.
The value of the Manila Declaration on International Dispute Settlement in a case in which the Philippines is a party. // Chinese Journal of International Law. 11 (2012) , 1; 5-11 (komentar, ostalo). URL link to work

119. Degan, Vladimir Đuro.
Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora (autor: D.Rudolf) (Zagreb : Matica Hrvatska, 2012) : prikaz knjige. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 361-363 (prikaz, ostalo). URL link to work

120. Degan, Vladimir Đuro.
Prikaz 3 knjige : Međunarodno pravo 1 (autori: J. Andrassy et al.) (Zagreb : Školska knjiga, 2010) ; Međunarodno pravo 2 (autori: J. Andrassy et al.) (Zagreb : Školska knjiga, 2012) ; Međunarodno pravo 3 (autori: J. Andrassy et al.) (Zagreb : Školska knjiga, 2006). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 377-386 (prikaz, ostalo). URL link to work

121. Derenčinović, Davor.
O Odluci Ustavnog suda o ukidanju sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom : članak 78. stavak 4. Kaznenog zakona. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6096-6097; 1-3 (članak, ostalo).

122. Dubajić, Daria.
Simpozij Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih. // Hrvatska i komparativna javna uprava-časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2012) , 3; 1281-1283 (vijest, ostalo).

123. Dubajić, Daria; Džinić, Jasmina.
Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak: Europski upravni prostor. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 989-995 (prikaz, ostalo).

124. Dubajić, Daria; Lopižić, Iva.
Predavanja profesora Johna Halligana. // Hrvatska i komparativna javna uprava-časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 4; 1284-1288 (vijest, ostalo).

125. Đurđević, Zlata.
Doctor Honoris Causa Mirjan Damaška, Sveučilište u Zagrebu, 28. lipnja 2012. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksut. 19 (2012) ; 377-379 (prikaz, ostalo).

126. Džinić, Jasmina.
Okrugli stol Budućnost javne uprave u Hrvatskoj. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 3; 952-954 (vijest, ostalo).

127. Džinić, Jasmina; Škarica, Mihovil.
Savjetovanje: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 1; 283-287 (vijest, ostalo).

128. Hasić, Tea.
Jesu li odredbe o jednakom postupanju prema dioničarima i zaštiti manjinskih dioničara izraz općeg načela prava EU? – Presuda ECJ C-101/08 Audiolux. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 1025-1050 (stručni članak, stručni). prilozen text rada

129. Igor Gliha.
Sporovi u vezi sa štetama u medicini u Republici Hrvatskoj i osiguranje. // Liječničke novine (Hrvatska liječnička komora). 108 (2012) ; 6-9 (članak, stručni).

130. Ivanišević, Stjepan.
Pusićeva teorijsko-metodološka polazišta u istraživanju javne uprave: kontinuitet i/ili diskontinuitet. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 489-539 (članak, ostalo).

131. Koprić, Ivan.
Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. // Tim4pin. 1 (2012) ; 96-101 (članak, ostalo).

132. Kordić, Ljubica.
Rechtsdeutsch und die Rechtslinguistik in Deutschland und Kroatien. // KDVinfo. 21 (2012) , 40-41; 140-149 (članak, stručni). URL link to workURL link to work

133. Kostadinov, Biljana.
O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6036 (2012) ; 1-3 (članak, ostalo).

134. Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša.
Sadržaj 2. Amandmana na Ustav SAD-a. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6112 (2012) ; 7-9 (članak, ostalo).

135. Lalić Novak, Goranka.
Pojmovnik. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 4; 1293-1297 (ostalo, ostalo).

136. Lopižić, Iva.
Stephen P. Osborne(ur.): The New Public Governance?. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 591-598 (prikaz, ostalo).

137. Lopižić, Iva.
Predavanje profesora Pekke Kettunena. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 639-640 (vijest, ostalo).

138. Lopižić, Iva.
Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu: Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 1255-1258 (vijest, ostalo).

139. Lopižić, Iva.
Drugi forum za javnu upravu: Hrvatski apsorpcijski kapaciteti za EU fondove. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 1259-1262 (vijest, ostalo).

140. Manojlović, Romea.
Konferencija Dvadeset godina diplomacije Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 3; 948-951 (vijest, ostalo).

141. Manojlović, Romea.
Tribina Lokalna samouprava i decentralizacija. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 2; 632-635 (vijest, ostalo).

142. Martinović, Adrijana.
Praksa Europskog suda o naknadi troškova zdravstvene zaštite u drugoj državi članici. // Hrvatska pravna revija. 2 (2012) ; 80-90 (prikaz, stručni).

143. Mazur Kumrić, Nives.
General Prohibition of Discrimination in International Law: Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina. // Annals of "Constantnin Brâncuşi" University of Târgu-Jiu, Juridical Sciences Serie. 3 (2012) ; 13-54 (članak, ostalo).

144. Milotić, Ivan; Petrinić, Tomislav.
Načelo monogamije u europskoj (rimskoj) pravnoj tradiciji. // Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6088-6089 (2012) ; 5-7 (pregledni rad, ostalo).

145. Mudrić, Mišo.
Croacia – El Derecho Marítimo croata: introducción general y examen de la legislación, jurisprudencia y bibliografía recientes. // Anuario de derecho marítimo. 29 (2012) ; 309-322 (članak, stručni). prilozen text radaURL link to work

146. Mudrić, Mišo.
Drago Pavić: Pomorsko osiguranje: Pravo i praksa - s osnovama kopnenoga i zračnog transportnog osiguranja. // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 364-365 (prikaz, stručni). prilozen text radaURL link to work

147. Nigoević, Magdalena; Galić, Josip.
Prikaz međunarodnog znanstvenog skupa „Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano“, Beograd (Srbija), 2012.. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 41 (2012) , 2; 91-103 (prikaz, ostalo). prilozen text rada

148. Novoselec, Petar.
Novine u Općem dijelu novog Kaznenog zakona. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6044 (2012) , 6044; 1-3 (stručni članak, stručni).

149. Novoselec, Petar.
Reforma gospodarskih kaznenih djela u novom Kaznenom zakonu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6047 (2012) , 6047; 16-17 (stručni članak, stručni).

150. Novoselec, Petar.
Sudska praksa (1. Pokušaj bludnih radnji, 2. Zlouporaba pri izvršavanju državnog proračuna. Poticanje počinitelja koji je dao inicijativu za izvršenje djela, 3. Učinak osude za produljeno kazneno djelo na novo djelo koje ulazi u sastav produljenog kaznenog djela, 4. Odnos protupravnog oduzimanja slobode i otmice). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 353-360 (sudska praksa, stručni). URL link to work

151. Novoselec, Petar.
Sudska praksa. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 937-941 (sudska praksa, stručni).

152. Ofak, Lana.
O problemu ograničavanja položaja stranke u posebnim upravnim postupcima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6064; 1-3 (članak, stručni).

153. Padovan, Adriana Vincenca.
Uloga pomorskih osiguratelja u spašavanju na moru i uklanjanju podrtine. // Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja. LIII (2012) , 3; 42-53 (članak, stručni).

154. Padovan, Adriana Vincenca.
The World Ocean in Globalization (ur: D. Vidas, P.Johan Schei) (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 366-369 (prikaz, ostalo). URL link to work

155. Padovan, Adriana Vincenca.
Migrant Smuggling by Sea (autorica: P.Mallia) (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff, 2010): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 370-372 (prikaz, ostalo). URL link to work

156. Padovan, Adriana Vincenca.
Limitation of Liability in International Maritime Conventions (autor: N.A.Martinez Gutierrez) (London : Routledge, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 51 (2012) , 166; 373-376 (prikaz, ostalo). URL link to work

157. Parać, Zoran; Derenčinović, Davor; Becker, Steven W.; Seršić, Maja; Bojanić, Igor, pravnik; Mikuličić, Goran; Kajić-Kudelić, Patricija; Kačić, Hrvoje; Jelinić, Srećko, pravnik; Horvatić, Željko.
Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa "Osobna kaznena odgovornost u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011.. // Godišnjak - Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 3 (2012) , 1; 1-59 (članak, ostalo).

158. Pavišić, Berislav.
Kaznena djela po međunarodnom pravu. // Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. 10 (2012) ; 13-51 (članak, ostalo). URL link to work

159. Petričušić, Antonija.
Povratak izbjeglica: Jedini održivi povratak je otvoreni povratak. // Nezavisni magazin Identitet. 163/164 (2012) ; 40-42 (osvrt, ostalo). prilozen text rada

160. Petričušić, Antonija.
Od kulturne autonomije do međukulturnog dijaloga. // Multietničnost i razvoj. 3 (2012) ; 6-7 (komentar, ostalo). prilozen text rada

161. Petričušić, Antonija.
Prijedlozi za akciju: Na što upućuju rezultati projekta?. // Multietničnost i razvoj. 6 (2012) ; 11-12 (osvrt, stručni). prilozen text rada

162. Petričušić, Antonija.
Ljubljanske smjernice OESS-a o integraciji raznolikih društava - novi trend međunarodnih manjinskih standarda: Promicanje integracije i kohezije u multietničkim društvima. // Multietničnost i razvoj. 6 (2012) ; 1-4 (kratko priopćenje, stručni). prilozen text radaURL link to work

163. Podolnjak, Robert.
Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - I. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6129; 1-3 (članak, stručni).

164. Podolnjak, Robert.
Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - II. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6131; 15-16 (članak, stručni).

165. Radić, Ivana.
KADA ŽENA UBIJE - Interdisciplinarni pristup, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. godina, str. 340. , Urednica : prof. dr. sc. Velinka Grozdanić. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 3/2012; 665-669 (prikaz, ostalo).

166. Rajko, Alen.
Javnopravna tijela prema novom Zakonu o upravnim sporovima. // Hrvatska pravna revija. XII. (2012) , 1; 79-83 (članak, stručni).

167. Rajko, Alen.
Započela je primjena novog Zakona o upravnim sporovima. // Pravo i porezi. XXI. (2012) , 1; 50-60 (članak, ostalo).

168. Rajko, Alen.
Nekoliko praktičnih savjeta strankama u upravnom sporu. // Financije, pravo i porezi. 15. (2012) , 4; 169-173 (članak, ostalo).

169. Rajko, Alen.
Zakon o općem upravnom postupku - neki temeljni pojmovi i njihovo razgraničenje. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60. (2012) , 6071; 10-11 (članak, ostalo).

170. Rajko, Alen.
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (I.). // Pravo i porezi. XXI. (2012) , 6; 41-45 (članak, ostalo).

171. Rajko, Alen.
Pristup novinara informacijama javnog sektora. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12. (2012) , 2; 557-572 (članak, stručni).

172. Rajko, Alen.
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (II.). // Pravo i porezi. XXI. (2012) , 7-8; 63-70 (članak, ostalo).

173. Rajko, Alen.
O članku 23. Zakona o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60. (2012) , 6098-6099; 18-18 (članak, ostalo).

174. Rajko, Alen.
Određivanje odgodnog učinka tužbe u upravnom sporu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60. (2012) , 6100-6101; 1-3 (članak, ostalo).

175. Rajko, Alen.
Dvojbeni prijedlozi širenja prvostupanjske nadležnosti Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60. (2012) , 6102-6103; 7-7 (članak, ostalo).

176. ŠEGVĆ, SAŠA; BAŠIĆ, MIA.
Parlamentarni imunitet – teorija, pravna regulativa i praksa u suvremenim demokratskim državama. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 3; 481-509 (članak, ostalo).

177. Smerdel, Branko.
Klasična teorija parlamentarne odgovornosti i novi izazovi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6127; 1-3 (članak, ostalo).

178. Sočanac, Lelija.
Rindler Schjerve Rosita ; Vetter, Eva, European Multilingualism: Current Perspectives and Challenges. Multilingual Matters, 2012. // Linguist list. Vol-24- (2012) , 980; x (prikaz, stručni). URL link to work

179. Staničić, Frane.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: upitnost funkcioniranja u kratkoročnom razdoblju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6043 (2012) , 2. veljače 2012.; 1-3 (uvodnik, stručni).

180. Staničić, Frane.
Donosi li Prijedlog novog Zakona o osobnom imenu preveliku liberalizaciju?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 9. lipnja 2012., br. 6078-6079 (2012) ; 1-3 (članak, stručni).

181. Staničić, Frane.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima: prebrza promjena koja bi se trebala izbjeći. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6092 - 6093 od 28.7. (2012) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

182. Staničić, Frane.
Kamo vodi »mini reforma« upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj- u prvoj godini primjene novog ZUS-a. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6131 (2012) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

183. Vukušić, Ivan.
Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze Urednici: prof. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. emerit. dr. sc. Željko Horvatić. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 1; 227-229 (prikaz, ostalo).

184. Aksamovic, Dubravka.
Merger Control in Croatia- from birth to adolescence. // JURA. 2 (2011) , 2; 143-150 (pregledni rad, ostalo).

185. Aksamovic, Dubravka.
Javna poduzeća- neka otvorena pitanja. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) , 5; 1017-1042 (pregledni rad, ostalo).

186. Akšamović, Dubravka.
Novi Zakon o zadrugama. // Hrvatska pravna revija. 11 (2011) , 7-8; 20-28 (članak, ostalo).

187. Barić, Sanja.
Vladavina prava kao jedini valjani izbor (dijalog in memoriam dr. sc. Jadranko Crnić). // Informator : poslovno-pravni magazin. 5955-5966 (2011) ; 5955-5966 (članak, stručni).

188. Barić, Sanja.
Delegirano zakonodavstvo i Ustav RH. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5929-5931 (2011) ; 5929-5931 (članak, stručni).

189. Belanić, Loris.
Osiguranje pravne zaštite u pogledu nekretnina, obrtnika i slobodnih zanimanja. // Pravo i porezi. 13 (2011) , 7; 55-62 (članak, ostalo).

190. Belanić, Loris.
Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja (otplate) kredita. // Godišnjak - Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu. 18 (2011) ; 623-630 (članak, stručni).

191. Bonačić, Marin; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2011) ; 827-830 (prikaz, ostalo).

192. Branko Smerdel.
Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i Zakona o izboru zastupnika. // Političke analize. 2 (2011) , 8; 67-69 (članak, stručni).

193. Burić, Zoran.
Prikaz konferencije, Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku, Elektornički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 18 (2011) , 1; 299-303 (prikaz, ostalo).

194. Ćapeta, Tamara; Petrašević, Tunjica.
Kako će hrvatski suci surađivati s Europskim sudom (I dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59 (2011) , 5959; 1-3 (uvodnik, ostalo).

195. Čepulo, Dalibor.
Pravni položaj Sveučilišta od 1874. do danas. // Godišnjak tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba. 10 (2011) ; 25-73 (pregledni rad, stručni).

196. Ceronja, Petar.
O odgovornosti članova nadzornog odbora ovisnog društva za štetu zbog povrede obveze nadzora tražbina iz ugovora o zajmu sklopljenih između ovisnog i vladajućeg društva. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) , 5; 1158-1176 (članak, stručni).

197. Čizmić, Jozo; Momčinović, Hrvoje.
Športsko arbitražno sudište - organizacijske i postupovne odredbe. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 4 (102); 759-774 (članak, ostalo).

198. Ćorić, Dorotea; Padovan, Adriana Vincenca; Marin, Jasenko; Mudrić, Mišo.
IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije (prijevod). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 362-383 (stručni prijevod međunarodnog instrumenta, ostalo). prilozen text radaURL link to work

199. Crnković, Mateja.
Stevan Lilić: Upravno pravo / Upravno procesno pravo. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1123-1130 (prikaz, ostalo).

200. Daria, Dubajić; Manojlović, Romea.
Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast: intervju s Joškom Klisovićem. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1157-1162 (intervju, ostalo).

201. Dubajić, Daria.
Tribina Državna škola za javnu upravu. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 2; 589-591 (vijest, ostalo).

202. Dubajić, Daria.
Okrugli stol o položaju nezavisnih regulatora u upravnom i pravnom sustavu Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 3; 866-869 (vijest, ostalo).

203. Dubajić, Daria; Kekez Koštro, Anka.
Conference Developing Policy in Different Cultural Contexts: Learning from Study, Learning from Experience. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 3; 849-858 (vijest, ostalo).

204. Džinić, Jasmina.
Konferencija Europski upravni prostor – balkanska stvarnost. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 1; 265-268 (vijest, ostalo).

205. Giljević, Teo.
Konferencija Public Administration of the Future. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) (2011) , 2; 578-580 (vijest, ostalo).

206. Giljević, Teo; Španić, Sven.
Znanstveni skup Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) (2011) , 1; 261-265 (vijest, ostalo).

207. HARAŠIĆ, ŽAKLINA.
Viskovićeva teorija tumačenja u pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 1; 57-72 (članak, ostalo).

208. Horvat Vuković, Ana.
Prikaz Okruglog stola "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske". // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 1; 257-260 (prikaz, ostalo).

209. Horvat Vuković, Ana.
Prikaz knjige "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)", Branko Smerdel, Đorđe Gardašević (ur.). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5978-5979 (2011) ; 3-3 (prikaz, ostalo).

210. Jeknić, Ranka.
Jasenka Kodrnja, Svenka Savić, Svetlana Slapšak (ur.) "Kultura, drugi, žene". // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 1 (99); 189-193 (prikaz, stručni).

211. Jelčić, Verica.
Novine u mirovinskom osiguranju. // Radno pravo. 9 (2011) , 1; 8-21 (članak, stručni).

212. Jelčić, Verica.
Prava na mirovinu zastupnika Hrvatskog sabora i ostalih osiguranika s njima izjednačenih. // Radno pravo. 9 (2011) , 10; 48-57 (članak, stručni).

213. Koprić, Ivan.
Reforma državne uprave i lokalne samouprave - treba li ukinuti male općine?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59 (2011) , 5953; 1-3 (intervju, ostalo).

214. Koprić, Ivan.
Europeizacija upravnog sudovanja. // Riznica. 6 (2011) , 5; 33-39 (pregledni rad, ostalo). URL link to work

215. Koprić, Ivan.
Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011 (ur. Polonca Kovač i Gregor Virant)-prikaz knjige. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 3; 817-823 (prikaz, ostalo).

216. Koprić, Ivan.
Europski standardi upravnog postupanja. // Riznica. 11 (2011) , 12; 60-65 (članak, ostalo).

217. Kordić, Ljubica.
25. Kongres Međunarodne udruge za filozofiju prava i socijalnu filozofiju (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie - IVR): Pravo, znanost, tehnologija, Frankfurt, Njemačka, 15-20. kolovoz 2011.. // Pravni vjesnik - Časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 11 (2011) , 3-4; 389-393 (prikaz, ostalo). URL link to workURL link to work

218. Kosnica, Ivan.
Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century, Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 – 1849, Edited by Dalibor Čepulo, Mirela Krešić, Milan Hlavačka, Ilse Reiter. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 3; 1087-1090 (prikaz, ostalo). URL link to work

219. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5936 (2011) ; 1-3 (članak, ostalo).

220. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5946 (2011) ; 11-11 (članak, ostalo).

221. Kostadinov, Biljana.
O Ustavu Savezne Republike Njemačke: jamstvo ustavne vječnosti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5964 (2011) ; 1-3 (članak, ostalo).

222. Krišto, Jelena; Ofak, Lana.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu iz srpnja 2010.. // Policija i sigurnost. 20 (2011) , 1; 59-66 (prikaz, ostalo). URL link to work

223. Lulić, Mira.
Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima domorodačkih naroda (Rezolucija Opće skupštine 61/295). // Pravni vjesnik. 3-4 (2011) ; 369-389 (prijevod, stručni).

224. Marčetić, Gordana.
Conference – Challenges and Ways Forward for Public Administration Globally. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 3; 859-862 (vijest, ostalo).

225. Marin, Jasenko; Padovan, Adriana Vincenca; Mudrić, Mišo.
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002. : (prijevod). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 310-361 (stručni prijevod međunarodnog instrumenta, ostalo). prilozen text radaURL link to work

226. Martinović, Igor.
Praksa Europskog suda iz područja primjene načela ne bis in idem u kontekstu izvršenja europskog uhidbenog naloga. // Hrvatska pravna revija. 2011 (2011) , 12; 94-97 (članak, stručni).

227. Maurović, Ljiljana.
Moguća revizija 13.smjernice EU o ponudama za preuzimanje. // Računovodstvo i financije. LVII (2011) , 10; 109-115 (članak, stručni).

228. Mudrić, Mišo.
Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području. // Bilten informacijskog centra za europsko pravo. 3 (2011) , 9; 6-7 (osvrt, stručni). prilozen text radaURL link to work

229. Musa, Anamarija.
Croatian Public Administration On The Road To The European Union: What To Expect While Expecting?. // Etudes Europeennes. Dossier thematique 3/2011 (2011) ; (pregledni rad, ostalo).

230. Obradović, Stojan; Petričušić, Antonija.
Integriranije nacionalnih manjina u društvo doprinosi društvenoj koheziji. // Nezavisni magazin Identitet. 157 (2011) ; 25-27 (intervju, stručni). URL link to work

231. Oršulić, Ivana.
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo (Brijuni, lipanj 2011.). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) ; 411-414 (osvrt, ostalo).

232. Padovan, Adriana Vincenca.
Europsko prometno pravo (autori: N.Radionov et al.) (Zagreb, Pravni fakultet, 2011): (prikaz knjige). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 425-437 (prikaz, ostalo). URL link to work

233. Pavičić, Anamarija; Bonačić, Marin.
Skraćeni postupak prema novom Zakonu o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 489-520 (članak, stručni).

234. Petković, Natalija; Pajčić, Matko.
Kazneni progon, istraga i optuživanje – nova iskustva. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18. (2011) , 2; 417-448 (članak, stručni).

235. Petrašević, Tunjica.
Das Gericht zum Schutz der nationalen Ehre der Kroaten und Serben in Kroatien für den Bezirk Osijek-Virovitica. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 1; 57-70 (prethodno priopćenje, ostalo).

236. Petričušić, Antonija.
Book review 'Ivan Markešić, ed.: Croats in BiH: Constitutional Status, Cultural Development and National Identity, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2010.'. // Croatian international relations review. 16 (2011) , 60/61; 138-139 (prikaz, ostalo).

237. Pleić, Marija.
Dr. sc. Davor Krapac: KAZNENO PROCESNO PRAVO, Prva knjiga: Institucije, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, listopad 2010., str. 522.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 2; 449-452 (prikaz, ostalo).

238. Podolnjak, Robert.
Pravo na pristup informacijama i povjerenik za informacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5891-5892 (2011) ; 15-15 (članak, ostalo).

239. Podolnjak, Robert.
Pravo na pristup informacijama. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5922 (2011) ; 7-7 (članak, ostalo).

240. Podolnjak, Robert.
Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5934 (2011) ; 5-5 (članak, ostalo).

241. Podolnjak, Robert.
Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5955-5956 (2011) ; 9-11 (članak, ostalo).

242. Podolnjak, Robert; Bodul, Vida.
Pravo glasa državljana u inozemstvu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6008 (2011) ; 14-15 (članak, ostalo).

243. Podolnjak, Robert; Bodul, Vida.
Pravo glasa državljana u inozemstvu (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6012 (2011) ; 9-11 (članak, ostalo).

244. Rajko, Alen.
Zastupanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema novom Zakonu o upravnim sporovima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5929-5931; 17-17 (članak, ostalo).

245. Rajko, Alen.
Novela Zakona o pravu na pristup informacijama - glavne novosti važne za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5933; 6-6 (članak, ostalo).

246. Rajko, Alen.
Novi Zakon o upravnim sporovima - nadležnost i stranke. // Pravo i porezi. XX. (2011) , 1; 43-48 (članak, ostalo).

247. Rajko, Alen.
Uz promjene Zakona o pravu na pristup informacijama. // Računovodstvo, revizija i financije (prilog Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika). XXI. (2011) , 2; 15-21 (članak, ostalo).

248. Rajko, Alen.
Dostupnost informacija u posjedu lokalnoga i područnog (regionalnog) javnog sektora. // Računovodstvo, revizija i financije. XXI. (2011) , 2; 238-241 (članak, ostalo).

249. Rajko, Alen.
Reforma upravnog spora - novosti u odnosu na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. // Hrvatska pravna revija. XI. (2011) , 2; 60-73 (članak, stručni).

250. Rajko, Alen.
Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5942; 10-11 (članak, ostalo).

251. Rajko, Alen.
Posebnosti reformiranoga upravnog sudovanja u okviru hrvatske sudbene vlasti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5943; 15-15 (članak, ostalo).

252. Rajko, Alen.
"Zviždanje" iz perspektive slučaja Balenović protiv Hrvatske. // Radno pravo. VII. (2011) , 2; 27-39 (članak, ostalo).

253. Rajko, Alen.
Novela Zakona o pravu na pristup informacijama. // Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije. 14. (2011) , 3; 141-146 (članak, ostalo).

254. Rajko, Alen.
Preustroj upravnih tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. // Pravo i porezi. XX. (2011) , 3; 42-49 (članak, ostalo).

255. Rajko, Alen.
Novela Zakona o pravu na pristup informacijama - implikacije na području javnih ovlasti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5952; 14-14 (članak, ostalo).

256. Rajko, Alen.
Sistematizacija mogućih ishoda spora prema novom Zakonu o upravnim sporovima (1. i 2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5964 i 5965; 9-9 (članak, ostalo).

257. Rajko, Alen.
Praksa Europskog suda za ljudska prava vezana za "zviždače". // Pravo i porezi. XX. (2011) , 5; 64-70 (članak, ostalo).

258. Rajko, Alen.
Ocjena zakonitosti i statutarnosti općih akata - bitna novina u okviru refomiranoga upravnog spora. // Hrvatska pravna revija. XI. (2011) , 5; 33-39 (članak, stručni).

259. Rajko, Alen.
Dodatak za uspješnost na radu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5973; 7-8 (članak, ostalo).

260. Rajko, Alen.
Pripreme za primjenu novog Zakona o upravnim sporovima (Mogući nacrt programa izobrazbe vezane uz reformu upravnog spora). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5976; 14-14 (članak, ostalo).

261. Rajko, Alen.
Novosti u regulaciji prijma u lokalnu službu. // Financije, pravo i porezi. 14. (2011) , 7; 120-123 (članak, ostalo).

262. Rajko, Alen.
Akti koji se donose u postupku zbog lake povrede službene dužnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5982-5983; 15-16 (članak, ostalo).

263. Rajko, Alen.
Postupanje po tužbi prema novom Zakonu o upravnim sporovima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 5998-5999; 15-16 (članak, ostalo).

264. Rajko, Alen.
Pravo trećih osoba na pristup osobnim podacima u posjedu tijela javne vlasti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6000-6001; 2-3 (članak, ostalo).

265. Rajko, Alen.
Slobodna ocjena kod odlučivanja o prijmu u lokalnu službu. // Hrvatska pravna revija. XI. (2011) , 9; 98-102 (članak, stručni).

266. Rajko, Alen.
Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela u Hrvatskoj – koristan, ali loše normiran upravnoprocesni institut. // Sveske za javno pravo. 2. (2011) , 5; 78-88 (članak, ostalo).

267. Rajko, Alen.
Ostvarivanje prava na pristup informacijama (Aktivne mjere tijela javne vlasti). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6006; 1-2 (članak, ostalo).

268. Rajko, Alen.
Rješenja i drugi akti koji se donose u postupku povodom zahtjeva za pristup informacijama. // Pravo i porezi. XX. (2011) , 10; 70-76 (članak, ostalo).

269. Rajko, Alen.
Radni odnosi prema novelama zakona iz 2011. (Odgovori na pitanja postavljena na savjetovanju Novog informatora). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6013; 9-10 (članak, ostalo).

270. Rajko, Alen.
Pravo na žalbu prema novom Zakonu o upravnim sporovima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6014; 13-13 (članak, ostalo).

271. Rajko, Alen.
Reforma upravnog spora i potrebne ustrojstvene prilagodbe u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6024; 1-3 (članak, ostalo).

272. Rajko, Alen.
Zaštita prava stranaka upravnog ugovora, prema novom Zakonu o upravnim sporovima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59. (2011) , 6028-6029; 20-21 (članak, ostalo).

273. Rajko, Alen.
Rezultati dvaju usporednih istraživanja nacionalnih zakonodavstava i prakse na području pristupa informacijama. // Pravo i porezi. XX. (2011) , 12; 44-46 (članak, ostalo).

274. Rismondo, Mihovil.
Sprečavanje preklapanja davanja iz socijalne sigurnosti u Uredbi Europske unije 883/2004. // Pravo i porezi. 20 (2011) , 1; 75-78 (članak, stručni).

275. Rodin, Siniša.
Visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg tržišta EU. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2011 (2011) , 5947; 17-19 (članak, stručni).

276. Šikić, Marko.
Utvrđivanje apsolutne zastare u poreznim upravnim stvarima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5986 - 5987 (2011) ; 9-9 (članak, stručni).

277. Škarica, Mihovil.
Tribina: Lokalna Samouprava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 2; 592-593 (vijest, ostalo).

278. Škarica, Mihovil.
Lecture by B. Guy Peters: Theoretical Debates in Public Administration in Past 50 Years. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 3; 870-875 (vijest, ostalo).

279. Škarica, Mihovil.
Okrugli stol: Decentralizacija. // Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 4; 1169-1170 (vijest, ostalo).

280. Skorupan Wolff, Vesna.
Pojam uzroka štete : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 385-390 (članak, ostalo).

281. Skorupan Wolff, Vesna.
Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 391-394 (članak, ostalo).

282. Skorupan Wolff, Vesna.
Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 395-399 (članak, ostalo).

283. Skorupan Wolff, Vesna.
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja tužitelja na rad : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 400-401 (članak, ostalo).

284. Skorupan Wolff, Vesna.
Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom : (prikaz presude). // Poredbeno pomorsko pravo. 50 (2011) , 165; 402-403 (članak, ostalo).

285. Smerdel, Branko.
Neposlušne institucije i njihova odgovornost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5932 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

286. Smerdel, Branko.
Neukusno i nedopušteno: gdje su granice slobode izražavanja?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5934 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

287. Smerdel, Branko.
"Uzlet i prizemljenje" hrvatskih neovisnih regulatora. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5935 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

288. Smerdel, Branko.
Granice slobode izražavanja: skrnavljenje državnih simbola. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5940 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

289. Smerdel, Branko.
Profesor na ispitu iz ustavnog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5942 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

290. Smerdel, Branko.
O sudskoj slozi i izdvojenim mišljenjima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5944 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

291. Smerdel, Branko.
Parlamentarna vladavina i stranačka dominacija. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5946 (2011) ; 14-14 (komentar, stručni).

292. Smerdel, Branko.
Jesu li bolji ministri političari ili stručnjaci?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5948 (2011) ; 3-3 (članak, stručni).

293. Smerdel, Branko.
Apel eurorealista: sačuvati hrvatski Ustav!. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomsk